+ iMeds.pl

Letroregiozol 2,5 mgUlotka Letroregiozol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Letroregiozol 2,5 mg tabletki powlekane

Letrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    .Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie..

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Letroregiozol w tabletkach i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Letroregiozol w tabletkach

3.    Jak stosować lek Letroregiozol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Letroregiozol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LETROREGIOZOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Letroregiozol w tabletkach zawiera czynną substancję o nazwie letrozol. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym leczeniu raka piersi.

W jakim celu stosuje się lek Letroregiozol

Letroregiozol w tabletkach stosuje się w celu zapobiegania nawrotom raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze leczenie po zabiegu operacyjnym lub po 5-letnim leczeniu tamoksyfenem.

Letroregiozol w tabletkach stosuje się także w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się raka do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

Letroregiozol należy stosować wyłącznie:

•    w leczeniu raka piersi posiadającego receptory estrogenowe oraz

•    wyłącznie u kobiet po menopauzie tj. u kobiet, które przestały już miesiączkować.

Jak działa lek Letroregiozol

Rozwój raka piersi jest często pobudzany przez żeńskie hormony płciowe - estrogeny. Letrozol zmniejsza ilość estrogenu poprzez blokowanie enzymu (aromatazy) uczestniczącego w wytwarzaniu estrogenu. W konsekwencji rozwój komórek nowotworowych ulega spowolnieniu lub zahamowaniu i (lub) uniemożliwione jest ich rozprzestrzenianie do innych części ciała.

Monitorowanie leczenia lekiem Letroregiozol

Lek należy przyjmować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. Lekarz powinien regularnie kontrolować stan pacjentki w celu monitorowania działania leku.

Letroregiozol może powodować osłabienie kości i zmniejszenie masy kostnej (osteoporozę) w konsekwencji zmniejszenia stężenia estrogenów w organizmie. Lekarz może w związku z tym uznać za konieczne wykonywanie badań densometrycznych, czyli pomiaru gęstości masy kostnej przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie oraz po zakończeniu leczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania letrozolu lub powodów, dla których lek ten został przepisany należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza. Mogą się one różnić od ogólnych informacji zawartych w niniejszej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Letroregiozol:

•    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Letroregiozol wymienionych w punkcie 6;

•    jeśli pacjentka nadal miesiączkuje, tj. jeżeli jest przed menopauzą;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży;

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Jeżeli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjentki, nie należy przyjmować leku i porozmawiać z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Letroregiozol:

•    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba nerek;

•    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba wątroby;

•    jeśli u pacjentki występuje osteoporoza (osłabienie lub ubytek masy kostnej) lub przebyte złamania (zob. także punkt 1 „Monitorowanie leczenia lekiem Letroregiozol”).

Jeżeli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjentki, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz weźmie to pod uwagę przy planowaniu leczenia lekiem Letroregiozol.

Dzieci i młodzież w wieku dorastania (poniżej 18. roku życia)

Nie należy stosować letrozolu u dzieci i młodzieży w wieku dorastania.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia)

Letrozol może być stosowany u osób powyżej 65. roku życia. Modyfikacja dawki nie jest konieczna. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Letroregiozol z jedzeniem i piciem

Spożywanie jedzenia i picia nie ma wpływu na leczenie.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Letrozol Regiomedica u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ponieważ może on zagrażać zdrowiu dziecka.

Ponieważ Letroregiozol jest zalecany wyłącznie dla kobiet po menopauzie ograniczenia dotyczące ciąży i karmienia piersą najprawdopodobniej nie będą miały zastosowania w danym przypadku.

W przypadku pacjentek, które dopiero niedawno wkroczyły w okres po menopauzie lub kobiet w okresie okołomenopauzalnym lekarz powinien rozważyć wykonanie testu ciążowego przed rozpoczęciem leczenia oraz konieczność stosowania antykoncepcji, ze względu na możliwość zajścia w ciążę przez pacjentkę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności lub ogólnego złego samopoczucia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać innych maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Letroregiozol

Każda tabletka zawiera 61,5 mg laktozy jednowodnej (cukru mlecznego). Pacjentki z nietolerancją niektórych cukrów (np. nietolerancją laktozy) powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Letroregiozol to jedna tabletka raz na dobę.

Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze, co pozwoli zapobiec zapominaniu przyjęcia dawki.

Sposób przyjmowania leku

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody lub innego płynu.

Jak długo stosuje się lek

Lek należy przyjmować codziennie tak długo, jak długo zaleci to lekarz. Konieczne może być przyjmowanie leku przez kilka miesięcy, a nawet lat. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących długości okresu przyjmowania leku należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku Letroregiozol lub w razie przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem i pokazać lekarzowi lek. Konieczne może być zastosowanie leczenia.

Pominięcie dawki leku Letroregiozol

•    Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki (np. w ciągu najbliższych 2 lub 3 godzin) nie należy jej przyjmować jednocześnie z pominiętą dawką.

• W przeciwnym razie należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to tylko możliwe, a następną w normalny sposób.

• Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Letroregiozol

Nie należy przerywać przyjmowania letrozolu dopóki nie zaleci tego lekarz. Zob. także punkt „Jak długo stosuje się lek” powyżej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Letroregiozol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nasilenie większości działań niepożądanych jest łagodne do umiarkowanego i zwykle ustępuje w ciągu kilku dni lub tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Niektóre z tych objawów, takie jak uderzenia gorąca, łysienie czy krwawienie z narządów rodnych, mogą być konsekwencją niedoboru estrogenów w organizmie.

Poniższa lista możliwych działań niepożądanych nie powinna budzić niepokoju. Mogą one w ogóle nie wystąpić.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne.

Niezbyt częste i rzadkie działania niepożądane (tj. występujące u 1 do 100 osób na 10,000):

•    słabość, paraliż lub brak czucia w kończynach górnych lub dolnych lub innej części ciała, utrata

koordynacji, nudności lub trudności z mówieniem lub oddychaniem (oznaka zaburzenia czynności mózgu, np. udaru)

•    nagły, ściskający ból w klatce piersiowej (oznaka zaburzenia czynności serca)

•    trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, omdlenia, przyspieszne bicie serca, niebieskawo-sine zabarwienie skóry lub nagły ból w kończynach górnych lub dolnych (w stopie) (oznaka powstania zakrzepu)

•    szczególnie bolesny w dotyku obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły

•    gorączka, dreszcze lub owrzodzenie jamy ustnej z powodu infekcji (zbyt mało białych krwinek)

•    utrzymujące się ciężkie niewyraźne widzenie.

U niektórych pacjentek występowały inne działania niepożądane związane z leczeniem lekiem Letroregiozol:

•    obrzęk w okolicach twarzy i krtani (oznaka reakcji uczuleniowej)

•    żółte zabarwienie skóry i gałek ocznych, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu (oznaki żółtaczki)

•    wysypka, zaczerwienienie skóry, pęcherze na wargach, wokół oczu lub w jamie ustnej, łuszczenie się skóry, gorączka (oznaki zaburzeń skóry)

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niektóre działania niepożądane występują bardzo często. Mogą one dotyczyć ponad 10 pacjentek na 100.

•    uderzenia gorąca

•    zmęczenie

   zwiększona potliwość

•    bóle kości i stawów

W przypadku nasilenia się któregokolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre działania niepożądane występują często. Mogą one dotyczyć od 1 do 10pacjentek na 100.

•    wysypka

•    bóle głowy

   zawroty głowy

•    ogólne złe samopoczucie

•    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, niestrawność, zaparcia, biegunka)

•    zaburzenia łaknienia (brak lub zwiększenie łaknienia)

•    bóle mięśni

•    zmniejszenie gęstości kości (osteoporoza), prowadzące w niektórych przypadkach do złamań (zob. także punkt 1 „Monitorowanie leczenia lekiem Letroregiozol”)

•    obrzęk rąk, stóp, kostek

•    depresja

•    zwiększenie masy ciała

•    wypadanie włosów lub przerzedzanie włosów

W przypadku nasilenia się któregokolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane występują niezbyt często. Mogą one dotyczyć od 1 do 10 pacjentek na 1000.

•    zaburzenia układu nerwowego, takie jak niepokój, nerwowość, drażliwość, senność, problemy z pamięcią, bezsenność

•    zaburzenia czucia (dotyku)

•    zaburzenia oka, takie jak niewyraźne widzenie, podrażnienie oka

•    kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie

•    choroby skóry, takie jak swędzenie (pokrzywka), suchość skóry

•    krwawienie z dróg rodnych, upławy, suchość w pochwie

•    bóle brzucha

•    sztywność stawów (zapalenie stawów)

•    bóle piersi

•    gorączka

•    pragnienie, zaburzenia smaku, suchość w ustach

•    zmniejszenie masy ciała

•    zakażenia dróg moczowych, potrzeba częstszego oddawania moczu

•    kaszel

W przypadku nasilenia się któregokolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

W trakcie leczenia mogą także występować nieprawidłowe wyniki badań krwi, takie jak zwiększone stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia) lub zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Letroregiozol

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

•    Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Letroregiozol

•    Substancją czynną jest letrozol.

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Letroregiozol i co zawiera opakowanie

Letroregiozol 2,5 mg w postaci tabletek obustronnie wypukłych, powlekanych, żółtych do ciemnożółtych, okrągłych, oznakowanych literą L z jednej strony i gładkich z drugiej.

Blistry zawierające 30 tabletek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Regiomedica GmbH Teichstr. 66 79539 Loerrach Niemcy

Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT :    Letrozol Regiomedica

CZ:    Luro

IT:    Letrozolo Regiomedica

NL:    Letroregiozol

PL:    Letroregiozol

SK:    Letroregiozol

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Letroregiozol

Charakterystyka Letroregiozol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Letroregiozol, 2,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: letrozol

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu (Letrozolum).

Substancje pomocnicze: jedna tabletka zawiera 61,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki, żółte do ciemnożółtych, oznakowane literą L z jednej strony i gładkie z drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z rakiem piersi posiadającym receptory hormonalne we wczesnym stadium zaawansowania.

•    Przedłużone leczenia uzupełniające u kobiet po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, które otrzymywały standardowe leczenie uzupełniające tamoksyfenem przez pięć lat.

•    Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi.

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po naturalnej lub sztucznie wywołanej menopauzie, u których nastąpił nawrót lub progresja choroby i które wcześniej leczone były przeciwestrogenami.

Nie stwierdzono skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów hormonalnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka letrozolu wynosi 2,5 mg raz na dobę. W przypadku osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna.

W leczeniu uzupełniającym zalecana jest kontynuacja terapii przez pięć lat lub do czasu nawrotu choroby nowotworowej. W leczeniu uzupełniającym dostępne doświadczenie kliniczne obejmuje dwa lata (mediana czasu leczenia wynosiła 25 miesięcy).

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym dostępne doświadczenie kliniczne obejmuje cztery lata (mediana czasu leczenia).

U pacjentek z zaawansowanym lub rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami leczenie letrozolem należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.

Dzieci Nie dotyczy.

Pacjentki z niewydolnością wątroby lub nerek

Modyfikacja dawki nie jest konieczna u pacjentek z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min.

Brak wystarczających danych dotyczących pacjentek z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min oraz pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Status hormonalny przed menopauzą; ciąża; karmienie piersią (patrz punkty 4.6 i 5.3).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentek z niejasnym statusem po menopauzie należy dokonać oceny aktywności LH, FSH i (lub) stężenia estradiolu przed rozpoczęciem leczenia w celu jednoznacznego określenia statusu menopauzalnego.

Niewydolność nerek

Nie przeprowadzono wystarczającej liczby badań letrozolu u pacjentek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Przed podaniem letrozolu takim pacjentkom należy starannie rozważyć ryzyko w stosunku do korzyści.

Niewydolność wątroby

Letrozol badano u ograniczonej liczby pacjentów bez przerzutów z różnym stopniem niewydolności wątroby - z łagodnym do umiarkowanego oraz z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. U ochotników płci męskiej bez choroby nowotworowej z ciężką niewydolnością wątroby (marskość wątroby i klasa C wg skali Child-Pugh), stężenie w płynach ustrojowych i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji były 2-3 -krotnie dłuższe niż u zdrowych ochotników. Oznacza to, że letrozol należy podawać z zachowaniem ostrożności i po starannym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści u takich pacjentów (patrz punkt 5.2)

Wpływ na układ kostny

Letrozol ma silne działanie zmniejszające stężenie estrogenów. W leczeniu uzupełniającym i przedłużonym leczeniu uzupełniającym mediana czasu obserwacji wynosząca odpowiednio 30 i 49 miesięcy jest niewystarczająca, aby możliwe było dokonanie dokładnej oceny ryzyka złamań związanych z długoterminowym stosowaniem letrozolu. W przypadku pacjentek z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie lub tych, u których występuje zwiększone ryzyko osteoporozy powinno się wykonywać badanie densytometryczne kości przez rozpoczęciem leczenia uzupełniającego i przedłużonego leczenia uzupełniającego, a także monitorować je w kierunku rozwoju osteoporozy w trakcie leczenia oraz po zakończeniu leczenia letrozolem. Jeżeli okaże się to konieczne, należy zastosować leczenie osteoporozy lub środki profilaktyczne, które powinny być starannie monitorowane (patrz punkt 4.8)

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktmai leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne interakcji letrozolu z cymetydyną i warfaryną wskazują na brak klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania tych leków. Nie stwierdzono także istotnych klinicznie interakcji z innymi powszechnie stosowanymi lekami.

Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu leku w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

W badaniach in vitro wykazano, że letrozol hamuje aktywność izoenzymów 2A6 i, umiarkowanie, 2C19 cytochromu P450, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków, które są w dużym stopniu metabolizowane przez te izoenzymy i które mają wąski indeks terapeutyczny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

Lekarz powinien omówić z pacjentką konieczność wykonania testu ciążowego przed rozpoczęciem leczenia letrozolem oraz stosowania skutecznej antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym (tj. u kobiet w okresie okołomenopauzalnym lub które dopiero niedawno wkroczyły w okres po menopauzie) do czasu jednoznacznego określenia ich statusu pomenopauzalnego (patrz punkty 4.4 i 5.3).

Ciąża

Letrozol jest przeciwwskazany w ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Karmienie piersią

Letrozol jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3)

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ w czasie stosowania letrozolu obserwowano uczucie zmęczenia i zawroty głowy, a jednym z rzadko występujących działań niepożądanych jest senność, należy zachować ostrożność w czasie obsługi maszyn lub prowadzenia pojazdów.

4.8    Działania niepożądane

Letrozol był zwykle dobrze tolerowany we wszystkich badaniach jako lek pierwszego i drugiego rzutu zaawansowanego raka piersi oraz w leczeniu uzupełniającym raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Działania niepożądane wystąpiły u mniej więcej 1/3 pacjentek z przerzutami leczonych letrozolem, u około 70-75% pacjentek przyjmujących letrozol w ramach leczenia uzupełniającego (zarówno w grupie przyjmującej letrozol, jak i tamoksyfen) oraz u około 40% pacjentek otrzymujących przedłużone leczenie uzupełniające (zarówno w grupie otrzymującej letrozol, jak i placebo). Zaobserwowane działania niepożądane były zwykle łagodne lub umiarkowane, a większość tych działań może być normalną fizjologiczną konsekwencją deprywacji estrogenowej (np. uderzenia gorąca).

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych w badaniach klinicznych należały uderzenia gorąca, bóle stawów, nudności i zmęczenie. Wiele działań niepożądanych może normalną fizjologiczną konsekwencją deprywacji estrogenowej (np. uderzenia gorąca, łysienie, krwawienie z narządów rodnych).

Po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem, w oparciu o medianę czasu obserwacji wynoszącą 28 miesięcy, następujące działania niepożądane zgłaszano częściej w przypadku letrozolu niż placebo, niezależnie od związku przyczynowo-skutkowego: uderzenia gorąca (50,7% i 44,3% odpowiednio), bóle /zapalenie stawów (28,5% i 23,2% odpowiednio) oraz bóle mięśni (10,2% i 7%). Większość tych działań niepożądanych zaobserwowano w pierwszym roku leczenia. Częstość występowania osteoporozy i złamań kości była większa, ale statystycznie nieistotna u pacjentek otrzymujących letrozol niż u tych, które otrzymywały placebo (7,5% i 6,3% oraz 6,7% i 5,9% odpowiednio).

W uaktualnionej analizie przeprowadzonej w warunkach przedłużonego leczenia uzupełniającego przy medianie czasu leczenia wynoszącej 47 miesięcy w przypadku letrozolu i 28 miesięcy w przypadku placebo, następujące działania niepożądane zgłaszano częściej w przypadku letrozolu niż placebo niezależnie od związku przyczynowo-skutkowego - uderzenia gorąca (60,3% i 52,6% odpowiednio), bóle /zapalenie stawów (37,9% i 26,8%) oraz bóle mięśni (15,8 % i 8,9%). Większość tych działań niepożądanych zaobserwowano w ciągu pierwszego roku leczenia. U pacjentek z grupy placebo, które zostały przestawione na letrozol zaobserwowano podobny wzorzec działań niepożądanych. Częstość występowania osteoporozy i złamań była większa, po randomizacji, u pacjentek, które otrzymywały letrozol niż u pacjentek, które otrzymywały placebo (12,3% i 7,4% oraz 10,9% i 7,2%, odpowiednio). W przypadku pacjentek, które przestawiono na letrozol osteoporozę stwierdzano (w dowolnym czasie po zmianie leczenia) u 3,6% pacjentek, a złamania u 5,1% pacjentek (również w dowolnym czasie po zmianie leczenia).

W przypadku leczenia uzupełniającego, niezależnie od związku przyczynowo-skutkowego, obserwowano następujące działania niepożądane w dowolnym czasie po randomizacji w grupie przyjmującej letrozol i tamoksyfen: zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (1,5% i 3,2% odpowiednio, P<0,001), dusznica bolesna (0,8% i 0,8% odpowiednio), zawał mięśnia sercowego (0,7% i 0,4%) oraz niewydolność serca (0,9% i 0,4% odpowiednio, P=0,006).

Następujące działania niepożądane letrozolu, przedstawione w Tabeli 1, zgłaszano w badaniach klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu leku na rynek.

Tabela 1

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania; najczęściej występujące podano jako pierwsze. Zastosowano następującą skalę: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (>1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:    zakażenia układu moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często:    ból nowotworowy (nie ma zastosowania w przypadku leczenia uzupełniającego i

przedłużonego)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często:    leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często:    brak łaknienia, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia

Niezbyt często:    obrzęki ogólne

Zaburzenia psychiczne Często:    depresja

Niezbyt często:    lęk, w tym nerwowość, drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Niezbyt często:


bóle głowy, zawroty głowy

senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców, w tym parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, zdarzenia mózgowo-naczyniowe

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    zakrzepowe zapalenie żył w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i

głębokich, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca Rzadko:    zator tętnicy płucnej, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często:    duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

Niezbyt często:    bóle brzucha, zapalenie żołądka, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Nieznane:    zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Nieznane:


zwiększona potliwość

łysienie, wysypka, w tym wysypka rumieniowa i wysypka plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa świąd, suchość skóry, pokrzywka

reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioworuchowy, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często:    bóle stawów

Często:    bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często:    zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    zwiększenie częstości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    krwawienia z dróg rodnych, upławy, suchość pochwy, ból piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:    uderzenia gorąca, zmęczenie, w tym astenia

Często:    złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Niezbyt często:    gorączka, suchość śluzówek, pragnienie

Badania diagnostyczne

Często:    zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:    zmniejszenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Zgłaszano pojedyncze przypadki przedawkowania letrozolu.

Nie jest znane specyficzne postępowanie w przypadku przedawkowania. Zaleca się stosowanie terapii objawowej i podtrzymującej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory enzymów. Niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor syntezy estrogenów); środek przeciwnowotworowy.

Kod ATC: L02B G04

Działanie farmakodynamiczne

Zahamowanie stymulacji wzrostu guza przez estrogeny ma podstawowe znaczenie w terapii nowotworów, w przypadku gdy rozrost tkanki nowotworowej zależy od obecności estrogenów i jest stosowane leczenie hormonalne. U kobiet po menopauzie estrogeny powstają głównie w wyniku działania enzymu aromatazy, który przekształca androgeny nadnerczowe - głównie androstenedion i testosteron - w estron i estradiol.

Zahamowanie biosyntezy estrogenu w tkankach obwodowych i w tkankach nowotworowych można w związku z tym osiągnąć poprzez zahamowanie aktywności aromatazy.

Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Hamuje on aromatazę poprzez kompetencyjne wiązanie z hemem cytochromu P450, co powoduje zahamowanie syntezy estrogenu we wszystkich tkankach, w których występuje.

U zdrowych kobiet po menopauzie pojedyncze dawki 0,1, 0,5, i 2,5 mg letrozolu powodują obniżenie poziomu estronu i estradiolu w osoczu o 75-78% i 78% odpowiednio w porównaniu do wartości wyjściowych. Maksymalne obniżenie osiąga się po upływie 48 do 78 godzin.

W przypadku kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi dobowe dawki 0,1 do 5 mg obniżają stężenie estradiolu, estronu i sulfonianu estronu o 75 do 95% w stosunku do stężenia początkowego, u wszystkich pacjentek. W przypadku dawek 0,5 mg i większych wartości estronu i sulfonianu estronu były często poniżej granicy wykrywalności, co wskazuje na silniejsze hamowanie estrogenów przy tych dawkach. Hamowanie estrogenów utrzymywało się przez cały okres leczenia u wszystkich pacjentek.

Letrozol wykazuje wysoką specyficzność w hamowaniu aktywności aromatazy. Nie zaobserwowano zaburzenia nadnerczowej produkcji steroidów. U kobiet leczonych dobową dawką letrozolu wynoszącą od 0,1 do 5 mg nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w stężeniu kortyzolu, aldosteronu, 11-dezoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH w osoczu, ani w aktywności reninowej. Test pobudzania ACTH wykonany po 6 i 12 tygodniach leczenia dobowymi dawkami 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5 i 5 mg nie wykazał spadku w wytwarzaniu aldosteronu ani kortyzolu. Leczenie uzupełniające glikokortykoidami czy mineralokortykoidami nie jest w związku z tym konieczne.

U zdrowych kobiet w okresie pomenopauzalnym, po jednorazowym podaniu dawki 0,1, 0,5 i 2,5 mg letrozolu, nie stwierdzono zmian w stężeniu androgenów (androstendionu i testosteronu) w osoczu.

Podobnie, u pacjentek po menopauzie, leczonych dobową dawką 0,1 - 5,0 mg, nie stwierdzono zmian w stężeniu androstendionu w osoczu, co wskazuje na to, że zablokowanie syntezy estrogenów nie prowadzi do gromadzenia się prekursorów androgenów. Letrozol nie wpływa na stężenie LH i FSH w osoczu, ani na czynność tarczycy ocenianą za pomocą oznaczania wychwytu TSH, T4 i T3.

Leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnej ślepej próby randomizowanym badaniu z udziałem ponad 8000 kobiet po menopauzie z zoperowanym wczesnym rakiem piersi posiadającym receptory hormonalne, pacjentki przydzielono do jednej z następujących grup:

Opcja 1:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

C.    tamoksyfen przez 2 lata, a następnie letrozol przez 3 lata

D.    letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata.

Opcja 2:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

Dane w Tabeli 2 przedstawiają wyniki oparte o dane z grup otrzymujących jeden lek oraz o dane z grup przestawionych na inny lek zebrane w okresie do 30 dni od zmiany leczenia. Analiza porównująca monoterapię z sekwencyjnym leczeniem hormonalnym zostanie przeprowadzona po uzyskaniu odpowiedniej liczby zdarzeń.

Mediana obserwacji wynosiła 26 miesięcy, z czego 76% pacjentek poddawano obserwacji przez ponad 2 lata, a 16% (1252 pacjentek) przez co najmniej 5 lat.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od choroby (DFS), które oceniano jako czas

od randomizacji do wystąpienia nawrotu miejscowo-regionalnego lub odległego (przerzutów) choroby pierwotnej, rozwoju inwazyjnego raka w drugiej piersi, pojawienia się drugiego guza pierwotnego w innym narządzie lub zgonu z jakiegokolwiek powodu bez uprzedniego zdarzenia związanego z rakiem.

Letrozol zmniejszył ryzyko nawrotu o 19% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,81; P=0,003). 5-letnie przeżycie wolne od choroby wynosiło 84,0% w przypadku letrozolu i 81,4% w przypadku tamoksyfenu. Poprawa przeżycia w przypadku letrozolu widoczna jest już po 12 miesiącach i utrzymuje przez ponad 5 lat.

Letrozol również znacznie zmniejszał ryzyko nawrotu w porównaniu z tamoksyfenem niezależnie od tego, czy wcześniej stosowano chemioterapię uzupełniającą (współczynnik ryzyka 0,72; P=0,018), czy nie (współczynnik ryzyka 0,84; P=0,044).

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego, jakim było całkowite przeżycie, odnotowano łącznie 358 zgonów (166 w przypadku pacjentek otrzymujących letrozol i 192 w przypadku chorych otrzymujących tamoksyfen). Nie zaobserwowano istotnej różnicy między dwoma grupami, jeśli chodzi o przeżycie całkowite (współczynnik ryzyka 0,86; P=0,15). Odległe przeżycie wolne od choroby (bez przerzutów odległych), będące zastępczym wskaźnikiem dla całkowitego przeżycia, różniło się znacznie dla całej grupy (współczynnik ryzyka 0,73; P=0,001) oraz w określonych wcześniej stratyfikowanych podgrupach. Letrozol znacznie zmniejszył ryzyko niewydolności układowej o 17% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,83; P=0,02). Na korzyść letrozolu zaobserwowano różnicę w występowaniu raka drugiej piersi, choć różnica ta była nieistotna (współczynnik ryzyka 0,61; P=0,09). Analiza eksploracyjna przeżycia wolnego od choroby w zależności od stanu węzłów chłonnych wykazała znaczną wyższość letrozolu nad tamoksyfenem, jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka nawrotu u pacjentek z zajętymi węzłami (współczynnik ryzyka 0,71; 95% CI 0,59, 0,85; P=0,0002), natomiast nie stwierdzono znaczącej różnicy pomiędzy tymi lekami w przypadku pacjentek bez przerzutów do węzłów chłonnych (współczynnik ryzyka 0,98; 95% CI 0,77, 1.25; P=0,89). Te zmniejszone korzyści w przypadku pacjentek bez przerzutów do węzłów chłonnych potwierdziła eksploracyjna analiza interakcji (P=0,03).

U pacjentek otrzymujących letrozol, w porównaniu z grupą tamoksyfenu, stwierdzono mniej innych nowotworów złośliwych (1,9% w porównaniu do 2,4%). W szczególności częstość występowania raka endometrium była mniejsza w grupie otrzymującej letrozol niż w grupie leczonej tamoksyfenem (0,2% i 0,4% odpowiednio).

Zestawienie wyników przedstawione jest w Tabeli 2 i 3. W analizach przedstawionych w Tabeli 4 pominięto dwie grupy sekwencyjne z opcji 1 randomizacji, tj. uwzględniono wyłącznie grupy otrzymujące monoterapię.

Tabela 2    Przeżycie wolne od choroby i całkowite przeżycie (populacja ITT)

Letrozol

n=4003

Tamoksyfen=400

7

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Wartość p -1

Przeżycie wolne od choroby

(pierwszorzędowy punkt końcowy)

- zdarzenia (definicja protokołu, razem)

351

428

0,81

(0,70, 0,93)

0,0030

Odległe przeżycie wolne od choroby (przerzuty) (drugorzędowy punkt końcowy)

184

249

0,73

(0,60, 0,88)

0,0012

Całkowite przeżycie (drugorzędowy punkt końcowy) liczba zgonów (ogółem)

166

192

0,86

(0,70, 1,06)

0,1546

Przeżycie bez choroby układowej

(drugorzędowy punkt końcowy)

323

383

0,83

(0,72, 0,97)

0,0172

Rak drugiej piersi (inwazyjny) (drugorzędowy punkt końcowy)

19

31

0,61

(0,35, 1,08)

0,0910

CI = przedział ufności

1 Test log-rank, z uwzględnieniem opcji randomizacji i wcześniejszej chemioterapii uzupełniającej


Tabela 3    Przeżycie wolne od choroby i całkowite przeżycie wg stanu węzłów chłonnych i

wcześniejszej chemioterapii uzupełniającej (populacja ITT)

Współczynnik ryzyka, 95% CI dla współczynnika ryzyka

Wartość p 1

Przeżycie wolne od choroby

Stan węzłów - z przerzutami

0,71 (0,59, 0,85)

0,0002

- bez przerzutów

0,98 (0,77, 1.25)

0,8875

Wcześniejsza chemioterapia uzupełniająca - tak

0,72 (0,55, 0,95)

0,0178

- nie

0,84 (0,71, 1.00)

0,0435

Przeżycie całkowite

Stan węzłów - z przerzutami

0,81 (0,63, 1,05)

0,1127

- bez przerzutów

0,88 (0,59, 1.30)

0,5070

Wcześniejsza chemioterapia uzupełniająca - tak

0,76 (0,51, 1,14)

0,1848

- nie

0,90 (0,71, 1,15)

0,3951

Odległe przeżycie wolne od choroby

Stan węzłów - z przerzutami

0,67 (0,54, 0,84)

0,0005

- bez przerzutów

0,90 (0,60, 1,34)

0,5973

Wcześniejsza chemioterapia uzupełniająca - tak

0,69 (0,50, 0,95)

0,0242

- nie

0,75 (0,60, 0,95)

0,0184

CI = przedział ufności 1 Poziom istotności w modelu Coksa

Tabela 4    Główne wyniki analizy: punkty końcowe dotyczące skuteczności wg opcji randomizacji i

grup monoterapii (populacja ITT)

Punkt końcowy

Opcja

Statystyka

Letrozol

Tamoksyfen

Przeżycie wolne od choroby (pierwszorzędowy punkt końcowy, definicja protokołu)

1

Zdarzenia / n

100 / 1546

137 / 1548

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,73 (0,56, 0,94), 0,0159

2

Zdarzenia / n

177 / 917

202 / 911

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,85 (0,69, 1.04), 0,1128

Ogółem

Zdarzenia / n

277 / 2463

339 / 2459

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,80 (0,68, 0,94), 0,0061

Przeżycie wolne od choroby (z wyłączeniem innych nowotworów złośliwych)

1

Zdarzenia / n

80 / 1546

110 /1548

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,73 (0,54, 0,97), 0,0285

2

Zdarzenia / n

159 / 917

187 / 911

Współczynnik

0,82 (0,67, 1.02), 0,0753

ryzyka (95% CI), P

Ogółem

Zdarzenia / n

239 / 2463

297 / 2459

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,79 (0,66, 0,93), 0,0063

Przeżycie odległe wolne od choroby (drugorzędowy punkt końcowy)

1

Zdarzenia / n

57 / 1546

72 / 1548

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,79 (0,56, 1.12), 0,1913

2

Zdarzenia / n

98 / 917

124 / 911

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,77 (0,59, 1.00), 0,0532

Ogółem

Zdarzenia / n

155 / 2463

196 / 2459

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,78 (0,63, 0,96), 0,0195

Całkowite przeżycie (drugorzędowy punkt końcowy)

1

Zdarzenia / n

41/1546

48/ 1548

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,86 (0,56, 1,30), 0,4617

2

Zdarzenia / n

98 / 917

116 / 911

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,84 (0,64, 1,10), 0,1907

Ogółem

Zdarzenia / n

139 / 2463

164 / 2459

Współczynnik ryzyka (95% CI), P

0,84 (0,67, 1,06), 0,1340

Wartość p uzyskano na podstawie testu log-rank, z uwzględnieniem chemioterapii uzupełniającej dla każdej opcji randomizacji oraz z uwzględnieniem opcji randomizacji i chemioterapii uzupełniającej dla analizy całościowej

Mediana czasu leczenia (populacja, w której oceniano bezpieczeństwo) wynosiła 25 miesięcy. 73% pacjentek otrzymywało leczenie przez ponad dwa lata, 22% pacjentek było leczonych przez ponad cztery lata. Mediana okresu obserwacji wynosiła 30 miesięcy zarówno w przypadku letrozolu, jak i tamoksyfenu.

Działania niepożądane, które podejrzewano o związek z badanym lekiem zgłaszano w przypadku 78% pacjentek leczonych letrozolem w porównaniu do 73% pacjentek otrzymujących tamoksyfen. Do najczęściej występujących działań niepożądanych towarzyszących letrozolowi należały uderzenia gorąca, poty nocne, bóle stawów, przyrost masy ciała i nudności. Spośród tych zdarzeń niepożądanych jedynie bóle stawów występowały znacznie częściej w przypadku pacjentek przyjmujących letrozol niż w grupie tamoksyfenu (20% i 13% odpowiednio). Leczenie letrozolem było związane z większym ryzykiem wystąpienia osteoporozy (2,2% w porównaniu z 1,2% dla tamoksyfenu). Ogólnie, niezależnie od przyczyny, zdarzenia sercowo-naczyniowe/mózgowo-naczyniowe zgłaszano w różnym czasie po randomizacji u podobnego odsetka pacjentek w obu grupach (10,8% w przypadku letrozolu i 12,2% w przypadku tamoksyfenu). Spośród tych działań zdarzenia zakrzepowo-zatorowe zgłaszano istotnie rzadziej w przypadku letrozolu (1,5%) niż w przypadku tamoksyfenu (3,2%) (P<0,001), podczas gdy niewydolność serca zgłaszano istotnie częściej w grupie letrozolu (0,9%) niż w grupie tamoksyfenu (0,4%) (P=0,006). Wśród pacjentek, u których wartości wyjściowe stężenia cholesterolu całkowitego w osoczu mieściły się w normie, wzrost stężenia cholesterolu całkowitego przekraczający 1,5-krotność górnej granicy normy zaobserwowano u 5,4% pacjentek w grupie letrozolu w porównaniu z 1,1% z grupy tamoksyfenu.

Przedłużone leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnej ślepej próby randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo, z udziałem ponad 5 100 pacjentek po menopauzie z rakiem piersi posiadającym receptory hormonalne lub pierwotnym rakiem piersi o nieznanym statusie receptorowym, pacjentki pozostające w okresie remisji po zakończeniu leczenia uzupełniającego tamoksyfenem (4,5 do 6 lat) przydzielono losowo do grupy letrozolu lub placebo.

Analiza pierwszorzędowego punktu końcowego po medianie obserwacji wynoszącej około 28 miesięcy (w przypadku 25% pacjentek obserwację prowadzono przez co najmniej 38 miesięcy) wykazała, że letrozol zmniejszył ryzyko nawrotu o 42% w porównaniu do placebo (współczynnik ryzyka 0,58 ; P=0,00003). Statystycznie istotną przewagę letrozolu pod względem przeżycia wolnego od choroby (DFS) zaobserwowano niezależnie od stanu węzłów chłonnych - pacjentki bez przerzutów do węzłów: współczynnik ryzyka 0,48; P=0,002; pacjentki z zajętymi węzłami: współczynnik ryzyka 0,61; P=0,002.

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego, jakim było przeżycie całkowite zgłoszono w sumie 113 zgonów (51 w grupie letrozolu, 62 w grupie placebo). Ogólnie nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami, jeśli chodzi o przeżycie całkowite (współczynnik ryzyka 0,82; P=0,29).

Badanie zostało odślepione, a pacjentki z grupy placebo mogły, jeśli sobie tego życzyły, przestawić się na letrozol. Po odślepieniu badania ponad 60% pacjentek z grupy placebo kwalifikujących się do zmiany leczenia zdecydowało się na leczenie letrozolem (tj. populacja otrzymująca późne przedłużone leczenie uzupełniające). Pacjentki, które przestawiono z placebo na letrozol nie otrzymywały leczenia uzupełniającego tamoksyfenu średnio od 31 miesięcy (przedział 14 do 79 miesięcy).

Uaktualnione analizy ITT przeprowadzano po medianie obserwacji wynoszącej 49 miesięcy. W grupie letrozolu co najmniej 30% pacjentek ukończyło 5 lat obserwacji, a 50% ukończyło co najmniej 4 lata obserwacji. Uaktualniona analiza przeżycia wolnego od choroby wykazała, że letrozol istotnie zmniejszał ryzyko nawrotu raka piersi w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,68; 95% CI 0,55,0,83; P=0,0001). Letrozol również istotnie zmniejszał ryzyko wystąpienia nowego inwazyjnego raka drugiej piersi

0    41% w porównaniu do placebo (współczynnik ryzyka 0,59; 95% CI 0,36, 0,96; P=0,03). Nie stwierdzono istotnych różnic, jeśli chodzi o przeżycie odległe bez choroby lub przeżycie całkowite.

W uaktualnionej analizie (przy medianie obserwacji wynoszącej 40 miesięcy ) wyniki badania dodatkowego mineralnej gęstości kości (BMD) (z udziałem 226 pacjentek) wykazały, że po dwóch latach, w porównaniu z wartością wyjściową, u pacjentek otrzymujących letrozol następował większy spadek BMD biodra - mediana spadku wynosiła 3,8% w BMD biodra w porównaniu z medianą spadku 2,0% w grupie placebo (P=0,012, z uwględnieniem użycia bifosfonianów, P=0,018). U pacjentek otrzymujących letrozol obserwowano większy spadek BMD lędźwiowego odcinka kręgosłupa, jednak różnica ta nie była statystycznie istotna.

W badaniu BMD obligatoryjnie prowadzono jednoczesną suplementację wapnia i witaminy D.

W tej samej uaktualnionej analizie wyniki (przy medianie obserwacji wynoszącej 50 miesięcy) badania dodatkowego lipidów (z udziałem 347 pacjentek) wykazały brak istotnych różnic pomiędzy grupą letrozolu

1    placebo w zakresie cholesterolu całkowitego i którejkolwiek frakcji lipidów.

W uaktualnionej analizie głównych wyników 11,1% pacjentek z grupy letrozolu zgłosiło występowanie niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych podczas leczenia, w porównaniu do 8,6% pacjentek z grupy placebo. Do zdarzeń tych należał zawał mięśnia sercowego (letrozol 1,3%, placebo 0,9%); dusznica bolesna wymagająca interwencji chirurgicznej (letrozol 1%, placebo 0,8%), nowe przypadki dusznicy lub nasilenie istniejącej dusznicy (letrozol 1,7% w porównaniu do placebo 1,2%), zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (letrozol 1%, placebo 0,6%) oraz zdarzenia mózgowo-naczyniowe (letrozol 1,7% w porównaniu do placebo 1,3%).

Nie stwierdzono istotnych różnic w globalnych wynikach dotyczących funkcjonowania fizycznego i psychicznego, co wskazuje na to, że letrozol nie wpływał na pogorszenie jakości życia w porównaniu do placebo. Zaobserwowano różnice w leczeniu na korzyść placebo w ocenach pacjentek, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania fizycznego, bólu, witalności, funkcjonowania seksualnego i czynników naczynioworuchowych. Mimo iż różnice te były istotne statystycznie, nie uznano ich za istotne klinicznie.

Leczenie pierwszego rzutu

Przeprowadzono jedno kontrolowane badanie kliniczne, metodą podwójnie ślepej próby, w celu porównania letrozolu w dawce 2,5 mg i tamoksyfenu w dawce 20 mg dziennie jako leczenia pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. U 907 badanych kobiet wykazano wyższość letrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu do wystąpienia progresji choroby (pierwszorzędowy punkt końcowy) i całkowitej obiektywnej odpowiedzi, czasu do niepowodzenia leczenia oraz korzyści klinicznej. Wyniki przedstawione są w Tabeli 5:

Tabela 5    Wyniki dla mediany obserwacji wynoszącej 32 miesiące

Zmienna

Statystyka

Letrozol

n=453

Tamoksyfen

n=454

Czas do progresji

Mediana

9,4 miesiąca

6,0 miesiąca

(95% CI dla mediany)

(8,9, 11,6 miesiąca)

(5,4, 6,3 miesiąca)

Współczynnik ryzyka (HR)

0,72

(95% CI dla współczynnika ryzyka)

(0,62, 0,83)

P

<0,0001

Wskaźnik całkowitej obiektywnej odpowiedzi na leczenie (ORR)

CR+PR

145 (32%)

95 (21%)

(95% CI dla współczynnika)

(28, 36%)

(17, 25%)

Iloraz szans

1,78

(95% CI dla ilorazu szans)

(1,32, 2,40)

P

0,0002

Korzyść kliniczna

CR+PR+NC>24 tygodni

226 (50%)

173 (38%)

Iloraz szans

1,62

(95% CI dla ilorazu szans)

(1,24, 2,11)

P

0,0004

Czas do niepowodzenia leczenia

Mediana

9,1 miesiąca

5,7 miesiąca

(95% dla mediany)

(8,6, 9,7 miesiąca)

(3,7, 6,1 miesiąca)

Współczynnik ryzyka

0,73

(95% CI dla współczynnika ryzyka)

(0,64, 0,84)

P

<0,0001

Czas do progresji oraz wskaźnik odpowiedzi na leczenie był istotnie większy po zastosowaniu letrozolu w porównaniu z tamoksyfenem u pacjentek z nowotworem o nieznanym statusie receptorowym oraz posiadającym receptory hormonalne. Podobnie, czas do progresji oraz wskaźnik odpowiedzi na leczenie był istotnie większy dla letrozolu, niezależnie od tego, czy stosowano uzupełniające leczenie antyestrogenowe. Czas do progresji był istotnie dłuższy dla letrozolu niezależnie od głównego miejsca lokalizacji choroby. Mediana czasu do progresji była prawie dwa razy dłuższa dla letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną do tkanek miękkich (mediana 12,1 miesiąca dla letrozolu, 6,4 miesiąca dla tamoksyfenu) i u pacjentek z przerzutami do narządów miąższowych (mediana 8,3 miesiąca dla letrozolu,

4,6 miesiąca dla tamoksyfenu). Wskaźnik odpowiedzi był istotnie większy dla letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną do tkanek miękkich (50% i 34% odpowiednio dla letrozolu i dla tamoksyfenu) i w przypadku pacjentek z przerzutami do narządów miąższowych (28% dla letrozolu i 17% dla tamoksyfenu).

Plan badania pozwalał pacjentkom na zmianę leczenia lub jego przerwanie w momencie progresji choroby. Około 50% pacjentek przeszło do przeciwnej grupy, a zmiany były prawie całkowicie zakończone do 36 miesiąca. Mediana czasu do zmiany leczenia wynosiła 17 miesięcy (zmiana z letrozolu na tamoksyfen) i 13 miesięcy (zmiana z tamoksyfenu na letrozol).

Podawanie letrozolu w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego nowotworu piersi spowodowało, że mediana całkowitego przeżycia wynosiła 34 miesiące w porównaniu z 30 miesiącami dla tamoksyfenu (test log-rank p=0,53, nieistotne). Większy wskaźnik przeżycia był związany z letrozolem do co najmniej 24 miesięcy. Wskaźnik przeżycia w 24 miesiącu wynosił 64% dla grupy leczonej letrozolem w porównaniu z 58% w przypadku grupy leczonej tamoksyfenem. Brak korzyści ze stosowania letrozolu dla całkowitego przeżycia można wyjaśnić skrzyżowanym schematem badania.

Całkowity czas leczenia hormonalnego (czas do rozpoczęcia chemioterapii) był istotnie dłuższy dla letrozolu (mediana 16,3 miesiąca, 95% CI 15 do 18 miesięcy) niż dla tamoksyfenu (mediana 9,3 miesiąca, 95% CI do 12 miesięcy) (test log-rank p=0,0047).

Leczenie drugiego rzutu

Przedmiotem dwóch dobrze kontrolowanych badań klinicznych było porównanie dwóch dawek letrozolu (0,5 mg i 2,5 mg) z octanem megestrolu i aminoglutetymidem. Substancje te stosowano u kobiet po menopauzie, z zaawansowanym rakiem piersi, leczonych wcześniej antyestrogenami.

Nie stwierdzono istotnych różnic w czasie do progresji między letrozolem w dawce 2,5 mg i octanem megestrolu (p=0,07). Statystycznie istotne różnice wskazujące na przewagę letrozolu w dawce 2,5 mg nad octanem megestrolu stwierdzono w odniesieniu do wskaźnika całkowitej obiektywnej odpowiedzi guza na leczenie (24% w stosunku do 16%, p=0,04) oraz okresu do wystąpienia niepowodzenia leczenia (p=0,04). Nie stwierdzono istotnych różnic w okresie przeżycia całkowitego pomiędzy grupami (p=0,2).

W drugim badaniu wskaźnik odpowiedzi na leczenie nie różnił się statystycznie między letrozolem w dawce 2,5 mg i aminoglutetymidem (p=0,06). Letrozol w dawce 2,5 mg wykazał istotną statystycznie przewagę nad aminoglutetymidem w przypadku czasu do progresji (p=0,008), czasu do niepowodzenia leczenia (p=0,003) i całkowitego przeżycia (p=0,002).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (średnia bezwzględna biodostępność letrozolu oceniana jest na 99,9%). Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania (mediana tmax: 1 godzina na czczo, w porównaniu do 2 godzin po posiłku; a średnie C max: 129±20,3 nmol na czczo i 98,7±18,6 nmol po posiłku), ale wielkość wchłaniania (AUC) jest niezmieniona. Ponieważ niewielki wpływ posiłku na szybkość wchłaniania uznano za nieistotny z klinicznego punktu widzenia, letrozol może być przyjmowany bez względu na pory posiłków.

Dystrybucja

Letrozol wiąże się w z białkami osocza krwi w ok. 60%, głównie z albuminami (55%). Stężenie letrozolu w erytrocytach stanowi około 80% stężenia w osoczu. Po podaniu 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem węgla C14, około 82% radioaktywności w osoczu stanowił niezmieniony związek. Ekspozycja układowa na metabolity jest w związku z tym niska. Letrozol jest szybko rozprowadzany do tkanek. Jego pozorna objętość dystrybucji w stanie równowagi stacjonarnej wynosi ok. 1,87 ± 0,47 l/kg mc.

Metabolizm i wydalanie

Główną drogą eliminacji letrozolu jest przemiana metaboliczna do nieaktywnego metabolitu karbinolu (CLm= 2,1 l/h), ale jest ona stosunkowo wolna w porównaniu z wątrobowym przepływem krwi (ok. 90 l/h). Stwierdzono, że izoenzymy 3A4 i 2A6 cytochromu P-450 są zdolne do bezpośredniego przekształcania nerkowego letrozolu w ten metabolit.

Powstawanie innych, mniej ważnych, niezidentyfikowanych metabolitów oraz bezpośrednie wydalanie z moczem i kałem, odgrywają mniejszą rolę w ogólnej eliminacji letrozolu. W ciągu dwóch tygodni od podania 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem węgla C14 zdrowym ochotniczkom po menopauzie 88,2±7,6% radioaktywności zostało wykryte w moczu, a 3,8±0,9% w kale. Co najmniej 75% radioaktywności obecnej w moczu zebranym w ciągu 216 godzin (84,7±7,8% dawki) było w postaci pochodnej glukuronidowej metabolitu karbinolu, około 9% stanowiły dwa nieznane metabolity, a 6% niezmieniony letrozol.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji letrozolu z osocza wynosi około 2 dni. Po podaniu dawki 2,5 mg na dobę stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2-6 tygodni. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym są około 7 razy większe, niż stężenia mierzone po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg, natomiast 1,5 do 2 razy większe, niż wartości w stanie stacjonarnym, przewidywane na podstawie stężeń mierzonych po podaniu pojedynczej dawki. Wskazuje to na nieznaczną nieliniowość farmakokinetyki letrozolu po podaniu dawki dobowej 2,5 mg. Ponieważ w stanie stacjonarnym stężenia utrzymują się na stałym poziomie przez cały czas podawania leku można przyjąć, że nie występuje kumulacja letrozolu.

Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę letrozolu.

Populacje specjalne

W badaniu z udziałem 19 ochotników o zróżnicowanej czynności nerek (24-godzinny klirens kreatyniny wynosił 9-116 ml/min) nie stwierdzono zmian w farmakokinetyce letrozolu po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg. W podobnym badaniu z udziałem ochotników o zróżnicowanej czynności wątroby średnie wartości AUC u osób z umiarkowaną niewydolnością wątroby (klasa B wg skali Child-Pugh) były o 37 % większe niż u zdrowych ochotników, ale mieściły się w zakresie obserwowanym u zdrowych ochotników. W badaniu porównującym farmakokinetykę letrozolu po podaniu jednorazowej doustnej dawki u ośmiu mężczyzn z marskością wątroby i ciężką niewydolnością wątroby (klasa C wg skali Child-Pugh) z farmakokinetyką letrozolu podanego zdrowym ochotnikom (N=8), wartości AUC i ti/2 wzrosły odpowiednio o 95 i 187%. Oznacza to, że letrozol należy podawać z zachowaniem ostrożności i po starannym rozważeniu potencjalnego ryzyka i korzyści w przypadku takich pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W wielu badaniach nieklinicznych prowadzonych na typowych gatunkach zwierząt nie stwierdzono toksyczności układowej ani narządowej.

Letrozol wykazał małą toksyczność ostrą u gryzoni, którym podawano lek w dawkach do 2000 mg/kg. Po podaniu leku psom umiarkowaną toksyczność zaobserwowano po dawce 100 mg/kg.

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym prowadzonych na szczurach i psach przez okres do 12 miesięcy, główne obserwowane objawy można przypisać farmakologicznemu mechanizmowi działania leku. Dawka bez działań niepożądanych wynosiła 0,3 mg/kg u obu gatunków.

Doświadczenia nad mutagennością przeprowadzane zarówno in vitro, jak i in vivo nie wykazały genotoksyczności.

W trwającym 104 tygodnie badaniu rakotwórczości u samców szczurów nie stwierdzono powstawania nowotworów mogących być związanymi z podawaniem leku. U samic stwierdzono zmniejszenie częstości występowania łagodnych i złośliwych nowotworów sutka przy wszystkich stosowanych dawkach letrozolu.

Po doustnym podawaniu letrozolu ciężarnym szczurom zaobserwowano nieznaczny zwiększenie częstości występowania uszkodzonych płodów. Nie można jednak stwierdzić, czy efekt ten jest pośrednią konsekwencją właściwości farmakologicznych leku (zahamowania syntezy estrogenów), czy też jest bezpośrednim skutkiem podawania samego letrozolu (patrz zalecenia w punktach 4.3 i 4.6).

Obserwacje niekliniczne były ograniczone do tych, które są związane ze znanym farmakologicznym mechanizmem działania leku, ponieważ tylko ten aspekt badań przeprowadzanych na zwierzętach ma znaczenie dla bezpiecznego stosowania u człowieka

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna

skrobia kukurydziana celuloza mikrokrystaliczna karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) magnezu stearynian krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki: hypromeloza makrogol 400 tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku 10,30 i 100 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Regiomedica GmbH Teichstr. 66 79539 Loerrach Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15


Letroregiozol