+ iMeds.pl

Levofloxacin genoptim 500 mgUlotka Levofloxacin genoptim

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levofloxacin Genoptim i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim

3.    Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levofloxacin Genoptim

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nazwa leku to Levofloxacin Genoptim. Levofloxacin Genoptim zawiera lek o nazwie lewofloksacyna, który należy do grupy leków nazywanej antybiotykami. Lewofloksacyna jest antybiotykiem chinolonowym. Jej działanie polega na zabijaniu bakterii wywołujących zakażenia w organizmie.

Lek Levofloxacin Genoptim stosuje się w leczeniu zakażeń:

   zatok przynosowych

•    płuc, u osób z przewlekłymi zaburzeniami oddychania lub zapaleniem płuc

•    układu moczowego, w tym nerek i pęcherza moczowego

•    gruczołu krokowego, kiedy zakażenie jest długotrwałe

•    skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni, czasami określanych mianem „tkanek miękkich”

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LEVOFLOXACIN GENOPTIM Kiedy nie stosować leku i powiadomić lekarza

-Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na lewofloksacynę, jakikolwiek inny antybiotyk chinolonowy, taki jak moksyfloksacyna, ciprofloksacyna lub ofloksacyna lub którykolwiek z pozostałych składników leku Levofloxacin Genoptim (wymienione w punkcie 6, poniżej).

Objawami reakcji uczuleniowej są: wysypka, utrudnione połykanie lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

-Jeśli u pacjenta występowały napady padaczkowe.

-Jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami, takie jak zapalenie ścięgna związane z leczeniem antybiotykiem chinolonowym. Ścięgno to pasmo łączące mięśnie ze szkieletem.

-U dzieci i nastolatków w okresie wzrastania (w wieku poniżej 18 lat).

-U kobiet w ciąży, kobiet, które mogą zajść w ciążę lub kiedy istnieje podejrzenie, że kobieta może być w ciąży.

-W okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych nie należy stosować tego leku. W razie wątpliwości, przed zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Levofloxacin Genoptim:

W następujących sytuacjach należy przed rozpoczęciem stosowania leku poradzić się lekarza lub farmaceuty:

•    W rzadkich przypadkach lewofloksacyna może wywoływać zapalenie ścięgna (ból i obrzęk lub zaczerwienienie wokół ścięgna). W szczególności dotyczy to osób w podeszłym wieku lub pacjentów leczonych kortykosteroidami (kortyzon i podobne leki). Jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony ścięgien, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza i odciążyć chorą kończynę, aby uniknąć uszkodzenia ścięgna. Może być konieczne przerwanie leczenia (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Levofloxacin Genoptim”).

•    Jeśli w trakcie leczenia lub nawet po upływie kilku tygodni po jego zakończeniu wystąpi biegunka o ciężkim przebiegu, z domieszką krwi lub śluzu, która nie ustępuje, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może to być objawem ciężkiej choroby jelit (rzekomobłoniastego zapalenia jelit) i może być konieczne przerwanie leczenia lewofloksacyną i rozpoczęcie leczenia tej choroby.

•    Może także dojść do wzrostu ryzyka wystąpienia drgawek, jeśli pacjent przyjmuje lek z innymi lekami, takimi jak fenbufen lub z podobnymi lekami stosowanymi w leczeniu bólu reumatycznego i stanu zapalnego lub z teofiliną (lek stosowny w leczeniu astmy) (patrz także punkt „Stosowanie z innymi lekami”). Należy upewnić się, że lekarz dobrze zna historię choroby pacjenta, będzie mógł on wtedy udzielić pacjentowi odpowiedniej porady.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaburzenia enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (G6-PD) - rzadka choroba dziedziczna. Zaburzenie to powoduje niedobór pewnych substancji chemicznych w krwinkach czerwonych, co podczas stosowania lewofloksacyny może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych, powodując niedokrwistość i zażółcenie skóry (żółtaczka).

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek może być konieczne dostosowanie przez lekarza dawki leku (patrz także punkt 3 „Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim”).

•    Lewofloksacyna może powodować poważne reakcje uczuleniowe, nawet podczas przyjmowania lub po przyjęciu pierwszej dawki leku. Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka skórna, trudności w oddychaniu lub inne objawy reakcji uczuleniowej (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”) należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

•    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i stosuje insulinę lub leki obniżające stężenie cukru, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny może wystąpić reakcja hipoglikemiczna. Lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie cukru we krwi pacjenta.

•    Podczas stosowania lewofloksacyny nie należy przebywać zbyt długo na silnym słońcu, ani stosować lamp kwarcowych lub korzystać z solarium. Wynika to z możliwości zwiększenia się wrażliwości na światło podczas stosowania leku Levofloxacin Genoptim (mogą wystąpić reakcje podobne do oparzenia słonecznego).

•    Jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ jednoczesne stosowanie tych dwóch leków może zwiększać ryzyko krawienia. (Patrz także punkt „Stosowanie z innymi lekami”).

•    Jeśli pacjent chorował na chorobę psychiczną, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny mogą wystąpić myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu. Jeśli takie myśli wystąpią, leczenie zostanie niezwłocznie przerwane.

•    Może wystąpić rzadki problem z sercem, zwany wydłużeniem odstępu QT, co jest przyczyną nieprawidłowego bicia serca i może być niebezpieczne. Jest to widoczne w badaniu EKG. Ryzyko takiego zdarzenia jest większe, jeśli wydłużenie odstępu QT występowało u kogoś w rodzinie lub gdy pacjent ma niskie stężenie potasu lub magnezu lub przyjmuje leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takie jak leki kontrolujące rytm serca, leki przeciwdepresyjne lub niektóre antybiotyki lub jest w wieku podeszłym (patrz także punkt „Stosowanie z innymi lekami”). Jeśli u pacjenta wystąpią zmiany rytmu bicia serca lub omdlenia, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

•    Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk i nóg lub twarzy, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia.

•    Wiadomo, że lewofloksacyna może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń opioidów (leki narkotyczne) w moczu. Należy powiedzieć o tym lekarzowi przed wykonaniem takich testów.

•    Wiadomo, że lewofloksacyna działa na wątrobę, co rzadko, szczególnie u pacjentów z chorobą zasadniczą, może rozwinąć się w niewydolność wątroby. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią niewyjaśnione objawy, takie jak utrata apetytu, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemny kolor moczu, świąd skóry lub ból lub tkliwość brzucha.

•    Nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w potwierdzonych zakażeniach wywołanych przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę lub w razie podejrzenia takich zakażeń.

Problemy z sercem:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny:

-    u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT lub jeśli wydłużony odstęp QT występował w rodzinie pacjenta (widoczny w badaniu aktywności elektrycznej serca, EKG) ,

-    u pacjentów z zaburzeniami równowagi elektrolitów we krwi (szczególnie niski poziom potasu lub magnezu we krwi),

-    u pacjentów z bardzo wolnym rytmem bicia serca (tzw. bradykardia),

-    u pacjentów ze słabym sercem (z niewydolnością serca),

-    u pacjentów, u których w przeszłości wystąpił atak serca (zawał mięśnia sercowego),

-    u kobiet,

-    u pacjentów w podeszłym wieku,

- u pacjentów przyjmujących leki, które mogą powodować nieprawidłowe zmiany w zapisie EKG (patrz „Stosowanie z innymi lekami”).

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest poinformowanie o przyjmowaniu następujących leków:

•    Leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi lub bólu żołądka) zawierające magnez lub glin i leki zawierające sole żelaza (stosowane w leczeniu niedokrwistości) (patrz również „Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim”).

•    Sukralfat (lek chroniący ścianę żołądka). (Patrz także „Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim”).

•    Fenbufen lub podobne leki stosowane w leczeniu bólu reumatycznego i obrzęków lub teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma). Jednoczesne stosowanie lewofloksacyny z tymi lekami może zwiększać ryzyko drgawek.

•    Probenecyd (lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów) lub cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i zgagi), ponieważ zmniejszają zdolność usuwania leków przez nerki.

•    Cyklosporyna (lek zmniejszający aktywność układu immunologicznego, np. po przeszczepieniu narządów). Lewofloksacyna może wydłużać działanie tych leków.

•    Leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą zmienić rytm serca: leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (które należą do grupy makrolidów), niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Stosowanie leku Levofloxacin Genoptim z jedzeniem i piciem

Lek Levofloxacin Genoptim można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletkę należy popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku, jeśli:

   pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub istnieje podejrzenie, że jest w ciąży

•    pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią

W ciąży lub okresie karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po przyjęciu leku mogą występować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, uczucie wirowania lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą wpływać na zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takich przypadkach nie należy

prowadzić pojazdów ani wykonywać żadnych czynności wymagających zachowania wysokiego poziomu uwagi.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM

Lek Levofloxacin Genoptim należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

   Lek przyjmuje się doustnie.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub w dowolnym czasie między posiłkami. Należy chronić skórę przed światłem słonecznym

Podczas przyjmowania leku nie należy przebywać bezpośrednio na słońcu. Wynika to z faktu, że wskutek zwiększenia wrażliwości skóry na słońce, może dojść do jej poparzenia, mrowienia lub wytworzenia pęcherzy w przypadku nieprzestrzegania następujących zaleceń:

•    Należy pamiętać o stosowaniu kremu z wysokim filtrem słonecznym.

•    Należy zawsze nosić kapelusz i ubranie okrywające ramiona i nogi.

•    Należy unikać solarium.

W przypadku stosowania preparatów żelaza, leków zobojętniających kwas żołądkowy lub sukralfatu

   Nie należy przyjmować tych leków w tym samym czasie co lek Levofloxacin Genoptim. Należy je przyjąć co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu leku Levofloxacin Genoptim.

Dawka leku

   Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku Levofloxacin Genoptim należy przyjmować.

•    Dawka leku zależy od rodzaju i miejsca zakażenia.

•    Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia.

•    Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub zbyt silne, nie należy samemu zmieniać dawki, lecz należy poradzić się lekarza.

Osoby dorosłe i pacjenci w podeszłym wieku Zapalenie zatok przynosowych

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie.

Zapalenie płuc u osób z przewlekłymi zaburzeniami oddychania

•    Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie.

Zapalenie płuc

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim raz lub dwa razy na dobę, codziennie.

Zakażenie dróg moczowych, w tym nerek lub pęcherza moczowego

•    Jedna tabletka leku Levofloxacin Genoptim codziennie.

Zapalenie gruczołu krokowego

•    Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie.

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni

•    Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim raz lub dwa razy na dobę, codziennie.

Osoby dorosłe z zaburzeniami czynności nerek Lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Genoptim

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek, należy niezwłocznie poradzić się lekarza lub uzyskać innego rodzaju poradę lekarską. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek był stosowany. Mogą pojawić się następujące objawy: drgawki, uczucie splątania, zawroty głowy, zaburzenia świadomości i zaburzenia serca, wywołujące nierówne bicie serca oraz nudności (mdłości).

Pominięcie zastosowania leku Levofloxacin Genoptim

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej chyba, że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Levofloxacin Genoptim

Nie należy przerywać przyjmowania leku Levofloxacin Genoptim, nawet jeśli samopoczucie się poprawi. Ważne jest, aby zakończyć cały cykl leczenia zalecony przez lekarza. Jeśli leczenie zostanie przerwane przedwcześnie zakażenie może nawrócić, stan pacjenta może się pogorszyć lub bakteria może stać się oporna na lek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Levofloxacin Genoptim może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania mają zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane i często ustępują w krótkim czasie.

Należy przerwać stosowanie leku Levofloxacin Genoptim i natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić następujące objawy: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Należy przerwać stosowanie leku Levofloxacin Genoptim i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych - może być konieczne pilne leczenie:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    wodnista biegunka, z domieszką krwi, z możliwymi skurczami żołądka i wysoką temperaturą. Objawy te mogą wskazywać na ciężkie zaburzenia jelit,

•    ból i stan zapalny ścięgien. Najczęściej zajęte jest ścięgno Achillesa, a w niektórych przypadkach może dojść do zerwania ścięgna,

•    drgawki.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    uczucie pieczenia, mrowienia, bólu lub drętwienia. Mogą to być objawy zaburzenia o nazwie „neuropatia”

Inne

•    wysypki skórne o ciężkim nasileniu, w tym tworzenie się pęcherzy lub złuszczanie się skóry wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych,

•    utrata apetytu, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość w obrębie jamy brzusznej. Objawy te mogą wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych nasila się lub trwa dłużej niż kilka dni:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    nudności (mdłości) i biegunka,

•    podwyższone stężenie niektórych enzymów wątrobowych we krwi,

•    zapalenie żył.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    świąd i wysypka na skórze,

•    utrata apetytu, bóle żołądka lub niestrawność (dyspepsja), wymioty lub bóle w okolicy żołądka, uczucie przepełnienia (wzdęcie) lub zaparcie,

•    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie senności, zaburzenia snu, uczucie zdenerwowania,

•    wyniki badań krwi mogą być nietypowe z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek

•    zmiana liczby krwinek białych obserwowana w wynikach niektórych badań krwi,

•    ogólne osłabienie,

•    zmiany liczby innych bakterii lub namnożenie grzybów, co może wymagać leczenia.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    uczucie mrowienia dłoni i stóp (parestezja) lub drżenie mięśniowe

•    uczucie zdenerwowania (lęk), depresji, zaburzenia umysłowe, uczucie niepokoju (pobudzenie) lub uczucie splątania

•    nietypowe szybkie bicie serca lub obniżone ciśnienie tętnicze (niedociśnienie)

•    bóle stawów lub bóle mięśni

•    sinienie i łatwe krwawienie z powodu obniżenia liczby płytek krwi

•    zmniejszenie liczby krwinek białych (zwane neutropenią)

•    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

•    spłycenie oddechu (duszność)

•    nasilony świąd lub wysypka (pokrzywka)

•    biegunka krwawa (biegunka krwotoczna)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i ultrafioletowe

•    obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Jest to istotne u osób chorujących na cukrzycę

•    zaburzenia słuchu lub wzroku albo zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu

•    widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy), zmiany opinii i sposobu myślenia (reakcje psychotyczne) z możliwością występowania myśli lub działań samobójczych

•    utrata krążenia (wstrząs podobny do wstrząsu anafilaktycznego)

•    osłabienie mięśni. Jest to istotne u chorych na miastenię (rzadka choroba układu nerwowego)

•    zapalenie wątroby, zaburzenia czynności nerek i niekiedy niewydolność nerek, które mogą być spowodowane reakcją uczuleniową ze strony nerek o nazwie śródmiąższowe zapalenie nerek

•    gorączka, bóle gardła i ogólnie złe samopoczucie, które nie ustępuje. Objawy te mogą być wywołane zmniejszeniem liczby krwinek białych

•    gorączka i uczuleniowe reakcje płucne

Inne działania niepożądane to:

•    obniżenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość). Może to wywoływać bladość lub zażółcenie skóry z powodu rozpadu krwinek czerwonych i zmniejszenia liczby wszystkich rodzajów krwinek

•    nadmierna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość)

•    nadmierna potliwość

•    bóle, takie jak ból pleców, klatki piersiowej i kończyn

•    problemy z poruszaniem się i chodzeniem

•    napady porfirii u osób, u których porfiria (bardzo rzadka choroba metaboliczna) występowała w przeszłości

•    zapalenie naczyń przenoszących krew w całym organizmie wywołane reakcją uczuleniową

•    problemy z sercem:

częstość nieznana:    nieprawidłowo szybki rytm bicia serca, zagrażający życiu

nieregularny rytm bicia serca, zmiana rytmu bicia serca (zwana wydłużeniem odstępu QT, widoczna w badaniu aktywności elektrycznej serca, EKG).

Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie należy stosować leku Levofloxacin Genoptim po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po napisie: EXP.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Levofloxacin Genoptim

Substancją czynną leku jest lewofloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej. Pozostałe składniki leku to:

•    Rdzeń tabletki: krospowidon (typu A), hypromeloza (15 cP), celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian

•    Otoczka tabletki: hypromeloza (6 cP),tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, polisorbat 80,

żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Levofloxacin Genoptim i co zawiera opakowanie

Lek Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane występuje w postaci tabletek powlekanych o barwie brzoskwiniowej, w kształcie kapsułki, dwuwypukłych, z wytłoczonym napisem „ML” i „63” po jednej stronie głębokiego rowka dzielącego i z linią podziału po drugiej stronie.

W przypadku, kiedy lekarz zaleci stosowanie dawki pół tabletki, tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Lek Levofloxacin Genoptim jest dostępny w blistrach zawierających 5 lub 10 tabletek. Każde pudełko tekturowe zawiera jeden blister.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa Importer

Mawdsleys Brooks and Co Ltd Unit 22, Quest Park,

Wheatley Hall Road,

Doncaster,

DN2 4LT, Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania Levofloxacin 500 mg Film-coated tablets Niemcy    Levofloxacin Macleods 500 mg Filmtabletten

Węgry    Maclevo 500 mg Filmtabletta

Włochy    Levofloxacina Macleods 500 mg compresse rivestite con film

Polska    Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane

Rumunia    Levofloxacina Macleods 500 mg comprímate fílmate

Hiszpania Levofloxacino Macleods 500 mg comprimidos recubiertos con película

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2014

Levofloxacin Genoptim

Charakterystyka Levofloxacin genoptim

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera:

500 mg lewofloksacyny jako substancję czynną, co odpowiada 512,46 mg lewofloksacyny półwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana

Brzoskwiniowe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, dwuwypukłe, z wytłoczonym napisem „ML” i „63” po jednej stronie głębokiego rowka dzielącego i linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U osób dorosłych z lekkim lub umiarkowanym zakażeniem produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę (patrz punkt 5.1):

•    ostre bakteryjne zapalenie zatok przynosowych (właściwie zdiagnozowane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych oraz kiedy niewskazane jest stosowanie antybiotyków powszechnie zalecanych w leczeniu początkowym takich zakażeń lub, kiedy środki te są nieskuteczne),

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie zdiagnozowane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia dróg oddechowych oraz kiedy niewskazane jest stosowanie antybiotyków powszechnie zalecanych do początkowego leczenia takich zakażeń lub, kiedy środki te są nieskuteczne),

•    pozaszpitalne zapalenie płuc (kiedy stosowanie antybiotyków powszechnie zalecanych do początkowego leczenia takiego zakażenia jest niewskazane),

•    powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek,

•    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego,

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Przed przepisaniem produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania antybiotyków.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim podaje się raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju, będącego przypuszczalnie przyczyną zakażenia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia rożni się w zależności od przebiegu choroby (patrz tabela poniżej). Podobnie jak w przypadku innych terapii antybiotykowych ogólnie, podawanie produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim należy kontynuować przez co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki lub po udowodnieniu likwidacji bakterii.

Sposób podawania

Tabletki Levofloxacin Genoptim należy połykać w całości i z wystarczającą ilością płynu. Tabletki można podzielić wzdłuż rowka dzielącego w celu dostosowania dawki. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami. Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed podaniem lub po podaniu soli żelaza, leków zobojętniających żołądkowy lub sukralfatu, ponieważ może nastąpić zmniejszenie wchłaniania antybiotyku (patrz punkt 4.5).

Dawkowanie

Poniżej podano zalecenia dotyczące dawkowania produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim:

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 50 ml/min)

Wskazanie

Dawka dobowa (w zależności od ciężkości zakażenia)

Czas trwania leczenia

Ostre zapalenie zatok przynosowych

500 mg raz na dobę

10 - 14 dni

Zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli

250 - 500 mg raz na dobę

7 - 10 dni

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg raz na dobę

7 - 10 dni

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

28 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 mg raz na dobę lub 500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 50 ml/min)

Schemat dawkowania

250 mg/24 godz.

500 mg/24 godz.

500 mg/12 godz.

Klirens

kreatyniny

pierwsza dawka: 250 mg

pierwsza dawka: 500 mg

pierwsza dawka: 500 mg

50-20 ml/min

następnie: 125 mg/ 24 godz.

następnie: 250 mg/ 24 godz.

następnie: 250 mg/ 12 godz.

19-10 ml/min

następnie: 125 mg/ 48 godz.

następnie: 125 mg/ 24 godz.

następnie: 125 mg/ 12 godz.

< 10 ml/min (w tym u osób poddanych hemodializie i CADO) 1

następnie: 125 mg/ 48 godz.

następnie: 125 mg/ 24 godz.

następnie: 125 mg/ 24 godz.

1 Nie jest wymagane podawanie dodatkowej dawki po hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie i jest wydalana głównie przez nerki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u osób w podeszłym wieku, inne niż wynikające z uwzględnienia czynności nerek. (Patrz punkt 4.4).

Dzieci

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (w wieku poniżej 18 lat) (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim nie wolno stosować:

•    u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    u pacjentów z padaczką,

•    u pacjentów z zaburzeniami ścięgien związanymi z podawaniem fluorochinolonów w wywiadzie,

•    u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (do 18. lat),

•    u kobiet w ciąży,

• u kobiet karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W najcięższych przypadkach zapalenia płuc wywołanego przez pneumokoki produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim może nie być optymalnym lekiem.

Zakażenia szpitalne wywołane P. aeruginosa mogą wymagać leczenia skojarzonego.

Zapalenie ścięgna i zerwanie ścięgna

Rzadko może wystąpić zapalenie ścięgien. Najczęściej dotyczy ono ścięgna Achillesa i może prowadzić do zerwania ścięgna. Ryzyko wystąpienia zapalenia ścięgna i zerwania ścięgna jest większe u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów stosujących kortykosteroidy. Dlatego też konieczna jest ścisła obserwacja tych pacjentów podczas stosowania u nich produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim. Każdy pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią u niego objawy zapalenia ścięgna. Jeśli podejrzewa się zapalenie ścięgna, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim i rozpocząć odpowiednie leczenie chorego ścięgna (np. unieruchomienie).

Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile

Biegunka, szczególnie o ciężkim przebiegu, utrzymująca się i (lub) z domieszką krwi, która wystąpiła w trakcie leczenia produktem leczniczym Levofloxacin Genoptim lub po jego zakończeniu może być objawem choroby wywołanej zakażeniem Clostridium difficile, której najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Jeśli podejrzewa się rzekomobłniaste zapalenie jelita grubego, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim i wdrożyć niezwłocznie postępowanie wspomagające i odpowiednie leczenie przyczynowe (np. metronidazol lub wankomycyna, podawane doustnie). Leki hamujące perystaltykę są w tej sytuacji klinicznej przeciwwskazane.

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem występowania drgawek

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest przeciwwskazany u pacjentów z padaczką w wywiadzie i podobnie jak inne chinolony powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów z predyspozycją do występowania drgawek, takich jak: pacjenci z wcześniej występującym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, osoby jednocześnie leczone fenbufenem i podobnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub lekami obniżającymi próg drgawkowy w mózgu, takimi jak teofilina (patrz punkt 4.5). Jeśli wystąpią drgawki, należy przerwać leczenie lewofloksacyną.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej Pacjenci z utajonym lub jawnym niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą wykazywać skłonność do reakcji hemolitycznych w trakcie stosowania leków przeciwbakteryjnych pochodnych chinolonowych, dlatego też lewofloksacynę należy stosować ostrożnie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę lewofloksacyny należy dostosować (patrz punkt 4.2).

Reakcje nadwrażliwości

Lewofloksacyna może wywoływać ciężkie, potencjalnie śmiertelne reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny), czasami już po przyjęciu pierwszej dawki (patrz punkt 4.8). Pacjenci powinni natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza prowadzącego lub lekarza pomocy doraźnej, który rozpocznie odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Hipoglikemia

Tak jak w przypadku wszystkich chinolonów, zgłaszano występowanie hipoglikemii, zazwyczaj u pacjentów z cukrzycą jednocześnie leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. glibenklamidem) lub insuliną. U tych pacjentów z cukrzycą zaleca się staranne monitorowanie stężenia glukozy we krwi. (Patrz punkt 4.8).

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło

Chociaż reakcje nadwrażliwości na światło podczas stosowania lewofloksacyny występują bardzo rzadko, w celu zapobiegania nadwrażliwości na światło zaleca się, aby pacjenci unikali niepotrzebnej ekspozycji na silne promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium).

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z powodu możliwości zwiększenia wskaźników krzepnięcia (PT/INR) i (lub) wystąpienia krwawienia u pacjentów leczonych produktem leczniczym Levofloxacin Genoptim jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryną), należy wykonywać kontrolne testy krzepnięcia krwi w czasie jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt 4.5).

Reakcje psychotyczne

U pacjentów leczonych chinolonami, w tym lewofloksacyną zgłaszano reakcje psychotyczne. W bardzo rzadkich przypadkach prowadziły one do myśli samobójczych i zachowań zagrażających życiu - czasem nawet po podaniu pojedynczej dawki lewofloksacyny (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia tych reakcji u pacjenta, należy przerwać stosowanie lewofloksacyny i podjąć odpowiednie działania. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym lewofloksacyny, u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak na przykład:

-    wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT,

-    jednoczesne stosowanie leków, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne z klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy),

-    niewyrównane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

-    podeszły wiek,

-    choroby serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku i kobiety, mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające odstęp QTc. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym lewofloksacyny, w tych populacjach.

(Patrz punkty 4.2, 4.5, 4.8 i 4.9)

Neuropatia obwodowa

U pacjentów leczonych fluorochinolonami, w tym lewofloksacyną, zgłaszano przypadki obwodowej neuropatii czuciowej lub czuciowo-ruchowej, których początek może być nagły. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy neuropatii, należy przerwać stosowanie lewofloksacyny, aby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian.

Opioidy

U pacjentów leczonych lewofloksacyną wyniki oznaczenia opioidów w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Konieczne może być potwierdzenie dodatnich wyników tych testów za pomocą bardziej specyficznych metod.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podczas leczenia lewofloksacyną zgłaszano przypadki marskości wątroby, w tym zagrażającej życiu niewydolności wątroby, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi, np. posocznicą (patrz punkt 4.8). Należy zalecić pacjentom, aby w razie wystąpienia objawów przedmiotowych lub podmiotowych choroby wątroby, takich jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwy brzuch, przerwali leczenie i zgłosili się do lekarza prowadzącego.

Oporne na metycylinę szczepy Staphylococcus aureus (MRSA)

Oporne na metycylinę szczepy S. aureus z dużym prawdopodobieństwem mogą być oporne na fluorochinolony, w tym lewofloksacynę. Dlatego też, nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w leczeniu potwierdzonych zakażeń MRSA lub w przypadku podejrzenia tych zakażeń, chyba że wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają wrażliwość drobnoustroju na lewofloksacynę (patrz punkt 5.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na produkt Levofloxacin Genoptim

Sole żelaza, zawierające magnez lub glin leki zobojętniające kwas żołądkowy Wchłanianie lewofloksacyny ulega istotnemu zmniejszeniu podczas jednoczesnego podawania soli żelaza lub leków zobojętniających kwas żołądkowy zawierających magnez lub glin. Zaleca się, aby preparaty zawierające kationy dwu- lub trzywartościowe, takie jak sole żelaza lub zobojętniające kwas żołądkowy leki zawierające magnez lub glin przyjmować na 2 godziny przed podaniem lub po podaniu produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim (patrz punkt 4.2). Nie wykryto interakcji z węglanem wapnia.

Sukralfat

Jednoczesne stosowanie sukralfatu w znacznym stopniu zmniejsza biodostępność produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim. Jeśli pacjent musi stosować oba leki (sukralfat i produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim) najlepiej jest przyjmować sukralfat 2 godziny po podaniu produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim (patrz punkt 4.2).

Teofilina, fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne

W badaniu klinicznym nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych pomiędzy teofiliną i lewofloksacyną. Jednakże w czasie jednoczesnego stosowania chinolonów z teofiliną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub środkami obniżającymi próg drgawkowy dochodzi do znacznego obniżenia progu drgawkowego.

Podczas jednoczesnego stosowania lewofloksacyny z fenbufenem stężenie lewofloksacyny w osoczu było o 13% wyższe niż podczas stosowania leku w monoterapii.

Probenecyd i cymetydyna

Probenecyd i cymetydyna miały statystycznie istotny wpływ na eliminację lewofloksacyny. Klirens nerkowy lewofloksacyny jest zmniejszany o 24% przez cymetydynę i o 34% przez probenecyd. Wynika to ze zdolności obu leków do hamowania wydalania lewofloksacyny w cewkach nerkowych. Jednakże podczas podawania leku w dawkach stosowanych w badaniu istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby istotne statystycznie różnice kinetyczne miały znaczenie kliniczne.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny z lekami zaburzającymi wydalanie w cewkach nerkowych, takimi jak probenecyd i cymetydyna, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Inne istotne informacje

W badaniach klinicznych dotyczących farmakologii leku wykazano, że jednoczesne podawanie leków, takich jak węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna z lewofloksacyną nie zaburzało farmakokinetyki lewofloksacyny w stopniu istotnym klinicznie.

Wpływ produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim na inne produkty lecznicze

Cyklosporyna

Okres półtrwania cyklosporyny wydłużył się o 33% podczas jednoczesnego podawania z lewofloksacyną. W przypadkach jednoczesnego podawania tych leków należy monitorować stężenie cyklosporyny w surowicy.

Antagoniści witaminy K

U pacjentów leczonych lewofloksacyną jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryną) obserwowano zwiększenie wyników badań wskaźników krzepnięcia krwi (PT/INR) i (lub) krwawienia, które mogą być poważne. Dlatego u pacjentów leczonych antagonistą witaminy K należy przeprowadzać testy krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.4).

Leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT

Lewofloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony, należy stosować z ostrożnością u pacjentów otrzymujących leki, które wydłużają odstęp QT, np.

-    leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid),

-    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

-    leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperidol, sultopride),

-    trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne,

-    makrolidy.

(Patrz punkt 4.4)

Inn e rodzaje interakcji

Posiłki

Nie występuje istotna klinicznie interakcja z pokarmem. Dlatego produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim można przyjmować niezależnie od posiłku.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach nieklinicznych nie stwierdzono wpływu lewofloksacyny na płodność (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy lewofloksacyna wywiera wpływ na płodność u ludzi.

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania lewofloksacyny u kobiet w ciąży. Wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). U młodych i dorosłych zwierząt eksponowanych na chinolony obserwowano wpływ na niedojrzałą chrząstkę, zatem nie można wykluczyć, że lek może wywoływać uszkodzenie chrząstki stawowej w niedojrzałym organizmie ludzkim lub u płodu (patrz punkt 5.3). Dlatego też stosowanie produktu w ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Dane dotyczące przenikania lewofloksacyny do mleka ludzi i (lub) zwierząt są niedostateczne. Wobec braku danych i biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko uszkodzenia chrząstek, lewofloksacyna jest przeciwwskazana w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy/ zaburzenia równowagi, senność, zaburzenia widzenia) mogą zmniejszać zdolność koncentracji i reakcji, dlatego mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, kiedy te zdolności są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn).

4.8    Działania niepożądane

Poniżej podane informacje pochodzą z danych z badań klinicznych z udziałem ponad 5000 pacjentów i szerokich doświadczeń z obserwacji po wprowadzeniu do obrotu.

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Częstości występowania określono według poniższej konwencji: bardzo często (>1/10), często (£ 1/100, <1/10), niezbyt często £ 1/1000, < 1/100), rzadko £ 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zakażenia grzybicze (i namnożenie innych organizmów opornych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: leukopenia, eozynofilia

Rzadko: trombocytopenia, neutropenia

Bardzo rzadko: agranulocytoza

Nie znana: pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt 4.4)

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne mogą czasem wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki leku.

Nie znana: nadwrażliwość (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: jadłowstręt

Bardzo rzadko: hipoglikemia, zwłaszcza u chorych na cukrzycę (patrz punkt 4.4)

8


Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność, nerwowość

Rzadko: zaburzenia psychotyczne, depresja, stan splątania, pobudzenie, lęk

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne z zachowaniami zagrażającymi życiu, w tym z myślami

lub próbami samobójczymi (patrz punkt 4.4), omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy, senność

Rzadko: drgawki, drżenie mięśniowe, parestezje

Bardzo rzadko: obwodowa neuropatia czuciowa lub czuciowo-ruchowa, zaburzenia smaku, w tym zanik smaku, zaburzenia węchu, w tym zanik węchu

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: zaburzenia równowagi Bardzo rzadko: zaburzenia słuchu Nie znana: szumy uszne

Zaburzenia serca Rzadko: tachykardia

Nie znana: komorowe zaburzenia rytmu i częstoskurcz komorowy (Torsade de pointes) (odnotowano głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrograficznym (patrz punkty 4.4 i 4.9)

Zaburzenia naczyniowe Często: zapalenie żył Rzadko: niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: skurcz oskrzeli, duszność

Bardzo rzadko: alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Zaburzenia żołądka i jelit Często: biegunka, nudności

Niezbyt często: wymioty, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, zaparcia

Rzadko: biegunka krwotoczna, która w bardzo rzadkich przypadkach może być objawem

zapalenia jelit, w tym rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększene aktywności enzymów wątrobowych (AlAT/AspAT, fosfatazy zasadowej, GGT)

Niezbyt często: zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi Bardzo rzadko: zapalenie wątroby

Nie znana: podczas leczenia lewofloksacyną zgłaszano przypadki żółtaczki i ciężkiego uszkodzenia wątroby, w tym przypadki ostrej niewydolności wątroby, zwłaszcza u pacjentów z ciężkimi współistniejącymi chorobami podstawowymi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka, świąd Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości na światło

Nie znana: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień

wielopostaciowy, nadmierna potliwość.

Reakcje ze strony skóry i błon śluzowych mogą czasem wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki leku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: zaburzenia ścięgien (patrz punkt 4.4), w tym zapalenie ścięgna (np. ścięgna Achillesa), bóle stawów, bóle mięśni

Bardzo rzadko: zerwanie ścięgna (patrz punkt 4.4). To działanie niepożądane może wystąpić w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu leczenia i może być obustronne, osłabienie mięśni, które może mieć szczególne znaczenie u chorych na miastenię Nie znana: rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek (np. w wyniku śródmiąższowego zapalenia nerek)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: osłabienie Bardzo rzadko: gorączka

Nie znana: ból (w tym ból pleców, klatki piersiowej, kończyn)

Inne działania niepożądane związane ze stosowaniem fluorochinolonów to:

•    objawy pozapiramidowe i inne zaburzenia koordynacji mięśniowej,

•    zapalenie naczyń w wyniku nadwrażliwości,

•    napady porfirii u pacjentów z porfirią.

4.9 Przedawkowanie

Na podstawie badań toksyczności u zwierząt i klinicznych badań farmakologicznych przeprowadzonych z zastosowaniem dawek przewyższających dawki terapeutyczne, najważniejszymi objawami, których można się spodziewać po ostrym przedawkowaniu produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim są objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drgawki oraz wydłużenie odstępu QT i reakcje żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i nadżerki błon śluzowych.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Z powodu możliwości wydłużenia odstępu QT należy podjąć monitorowanie zapisu EKG. W celu zabezpieczenia błony śluzowej żołądka można podać leki zobojętniające kwas żołądkowy. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CADO, nie są skuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu. Nie istnieje specyficzna odtrutka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki chinolonowe, fluorochinolony Kod ATC: J01MA12

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów i jest enancjomerem S(-) racemicznej substancji leczniczej ofloksacyny.

Mechanizm działania

Jako antybiotyk fluorochinolonowy lewofloksacyna działa na kompleks DNA-DNA-gyraza i na topoizomerazę IV.

Zależność PK/PD

Stopień działania przeciwbakteryjnego lewofloksacyny zależy od stosunku maksymalnego stężenia w surowicy (Cmax) lub pola pod krzywą (AUC) do minimalnego stężenia hamującego (MIC).

Mechanizm oporności

Główny mechanizm oporności jest związany z mutacją gyr-A. In vitro stwierdzono oporność krzyżową pomiędzy lewofloksacyną i innymi fluorochinolonami.

Z powodu mechanizmu działania, w zasadzie nie występuje oporność krzyżowa pomiędzy lewoflokosacyną, a lekami przeciwbakteryjnymi z innych grup.

Stężenia graniczne

Wartości graniczne stężeń MIC dla lewofloksacyny określone przez EUCAST, oddzielające organizmy wrażliwe od średnowrażliwych i organizmy średniowrażliwe od opornych wg wartości MIC (mg/l) są przedstawione w tabeli poniżej.

Wartości graniczne stężeń MIC lewofloksacyny określone przez EUCAST (07-04-2009)

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriacae

< 1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

< 1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

< 1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

< 1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae 1

< 2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

< 1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae, M. catarrhalis 2

< 1 mg/l

>1 mg/l

Wartości graniczne stężeń niepowiązane z konkretnymi gatunkami3

< 1 mg/l

>2 mg/l

1 Wartości graniczne stężenia hamującego wzrost gatunków wrażliwych i średniowrażliwych (S/I) zostało zwiększone z 1,0 do 2,0 aby uniknąć podziału rozkładu wartości MIC szczepów typu „dzikiego”. Wartości graniczne stężeń odnoszą się do leczenia dużymi dawkami.

2Szczepy, dla których wartości MIC przewyższają stężenie graniczne S/I występują bardzo rzadko lub nie zostały dotychczas zgłoszone. Testy identyfikacji i oznaczania wrażliwości na antybiotyki każdego takiego wyizolowanego szczepu należy powtórzyć i jeśli wyniki zostaną potwierdzone, wyizolowany szczep należy przesłać do laboratorium referencyjnego.

3Wartości graniczne stężenia niepowiązane z konkretnymi gatunkami zostały określone głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych i są niezależne od rozkładu wartości MIC dla konkretnych gatunków. Należy je stosować wyłącznie dla gatunków, którym nie przydzielono stężenia granicznego dla konkretnego gatunku. Nie należy ich stosować dla gatunków, w przypadku których badania wrażliwości nie są zalecane lub dla których istnieją niewystarczające dowody potwierdzające, że dany gatunek jest „właściwym celem” (Enterococcus, Neisseria, beztlenowe bakterie Gram-ujemne).

Spektrum działaniaprzeciwbakteryjnego

Występowanie oporności poszczególnych gatunków może różnić się w zależności od położenia geograficznego i może zmieniać się w czasie, dlatego pożądane są informacje dotyczące oporności poszczególnych gatunków na danym obszarze, szczególnie w przypadkach leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zwrócić się do specjalisty, jeśli występowanie lokalnej oporności budzi wątpliwości co do przydatności leku (dotyczy to przynajmniej leczenia niektórych rodzajów zakażeń).

Gatunki zwykle wrażliwe

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus* wrażliwy na metycylinę Staphylococcus saprophyticus Paciorkowce z grupy C i G Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae *

Streptococcus pyogenes *

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Burkholderia cepacia$

Eikenella corrodens Haemophilus influenzae *

Haemophilus para-influenzae *

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae *

Moraxella catarrhalis *

Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri

Bakterie beztlenowe

Peptostreptococcus

Inne

Chlamydophila pneumoniae *

Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila*

Mycoplasma pneumoniae *

Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum

Gatunki, wśród których może występować problem oporności nabytej

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Enterococcus faecalis *

Oporny na metycylinę Staphylococcus aureus Staphylococcus coagulase spp.

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Acinetobacter baumannii *

Citrobacter freundii *

Enterobacter aerogenes Enterobacter agglomerans Enterobacter cloacae *

Escherichia coli *

Morganella morganii *

Proteus mirabilis *

Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa*

Serratia marcescens *

Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis Bacteroides ovatus$

Bacteroides thetaiotamicron$

Bacteroides vulgatus$

Clostridium difficile$

*Skuteczność kliniczna potwierdzona dla wrażliwych szczepów wyizolowanych w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych.

$ Gatunek z naturalnie występującym średnim stopniem wrażliwości.

Tnne informacje

Zakażenia szpitalne wywołane przez P. aeruginosa mogą wymagać leczenia skojarzonego

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym lewofloksacyna wchłania się szybko i niemal całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w surowicy w ciągu 1 godziny. Całkowita biodostępność wynosi około 100%.

Pokarm ma niewielki wpływ na wchłanianie lewofloksacyny.

Dystrybucja

Około 30-40% lewofloksacyny wiąże się z białkami osocza. Podczas podawania wielokrotnego dawki 500 mg raz na dobę wykazano nieistotną kumulację. Niewielkiego stopnia, możliwa do przewidzenia kumulacja lewofloksacyny występuje po stosowaniu dawki 500 g dwa razy na dobę. Stan stacjonarny jest osiągany w ciągu 3 dni.

Przenikanie do tkanek i płynów ustrojowych

Przenikanie do błony śluzowej oskrzeli, wydzieliny nabłonka wyściełającego dróg oddechowych

Maksymalne stężenia lewofloksacyny w błonie śluzowej oskrzeli i wydzielinie nabłonka dróg oddechowych po doustnym podaniu dawki 500 mg wynosiły, odpowiednio 8,3 ąg/g i 10,8 ąg/ ml. Wartości te zostały osiągnięte po około jednej godzinie po podaniu.

Przenikanie do tkanki płucnej

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w tkance płucnej po podaniu doustnym dawki 500 mg wynosiło około 11,3 ąg/g i wystąpiło między 4 i 6 godziną po podaniu. Stężenia w płucach konsekwentnie przewyższały stężenia w surowicy.

Przenikanie do płynu pęcherzykowego

Maksymalne stężenia lewofloksacyny w płynie pęcherzykowym, równe około 4,0 ąg/ml i 6,7 ąg/ml osiągane są w trzeciej dobie leczenia, po 2-4 godzinach po przyjęciu leku w dawce 500 mg, odpowiednio raz lub dwa razy na dobę.

Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego Lewofloksacyna słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przenikanie do tkanki gruczołu krokowego

Po doustnym podaniu 500 mg lewofloksacyny raz na dobę przez trzy dni, średnie stężenia w tkance gruczołu krokowego wynosiły 8,7 ąg/g, 8,2 ąg/g i 2,0 ąg/g, odpowiednio po 2 godzinach, 6 godzinach i 24 godzinach. Średni stosunek stężeń w gruczole krokowym do stężeń w surowicy wynosił 1,84.

Stężenie w moczu

Średnie stężenia w moczu po 8-12 godzinach po doustnym podaniu pojedynczej dawki 150 mg, 300 mg lub 500 mg lewofloksacyny wynosiły, odpowiednio 44 mg/l, 91 mg/l i 200 mg/l.

Metabolizm

Lewofloksacyna jest metabolizowana w bardzo małym stopniu, a jej metabolitami są demetylolewofloksacyna i N-tlenek lewofloksacyny. Metabolity te stanowią < 5% dawki wydalanej z moczem. Lewofloksacyna jest stabilna stereochemicznie i nie ulega inwersji chiralnej.

Wydalanie

Po podaniu doustnym i dożylnym lewofloksacyna jest usuwana z osocza stosunkowo powoli (t/2: 6-8 godzin). Wydalanie odbywa się głównie przez nerki (> 85% podanej dawki).

Ponieważ nie ma istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny po podaniu dożylnym i doustnym, obie drogi podania mogą być stosowane zamiennie.

Liniowość

W zakresie dawek od 50 do 600 mg farmakokinetyka lewofloksacyny jest liniowa.

Osoby z niewydolnością nerek

Niewydolność nerek ma wpływ na farmakokinetykę lewofloksacyny. Wraz z pogarszaniem się czynności nerek wydalanie i klirens nerkowy zmniejszają się, a okres półtrwania eliminacji zwiększa się, jak przedstawiono w tabeli poniżej:

Clcr [ml/min]

< 20

20 - 40

50 - 80

CIr [ml/min]

13

26

57

ti/2 [godz.]

35

27

9

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka lewofloksacyny nie różni się istotnie u ludzi młodych i osób w podeszłym wieku, z wyjątkiem różnic związanych z klirensem kreatyniny.

Różnice w zależności od płci

Odrębne analizy przeprowadzone wśród mężczyzn i kobiet wykazały małe do nieznacznych różnice zależne od płci w farmakokinetyce lewofloksacyny. Brak dowodów potwierdzających, że różnice te mają znaczenie kliniczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach ze stosowaniem dawek wielokrotnych do często obserwowanych objawów należały: zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu i nieznaczne odchylenia w wynikach badań wskaźników hematologicznych i biochemicznych w czasie stosowania dawki 200 mg/kg/dobę u szczurów i zmniejszenie masy ciała, ślinienie, biegunka i zmniejszenie pH moczu w czasie stosowania dawek 100 mg/kg/dobę u małp.

U szczurów lewofloksacyna nie miała wpływu na płodność, ani zdolność do rozmnażania oraz nie wywierała działania teratogennego. U królików lewofloksacyna nie miała wpływu na płodność, nie wywierała działania teratogennego, a jej jedynym wpływem na płód było opóźnienie dojrzewania podczas stosowania dawek toksycznych dla samic.

Lewofloksacyna indukowała aberracje chromosomalne w hodowli in vitro komórek płucnych chomika chińskiego w dawkach 100 ^g/ml i wyższych. Jednakże w szeregu innych testów in vitro i in vivo nie wykazano wpływu genotoksycznego lewofloksacyny i nie obserwowano żadnych oznak wskazujących na wpływ rakotwórczy.

W badaniach na myszach po podaniu doustnym i dożylnym wykazano działanie fototoksyczne lewofloksacyny tylko w dużych dawkach. Nie obserwowano wpływu genotoksycznego lewofloksacyny w testach fotomutagenności, a w badaniu fotokarcynogenności odnotowano zmniejszenie rozwoju guza.

Toksyczny wpływ na stawy

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacyna wpływa na chrząstki u szczurów i psów (rozwarstwianie się i powstawanie jam). Działanie to było bardziej zaznaczone u młodych zwierząt. Dlatego ten niepożądany wpływ może mieć szczególne znaczenie u dzieci. U młodych psów wpływ na chrząstkę stawową (rozwarstwianie się, nadżerki, tworzenie szczelin i (lub) jam) obserwowano po wielokrotnym podaniu doustnym przez 7 dni w dawce 10 mg/kg/ dobę i wyższej oraz w dawce 40 mg/kg/dobę, odpowiednio u zwierząt w wieku 4 miesiące i 13 miesięcy. U 4-miesięcznych szczurów po wielokrotnym doustnym podawaniu lewofloksacyny przez 7 dni obserwowano toksyczny wpływ na chrząstkę w dawce 300 mg/kg/ dobę i wyższej, jednakże nie stwierdzono nieprawidłowości po wielokrotnym podawaniu dawki dożylnej przez 2 tygodnie do 160 mg/kg/dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (typ A)

Hypromeloza (15 cP)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza (6 cP)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400 Polisorbat 80

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest dostępny w blistrach z przezroczystego PVC pokrytych PVDC/Aluminium zawierających 5 lub 10 tabletek.

Każde pudełko tekturowe zawiera jeden blister.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Rowek dzielący umożliwia dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Tak, jak w przypadku wszystkich leków, wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20158

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21/05/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/03/2015

16

Levofloxacin Genoptim