+ iMeds.pl

Letronorm 2,5 mgUlotka Letronorm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Letronorm, 2,5 mg, tabletki powlekane

Letrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Letronorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Letronorm

3.    Jak przyjmować lek Letronorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Letronorm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Letronorm i w jakim celu się go stosuje

Letrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy, które są stosowane w hormonalnym (czyli „endokrynologicznym”) leczeniu raka piersi. Wzrost raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe. Letrozol zmniejsza ilość estrogenów, blokując enzym (aromatazę) uczestniczący w ich wytwarzaniu. W rezultacie dochodzi do spowolnienia lub zatrzymania wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek guza do innych części ciała.

Letrozol jest stosowany:

•    w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby u pacjentek z rakiem piersi;

•    jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentek po zabiegu operacyjnym lub pacjentek przyjmujących tamoksyfen przez 5 lat;

•    w zapobieganiu przerzutom nowotworu do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

Letrozol powinien być stosowany wyłącznie:

•    w raku piersi wykazującym obecność receptorów estrogenowych;

•    u kobiet po menopauzie, które już nie miesiączkują.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Letronorm Kiedy nie przyjmować leku Letronorm

•    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Letronorm (wymienione w punkcie 6);

•    u pacjentek miesiączkujących (w okresie przed menopauzą);

•    jeśli pacj entka jest w ciąży;

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Letronorm

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności lub choroby wątroby lub nerek;

•    jeśli u pacjentki występowała w przeszłości osteoporoza lub złamania kości. Letrozol może spowodować zmniejszenie lub zanik masy kości (osteoporoza) w związku ze zmniejszeniem ilości estrogenów w organizmie. Lekarz może więc zlecić wykonanie badań w celu określenia gęstości kości zarówno przed, jak i w trakcie leczenia. Lekarz może przepisać dodatkowe leki zapobiegające osteoporozie lub leczące osteoporozę.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjentki, przed rozpoczęciem leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Dzieci i młodzież nie powinny stosować leku Letronorm.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Inne leki i Letronorm

Letrozol może mieć wpływ na inne leki, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na działanie letrozolu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przyjmowanie leku Letronorm z jedzeniem i piciem

Lek może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Letronorm u kobiet w ciąży i karmiących piersią, gdyż lek może zaszkodzić dziecku.

Ponieważ letrozol jest stosowany w leczeniu raka piersi wyłącznie u kobiet po menopauzie, jest mało prawdopodobne, aby ograniczenie dotyczące ciąży i karmienia piersią dotyczyły pacjentki.

Letrozol stosowany jest w leczeniu raka piersi u pacjentek, które przeszły menopauzę. Jednakże, jeśli pacjentka niedawno przebyła menopauzę, lub jest w okresie okołomenopauzalnym, lekarz może zlecić wykonanie testu ciążowego lub zastosowanie środków antykoncepcyjnych w celu zapobiegania zajścia w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności lub złego samopoczucia nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu, aż objawy te ustąpią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Letronorm

Lek Letronorm zawiera cukier mleczny - laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed rozpoczęciem leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak przyjmować lek Letronorm

Lek Letronorm należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połykać w całości, popijać szklanką wody lub innego płynu.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka raz na dobę.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w starszym wieku lub u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Letronorm

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki letrozolu lub w razie przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę, należy natychmiast zgłosić się po poradę do lekarza, farmaceuty lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Letronorm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Letronorm. Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Letronorm

Nie należy przerywać przyjmowania leku Letronorm bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku dobrego samopoczucia. Lekarz zdecyduje, jak długo należy kontynuować leczenie. Konieczne może być przyjmowanie leku przez wiele miesięcy, a nawet lat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Letronorm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i zwykle ustępuje po kilku dniach lub tygodniach leczenia. Niektóre z tych działań, takie jak uderzenia gorąca, wypadanie włosów i krwawienia z dróg rodnych, mogą być wynikiem niedoboru estrogenów w organizmie.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne.

Rzadkie lub niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 10000 osób):

•    uczucie osłabienia, porażenie lub utrata czucia w ręce, nodze lub jakiejkolwiek innej części ciała, brak koordynacji ruchów, nudności lub trudności w mówieniu lub oddychaniu (objawy choroby mózgu, np. udaru);

•    nagły uciskający ból w klatce piersiowej (objaw zaburzenia serca);

•    trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenie, szybkie bicie serca, zasinienie skóry lub nagły ból ręki lub nogi (stopy) (objawy zakrzepu krwi);

•    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż przebiegu żyły, z tkliwością lub silnym bólem przy dotyku;

•    wysoka gorączka, dreszcze lub owrzodzenia jamy ustnej z powodu zakażenia (brak białych krwinek);

•    utrzymujące się przez dłuższy czas ciężkie zaburzenia widzenia.

U części pacjentów podczas stosowania letrozolu obserwowano także następujące działania niepożądane:

•    obrzęk, głównie twarzy i gardła (objaw reakcji alergicznej);

•    zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu (objawy zapalenia wątroby);

•    wysypka, zaczerwienienie skóry, owrzodzenie warg, oczu lub ust, złuszczenie naskórka, gorączka (objawy zaburzeń skóry).

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

•    zwiększone pocenie się;

•    bóle kości i stawów (artralgia);

•    uderzenia gorąca, zmęczenie obejmujące osłabienie lub utratę sił.

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale więcej niż u 1 na 100 osób):

•    zwiększone łaknienie lub utrata apetytu, wysokie stężenie cholesterolu;

•    przygnębienie (depresja);

•    bóle głowy, zawroty głowy;

•    nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka;

•    wypadanie włosów i wysypka skórna;

•    bóle mięśni, bóle kości, utrata masy kostnej (osteoporoza) prowadząca w niektórych przypadkach do złamań kości (patrz również punkt 2. „Zanim zastosuje się lek Letronorm”);

•    przyrost masy ciała;

•    ogólnie złe samopoczucie, obrzęk ramion, rąk, stóp, kostek (obrzęki obwodowe).

Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 osób, ale u więcej niż 1 na 1000 osób):

•    zakażenie dróg moczowych;

•    ból nowotworowy;

•    zmniejszenie liczby białych krwinek;

•    obrzęki części ciała (obrzęki uogólnione);

•    lęk, nerwowość, rozdrażnienie;

•    senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia (szczególnie dotyku), zaburzenia smaku, zawał mózgu (zaburzenia krążenia mózgowego);

•    zmętnienie soczewki (zaćma), podrażnienie oka, nieostre widzenie;

•    kołatanie serca, szybkie bicie serca;

•    zapalenie żył, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia serca (niedokrwienie serca);

•    duszność, kaszel;

•    ból brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość jamy ustnej;

•    wzrost aktywności enzymów wątrobowych;

•    swędzenie i suchość skóry, pokrzywka;

•    sztywność stawów;

•    zwiększenie częstości oddawanie moczu;

•    krwawienia z dróg rodnych, upławy lub suchość pochwy, ból piersi;

•    gorączka, suchość błon śluzowych, pragnienie;

•    utrata masy ciała.

Rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób):

•    zakrzep krwi w tętnicy płucnej (zatorowość płucna), zakrzep krwi w tętnicy (zakrzepica tętnicza), udar mózgu (zaburzenia krążenia mózgowego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Letronorm

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku Letronorm po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz na opakowaniu po: „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co robić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Letronorm

-    Substancją czynną leku jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna;

otoczka tabletki: hypromeloza, talk, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Letronorm i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „L9OO” na jednej stronie i „2.5” na drugiej stronie tabletki.

Lek Letronorm, 2,5 mg, tabletki powlekane pakowany jest w blistry po 30 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny

+ pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz, Austria

Wytwórca

Genericon Pharma Ges.m.b.H. Hafnerstraße 211 8054 Graz, Austria

Synthon B.V.

Microweg 22

6545 CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Poligono Industrial Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Letronorm

Charakterystyka Letronorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Letronorm, 2,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2,5 mg letrozolu.

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 61,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Żółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z wytłoczonym napisem „L9OO” na jednej stronie i „2.5” na drugiej stronie tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania

•    Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych.

•    Przedłużone leczenie uzupełniające u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat.

•    Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie.

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których nastąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio były leczone lekami o działaniu przeciwestrogenowym.

Nie stwierdzono skuteczności produktu leczniczego u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów hormonalnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentki dorosłe oraz w podeszłym wieku

Zalecana dawka letrozolu wynosi 2,5 mg jeden raz na dobę. Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku.

W terapii uzupełniającej zaleca się leczenie przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej. W terapii uzupełniającej doświadczenie kliniczne obejmuje okres 2 lat (mediana czasu trwania leczenia wynosiła 25 miesięcy).

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne obejmuje okres 4 lat (mediana czasu trwania leczenia).

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami leczenie letrozolem należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.

Dzieci i młodzież

Letrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjentki z zaburzeniem czynności wątroby i (lub) nerek

Nie ma konieczności dostosowywania schematu dawkowania u pacjentek z zaburzoną czynnością nerek, u których klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min.

Brak wystarczających danych dotyczących pacjentek z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min oraz pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Letrozol jest przeciwwskazany:

•    u osób z nadwrażliwością na letrozol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    u kobiet przed menopauzą, w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią (patrz punkty 4.6 i 5.3).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentek, u których stan postmenopauzalny nie jest jednoznacznie stwierdzony, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenia LH, FSH i/lub estradiolu, aby ostatecznie potwierdzić stan menopauzalny.

Zaburzenie czynności nerek

Letrozol nie został przebadany na dostatecznej liczbie pacjentek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min. U takich pacjentów przed podaniem letrozolu należy rozważyć stosunek potencjalnego ryzyka do korzyści związanych z leczeniem.

Zaburzenie czynności wątroby

Letrozol był przebadany jedynie na niewielkiej liczbie pacjentek z nowotworami bez przerzutów, z łagodnym do średnio nasilonego oraz ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. U ochotników płci męskiej, bez choroby nowotworowej, z ciężką niewydolnością wątroby dużego stopnia (marskość wątroby stopnia C wg skali Childa i Pugha), ekspozycja układowa i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji zwiększyły się 2 do 3-krotnie w porównaniu do zdrowych ochotników. Dlatego u takich pacjentów letrozol powinien być stosowany po wnikliwym rozważeniu, czy ryzyko związane z leczeniem nie przewyższa oczekiwanych korzyści (patrz punkt 5.2).

Wpływ na kości

Letrozol jest lekiem silnie zmniejszającym stężenie estrogenu. W leczeniu uzupełniającym oraz przedłużonym leczeniu uzupełniającym mediana obserwacji trwająca odpowiednio 30 i 49 miesięcy jest niewystarczająca do pełnej oceny ryzyka złamań związanego z długotrwałym stosowaniem letrozolu. U kobiet, u których stwierdzono w wywiadzie osteoporozę i (lub) złamania, lub które należą do grupy podwyższonego ryzyka osteoporozy, należy przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego obowiązkowo wykonać densytometryczne badanie gęstości kości oraz należy je monitorować w kierunku rozwoju osteoporozy w trakcie leczenia letrozolem, jak również po okresie leczenia. W razie potrzeby należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy oraz starannie obserwować jej przebieg (patrz punkt 4.8).

Produkt leczniczy Letronorm zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne wykazały, że jednoczesne podawanie letrozolu z cymetydyną i warfaryną nie powoduje istotnych klinicznie interakcji.

Dodatkowo, na podstawie analizy danych z badań klinicznych, nie znaleziono dowodów na klinicznie istotne interakcje z innymi powszechnie stosowanymi lekami.

Dotychczas brak danych klinicznych dotyczących stosowania letrozolu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

W badaniach in vitro wykazano, że letrozol hamuje aktywność izoenzymu 2A6 i umiarkowanie hamuje izoenzym 2C19 cytochromu P450. Dlatego należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania produktów leczniczych, których rozkład zależy głównie od tych izoenzymów i które mają wąski indeks terapeutyczny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku okołomenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

W przypadku kobiet, które mogą zajść w ciążę (tj. u kobiet w okresie okołomenopauzalnym lub po niedawno przebytej menopauzie), przed rozpoczęciem leczenia letrozolem lekarz powinien poinformować pacjentkę o konieczności wykonania testu ciążowego oraz o konieczności zastosowania odpowiedniej antykoncepcji do czasu potwierdzenia stanu pomenopauzalnego (patrz punkty 4.4 i 5.3).

Ciąża

Letrozol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Karmienie piersią

Letrozol jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ w czasie stosowania letrozolu obserwowano uczucie zmęczenia i zawroty głowy, a jednym z niezbyt często występujących działań niepożądanych jest senność.

4.8    Działania niepożądane

Letrozol był na ogół dobrze tolerowany we wszystkich badaniach jako lek pierwszego i drugiego rzutu w zaawansowanym raku piersi oraz jako leczenie uzupełniające w raku piersi we wczesnym stadium. Około 1/3 pacjentek leczonych letrozolem z obecnością przerzutów, około 70-75% pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające (zarówno z ramienia letrozolu, jak i tamoksyfenu) oraz około 40% pacjentek poddanych przedłużonemu leczeniu uzupełniającemu (zarówno w grupie przyjmującej letrozol, jak i placebo) doświadczyło działań niepożądanych. Obserwowane działania niepożądane są zazwyczaj łagodne lub umiarkowanie nasilone. Większość działań niepożądanych (np. uderzenia gorąca) może być wynikiem naturalnej farmakologicznej konsekwencji niedoboru estrogenu.

Najczęściej występującymi w badaniach klinicznych działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca, bóle stawów, nudności i uczucie zmęczenia. Wiele działań niepożądanych może być przypisanych naturalnej farmakologicznej konsekwencji niedoboru estrogenu (np. uderzenia gorąca, łysienie, krwawienie z dróg rodnych).

Po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem, w oparciu o medianę okresu obserwacji trwającą 28 miesięcy, częściej zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych, niezależnie od związku przyczynowego w grupie przyjmującej letrozol niż placebo: uderzenia gorąca (50,7% w porównaniu do 44,3%), bóle stawów/zapalenie stawów (28,5% w porównaniu do 23,2%) i bóle mięśni (10,2% w porównaniu do 7%). Większość tych działań niepożądanych występowało w pierwszym roku leczenia. Przypadki osteoporozy i złamań kości były nieznacząco częstsze w grupie pacjentek otrzymujących letrozol niż w grupie placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu do 6,3% i 6,7% w porównaniu do 5,9%).

W zaktualizowanych analizach otrzymanych w warunkach przedłużonego leczenia uzupełniającego, w oparciu o medianę czasu leczenia wynoszącą 47 miesięcy w grupie letrozolu i 28 miesięcy w grupie placebo, istotnie częściej zgłaszano następujące działania niepożądane, niezależnie od związku przyczynowego, w grupie pacjentów przyjmujących letrozol niż placebo: uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu do 52,6%), bóle stawów/zapalenie stawów (37,9% w porównaniu do 26,8%) i bóle mięśni (15,8% w porównaniu do 8,9%). Większość tych działań niepożądanych było obserwowane w pierwszym roku leczenia. U pacjentów przyjmujących placebo, którzy zostali następnie przestawieni na letrozol, obserwowano podobną charakterystykę działań niepożądanych. Osteoporozę i złamania kości stwierdzano częściej, w każdym czasie po randomizacji, u chorych przyjmujących letrozol niż u chorych przyjmujących placebo (odpowiednio 12,3% w porównaniu do 7,4% oraz 10,9% w porównaniu do 7,2%). U pacjentów przestawionych na letrozol nowo rozpoznaną osteoporozę odnotowano u 3,6% pacjentów, natomiast złamania kości obserwowano u 5,1% pacjentów w dowolnym czasie po zmianie leczenia.

W leczeniu uzupełniającym, niezależnie od związku przyczynowego, w czasie po randomizacji występowały następujące działania niepożądane odpowiednio w grupie letrozolu i tamoksyfenu: choroba zakrzepowo-zatorowa (1,5% w porównaniu do 3,2%, P<0,001), dławica piersiowa (0,8% w porównaniu do 0,8%), zawał mięśnia sercowego (0,7% w porównaniu do 0,4%) i niewydolność serca (0,9% w porównaniu do 0,4%, P=0,006).

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz badaniach po wprowadzeniu na rynek dotyczących letrozolu, zebrano w Tabeli 1.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących. Zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenia układu moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często

Ból nowotworowy (nie dotyczy leczenia uzupełniającego i przedłużonego leczenia uzupełniającego)

Zaburzenia krwi i

układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Brak łaknienia, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia

Niezbyt często

Obrzęki uogólnione

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja

Niezbyt często

Lęk (w tym nerwowość), rozdrażnienie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często

Senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców (w tym parestezje i osłabienie czucia), zaburzenia smaku, udar mózgu

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich), nadciśnienie, zdarzenia niedokrwienia serca

Rzadko

Zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

Niezbyt często

Ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątro

jy i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Nieznane

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Zwiększona potliwość

Często

Łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa, plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa)

Niezbyt często

Świąd, suchość skóry, pokrzywka

Nieznane

Reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, toksyczna martwica rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często

Ból stawów

Często

Ból mięśni, ból kości, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często

Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zwiększenie częstości oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Krwawienia z dróg rodnych, upławy, suchość pochwy, ból piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Uderzenia gorąca, uczucie zmęczenia, w tym astenia

Często

Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Niezbyt często

Gorączka, suchość śluzówek, pragnienie

Badania laboratoryjne

Często

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania letrozolu.

Nie jest znane specyficzne postępowanie w przypadku przedawkowania. Należy zastosować leczenie objawowe oraz podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory enzymów, kod ATC: L02B G04.

Niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów); przeciwnowotworowy produkt leczniczy.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Zahamowanie stymulacji wzrostu guza przez estrogeny ma podstawowe znaczenie w terapii nowotworów w przypadku, gdy rozrost tkanki nowotworowej zależy od obecności estrogenów i jest stosowane leczenie endokrynologiczne. U kobiet po menopauzie estrogeny powstają głównie w wyniku działania enzymu - aromatazy, która przekształca androgeny nadnerczowe, przede wszystkim androstendion i testosteron, w estron i estradiol. Zahamowanie biosyntezy estrogenów w tkankach obwodowych i w samej tkance nowotworowej można więc uzyskać poprzez wybiórcze zahamowanie aromatazy.

Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Hamuje on aromatazę poprzez kompetycyjne wiązanie się z hemem cytochromu P450 aromatazy, prowadząc do zmniejszenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których ona występuje.

U zdrowych kobiet po menopauzie, letrozol podawany w pojedynczej dawce 0,1 mg, 0,5 mg i 2,5 mg obniża stężenia estronu i estradiolu w surowicy krwi odpowiednio o 75-78% i 78% w stosunku do wartości początkowych. Maksymalne obniżenie jest osiągane w ciągu 48-78 godzin.

U kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, dawki od 0,1 mg do 5 mg na dobę zmniejszają stężenia estradiolu, estronu i siarczanu estronu o 75-95% w stosunku do wartości wyjściowych, u wszystkich leczonych pacjentek. Po zastosowaniu dawek 0,5 mg i większych, w wielu przypadkach stężenia estronu i siarczanu estronu były poniżej granicy wykrywalności, co wskazuje na skuteczniejsze hamowanie tworzenia się estrogenów po tych dawkach. Zahamowanie wytwarzania estrogenów utrzymywało się przez cały okres leczenia u wszystkich pacjentek.

Letrozol wykazuje dużą specyficzność w hamowaniu aktywności aromatazy. Nie zaobserwowano zaburzenia nadnerczowego wytwarzania steroidów. U pacjentek po menopauzie, leczonych dawką dobową letrozolu 0,1 - 5 mg nie zarejestrowano klinicznie istotnych zmian stężeń kortyzolu, aldosteronu, 11-dezoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH w osoczu, ani aktywności reninowej osocza. Test pobudzenia ACTH przeprowadzony po 6 i 12 tygodniach leczenia dobowymi dawkami 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg i 5 mg nie wykazał jakiegokolwiek zmniejszenia wytwarzania aldosteronu lub kortyzolu. W związku z tym, nie ma konieczności stosowania leczenia uzupełniającego glikokortykoidami ani mineralokortykoidami.

U zdrowych kobiet po menopauzie, po podaniu pojedynczej dawki 0,1 mg, 0,5 mg i 2,5 mg letrozolu, nie obserwowano zmian stężeń androgenów (androstendionu i testosteronu). Podobnie u pacjentek po menopauzie, leczonych dobową dawką 0,1 - 5,0 mg, nie stwierdzono zmian stężeń androstendionu w osoczu, co świadczy o tym, że zablokowanie syntezy estrogenów nie prowadzi do gromadzenia się prekursorów androgenów. Letrozol nie zmienia stężeń LH i FSH w osoczu pacjentek, ani też czynności tarczycy ocenianej za pomocą oznaczenia TSH, T4 i wychwytu T3.

Leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym, badaniu z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, ponad 8000 kobiet po menopauzie i po resekcji wczesnego raka piersi posiadającego receptory dla hormonów, przydzielono do następujących opcji badań:

Opcja 1:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

C.    tamoksyfen przez 2 lata, a następnie letrozol przez 3 lata

D.    letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata

Opcja 2:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

Tabela 2. przedstawia wyniki z ramion badań pacjentek w każdej opcji randomizacyjnej i danych z 2 ramion, w których dokonywano zmian w leczeniu, obejmujących okres do 30 dni od daty zmiany leczenia. Analiza porównawcza monoterapii i sekwencyjnego leczenia endokrynologicznego zostanie przeprowadzona po osiągnięciu odpowiedniej liczby zdarzeń.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 26 miesięcy, 76% chorych pozostawało pod obserwacją przez ponad 2 lata, a 16% (1252 pacjentki) przez 5 lat lub dłużej.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu był okres przeżycia w okresie remisji (ang. disease-free survival - DFS), który określano jako czas od randomizacji do pierwszej miejscowej lub odległej wznowy (przerzutów) choroby podstawowej, rozwój inwazyjnego raka w drugiej piersi, wystąpienie drugiego pierwotnego guza innego narządu niż pierś lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od choroby nowotworowej. Letrozol zmniejszał ryzyko nawrotu choroby o 19% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik hazardu 0,81; P=0,003). Współczynnik 5-letniego okresu przeżycia w okresie remisji wynosił 84,0% dla letrozolu i 81,4% dla tamoksyfenu. Poprawa w zakresie okresu przeżycia dla letrozolu widoczna była już po 12 miesiącach i utrzymywała się przez okres dłuższy niż 5 lat. Letrozol istotnie zmniejszał ryzyko nawrotu w porównaniu z tamoksyfenem niezależnie od tego, czy wcześniej zastosowano chemioterapię (współczynnik hazardu 0,72; P=0,018), czy chemioterapii nie stosowano (współczynnik hazardu 0,84; P=0,044).

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego całkowitego przeżycia, zgłoszono w sumie 358 zgonów (166 w grupie letrozolu i 192 w grupie tamoksyfenu). Nie zaobserwowano istotnej różnicy pomiędzy badanymi grupami w odniesieniu do całkowitego przeżycia (współczynnik hazardu 0,86; P=0,15). Przeżycie bez odległej choroby (odległych przerzutów), parametr zastępczy dla przeżycia całkowitego, różniło się w sposób istotny dla całej grupy (współczynnik hazardu 0,73; P=0,001), jak również we wcześniej określonych podgrupach. Letrozol w istotny sposób zmniejszał ryzyko niewydolności układowej, o 17% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik hazardu 0,83; P=0,02).

Jednak, na korzyść letrozolu obserwowano różnicę występowania raka drugiej piersi, choć różnica ta nie była istotna (współczynnik hazardu 0,61; P=0,09). Analiza eksploracyjna przeżycia w czasie remisji w zależności od stanu węzłów wykazała, że letrozol był istotnie bardziej skuteczny niż tamoksyfen w zmniejszaniu ryzyka u pacjentek z zajętymi węzłami (współczynnik hazardu 0,71; 95% przedział ufności [ang. confidence interval - CI] 0,59 - 0,85; P=0,0002), natomiast nie obserwowano widocznej różnicy pomiędzy grupami pacjentek bez zajęcia węzłów (współczynnik hazardu 0,98; 95% CI 0,77 - 1,25; P=0,89). Tę mniejszą korzyść u pacjentek bez przerzutów w węzłach potwierdzono w analizie eksploracyjnej interakcji (p=0,03).

U pacjentek otrzymujących letrozol, w porównaniu z grupą tamoksyfenu, stwierdzono mniej innych nowotworów złośliwych (1,9% w porównaniu do 2,4%). W szczególności, częstość występowania raka endometrium była niższa w grupie letrozolu w porównaniu z tamoksyfenem (0,2% w porównaniu do 0,4%).

Tabele 2 i 3 podsumowują wyniki badań. Analizy streszczone w Tabeli 4 pomijają 2 kolejne ramiona z opcji 1. randomizacji, tzn. uwzględniają tylko ramiona monoterapii.

Tabela 2. Całkowite przeżycie w okresie remisji (populacja zgodna z zamiarem leczenia, ang. intent to treat - ITT)

Letrozol

n=4003

Tamoksyfen

n=4007

Współczynnik hazardu (95% CI)1

Wartość P2

Przeżycie w okresie remisji (kryterium pierwszorzędowe) -zdarzenia (definicja protokołu, razem)

351

428

0,81 (0,70 - 0,93)

0,0030

Przeżycie bez przerzutów odległych

(kryterium

drugorzędowe)

184

249

0,73 (0,60 - 0,88)

0,0012

Przeżycie całkowite

(kryterium

drugorzędowe) - liczba zgonów (razem)

166

192

0,86 (0,70 - 1,06)

0,1546

Przeżycie bez choroby układowej (kryterium drugorzędowe)

323

383

0,83 (0,72 - 0,97)

0,0172

Rak drugiej piersi (inwazyjny) (kryterium drugorzędowe)

19

31

0,61 (0,35 - 1,08)

0,0910

1    CI: przedział ufności (ang. confidence interval)

2    Test logarytmów rang z uwzględnieniem opcji randomizacji i wcześniejszego stosowania adjuwantowej chemioterapii

Tabela 3. Przeżycie w okresie remisji i przeżycie całkowite z uwzględnieniem stanu węzłów i wcześniejszej chemioterapii adjuwantowej (populacja ITT)

Współczynnik hazardu (95% CI)1

Wartość P2

Przeżycie w okresie remisji:

Stan węzłów chłonnych

-    z przerzutami

-    bez przerzutów

0,71 (0,59 - 0,85) 0,98 (0,77 - 1,25)

0,0002

0,8875

Wcześniejsza chemioterapia adjuwantowa

-    Tak

-    Nie

0,72 (0,55 - 0,95) 0,84 (0,71 - 1,00)

0,0178

0,0435

Przeżycie całkowite:

Stan węzłów chłonnych

-    z przerzutami

-    bez przerzutów

0,81 (0,63 - 1,05) 0,88 (0,59 - 1,30)

0,1127

0,5070

Wcześniejsza chemioterapia adjuwantowa

-    Tak

-    Nie

0,76 (0,51 - 1,14) 0,90 (0,71 - 1,15)

0,1848

0,3951

Przeżycie bez przerzutów odległych:

Stan węzłów chłonnych

-    z przerzutami

-    bez przerzutów

0,67 (0,54 - 0,84) 0,90 (0,60 - 1,34)

0,0005

0,5973

Wcześniejsza chemioterapia

adjuwantowa

- Tak

0,69 (0,50 - 0,95)

0,0242

- Nie

0,75 (0,60 - 0,95)

0,0184

1    CI: przedział ufności (ang. confidence interval)

2    Poziom istotności w modelu Coxa

Tabela 4. Główne wyniki analizy: punkty końcowe dotyczące skuteczności według opcji randomizacji ramion monoterapii (populacja ITT)

Punkt końcowy

Opcja

Statystyka

Letrozol

Tamoksyfen

Przeżycie w okresie remisji (kryterium pierwszorzędowe, definicja protokołu)

1

Zdarzenia/ n

100/1546

137/1548

HR1 (95% CI2), P3

0,73 (0,56 - 0,94)

0,0159

2

Zdarzenia/ n

177/917

202/911

HR (95% CI), P

0,85 (0,69 - 1,04)

0,1128

Ogółem

Zdarzenia/ n

277/2463

339/2459

HR (95% CI), P

0,80 (0,68 - 0,94)

0,0061

Przeżycie w okresie

remisji (z

wyłączeniem

drugiego

nowotworu

złośliwego)

1

Zdarzenia/ n

80/1546

110/1548

HR (95% CI), P

0,73 (0,54 - 0,97)

0,0285

2

Zdarzenia/ n

159/917

187/911

HR (95% CI), P

0,82 (0,67 - 1,02)

0,0753

Ogółem

Zdarzenia/ n

239/2463

297/2459

HR (95% CI), P

0,79 (0,66 - 0,93)

0,0063

Przeżycie bez

przerzutów

odległych

(kryterium

drugorzędowe)

1

Zdarzenia/ n

57/1546

72/ 1548

HR (95% CI), P

0,79 (0,56 - 1,12)

0,1913

2

Zdarzenia/ n

98/ 917

124/911

HR (95% CI), P

0,77 (0,59 - 1,00)

0,0532

Ogółem

Zdarzenia/ n

155/ 2463

196/2459

HR (95% CI), P

0,78 (0,63 - 0,96)

0,0195

Przeżycie całkowite

(kryterium

drugorzędowe)

1

Zdarzenia/ n

41/ 1546

48/ 1548

HR (95% CI), P

0,86 (0,56 - 1,30)

0,4617

2

Zdarzenia/ n

98/ 917

116/911

HR (95% CI), P

0,84 (0,64 - 1,10)

0,1907

Ogółem

Zdarzenia/ n

139/2463

164/2459

HR (95% CI), P

0,84 (0,67 - 1,06)

0,1340

1    HR = współczynnik hazardu (ang. hazard ratio)

2    CI = przedział ufności (ang. confidence interval)

3    Podaną wartość P uzyskano w oparciu o logarytmiczny test rang, z uwzględnieniem chemioterapii adjuwantowej dla każdej opcji randomizacji oraz uwzględnieniem opcji randomizacji i chemioterapii adjuwantowej dla analizy całościowej.

Mediana czasu trwania leczenia (w populacji bezpieczeństwa) wyniosła 25 miesięcy, 73% pacjentek otrzymywało leczenie przez ponad 2 lata, 22% pacjentek było leczonych przez ponad 4 lata. Mediana okresu trwania fazy dalszej obserwacji wynosiła 30 miesięcy, zarówno dla letrozolu, jak i tamoksyfenu.

Działania niepożądane, które podejrzewano o związek z badanym lekiem, zgłaszano u 78% pacjentek leczonych letrozolem i 73% pacjentek otrzymujących tamoksyfen. Do najczęstszych działań niepożądanych po zastosowaniu letrozolu należały: uderzenia gorąca, poty nocne, bóle stawów, zwiększenie masy ciała i nudności. Spośród tych zdarzeń jedynie bóle stawów występowały istotnie częściej w grupie letrozolu niż w grupie tamoksyfenu (20% w porównaniu do 13%). Leczenie letrozolem było związane z większym ryzykiem osteoporozy (2,2% w porównaniu do 1,2% dla tamoksyfenu). Ogółem, niezależnie od przyczyny, zdarzenia w układzie krążenia/zaburzenia krążenia mózgowego zgłaszano w różnym czasie po randomizacji u podobnego odsetka pacjentek w obu ramionach badania (10,8% w grupie letrozolu, 12,2% w grupie tamoksyfenu). Wśród tych zdarzeń, zdarzenia zakrzepowo-zatorowe zgłaszano istotnie rzadziej w grupie letrozolu (1,5%) niż w grupie tamoksyfenu (3,2%) (P<0,001), natomiast niewydolność serca stwierdzano istotnie częściej w grupie letrozolu (0,9%) niż w grupie tamoksyfenu (0,4%) (P=0,006). Wśród pacjentek, u których wartości wyjściowe stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy mieściły się w granicach normy, wzrost stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy przekraczający 1,5-krotność górnej granicy normy (GGN) obserwowano u 5,4% pacjentek z ramienia letrozolu w porównaniu do 1,1% pacjentek z ramienia tamoksyfenu.

Przedłużone leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym badaniu z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, z udziałem ponad 5100 kobiet po menopauzie cierpiących na raka piersi posiadającego receptory dla hormonów lub o nieznanym statusie receptorowym, pacjentki pozostające w okresie remisji po ukończeniu terapii uzupełniającej tamoksyfenem (4,5 - 6 lat) zostały losowo przydzielone do grupy letrozolu lub placebo.

Analiza początkowa, przeprowadzona po medianie okresu obserwacji wynoszącej około 28 miesięcy (25% pacjentek obserwowano przez co najmniej 38 miesięcy) wykazała, że letrozol zmniejszał ryzyko nawrotu choroby o około 42% w porównaniu z placebo (współczynnik hazardu 0,58; P=0,00003). Statystycznie istotną przewagę letrozolu w zakresie przeżycia w okresie remisji obserwowano niezależnie od stanu węzłów - pacjentki bez przerzutów do węzłów: współczynnik hazardu 0,48; P=0,002; pacjentki z przerzutami do węzłów: współczynnik hazardu 0,61; P=0,002).

W analizie kryterium drugorzędowego, czyli całkowitego przeżycia (ang. overall survival - OS), odnotowano 113 zgonów (51 w grupie letrozolu, 62 w grupie placebo). Ogółem, nie stwierdzono istotnej różnicy między ocenianymi grupami w zakresie całkowitego przeżycia (wskaźnik ryzyka 0,82; P=0,29).

Następnie badanie kontynuowano bez ślepej próby, a pacjentki z grupy placebo, jeśli wyraziły taką chęć, były przestawiane na leczenie letrozolem. Po zakończeniu zamaskowanej części badania ponad 60% pacjentek z grupy placebo, u których możliwa była zmiana na letrozol, zdecydowało się na tę zmianę (rozszerzona populacja adjuwantowa). Pacjentkom, które zostały przestawione na letrozol, zaprzestano podawania tamoksyfenu po okresie, którego mediana wynosiła 31 miesięcy (zakres od 14 do 79 miesięcy).

W uaktualnionej analizie mediana czasu trwania fazy dalszej obserwacji wynosiła 49 miesięcy.

Z ramienia letrozolu przynajmniej 30% pacjentek ukończyło 5 lat obserwacji, zaś 59% pacjentek ukończyło obserwację w czasie co najmniej 4 lat. W uaktualnionej analizie przeżycia w czasie remisji letrozol istotnie zmniejszał ryzyko nawrotu raka piersi w porównaniu z placebo (współczynnik hazardu 0,68; 95% CI 0,55 - 0,83; P=0,0001). Letrozol znacząco zmniejszał również ryzyko wystąpienia nowego raka inwazyjnego w drugiej piersi o 41% w porównaniu z placebo (iloraz szans 0,59; 95% CI 0,36 - 0,96; P=0,03). Nie było istotnej różnicy pod względem przeżycia bez wznowy odległej i przeżycia całkowitego.

W uaktualnionej analizie (mediana czasu trwania fazy dalszej obserwacji wynosiła 40 miesięcy), wyniki dodatkowego badania mineralnej gęstości kości (ang. bone mineral density - BMD) (obejmującego 226 pacjentek) wykazały, że po 2 latach u pacjentek otrzymujących letrozol występował większy spadek BMD okolicy biodrowej (mediana spadku wynosiła 3,8% w BMD okolicy biodrowej w porównaniu z medianą 2,0% w grupie placebo (P=0,012, skorygowane w zależności od użycia bisfosfonianów, P=0,018). U pacjentek otrzymujących letrozol obserwowano większy spadek BMD lędźwiowego odcinka kręgosłupa, jednak różnica nie była statystycznie istotna.

W badaniu z BMD obligatoryjnie prowadzono jednoczesną suplementację wapnia i witaminy D.

Uaktualnione wyniki (mediana czasu trwania fazy dalszej obserwacji wynosiła 50 miesięcy) badania dodatkowego Lipid (z udziałem 347 pacjentek) nie wykazały istotnych różnic pomiędzy ramionami letrozolu i placebo w zakresie stężenia cholesterolu całkowitego, bądź którejkolwiek z frakcji lipidów.

W uaktualnionej analizie 11,1% pacjentek z ramienia letrozolu zgłosiło występowanie działań niepożądanych ze strony układu krążenia podczas leczenia, w porównaniu do 8,6% pacjentek z ramienia placebo, do czasu zamiany placebo na letrozol. Do zdarzeń tych należały zawał mięśnia sercowego (letrozol 1,3%, placebo 0,9%), dławica piersiowa wymagająca interwencji chirurgicznej (letrozol 1%, placebo 0,8%), nowe przypadki dławicy piersiowej lub nasilenie dławicy już istniejącej (letrozol 1,7% w porównaniu do placebo 1,2%), zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (letrozol 1%, placebo 0,6%) i zaburzenia krążenia mózgowego (letrozol 1,7% w porównaniu do placebo 1,3%).

Nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie wyników oceny całościowego stanu fizycznego i psychicznego pacjentek, co wskazuje, że letrozol ogólnie nie pogarszał jakości życia w porównaniu z placebo.

Różnice pomiędzy grupami leczenia na korzyść placebo obserwowano w ocenie pacjentek dotyczącej zwłaszcza oceny czynności fizycznych, bólu cielesnego, witalności, funkcji seksualnych i objawów naczynioruchowych. Mimo istotności statystycznej, różnic tych nie uważano za klinicznie istotne.

Leczenie pierwszego rzutu

Przeprowadzono jedno badanie kliniczne metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną, w celu porównania letrozolu w dawce 2,5 mg i tamoksyfenu w dawce 20 mg jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. W grupie 907 badanych kobiet wykazano wyższość letrozolu nad tamoksyfenem w zakresie czasu do wystąpienia progresji choroby (kryterium pierwszorzędowe) i całkowitej obiektywnej odpowiedzi, czasu do niepowodzenia leczenia oraz korzyści klinicznej.

Wyniki zestawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wyniki dla mediany obserwacji wynoszącej 32 miesiące

Zmienna

Statystyka

Letrozol n = 453

Tamoksyfen

n=454

Czas do progresji

Mediana

9,4 miesiące

6 miesięcy

(95% CI mediany)

(8,9 - 11,6 miesięcy)

(5,4 - 6,3 miesięcy)

Współczynnik hazardu (HR)

0,72

(95% CI HR)

(0,62 - 0,83)

P

<0,0001

Wskaźnik całkowitej obiektywnej odpowiedzi na leczenie

CR+PR

145 (32%)

95 (21%)

(95% CI wskaźnika)

(28% - 36%)

(17% - 25%)

Iloraz szans

1,78

(95% CI ilorazu szans)

(1,32 - 2,40)

P

0,0002

Wskaźnik ogólnych korzyści klinicznych

CR+PR+NC >24 tygodnie

226 (50%)

173 (38%)

Iloraz szans

1,62

(95% CI ilorazu szans)

(1,24 - 2,11)

P

0,0004

Czas do niepowodzenia leczenia

Mediana

9,1 miesiąca

5,7 miesiąca

(95% mediany)

(8,6 - 9,7 miesięcy)

(3,7 - 6,1 miesięcy)

Współczynnik hazardu (HR)

0,73

(95% CI HR)

(0,64 - 0,84)

P

<0,001

CR - całkowita odpowiedź (ang. complete response), PR - częściowa odpowiedź (ang. partial response).

U pacjentek z nowotworem o nieznanym statusie receptorowym oraz z nowotworem wykazującym obecność receptora, czas do progresji choroby był istotnie dłuższy, a wskaźnik odpowiedzi na leczenie istotnie większy w grupie letrozolu niż w grupie tamoksyfenu. Podobnie, czas do progresji był istotnie dłuższy, a wskaźnik odpowiedzi istotnie większy w grupie letrozolu bez względu na to, czy stosowano uzupełniające leczenie antyestrogenowe, czy nie. Czas do progresji był istotnie dłuższy w przypadku letrozolu bez względu na dominującą lokalizację choroby. Mediana czasu do progresji była prawie 2 razy dłuższa w grupie letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną tylko do tkanek miękkich (mediana 12,1 miesięcy dla letrozolu, 6,4 miesięcy dla tamoksyfenu) i u pacjentek z przerzutami do narządów wewnętrznych (mediana 8,3 miesięcy dla letrozolu, 4,6 miesięcy dla tamoksyfenu). Wskaźnik odpowiedzi na leczenie był istotnie większy w grupie letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną tylko do tkanek miękkich (50% dla letrozolu w porównaniu z 34% dla tamoksyfenu) i u pacjentek z przerzutami do narządów wewnętrznych (28% dla letrozolu w porównaniu z 17% dla tamoksyfenu).

Badanie zaprojektowano w taki sposób, że w razie progresji choroby pacjentki mogły przejść do grupy badania otrzymującej drugi badany lek lub przerwać swój udział w badaniu. Około 50% chorych przeszło do grupy otrzymującej drugi badany lek, a wszystkie zmiany leczenia przeprowadzono przed upływem 36 miesięcy. Mediana czasu do zmiany leku wynosiła 17 miesięcy (zmiana letrozolu na tamoksyfen) i 13 miesięcy (zmiana tamoksyfenu na letrozol).

W czasie leczenia letrozolem jako terapią pierwszego rzutu w zaawansowanym raku piersi uzyskano medianę całkowitego przeżycia 34 miesiące w porównaniu z 30 miesiącami dla tamoksyfenu (test logarytmów rang P=0,53, różnica nieistotna statystycznie). Lepsze przeżycie było związane z letrozolem do co najmniej 24. miesiąca. Wskaźnik przeżycia w 24. miesiącu wynosił 64% w grupie letrozolu i 58% w grupie tamoksyfenu. Brak przewagi letrozolu w zakresie całkowitego przeżycia można wyjaśnić układem krzyżowym badania.

Całkowity czas trwania terapii endokrynologicznej (czas do chemioterapii) był istotnie dłuższy w przypadku letrozolu (mediana 16,3 miesięcy, 95% CI, 8 do 12 miesięcy, test logarytmów rang, P=0,0047).

Leczenie drugiego rzutu

Porównanie dwóch dawek letrozolu (0,5 mg i 2,5 mg) z octanem megestrolu i aminoglutetymidem było przedmiotem dwóch badań klinicznych z odpowiednimi grupami kontrolnymi. Substancje te stosowano u kobiet w okresie postmenopauzalnym z zaawansowanym rakiem piersi, leczonych wcześniej antyestrogenami.

Czas do progresji choroby nie różnił się w sposób istotny pomiędzy letrozolem w dawce 2,5 mg i octanem megestrolu (P=0,07). Statystycznie istotne różnice wskazujące na przewagę letrozolu w dawce 2,5 mg nad octanem megestrolu stwierdzono w odniesieniu do wskaźnika całkowitej obiektywnej odpowiedzi guza na leczenie (24% w porównaniu do 16%, P=0,04) oraz okresu do wystąpienia niepowodzenia terapeutycznego (P=0,04). Nie stwierdzono istotnych różnic okresu przeżycia w obu badanych grupach (P=0,2).

W drugim badaniu wskaźnik odpowiedzi na leczenie nie był statystycznie istotnie różny między letrozolem w dawce 2,5 mg i aminoglutetymidem (P=0,06). Letrozol w dawce 2,5 mg wykazał istotną statystycznie przewagę nad aminoglutetymidem w odniesieniu do czasu wystąpienia progresji (P=0,008), czasu do wystąpienia niepowodzenia terapeutycznego (P=0,003) i całkowitego przeżycia (P=0,002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (średnia bezwzględna biodostępność: 99,9%). Pokarm zmniejsza nieznacznie szybkość wchłaniania (mediana W: 1 godzina na czczo, w porównaniu do 2 godzin po posiłku; średnie Cmax: 129 ± 20,3 nmol/l na czczo i 98,7±18,6 nmol/l po posiłku), ale wielkość wchłaniania (AUC) jest niezmieniona. Ponieważ uznano, że niewielki wpływ posiłku na szybkość wchłaniania nie jest istotny z klinicznego punktu widzenia, letrozol może być przyjmowany bez względu na czas posiłku.

Dystrybucja

Letrozol wiąże się z białkami osocza krwi w około 60%, głównie z albuminami (55%). Stężenie letrozolu w erytrocytach stanowi około 80% stężenia w osoczu. Po podaniu 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem węgla 14C, około 82% radioaktywności w osoczu stanowił niezmieniony związek. Stąd ekspozycja układowa na metabolity jest mała. Letrozol jest szybko i w szerokim zakresie rozprowadzany do tkanek. Jego pozorna objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej wynosi około 1,87±0,47 l/kg.

Metabolizm i eliminacja.

Przemiana metaboliczna do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu, karbinolu jest główną drogą eliminacji letrozolu (CLm=2,1 l/godz.), ale jest stosunkowo wolniejsza w porównaniu do wątrobowego przepływu krwi (ok. 90 l/godz.). Stwierdzono, że izoenzymy 3A4 i 2A6 cytochromu P450 są zdolne do przekształcania letrozolu w ten metabolit. Powstawanie innych, mniej ważnych, niezidentyfikowanych metabolitów oraz bezpośrednie wydalanie z moczem i kałem odgrywają mniejszą rolę w ogólnej eliminacji letrozolu. W ciągu 2 dni od podania 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem węgla 14C zdrowym ochotniczkom po menopauzie, 88,2±7,6% radioaktywności zostało wykryte w moczu, a 3,8±0,9% w kale. Co najmniej 75% radioaktywności obecnej w moczu zebranym w ciągu 216 godzin (84,7±7,8% dawki) odpowiadało pochodnej glukuronidowej metabolitu, karbinolu, około 9% stanowiły dwa nieznane metabolity, a 6% niezmieniony letrozol.

Pozorny okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji z osocza wynosi około 2 dni. Po podawaniu 2,5 mg na dobę, stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2- 6 tygodni. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym są około 7 razy większe niż stężenia mierzone po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg, natomiast 1,5 mg do 2 razy większe niż wartości w stanie stacjonarnym, przewidywane na podstawie stężeń mierzonych po podaniu pojedynczej dawki. Wskazuje to na nieznaczną nieliniowość farmakokinetyki letrozolu po podaniu dawki dobowej do 2,5 mg. Ponieważ w stanie stacjonarnym stężenia utrzymują się na stałym poziomie przez cały czas podawania leku można wnioskować, że nie występuje kumulacja letrozolu.

Wiek nie miał wpływu na właściwości farmakokinetyczne letrozolu.

Specjalne grupy pacjentów

W badaniu obejmującym 19 ochotników o zróżnicowanym stopniu czynności nerek (24-godzinny klirens kreatyniny 9-116 ml/min), nie obserwowano wpływu na właściwości farmakokinetyczne letrozolu po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg. W podobnym badaniu, obejmującym osoby o zróżnicowanym stopniu czynności wątroby, średnie wartości AUC u ochotników z umiarkowaną niewydolnością wątroby (B wg skali Childa i Pugha) były o 37% większe niż u osób zdrowych, ale nadal w podobnym zakresie, jak u osób bez zaburzenia czynności wątroby. W badaniu farmakokinetycznym po jednorazowym podaniu letrozolu 8 mężczyznom z marskością wątroby (C wg skali Childa i Pugha) i zdrowym ochotnikom (n=8) stwierdzono, że wartości AUC i tm zwiększyły się odpowiednio o 95% i 187%. Dlatego u takich pacjentów letrozol powinien być stosowany po wnikliwym rozważeniu, czy ryzyko związane z leczeniem nie przewyższa potencjalnych korzyści.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W różnorodnych badaniach klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, jakie wykonano na standardowych gatunkach zwierząt, nie znaleziono dowodów świadczących o działaniu toksycznym, układowym lub na swoiste narządy.

W badaniu toksyczności ostrej u gryzoni, którym podawano letrozol w dawkach do 2000 mg/kg m.c. stwierdzono niski stopień toksyczności. U psów letrozol powodował objawy umiarkowanej toksyczności w dawkach 100 mg/kg m.c.

W badaniach toksyczności przewlekłej (do 12 miesięcy) wykonanych na szczurach i psach zaobserwowane działania mogą być przypisane właściwościom farmakologicznym związku. Dla obu poziom niewystępowania działań niepożądanych (ang. no-adverse effect level - NOAEL) wynosił 0,3 mg/kg m.c.

Nie wykazano działania genotoksycznego letrozolu w badaniach nad jego potencjałem mutagennym wykonanych w warunkach in vitro i in vivo.

W wykonanym na szczurach 104-tygodniowym badaniu działania rakotwórczego nie zaobserwowano obecności nowotworów związanych z podawaniem letrozolu u samców. U samic, we wszystkich zastosowanych dawkach, stwierdzono zmniejszenie częstości występowania łagodnych i złośliwych nowotworów piersi.

Podanie doustne letrozolu ciężarnym szczurom spowodowało nieznaczne zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych płodu wśród badanych zwierząt. Jednakże nie udało się wykazać, czy było to bezpośrednio związane z właściwościami farmakologicznymi (zahamowanie biosyntezy estrogenu), czy też był to bezpośredni wpływ samego letrozolu (patrz zalecenia, punkty 4.3 i 4.6).

Obserwacje przedkliniczne ograniczały się do tych, które były związane ze znanym działaniem farmakologicznym, gdyż w oparciu o badania przeprowadzone na zwierzętach tylko takie miały znaczenie dla bezpiecznego stosowania u człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana żelowana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki

Hypromeloza

Talk

Makrogol 8000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 30 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraBe 211 8054 Graz, Austria

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Letronorm