+ iMeds.pl

Letrozole tecnimede 2,5 mgUlotka Letrozole tecnimede

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Letrozole Tecnimede, 2,5 mg, tabletki powlekane

Letrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Letrozole Tecnimede i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Letrozole Tecnimede

3.    Jak stosować lek Letrozole Tecnimede

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Letrozole Tecnimede

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LETROZOLE TECNIMEDE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Co to jest Letrozole Tecnimede

Letrozole Tecnimede zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Lek należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek hormonalny (lub „endokrynologiczny”) stosowany w leczeniu raka piersi.

W jakim celu stosuje się lek Letrozole Tecnimede

Lek Letrozole Tecnimede stosuje się w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu raka piersi. Może być stosowany jako pierwszy lek po operacji piersi lub po pięciu latach leczenia tamoksyfenem. Letrozole Tecnimede stosuje się również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowotworu piersi na inne części ciała u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi.

Lek Letrozole Tecnimede należy stosować wyłącznie:

-    w leczeniu raka piersi z obecnością receptorów estrogenowych i

-    tylko u kobiet po menopauzie, tzn. u kobiet, które przestały miesiączkować.

Na czym polega działanie leku Letrozole Tecnimede

Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny - żeńskie hormony płciowe. Letrozole Tecnimede zmniejsza ilość estrogenów w wyniku blokowania działania pewnego enzymu („aromataza”) biorącego udział w wytwarzaniu estrogenów. W wyniku tego rozrost komórek nowotworu i (lub) ich rozprzestrzenianie się na inne części ciała ustaje lub odbywa się wolniej.

Nadzór nad stosowaniem leku Letrozole Tecnimede przez pacjenta

Lek należy stosować wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim. Lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta, aby sprawdzić, czy leczenie jest skuteczne. Letrozole Tecnimede może prowadzić do ścieńczenia lub zaniku kości (osteoporozy) wskutek zmniejszenia ilości estrogenów w organizmie. Oznacza to, że lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu u pacjenta badania gęstości mineralnej kości (jedna z metod sprawdzania, czy u pacjenta występuje osteoporoza) przed leczeniem, podczas leczenia i po jego zakończeniu.

W razie pytań o sposób działania leku Letrozole Tecnimede lub wątpliwości, dlaczego lek został przepisany pacjentowi, należy zwrócić się do lekarza.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LETROZOLE TECNIMEDE

Należy starannie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza. Zalecenia te mogą się różnić od ogólnych informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Letrozole Tecnimede:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Letrozole Tecnimede wymienionych w punkcie 6 tej ulotki,

-    jeżeli pacjentka nadal miesiączkuje, tzn. jeśli u pacjentki nie zakończyła się jeszcze menopauza,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży,

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

W razie występowania któregokolwiek z tych stanów, nie stosować tego leku i zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Letrozole Tecnimede

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

-    jeśli u pacjenta występowała kiedyś osteoporoza lub złamania kości (patrz też punkt 1 „Nadzór nad stosowaniem leku Letrozole Tecnimede przez pacjenta”).

W razie występowania któregokolwiek z tych stanów, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz uwzględni te informacje podczas stosowania u pacjenta leku Letrozole Tecnimede.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dzieci i młodzież (w wieku do 18 lat)

Lek Letrozole Tecnimede nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w wieku podeszłym (w wieku 65 lat lub starsi)

Ludzie w wieku 65 lat i starsi mogą stosować ten lek w tej samej dawce jak inne osoby dorosłe.

Ciąża i karmienie piersią

-    Kobietom w ciąży lub karmiącym piersią nie wolno stosować leku Letrozole Tecnimede, ponieważ może to mieć szkodliwy wpływ na dziecko.

-    Ponieważ lek Letrozole Tecnimede jest zalecany wyłącznie kobietom po menopauzie, ograniczenia dotyczące ciąży i karmienia piersią prawdopodobnie nie będą miały zastosowania u pacjentki.

-    Jeśli jednak pacjentka jest od niedawna po menopauzie lub jeśli jest w okresie okołomenopauzalnym, lekarz powinien porozmawiać z pacjentką na temat konieczności wykonania testu ciążowego przed rozpoczęciem przyjmowania leku Letrozole Tecnimede, a także konieczności stosowania antykoncepcji ze względu na możliwość zajścia w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W razie wystąpienia zawrotów głowy, zmęczenia, senności lub ogólnego złego samopoczucia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili powrotu zwykłego samopoczucia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Letrozole Tecnimede

Letrozole Tecnimede zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LETROZOLE TECNIMEDE

Letrozole Tecnimede należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jaką ilość leku Letrozole Tecnimede stosować

Zazwyczaj stosowana dawka leku Letrozole Tecnimede to jedna tabletka raz na dobę. Przyjmowanie leku Letrozole Tecnimede codziennie o tej samej godzinie pomoże w zapamiętaniu, kiedy należy przyjmować tabletkę.

Jak stosować lek Letrozole Tecnimede

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją szklanką wody lub innego płynu.

Jak długo stosować lek Letrozole Tecnimede

Należy kontynuować codzienne przyjmowanie leku Letrozole Tecnimede tak długo, dopóki jest to zalecane przez lekarza. Może być konieczne stosowanie leku przez miesiące, a nawet lata. W razie pytań o to, jak długo kontynuować stosowanie leku Letrozole Tecnimede, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Letrozole Tecnimede

Jeżeli pacjent przyjął za dużą dawkę leku Letrozole Tecnimede lub jeśli inna osoba przypadkowo przyjęła tabletki przepisane pacjentowi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Należy pokazać opakowanie tabletek lekarzowi lub personelowi szpitala. Może być konieczne leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Letrozole Tecnimede

Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki (np. za 2 lub 3 godziny), należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej godzinie.

W przeciwnym razie należy przyjąć dawkę w chwili przypomnienia sobie o niej, a następnie przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Letrozole Tecnimede

Nie przerywać przyjmowania leku Letrozole Tecnimede, jeśli nie zaleci tego lekarz. Patrz też punkt „Jak długo stosować lek Letrozole Tecnimede” powyżej.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Letrozole Tecnimede może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są zwykle łagodne lub umiarkowane i z reguły ustępują w ciągu kilku dni do kilku tygodni leczenia. Niektóre z tych działań niepożądanych, np. uderzenia gorąca, wypadanie włosów lub krwawienia z pochwy mogą być związane z niedoborem estrogenów w organizmie.

Nie należy się niepokoić wymienionymi działaniami niepożądanymi. Możliwe, że żadne z nich nie wystąpi.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne:

Rzadko lub niezbyt często (tzn. mogą wystąpić u od 1 do 100 na 10 000 pacjentów):

-    W razie wystąpienia osłabienia, niedowładu lub zaburzeń czucia ręki lub nogi lub jakiejkolwiek innej części ciała, zaburzeń koordynacji, nudności lub trudności w mówieniu lub oddychaniu (objaw zaburzenia pracy mózgu, np. udaru)

-    W razie nagłego, dokuczliwego bólu w klatce piersiowej (objaw zaburzenia pracy serca)

-    W razie wystąpienia trudności w oddychaniu, bólu w klatce piersiowej, omdlenia, szybkiego bicia serca, sinego zabarwienia skóry lub nagłego bólu ręki lub nogi (stopy) (objawy prawdopodobnego powstania zakrzepu krwi)

-    W razie wystąpienia obrzęku i zaczerwienienia wzdłuż żyły, wraz ze znaczną tkliwością i możliwą bolesnością żyły przy dotykaniu

-    W razie wystąpienia wysokiej gorączki, dreszczy i owrzodzeń w jamie ustnej w wyniku zakażenia (niedobór białych krwinek)

-    W razie wystąpienia poważnego, uporczywego niewyraźnego widzenia

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Letrozole Tecnimede wystąpiło opuchnięcie, dotyczące przede wszystkim twarzy i gardła (objawy reakcji alergicznej).

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Niektóre działania niepożądane występują bardzo często (mogą występować u więcej niż u 10 na 100 pacjentów).

Należy powiadomić lekarza, jeśli nasili się którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

-    Uderzenia gorąca

-    Znużenie

-    Wzmożona potliwość

-    Obrzęk stawu (ból stawu)

Niektóre działania niepożądane występują często (mogą występować u od 1 do 10 na 100 pacjentów). Należy powiadomić lekarza, jeśli nasili się którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

-    Wysypka skórna

-    Ból głowy

-    Zawroty głowy

-    Poczucie ogólnego dyskomfortu

-    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie i biegunka

-    Zwiększenie lub zmniejszenie apetytu

-    Ból mięśni

-    Ścieńczenie lub zanik kości (osteoporoza), prowadzące niekiedy do złamań kości (patrz też punkt 1 „Nadzór nad stosowaniem leku Letrozole Tecnimede przez pacjenta”)

-    Opuchnięcie rąk, dłoni, stóp i    kostek (obrzęk)

-    Nastrój smutku (depresja)

-    Zwiększenie masy ciała

-    Wypadanie włosów.

Niektóre działania niepożądane występują niezbyt często (mogą występować u od 1 do 10 na 1000 pacjentów).

Należy powiadomić lekarza, jeśli nasili się którykolwiek z tych objawów niepożądanych.

-    Zaburzenia układu nerwowego takie jak lęk, nerwowość, rozdrażnienie, zawroty głowy, problemy z pamięcią, senność, bezsenność

-    Zaburzenia czucia, zwłaszcza    dotyku

-    Zaburzenia oczu, zwłaszcza niewyraźne widzenie i podrażnienie oczu

-    Kołatania serca, przyśpieszone bicie serca, podwyższenie ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze)

-    Zmiany skórne takie jak świąd (pokrzywka), suchość skóry

-    Zmiany dotyczące pochwy takie jak krwawienie lub suchość

-    Ból brzucha

-    Obrzęk stawu (zapalenie stawu)

-    Ból piersi

-    Gorączka

-    Pragnienie, zaburzenia smaku, suchość w ustach

-    Suchość śluzówek

-    Zmniejszenie masy ciała

-    Zakażenia dróg moczowych, częstsze oddawanie moczu

-    Kaszel.

Podczas stosowania leku Letrozole Tecnimede mogą wystąpić nieprawidłowości w badaniach krwi, tzn. zwiększenie stężenia cholesterolu (hipercholesterolemia) lub zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LETROZOLE TECNIMEDE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Letrozole Tecnimede po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Letrozole Tecnimede

-    Substancją czynną leku Letrozole Tecnimede jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

-    Inne składniki leku to (rdzeń tabletki): laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), magnezu stearynian (otoczka tabletki OPADRY ii 85Í32444 Yellow): alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, żółcień cholinowa (E 104) lak, żelaza tlenek czerwony (E172) i żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Letrozole Tecnimede i co zawiera opakowanie

Lek Letrozole Tecnimede jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Tabletki są okrągłe, o białym

rdzeniu i ciemnożółtej otoczce. Opakowania zawierają 10, 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

TECNIMEDE - Sociedade Técnico - Medicinal S.A.

Rua da Tapada Grande n°2, Abrunheira

2710-089 Sintra, Portugalia

Wytwórca

West Pharma - Produęóes de Especialidades Farmacéuticas, S.A.

Rua Joao de Deus, n°11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalia

Data zatwierdzenia ulotki

Letrozole Tecnimede

Charakterystyka Letrozole tecnimede

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Letrozole Tecnimede, 2,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu (Letrozolum). Każda tabletka powlekana zawiera 77,5 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Okrągłe tabletki o białym rdzeniu i ciemnożółtej otoczce.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie adiuwantowe kobiet po menopauzie we wczesnym stadium raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych.

Przedłużone leczenie adiuwantowe hormonozależnego wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które otrzymywały uprzednio standardowe leczenie adiuwantowe tamoksyfenem przez 5 lat.

Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi.

Zaawansowany rak piersi u kobiet po menopauzie fizjologicznej lub sztucznie wywołanej, u których doszło do nawrotu lub progresji choroby i które uprzednio leczone były przeciwestrogenami.

Nie wykazano skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez obecności receptorów hormonalnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i pacjenci w wieku podeszłym

Zalecana dawka produktu leczniczego Letrozole Tecnimede wynosi 2,5 mg raz na dobę. U pacjentów w wieku podeszłym nie jest konieczne dostosowanie dawki.

W terapii adiuwantowej zaleca się stosowanie leku przez 5 lat lub do czasu nawrotu choroby nowotworowej. W terapii adiuwantowej doświadczenie kliniczne wynosi 2 lata (mediana czasu trwania leczenia wynosiła 25 miesięcy).

W przedłużonej terapii adiuwantowej doświadczenie kliniczne wynosi 4 lata (mediana czasu trwania leczenia).

U pacjentek z chorobą w stadium zaawansowanym lub przerzutowym, stosowanie produktu leczniczego Letrozole Tecnimede należy kontynuować aż do wystąpienia dowodów świadczących o progresji choroby nowotworowej.

Dzieci Nie dotyczy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min, nie jest konieczne dostosowane dawki.

Brak wystarczających danych dotyczących pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min oraz pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Status hormonalny przed menopauzą, ciąża i karmienie piersią (patrz punkty 4.6 i 5.3).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wątpliwości czy pacjentka jest po menopauzie, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć aktywność LH, FSH i (lub) estradiolu, aby jednoznacznie określić status menopauzalny pacjentki.

Zaburzenie czynności nerek

Nie prowadzono badań nad letrozolem u wystarczającej liczby pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Przed podaniem produktu leczniczego Letrozole Tecnimede należy wnikliwie rozważyć stosunek ryzyka i korzyści leczenia takich pacjentów.

Zaburzenie czynności wątroby

Badania nad letrozolem prowadzono u ograniczonej liczby pacjentów bez przerzutów i z różnym stopniem sprawności wątroby, tzn. z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby. U ochotników płci męskiej, u których nie występowała choroba nowotworowa, z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (marskość wątroby; klasa C w skali Child-Pugh), ekspozycja ogólnoustrojowa i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji zwiększyły się 2- lub 3-krotnie w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dlatego też produkt leczniczy Letrozole Tecnimede należy podawać ostrożnie, po wnikliwym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści leczenia takich pacjentów (patrz punkt 5.2).

Wpływ na kości

Letrozol silnie zmniejsza stężenie estrogenów. Czas trwania terapii adiuwantowej i przedłużonej terapii adiuwantowej, o medianie odpowiednio 30 i 49 miesięcy, jest niewystarczający do dokonania pełnej oceny ryzyka złamań kości związanego z długotrwałym stosowaniem produktu leczniczego Letrozole Tecnimede. U kobiet z osteoporozą i (lub) złamaniami kości w wywiadzie oraz u kobiet z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia osteoporozy, przed rozpoczęciem leczenia adiuwantowego lub przedłużonego leczenia adiuwantowego należy dokonać formalnej oceny gęstości mineralnej kości metodą densytometrii kości, a w trakcie leczenia letrozolem i po zakończeniu leczenia należy monitorować pacjentki w kierunku rozwoju osteoporozy. We właściwych przypadkach należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i starannie monitorować wybrane postępowanie (patrz punkt 4.8).

Letrozole Tecnimede zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne dotyczące interakcji z cymetydyną i warfaryną wskazują na to, że jednoczesne podawanie produktu leczniczego Letrozole Tecnimede z tymi produktami leczniczymi nie wywołuje klinicznie istotnych interakcji.

Ponadto, przegląd bazy danych o badaniach klinicznych nie wykazał dowodów przemawiających za występowaniem klinicznie istotnych interakcji z innymi często przepisywanymi lekami.

Dotychczas brak doświadczenia klinicznego odnośnie stosowania produktu leczniczego Letrozole Tecnimede w skojarzeniu z innymi produktami przeciwnowotworowymi.

Letrozol hamuje in vitro izoenzym 2A6 cytochromu P450, a w umiarkowanym stopniu również izoenzym 2C19. Należy jednak zachować ostrożność równoległego przypadku jednoczesnego podawania produktówleczniczych, których metabolizm zależy głównie od tych izoenzymów i których współczynnik terapeutyczny jest wąski.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

Lekarz powinien omówić konieczność wykonania testu ciążowego przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Letrozole Tecnimede, a także omówić z kobietami, które mogą zajść w ciążę (tzn. kobietami, które są w okresie okołomenopauzalnym lub od niedawna są po menopauzie) konieczność stosowania odpowiedniej antykoncepcji do chwili pełnego potwierdzenia ich statusu po menopauzie (patrz punkty 4.4 i 5.3).

Ciąża

Produkt leczniczy Letrozole Tecnimede jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Karmienie piersią

Produkt leczniczy Letrozole Tecnimede jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na uczucie zmęczenia i zawroty głowy obserwowane w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Letrozole Tecnimede oraz niezbyt częste doniesienia o senności, zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak wynika z wszystkich badań, letrozol był ogólnie dobrze tolerowany jako lek pierwszego i drugiego rzutu w leczeniu zaawansowanego raka piersi, a także jako lek adiuwantowy we wczesnym stadium raka piersi. Działania niepożądane występowały u nie więcej niż około jednej trzeciej pacjentek otrzymujących produkt Letrozole Tecnimede w ramach leczenia choroby przerzutowej; nie więcej niż około 70 do 75% pacjentek poddanych terapii adiuwantowej (zarówno w grupie otrzymującej letrozol, jak i w grupie tamoksyfenu) oraz u nie więcej niż około 40% pacjentek leczonych w ramach przedłużonej terapii adiuwantowej (zarówno w grupie otrzymującej letrozol, jak i w grupie placebo). Ogólnie rzecz biorąc, obserwowane działania niepożądane były łagodne lub umiarkowane. Większość działań niepożądanych (np. uderzenia gorąca) można przypisać zwykłym farmakologicznym następstwom niedoboru estrogenów.

Działaniami niepożądanymi najczęściej zgłaszanymi w badaniach klinicznych były uderzenia gorąca, ból stawów, nudności i znużenie. Wiele działań niepożądanych można przypisać zwykłym farmakologicznym następstwom niedoboru estrogenów (np. uderzenia gorąca, łysienie i krwawienia z pochwy).

Po standardowej terapii adiuwantowej tamoksyfenem, na podstawie obserwacji o medianie czasu trwania 28 miesięcy, następujące zdarzenia niepożądane, niezależnie od związku przyczynowego, były zgłaszane znamiennie częściej w przypadku stosowania letrozolu niż w grupie placebo: uderzenia gorąca (50,7% w porównaniu z 44,3%), ból stawów i (lub) zapalenie stawów (28,5% w porównaniu z 23,2%) oraz ból mięśni (10,2% w porównaniu z 7%). Większość tych zdarzeń niepożądanych zaobserwowano w pierwszym roku leczenia. Częstość występowania osteoporozy i złamań kości była nieznamiennie większa u pacjentek otrzymujących letrozol w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu z 6,3% i 6,7% w porównaniu z 5,9%).

W uaktualnionej analizie dotyczącej przedłużonej terapii adiuwantowej o medianie czasu trwania wynoszącej 47 miesięcy dla letrozolu i 28 miesięcy dla placebo, następujące zdarzenia niepożądane, niezależnie od związku przyczynowego, były zgłaszane istotnie częściej w przypadku stosowania letrozolu niż w przypadku stosowania placebo - uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu z 52,6%), ból stawów i (lub) zapalenie stawów (37,9% w porównaniu z 26,8%) oraz ból mięśni (15,8% w porównaniu z 8,9%). Większość tych zdarzeń niepożądanych zaobserwowano w pierwszym roku leczenia. U pacjentek z grupy placebo, u których zmieniono sposób leczenia i wdrożono letrozol, zaobserwowano podobny profil zdarzeń ogólnych. W dowolnym czasie po randomizacji, częstość występowania osteoporozy i złamań kości była nieznamiennie większa u pacjentek otrzymujących letrozol w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi placebo (odpowiednio 12,3% w porównaniu z 7,4% i 10,9% w porównaniu z 7,2%). U pacjentek, u których zmieniono sposób leczenia i rozpoczęto stosowanie letrozolu, nowo rozpoznaną osteoporozę, w dowolnym czasie po zmianie sposobu leczenia, zgłaszano u 3,6% pacjentek, natomiast złamania, występujące w dowolnym czasie po zmianie sposobu leczenia, zgłaszano u 5,1% pacjentek.

W terapii adiuwantowej, niezależnie od związku przyczynowego, następujące zdarzenia niepożądane wystąpiły w dowolnym czasie po randomizacji, odpowiednio w grupie przyjmującej letrozol i w grupie przyjmującej tamoksyfen: zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (1,5% w porównaniu z 3,2%, p < 0,001), dusznica bolesna (0,8% w porównaniu z 0,8%,), zawał mięśnia sercowego (0,7% w porównaniu z 0,4%) oraz niewydolność serca (0,9% w porównaniu z 0,4%, p = 0,006).

Następujące działania niepożądane leku, wymienione w Tabeli 1, zostały zgłoszone w badaniach klinicznych oraz w wyniku obserwacji po wprowadzeniu letrozolu do obrotu:

Tabela 1

Działania niepożądane uszeregowano pod nagłówkami odpowiadającymi częstości występowania, zaczynając od występującego najczęściej, zgodnie z następującymi założeniami: bardzo często > 10%, często > 1% do < 10%, niezbyt często > 0,1% do < 1%, rzadko > 0,01% do < 0,1%, bardzo rzadko < 0,01%, w tym pojedyncze przypadki.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często

Zakażenia dróg moczowych

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

w tym torbiele i polipy):

Niezbyt często

Ból guza (nie dotyczy terapii adiuwantowej i przedłużonej terapii adiuwantowej)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często

Jadłowstręt, wzmożone łaknienie, hipercholesterolemia

Niezbyt często

Obrzęki ogólne

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja

Niezbyt często

Lęk, w tym nerwowość i drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy, zawroty głowy

Niezbyt często

Senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia, w tym parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, incydent mózgowo-naczyniowy

Zaburzenia oka:

Niezbyt często

Zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca:

Niezbyt często

Kołatania serca, częstoskurcz

Zaburzenia naczyń:

Niezbyt często

Zakrzepowe zapalenie żył, w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich, nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie mięśnia sercowego

Rzadko

Zatorowość płucna, zakrzepica tętnic, udar naczyniowy mózgu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często

Duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często

Nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

Niezbyt często

Ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często

Wzmożona potliwość

Często

Łysienie, wysypka, w tym rumieniowa, plamisto-grudkowa, łuszczycopodobna i pęcherzykowa

Niezbyt często

Świąd, suchość skóry, pokrzywka

Nie znana

Obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki

ącznej:

Bardzo często

Ból stawów

Często

Ból mięśni, ból kości, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często

Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zwiększenie częstości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Krwawienie z pochwy, upławy, suchość pochwy, ból piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Uderzenia gorąca, znużenie, w tym astenia

Często

Ogólny dyskomfort, obrzęk obwodowy

Niezbyt często

Gorączka, suchość śluzówek, pragnienie

Badania diagnostyczne:

Często

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono pojedyncze przypadki przedawkowania leku Letrozole Tecnimede.

Swoiste leczenie przedawkowania jest nieznane; należy stosować leczenie objawowe i wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory enzymów. Niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów); lek przeciwnowotworowy, kod ATC: L02B G04.

Efekty farmakodynamiczne

Eliminacja stymulacji wzrostu guza przez estrogeny jest koniecznym warunkiem odpowiedzi guza w przypadkach, gdy rozrost tkanki nowotworowej zależy od obecności estrogenów i stosowane jest leczenie endokrynologiczne. U kobiet po menopauzie estrogeny powstają głównie w wyniku działania aromatazy, enzymu przekształcającego androgeny nadnerczy - przede wszystkim androstenedion i testosteron - w estron i estradiol. Wybiórcze hamowanie aromatazy może zatem doprowadzić do supresji biosyntezy estrogenów w tkankach obwodowych i w samej tkance nowotworowej.

Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy, hamującym ten enzym na drodze kompetycyjnego wiązania się z grupą hemową cytochromu P450 aromatazy, co prowadzi do zmniejszenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których enzym ten występuje.

U zdrowych kobiet po menopauzie, pojedyncze dawki 0,1; 0,5 i 2,5 mg letrozolu hamują aktywność estronu i estradiolu w surowicy o odpowiednio 75-78% i 78% w porównaniu z wartościami początkowymi. Maksymalna supresja jest osiągana w ciągu 48 do 78 godzin.

U pacjentek po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, stosowanie dawek dobowych od 0,1 do 5 mg powoduje obniżenie stężenia estradiolu, estronu i siarczanu estronu w osoczu o 75-95% w porównaniu z wartościami początkowymi u wszystkich leczonych pacjentek. Dla dawek wynoszących 0,5 mg i większych, stężenie estronu i siarczanu estronu jest często mniejsze niż granica wykrywalności, co świadczy o tym, że przy stosowaniu tych dawek supresja estrogenów jest bardziej nasilona. Supresja estrogenów utrzymywała się przez cały okres leczenia u wszystkich tych pacjentek.

Letrozol cechuje się wysoką wybiórczością hamowania aktywności aromatazy. Nie zaobserwowano zaburzeń w tworzeniu steroidów nadnerczowych. U pacjentek po menopauzie leczonych letrozolem w dawce od 0,1 do 5 mg na dobę nie odnotowano klinicznie istotnych zmian w stężeniu kortyzolu, aldosteronu, 11-deoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH w osoczu oraz aktywności reninowej osocza. Test stymulacji ACTH wykonany po 6 i 12 tygodniach leczenia dawkami dobowymi 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5 i 5 mg nie przemawiał za zmniejszeniem produkcji aldosteronu lub kortyzolu. Suplementacja glikokortykoidów i mineralokortykoidów nie jest zatem konieczna.

Nie odnotowano zmian w stężeniu androgenów (androstenedionu i testosteronu) w osoczu po podaniu pojedynczych dawek 0,1; 0,5 i 2,5 mg letrozolu zdrowym kobietom po menopauzie ani zmian w stężeniu androstenedionu w osoczu u pacjentek po menopauzie leczonych dobowymi dawkami od 0,1 do 5 mg, co świadczy o tym, że zablokowanie biosyntezy estrogenów nie prowadzi do kumulacji prekursorów androgenowych. Letrozol nie wywiera wpływu na aktywność LH i FSH w osoczu u pacjentek ani na czynność gruczołu tarczowego ocenianą testem wychwytu TSH, T4 i T3.

Leczenie adiuwantowe

W wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą zrandomizowano ponad 8000 kobiet po menopauzie we wczesnym stadium raka piersi z obecnością receptorów do następujących grup leczenia:

Opcja 1:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

C.    tamoksyfen przez 2 lata, a następnie letrozol przez 3 lata

D.    letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata

Opcja 2:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

Dane w Tabeli 2 odzwierciedlają wyniki uzyskane w grupach, w których stosowano monoterapię w poszczególnych opcjach randomizacji, oraz w dwóch grupach, w których stosowano leczenie naprzemienne, w okresie do 30 dni od daty zmiany sposobu leczenia. Analiza porównawcza obu metod terapii endokrynologicznej: monoterapii i leczenia sekwencyjnego, zostanie przeprowadzona po uzyskaniu niezbędnej liczby zdarzeń.

Mediana czasu obserwacji pacjentek wynosiła 26 miesięcy, przy czym 76% pacjentek obserwowano przez ponad 2 lata, a 16% (1252 pacjentek) przez 5 lat lub dłużej.

Głównym pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas przeżycia wolny od choroby (DFS), oceniany jako czas od randomizacji do najwcześniejszej miejscowo-regionalnej lub odległej wznowy (przerzuty) choroby podstawowej, rozwoju inwazyjnego raka przeciwległej piersi, wystąpienia drugiego pierwotnego guza poza gruczołem sutkowym lub zgonu z dowolnej przyczyny bez uprzedniego incydentu choroby nowotworowej. Letrozol zmniej szał ryzyko nawrotu choroby o 19% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,81; p = 0,003). Współczynnik 5-letniego DFS wynosił 84,0% dla letrozolu i 81,4% dla tamoksyfenu. Poprawa w zakresie DFS po stosowaniu letrozolu jest dostrzegalna już po 12 miesiącach i utrzymuje się przez okres wykraczający poza 5 lat. Ponadto letrozol istotnie zmniejszał ryzyko nawrotu choroby w porównaniu z tamoksyfenem, niezależnie od tego, czy chemioterapia adiuwantowa była uprzednio stosowana (współczynnik ryzyka 0,72; p = 0,018), czy nie (współczynnik ryzyka 0,84; p = 0,044).

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego - ocenę całkowitego przeżycia - zgłoszono łącznie 358 zgonów (166 dla letrozolu i 192 dla tamoksyfenu). Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami leczenia w zakresie całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka 0,86; p = 0,15). Przeżycie bez odległej postaci choroby (przerzuty odległe), zastępczy wskaźnik całkowitego przeżycia, istotnie różniło się w całej grupie (współczynnik ryzyka 0,73; p = 0,001) i w podgrupach wyodrębnionych zgodnie z wcześniejszą stratyfikacją. Letrozol znamiennie zmniejszał ryzyko niewydolności układowej o 17% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,83; p = 0,02).

Jednakże w raku przeciwległej piersi odnotowano nieznamienną różnicę na korzyść letrozolu (współczynnik ryzyka 0,61; p = 0,09). Analiza eksploracyjna DFS dotycząca stanu węzłów chłonnych wykazała istotną przewagę letrozolu nad tamoksyfenem w zakresie zmniejszania ryzyka nawrotu choroby u pacjentek z zajętymi węzłami chłonnymi (współczynnik ryzyka 0,71; 95% CI 0,59; 0,85; p = 0,0002), natomiast nie stwierdzono widocznej różnicy u pacjentek bez zajęcia węzłów (współczynnik ryzyka 0,98; 95% CI 0,77; 1,25; p = 0,89). Potwierdzeniem tego zmniejszenia korzyści u pacjentek bez zajęcia węzłów chłonnych była analiza eksploracyjna interakcji (p = 0,03).

U pacjentek otrzymujących letrozol stwierdzono mniej innych nowotworów złośliwych niż w grupie tamoksyfenu (1,9% w porównaniu z 2,4%). W szczególności częstość raka endometrium była mniejsza w grupie letrozolu w porównaniu z tamoksyfenem (0,2% w porównaniu z 0,4%).

Wyniki te podsumowano w Tabelach 2 i 3. W analizach podsumowanych w Tabeli 4 pominięto dwie grupy, w których w ramach 1 opcji randomizacji stosowano leczenie sekwencyjne, tzn. wzięto pod uwagę wyłącznie grupy monoterapii:

Tabela 2 Czas przeżycia wolny od choroby i przeżycie całkowite (populacja ITT)

Letrozol n = 4003

Tamoksyfen n = 4007

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Wartość p1

Przeżycie bez choroby (główny) - zdarzenia (definicja protokołu, ogółem)

351

428

0,81 (0,70; 0,93)

0,0030

Przeżycie bez choroby odległej (przerzuty) (drugorzędowy)

184

249

0,73 (0,60; 0,88)

0,0012

Całkowite przeżycie (drugorzędowy)

- liczba zgonów (ogółem)

166

192

0,86 (0,70; 1,06)

0,1546

Przeżycie bez choroby ogólnoustroj owej (drugorzędowy)

323

383

0,83 (0,72; 0,97)

0,0172

Rak przeciwległej piersi (inwazyjny) (drugorzędowy)

19

31

0,61 (0,35; 1,08)

0,0910

CI = przedział ufności,

Letrozol Tamoksyfen Współczynnik    Wartość p1

n = 4003 n = 4007 ryzyka

_(95% CI)_

'Test logarytmiczny rang, ze stratyfikacją względem opcji randomizacji i uprzedniego stosowania chemioterapii adiuwantowej

Tabela 3 Czas przeżycia wolny od choroby i przeżycie całkowite, względem stanu węzłów _chłonnych i uprzedniego stosowania chemioterapii adiuwantowej (populacja ITT)

Współczynnik ryzyka (HR), 95% CI Wartość p1 dla współczynnika ryzyka

Przeżycie bez choroby

Stan węzłów - zajęte

0,7' (0,59; 0,85)

0,0002

- nie objęte chorobą

0,98 (0,77; 1,25)

0,8875

Uprzednia chemioterapia adiuwantowa

0,72 (0,55; 0,95)

0,0178

- tak

0,84 (0,71; 1,00)

0,0435

- nie

Całkowite przeżycie

Stan węzłów - zajęte

0,8' (0,63; 1,05)

0,1127

- nie objęte chorobą

0,88 (0,59; 1,30)

0,5070

Uprzednia chemioterapia adiuwantowa

0,76 (0,51; 1,14)

0,1848

- tak

0,90 (0,71; 1,15)

0,3951

- nie

Przeżycie bez choroby odległej

Stan węzłów - zajęte

0,67 (0,54; 0,84)

0,0005

- nie objęte chorobą

0,90 (0,60; 1,34)

0,5973

Uprzednia chemioterapia adiuwantowa

0,69 (0,50; 0,95)

0,0242

- tak

0,75 (0,60; 0,95)

0,0184

- nie

CI = przedział ufności

'Poziom istotności według modelu Coxa

Tabela 4 Analiza pierwotna głównej części badania: Punkty końcowe oceny skuteczności,

względem opcji randomizacji w grupach monoterapii (populacja ITT)

Punkt końcowy

Opcja

Parametry

Letrozol Tamoksyfe

statystyczne

n

DFS (główny, definicja protokołu)

'

Zdarzenia / n

100/ 1546 137/ 1548

HR (95% CI); p

0,73 (0,56; 0,94); 0,0159

2

Zdarzenia / n

177 / 917 202 / 911

HR (95% CI); p

0,85 (0,69; 1,04); 0,1128

Całkowite

Zdarzenia / n

277 / 2463 339 / 2459

HR (95% CI); p

0,80 (0,68; 0,94); 0,0061

DFS (z wyłączeniem innych nowotworów)

'

Zdarzenia / n

80 / 1546 110 / 1548

HR (95% CI); p

0,73 (0,54; 0,97); 0,0285

2

Zdarzenia / n

159 / 917 187 / 911

HR (95% CI); p

0,82 (0,67; 1,02); 0,0753

Całkowite

Zdarzenia / n

239 / 2463 297 / 2459

Punkt końcowy

Opcja

Parametry

Letrozol

Tamoksyfe

statystyczne

n

HR (95% CI); p

0,79 (0,66;

0,93); 0,0063

Przeżycie bez choroby odległej (drugorzędowy)

1

Zdarzenia / n

57 / 1546

72 / 1548

HR (95% CI); p

0,79 (0,56;

1,12); 0,1913

2

Zdarzenia / n

98 / 917

124 / 911

HR (95% CI); p

0,77 (0,59;

1,00); 0,0532

Całkowite

Zdarzenia / n

155 / 2463

196 / 2459

HR (95% CI); p

0,78 (0,63;

0,96); 0,0195

Przeżycie całkowite

1

Zdarzenia / n

41 / 1546

48 / 1548

(drugorzędowy)

HR (95% CI); p

0,86 (0,56;

1,30); 0,4617

2

Zdarzenia / n

98 / 917

116 / 911

HR (95% CI); p

0,84 (0,64;

1,10); 0,1907

Całkowite

Zdarzenia / n

139 / 2463

164 / 2459

HR (95% CI); p

0,84 (0,67;

1,06); 0,1340

Wartośćp podano na podstawie testu logarytmicznego rang, ze stratyfikacją względem chemioterapii adiuwantowej dla każdej opcji randomizacji oraz względem opcji randomizacji i chemioterapii adiuwantowej dla analizy całościowej

Mediana czasu trwania leczenia (populacja bezpieczeństwa) wynosiła 25 miesięcy, 73% pacjentek leczono przez ponad 2 lata, a 22% pacjentek - ponad 4 lata. Mediana czasu trwania obserwacji kontrolnej wynosiła 30 miesięcy zarówno w grupie otrzymującej letrozol, jak i w grupie tamoksyfenu.

Zdarzenia niepożądane, które jak podejrzewano, mogły mieć związek z badanym lekiem, zgłoszono u 78% pacjentek leczonych letrozolem w porównaniu z 73% pacjentek otrzymujących tamoksyfen. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi występującymi podczas stosowania letrozolu były uderzenia gorąca, poty nocne, ból stawów, zwiększenie masy ciała oraz nudności. Wśród tych zdarzeń tylko ból stawów występował znamiennie częściej w przypadku stosowania letrozolu niż podczas leczenia tamoksyfenem (20% w porównaniu 13% dla tamoksyfenu). Leczenie letrozolem wiązało się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia osteoporozy (2,2% w porównaniu z 1,2% dla tamoksyfenu). Ogółem, niezależnie od związku przyczynowego, zdarzenia sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe zgłaszano, w dowolnym czasie po randomizacji, w zbliżonym odsetku pacjentek w obydwu grupach leczenia (10,8% dla letrozolu; 12,2% dla tamoksyfenu). Wśród tych zdarzeń, doniesienia o zdarzeniach zakrzepowo-zatorowych były istotnie rzadsze w przypadku leczenia letrozolem (1,5%) niż w grupie tamoksyfenu (3,2%) (p < 0,001), natomiast niewydolność serca zgłaszano znamiennie częściej w grupie letrozolu (0,9%) niż w grupie tamoksyfenu (0,4%)

(p = 0,006). W grupie pacjentek, u których wartości podstawowe stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy mieściły się w zakresie normy, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego przekraczające 1,5-krotnie górną granicę normy zaobserwowano u 5,4% pacjentek z grupy letrozolu w porównaniu z 1,1% pacjentek z grupy tamoksyfenu.

Przedłużone leczenie adiuwantowe

W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, z udziałem ponad 5100 pacjentek po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi z obecnością receptorów lub o nieznanym statusie receptorowym, pacjentki, które pozostały wolne od choroby po ukończeniu leczenia adiuwantowego tamoksyfenem (4,5 do 6 lat) zostały losowo przydzielone do grupy otrzymującej letrozol lub do grupy placebo.

Analiza pierwotna przeprowadzona po obserwacji kontrolnej o medianie czasu trwania około 28 miesięcy (25% pacjentek obserwowano przez co najmniej 38 miesięcy) wykazała, że letrozol zmniejsza ryzyko nawrotu o 42% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,58; p = 0,00003). Zaobserwowano statystycznie istotną poprawę DFS na korzyść letrozolu, niezależnie od stanu węzłów

chłonnych - bez zajęcia węzłów: hazard względny 0,48; p = 0,002 - z zajęciem węzłów: współczynnik ryzyka 0,61; p = 0,002.

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego - ocenę całkowitego przeżycia - zgłoszono łącznie 113 zgonów (51 dla letrozolu i 62 dla placebo). Ogólnie nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy grupami leczenia w zakresie całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka 0,82; p = 0,29).

Następnie badanie kontynuowano bez ślepej próby, a pacjentki z grupy placebo mogły przejść na leczenie letrozolem w razie wyrażenia takiej chęci. Po ujawnieniu przydziału do grupy, ponad 60% pacjentek w grupie placebo kwalifikujących się do zmiany sposobu leczenia wybrało przejście na letrozol (populacja późno rozpoczynająca przedłużone leczenie adiuwantowe). Pacjentki, które zaczęły przyjmować letrozol zamiast placebo, miały przerwę w terapii adiuwantowej tamoksyfenem o medianie czasu trwania 31 miesięcy (w zakresie od 14 do 79 miesięcy).

Uaktualnione analizy w populacji wyodrębnionej zgodnie z zamiarem leczenia (intent-to-treat) przeprowadzono po okresie obserwacji kontrolnej o medianie czasu trwania 49 miesięcy. W grupie letrozolu nie mniej niż 30% pacjentek ukończyło 5-letnią, a 59% - co najmniej 4-letnią obserwację kontrolną. W uaktualnionej analizie DFS, letrozol istotnie zmniejszał ryzyko nawrotu raka piersi w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,68; 95% CI 0,55; 0,83; p = 0,0001). Ponadto stosowanie letrozolu prowadziło do istotnego zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia nowego inwazyjnego raka przeciwległego piersi o 41% w porównaniu z placebo (iloraz szans 0,59; 95% CI 0,36; 0,96; p = 0,03). Nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących czasu przeżycia bez odległej postaci choroby oraz przeżycia całkowitego.

Uaktualnione wyniki (mediana czasu trwania obserwacji kontrolnej wynosiła 40 miesięcy) części badania dotyczącej gęstości mineralnej kości (BMD) (włączonych 226 pacjentek) wykazały, że po 2 latach, w porównaniu z wartościami początkowymi, leczenie letrozolem wiązało się z większym spadkiem BMD w zakresie całego biodra (mediana zmniejszenia wartości BMD biodra wynosiła 3,8% w porównaniu ze spadkiem o medianie 2,% w grupie placebo (p = 0,012; z poprawką na stosowanie bisfosfonianów, p = 0,018). Leczenie letrozolem wiązało się z większym zmniejszeniem wartości BMD kręgosłupa lędźwiowego, choć różnica ta nie była znamienna.

W części badania dotyczącej BMD obowiązkowa była równoległa suplementacja wapnia i witaminy D.

Uaktualnione wyniki (mediana czasu trwania obserwacji kontrolnej wynosiła 50 miesięcy) części badania dotyczącej lipidów (włączonych 347 pacjentek) nie wykazują istotnych różnic pomiędzy grupami letrozolu i placebo odnośnie cholesterolu całkowitego lub jakiejkolwiek innej frakcji lipidów.

W uaktualnionej analizie głównej części badania, 11,1% pacjentek z grupy letrozolu zgłaszało sercowo-naczyniowe zdarzenia niepożądane w czasie leczenia w porównaniu z 8,6% w grupie placebo, do chwili zmiany sposobu leczenia. Zdarzenia te obejmowały zawał mięśnia sercowego (letrozol 1,3%; placebo 0,9%); dusznicę bolesną wymagającą interwencji chirurgicznej (letrozol 1%; placebo 0,8%), nowe przypadki dusznicy bolesnej lub nasilenie dusznicy bolesnej (1,7% w grupie letrozolu w porównaniu z 1,2% w grupie placebo), zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (letrozol 1%; placebo 0,6%) oraz incydent mózgowo-naczyniowy (letrozol 1,7% w porównaniu z 1,3% dla placebo).

Nie zaobserwowano istotnych różnic odnośnie sumarycznych wskaźników ogólnego stanu fizycznego i psychicznego, co sugeruje, że ogólnie rzecz biorąc, letrozol nie pogarsza jakości życia w porównaniu z placebo. Różnice w leczeniu na korzyść placebo zaobserwowano w ocenie dokonanej przez pacjentki, dotyczącej zwłaszcza wskaźników funkcjonowania fizycznego, bólu somatycznego, witalności, czynności seksualnych i wazomotoryki. Choć różnice te były znamienne statystycznie, uznano, że nie mają istotnego znaczenia klinicznego.

Leczenie pierwszego rzutu:

Przeprowadzono jedno kontrolowane badanie z podwójnie ślepą próbą, porównujące letrozol w dawce

2,5 mg z tamoksyfenem w dawce 20 mg w ramach leczenia pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. Badanie wykonane w grupie 907 kobiet wykazało przewagę

letrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu do progresji choroby (główny punkt końcowy) oraz całkowitej obiektywnej odpowiedzi, czasu do niepowodzenia leczenia oraz korzyści klinicznych.

Wyniki podsumowano w Tabeli 5:

Tabela 5 Wyniki dla mediany obserwacji wynoszącej 32 miesiące

Zmienna

Parametry statystyczne

Letrozol

Tamoksyfen

n = 453

n = 454

Czas do

Mediana

9,4 miesięcy

6 miesięcy

progresji

(95% CI dla mediany)

(8,9; 11,6 miesięcy)

(5,4; 6,3 miesięcy)

Współczynnik ryzyka (HR)

0,72

(95% CI dla HR)

(0,62; 0,83)

P

<0,0001

Wskaźnik

CR + PR

145 (32%)

95 (21%)

obiektywnych

odpowiedzi

(ORR)

(95% CI dla wskaźnika)

(28; 36%)

(17; 25%)

Iloraz szans

1,78

(95% CI dla ilorazu szans)

(1,32; 2,40)

P

0,0002

Wskaźnik

CR + PR + NC > 24 tygodni

226 (50%)

173 (38%)

ogólnej korzyści klinicznej

Iloraz szans

1,62

(95% CI dla ilorazu szans)

(1,24; 2,11)

P

0,0004

Czas do

Mediana

9,1 miesięcy

5,7 miesięcy

niepowodzenia

leczenia

(95% dla mediany)

(8,6; 9,7 miesięcy)

(3,7; 6,1 miesięcy)

Współczynnik ryzyka (HR)

0,73

(95% CI dla HR)

(0,64; 0,84)

P

<0,0001

Czas do progresji był znamiennie dłuższy, a wskaźnik odpowiedzi - znamiennie większy dla letrozolu w porównaniu z tamoksyfenem u pacjentek z guzami o nieznanym statusie receptorowym i z obecnością receptorów. Analogicznie, czas do progresji był znamiennie dłuższy, a wskaźnik odpowiedzi znamiennie wiekszy dla letrozolu, niezależnie od tego, czy stosowano adiuwantową terapię przeciwestrogenową, czy też jej nie stosowano. Czas do progresji był znamiennie dłuższy w przypadku stosowania letrozolu, niezależnie od głównego umiejscowienia choroby. Mediana czasu do progresji była prawie dwa razy dłuższa w przypadku stosowania letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną do tkanek miękkich (mediana 12,1 miesięcy dla letrozolu; 6,4 miesięcy dla tamoksyfenu) i u pacjentek z przerzutami do narządów trzewnych (mediana 8,3 miesięcy dla letrozolu; 4,6 miesięcy dla tamoksyfenu). Wskaźnik odpowiedzi był znamiennie większy dla letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną do tkanek miękkich (odpowiednio 50% i 34% dla letrozolu i tamoksyfenu) i pacjentek z przerzutami trzewnymi (28% dla letrozolu w porównaniu z 17% dla tamoksyfenu).

Plan badania pozwalał pacjentkom, u których doszło do progresji, na przejście do drugiej grupy leczenia lub wycofanie się z badania. Około 50% pacjentek przeszło do przeciwległej grupy leczenia; leczenie w układzie naprzemiennym było praktycznie ukończone przed upływem 36 miesięcy. Mediana czasu do zmiany sposobu leczenia wynosiła 17 miesięcy (z letrozolu na tamoksyfen) i 13 miesięcy (z tamoksyfenu na letrozol).

Wskutek stosowania letrozolu w ramach pierwszego rzutu leczenia zaawansowanego raka piersi, mediana całkowitego przeżycia wynosiła 34 miesiące w porównaniu z 30 miesiącami dla tamoksyfenu (w teście logarytmicznym rang p = 0,53; brak istotności). Poprawa wskaźnika przeżycia miała związek ze stosowaniem letrozolu przez co najmniej 24 miesiące. Wskaźnik przeżycia w 24 miesiącu wynosił 64% w grupie leczonej letrozolem w porównaniu z 58% w grupie tamoksyfenu. Naprzemienny układ badania może być wytłumaczeniem braku przewagi letrozolu pod względem korzystnego wpływu na całkowite przeżycie.

Łączny czas trwania leczenia endokrynologicznego („czas do chemioterapii”) był istotnie dłuższy dla letrozolu (mediana 16,3 miesięcy, 95% CI od 15 do 18 miesięcy) w porównaniu z tamoksyfenem (mediana 9,3 miesięcy, 95% CI od 8 do 12 miesięcy) (w teście logarytmicznym rang p = 0,0047).

Leczenie drugiego rzutu:

Przeprowadzono dwa badania z prawidłowo dobraną grupą kontrolną, porównujące dwie dawki letrozolu (0,5 mg i 2,5 mg), odpowiednio, z octanem megestrolu i aminoglutetymidem stosowanymi u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi leczonym uprzednio przeciwestrogenami.

Czas do progresji nie był istotnie różny w grupie leczonej letrozolem w dawce 2,5 mg i w grupie octanu megestrolu (p = 0,07). Statystycznie znamienne różnice na korzyść letrozolu w dawce 2,5 mg w porównaniu z octanem megestrolu dotyczyły wskaźnika całkowitej obiektywnej odpowiedzi guza (24% w porównaniu z 16%, p = 0,04) i czasu do niepowodzenia leczenia (p = 0,04). Nie stwierdzono istotnych różnic odnośnie całkowitego przeżycia w obu grupach (p = 0,2).

W drugim badaniu nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących wskaźnika odpowiedzi pomiędzy grupami letrozolu stosowanego w dawce 2,5 mg i aminoglutetimidu (p = 0,06). Wykazano istotną statystycznie przewagę letrozolu w dawce 2,5 mg nad aminoglutetimidem pod względem wpływu na czas do progresji (p = 0,008), czas do niepowodzenia leczenia (p = 0,003) i przeżycie całkowite

(p = 0,002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Letrozol szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego (średnia bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 99,9%). Pokarm w niewielkim stopniu zmniejsza szybkość wchłaniania (mediana tmax: 1 godzina na czczo w porównaniu z 2 godzinami po posiłku; natomiast średnia Cmax: 129 ± 20,3 nmol/litr na czczo w porównaniu z 98,7 ± 18,6 nmol/litr po posiłku), niemniej stopień absorpcji (pole powierzchni obszaru pod krzywą zależności stężenie-czas, AUC) był niezmieniony. Ponieważ ten niewielki wpływ na szybkość wchłaniania uznaje się za nieistotny klinicznie, letrozol może być przyjmowany niezależnie od pory posiłku.

Dystrybucja

Letrozol wiąże się z białkami osocza w około 60%, głównie z albuminami (55%). Stężenie letrozolu w krwinkach czerwonych wynosi około 80% stężenia w osoczu. Po podaniu 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem 14C, około 82% radioaktywności w osoczu przypadało na niezmieniony związek. Ekspozycja ogólnoustrojowa na metabolity jest zatem niska. Letrozol jest szybko i w znacznym stopniu rozprowadzany do tkanek. Pozorna objętość dystrybucji leku w stanie stacjonarnym wynosi około 1,87 ± 0,47 l/kg mc.

Metabolizm i eliminacja.

Główną drogą eliminacji letrozolu jest metaboliczna przemiana w nieaktywny farmakologicznie metabolit karbinolowy (CLm = 2,1 l/h), zachodząca stosunkowo powoli w porównaniu z przepływem krwi przez wątrobę (około 90 l/h). Ustalono, że do przekształcania letrozolu w ten metabolit zdolne są izoenzymy 3A4 i 2A6 cytochromu P450. Powstawanie mniej ważnych, niezidentyfikowanych metabolitów oraz bezpośrednie wydalanie leku w moczu i z kałem odgrywają jedynie niewielką rolę w całkowitej eliminacji letrozolu. W ciągu dwóch tygodni od podania 2,5 mg letrozolu znakowanego izotopem 14C zdrowym ochotniczkom po menopauzie, 88,2 ± 7,6% izotopu wykryto w moczu, a 3,8 ± 0,9% w kale. Co najmniej 75% izotopu wykrytego w moczu w ciągu 216 godzin (84,7 ± 7,8% dawki) przypadało na pochodną glukuronową metabolitu karbinolowego, około 9% - na dwa niezidentyfikowane metabolity oraz 6% - na niezmieniony letrozol.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji z osocza krwi wynosi około 2 dni. Po podaniu dawki

2.5    mg na dobę stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2 do 6 tygodni. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym jest około 7 razy większe od stężenia zmierzonego po podaniu pojedynczej dawki

2.5    mg, natomiast od 1,5 do 2 razy większe od wartości w stanie stacjonarnym przewidywanej na podstawie stężenia mierzonego po podaniu pojedynczej dawki, co wskazuje na nieznaczną nieliniowość farmakokinetyki letrozolu po podaniu dawki dobowej 2,5 mg. Ponieważ w stanie stacjonarnym stężenie utrzymuje się z upływem czasu, można wnioskować, że nie dochodzi do ciągłej kumulacji letrozolu.

Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę letrozolu.

Specjalne grupy pacjentów

W badaniu z udziałem 19 ochotników o różnym stopniu sprawności nerek (klirens kreatyniny w moczu dobowym wynosił 9 do 116 ml/min) nie stwierdzono wpływu pojedynczej dawki 2,5 mg letrozolu na farmakokinetykę leku. W podobnym badaniu z udziałem uczestników o różnym stopniu sprawności wątroby, średnie wartości AUC u ochotników z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (klasa B w skali Child-Pugh) były o 37% większe niż u zdrowych osób, niemniej nadal mieściły się w zakresie obserwowanym u uczestników bez zaburzenia czynności wątroby. W badaniu porównującym farmakokinetykę letrozolu po podaniu pojedynczej dawki doustnej u 8 mężczyzn z marskością wątroby i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (klasa C w skali Child-Pugh) i u zdrowych ochotników (n = 8), AUC i tl/2 były większe odpowiednio o 95% i 187%. Dlatego też produkt leczniczy Letrozole Tecnimede należy podawać ostrożnie i po rozważeniu stosunku potencjalnego ryzyka do potencjalnych korzyści leczenia takich pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W wileu badaniach nieklinicznych badania nad bezpieczeństwem, wykonane na typowych gatunkach zwierząt, nie wykazały dowodów toksyczności ogólnoustrojowej ani narządowej.

Stwierdzono niewielką ostrą toksyczność letrozolu u gryzoni poddanych działaniu dawek do 2000 mg/kg. U psów letrozol wywołuje objawy umiarkowanej toksyczności w dawce 100 mg/kg.

W badaniach toksyczności dawek wielokrotnych, prowadzonych na szczurach i psach przez okres do 12 miesięcy, główne zaobserwowane objawy można przypisać farmakologicznym właściwościom produktu leczniczego. Maksymalna dawka nie wywołująca zauważalnych działań niepożądanych (NOAEL) wynosiła 0,3 mg/kg u obydwu gatunków.

Badania in vitro i in vivo dotyczące potencjału mutagennego letrozolu nie wskazują na działanie genotoksyczne leku.

W badaniu dotyczącym rakotwórczego działania leku, prowadzonym przez 104 tygodnie na szczurach, nie stwierdzono występowania nowotworów związanych z leczeniem u samców szczurów. U samic szczurów, dla wszystkich dawek letrozolu, zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania łagodnych i złośliwych guzów sutków.

Podanie doustne letrozolu ciężarnym szczurom powodowało niewielkie zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych u zwierząt, którym podawano lek. Nie udało się jednak wykazać, czy zjawisko to było pośrednim następstwem farmakologicznego działania leku (hamowanie biosyntezy estrogenów), czy bezpośrednim skutkiem samego letrozolu (patrz zalecenia w punktach

4.3    i 4.6).

Obserwacje niekliniczne ograniczały się do tych, które miały związek ze znanym działaniem farmakologicznym leku, które na podstawie badań nad zwierzętami stanowią jedyną kwestię bezpieczeństwa stosowania leku u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza j ednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia kukurydziana

Krzemionka koloidalna bezwodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka OPADRY II 85F32444 Yellow

Alkohol poliwinylowy

Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350

Żółcień chinolinowa (E 104) lak Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki zapakowane są w blistry Aluminium/PVDC/PVC/PE/PVDC. Dostępne są blistry po 10, 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TECNIMEDE - Sociedade Técnico - Medicinal S.A.

Rua da Tapada Grande n°2, Abrunheira 2710-089 Sintra, Portugalia

8. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Letrozole Tecnimede