+ iMeds.pl

Letrozolum genthon 2,5 mgUlotka Letrozolum genthon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Letrozolum Genthon, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli jakieś objawy niepożądane ulegną znacznemu nasileniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Letrozolum Genthon i w jakim celu lek jest stosowany

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Letrozolum Genthon

3.    Jak stosować lek Letrozolum Genthon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Letrozolum Genthon

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LETROZOLUM GENTHON I W JAKIM CELU LEK JEST STOSOWANY

Letrozol należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany do hormonalnego (czyli endokrynologicznego) leczenia raka piersi. Rozwój raka piersi często jest pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Letrozol zmniejsza ilość estrogenów blokując enzym (aromatazę) uczestniczący w wytwarzaniu estrogenów. W rezultacie dochodzi do spowolnienia lub zatrzymania rozwoju i rozprzestrzeniania się komórek guza do innych części ciała.

Letrozol jest stosowany po to, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze leczenie po operacji raka piersi lub po 5 latach leczenia tamoksyfenem.

Letrozol jest również stosowany po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się raka piersi do innych części ciała u chorych z zaawansowaną chorobą.

Letrozol powinien być stosowany wyłącznie:

•    w raku piersi wykazującym obecność receptorów estrogenowych

•    u kobiet po menopauzie, czyli u kobiet, które przestały już miesiączkować.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LETROZOLUM GENTHON

Nie należy stosować leku Letrozolum Genthon

•    W przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na letrozol lub jakikolwiek inny składnik leku Letrozolum Genthon (patrz punkt 6. Co zawiera lek Letrozolum Genthon).

•    U kobiet, które nadal miesiączkują, tj. u kobiet, które nie przeszły jeszcze menopauzy.

•    U kobiet w ciąży.

•    U kobiet karmiących piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Letrozolum Genthon

•    W przypadku zaburzeń czynności lub choroby wątroby lub nerek.

• W przypadku występowania w przeszłości osteoporozy lub złamań kości. Letrozol może spowodować zmniejszenie masy kości (osteoporoza) w związku ze zmniejszeniem ilości estrogenów w organizmie. Lekarz może więc zalecić badanie gęstości kości przed i w czasie leczenia. Lekarz może zapisać lek, który będzie zapobiegać lub leczyć ubytek masy kości.

W wyżej wymienionych sytuacjach przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy porozmawiać z lekarzem.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie należy stosować letrozolu u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

Osoby w wieku 65 lat i powyżej mogą stosować letrozol w takiej samej dawce jak inni dorośli. Stosowanie leku Letrozolum Genthon z innymi lekami

Letrozol może mieć wpływ na inne leki. Inne leki z kolei mogą wpływać na działanie letrozolu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych lekach przyjmowanych aktualnie lub w niedalekiej przeszłości, w tym również o lekach zakupionych bez recepty.

Przyjmowanie leku Letrozolum Genthon z jedzeniem i piciem

Pokarm i napoje nie mają wpływu na letrozol.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować letrozolu w czasie ciąży i karmienia piersią, gdyż lek ten może zaszkodzić dziecku.

W razie podejrzewania ciąży należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Letrozol jest stosowany w leczeniu raka piersi tylko u kobiet po menopauzie. U kobiet, które niedawno przeszły menopauzę lub są w wieku okołomenopauzalnym lekarz powinien porozmawiać na temat konieczności wykonania testu ciążowego przed rozpoczęciem stosowania letrozolu i na temat konieczności stosowania antykoncepcji, gdyż istnieje możliwość zajścia w ciążę.

Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W razie wystąpienia zawrotów głowy, senności lub złego samopoczucia nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać żadnych narzędzi ani maszyn do czasu, aż objawy te ustąpią.

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Letrozolum Genthon

Tabletki Letrozole zawierają cukier mleczny laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem należy skontaktować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LETROZOLUM GENTHON

Letrozol zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połykać w całości i popijać szklanką wody lub innego płynu.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka raz na dobę.

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u chorych w podeszłym wieku lub z łagodnym zaburzeniem czynności nerek.

Zastosowanie większej dawki leku Letrozolum Genthon niż zalecana

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki letrozolu lub w razie przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę należy natychmiast zgłosić się po poradę do lekarza, farmaceuty lub szpitalnej izby przyjęć.

Pominięcie dawki leku Letrozolum Genthon

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerywanie stosowania leku Letrozolum Genthon

Nie należy przerywać przyjmowania letrozolu, nawet w razie złego samopoczucia, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Lekarz określi, jak długo należy kontynuować przyjmowanie leku. Konieczne może być przyjmowanie leku przez wiele miesięcy a nawet lat.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, letrozol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość objawów niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i zwykle ustępuje po kilku dniach lub kilku tygodniach leczenia. Niektóre z tych objawów, jak uderzenia gorąca, wypadanie włosów i krwawienia z dróg rodnych, mogą być wynikiem niedoboru estrogenów w organizmie.

Niektóre działania niepożądane mogą być groźne

Niżej wymienione działania niepożądane występują rzadko lub niezbyt często (tzn. występują u co najmniej 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych osób).

• Jeśli wystąpi osłabienie, porażenie lub utrata czucia w ręce, nodze lub jakiejkolwiek innej części ciała, brak koordynacji ruchów nudności lub trudności w mówieniu lub oddychaniu (objawy choroby mózgu, np. udaru mózgu)

• Jeśli wystąpi nagły uciskający ból w klatce piersiowej (objaw choroby serca)

•    Jeśli wystąpią trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenie, szybkie bicie serca, zasinienie skóry lub nagły ból ręki lub nogi (stopy) (objaw powstania zakrzepu krwi)

• Jeśli wystąpi obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż przebiegu żyły, z tkliwością lub silnym bólem przy dotyku

• Jeśli wystąpi silna gorączka, dreszcze lub owrzodzenia jamy ustnej z powodu infekcji (brak białych krwinek)

•    Jeśli wystąpi poważne, długo utrzymujące się nieostre widzenie.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Inne możliwe objawy niepożądane:

Bardzo częste (występujące u co najmniej 1 na 10 leczonych osób)

•    zwiększone pocenie się

•    bóle kości i stawów

•    uderzenia gorąca, zmęczenie, osłabienie, utrata sił

Częste (występujące u co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych osób)

•    zwiększenie lub utrata apetytu, duże stężenie cholesterolu

•    przygnębienie (depresja)

•    bóle głowy, zawroty głowy

•    nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

•    wypadanie włosów i wysypka skórna

• bóle mięśni, bóle kości, utrata masy kostnej (osteoporoza) prowadząca w niektórych przypadkach do złamań kości (patrz również punkt 2. Zanim zastosuje się lek Letrozolum Genthon)

•    zwiększenie masy ciała

• ogólnie złe samopoczucie, obrzęk ramion, rąk, stóp, wokół kostek (obrzęki obwodowe)

Niezbyt częste (występujące u co najmniej 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych osób)

•    infekcje układu moczowego

•    ból nowotworowy

•    zmniejszenie liczby białych krwinek

•    obrzęki części ciała(obrzęki uogólnione)

•    lęk, nerwowość, rozdrażnienie

•    senność, bezsenność, problemy z pamięcią, zaburzenie czucia (szczególnie dotyku), zaburzenia smaku, zawał mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy)

• mętność soczewki (zaćma), podrażnienie oka, nieostre widzenie

•    kołatanie serca, szybkie bicie serca

•    zapalenie ściany żył, zwiększone ciśnienie tętnicze, problemy z sercem (zdarzenia niedokrwienne serca)

•    duszność, kaszel

•    ból brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w ustach

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    swędzenie i suchość skóry, pokrzywka

•    sztywność stawów

•    częstsze oddawanie moczu

•    krwawienia z dróg rodnych, upławy lub suchość pochwy, ból piersi

•    gorączka, suchość błon śluzowych, wzmożone pragnienie

•    utrata masy ciała

Rzadkie (występujące u co najmniej 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych osób)

• zakrzep krwi w tętnicy płucnej (zatorowość płucna), zakrzep krwi w tętnicy (zakrzepica tętnicza), udar mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy)

Jeśli którekolwiek z podanych objawów niepożądanych ulegną znacznemu nasileniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LETROZOLUM GENTHON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku letrozol..

Nie wolno stosować letrozolu po upływie terminu ważności podanego na blistrze i tekturowym pudełku po słowach ‘termin ważności’. Dwie pierwsze cyfry wskazują na miesiąc a 4 ostatnie cyfry wskazują na rok. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Letrozolum Genthon

•    Substancją czynną jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

•    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), magnezu stearynian (E572), krzemionka koloidalna bezwodna (E551).

•    Składniki otoczki tabletki to: makrogol 8000, talk (E553b), hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Letrozolum Genthon i jaka jest zawartość opakowania

Żółta, okrągła tabletka powlekana z wytłoczonym napisem L9OO po jednej stronie i 2,5 po drugiej stronie.

Lek Letrozolum Genthon jest dostępny w blistrach, w pudełkach zawierających 28, 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Genthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Wytwórcy:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania SL.

C/Castelló,1,

Poligono Las Salinas 08330 Sant Boi de Llobregat Barcelona Hiszpania

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder strasse 51-61 59320 Ennigerloh Niemcy

Lek jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Czechy

Hiszpania


Letrozole Alvogen Letrozolum Genthon 2,5 mg Letrozol Genthon 2,5 mg EFG

Węgry

Holandia

Polska

Portugália

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Letrozol Genthon 2,5 mg

Letrozol Genthon 2,5 mg, filmomhulde tabletten Letrozolum Genthon Letrozol Genthon 2,5 mg Letrozol Alvogen 2,5 mg

Letrozol Genthon 2,5 mg filmsko obložene tablete Letrozolum Genthon 2,5 mg

Data zatwierdzenia ulotki:

Letrozolum Genthon

Charakterystyka Letrozolum genthon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Letrozolum Genthon, 2,5 mg, tabletki powlekane

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2,5 mg letrozolu (Letrozolum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 61,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Żółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z wytłoczonym napisem L9OO po jednej stronie i

2,5 po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych

•    Przedłużone leczenie uzupełniające hormononozależnego raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania u kobiet po menopauzie, które otrzymywały wcześniej standardową terapię uzupełniającą tamoksyfenem przez 5 lat

•    Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym, hormonozależnym rakiem piersi

•    Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie występującej naturalnie lub wywołanej sztucznie, leczonych wcześniej produktami leczniczymi o działaniu przeciwestrogenowym, u których wystąpił nawrót lub progresja choroby

Nie wykazano skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez obecności receptorów hormonalnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Pacjentki dorosłe i w podeszłym wieku

Zalecana dawka letrozolu wynosi 2,5 mg raz na dobę. U pacjentek w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikowania dawki.

W leczeniu uzupełniającym zaleca się prowadzenie terapii przez 5 lat lub do nawrotu nowotworu. Doświadczenie kliniczne w leczeniu uzupełniającym obejmuje okres 2 lat (mediana czasu leczenia wynosiła 25 miesięcy).

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne obejmuje okres 4 lat (mediana czasu leczenia).

U pacjentek z zaawansowanym rakiem lub z przerzutami raka leczenie letrozolem należy kontynuować do czasu ewidentnej progresji guza.

Dzieci

Nie stosuje się

Pacjentki z zaburzeniem czynności wątroby i(lub) nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u chorych z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny większym niż 30 ml/min.

Nie ma wystarczających danych w przypadku niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min lub u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Letrozol jest przeciwwskazany:

•    u osób ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na letrozol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• u kobiet przed menopauzą; w czasie ciąży; w czasie karmienia piersią (patrz punkty 4.6 i 5.3).

4.4    Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentek, u których nie ma pewności, czy są po menopauzie, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć aktywność LH, FSH i (lub) stężenie estradiolu, aby jednoznacznie określić stan po menopauzie.

Zaburzenie czynności nerek

Letrozol nie został przebadany u wystarczającej liczby osób z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Przed podaniem letrozolu u tych pacjentek należy dokładnie rozważyć ryzyko i korzyści związane z leczeniem.

Zaburzenie czynności wątroby

Letrozol był badany jedynie u ograniczonej liczby chorych bez przerzutów z różnym stopniem zaburzenia czynności wątroby: z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby. U ochotników płci męskiej bez choroby nowotworowej, z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (marskość wątroby i C wg Child-Pugh), dostępność leku i okres półtrwania w fazie eliminacji zwiększyły się 2 do 3 razy w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Dlatego u takich pacjentek letrozol należy podawać ostrożnie i po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka (patrz punkt 5.2).

Wpływ na kości

Letrozol jest lekiem silnie zmniejszającym stężenie estrogenu. W leczeniu uzupełniającym i przedłużonym leczeniu uzupełniającym mediana okresu obserwacji, wynosząca odpowiednio 30 i 49 miesięcy, jest niewystarczająca dla pełnej oceny ryzyka złamań związanego z długotrwałym stosowaniem letrozolu. U kobiet z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie, lub z grupy podwyższonego ryzyka osteoporozy przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego należy wykonać densytometryczne badanie gęstości kości, a także powinny być monitorowane w kierunku rozwoju osteoporozy podczas i po zakończeniu leczenia letrozolem. W razie potrzeby należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i dokładnie monitorować (patrz punkt 4.8).

Tabletki zawierają laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Kliniczne badania interakcji z cymetydyną i warfaryną wykazały, że jednoczesne podawanie letrozolu z tymi lekami nie powoduje istotnych klinicznie interakcji lekowych.

Ponadto analiza bazy danych dotyczącej badań klinicznych nie dostarczyła dowodów na istotne klinicznie interakcje z innymi, powszechnie stosowanymi lekami.

Nie ma jak dotąd doświadczenia klinicznego ze stosowaniem letrozolu w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

In vitro letrozol hamuje izoenzym 2A6 i, w umiarkowanym stopniu, 2C19 cytochromu P450. CYP2A6 i CYP3A4 nie odgrywają znaczącej roli w metabolizmie leku. W związku z tym należy zachować ostrożność w razie jednoczesnego podawania leków, których metabolizm zależy głównie od tych izoenzymów i które mają wąski indeks terapeutyczny.

4.6    Ciąża i laktacja

Kobiety w wieku okołomenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

W przypadku kobiet, które mogą zajść w ciążę (tj. u kobiet w okresie okołomenopauzalnym lub od niedawna po menopauzie) przed rozpoczęciem leczenia letrozolem lekarz powinien porozmawiać z pacjentką o konieczności wykonania testu ciążowego i o zastosowaniu odpowiedniej antykoncepcji do czasu potwierdzenia stanu po menopauzie (patrz punkty 4.4 i 5.3).

Ciąża

Letrozol jest przeciwwskazany w czasie ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Karmienie piersią

Letrozol jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W czasie stosowania letrozolu obserwowano zmęczenie i zawroty głowy. Niezbyt często opisywano też senność. W związku z tym zaleca się ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Ogólnie we wszystkich badaniach klinicznych letrozol był dobrze tolerowany jako lek pierwszego i drugiego rzutu w leczeniu zaawansowanego raka piersi i jako leczenie uzupełniające w raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Działąnia niepożądane występowały u około 1/3 chorych leczonych letrozolem z obecnością przerzutów, u około 70-75% chorych otrzymujących leczenie uzupełniające (zarówno w ramieniu letrozolu jak i tamoskyfenu) i u około 40% pacjentek otrzymuj ących przedłużone leczenie uzupełniaj ące (zarówno w ramieniu letrozolu jak i placebo). Ogólnie obserwowane działania niepożądane były łagodne lub umiarkowane. Większość działań niepożądanych można przypisać normalnym, farmakologicznym konsekwencjom niedoboru estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Do najczęściej opisywanych zdarzeń niepożądanych w badaniach klinicznych należały: uderzenia gorąca, bóle stawów, nudności i zmęczenie. Wiele reakcji niepożądanych można przypisać normalnym, farmakologicznym konsekwencjom niedoboru estrogenów (np. uderzenia gorąca, łysienie i krwawienia z dróg rodnych).

Po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem, uwzględniając medianę okresu obserwacji 28 miesięcy, były zgłoszone następujące działania niepożądane niezależnie od związku

przyczynowego, częściej w grupie letrozolu niż w grupie placebo: uderzenia gorąca (50,7% w porównaniu z 44,3%), bóle stawów i (lub) zapalenie stawów (28,5% w porównaniu z 23,2%) i bóle mięśni (10,2% w porównaniu z 7%). Większość tych działań niepożądanych obserwowano w czasie pierwszego roku leczenia. U chorych otrzymujących letrozol stwierdzono nieznacznie zwiększoną częstość występowania osteoporozy i złamań kości w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu z 6,3% i 6,7% w porównaniu z 5,9%).

W uaktualnionej analizie, przedłużonego leczenia uzupełniającego po medianie czasu leczenia 47 miesięcy dla letrozolu i 28 miesięcy dla placebo niżej wymienione działania niepożądane niezależnie od ich związku przyczynowego, były opisywane istotnie częściej w grupie letrozolu niż w grupie placebo: uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu z 52,6%), bóle stawów i (lub) zapalenie stawów (37,9% w porównaniu z 26,8%) i bóle mięśni (15,8% w porównaniu z 8,9%). Większość tych zdarzeń niepożądanych obserwowano w pierwszym roku leczenia. U pacjentów z ramienia placebo, których leczenie zostało zmienione na letrozol obserwowano podobny model zdarzeń. Osteoporozę i złamania stwierdzano częściej, w każdym czasie po randomizacji, u kobiet przyjmujących letrozol niż u kobiet przyjmujących placebo (odpowiednio 12,3% w porównaniu z 7,4% i 10,9% w porównaniu z 7,2%). U pacjentów po zmianie leczenia na letrozol nowo rozpoznaną osteoporozę, w dowolnym momencie po zmianie leczenia, odnotowano u 3,6% pacjentów natomiast złamania odnotowano u 5,1% pacjentów w dowolnym momencie po zmianie leczenia.

W czasie leczenia uzupełniającego w grupach letrozolu i tamoksyfenu , w różnych odstępach czasu po randomizacji wystąpiły następujące działania niepożądane, niezależnie od ich związku przyczynowego: zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (1,5% w porównaniu z 3,2%, P<0,001), dławica piersiowa (0,8% w porównaniu z 0,8%), zawał serca (0,7% w porównaniu z 0,4%) i niewydolność serca (0,9% w porównaniu z 0,4%, P=0,006).

W badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu letrozolu do obrotu odnotowano następujące, wymienione w tabeli 1., działania niepożądane.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, zaczynając od najczęściej występujących i przyjmując następującą klasyfikację:

bardzo częste (>1/10), częste (>1/100 do <1/10), niezbyt częste (>1/1000 do <1/100), rzadkie (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadkie (<1/10000) w tym pojedyncze doniesienia.

Tabela 1:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Niezbyt częste: Zakażenia układu moczowego

Nowotwory, łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt częste: Ból nowotworowy (nie dotyczy sytuacji leczenia uzupełniającego przedłużonego leczenia uzupełniającego)

Zaburzenia ze strony krwi i układu chłonnego Niezbyt częste: Leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częste: Brak apetytu, zwiększenie apetytu, hipercholesterolemia Niezbyt częste: Uogólnione obrzęki

Zaburzenia psychiczne Częste: Depresja

Niezbyt częste: Lęk (w tym nerwowość), rozdrażnienie

Zaburzenia układu nerwowego Częste: Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt częste: Senność, bezsenność, pogorszenie pamięci, zaburzenia czucia (w tym parestezje i osłabienie czucia), zaburzenia smaku, incydenty mózgowo-naczyniowe

Zaburzenia oka

Niezbyt częste: Zaćma, podrażnienie oka, nieostre widzenie Zaburzenia serca

Niezbyt częste: Kołatanie serca, tachykardia Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt częste: Zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich), nadciśnienie, zdarzenia niedokrwienne serca Rzadkie: Zatorowość płucna, zakrzepica tętnicza, zawał mózgu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt częste: Duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste: Nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka Niezbyt częste: Bóle brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w ustach

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt częste: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo częste: Zwiększone pocenie się

Częste: Łysienie, wysypka (w tym zmiany rumieniowe, plamisto-grudkowe, łuszczycopodobne i pęcherzykowe)

Niezbyt częste: Świąd skóry, suchość skóry, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo częste: Bóle stawów

Częste: Bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości Niezbyt częste: Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt częste: Częste oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt częste: Krwawienie z dróg rodnych, upławy, suchość pochwy, bóle piersi

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania Bardzo częste: Uderzenia gorąca, zmęczenie, osłabienie Częste: Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Niezbyt częste: Gorączka, suchość błon śluzowych, wzmożone pragnienie

Badania diagnostyczne Częste: Zwiększenie masy ciała Niezbyt częste: Zmniejszenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Opisano pojedyncze przypadki przedawkowania letrozolu.

Nie jest znane żadne specyficzne leczenie przedawkowania. Postępowanie powinno polegać na leczeniu objawowym i podtrzymującym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory enzymów Kod ATC: L02B G04

Niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów); lek przeciwnowotworowy Efekty farmakodynamiczne

W przypadkach, gdy wzrost tkanki guza zależy od obecności estrogenów, wyeliminowanie stymulacji wzrostu nowotworu przez estrogeny jest niezbędnym warunkiem uzyskania odpowiedzi nowotworu na leczenie. Stosuje się wówczas terapię endokrynologiczną. U kobiet po menopauzie estrogeny powstają głównie pod wpływem działania enzymu - aromatazy, która przekształca androgeny nadnerczowe, przede wszystkim androstendion i testosteron, do estronu i estradiolu. Supresję biosyntezy estrogenów w tkankach obwodowych i w samej tkance nowotworowej można więc uzyskać poprzez specyficzne zahamowanie enzymu aromatazy.

Letrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Hamuje enzym aromatazę poprzez kompetycyjne wiązanie się z hemem cytochromu P450 aromatazy prowadząc do zmniejszenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których jest obecny.

U zdrowych kobiet po menopauzie pojedyncze dawki letrozolu 0,1 mg, 0,5 mg i 2,5 mg hamują stężenia estronu i estradiolu w surowicy odpowiednio o 75-78% i 78% w stosunku do stanu wyjściowego. Maksymalną supresję uzyskuje się w okresie 48-78 godzin.

U kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi dobowe dawki 0,1 mg do 5 mg zmniejszają stężenia estradiolu, estronu i siarczanu estronu o 75-95% w stosunku do wartości wyjściowych u wszystkich leczonych pacjentek. Po dawkach 0,5 mg i większych wiele wyników oznaczeń estronu i siarczanu estronu znajduje się poniżej progu wykrywania w wykonywanych testach, co wskazuje na silniejszą supresję estrogenów po tych dawkach. U wszystkich tych chorych supresja estrogenów utrzymywała się przez cały okres leczenia.

Letrozol hamuje aktywność aromatazy w sposób wysoce specyficzny. Nie obserwowano zaburzenia steroidogenezy w nadnerczach. Nie stwierdzano istotnych klinicznie zmian w zakresie stężeń kortyzolu, aldosteronu, 11-deoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH w osoczu ani w zakresie aktywności reninowej osocza u kobiet po menopauzie leczonych dobowymi dawkami letrozolu od 0,1 mg do 5 mg. Test stymulacji ACTH, przeprowadzany po 6 i 12 tygodniach leczenia dobowymi dawkami 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg i 5 mg nie wykazał żadnego zmniejszenia produkcji aldosteronu lub kortyzolu. Nie ma więc potrzeby suplementacji glikokortykosteroidów ani mineralokortykosteroidów.

Nie zauważono żadnych zmian w osoczowych stężeniach androgenów (androstendionu i testosteronu) u zdrowych kobiet po menopauzie po pojedynczych dawkach letrozolu 0,1 mg, 0,5 mg i 2,5 mg ani w osoczowych stężeniach androstendionu u pacjentek po menopuazie leczonych dobowymi dawkami od 0,1 mg do 5 mg, co wskazuje, że blokada biosyntezy estrogenów nie powoduje kumulacji prekursorów androgenów. Letrozol nie powoduje u chorych zmian w aktywności LH i FSH w osoczu ani nie wpływa na czynność tarczycy, ocenianą na podstawie TSH, T4 i testu wychwytu T3.

Leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym badaniu ponad 800 kobiet po menopauzie, po resekcji wczesnego raka piersi z obecnością receptora, randomizowano do jednej z następujących opcji terapeutycznych:

Opcja 1.:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

C.    tamoskyfen przez 2 lata a następnie letrozol przez 3 lata

D.    letrozol przez 2 lata a następnie tamoksyfen przez 3 lata

Opcja 2.:

A.    tamoksyfen przez 5 lat

B.    letrozol przez 5 lat

Tabela 2. przedstawia wyniki uzyskane na podstawie danych z ramion monitorowania pacjentek w każdej opcji randomizacyjnej i danych z 2 ramion, w których dokonywano zmian w leczeniu, obejmujących okres do 30 dni od daty zmiany leczenia. Analiza porównawcza monoterapii i sekwencyjnego leczenia endokrynologicznego zostanie przeprowadzona po osiągnięciu koniecznej liczby zdarzeń.

Mediana czasu obserwacji wyniosła 26 miesięcy, 76% chorych obserwowano przez ponad 2 lata a 16% (1252 pacjentki) przez 5 lat lub dłużej.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu było przeżycie bez choroby (disease-free survival; DFS), oceniane jako okres czasu od randomizacji do pierwszego zdarzenia wznowy miejscowej lub regionalnej choroby podstawowej, wznowy odległej (przerzuty) choroby podstawowej, rozwoju inwazyjnego raka w drugiej piersi, wystąpienia drugiego nowotworu poza piersią lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny bez wcześniejszego zdarzenia związanego z nowotworem. Letrozol zmniejszał ryzyko nawrotu o 19% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,81; P=0,003). 5-letnie wskaźniki DFS wynosiły: 84,0% dla letrozolu i 81,4% dla tamoksyfenu. Poprawa DFS podczas stosowania letrozolu jest widoczna już po 12 miesiącach i utrzymuje się ponad 5 lat. Letrozol istotnie zmniejszał ryzyko w porównaniu z tamoksyfenem bez względu na to, czy stosowano wcześniejszą chemioterapię uzupełniającą (współczynnik ryzyka 0,72; P=0,018), czy nie (współczynnik ryzyka 0,84; P=0,044).

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego, całkowitego przeżycia, odnotowano w sumie 358 zgonów (166 na letrozolu i 192 na tamoksyfenie). Nie stwierdzono istotnych różnic między badanymi grupami pod względem całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka 0,86; P=0,15). Przeżycie bez odległej wznowy choroby (bez przerzutów), surogat całkowitego przeżycia, różniło się istotnie zarówno ogółem (współczynnik ryzyka 0,73; P=0,001) jak i w wyjściowo określonych podgrupach stratyfikacyjnych. Letrozol istotnie zmniejszał ryzyko układowej nieskuteczności leczenia o 17% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,83; P=0,02).

Stwierdzono nieistotną różnicę na korzyść letrozolu pod względem występowania raka w drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,61; P=0,09). Analiza wyjaśniająca zależność między DFS a stanem zajęcia węzłów wykazała, że letrozol miał istotną przewagę nad tamoksyfenem w zakresie zmniejszania ryzyka nawrotu choroby u chorych z zajęciem węzłów chłonnych (HR 0,71; 95% przedział ufności (confidence interval; CI) 0,59, 0,85; P=0,0002) podczas gdy u pacjentek bez zajęcia węzłów chłonnych nie stwierdzono istotnej różnicy między tymi 2 lekami (HR 0,98; 95% CI 0,77, 1,25; P=0,89). Tę zmniejszoną korzyść u pacjentek bez zajęcia węzłów potwierdziła wyjaśniająca analiza interakcji (P=0,03).

Pacjentki przyjmujące letrozol, w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem, miały mniej innych nowotworów złośliwych (1,9% w porównaniu z 2,4%). Szczególnie częstość występowania

raka endometrium była mniejsza po stosowaniu letrozolu niż tamoksyfenu (0,2% w porównaniu z 0,4%).

Wyniki zestawiono w tabelach 2. i 3. Analizy zestawione w tabeli 4. pomijają 2 ramiona leczenia sekwencyjnego z 1. opcji randomizacyjnej, tzn. uwzględniają tylko ramiona monoterapii.

Tabela 2. Przeżycie bez choroby i przeżycie całkowite (populacja wyodrębniona zgodnie z zamiarem leczenia)._

Letrozol

n=4003

Tamoksyfen

n=4007

Współczynnik ryzyka (95% CI)1

Wartość P2

Przeżycie bez choroby

(pierwszorzędowy punkt końcowy) -zdarzenia (definicja w protokole, razem)

351

428

0,81 (0,70, 0,93)

0,0030

Przeżycie bez wznowy odległej (bez przerzutów) (drugorzędowy punkt końcowy)

184

249

0,73 (0,60, 0,88)

0,0012

Przeżycie całkowite (drugorzędowy punkt końcowy) -liczba zgonów (razem)

166

192

0,86 (0,70, 1,06)

0,1546

Przeżycie bez choroby układowej (drugorzędowy punkt końcowy)

323

383

0,83 (0,72, 0,97)

0,0172

Rak w drugiej piersi (inwazyjny) (drugorzędowy punkt końcowy)

19

31

0,61 (0,35, 1,08)

0,0910

1    CI: przedział ufności

2    Test logrank, stratyfikacja wg opcji randomizacyjnej i stosowania wcześniejszej chemioterapii uzupełniającej

Tabela 3. Przeżycie bez choroby i przeżycie całkowite w zależności od stanu zajęcia węzłów chłonnych i wcześniejszej chemioterapii uzupełniającej (populacja wyodrębniona zgodnie z zamiarem leczenia)._

Współczynnik ryzyka (95% CI)1

Wartość P2

Przeżycie bez choroby:

Stan węzłów chłonnych

-    Zajęte

-    Niezajęte

0,71 (0,59, 0,85) 0,98 (0,77, 1,25)

0,0002

0,8875

Wcześniejsza chemioterapia uzupełniająca - Tak

0,72 (0,55, 0,95)

0,0178

- Nie

0,84 (0,71, 1,00)

0,0435

Przeżycie całkowite:

Stan węzłów chłonnych

-    Zajęte

-    Niezaj ęte

0,81 (0,63, 1,05) 0,88 (0,59, 1,30)

0,1127

0,5070

Wcześniejsza chemioterapia uzupełniająca - Tak

0,76 (0,51, 1,14)

0,1848

- Nie

0,90 (0,71, 1,15)

0,3951

Przeżycie bez wznowy odległej:

Stan węzłów chłonnych

-    Zajęte

-    Niezaj ęte

0,67 (0,54, 0,84) 0,90 (0,60, 1,34)

0,0005

0,5973

Wcześniejsza chemioterapia uzupełniająca - Tak

0,69 (0,50, 0,95)

0,0242

- Nie

0,75 (0,60, 0,95)

0,0184

1    CI: przedział ufności

2    Poziom istotności w modelu Coxa

Tabela 4. Pierwsza główna analiza: Punkty końcowe oceniające skuteczność w poszczególnych ramionach monoterapii opcji randomizacyjnych (populacja wyodrębniona zgodnie z zamiarem leczenia)_

Punkt końcowy

Opcja

Statystyka

Letrozol

Tamoksyfen

Przeżycie bez choroby

1

Zdarzenia/ n

100/1546

137/1548

(pierwszorzędowy punkt końcowym

HR1 (95% CI2), P3

0,73 (0,56, 0,94)

0,0159

definicja w

2

Zdarzenia/ n

177/917

202/911

protokole)

HR (95% CI), P

0,85 (0,69, 1,04)

0,1128

Ogółem

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

277/ 2463 0,80 (0,68, 0,94)

339/2459 0,0061

Przeżycie bez choroby

1

Zdarzenia/ n

80/1546

110/1548

(wyłączając drugi

HR (95% CI), P

0,73 (0,54, 0,97)

0,0285

nowotwór złośliwy)

2

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

159/917 0,82 (0,67, 1,02)

187/911 0,0753

Ogółem

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

239/2463 0,79 (0,66, 0,93)

297/ 2459 0,0063

Przeżycie bez wznowy odległej

1

Zdarzenia/ n

57/1546

72/ 1548

(drugorzędowy

HR (95% CI), P

0,79 (0,56, 1,12)

0,1913

punkt końcowy)

2

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

98/917

0,77 (0,59, 1,00)

124/911 0,0532

Ogółem

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

155/ 2463 0,78 (0,63, 0,96)

196/2459 0,0195

Przeżycie całkowite

1

Zdarzenia/ n

41/1546

48/ 1548

(drugorzędowy

HR (95% CI), P

0,86 (0,56, 1,30)

0,4617

punkt końcowy)

2

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

98/917

0,84 (0,64, 1,10)

116/911 0,1907

Ogółem

Zdarzenia/ n HR (95% CI), P

139/2463 0,84 (0,67, 1,06)

164/2459

0,1340

1    HR = współczynnik ryzyka

2    CI = przedział ufności

3    Podana wartość P pochodzi dotyczy testu logrank, ze stratyfikacją w zależności od chemioterapii uzupełniającej dla każdej opcji randomizacyjnej i w zależności od opcji randomizacyjnej i chemioterapii uzupełniającej dla całościowej analizy.

Mediana okresu leczenia (populacja analizy bezpieczeństwa) wyniosła 25 miesięcy, 73% pacjentek było leczonych przez ponad 2 lata, 22% pacjentek przez ponad 4 lata. Mediana okresu obserwacji wyniosła 30 miesięcy, zarówno dla letrozolu jak i tamoksyfenu.

Zdarzenia niepożądane, które podejrzewano o związek z badanym produktem leczniczym, odnotowano u 78% chorych leczonych letrozolem i 73% pacjentek leczonych tamoksyfenem. Najczęstsze zdarzenia niepożądane występujące podczas stosowania letrozolu były to: uderzenia gorąca, poty nocne, bóle stawów, zwiększenie wagi ciała i nudności. Spośród nich tylko bóle stawów występowały istotnie częściej w grupie letrozolu niż w grupie tamoksyfenu (20% w porównaniu 13%). Leczenie letrozolem wiązało się z większym ryzykiem osteoporozy (2,2% w porównaniu z 1,2% dla tamoksyfenu). Ogółem, bez względu na związek przyczynowy, zdarzenia sercowo-naczyniowe i (lub) mózgowo-naczyniowe w dowolnym momencie po randomizacji odnotowano u podobnego odsetka pacjentek w obu ocenianych grupach (10,8% dla letrozolu, 12,2% dla tamoksyfenu). Spośród nich zdarzenia zakrzepowo-zatorowe opisywano istotnie rzadziej w grupie letrozolu (1,5%) niż w grupie tamoksyfenu (3,2%) (P<0,001) natomiast niewydolność serca stwierdzano istotnie częściej w grupie letrozolu (0,9%) niż w grupie tamoksyfenu (0,4%) (P=0,006). Uwzględniając pacjentki, u których na początku badania stężenia cholesterolu w surowicy mieściły się w granicach normy, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy o ponad 1,5 raza niż górna granica normy stwierdzono u 5,4% pacjentek w ramieniu letrozolu i 1,1% pacjentek w ramieniu tamoksyfenu.

Przedłużone leczenie uzupełniające

W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu z randomizacją, obejmującym ponad 5100 kobiet po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi z obecnością lub nieokreślonym statusem receptora, pacjentki, które po ukończeniu leczenia uzupełniającego tamoksyfenem (4,5 do 6 lat) pozostawały bez choroby rozdzielano losowo albo do grupy otrzymującej letrozol, albo do grupy placebo.

Główna analiza, przeprowadzona po medianie okresu obserwacji około 28 miesięcy (25% pacjentek obserwowano przez co najmniej 38 miesięcy) wykazała, że letrozol zmniejsza ryzyko nawrotu choroby o około 42% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,58; P=0,00003). Istotną statystycznie korzyść w zakresie DSF w grupie letrozolu stwierdzano bez względu na stan zajęcia węzłów chłonnych - bez zajęcia węzłów: współczynnik ryzyka 0,48; P=0,002; z zajęciem węzłów: współczynnik ryzyka 0,61; P=0,002).

W przypadku drugorzędowego punktu końcowego, przeżycia całkowitego (overall survical; OS) odnotowano w sumie 113 zgonów (51 w grupie letrozolu, 62 w grupie placebo). Ogółem, nie stwierdzono istotnej różnicy między ocenianymi grupami w zakresie OS (współczynnik ryzyka 0,82; P=0,29).

Badanie kontynuowano następnie jako próbę otwartą a pacjentkom z ramienia placebo leczenie mogło zostać zmienione na letrozol, jeśli tego chciały. Po zakończeniu zaślepionej części badania u 60% pacjentek z grupy placebo, u których możliwa była zmiana na letrozol, dokonano takiej zmiany (populacja późnego, przedłużonego leczenia uzupełniającego). Pacjentki, którym zmieniono leczenie na letrozol pozostawały bez uzupełniającej terapii tamoksyfenem przez okres o medianie 31 miesięcy (zakres od 14 do 79 miesięcy).

Uaktualniona analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z zamiarem leczenia została przeprowadzona po okresie obserwacji (mediana) 49 miesięcy. W ramieniu letrozolu co najmniej 30% pacjentek ukończyło 5 lat obserwacji a 59% co najmniej 4 lata obserwacji. W uaktualnionej analizie DFS letrozol istotnie zmniejszał ryzyko nawrotu raka piersi w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka 0,68; 95% CI 0,55, 0,83; P=0,0001). Letrozol zmniejszał również w sposób istotny ryzyko wystąpienia nowego raka inwazyjnego w drugiej piersi, o 41% w porównaniu z placebo (iloraz szans 0,59; 95% CI 0,36,0,96; P=0,03). Nie było istotnej różnicy pod względem przeżycia bez wznowy odległej i przeżycia całkowitego.

Uaktualnione wyniki (mediana okresu obserwacji 40 miesięcy) cząstkowego badania poświęconego ocenie gęstości mineralnej kości (bone mineral density; BMD) (obejmującego 226 pacjentek) wykazały, że w porównaniu ze stanem wyjściowym po 2 latach leczenia pacjentki przyjmujące letrozol miały większe zmniejszenie BMD biodra (mediana spadku 3,8% w porównaniu medianą spadku 2% w grupie placebo (P=0,012 po uwzględnieniu stosowania bisfosfonianów, P=0,018). U pacjentek przyjmujących letrozol stwierdzono większe zmniejszenie BMD kręgosłupa lędźwiowego, choć nie była to różnica istotna statystycznie.

W badaniu cząstkowym oceniającym BMD obowiązkowa była suplementacja wapnia i witaminy D.

Uaktualnione wyniki (mediana okresu obserwacji 50 miesięcy) badania cząstkowego Lipid (obejmującego 347 pacjentek) nie wykazały istotnych różnic między ramionami letrozolu a placebo w zakresie stężenia cholesterolu całkowitego bądź jakiejkolwiek frakcji lipidów.

W uaktualnionej analizie 11,1% pacjentek z grupy letrozolu, zgłosiło występowanie zdarzeń niepożądanych sercowo-naczyniowych podczas leczenia, w porównaniu do 8,6% pacjentek z grupy placebo do czasu zmiany leczenia. Do zdarzeń tych należały: zawał serca (letrozol 1,3%, placebo 0,9%), dławica piersiowa wymagająca interwencji chirurgicznej (letrozol 1%, placebo 0,8%), nowa lub nasilająca się dławica piersiowa (letrozol 1,7%, placebo 1,2%), zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (letrozol 1%, placebo 0,6%) i incydent mózgowo-naczyniowy (letrozol 1,7%, placebo 1,3%).

Nie zaobserwowano istotnych różnic w wynikach ogólnej oceny stanu fizycznego i psychicznego, co wskazuje, że letrozol nie pogarsza jakości życia w porównaniu z placebo.

Zaobserwowano różnice między ocenianymi grupami na korzyść placebo w ocenach pacjentek, szczególnie w zakresie takich parametrów jak czynności życiowe, ból fizyczny, witalność, funkcje seksualne i objawy naczynioruchowe. Choć były to różnice istotne statystycznie, uznano że nie mają znaczenia klinicznego.

Leczenie pierwszego rzutu

Przeprowadzono 1 kontrolowane badanie z podwójnie ślepą próbą porównujące letrozol 2,5 mg z tamoksyfenem 20 mg jako terapię pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. U 907 kobiet letrozol okazał się skuteczniejszy od tamoksyfenu pod względem czasu do progresji choroby (pierwszorzędowy punkt końcowy) oraz pod względem ogólnej, obiektywnej odpowiedzi na leczenie, czasu do niepowodzenia leczenia i korzyści klinicznych.

Wyniki zestawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wyniki po 32 miesiącach obserwacji (mediana)

Zmienna

Statystyka

Letrozol n = 453

Tamoksyfen n=454

Czas do progresji

Mediana

9,4 miesiące

6,0 miesięcy

(95% CI dla mediany)

(8,9, 11,6 miesięcy)

(5,4, 6.3 miesięcy)

Współczynnik ryzyka (HR)

0,72

(95% CI dla HR)

(0,62, 0,83)

P

<0,0001

Wskaźnik obiektywnych odpowiedzi (ORR)

Pełna odpowiedź (CR) + częściowa odpowiedź (PR)

145 (32%)

95 (21%)

(95% CI dla wskaźnika)

(28, 36%)

(17, 25%)

Iloraz szans

1,78

(95% CI dla ilorazu szans)

(1,32, 2,40)

P

0,0002

Wskaźnik ogólnych korzyści klinicznych

CR+PR+ stabilizacja choroby (NC) >24 tygodnie

226 (50%)

173 (38%)

Iloraz szans

1,62

(95% CI dla ilorazu szans)

(1,24, 2,11)

P

0,0004

Czas do

niepowodzenia

leczenia

Mediana

9,1 miesięcy

5,7 miesięcy

(95% CI dla mediany)

(8,6, 9,7 miesięcy)

(3,7, 6,1 miesięcy)

Współczynnik ryzyka

0,73

(95% CI dla HR)

(0,64, 0,84)

P

<0,001

U pacjentek z nowotworem o nieznanym statusie receptorowym oraz z nowotworem wykazującym obecność receptora czas do progresji choroby był istotnie dłuższy a wskaźnik odpowiedzi na leczenie istotnie większy w grupie letrozolu niż w grupie tamoksyfenu. Podobnie, czas do progresji był istotnie dłuższy a wskaźnik odpowiedzi istotnie większy w grupie letrozolu bez względu na to, czy stosowano uzupełniające leczenie przeciwestrogenowe, czy nie. Czas do progresji był istotnie dłuższy w przypadku letrozolu bez względu na dominującą lokalizację choroby. Mediana czasu do progresji była prawie 2 razy większa w grupie letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną tylko do tkanek miękkich (mediana 12,1 miesięcy dla letrozolu, 6,4 miesięcy dla tamoksyfenu) i u pacjentek z przerzutami do narządów wewnętrznych (mediana 8,3 miesięcy dla letrozolu, 4,6 miesięcy dla tamoksyfenu). Wskaźnik odpowiedzi na leczenie był istotnie większy w grupie letrozolu u pacjentek z chorobą ograniczoną tylko do tkanek miękkich (50% dla letrozolu w porównaniu z 34% dla tamoksyfenu) i u pacjentek z przerzutami do narządów wewnętrznych (28% dla letrozolu w porównaniu z 17% dla tamoksyfenu).

Badanie zaprojektowano w taki sposób, że w razie progresji choroby pacjentki mogły przejść do grupy badania otrzymującej drugi badany produkt leczniczy lub przerwać swój udział w badaniu. Około 50% chorych przeszło do grupy otrzymującej drugi badany produkt leczniczy a wszystkie zmiany leczenia przeprowadzono przed upływem 36 miesięcy. Mediana czasu do zmiany leku wynosiła 17 miesięcy (zmiana letrozolu na tamoksyfen) i 13 miesięcy (zmiana tamoksyfenu na letrozol).

W czasie leczenia letrozolem jako terapią pierwszego rzutu w zaawansowanym raku piersi uzyskano medianę całkowitego przeżycia 34 miesiące w porównaniu z 30 miesiącami dla tamoksyfenu (test logrank P=0,53, różnica nieistotna statystycznie). Lepsze przeżycie było związane z letrozolem do co najmniej 24. miesiąca. Wskaźnik przeżycia w 24. miesiącu wynosił 64% w grupie letrozolu i 58% w grupie tamoksyfenu. Brak przewagi letrozolu w zakresie całkowitego przeżycia można wyjaśnić układem krzyżowym badania.

Całkowity czas trwania terapii endokrynologicznej (czas do chemioterapii) był istotnie dłuższy w przypadku letrozolu (mediana 16,3 miesięcy, 95% CI 8 do 12 miesięcy, test log-rank, P=0,0047).

Leczenie drugiego rzutu

Przeprowadzono 2 dobrze kontrolowane badania kliniczne, porównujące 2 dawki letrozolu (0,5 mg i

2,5 mg) odpowiednio z octanem megestrolu i aminoglutetymidem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi leczonych przeciwestrogenami.

Czas do progresji nie różnił się istotnie między letrozolem 2,5 mg a octanem megestrolu (P=0,07). Statystycznie istotne różnice zaobserwowano na korzyść letrozolu 2,5 mg w porównaniu z octanem megestrolu pod względem wskaźnika ogólnej obiektywnej odpowiedzi nowotworu na leczenie (24% w porównaniu z 16%, P=0,04) i czasu do niepowodzenia leczenia (P=0,04). Całkowite przeżycie nie różniło się istotnie między ramionami badania (P=0,2).

W drugim badaniu wskaźnik odpowiedzi nie różnił się istotnie między letrozolem 2,5 mg a aminoglutetymidem (P=0,06). Letrozol 2,5 mg wykazywał istotną statystycznie przewagę nad aminoglutetymidem pod względem czasu do progresji (P=0,008), czasu do niepowodzenia leczenia (P=0,003) i całkowitego przeżycia (P=0,002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Letrozol szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego (średnia absolutna biodostępność: 99,9%). Pokarm nieznacznie spowalnia wchłanianie leku (mediana tmax wynosiła 1 godz. na czczo i 2 godz. po posiłku zaś średnie Cmax 129±20,3 nmol/l na czczo i 98,7±18,6 nmol/l po posiłku), ale zakres absorpcji (pole pod krzywą osoczowego stężenia leku w czasie; AUC) się nie zmienia. Uważa się, że ten niewielki wpływ pokarmu na szybkość wchłaniania leku nie ma znaczenia klinicznego i w związku z tym letrozol można podawać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dystrybucja

Letrozol wiąże się z białkami osocza w około 60%, głównie z albuminami (55%). Stężenie letrozolu w erytrocytach wynosi około 80% stężenia w osoczu. Po podaniu 2,5 mg letrolozu znakowanego 14C za około 82% radioaktywności w osoczu odpowiadał niezmieniony związek. Ekspozycja układowa na metabolity jest więc niewielka. Letrozol ulega szybkiej i intensywnej dystrybucji do tkanek. Rzeczywista objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej wynosi około 1,87±0,47 l/kg.

Metabolizm i eliminacja

Klirens metaboliczny do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu karbinolu jest głównym szlakiem eliminacji letrozolu (CLm=2,1 l/godz.), ale stosunkowo powolnym w porównaniu z wątrobowym przepływem krwi (około 90 l/godz.). Wykazano, że izoenzymy 3A4 i 2A6 cytochromu P450 są zdolne do przekształcania letrozolu do jego metabolitu. Powstawanie mniej istotnych, niezidentyfikowanych metabolitów i bezpośrednie wydalanie w moczu i z kałem odgrywają jedynie niewielką rolę w całkowitej eliminacji letrozolu. W ciągu 2 tygodni od podania 2,5 mg letrozolu znakowanego 14C u zdrowych ochotniczek po menopauzie 88,2±7,6% radioaktywności stwierdzano w moczu a 3,8±0,9% w kale. Co najmniej 75% radioaktywności stwierdzanej w moczu w okresie do 216 godzin (84,7±7,8% dawki) przypisuje się glukuronidowi karbinolu, około 9% 2 niezidentyfikowanym metabolitom a 6% niezmienionemu letrozolowi.

Rzeczywisty połowiczny okres eliminacji w fazie końcowej w osoczu wynosi około 2 dni. Po codziennym podawaniu 2,5 mg stan równowagi dynamicznej jest osiągany w ciągu 2 do 6 tygodni. Stężenia w osoczu w stanie równowagi dynamicznej są około 7 razy większe od stężeń oznaczonych po pojedynczej dawce 2,5 mg i około 1,5 do 2 razy większe od wartości w stanie równowagi dynamicznej przewidywanych na podstawie stężeń oznaczonych po pojedynczej dawce, co wskazuje na nieznaczną nielinearność farmakokinetyki letrozolu przy codziennym podawaniu dawki 2,5 mg. W związku z tym, że stężenia w stanie równowagi dynamicznej utrzymują się w czasie, można wyciągnąć wniosek, że ciągła kumulacja letrozolu nie ma miejsca.

Wiek nie miał żadnego wpływu na farmakokinetykę letrozolu.

Szczególne populacje

W badaniu obejmującym 19 ochotników z różnego stopnia zaburzeniem czynności nerek (24-godzinny klirens kreatyniny 9 do 116 ml/min) nie stwierdzono zmian w farmakokinetyce letrozolu po pojedynczej dawce 2,5 mg. W podobnym badaniu obejmującym osoby z różnego stopnia zaburzeniem czynności wątroby średnie wartości AUC u ochotników z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (B wg Child-Pugh) były o 37% większe niż u osób zdrowych, ale nadal mieściły się w zakresie stwierdzanym u osób bez zaburzenia czynności wątroby. W badaniu porównującym farmakokinetykę letrozolu po pojedynczej dawce doustnej u 8 mężczyzn z marskością wątroby i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (C wg Child-Pugh) z wynikami uzyskanymi u zdrowych ochotników (N=8) stwierdzono zwiększenie AUC i ti/2 odpowiednio o 95% i 187%. Dlatego u takich pacjentów letrozol należy podawać ostrożnie i po starannym rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka.

5.3 Przedkliniczne dane na temat bezpieczeństwa

W różnych nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa prowadzonych na standardowych gatunkach zwierząt nie uzyskano dowodów na toksyczność układową lub w narządach docelowych.

Letrozol wykazywał toksyczność ostrą niewielkiego stopnia u gryzoni otrzymujących dawki do 2000 mg/kg mc. U psów letrozol powodował objawy umiarkowanej toksyczności w dawkach 100 mg/kg mc.

W badaniach toksyczności dawek powtarzanych u szczurów i psów, trwających do 12 miesięcy, główne zaobserwowane efekty można przypisać farmakologicznemu działaniu związku. Poziom dawkowania niepowodujący efektów niepożądanych wynosił u obu gatunków 0,3 mg/kg mc.

Badania potencjału mutagennego letrozolu in vitro i in vivo nie wykazały genotoksyczności.

W trwającym 104 tygodnie badaniu rakotwórczości u szczurów nie zaobserwowano u samców żadnych nowotworów związanych z lekiem. U samic szczura przy wszystkich poziomach dawkowania stwierdzono zmniejszenie częstości występowania łagodnych i złośliwych guzów piersi.

Doustne podawanie letrozolu ciężarnym samicom szczura powodowało niewielki wzrost częstości występowania wad rozwojowych u młodych. Nie można było jednak ustalić, czy był to pośredni wynik farmakologicznych właściwości letrozolu (hamowanie biosyntezy estrogenów) czy bezpośrednie działanie samego letrozolu (patrz zalecenia w punktach 4.3 i 4.6).

Obserwacje niekliniczne ograniczały się do zmian związanych ze znanym farmakologicznym działaniem leku i jest to jedyna kwestia bezpieczeństwa, zauważona w badaniach na zwierzętach mająca znaczenie dla stosowania leku u człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Skrobia żelowana kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Magnezu stearynian (E572)

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

Otoczka tabletki Makrogol 8000 Talk (E553b)

Hypromeloza (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Brak specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z PVC/aluminium

Wielkości opakowań: 10, 28, 30, 50, 60, 84,90, 98 i 100 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Genthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Letrozolum Genthon