+ iMeds.pl

Letrozole fair-med healthcare 2,5 mgUlotka Letrozole fair-med healthcare

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki

Letrozole Fair-Med Healthcare, 2,5 mg, tabletki powlekane

Letrozolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjentki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w wszelkie możliwe objawy niepożądane tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Letrozole Fair-Med Healthcare i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Letrozole Fair-Med Healthcare

3.    Jak przyjmować lek Letrozole Fair-Med Healthcare

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Letrozole Fair-Med Healthcare

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Letrozole Fair-Med Healthcare i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Letrozole Fair-Med Healthcare

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to hormonalny (endokrynologiczny) lek stosowany do leczenia raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek {Nazwa własna} zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może hamować rozrost nowotworów złośliwych piersi, które do swojego wzrostu potrzebują estrogenów. W wyniku takiego działania leku komórki nowotworowe przestają rosnąć lub rosną wolno i (lub) przestają rozprzestrzeniać się do innych części ciała.

W jakim celu stosuje się lek Letrozole Fair-Med Healthcare

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie, to znaczy kobiet, które przestały miesiączkować.

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare stosuje się by zapobiegać ponownemu pojawieniu się (wznowie) raka. Może on być stosowany:

-    jako pierwszy rodzaj leczenia po operacji piersi lub po pięciu latach leczenia tamoksyfenem. Lek Letrozole Fair-Med Healthcare jest także stosowany w celu zapobiegania przerzutom raka piersi na inne części ciała u pacjentek z rakiem piersi w zaawansowanym stadium.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Letrozole Fair-Med Healthcare lub przyczyn, dla których lekarz przepisał ten lek, należy zwrócić się do swojego lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Letrozole Fair-Med Healthcare

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji lekarza. Mogą się one różnić od ogólnych informacji podanych w tej ulotce.

Kiedy nie przyjmować leku Letrozole Fair-Med Healthcare

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli pacjentka wciąż ma krwawienia miesiączkowe (tzn. nie przeszła jeszcze menopauzy)

•    jeśli pacj entka jest w ciąży

•    jeśli pacjentka karmi piersią

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do pacjentki, nie należy przyjmować tego leku i skonsultować się ze swoim lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Letrozole Fair-Med należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

•    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba nerek,

•    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba wątroby,

•    jeśli pacj entka miała w przeszłości osteoporozę lub złamania kości (patrz także punkt “Kontrola podczas leczenia lekiem Letrozole Fair-Med Healthcare” w punkcie 3).

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz weźmie to pod uwagę podczas leczenia pacjentki lekiem Letrozole Fair-Med Healthcare.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Pacjentki w podeszłym wieku (65 lat i starsze)

Pacjentki w wieku 65 lat i starsze mogą stosować lek w takich samych dawkach jak inne dorosłe

pacjentki.

Inne leki i Letrozole Fair-Med Healthcare

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•    Lek Letrozole Fair-Med Healthcare należy stosować wyłącznie wtedy, kiedy pacjentka jest po menopauzie. Jednak lekarz omówi z pacjentką konieczność stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży, ponieważ pacjentka może nadal zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Letrozole Fair-Med Healthcare

•    Nie wolno przyjmować leku Letrozole Fair-Med Healthcare, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, gdyż może to zaszkodzić dziecku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W razie odczuwania zawrotów głowy, zmęczenie czy senności, bądź ogólnie złego samopoczucia nie

należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, do czasu powrotu do normalnego samopoczucia.

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare zawiera żółcień pomarańczową (E110)

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare zawiera żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Letrozole Fair-Med Healthcare

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku Letrozole Fair-Med Healthcare to jedna tabletka raz na dobę. Przyjmowanie leku Letrozole Fair-Med Healthcare o tej samej porze każdego dnia ułatwi pacjentce pamiętanie, kiedy należy przyjąć tabletkę.

Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku i zawsze należy ją połknąć w całości, popijając szklanką wody lub innego napoju.

Jak długo należy przyjmować lek Letrozole Fair-Med Healthcare

Należy kontynuować przyjmowanie leku Letrozole Fair-Med Healthcare każdego dnia, tak długo, jak zaleci to lekarz. Pacjentka może wymagać przyjmowania tego leku przez miesiące lub nawet lata. W razie wątpliwości związanych z okresem zażywania leku Letrozole Fair-Med Healthcare należy porozmawiać ze swoim lekarzem.

Kontrola podczas leczenia lekiem Letrozole Fair-Med Healthcare

Ten lek należy zawsze stosować pod ścisłym nadzorem medycznym. Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjentki, aby sprawdzić czy wynik leczenia jest właściwy.

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare może powodować ścieńczenie lub ubytki w tkance kostnej (osteoporozę) związane ze zmniejszeniem stężenia estrogenów w organizmie. Lekarz może zlecić pomiar gęstości kości pacjentki (badanie kontrolne w kierunku osteoporozy) przed leczeniem, w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Letrozole Fair-Med Healthcare

W razie zażycia zbyt dużej liczby tabletek leku Letrozole Fair-Med Healthcare lub przypadkowego zażycia tabletek przez inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Należy pokazać opakowanie tabletek. Konieczne może być zastosowanie leczenia.

Pominięcie przyjęcia leku Letrozol tabletki

-    Jeżeli nadeszła już prawie pora przyjęcia następnej dawki leku (np. pozostały do niej 2-3 godziny), nie należy zażywać pominiętej dawki, lecz przyjąć następną o zwykłej porze.

-    W przeciwnym razie należy zażyć pominiętą dawkę jak najszybciej, a następną tabletkę przyjąć o zwykłej porze.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Letrozole Fair-Med Healthcare

Nie należy przerywać stosowania leku Letrozole Fair-Med Healthcare dopóki nie zaleci tego lekarz. Patrz także punkt „Jak długo należy przyjmować lek Letrozole Fair-Med Healthcare” powyżej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość z tych działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i zwykle ustępuje po kilku dniach lub tygodniach leczenia.

Niektóre z działań niepożądanych, jak na przykład uderzenia gorąca, utrata włosów czy krwawienie z pochwy, mogą być spowodowane brakiem estrogenów w organizmie pacjentki.

Nie należy się niepokoić poniższą listą działań niepożądanych. U wielu pacjentek może nie wystąpić żadne z nich.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne:

Rzadkie lub niezbyt częste efekty uboczne (tzn. mogą wystąpić u 1 do 100 na 10 000 pacjentek) Osłabienie, porażenie lub utrata czucia którejkolwiek części ciała, utrata koordynacji, nudności, trudności z mówieniem lub oddychaniem (objawy zaburzeń mózgu, np. udaru)

- Nagły uciążliwy ból w klatce piersiowej (objaw zaburzenia serca)

-    Trudności woddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenie, szybkie bicie serca, zasinienie skóry lub nagły ból ręki, nogi lub stopy (objawy, że mógł utworzyć się skrzep krwi i zator);Opuchnięcie i zaczerwienienie wzdłuż żyły, wyjątkowotkliwe i bolesne przy dotknięciu;

-    Wysoka gorączka, dreszcze lub owrzodzenie w jamie ustnej spowodowane zakażeniem (brak białych krwinek);

Ciężkie, utrzymujące się zaburzenia widzenia.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy niezwłocznie powiadomić swojego lekarza.

Należy również natychmiast poinformować lekarza, jeśli podczas leczenia lekiem {Nazwa własna} u pacjentki wystąpi którykolwiek z tych objawów:

-    Opuchnięcie, głównie twarzy i gardła (objawy reakcji alergicznej).

-    Żółte zabarwienie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu (objawy

zapalenia wątroby).

-    Wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub w ustach,

łuszczenie się skóry, gorączka (objawy zaburzeń skóry).

Niektóre działania niepożądane są bardzo częste. Działania takie mogą wystąpić u więcej niż 10 na 100 pacjentek:

-    Uderzenia gorąca

-    Uczucie zmęczenia

-    Nadmierne pocenie się

-    Ból kości i stawów

Jeżeli którekolwiek z tych działań ma duże nasilenie, należy powiadomić swojego lekarza.

Niektóre działania niepożądane są częste. Działania takie mogą wystąpić u więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 pacjentek:

-    Wysypka skórna

-    Ból głowy

-    Zawroty głowy

-    Ogólnie złe samopoczucie

-    Zaburzenia żołądka -i jelit, takie jak nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

-    Zwiększenie lub utrata apetytu

-    Ból mięśni

- Zmniejszenie gęstości kości (osteoporoza), prowadząca w niektórych przypadkach do złamań kości (patrz Kontrola podczas leczenia lekiem Letrozole Fair-Med Healthcare” w punkcie 3),

-    Opuchnięcie ramion, dłoni, stóp i (lub) kostek (obrzęk)

-    Depresja

-    Zwiększenie masy ciała

-    Wypadanie włosów

-    Wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie)

-    Ból brzucha

-    Suchość skóry

-    Krwawienie z dróg rodnych

Jeżeli którekolwiek z tych działań ma duże nasilenie, należy powiadomić swojego lekarza.

Inne działania niepożądane są niezbyt częste. Działania takie mogą wystąpić u więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1 000 pacjentek:

-    -Zaburzenia układu nerwowego , takie jak lęk, nerwowość, drażliwość, senność, zaburzenia pamięci, bezsenność

-    Zaburzenia czucia, zwłaszcza dotyku

-    Zaburzenia oczu, takie jak niewyraźne widzenie lub podrażnienie oczu

Kołatanie serca, szybkie bicie serca, zwiększone ciśnienie krwi (nadciśnienie) Zaburzenia skóry, takie jak swędzenie (pokrzywka) czy suchość skóry Zaburzenia pochwy, takie jak upławy lub suchość Zesztywnienie stawów (zapalenie stawów)

Ból piersi Gorączka

Pragnienie, zmiana smaku, suchość w jamie ustnej Suchość błon śluzowych Zmniejszenie masy ciała

Zakażenie dróg moczowych, większa częstość oddawania moczu Kaszel

Zwiększenie aktywności enzymów.

Jeżeli którekolwiek z tych działań ma duże nasilenie, należy powiadomić swojego lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Letrozole Fair-Med Healthcare

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Letrozole Fair-Med Healthcare po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek ten nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Jeśli lekarz zaleci odstawienie leku Letrozole Fair-Med Healthcare nie należy wyrzucać leku do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Letrozole Fair-Med Healthcare

-    Substancją czynną leku jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

-    Pozostałe składniki to: krzemionkowana celuloza mikrokrystaliczna zawierająca celulozę mikrokrystaliczną i krzemionkę koloidalną bezwodną, sól sodowa glikolanu skrobi i magnezu stearynian. Otoczka tabletki zawiera alkohol poliwinylowy, makrogol, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek żółty (E172) oraz lak aluminiowy z żółcienią pomarańczową FCF (E110).

Jak wygląda lek Letrozole Fair-Med Healthcare i co zawiera opakowanie

Lek Letrozole Fair-Med Healthcare dostarczany jest w postaci tabletek powlekanych. Tabletki powlekane są żółte i okrągłe. Na jednej stronie wytłoczone jest „2.5”, druga strona jest gładka.

Każde opakowanie zawiera 10, 14, 28, 30 lub 100 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstrasse 13

22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca

EirGen Pharma Limited 64/65 Westside Business Park Old Kilmeaden Road, Waterford Irlandia

Genepharm S.A.

18th Km. Marathon Ave.

153 51 Pallini Grecja

Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A - Kordin Industrial Park - Paola

PLA 3000

Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Letrozol Fair-Med Healthcare 2.5 mg Filmtabletten

Malta:    Letrozole Fair-Med Healthcare 2.5 mg film-coated tablets

Polska:    Letrozole Fair-Med Healthcare

Wielka Brytania:    Letrozole Fair-Med Healthcare 2.5 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2014

6

Letrozole Fair-Med Healthcare

Charakterystyka Letrozole fair-med healthcare

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Letrozole Fair-Med Healthcare, 2,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: 4, 4'-[(1H-1, 2, 4-triazol-1-ilo)-metyleno]-bis-benzonitryl (INN / USAN = letrozol).

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: żółcień pomarańczowa FCF (E110). Może powodować reakcje alergiczne.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Na jednej stronie wytłoczony jest napis „2.5”, druga strona jest gładka.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie uzupełniające kobiet po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania inwazyjnego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych.

•    Rozszerzone leczenie uzupełniające hormonozależnego raka piersi we inwazyjne stadium zaawansowania u kobiet po menopauzie, które wcześniej przez 5 lat otrzymywały standardowe leczenie uzupełniające tamoksyfenem.

•    Leczenie pierwszego rzutu hormonozależnego zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie.

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi po nawrocie lub progresji choroby u kobiet w naturalnym lub sztucznie wywołanym stanie pomenopauzalnym, leczonych uprzednio lekami o działaniu przeciwestrogenowym.

•    Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana.

Nie wykazano skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez obecności receptorów hormonalnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentki dorosłe i w podeszłym wieku

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare wynosi 2,5 mg raz na dobę. Nie

ma konieczności dostosowania dawki u pacjentek w podeszłym wieku.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami leczenie produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji nowotworu.

W terapii uzupełniającej i przedłużonym leczeniu uzupełniającym leczenie produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

W terapii uzupełniającej można także rozważyć schemat leczenia sekwencyjnego (letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata) (patrz punkty 4.4 i 5.1).

W terapii neoadjuwantowej leczenie produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare może być kontynuowane przez 4 do 8 miesięcy w celu uzyskania optymalnego zmniejszenia nowotworu. Jeśli nie ma wystarczającej odpowiedzi, należy zaprzestać leczenia produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare oraz wyznaczyć termin operacji i (lub) omówić z pacjentką dalsze możliwości leczenia.

Dzieci i młodzieżProdukt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego {Nazwa własna} u dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat. Dostępne są ograniczone dane i nie ma zaleceń dotyczących dawkowania.

Zaburzenia czynności nerek Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny wynosi >10 ml/min.

Brak jest wystarczających danych dotyczących przypadków niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/ (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawki produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare u pacjentek z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (stopnia A lub B wg Child-Pugh). Brak wystarczających danych dotyczących pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Pacjentki z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (C wg Child-Pugh) wymagają ścisłej kontroli (patrz punkty 4.4 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

•    Przedmenopauzalny stan hormonalny; ciąża; laktacja (patrz punkty 4.6 i 5.3).

•    Ciąża (patrz punkt 4.6)

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

MenopauzaU pacjentek, u których nie wiadomo, czy znajdują się w okresie pomenopauzalnym przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare należy zbadać stężenie hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) i (lub) estradiolu. Produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare mogą otrzymywać wyłącznie kobiety po menopauzie.

Upośledzenie czynności nerek

Nie badano stosowania produktu Letrozole Fair-Med Healthcare u wystarczającej liczby pacjentek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. Przed zastosowaniem produktu Letrozole Fair-Med Healthcare u takich pacjentek należy starannie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści.

Upośledzenie czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stopień niewydolności C w skali Childa i Pugha), ekspozycja układowa i końcowy okres półtrwania w przybliżeniu były 2 razy większe niż u zdrowych ochotników. Tacy pacjentki powinny dlatego pozostawać pod ścisłym nadzorem (patrz punkt 5.2).

Wpływ na tkankę kostną

Produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare jest ma silne działanie zmniejszające stężenie estrogenów. . Pacjentki z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie lub pacjentki z grupy podwyższonego ryzyka osteoporozy powinny Kobiety, u których stwierdzono w wywiadzie osteoporozę i (lub) złamania lub, które są w grupie zwiększonego ryzyka osteoporozy powinny mieć ocenioną gęstość kości przed rozpoczęciem leczeniaprzed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego oraz powinny być monitorowane podczas leczenia letrozolem i po jego zakończeniu. W razie potrzeby należy wdrożyć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i dokładnie monitorować jego efekty (patrz punkt 4.8)

Inne ostrzeżenia

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare z tamoksyfenem, innymi lekami antyestrogenowymi lub lekami zawierającymi estrogen, ponieważ substancje te mogą osłabiać działanie farmakologiczne letrozolu (patrz punkt 4.5).

Tabletka powlekana Letrozole Fair-Med Healthcare zawiera żółcień pomarańczową FCF (E110), a może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Letrozol jest częściowo metabolizowany z udziałem CYP2A6 i CYP3A4. Cymetydyna, słaby, niespecyficzny inhibitor enzymów CYP450 nie miała wpływu na stężenia letrozolu w osoczu. Wpływ silnych inhibitorów CYP450 nie jest znany.

Dotychczas nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu letrozole w skojarzeniu z estrogenami lub innymi lekami przeciwnowotworowymi, z wyjątkiem tamoksyfenu. Tamoksyfen, inne leki antyestrogenowe lub leki zawierające estrogeny mogą osłabiać działanie farmakologiczne letrozolu. Wykazano ponadto, że jednoczesne stosowanie tamoksyfenu i letrozolu powoduje znaczne zmniejszenie stężenia letrozolu w osoczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania letrozolu z tamoksyfenem, innymi lekami antyestrogenowymi lub estrogenami.

Letrozol w warunkach in vitro hamuje aktywność izoenzymów 2A6 oraz umiarkowanie 2C19 cytochromu P450, ale znaczenie kliniczne tego wpływu jest nieznane. Należy dlatego zachowac ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków, które są metabolizowane głównie przez ww. izoenzymy i które mają wąski indeks terapeutyczny (np. fenytoina, klopidrogel).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku okołomenopauzalnym lub rozrodczym

Produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare powinien być stosowany wyłącznie u kobiet, u których wyraźnie potwierdzono, że są one po menopauzie (patrz punkt 4.4). Z uwagi na doniesienia o wznowieniu czynności jajników u pacjentek podczas leczenia produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare mimo wyraźnie stwierdzonego wieku pomenopauzalnego w chwili rozpoczynania terapii, lekarz powinien omówić z pacjentką odpowiednie metody antykoncepcji, gdy jest to konieczne .

Ciaża

Na podstawie danych dotyczących stosowania u ludzi, u których występowały pojedyncze przypadki wad wrodzonych (sklejenie warg sromowych, obojnacze narządy płciowe), produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare może powodować wady wrodzone, gdy jest stosowany w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcje (patrz punkt 5.3).Produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare jest przeciwwskazany w okresie ciąży (patrz punkty 4.4 i 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy letrozol i (lub) jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i (lub) niemowląt.

Produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Farmakologiczne działanie letrozolu polega na zmniejszaniu wytwarzania estrogenów poprzez hamowanie aktywności aromatazy. U kobiet przed menopauzą zahamowanie syntezy estrogenów skutkuje zwrotnym zwiększeniem stężenia gonadotropin (LH, FSH). Z kolei zwiększone stężenie FSH stymuluje wzrost pęcherzyka jajnika i może wywołać owulację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Letrozole Fair-Med Healthcare wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ w trakcie leczenia letrozolem obserwowano zmęczenie i zawroty głowy, a także niezbyt często zgłaszano senność, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Częstość występowania działań niepożądanych produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare Została ustalona głównie na podstawie danych z badań klinicznych.

Działania niepożądane wystąpiły maksymalnie u około jednej trzeciej pacjentek otrzymujących produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare w leczeniu nowotworu z przerzutami oraz u około 80% pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające i przedłużone leczenie uzupełniające. Większość Działań niepożądanych wystąpiło w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia.

Działaniami niepożądanymi najczęściej występującymi w badaniach klinicznych były uderzenia gorąca, hipercholesterolemia, bóle stawów ,uczucie zmęczenia, nasilone pocenie się i nudności. . Ponadto, ważnymi działaniami niepożądanymi, które mogą wystąpić po zastosowaniu produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare są: zdarzenia w obrębie kośćca takie jak osteoporoza i (lub) złamania kości oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe (w tym zdarzenia mózgowo-naczyniowe i zakrzepowo- zatorowe). Częstość występowania tych działań niepożądanych podano w Tabeli 1.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare została ustalona głównie na podstawie danych z badań klinicznych.

Następujące zdarzenia niepożądane związane z letrozolem wymienione w Tabeli 1 zgłaszano podczas badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu letrozolu do obrotu.

Tabela 1

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zastosowano następującą skalę: bardzo często: >1/10, często: > 1/100 do <1/10, niezbyt często: >1/1000 do <1/100, rzadko: >1/10 000 do <1/1000, bardzo rzadko <1/10 000, częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).w tym pojedyncze przypadki.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Zakażenia układu moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często:

Ból nowotworowy!

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:

Leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość

nieznana:

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Hipercholesterolemia

Często:

Jadłowstret, wzmożony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często:

Depresja

Niezbyt często:

Lęk (w tym nerwowość), drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często:

Senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców (w tym parestezje, niedoczulica), zaburzenia smaku, udar mózgu

Zaburzenia oka

Niezbyt często:

Zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie

Cardiac disorders

Niezbyt często:

Kołatania serca1, tachykardia, incydenty niedokrwienia serca (w tym nowe przypadki lub nasilenie już istniejącej dusznicy, dusznica wymagająca leczenia chirurgicznego, zawał mięśnia sercowego i niedokrwienie mięśnia sercowego)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:

Uderzenia gorąca

Często:

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często:

Zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich)

Rzadko:

Zator tętnicy płucnej, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, niestrawność1, zaparcia, ból brzucha, biegunka, wymioty

Niezbyt często:

Suchość jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej1

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość

nieznana:

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

Zwiększona potliwość

Często:

Łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa, wysypka plamisto-grudkowa, wysypka przypominająca zmiany łuszczycowe i pęcherzykowa), suchość skóry

Niezbyt często:

Świąd, pokrzywka

Częstość

nieznana:

Obrzęk naczynioruchowy, toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często:

Bóle stawów

Często:

Ból mięśni, ból kości1, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często:

Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:

Zwiększona częstość oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często:

Krwawienia z dróg rodnych

Niezbyt często:

Wydzielina z dróg rodnych, suchość pochwy, ból piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Uczucie zmęczenia (w tym astenia, złe samopoczucie ogólne)

Często:

Obrzęk obwodowy

Niezbyt często:

Obrzęk ogólny, suchość błon śluzowych, pragnienie, gorączka

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:

Zmniejszenie masy ciała

1_ Działania niepożądane leku zgłaszane tylko w leczeniu nowotworów z przerzutami.

Niektóre działania niepożądane występowały ze znacznie różniącą się częstością w leczeniu uzupełniającym. W poniższych tabelach przedstawiono informacje o istotnych różnicach w częstości występowania działań niepożądanych wśród pacjentek otrzymujących produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi tamoksyfen w monoterapii oraz pacjentkami otrzymującymi leczenie sekwencyjne produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare - tamoksyfenem:

Tabela 2 Monoterapia uzupełniająca produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare w porównaniu z monoterapią tamoksyfenem - zdarzenia niepożądane wykazujące istotne różnice

Letrozole Fair-Med Healthcare częstość występowania

Tamoksyfen, częstość występowania

Złamanie kości

10.1% (13.8%)

7.1% (10.5%)

Osteoporoza

5.1% (5.1%)

2.7% (2.7%)

Zdarzenia zakrzepowo- zatorowe

2.1% (2.9%)

3.6% (4.5%)

Zawał mięśnia sercowego

1.0% (1.5%)

0.5% (1.0%)

Hiperplazja endometrium /rak endometrium

0.2% (0.4%)

2.3% (2.9%)

Uwaga: Mediana czasu trwania leczenia wyniosła 60 miesięcy. Zdarzenia zgłaszano podczas leczenia oraz przez 30 dni po jego zaprzestaniu.

Wartości procentowe w nawiasach wskazują częstość występowania zdarzenia w jakimkolwiek czasie po randomizacji, z uwzględnieniem leczenia po zakończeniu badania.

Mediana czasu obserwacji wyniosła 73 miesiące.


Tabela 3 Leczenie sekwencyjne w porównaniu z monoterapią produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare - zdarzenia niepożądane wykazujące istotne różnice

Monoterapia produktem Letrozole

Letrozole - >Tamoksyfen

Tamoksyfen- > Letrozole

Złamania kości

9.9%

7.6%*

9.6%

Zaburzenia

proliferacyjne

endometrium

0.7%

3.4%**

1.7%**

Hipercholesterolemia

52.5%

44.2%*

40.8%*

Uderzenia gorąca

37.7%

41.7%**

43.9%**

Krwawienia z dróg rodnych

6.3%

9.6%**

12.7%**

* Istotnie mniej w porównaniu z monoterapią produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare ** Istotnie więcej w porównaniu z monoterapią produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare Uwaga: Zdarzenia zgłaszano podczas leczenia oraz przez 30 dni po jego zaprzestaniu.

Opis wybranych działań niepożądanych

Działania niepożądane dotyczące serca

W leczeniu uzupełniającym, oprócz danych przedstawionych w Tabeli 2, zgłaszano następujące zdarzenia niepożądane odpowiednio dla produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare i tamoksyfenu (przy medianie czasu trwania leczenia wynoszącej 60 miesięcy plus 30 dni): dusznica wymagająca leczenia chirurgicznego (1,0% w porównaniu z 1,0%); niewydolność serca (1,1% w porównaniu z 0,6%); nadciśnienie tętnicze (5,6% w porównaniu z 5,7%); udar naczyniowo-mózgowy i (lub) przemijający napad niedokrwienny (2,1% w porównaniu z 1,9%).

W przedłużonym leczeniu uzupełniaj ącym-odpowiednio dla produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare (mediana czasu leczenia 5 lat) i placebo (mediana czasu leczenia 3 lata) zgłaszano: dusznicę wymagającą leczenia chirurgicznego (0,8% w porównaniu z 0,6%); nowe przypadki

dusznicy lub nasilenie istniejącej dusznicy (1,4% w porównaniu z 1,0%); zawał mięśnia sercowego (1,0% w porównaniu z 0,7%); zdarzenia zakrzepowo-zatorowe* (0,9% w porównaniu z 0,3%); udar i (lub) przemijający napad niedokrwienny* (1,5% w porównaniu z 0,8%).

Zdarzenia oznaczone * wykazywały statystycznie istotne różnice pomiędzy dwiema grupami leczenia.

Działania niepożądane w obrębie kośćca.

Dane o bezpieczeństwie stosowania leku dla kośćca w leczeniu uzupełniającym, patrz Tabela 2.

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym u istotnie większej liczby pacjentek leczonych produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare wystąpiły złamania kości lub osteoporoza (złamania kości 10,4% a osteoporoza 12,2%) niż u pacjentek z grupy placebo (odpowiednio 5,8% i 6.4%). Mediana czasu trwania leczenia wyniosła 5 lat w przypadku produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare i 3 lata w przypadku placebo.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono pojedyncze przypadki przedawkowania letrozolu.

Nie jest znane swoiste postępowanie w przypadku przedawkowania. Należy zastosować leczenie objawowe oraz podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leczenie endokrynologiczne.. Antagonista hormonów i leki powiązane : inhibitor aromatazy, kod ATC: L02B G04

Rezultat działania farmakodynamicznego

Zahamowanie stymulacji wzrostu guza przez pod wpływem estrogenów jest warunkiem wstępnym odpowiedzi na leczenie w przypadkach, gdy rozrost tkanki nowotworowej zależy od obecności estrogenów i jest stosowane leczenie endokrynologiczne. U kobiet po menopauzie estrogeny powstają głównie w wyniku działania enzymu aromatazy, która przekształca androgeny nadnerczowe - głównie androstenedion i testosteron - w estron i estradiol. W związku z tym wybiórcze zahamowanie aromatazy może spowodować zatrzymanie biosyntezy estrogenów w tkankach obwodowych i w samej tkance nowotworowej.

Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Hamuje on enzym, aromatazę, poprzez konkurencyjne wiązanie się z grupą hemową kompleksu aromataza-cytochrom P450, co zmniejsza biosyntezę estrogenów we wszystkich tkankach, w których jest obecny.

U zdrowych kobiet po menopauzie pojedyncze dawki 0,1 mg, 0,5 mg i 2,5 mg letrozolu zmniejszają stężenie estronu i estradiolu w surowicy o odpowiednio 75%-78% i 78% w stosunku do wartości wyjściowych. Maksymalne obniżenie jest osiągane w ciągu 48-78 godzin.

U kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi dawki dobowe 0,1 do 5,0 mg letrozolu zmniejszają stężenie estradiolu, estronu i siarczanu estronu w osoczu o 75%-95% w stosunku do wartości wyjściowych u wszystkich leczonych pacjentek. W wielu przypadkach po zastosowaniu dawek 0,5 mg i większych wartości stężenia estronu i siarczanu estronu znajdowały się poniżej granicy wykrywalności, co wskazuje na silniejsze zahamowanie syntezy estrogenów po tych dawkach. Zahamowanie wytwarzania estrogenów utrzymywało się przez cały okres leczenia u wszystkich pacjentek.

Letrozol wykazuje dużą swoistość w hamowaniu aktywności aromatazy. Nie zaobserwowano niewydolności steroidogenezy nadnerczowej. Nie stwierdzono klinicznie istotnych zmian stężenia kortyzolu, aldosteronu, 11-deoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH w osoczu lub aktywności reninowej osocza u pacjentek po menopauzie leczonych dawką dobową letrozolu od 0,1 do 5 mg. Test stymulacji ACTH przeprowadzony po 6 i 12 tygodniach leczenia dobowymi dawkami 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 2,5 mg i 5 mg nie wskazywał na jakiekolwiek osłabienie wytwarzania aldosteronu lub kortyzolu. W związku z tym nie ma konieczności stosowania suplementacji glukokortykosteroidami czy mineralokortykosteroidami.

Nie stwierdzono zmian stężeń androgenów (androstenedionu i testosteronu) w osoczu u zdrowych kobiet po menopauzie po podaniu pojedynczej dawki 0,1, 0,5 i 2,5 mg letrozolu ani stężenia androstenedionu w osoczu pacjentek po menopauzie leczonych dawkami dobowymi od 0,1 do 5 mg, co wskazuje na to, że blokada biosyntezy estrogenów nie prowadzi do akumulacji prekursorów androgenów. Letrozol nie wpływa na stężenia LH i FSH w osoczu pacjentek, ani też na czynność tarczycy ocenianą za pomocą oznaczenia TSH, T4 i testu wychwytu T3.

Leczenie uzupełniające Badanie BIG 1-98

   W ramach wieloośrodkowego badania prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, ponad 8000 kobiet po menopauzie i po resekcji pierwotnego raka piersi, posiadającym receptory dla hormonów , losowo przydzielono do jednej z następujących grup terapii: tamoksyfen przez

5 lat

•    B. letrozol przez 5 lat

•    C. tamoksyfen przez 2 lata, a następnie letrozol przez 3 lata

•    D. letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata

Pierwszorzędowym punktem końcowymbył okres przeżycia bez objawów choroby (DFS, ang. disease free survival) ); drugorzędowymi punktami końcowymi był czas do wystąpienia odległych przerzutów (ang. - Time to distant metastasis - TDM), przeżycie bez przerzutów odległych (ang. Distant disease-free survival - DDFS), przeżywalność całkowita (ang. Overall survival - OS), przeżycie bez choroby układowej (ang. Systemic disease-free survival - SDFS), inwazyjny rak drugiej piersi oraz czas do wznowy raka piersi.

Wyniki dotyczące skuteczności po czasie obserwacji o medianie wynoszącej 26 i 60 miesięcy W Tabeli 4 przedstawiono wyniki Pierwszorzędowej Analizy Głównej (PCA) z uwzględnieniem danych z grup monoterapii (grupy A i B) wraz z danymi z grup ze zmianą leczenia (grupy C i D). Analizę tę przeprowadzono po czasie leczenia o medianie wynoszącej 24 miesiące i czasie obserwacji o medianie wynoszącej 26 miesięcy oraz po czasie leczenia o medianie wynoszącej 32 miesiące i czasie obserwacji o medianie wynoszącej 60 miesięcy.

Wskaźniki 5-letniego przeżycia bez choroby wyniosły 84% dla produktu leczniczego {Nazwa własna} i 81,4% dla tamoksyfenu

Tabela 4 Pierwszorzędowa Analiza Główna:

Przeżycie bez choroby i przeżywalność całkowita po czasie obserwacji o medianie wynoszącej 26 miesięcy i po czasie obserwacji o medianie wynoszącej 60 miesięcy (populacja ITT)

Pierwszorzędowa Analiza Główna

Mediana czasu obserwacji wynosiła 26 miesięcy

Mediana wynosiła 6(

czasu obserwacji 0 miesięcy

Letrozole

N=4003

Tamoxifen

N=4007

HR1

(95%

CI)

P

Letrozole

N=4003

Tamoxifen

N=4007

HR1

(95%

CI)

P

Przeżycie bez choroby

(pierwszorzędowy) - zdarzenia (definicj a protokołu2)

351

428

0.81

(0.70,

0.93)

0.003

585

664

0.86

(0.77,

0.96)

0.008

Przeżywalność całkowita (drugorzędowy) Liczba zgonów

166

192

0.86

(0.70,

1.06)

330

374

0.87

(0.75,

1.01)

HR = Współczynnik ryzyka; CI = Przedział ufności

1    Test logarytmiczny rang, z uwzględnieniem opcji randomizacji i stosowania chemioterapii (tak/nie)

2    Zdarzenia DFS: miejscowa wznowa, odległe przerzuty, inwazyjny rak drugiej piersi, drugi pierwotny nowotwór złośliwy (narządu innego niż pierś), zgon z jakiejkolwiek przyczyny niepoprzedzony wystąpieniem zdarzenia związanego z chorobą nowotworową.

Wyniki czasu obserwacji o medianie wynoszącej 73 miesiące (tylko grupy monoterapii)

W Tabeli 5 przedstawiono aktualizację wyników długotrwałej analizy skuteczności monoterapii produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare w porównaniu z monoterapią tamoksyfenem, z uwzględnieniem wyłącznie grup monoterapii (ang. Monotherapy Arms Analysis - MAA) (mediana czasu trwania leczenia uzupełniającego: 5 lat).

Letrozole

Tamoksyfen

HR1 (95% CI)

Wartość p

N=2463

N=2459

Zdarzenia DFS

509

565

0.88 (0.78, 0.99)

0.03

2

(pierwszorzędowy)

Czas do odległych przerzutów (drugorzędowy)

257

298

0.85 (0.72, 1.00)

0.045

Przeżywalność całkowita (drugorzędowy) - zgony

303

343

0.87 (0.75, 1.02)

0.08

3

Analiza ucięta DFS

509

543

0.85 (0.75, 0.96)

3

Analiza ucięta OS3

303

338

0.82 (0.70, 0.96)

Test logarytmiczny rang, z uwzględnieniem opcji randomizacji i stosowania chemioterapii (tak/nie) Zdarzenia DFS: miejscowa wznowa, odległe przerzuty, inwazyjny rak drugiej piersi, drugi pierwotny nowotwór złośliwy (narządu innego niż pierś), zgon z jakiejkolwiek przyczyny niepoprzedzony wystąpieniem zdarzenia związanego z chorobą nowotworową.

Obserwacje w grupie tamoksyfenu zostały ucięte w dniu selektywnej zmiany na leczenie letrozolem

Analiza Leczenia Sekwencyjnego (STA)

Analiza Leczenia Sekwencyjnego (STA) ma dostarczyć odpowiedzi na drugie główne pytanie postawione w badaniu BIG 1-98: czy leczenie sekwencyjne tamoksyfenem i letrozolem może być lepsze od monoterapii. Nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do DFS, OS, SDFS lub DDFS związanych ze zmianą leczenia w porównaniu z monoterapią (Tabela 6).

Tabela 6 Analiza leczenia sekwencyjnego dotycząca przeżycia bez choroby, z letrozolem stosowanym jako pierwszy lek endokrynologiczny (populacja ze zmianą leczenia w analizie STA)

N

Liczba

zdarzeń1

Wskaźnik ryzyka HR2

(97,5%

przedział

ufności)

Wartość p w modelu Coxa

Letrozol ^-Tamoksyfen

1460

160

0.92

(0.72, 1.17)

0.42

Letrozol

1463

178

1 Definicja protokołu, z uwzg

ędnieniem drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego w narządzie

innym niż pierś, po zmianie leczenia / po ponad dwóch latach 2 Skorygowane z uwzględnieniem stosowania chemioterapii

Nie stwierdzono istotnych różnic w DFS, OS, SDFS lub DDFS w żadnej z analiz STA względem porównań par z randomizacji (Tabela 7).

Tabela 7 Analizy Leczenia Sekwencyjnego od randomizacji (STA-R) w odniesieniu do przeżycia bez choroby (populacja ITT STA-R)

Letrozol ^ Tamoksyfen

Letrozol

Liczba pacjentek

1540

1546

Liczba pacjentek ze zdarzeniami DFS (definicja protokołu)

236

248

Współczynnik ryzykal (99% CI)

0.96 (0.76, 1.21)

Letrozol ^ Tamoyifen

Tamoyifen2

Liczba pacjentek

1540

1548

Liczba pacjentek ze zdarzeniami DFS (definicja protokołu)

236

269

Współczynnik ryzyka1 (99% CI)

0.87 (0.69, 1.09)

1    Skorygowane w zależności od stosowania chemioterapii (tak/nie)

2    624 (40%) pacjentek selektywnie przeszło na leczenie letrozolem po rozślepieniu terapii tamoksyfenem w 2005 r.

Badanie D2407

Badanie D2407 jest otwartym, randomizowanym wieloośrodkowym badaniem bezpieczeństwa stosowania, prowadzonym po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie leku do obrotu, w celu porównania wpływu leczenia uzupełniającego letrozolem i tamoksyfenem na gęstość mineralną kości (BMD) i profil stężenia lipidów w surowicy. Łącznie 262 pacjentki zostały przydzielone do leczenia letrozolem przez 5 lat lub do leczenia tamoksyfenem przez 2 lata, a następnie letrozolem przez 3 lata. Po 24 miesiącach stwierdzono statystycznie istotną różnicę w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego; BMD kręgosłupa lędźwiowego (L2-L4) zmniejszyło się o 4,1% (mediana) w grupie letrozolu w porównaniu ze wzrostem o 0,3% (mediana) w grupie tamoksyfenu.

U żadnej z pacjentek z prawidłową wyjściową wartością BMD nie doszło do rozwoju osteoporozy w ciągu 2 lat leczenia i tylko u 1 pacjentki z osteopenią przed rozpoczęciem badania (T score -1.9) wystąpiła osteoporoza podczas leczenia (centralna ocena danych).

Wyniki uzyskane dla BMD kości biodrowej były podobne do wyników dla BMD kręgosłupa lędźwiowego, jednak różnice były mniej wyraźne.

Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy terapiami w odniesieniu do częstości występowania złamań - 15% w grupie letrozolu, 17% w grupie tamoksyfenu.

W grupie otrzymującej tamoksyfen mediana stężenia cholesterolu całkowitego zmniejszyła się o 16% po 6 miesiącach w porównaniu z wartościami wyjściowymi i spadek ten obserwowano również po kolejnych wizytach aż do 24 miesięcy. W grupie otrzymującej letrozol mediana stężenia cholesterolu całkowitego była względnie stała przez cały czas badania, wykazując statystycznie znamienną różnicę na korzyść tamoksyfenu w każdym punkcie czasowym.

Przedłużone leczenie uzupełniające (MA-17)

W wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo (MA-17), z udziałem ponad 5100 kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi z receptorami hormonalnymi lub o nieznanym statusie receptorowym, pacjentki po ukończeniu terapii uzupełniającej tamoksyfenem (4,5 do 6 lat) zostały losowo przydzielone na 5 lat do grupy otrzymującej produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare lub placebo.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez choroby, definiowane jako okres pomiędzy randomizacją a pierwszym wystąpieniem wznowy miejscowej, odległych przerzutów lub raka drugiej piersi.

Pierwsza zaplanowana analiza pośrednia, przeprowadzona po czasie obserwacji o medianie wynoszącej około 28 miesięcy (25% pacjentek pozostawało pod obserwacją do 38 miesięcy) wykazała, że leczenie produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare znamiennie zmniejszyło

ryzyko nawrotu raka piersi o 42% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,58; 95% CI 0,45; 0,76; p=0,00003). Przewagę letrozolu obserwowano niezależnie od stanu węzłów. Nie obserwowano istotnej różnicy w odniesieniu do przeżywalności całkowitej: (Letrozole Fair-Med Healthcare 51 zgonów; placebo 62; współczynnik ryzyka 0,82; 95% CI 0,56; 1.19).

W konsekwencji, po dokonaniu pierwszej analizy pośredniej leczenie stosowane w badaniu zostało odkodowane i kontynuowane w badaniu otwartym, a pacjentkom z grupy placebo można było zmienić terapię na leczenie produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare przez okres do 5 lat. Ponad 60% pacjentek spełniających kryteria włączenia (bez choroby w chwili odkodowania leczenia) wybrało zmianę terapii na leczenie produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare. Do ostatecznej analizy włączono 1 551 kobiet, które zmieniły leczenie z placebo na produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare po (mediana) 31 miesięcach (zakres 12 do 106 miesięcy) od ukończenia terapii uzupełniającej tamoksyfenem. Mediana czasu leczenia produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare po zmianie terapii wyniosła 40 miesięcy.

Ostateczna analiza wyników przeprowadzona po czasie obserwacji o medianie wynoszącej 62 miesiące potwierdziła istotne zmniejszenie ryzyka wznowy raka piersi po zastosowaniu produktu leczniczego Letrozole Fair-Med Healthcare

Tabela 8 Przeżycie bez choroby i przeżywalność całkowitą (zmodyfikowana populacja ITT)

Mediana czasu obserwacji 28 miesięce

Mediana czasu obserwacji 62 miesiące1

Letrozol

N=2582

Placebo

N=2586

HR (95% CI)2 P value

Letrozol

N=2582

Placebo

N=2586

HR (95% CI)2 P value

3

Przeżycie bez choroby

Zdarzenia

92 (3.6%)

155 (6.0%)

0.58

(0.45, 0.76) 0.00003

209 (8.1%)

286 (11.1%)

0.75

(0.63, 0.89)

Wskaźnik 4-letniego DFS

94.4%

89.8%

94.4%

91.4%

3

Przeżycie bez choroby , w tym zgony z jakiejkolwiek przyczyny

Zdarzenia

122 (4.7%)

193 (7.5%)

0.62

(0.49, 0.78)

344 (13.3%)

402 (15.5%)

0.89

(0.77, 1.03)

Wskaźnik 5-letniego DFS

90.5%

80.8%

88.8%

86.7%

Odległe przerzuty

Zdarzenia

57 (2.2%)

93 (3.6%)

0.61

(0.44, 0.84)

142

(5.5%)

169

(6.5%)

0.88

(0.70, 1.10)

Przeżywalność

całkowita

Zgony

51 (2.0%)

62 (2.4%)

0.82

236 (9.1%)

232 (9.0%)

1.13

(0.56, 1.19)

(0.95, 1.36)

Zgony4

- -

- -

- -

2365 (9.1%)

1706 (6.6%)

0.78

(0.64, 0.96)

HR = Współczynnik ryzyka; CI = Przedział ufności

1    W chwili odkodowania badania w 2003 r. u 1551 pacjentek zrandomizowanych do grupy placebo (60% pacjentek spełniających kryteria zmiany leczenia, tzn. pozostających w okresie remisji) przeszło na leczenie letrozolem po 31 miesiącach (mediana) od randomizacji. W przedstawionych tu analizach nie uwzględniono selektywnych zmian leczenia.

2    Stratyfikacja z uwzględnieniem statusu receptorowego, stanu węzłów i wcześniejszej chemioterapii uzupełniającej.

3    Definicja protokołu dla zdarzeń mających wpływ na przeżycie bez choroby: wznowa miejscowa, odległe przerzuty lub rak drugiej piersi.

4    Analiza wykazała odcięcie czasu obserwacji w momencie (dniu) zmiany leczenia (jeśli taka zmiana miała miejsce) w grupie placebo.

5    Mediana czasu obserwacji 62 miesiące.

6    Mediana czasu obserwacji do zmiany leczenia (jeśli nastąpiła) 37 miesięcy.

W dodatkowym badaniu kości MA-17, w którym pacjentki otrzymywały wapń w skojarzeniu z witaminą D, spadek wartości BMD w porównaniu ze stanem wyj ściowym był większy w grupie otrzymującej produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare niż w grupie otrzymującej placebo. Jedyna statystycznie istotna różnica wystąpiła po 2 latach i dotyczyła BMD całej kości biodrowej (mediana zmniejszenia BMD wynosząca 3,8% w grupie otrzymującej letrozol w porównaniu z medianą 2% w grupie otrzymującej placebo).

W dodatkowym badaniu lipidów MA-17 nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupą otrzymującą letrozol, a grupą otrzymującą placebo w odniesieniu do cholesterolu całkowitego lub którejkolwiek frakcji lipidów.

W uaktualnionym dodatkowym badaniu jakości życia nie obserwowano istotnych różnic pomiędzy leczonymi grupami w całościowej ocenie stanu fizycznego i psychicznego pacjentek, ani w żadnym z obszarów badanych za pomocą skali SF-36. W skali MENQOL znamiennie więcej kobiet otrzymujących produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare niż kobiet otrzymujących placebo było zaniepokojonych (na ogół w pierwszym roku leczenia) objawami związanymi z niedoborem estrogenów - uderzeniami gorąca i suchością pochwy. Najbardziej dokuczliwym objawem u pacjentek w obu badanych grupach, jednak występującym znamiennie częściej w grupie otrzymującej produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare niż w grupie otrzymującej placebo, były bóle mięśni.

Leczenie neoadjuwantowe

Przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby badanie (P024) z udziałem 337 pacjentek po menopauzie z rakiem piersi, które losowo przydzielono do grupy otrzymującej produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare w dawce 2,5 mg przez 4 miesiące lub do grupy leczonej tamoksyfenem przez 4 miesiące. W chwili rozpoczynania badania u wszystkich pacjentek występował nowotwór w stadium zaawansowania T2-T4c, N0-2, M0, z receptorami ER i (lub) PgR i żadna z pacjentek nie kwalifikowała się do leczenia chirurgicznego oszczędzającego pierś. Na podstawie oceny klinicznej odnotowano 55% obiektywnych odpowiedzi w grupie otrzymującej produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare w porównaniu z 36% obiektywnych odpowiedzi w grupie otrzymującej tamoksyfen (p<0,001). Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu ultrasonograficznym Letrozole Fair-Med Healthcare 35% w porównaniu z tamoksyfenem 25%, p=0,04) oraz w mammografu (Letrozole Fair-

Med Healthcare 34% w porównaniu z tamoksyfenem 16%, p<0,001). Łącznie 45% pacjentek z grupy otrzymującej produkt leczniczy Letrozole Fair-Med Healthcare w porównaniu z 35% pacjentek z grupy otrzymującej tamoksyfen (p=0,02), zostało poddanych terapii oszczędzającej pierś). W okresie przedoperacyjnym trwającym 4 miesiące u 12% pacjentek leczonych produktem leczniczym Letrozole Fair-Med Healthcare oraz u 17% pacjentek leczonych tamoksyfenem wystąpiła progresja choroby w ocenie klinicznej.

Leczenie pierwszego rzutu

Przeprowadzono jedno badanie kliniczne z grupą kontrolną z użyciem metody podwójnie ślepej próby, w celu porównania letrozolu w dawce 2,5 mg i tamoksyfenu w dawce 20 mg jako leczenia pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Wśród 907 badanych kobiet wykazano przewagę letrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu do progresji choroby (stanowiącego pierwotny punkt końcowy) oraz ogólnej obiektywnej odpowiedzi (reakcji terapeutycznej) guza, czasu do niepowodzenia leczenia i korzyści klinicznej.

Wyniki przedstawiono w Tabeli 9:

Tabela 9 Wyniki czasu obserwacji o medianie wynoszącej 32 miesiące

Zmienna

Wskaźnik

Letrozol

Tamoksyfen

N =453

N =454

Czas do progresji choroby

Mediana

9.4 miesięcy

6.0 miesięcy

(95% CI dla mediany)

(8.9, 11.6 miesięcy)

(5.4, 6.3 miesięcy)

Wskaźnik ryzyka (HR)

0.72

(95% CI dla HR)

(0.62, 0.83)

P

<0.0001

Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi na leczenie (ORR)

CR+PR

145 (32%)

95 (21%)

(95% CI dla wskaźnika)

(28, 36%)

(17, 25%)

Iloraz szans

1.78

(95% CI ilorazu szans)

(1.32, 2.40)

P

0.0002

Czas do progresji choroby był istotnie dłuższy, a wskaźnik odpowiedzi na leczenie był istotnie większy w grupie letrozolu, niezależnie od tego, czy zastosowano uzupełniające leczenie antyestrogenowe, czy nie. Czas do progresji choroby był istotnie dłuższy w grupie letrozolu niezależnie od głównego miejsca lokalizacji choroby. Średni czas do progresji 12,1 miesiąca w grupie letrozolu, 6,4 miesiąca w grupie tamoksyfenu u pacjentek z chorobą ograniczoną do tkanek miękkich i 8,3 miesiąca dla letrozolu, 4,6 miesiąca dla tamoksyfenu u pacjentek z przerzutami do narządów miąższowych. Projekt badania pozwalał pacjentkom na zmianę leczenia lub jego odstawienie w momencie wystąpienia progresji choroby. Około 50% pacjentek przeszło do przeciwnej grupy badania i dokonano prawie pełnego skrzyżowania do 36 miesiąca. Mediana czasu do skrzyżowania wynosiła 17 miesięcy (w przypadku zmiany z letrozolu na tamoksyfen) i 13 miesięcy (w przypadku zmiany z tamoksyfenu na letrozol).

Podawanie letrozolu jako leczenia pierwszego rzutu z zaawansowanym rakiem piersi spowodowało, że średnie przeżycie ogólne wynosiło 34 miesiące w porównaniu z 30 miesiącami dla tamoksyfenu (test logarytmiczny rang; P = 0,53, różnica nieistotna). Brak korzyści ze stosowania letrozolu w odniesieniu do przeżycia ogólnego można wyjaśnić projektem badania pozwalającym na zmianę leczenia.

Leczenie drugiego rzutu

Przeprowadzono dwa dobrze badania kliniczne z odpowiednimi grupami kontrolnymi, z porównaniem dwóch dawek letrozolu (0,5 mg i 2,5 mg) odpowiednio z octanem megestrolu i aminoglutetymidem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, leczonych wcześniej antagonistami estrogenów.

Czas do progresji choroby nie różnił się istotnie między letrozolem w dawce 2,5 mg i octanem megestrolu (P = 0,07). Statystycznie istotne różnice na korzyść letrozolu w dawce 2,5 mg w porównaniu z octanem megestrolu stwierdzono w odniesieniu do wskaźnika całkowitej obiektywnej odpowiedzi guza na leczenie (24% wzgl. 16%, P = 0,04) oraz czasu do niepowodzenia leczenia (P = 0,04). Nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do przeżycia ogólnego pomiędzy tymi dwiema grupami terapeutycznymi (P = 0,2).

W drugim badaniu nie stwierdzono istotnej różnicy w odniesieniu do wskaźnika odpowiedzi na leczenie pomiędzy letrozolem w dawce 2,5 mg i aminoglutetymidem (P = 0,06). Wykazano istotną statystycznie przewagę letrozolu w dawce 2,5 mg nad aminoglutetymidem pod względem czasu do progresji choroby (P = 0,008), czasu do niepowodzenia leczenia (P = 0,003) oraz przeżycia ogólnego (P = 0,002).

Rak piersi u mężczyzn

Nie przeprowadzono badania dotyczącego stosowania produktu leczniczego Letrozolu u mężczyzn z rakiem piersi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (średnia bezwzględna biodostępność wynosi 99,9%). Posiłek nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania (mediana tmaks:

1 godzina na czczo wzgl. 2 godzin po posiłku i średnie Cmaks: 129 ± 20,3 nmol/l na czczo i 98,7 ± 18,6 nmol/l po posiłku), ale zakres wchłaniania (AUC) jest niezmieniony. Ponieważ niewielki wpływ posiłku na szybkość wchłaniania jest uważany za klinicznie nieistotny, letrozol może być przyjmowany bez względu na pory posiłków.

Dystrybucja

Letrozol wiąże się w z białkami osocza w około 60%, głównie z albuminami (55%). Stężenie letrozolu w erytrocytach stanowi około 80% stężenia w osoczu. Po podaniu 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem węgla 14C około 82% radioaktywności w osoczu stanowił niezmieniony związek. Stąd ekspozycja układowa na metabolity leku jest niewielka. Letrozol jest szybko i w dużym stopniu rozprowadzany do tkanek. Jego pozorna objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi 1,87 ± 0,47 l/kg mc.

Metabolizm

Główną drogą eliminacji letrozolu jest klirens metaboliczny do nieaktywnego farmakologicznie metabolitu karbinolowego (CLm = 2,1 l/godz.), jednak jest on stosunkowo powolny w porównaniu do przepływu krwi przez wątrobę (ok. 90 l/godz.). Stwierdzono, że zdolność do przekształcania letrozolu w ten metabolit wykazują izoenzymy 3A4 i 2A6 cytochromu P450. Powstawanie mniej ważnych, niezidentyfikowanych metabolitów oraz bezpośrednie wydalanie z moczem i kałem odgrywają jedynie mało istotną rolę w ogólnej eliminacji letrozolu. W ciągu dwóch tygodni od podania 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem 14C zdrowym ochotniczkom po menopauzie 88,2 ± 7,6% podanego izotopu wykryto w moczu, a 3,8 ± 0,9% w kale. Co najmniej 75% radioaktywności wykrytej w moczu w ciągu 216 godzin (84,7 ± 7, 8% dawki) przypisywano glukuronidowi metabolitu karbinolowego, około 9% -dwóm niezidentyfikowanym metabolitom, a 6% - niezmienionemu letrozolowi.

Pozorny okres półtrwania w osoczu w fazie końcowej eliminacji wynosi około 2 dni. Po podawaniu dawki 2,5 mg na dobę stan równowagi stężenia osiągany jest w ciągu 2 do 6 tygodni. Stężenia w osoczu w stanie równowagi są około 7 razy większe niż stężenia mierzone po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg oraz 1,5 do 2 razy większe niż wartości w stanie równowagi przewidywane na podstawie stężeń mierzonych po podaniu pojedynczej dawki, co wskazuje na nieznaczną nieliniowość farmakokinetyki letrozolu po podawaniu dawki dobowej 2,5 mg. Ponieważ stężenia w stanie równowagi utrzymują się na stałym poziomie przez cały czas podawania leku, można wnioskować, że nie występuje kumulacja letrozolu.

Szczególne populacje

Pacjentki w podeszłym wieku

Wiek nie miał wpływu na farmakokinetykę letrozolu.

Zaburzenia czynności nerek

W badaniu obejmującym 19 ochotników o zróżnicowanym stopniu czynności nerek (24-godzinny klirens kreatyniny 9-116 ml/min) nie stwierdzono żadnych zmian w właściwości farmakokinetycznych letrozolu po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg.

Zaburzenia czynności wątroby

W podobnym badaniu obejmującym osoby o zróżnicowanym stopniu czynności wątroby, średnie wartości AUC u ochotników z umiarkowaną niewydolnością wątroby (klasa B w skali Childa-Pugha) były o 37% większe niż u osób zdrowych, ale nadal utrzymywały się w zakresie stwierdzanym u osób bez zaburzonej czynności wątroby.

W badaniu porównującym właściwości farmakokinetyczne letrozolu po jednorazowym doustnym podaniu letrozolu ośmiu pacjentom płci męskiej z marskością wątroby i ciężką niewydolnością wątroby (stopień C według klasyfikacji Childa i Pugha) oraz zdrowym ochotnikom (n = 8) stwierdzono, że wartości AUC i ti/2 (okresu półtrwania) wzrosły o odpowiednio 95% i 187%. W związku z tym u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby letrozol należy stosować ostrożnie i po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści z zachowaniem ostrożności u poszczególnych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W różnych badaniach przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, przeprowadzonych na standardowych gatunkach zwierząt, nie znaleziono dowodów toksyczności ogólnoustrojowej lub narządowej produktu leczniczego.

Letrozol wykazał niski stopień toksyczności ostrej w badaniach u gryzoni, którym podawano dawki do 2000 mg/kg mc. U psów letrozol wywoływał objawy umiarkowanej toksyczności przy dawce 100 mg/ kg.

Objawy zaobserwowane w badaniach toksyczności przewlekłej trwających do 12 miesięcy przeprowadzonych na szczurach i psach mogą być przypisane właściwościom farmakologicznym związku. U obu gatunków wartość NOAEL (ang. no adverse effect level, graniczna dawka niepowodująca działań niepożądanych) wynosiła 0,3 mg/kg. _

Zarówno w badaniach in vitro, jak i w badaniach in vivo nad potencjałem mutagennym letrozolu nie stwierdzono żadnych oznak genotoksyczności.

W trwającym 104 tygodnie badaniu działania rakotwórczego u szczurów nie zaobserwowano występowania u samców żadnych nowotworów związanych z leczeniem. U samic szczurów stwierdzono zmniejszoną częstość występowania łagodnych i złośliwych guzów sutka po podawaniu wszystkich dawek letrozolu.Letrozol działał toksycznie na zarodek i płód u ciężarnych samic szczura i królika po doustnym podaniu dawek istotnych klinicznie. U samic szczura, których płody przeżyły, obserwowano zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych płodu, w tym kopulastej głowy i zrośnięcia kręgów szyjnych/trzonów kręgów. Nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania wad rozwojowych u królików. Nie wiadomo, czy był to pośredni skutek właściwości farmakologicznych (zahamowanie biosyntezy estrogenów) czy wynik bezpośredniego działania leku (patrz punkty 4.3 i 4.6).Obserwacje przedkliniczne ograniczały się do tych, które były związane ze znanym działaniem farmakologicznym, i są to jedyne dane dotyczące bezpieczeństwa, jakie można odnieść do stosowania u ludzi, na podstawie z badań na zwierzętach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Krzemionkowana celuloza mikrokrystaliczna, zawierająca celulozę mikrokrystaliczną i krzemionkę

koloidalną bezwodną

Sól sodowa glikolanu skrobi (Typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Alkohol poliwinylowy Glikol polietylenowy Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Lak aluminiowy z żółcienią pomarańczową FCF (E110)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Letrozole Fair-Med Healthcare, 2,5 mg, tabletki powlekane, pakowany jest w blistry z Aluminium/PVC/PVDC.

Pudełka zawierają 10, 14, 28, 30 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczegółowych instrukcjidotyczących usuwania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13 22765 Hamburg,

Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20188

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24/05/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/01/2014

20

Letrozole Fair-Med Healthcare