+ iMeds.pl

Levosert 52 mg



Ulotka Levosert

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levosert, 52 mg (20 mikrogramów/24 godziny), system terapeutyczny domaciczny

Levonorgestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Levosert i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levosert

3.    Jak stosować lek Levosert

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levosert

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Levosert i w jakim celu się go stosuje

Levosert to system terapeutyczny domaciczny do zastosowania w jamie macicy.

Może być stosowany w następujących przypadkach:

-    Jako skuteczna metoda antykoncepcji (zapobiegania ciąży).

-    W leczeniu nadmiernych krwawień miesiączkowych (obfite krwawienia).

System Levosert zapobiega ciąży w wyniku: kontrolowania miesięcznych zmian błony śluzowej macicy zapobiegając jej wzrostowi, co uniemożliwia zajście w ciąże; zagęszczenia śluzu szyjkowego (w kanale szyjki macicy) co zapobiega przedostawaniu się plemników do komórki jajowej; zahamowania jajeczkowania (owulacji) u niektórych kobiet. Może również wystąpić miejscowe działanie na błonę śluzową macicy spowodowane obecnością systemu terapeutycznego domacicznego w kształcie litery T.

System Levosert jest także stosowany do zmniejszenia obfitości krwawienia miesiączkowego i może być stosowany w leczeniu ciężkich krwawień miesiączkowych (okresów), zwanych krwotokiem miesiączkowym. Hormon zawarty w systemie Levosert wpływa na comiesięczny rozwój śluzówki macicy, powodując, że jest ona cieńsza, dlatego co miesiąc występuje mniejsze krwawienie.

System Levosert jest umieszczany wewnątrz macicy, gdzie powoli uwalnia hormon lewonorgestrel przez 3 lata do momentu, aż nie zostanie usunięty.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levosert Kiedy nie stosować leku Levosert:

Przed założeniem systemu Levosert lekarz lub pielęgniarka może zlecić wykonanie kilku badań, aby upewnić się, czy system terapeutyczny Levosert jest odpowiedni do stosowania przez pacjentkę. Dotyczy to badania miednicy, ale mogą być również przeprowadzone inne badania, takie jak badanie piersi, jeśli lekarz lub pielęgniarka uzna to za właściwe.

Przed założeniem systemu Levosert pacjentki muszą być skutecznie wyleczone z zakażenia narządów płciowych.

Należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjentka ma padaczkę, ponieważ w czasie zakładania systemu Levosert, może wystąpić choć rzadko, napad padaczkowy.

Niektóre kobiety mogą czuć się słabo po procedurze zakładania systemu. Jest to stan normalny i lekarz lub pielęgniarka poinformuje pacjentkę, aby chwilę odpoczęła.

Nie wszystkie kobiety mogą stosować system terapeutyczny domaciczny Levosert. Należy powiadomić lekarza i nie stosować systemu terapeutycznego domacicznego Levosert, jeśli u pacjentki:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    występuje ciąża lub podejrzenie ciąży, lub pacjentka karmi piersią;

-    występuje nietypowe krwawienie z pochwy;

-    występuje zaburzenie czynności macicy lub mięśniaki;

-    występuje nietypowe lub nieprzyjemna wydzielina z pochwy lub świąd pochwy;

-    występuje lub występowały w przeszłości stany zapalne narządów miednicy;

-    występuje lub występowało zakażenie błony śluzowej macicy po urodzeniu dziecka;

-    występują lub występowały zakażenia macicy po porodzie lub po poronieniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

-    występuje lub występowało zapalenie szyjki macicy;

-    występują lub występowały nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego (zmiany w szyjce macicy);

-    wystąpił udar mózgu, zawał serca lub jakiekolwiek zaburzenia serca;

-    występują lub występowały zaburzenia wątroby;

-    występuje jakakolwiek choroba, która sprawia, że pacjentka jest podatna na infekcje. Lekarz poinformuje pacjentkę, jeśli dotyczy jej taka sytuacja;

-    występuje lub występował jakikolwiek typ raka lub podejrzenie raka, lub białaczki (nowotwór krwi);

-    występują lub występowały choroby trofoblastyczne (trofoblast dostarcza substancji odżywczych do płodu). Lekarz poinformuje pacjentkę, jeśli dotyczy jej taka sytuacja;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania systemu terapeutycznego domacicznego Levosert należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    u pacjentki występuje cukrzyca (zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi), wysokie ciśnienie krwi lub nieprawidłowe stężenia lipidów we krwi;

-    pacjentka choruje na padaczkę;

-    u pacjentki występowały w przeszłości zakrzepy krwi (zakrzepica);

-    pacjentka stosuje długoterminową terapię steroidową;

-    pacjentka przyjmuje jakiekolwiek inne leki, ponieważ niektóre leki mogą hamować działanie systemu Levosert;

-    u pacjentki występują migrena, zawroty głowy, zaburzeniami widzenia, wyjątkowo silne bóle głowy lub występujące częściej niż dotychczas;

-    u pacjentki w przeszłości wystąpiła ciąża pozamaciczna (rozwój płodu poza macicą) lub torbiele jajnika;

-    u pacjentki występuje zażółcenie skóry i białek oczu;

-    u pacjentki występuje nowotwór krwi (w tym białaczka), który jest aktualnie w remisji;

-    u pacjentki wystąpił udar mózgu lub zawał serca, lub jeśli    pacjentka ma zaburzenia serca;

-    u pacjentki występuje choroba tętnic.

Jeśli występują lub występowały niektóre z powyższych stanów, lekarz zdecyduje, czy można zastosować system Levosert.

W przypadku, gdy pacjentka stosuje system Levosert, a wystąpił po raz pierwszy którykolwiek ze stanów wymienionych powyżej , należy również poinformować lekarza.

Jeśli u pacjentki wystąpi bolesny obrzęk nogi, nagły ból w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu, należy udać się do lekarza lub pielęgniarki tak szybko, jak to możliwe, ponieważ mogą to być objawy zakrzepu krwi. Ważne jest, aby jakiekolwiek zakrzepy krwi były leczone jak najszybciej.

Należy również niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpi uporczywy ból w dolnej części jamy brzusznej, gorączka, ból w trakcie stosunku płciowego lub nietypowe krwawienia Jeśli u pacjentki wystąpi ostry ból lub gorączka wkrótce po założeniu systemu Levosert to znaczy, że u pacjentki mogą wystąpić poważne zakażenie, które musi być natychmiast leczone.

Levosert i palenie papierosów

Kobiety powinny rzucić palenie. Palenie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub zakrzepów krwi.

Lek Levosert a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak system Levosert może być zmniejszona w wyniku stosowania leków , które zwiększają ilości enzymów produkowanych przez wątrobę.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjentka przyjmuje:

•    Fenobarbital, prymidon, fenytoinę lub karbamazepinę (leki stosowane w leczeniu padaczki)

•    Gryzeofulwinę (lek przeciwgrzybiczy)

•    Ryfampicynę lub ryfabutynę (antybiotyki)

•    Newirapinę lub efawirenz (leki stosowane przy zakażeniu wirusem HIV)

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Czy pacjentka może zajść w ciążę stosując system Levosert?

Kobiety stosujące system Levosert bardzo rzadko zachodzą w ciążę.

Brak krwawienia miesięcznego nie musi oznaczać, że kobieta jest w ciąży. U niektórych kobiet krwawienia miesięczne mogą nie występować w trakcie stosowania systemu wewnątrzmacicznego.

W przypadku braku krwawienia miesięcznego przez 6 tygodni, należy rozważyć przeprowadzenie testu ciążowego. Jeżeli jego wynik jest negatywny, nie ma potrzeby wykonywania kolejnego testu, chyba, że wystąpią inne objawy wskazujące na ciążę, np. nudności, zmęczenie i tkliwość piersi.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę przy założonym systemie wewnątrzmacicznym Levosert, powinna skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe, ażeby wykluczyć ciążę pozamaciczną i usunąć system Levosert, aby zmniejszyć ryzyko samoistnego poronienia.

Co ma zrobić pacjentka, jeśli chce mieć dziecko

Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę i mieć dziecko, należy poprosić lekarza o usunięcie systemu Levosert. Po usunięciu systemu wkrótce powraca naturalny poziom płodności.

Czy pacjentka może karmić piersią podczas stosowania systemu Levosert

W mleku matki stwierdzono bardzo niewielkie ilości hormonu, jaki znajduje się w systemie Levosert, jednak jego stężenie jest mniejsze, niż w przypadku stosowania jakiejkolwiek innej metody antykoncepcji hormonalnej. Nie należy obawiać się ryzyka dla noworodka. Jeżeli kobieta chce karmić piersią, powinna omówić to z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest znany.

Levosert zawiera siarczan baru

Rama systemu Levosert w kształcie litery „T” zawiera siarczan baru, więc może on być widoczny podczas prześwietlania promieniami Rentgena.

3. Jak stosować lek Levosert

System powinien być zakładany tylko przez lekarza lub specjalnie przeszkoloną pielęgniarkę (patrz: specjalna instrukcja dotycząca zakładania w opakowaniu).

Osoby te:

-    Przeprowadzą badanie ginekologiczne, aby określić pozycję i wielkość macicy;

-    Umieszczą wziernik (instrument, za pomocą którego lekarz zobaczy szyjkę macicy) w pochwie;

-    Oczyszczą pochwę i szyjkę macicy;

-    Wprowadzą do pochwy, a następnie poprzez szyjkę do macicy, cienką elastyczną rurkę zawierającą system. W tym momencie pacjentka może odczuwać nieznaczny dyskomfort;

-    Usuną rurkę, pozostawiając system we właściwym miejscu ;

-    Przytną nitki do odpowiedniej długości ułatwiającej usunięcie systemu.

Podczas procedury zakładania pacjentka może odczuwać niewielki dyskomfort. Należy poinformować lekarza o wszelkim odczuwalnym bólu.

System należy umieścić albo w trakcie miesiączki albo w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia krwawienia. Jeśli pacjentka stosuje już system i trzeba go wymienić, kobieta nie musi czekać, aż do wystąpienia miesiączki.

Jeśli pacjentka urodziła dziecko, należy odczekać co najmniej 6 tygodni przed zastosowaniem systemu Levosert. System Levosert czasami może być założony bezpośrednio po poronieniu, pod warunkiem, że nie występuje zakażenie narządów płciowych.

Jeśli pacjentka choruje na padaczkę, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ rzadko trakcie zakładania systemu Levosert mogą wystąpić drgawki.

Niektóre kobiety mogą czuć się słabo po założeniu systemu. Jest to normalne i lekarz poinformuje pacjentkę, aby odpoczęła przez chwilę.

W bardzo rzadkich przypadkach podczas zakładania systemu, część lub cały system może przebić ścianę macicy. W takim przypadku system jest usuwany.

Jak szybko powinnien zacząć działać system Levosert ?

Antykoncepcja:

Pacjentka jest zabezpieczona przed ciążą w momencie założenia systemu wewnątrzmacicznego. Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę wynosi około 2 przypadków na 1000 kobiet rocznie stosujących system. Awaryjność może wzrosnąć w przypadku, gdy dochodzi do samoistnego wydalenia systemu Levosert lub perforacji.

Nadmierne krwawienie miesiączkowe:

Po zastosowaniu systemu Levosert krwawienie miesiączkowe zwykle ulega znacznemu zmniejszeniu w ciągu 3 do 6 miesięcy terapii.

Jak często system powinnien być sprawdzany ?

Zwykle należy przeprowadzić kontrolę 6 tygodni po założeniu systemu, ponownie po 12 miesiącach, a następnie raz w roku, dopóki nie zostanie usunięty.

Co się stanie, jeśli dojdzie do samoistnego wydalenia systemu ?

Jeżeli system wydalany jest w całości lub częściowo, nie może stanowić zabezpieczenia przed ciążą. Rzadko dochodzi do wydalenia systemu, w trakcie miesiączki, bez zauważenia przez pacjentkę, ale jest to możliwe.Objawem może być nietypowy wzrost obfitości krwawienia podczas krwawienia miesiączkowego.

Należy poinformować lekarza lub osoby z przychodni, jeżeli wystapią jakieś nieoczekiwane zmiany w wzorcu krwawienia.

Jak można stwierdzić, czy system jest na miejscu ?

Po każdym krwawieniu miesięcznym, kobieta może stwierdzić obecność dwóch nitek przyczepionych do dolnej krawędzi systemu. Lekarz prowadzący pokaże, jak to zrobić.

Nie należy ciągnąć za nitki, ponieważ można niechcący wyciągnąć wkładkę. Jeżeli kobieta nie może odszukać nitek, powinna udać się do lekarza.

Do lekarza należy udać się również w przypadku, gdy kobieta czuje dolną krawędź wkładki, lub jeżeli ona lub jej partner odczuwają ból lub dyskomfort podczas stosunku.

Zaprzestanie stosowania systemu Levosert

Lekarz może usunąć system w dowolnym momencie. Jego usunięcie jest bardzo łatwe. Jeżeli kobieta nie planuje natychmiastowej aplikacji kolejnego systemu wewnątrzmacicznego lub innej wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, ważne jest, aby stosowała inne metody antykoncepcji w ciągu tygodnia poprzedzającego usunięcie systemu wewnątrzmacicznego. Stosunek odbyty w ciągu tego tygodnia mógłby prowadzić do ciąży już po usunięciu systemu Levosert.

W jaki sposób system Levosert wpływa na krwawienie miesiączkowe ?

Levosert będzie powodował zmiany w cyklu miesiączkowym. Mogą wystąpić plamienia, krótsze lub dłuższe krwawienia miesiączkowe, bolesne krwawienia, mniej obfite krwawienia lub ich całkowity brak.

Dla wszystkich pacjentek stosujących system Levosert:

U wielu kobiet przez pierwsze 3-6 miesiące po założeniu systemu pojawiają się plamienia (niewielkie ilości krwi). U niektórych kobiet krwawienia miesiączkowe mogą być przedłużone lub nasilone. U pacentki mogą występować nasilone krwawienia zazwyczaj w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy, zanim nastąpi zmniejszenie utraty krwi. Możliwe jest stopniowe zmniejszenie liczby dni krwawień oraz ilości krwi traconej co miesiąc. Jest to spowodowane wpływem hormonu (lewonorgestrel) na błonę śluzową macicy.

Jeśli pacjentka ma założony system Levosert w celu zmniejszenia nadmiernego krwawienia miesiączkowego:

Levosert zazwyczaj znacznie zmniejsza obfitość krwawień miesiączkowych w ciągu 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Zanim jednak obfitość krwawień zostanie zmniejszona, w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy leczenia krwawienia mogą być nasilone. Jeżeli po upływie 3 do 6 miesięcy nie wystąpiło znaczne zmniejszenie nasilenia krwawień, należy rozważyć zastosowanie innej metody leczenia.

Jeżeli system Levosert został założony już dosyć dawno, i od tego czasu występują zaburzenia krwawienia, należy poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka ma jakiekolwiek pytania na temat stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

Ponadto, należy zgłosić się jak najszybciej do lekarza, jeśli u pacjentki występuje:

-    bolesny obrzęk nogi,

-    nagły ból w klatce piersiowej ,

-    trudności w oddychaniu, ponieważ mogą to być objawy zakrzepicy.

Perforacja

W rzadkich przypadkach, z reguły w czasie zakładania systemu Levosert, system może naruszyć bądź przebić trzon lub szyjkę macicy.

Może to być związane z silnym bólem i ciągłym krwawieniem. Jeśli podejrzewa się perforację, system Levosert należy usunąć jak najszybciej. Należy także natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjentka nie może wyczuć nitek.

Ryzyko perforacji może być zwiększone w przypadku zakładania systemu po porodzie, w okresie laktacji oraz u kobiet ze stałym tyłopochyleniem macicy.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane systemu Levosert najczęściej występują w ciągu pierwszych miesięcy od założenia danego systemu i zmniejszają się wraz z upływem czasu.

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 kobiet) działania niepożądane:

-    zmiany w miesiączkowaniu. Może wystąpić plamienie, krótsze lub dłuższe krwawienie miesiączkowe, bolesne miesiączki. Chociaż po zastosowaniu systemu Levosert obserwuje się znaczne zmniejszenie obfitości krwawienia miesiączkowego w ciągu 3 do 6 miesięcy terapii, w pierwszych 2 do 3 miesiącach zazwyczaj może nastąpić zwiększenie krwawienia, zanim dojdzie do zmniejszenia utraty krwi. Krwawienie miesiączkowe może całkowicie zaniknąć. Jeżeli nie obserwuje się istotnego zmniejszenia utraty krwi w czasie 3 do 6 miesięcy, należy rozważyć inne sposoby leczenia.

-    torbiele jaj ników. Są to wypełnione płynem pęcherzyki w jaj niku.

Częste (mogą wystąpić do 1 na 10 kobiet) działania niepożądane:

-    opuchnięcie lub obrzęk nóg lub    kostek;

-    zwiększenie masy ciała;

-    depresja, nerwowość lub inne zmiany nastroju;

-    bóle głowy;

-    bóle brzucha, miednicy lub bóle pleców;

-    nudności;

-    trądzik;

-    bolesne miesiączkowanie;

-    nadmierne wydzielanie śluzu z    pochwy;

-    zapalenie szyjki macicy;

-    tkliwość piersi, bolesność piersi, lub

-    samoistne wydalenie sytemu terapeutycznego domacicznego Levosert.

Niezbyt częste (mogą wystąpić do 1 na 100 kobiet,) działania niepożądane:

-    zakażenia narządów płciowych, które mogą powodować: swędzenie pochwy, ból przy oddawaniu moczu, lub ból podbrzusza (ból brzucha) związany ze stanem zapalnym macicy, jajników lub jajowodów;

-    zwiększony wzrost włosów na twarzy i ciele;

-    wypadanie włosów, lub

-    swędzenie skóry (świąd).

Rzadkie (mogą wystąpić do 1 na 1000 kobiet) działania niepożądane:

-    zmniejszenie popędu płciowego;

-    migrena;

-    wzdęcia;

-    wysypka, świąd, wyprysk, lub

-    przebicie ściany macicy w czasie umieszczania terapeutycznego systemu domacicznego Levosert.

Podczas stosowania systemu domacicznego zgłaszano występowanie zapalenia narządów miednicy i torbieli jajników. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka odczuwa ból w dolnej części jamy brzusznej lub odczuwa ból lub dyskomfort podczas stosunku. Jest to ważne, ponieważ infekcje miednicy mogą zmniejszyć szansę pacjentki na posiadanie dziecka i mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej (rozwój płodu poza macicą). Wystąpienie ciąży pozamacicznej w czasie stosowania systemu Levosert jest możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Ryzyko takiego zdarzenia jest mniejsze niż u kobiet nie stosujących antykoncepcji lub stosujących domaciczny system terapeutyczny zawierający miedź.

W przypadku bólu w dolnej części jamy brzusznej, szczególnie, jeśli również występuje gorączka lub zatrzymanie krwawień miesiączkowych lub w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych krwawień, należy skontaktować się z lekarzem. Może to być objawem ciąży pozamacicznej.

Jeśli pacjentka uważa, że źle reaguje na system Levosert lub występują u niej inne zaburzenia, należy powiadomić lekarza lub inną osobę z personelu medycznego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Levosert

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie należy otwierać opakowania systemu Levosert. Opakowanie powinno zostać otwarte wyłącznie przez lekarza lub osobę z przychodni.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu zewnętrznym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartośc opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levosert

-    System terapeutyczny domaciczny Levosert składa się z małego szkieletu w kształcie litery T, wykonanego z tworzywa sztucznego zwanego polietylenem. Substancją czynną leku jest: 52 mg lewonorgestrelu. Hormon ten stosowany jest w wielu środkach antykoncepcyjnych i lekach stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej. Hormon jest umieszczany w substancji zwanej polidimetylosiloksanem. Jest ona otoczona membraną (powłoką), która również jest wykonana z polidimetylosiloksanu.

-    Szkielet systemu w kształcie litery T zawiera także siarczan baru, który może być widoczny podczas prześwietlenia promieniami rentgenowskimi.

-    Taka budowa systemu umożliwia stopniowe uwalnianie hormonu do jamy macicy.

-    System zawiera również dwie cienkie nici, zbudowane z polipropylenu, farbowane ftalocyjaniną miedzi, niebieską. Nici są przymocowane do dolnej części szkieletu. Pozwalają one lekarzowi na łatwe usunięcie systemu, i sprawdzenie przez lekarza lub pacjentkę, czy system jest na właściwym miejscu.

Jak wygląda Levosert i co zawiera opakowanie

Każde opakowanie zawiera jeden system terapeutyczny domaciczny Levosert.

Podmiot odpowiedzialny

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z. o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyomrói ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

Odyssea Pharma SA Rue du Travail 16 4460 Grâce Hollogne Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy się zwrócić do: GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia (patrz również punkty od 1 do 6):

Lista kontrolna dla Lekarza przepisującego:

Przed przepisaniem/ założeniem systemu Levosert należy upewnić się, że:

-    pacjentka spełnia wszystkie wskazania do stosowania antykoncepcji lub występuje u niej nadmierne krwawienie miesiączkowe,

-    u pacjentki nie występuje żadne z poniższych przeciwwskazań:

Przeciwwskazania:

Ciąża lub podejrzenie ciąży;

Istniejące lub nawracające stany zapalne narządów miednicy;

Istniejące infekcje dróg rodnych;

Poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy;

Infekcje macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

Zapalenie szyjki macicy; dysplazja nabłonka szyjki macicy;

Podejrzenie lub występowanie nowotworu złośliwego szyjki lub trzonu macicy;

Nowotwór wątroby lub inne ostre lub ciężkie choroby wątroby;

Wrodzone lub nabyte nieprawidłowości w budowie macicy, w tym włókniakomięśniaki zniekształcające jamę macicy;

Niezdiagnozowane, nietypowe krwawienia z dróg rodnych;

Stany, które sprzyjają rozwojowi infekcji;

Występujące lub przebyte ciężkie choroby tętnic, takie jak udar lub zawał serca;

Podejrzenie lub występowanie nowotworów zależnych od hormonów, takich jak nowotwór piersi; Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

Nowotwory złośliwe dotyczące krwi lub białaczki za wyjątkiem okresu remisji;

Niedawno przebyta choroba trofoblastu, gdy utrzymuje się podwyższony poziom hCG.

Opis

a- cylinder zawierający lewonorgestrel b- ramiona c- nitki

d- wybrzuszenie e- kołnierz f- skala

g- odcinek pogrubiony z oznakowaniem h- pierwsze przewężenie i- drugie przewężenie j - pierścień IUD - system wewnątrzmaciczny Insertion tube - rurka wprowadzająca Plunger - tłoczek


Insertion

tube


@ Levonorgestrel containing cylinder © Lateral arms © Threads

(d) Knobs    A

© Flange © Thickened mark © First indent

Second indent

Warunki stosowania

1.    U kobiet w wieku rozrodczym, system Levosert należy założyć w ciągu siedmiu dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. System można wymienić na nowy w dowolnym dniu cyklu.

2.    Zaleca się, aby system Levosert był zakładany tylko przez lekarzy i (lub) pracowników służby zdrowia, którzy odbyli odpowiednie szkolenia zakładania systemu Levosert i przed założeniem dokładnie zapoznali się z tą instrukcją.

3.    System Levosert jest dostarczany w sterylnym opakowaniu. Nie należy go używać, jeśli opakowanie wewnętrzne jest zniszczone lub otwarte.

4.    Badaniem ginekologicznym należy określić położenie macicy (przodopochylenie, tyłopochylenie) i wielkość jamy macicy. Należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży i uwzględnić przeciwwskazania.

5.    Należy umieścić wziernik i użyć odpowiedniego roztworu antyseptycznego do zdezynfekowania pochwy i ujścia szyjki macicy.

6.    W przypadku zdiagnozowania zwężenia szyjki macicy należy użyć rozszerzacza macicznego. W celu pokonania oporu, nie należy używać siły.

7.    Należy chwycić szyjkę macicy szczypczykami i pociągnąć delikatnie w celu wyprostowania kanału szyjki i jamy macicy.

8.    Należy określić głębokość macicy. Jeśli głębokość macicy wynosi <5,5 cm należy przerwać zakładanie.

Przygotowania do założenia systemu




Załadować tłoczek i system wewnątrzmaciczny do rurki wprowadzającej

Otworzyć częściowo blister (do około 1/3 długości od dołu) i wsunąć tłoczek do rurki wprowadzającej. Zwolnić nitki spod kołnierza, tak, aby zwisały swobodnie. Pociągnąć za nitkę i załadować system wewnątrzmaciczny    do    rurki

wprowadzającej.    Ramiona    systemu

wewnątrzmacicznego muszą znaleźć się w jednej płaszczyźnie z płaską powierzchnią kołnierza.

Ustawić dolną krawędź kołnierza na głębokość zmierzoną w trakcie sondowania macicy

Ustawić niebieski kołnierz tak, aby jego dolna krawędź wskazywała zmierzoną głębokość macicy. Płaskie powierzchnie kołnierza muszą pozostawać zawsze w pozycji równoległej do ramion. Umożliwi to prawidłowe otwarcie ramion wewnątrz jamy macicy.


Aplikacja


Ustawić system wewnątrzmaciczny w odpowiednim położeniu w rurce wprowadzającej

Przytrzymując mocno tłoczek, pociągnąć za nitki i przesunąć rurkę tak, aby system wewnątrzmaciczny    ustawić    w

odpowiednim położeniu.

Wybrzuszenia na ramionach poprzecznych muszą się stykać ze sobą, nieco powyżej górnej krawędzi rurki wprowadzającej (powiększenie 1), natomiast dolna krawędź rurki powinna się zrównać z pierwszym przewężeniem na tłoczku (powiększenie 2). Jeżeli rurka nie jest zrównana z pierwszym przewężeniem na tłoczku, należy mocniej pociągnąć za nitki.


Wprowadzić aplikator wraz z systemem wewnątrzmacicznym do kanału szyjki macicy, aż do zetknięcia się niebieskiego kołnierza z szyjką macicy

Aplikator wraz z systemem wewnątrzmacicznym wyjąć całkowicie z blistra, przytrzymując mocno tłoczek wraz z rurką wprowadzającą, ustawione we właściwym położeniu.

Wprowadzić zestaw do kanału szyjki macicy, aż do zetknięcia się niebieskiego kołnierza z szyjką macicy.



Zwolnić ramiona systemu wewnątrzmacicznego

Przytrzymać tłoczek, puścić wolno nitki i pociągnąć rurkę wprowadzającą, aż do zrównania jej dolnej krawędzi z drugim przewężeniem na tłoczku.

Dosunąć system wewnątrzmaciczny do dna macicy

Aby umieścić system wewnątrzmaciczny w odpowiednim położeniu w jamie macicy, należy dosunąć rurkę wprowadzającą jednocześnie z tłoczkiem, aż do ponownego zetknięcia się niebieskiego kołnierza z szyjką macicy.

Postępowanie zgodne z instrukcją, umożliwia właściwe umieszczenie systemu Levosert w jamie macicy.

Uwolnić system wewnątrzmaciczny z rurki wprowadzającej do jamy macicy



Trzymając nieruchomo tłoczek, zsunąć rurkę wprowadzającą aż do pierścienia na końcu tłoczka.

Przesuwaniu pogrubionego odcinka tłoczka będzie towarzyszył lekki opór. Mimo to, rurkę należy zsunąć do pierścienia na końcu tłoczka.

Postępowanie zgodne z instrukcją umożliwia całkowite uwolnienie systemu Levosert z rurki wprowadzającej.

Usunąć po kolei elementy aplikatora i przyciąć nitki

Wyciągnąć po kolei, najpierw tłoczek, potem rurkę wprowadzającą.

Przyciąć nitki w odległości około 3 cm od ujścia szyjki macicy.

WAŻNE!

W przypadku trudności przy zakładaniu i (lub) silnego bólu lub krwawienia podczas lub po założeniu systemu, należy natychmiast przeprowadzić badanie fizykalne i ultrasonograficzne w celu wykluczenia perforacji trzonu lub szyjki macicy. W razie potrzeby system należy usunąć i założyć nowy, sterylny.

Wszelkie przypadki perforacji macicy lub trudności z założeniem systemu należy zgłaszać do jednostki zajmującej się nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii:

Dział Medyczny

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel.: (22) 755 96 48,

Fax: (22) 755 96 24,

e-mail lekalert@grodzisk.rgnet.org

14

Levosert

Charakterystyka Levosert

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levosert, 52 mg (20 mikrogramów/24 h), system terapeutyczny domaciczny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancją czynną jest lewonorgestrel.

System terapeutyczny domaciczny zawiera 52 mg lewonorgestrelu. Uwalniana początkowo dawka lewonorgestrelu wynosi około 20 mikrogramów na dobę, pomniejszona do około 12 mikrogramów na dobę po 3 latach.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System terapeutyczny domaciczny zawierający lewonorgestrel (ang. Intrauterine system - IUS).

Produkt leczniczy składa się z aplikatora i systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel, znajdującego się na końcu aplikatora. Aplikator składa się z rurki wprowadzającej, tłoczka, kołnierzyka, szkieletu (korpusu) i suwaka. Wkładka składa się z białego lub prawie białego cylindra zawierającego hormon, zlokalizowanego na szkielecie w kształcie litery T i pokrytego nieprzezroczystą membraną, która reguluje uwalnianie lewonorgestrelu. Szkielet w kształcie litery T ma pętlę na jednym końcu i dwa ramiona na drugim końcu. Nitki służące do usuwania systemu są dołączone do pętli.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja.

Nadmierne krwawienia miesiączkowe. Produkt leczniczy Levosert może być szczególnie skuteczny jako antykoncepcja (odwracalna) u kobiet, u których występują nadmierne krwawienia miesiączkowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Rozpoczęcie leczenia

U kobiet w wieku rozrodczym, produkt leczniczy Levosert należy założyć do jamy macicy w ciągu siedmiu dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. System można wymienić na nowy w dowolnym dniu cyklu.

Założenie poporodowe: W celu zredukowania ryzyka perforacji, założenie poporodowe należy przełożyć do czasu całkowitej inwolucji macicy. Nie należy zakładać systemu wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od porodu. W przypadku wystąpienia u pacjentki nadmiernego krwawienia poporodowego i (lub) bólu, przed założeniem systemu należy wykluczyć infekcję lub inne przyczyny. Produkt leczniczy Levosert można także założyć natychmiast po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży.

Produkt leczniczy Levosert zachowuje skuteczność w antykoncepcji i w redukowaniu nadmiernych krwawień miesiączkowych przez trzy lata. System Levosert należy usunąć po 3 latach stosowania.

Jeśli pacjentka chce kontynuować stosowanie tej samej metody, to po usunięciu poprzedniego systemu można od razu założyć nowy.

Przed założeniem systemu należy poinformować pacjentkę o skuteczności, ryzyku i działaniach niepożądanych systemu Levosert. Należy przeprowadzić badanie ginekologiczne, badanie piersi i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy wykluczyć infekcje macicy i choroby przenoszone drogą płciową. Należy określić położenie macicy i wielkość jamy macicy. Należy ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących zakładania systemu. Pacjentkę należy zbadać ponownie 6 tygodni po założeniu systemu, a następnie, raz w roku lub częściej, jeśli jest to klinicznie wskazane. System Levosert nie jest wskazany do stosowania przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Levosert nie był badany u pacjentek w wieku poniżej 16 lat.

Instrukcje dotyczące stosowania i przechowywania

System Levosert jest dostarczany w sterylnym opakowaniu, które należy otworzyć tuż przed założeniem systemu. Rozpakowany system powinien być zakładany w warunkach aseptycznych. W przypadku uszkodzenia sterylnego opakowania, system należy wyrzucić (patrz punkt 6.6).

Jak założyć system Levosert

Zaleca się, aby system Levosert był zakładany tylko przez lekarzy i (lub) pracowników służby zdrowia z doświadczeniem w zakładaniu systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel i (lub), którzy odbyli odpowiednie szkolenia zakładania systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel.

W przypadku trudności przy zakładaniu i (lub) silnego bólu lub krwawienia podczas lub po założeniu systemu, patrz punkt 4.4.

-    System Levosert jest dostępny w sterylnym opakowaniu sterylizowanym tlenkiem etylenu. Nie należy go ponownie sterylizować. System można zastosować tylko jeden raz. Jeśli wewnętrzne opakowanie jest uszkodzone lub otwarte, nie należy stosować produktu leczniczego. System należy założyć przed końcem daty ważności znajdującej się na etykiecie.

-    System Levosert jest zakładany do jamy macicy z wykorzystaniem załączonego aplikatora (rysunek 1), zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zakładania systemu.

Poniższa instrukcja dotycząca zakładania znajduje się w pudełku zawierającym terapeutyczny system domaciczny.


a- cylinder zawierający lewonorgestrel b- ramiona c- nitki

d- wybrzuszenie e- kołnierz f- skala

g- odcinek pogrubiony z oznakowaniem h- pierwsze przewężenie i- drugie przewężenie j- pierścień IUD - system wewnątrzmaciczny Insertion tube - rurka wprowadzająca Plunger - tłoczek


Warunki stosowania

1.    U kobiet w wieku rozrodczym, system Levosert należy założyć w ciągu siedmiu dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. System można wymienić na nowy w dowolnym dniu cyklu.

2.    Zaleca się, aby system Levosert był zakładany tylko przez lekarzy i (lub) pracowników służby zdrowia, którzy odbyli odpowiednie szkolenia zakładania systemu Levosert i przed założeniem dokładnie zapoznali się z tą instrukcją.

3.    System Levosert jest dostarczany w sterylnym opakowaniu. Nie należy go używać, jeśli opakowanie wewnętrzne jest zniszczone lub otwarte.

4.    Badaniem ginekologicznym należy określić położenie macicy (przodopochylenie, tyłopochylenie) i wielkość jamy macicy. Należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży i uwzględnić przeciwwskazania.

5.    Należy umieścić wziernik i użyć odpowiedniego roztworu antyseptycznego do zdezynfekowania pochwy i ujścia szyjki macicy.

6.    W przypadku zdiagnozowania zwężenia szyjki macicy należy użyć rozszerzacza macicznego. W celu pokonania oporu, nie należy używać siły.

7.    Należy chwycić szyjkę macicy szczypczykami i pociągnąć delikatnie w celu wyprostowania kanału szyjki i jamy macicy.

8.    Należy określić głębokość macicy. Jeśli głębokość macicy wynosi <5,5 cm należy przerwać zakładanie.

Przygotowania do założenia systemu


Załadować tłoczek i system wewnątrzmaciczny do rurki wprowadzającej



Otworzyć częściowo blister (do około 1/3 długości od dołu) i wsunąć tłoczek do rurki wprowadzającej. Zwolnić nitki spod kołnierza, tak, aby zwisały swobodnie. Pociągnąć za nitkę i załadować system wewnątrzmaciczny do rurki wprowadzającej. Ramiona systemu wewnątrzmacicznego muszą znaleźć się w jednej płaszczyźnie z płaską powierzchnią kołnierza.


Ustawić dolną krawędź kołnierza na głębokość zmierzoną w trakcie sondowania macicy

Ustawić niebieski kołnierz tak, aby jego dolna krawędź wskazywała zmierzoną głębokość macicy. Płaskie powierzchnie kołnierza muszą pozostawać zawsze w pozycji równoległej do ramion. Umożliwi to prawidłowe otwarcie ramion wewnątrz jamy macicy.


Ustawić system wewnątrzmaciczny w odpowiednim położeniu w rurce wprowadzającej


Przytrzymując mocno tłoczek, pociągnąć za nitki i przesunąć rurkę tak, aby system wewnątrzmaciczny ustawić w odpowiednim położeniu.

Wybrzuszenia na ramionach poprzecznych muszą się stykać ze sobą, nieco powyżej górnej krawędzi rurki wprowadzającej (powiększenie 1), natomiast dolna krawędź rurki powinna się zrównać z pierwszym przewężeniem na tłoczku (powiększenie 2). Jeżeli rurka nie jest zrównana z pierwszym przewężeniem na tłoczku, należy mocniej pociągnąć za nitki.

Aplikacja


Wprowadzić aplikator wraz z systemem wewnątrzmacicznym do kanału szyjki macicy, aż do zetknięcia się niebieskiego kołnierza z szyjką macicy

Aplikator wraz z systemem wewnątrzmacicznym wyjąć całkowicie z blistra, przytrzymując mocno tłoczek wraz z rurką wprowadzającą, ustawione we właściwym położeniu.

Wprowadzić zestaw do kanału szyjki macicy, aż do zetknięcia się niebieskiego kołnierza z szyjką macicy.

Zwolnić ramiona systemu wewnątrzmacicznego



Przytrzymać tłoczek, puścić wolno nitki i pociągnąć rurkę wprowadzającą, aż do zrównania jej dolnej krawędzi z drugim przewężeniem na tłoczku.

Dosunąć system wewnątrzmaciczny do dna macicy

Aby umieścić system wewnątrzmaciczny w odpowiednim położeniu w jamie macicy, należy dosunąć rurkę wprowadzającą jednocześnie z tłoczkiem, aż do ponownego zetknięcia się niebieskiego kołnierza z szyjką macicy.

Postępowanie zgodne z instrukcją, umożliwia właściwe umieszczenie systemu Levosert w jamie macicy.

Uwolnić system wewnątrzmaciczny z rurki wprowadzającej do jamy macicy



Trzymając nieruchomo tłoczek, zsunąć rurkę wprowadzającą aż do pierścienia na końcu tłoczka.

Przesuwaniu pogrubionego odcinka tłoczka będzie towarzyszył lekki opór. Mimo to, rurkę należy zsunąć do pierścienia na końcu tłoczka.

Postępowanie zgodne z instrukcją umożliwia całkowite uwolnienie systemu Levosert z rurki wprowadzającej.

Usunąć po kolei elementy aplikatora i przyciąć nitki

Wyciągnąć po kolei, najpierw tłoczek, potem rurkę wprowadzającą.

Przyciąć nitki w odległości około 3 cm od ujścia szyjki macicy.

WAŻNE!

W przypadku trudności przy zakładaniu i (lub) silnego bólu lub krwawienia podczas lub po założeniu systemu, należy natychmiast przeprowadzić badanie fizykalne i ultrasonograficzne w celu wykluczenia perforacji trzonu lub szyjki macicy. W razie potrzeby system należy usunąć i założyć nowy, sterylny.

Wszelkie przypadki perforacji macicy lub trudności z założeniem systemu należy zgłaszać do jednostki zajmującej się nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 (22)755 96 48 lekalert@grodzisk.rgnet.org faks: +48 (22) 755 96 24

Jak usunąć system Levosert

W celu usunięcia systemu Levosert z jamy macicy należy delikatnie pociągnąć kleszczykami za nitki wystające z kanału szyjki macicy. Jeśli nitki nie są widoczne, a system znajduje się w jamie macicy, można użyć wąskiego haczyka chirurgicznego. Ten sposób może wymagać rozszerzenia kanału szyjki.

Po usunięciu systemu Levosert, należy sprawdzić, czy system nie został uszkodzony. W czasie szczególnie trudnych procedur usuwania systemu odnotowano pojedyncze przypadki przesunięcia się cylindra zawierającego hormon powyżej poziomych ramion i ukrycie ich wewnątrz cylindra. Sytuacja ta nie wymaga dalszej interwencji, o ile system pozostaje kompletny. Wybrzuszenia poziomych ramion zwykle uniemożliwią całkowite oderwanie cylindra ze szkieletu wkładki w kształcie litery „T”.

4.3    Przeciwwskazania

-    Ciąża lub podejrzenie ciąży;

-    Istniejące lub nawracające stany zapalne narządów miednicy;

-    Istniejące infekcje dróg rodnych;

-    Poporodowe zapalenie błony śluzowej    macicy;

-    Infekcje macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

-    Zapalenie szyjki macicy; dysplazja nabłonka szyjki macicy;

-    Podejrzenie lub występowanie nowotworu złośliwego szyjki lub trzonu macicy;

-    Nowotwór wątroby lub inne ostre lub ciężkie choroby wątroby;

-    Wrodzone lub nabyte nieprawidłowości w budowie macicy, w tym włókniakomięśniaki zniekształcające jamę macicy;

-    Niezdiagnozowane, nietypowe krwawienia z dróg rodnych;

-    Stany, które sprzyjają rozwojowi infekcji;

-    Występujące lub przebyte ciężkie choroby tętnic, takie jak udar lub zawał serca;

-    Podejrzenie lub występowanie nowotworów zależnych od hormonów, takich jak nowotwór piersi (patrz punkt 4.4);

-    Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Nowotwory złośliwe dotyczące krwi lub białaczki za wyjątkiem okresu remisji;

-    Niedawno przebyta choroba trofoblastu, gdy utrzymuje się podwyższony poziom hCG.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Badanie lekarskie

Przed założeniem systemu należy zebrać pełny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Należy przeprowadzić badanie fizykalne z uwzględnieniem wyników wywiadu oraz przeciwwskazań i ostrzeżeń. Należy przeprowadzić pomiar tętna i ciśnienia krwi oraz oburęczne badanie miednicy w celu ustalenia położenia macicy. Pacjentkę należy ponownie zbadać po upływie sześciu tygodni od założenia sytemu, a następne badania należy przeprowadzić, jeśli będzie to klinicznie uzasadnione i dostosowane indywidualnie do stanu pacjentki. Przed założeniem systemu należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży i wyleczyć infekcje dróg rodnych. Pacjentkę należy poinformować, że system Levosert nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (należy odnieść się do punktu znajdującego się poniżej, dotyczącego infekcji narządów miednicy).

Kobiety należy zachęcać do udziału w badaniach przesiewowych szyjki macicy i piersi, odpowiednio do ich wieku.

Stany, w których system Levosert można stosować ostrożnie

System Levosert może być stosowany z ostrożnością po specjalistycznej konsultacji lub należy rozważyć usunięcie systemu, w przypadku występowania któregokolwiek z następujących stanów lub wystąpienia ich po raz pierwszy w czasie leczenia:

-    migrena z występowaniem aury,

-    wyjątkowo silny ból głowy lub nietypowo częsty ból głowy,

-    żółtaczka,

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego    krwi,

-    nowotwory złośliwe dotyczące krwi lub białaczki w okresie remisji,

-    długotrwałe leczenie kortykosteroidami,

-    występowanie w przeszłości objawów czynnościowych torbieli jajnika,

-    występująca obecnie lub przebyta w przeszłości, ciężka choroba tętnic, jak np. udar mózgu lub zawał serca,

-    ciężkie lub liczne czynniki ryzyka wystąpienia chorób tętnic,

-    zakrzepica tętnicza lub jakiekolwiek inne    choroby zatorowe,

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Kobiety stosujące system Levosert należy zachęcać do rzucenia palenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące założenia i (lub) usunięcia systemu

Informacje ogólne: Zakładaniu oraz usuwaniu systemu może towarzyszyć niewielki ból i krwawienie. W przypadku trudności przy zakładaniu i (lub) silnego bólu lub krwawienia podczas lub po założeniu systemu, należy natychmiast przeprowadzić badanie fizykalne i ultrasonograficzne w celu wykluczenia perforacji trzonu lub szyjki macicy (patrz także "Perforacja”).

Zabieg może wywołać omdlenie na skutek reakcji wazowagalnej lub napad padaczkowy u chorych na padaczkę. W przypadku wczesnych objawów napadu wazowagalnego, może być konieczne przerwanie zakładania lub usunięcie systemu. W celu przywrócenia przepływu krwi przez mózg, jeśli to konieczne, kobieta powinna leżeć, z obniżoną głową i z nogami uniesionymi pionowo do góry. Należy utrzymywać drożność dróg oddechowych. Utrzymująca się bradykardia może być kontrolowana przez dożylne podanie atropiny. Można podać tlen, jeśli jest dostępny.

Perforacja: Najczęściej podczas zakładania może dojść do przebicia trzonu lub szyjki macicy. Może to być związane z silnym bólem lub ciągłym krwawieniem. Jeżeli podejrzewa się perforację, należy jak najszybciej usunąć system. Ryzyko perforacji ściany macicy może być większe w przypadku założeń poporodowych (patrz punkt 4.2), u kobiet karmiących oraz u kobiet z trwale tyłopochyloną macicą.

Infekcje narządów miednicy: Znanymi czynnikami ryzyka infekcji narządów miednicy są kontakty seksualne z wieloma partnerami, częste stosunki seksualne oraz młody wiek. Infekcje narządów miednicy mogą mieć poważne konsekwencje, ponieważ mogą wpływać na płodność i zwiększać ryzyko ciąży pozamacicznej.

U kobiet stosujących system Levosert, u których występują objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące infekcję narządów miednicy, należy wdrożyć odpowiednią antybiotykoterapię. Nie ma potrzeby usuwania systemu Levosert, o ile objawy ustąpią w ciągu następnych 72 godzin lub jeśli pacjentka poprosi o usunięcie systemu. System Levosert należy usunąć, jeśli dochodzi do nawracających infekcji błony śluzowej macicy, narządów miednicy mniejszej lub jeśli występuje ostry stan zapalny.

Komplikacje, które mogą prowadzić do niepowodzenia metody

Samoistne wydalenie systemu: Objawami całkowitego lub częściowego wypadnięcia systemu terapeutycznego domacicznego mogą być krwawienie lub ból. Do wydalenia systemu z jamy macicy może również dojść bez wiedzy pacjentki. Częściowe wydalenie systemu Levosert może zmniejszyć skuteczność jego działania. Ponieważ system zmniejsza obfitość krwawień miesiączkowych, nasilenie tych krwawień może być objawem wypadnięcia systemu. W przypadku przemieszczenia się systemu Levosert należy go usunąć i założyć nowy. Pacjentka powinna zostać poinformowana, w jaki sposób należy kontrolować obecność nitek systemu Levosert.

Brak nitek w ujściu szyjki macicy: Jeśli podczas badania kontrolnego nitki służące do usuwania systemu nie są widoczne w ujściu szyjki macicy, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Nitki mogły schować się do kanału szyjki lub do jamy macicy i mogą się pojawić dopiero w czasie następnego krwawienia miesiączkowego. Jeżeli ustalono, ze pacjentka nie jest w ciąży, nitki zwykle można odnaleźć w czasie delikatnego badania za pomocą odpowiednich instrumentów. Jeśli nitek nie można znaleźć - mogły zerwać się lub należy podejrzewać wydalenie systemu. W celu upewnienia się o prawidłowym umiejscowieniu systemu można wykonać badanie USG lub przeprowadzić badanie radiologiczne.

Nieregularności w krwawieniach

Nieregularne krwawienia: Stosowanie systemu Levosert powoduje zazwyczaj znaczną redukcję krwawienia miesiączkowego w ciągu 3 do 6 miesięcy leczenia. Obfite krwawienie miesiączkowe lub nieoczekiwane krwawienie może wskazywać na wydalenie systemu. Jeżeli utrzymuje się krwotok miesiączkowy, kobietę należy ponownie zbadać. Ocenę jamy macicy należy wykonać za pomocą badania ultrasonograficznego. Należy rozważyć również biopsję endometrium.

Ponieważ nieregularne krwawienia i (lub) plamienia mogą wystąpić w pierwszych miesiącach leczenia u kobiet przed menopauzą, przed założeniem systemu Levosert należy sprawdzić, czy nie występują stany patologiczne endometrium.

Kiedy należy sprawdzić, czy kobiety w wieku rozrodczym nie są w ciąży: Należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży, jeśli miesiączka nie wystąpiła w ciągu 6 tygodni od początku poprzedniego krwawienia. Należy również wykluczyć wydalenie systemu. Nie ma potrzeby powtórzenia testu ciążowego u niemiesiączkujących kobiet, o ile nie występują inne objawy.

Porada dotycząca leczenia krwotoku miesiączkowego: Stosowanie systemu Levosert powoduje zazwyczaj znaczną redukcję krwawienia miesiączkowego w ciągu 3 do 6 miesięcy leczenia. Jeżeli w tym czasie nie zostanie istotnie zmniej szona utrata krwi, należy rozważyć alternatywne sposoby leczenia.

Inne zagrożenia związane ze stosowaniem

Ciąża pozamaciczna: Bezwzględne ryzyko ciąży pozamacicznej u pacjentek stosujących system terapeutyczny domaciczny zawierający lewonorgestrel jest małe. Jednak, jeśli kobieta zajdzie w ciążę po umieszczeniu systemu Levosert w macicy, względne ryzyko ciąży pozamacicznej jest zwiększone. Należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo ciąży pozamacicznej w przypadku wystąpienia bólu w podbrzuszu, szczególnie, gdy towarzyszy on zatrzymaniu krwawienia miesiączkowego lub pojawieniu się krwawień u kobiet niemiesiączkujących. Częstość występowania ciąż pozamacicznych u pacjentek stosujących system terapeutyczny domaciczny zawierający lewonorgestrel wynosi 0,06 na 100 kobieto-lat. Ten wskaźnik jest niższy u kobiet, które nie stosują żadnej antykoncepcji i jest szacowany na 0,3-0,5 na 100 kobieto-lat. Odpowiednia wartość dotycząca systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego miedź wynosi 0,12 na 100 kobieto-lat. U kobiet z przebytą ciążą pozamaciczną zwiększa się ryzyko kolejnej ciąży pozamacicznej.

Torbiele jajników: Cykle owulacyjne z pęknięciem pęcherzyka jajnikowego występują zazwyczaj u kobiet w wieku rozrodczym. Czasami atrezja pęcherzyka jest opóźniona i folikulogeneza może być kontynuowana. Tych powiększonych pęcherzyków nie można rozróżnić klinicznie od torbieli jajnika. Dane z badań klinicznych wskazują, że torbiele jajnika jako działanie niepożądane odnotowano u około 7% kobiet stosujących system Levosert, chociaż niektóre opublikowane badania wskazują na większą częstość występowania torbieli jajników (na co mogłyby wpłynąć takie czynniki jak częstość i kryteria badania ultrasonograficznego oraz populacja pacjentów). W większości przypadków pęcherzyki te nie dają żadnych objawów, czasem jednak mogą powodować ból w obrębie miednicy lub ból w czasie stosunku.

W większości przypadków powiększone torbiele jajników zanikają samoistnie w ciągu dwóch do trzech miesięcy obserwacji. Jeśli to nie nastąpi, zaleca się regularne badania kontrolne USG i wdrożenie postępowania diagnostyczno-leczniczego. Rzadko konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Rak piersi: W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, głównie stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogen i progestagen, nieznacznie zwiększa się względne ryzyko (ang. Relative Risk, RR = 1,24) zachorowania na raka piersi. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosujących obecnie lub w przeszłości złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie wobec ryzyka raka piersi w czasie całego życia.

Ryzyko wystąpienia raka piersi u pacjentek stosujących środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen (tabletki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, implanty i zastrzyki), w tym system Levosert, jest prawdopodobnie podobne do tego, które związane jest ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednakże, dla środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen, dowody dotyczą znacznie mniejszej liczby pacjentek i są mniej rozstrzygające niż w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Informacje ogólne

Tolerancja glukozy: Ponieważ małe dawki lewonorgestrelu mogą wpływać na tolerancję glukozy, u kobiet chorujących na cukrzycę stosujących system Levosert należy kontrolować stężenie glukozy we krwi.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie systemu Levosert może być osłabione podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych indukujących enzymy wątrobowe, w tym barbituranów, prymidonu, fenytoiny, karbamazepiny, gryzeofulwiny i ryfampicyny. Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu wyżej wymienionych produktów leczniczych na skuteczność działania systemu Levosert.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie systemu Levosert jest przeciwwskazane w czasie ciąży lub w razie podejrzenia, że pacjentka jest w ciąży. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę pomimo założonego systemu Levosert (patrz punkt 5: „Właściwości farmakologiczne”), należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży pozamacicznej (patrz punkt 4.4) i usunąć system. Należy rozważyć możliwość przerwania ciąży, ponieważ może być zwiększone ryzyko komplikacji w ciąży (poronienie, infekcja, sepsa). Usuwanie systemu Levosert lub badanie jamy macicy może również doprowadzić do samoistnego poronienia. Jeśli systemu nie można usunąć z jamy macicy, pacjentkę należy poinformować o ryzyku. Następnie taką ciążę należy prowadzić pod szczególną kontrolą lekarza. Pacjentkę należy poinformować, że wszelkie objawy sugerujące komplikacje ciąży, np. ściskający ból brzucha z gorączką, należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

Miejscowa ekspozycja na lewonorgestrel:

Dane kliniczne dotyczące przypadków ciąż w czasie stosowania systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel są ograniczone. Dotychczas nie stwierdzono występowania wad wrodzonych spowodowanych przez miejscowe stosowanie systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel, jeżeli ciąża rozwijała się przy założonym systemie.

Karmienie piersią

Po zastosowaniu systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel, lewonorgestrel jest wydzielany w bardzo małych ilościach do mleka matki. Ponieważ nie stwierdzono żadnego ryzyka dla dziecka, podczas stosowania systemu Levosert można kontynuować karmienie piersią.

Podczas stosowania systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel u kobiet karmiących piersią, rzadko występowały krwawienia z macicy.

Płodność

Stosowanie systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel nie wpływa na płodność kobiety po jego usunięciu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Levosert nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwuje się najczęściej w pierwszych miesiącach po założeniu systemu i przemijają podczas stosowania z upływem czasu.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u ponad 10% pacjentek) obejmują: krwawienia z pochwy i (lub) macicy, takie jak: plamienia, skąpe krwawienia lub jego brak (patrz punkt 5.1) oraz łagodne torbiele jajników.

Określenie częstości występowania łagodnych torbieli jajnika zależało od zastosowanej metody diagnostycznej. W badaniach klinicznych, u 12% pacjentek stosujących system terapeutyczny domaciczny zawierający lewonorgestrel, obserwowano powiększone pęcherzyki jajnikowe, jednak większość z nich nie dawała objawów i zanikała w okresie trzech miesięcy.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania nie

pożądane

Bardzo często: >1/10

Często:

>1/100 do 1<10

Niezbyt często: >1/1000 do 1<100

Rzadko: >1/10000 do 1<1000

Zaburzenia psychiczne

nastroje depresyjne, nerwowość, zmniejszone libido

zmienny nastrój

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności

wzdęcia brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

łysienie,

hirsutyzm,

świąd,

wyprysk

wysypka,

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zmiany wzorca krwawień, łagodne torbiele jajników

ból w miednicy, bolesne

miesiączkowanie, upławy, zapalenie sromu i pochwy, tkliwość piersi, ból piersi,

choroby zapalne miednicy, zapalenie błony śluzowej trzonu macicy,

zapalenie szyjki macicy, rozmaz normalny klasy II Papanicolau

perforacja macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

wypadnięcie

systemu

wewnątrzmacicz

nego

obrzęk

Badania diagnostyczne

wzrost masy ciała

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę po umieszczeniu systemu Levosert w macicy, względne prawdopodobieństwo ciąży pozamacicznej jest zwiększone (patrz punkt „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania” i „Wpływ na płodność, ciążę i laktację”).

Ponadto, u kobiet stosujących domaciczny system terapeutyczny zawierający lewonorgestrel, zgłaszano przypadki raka piersi (częstość nieznana, patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne, plastikowy system terapeutyczny domaciczny z progestagenem, kod ATC: G02BA03

Lewonorgestrel jest progestagenem szeroko stosowanym w ginekologii: jako składnik progestagenowy w doustnych środkach antykoncepcyjnych, w hormonalnej terapii zastępczej bądź samodzielnie w antykoncepcji progestagenowej doustnej (minitabletki) lub implantach podskórnych. Lewonorgestrel może być także podawany bezpośrednio do jamy macicy w postaci systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego hormon. Metoda ta pozwala na stosowanie bardzo małej dawki dobowej, gdyż hormon uwalniany jest bezpośrednio do narządu docelowego.

Mechanizm działania systemu terapeutycznego domacicznego zawierającego lewonorgestrel opiera się głównie na działaniu hormonalnym, co powoduje następujące zmiany:

-    zapobieganie wzrostowi endometrium,

-    zagęszczenie śluzu szyjkowego zapobiega przedostawaniu się plemników przez kanał szyjki macicy,

-    zahamowanie owulacji u niektórych kobiet.

Fizyczna obecność systemu w macicy może również wywierać niewielki wpływ na działanie antykoncepcyj ne.

Po założeniu systemu zgodnie z instrukcją, produkt leczniczy Levosert wykazuje nieskuteczność antykoncepcyjną wynoszącą około 0,19% (95% CI: 0,05% - 0,75%) na rok. Zawodność metody może wzrosnąć w przypadku wydalenia systemu Levosert lub perforacji.

System terapeutyczny domaciczny zawierający lewonorgestrel może być szczególnie skuteczny jako środek antykoncepcyjny u pacjentek z nadmiernym krwawieniem miesiączkowym i może być z powodzeniem stosowany w leczeniu idiopatycznych nadmiernych krwawień miesiączkowych.

Po trzech miesiącach stosowania u kobiet z nadmiernym krwawieniem miesiączkowym nasilenie krwawienia zmniejszyło się o 88%. W przypadku krwawień wywoływanych przez włókniaki podśluzówkowe skuteczność leczenia może być mniejsza. Zmniejszone krwawienie przyczynia się do wzrostu poziomu hemoglobiny we krwi u pacjentek, u których występują nadmierne krwawienia miesiączkowe.

Zapobieganie wzrostowi śluzówki macicy to najbardziej prawdopodobny mechanizm działania domacicznego systemu terapeutycznego zawierającego lewonorgestrel w zmniejszaniu utraty krwi w przypadku idipatycznego nadmiernego krwawienia miesiączkowego.

Wzorzec krwawień

Różne rodzaje krwawień (częste, przedłużające się lub obfite krwawienia, plamienia, skąpe miesiączki, brak miesiączki) występują u wszystkich kobiet stosujących domaciczny system terapeutyczny zawierający lewonorgestrel. U kobiet w wieku rozrodczym średnia ilość dni, w których występuje plamienie w miesiącu skraca się stopniowo od dziewięciu do czterech dni w czasie sześciu miesięcy stosowania. Odsetek kobiet, u których występują przedłużające się krwawienia (dłuższe niż 8 dni) zmniejsza się z 20% do 3% w czasie pierwszych trzech miesięcy stosowania. W badaniach klinicznych w czasie pierwszego roku stosowania 17% kobiet doświadczyło braku miesiączki trwającego przynajmniej trzy miesiące.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Początkowa szybkość uwalniania lewonorgestrelu wynosi 20 ąg/24 h i jest on uwalniany bezpośrednio do jamy macicy. Ze względu na niskie stężenia w osoczu, wpływ na metabolizm jest niewielki.

Farmakokinetyka lewonorgestrelu była szeroko badana i opisywana w literaturze. Czas półtrwania został oszacowany na 20 godzin, chociaż niektóre badania wykazały znacznie krótszy - 9 godzin, a inne dłuższy - 80 godzin. Inną ważną obserwacją, choć jest ona zgodna z doświadczeniami dotyczącymi innych syntetycznych steroidów są znaczne różnice w tempie klirensu metabolicznego wśród badanych osób, nawet gdy lewonorgestrel został podany drogą dożylną. Lewonorgestrel silnie wiąże się z białkami (głównie z globuliną wiążącą hormony płciowe [SHBG]) i jest intensywnie metabolizowany do wielu nieaktywnych metabolitów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne badania nad bezpieczeństwem nie wykazały znaczącego ryzyka dla ludzi poza informacjami zawartymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dane te pochodzą z konwencjonalnych badań nad farmakologią bezpieczeństwa, toksycznością wielokrotnego podania, genotoksycznością, potencjałem rakotwórczym i toksycznym wpływem na reprodukcję i rozwój.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Silikon, baza Tetra n-propylokrzemian Kaprylan cynawy Polidimetylosiloksan elastomer Polidimetylosiloksan tubing

Rama w kształcie litery T z polietylenu z dodatkiem 20-24 % siarczanu baru Nić z polipropylenu Ftalocyjanina miedzi, niebieska

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jeden domaciczny system terapeutyczny zawierający lewonorgestrel jest pakowany w termicznie ukształtowany blister z poliestru ze zdzieralnym wieczkiem z polietylenu-Tyvek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ponieważ technika zakładania systemu różni się od techniki zakładania wkładek wewnątrzmacicznych, należy położyć szczególny nacisk na szkolenie dotyczące prawidłowej techniki zakładania. Specjalne instrukcje dotyczące zakładania systemu znajdują się w opakowaniu.

System Levosert jest dostarczany w sterylnym opakowaniu, które należy otworzyć tuż przed założeniem systemu. Każdy system powinien być zakładany w warunkach aseptycznych. W przypadku uszkodzenia sterylnego opakowania system należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów medycznych. W ten sam sposób należy postąpić z usuniętym systemem Levosert i aplikatorem. Zewnętrzne opakowanie tekturowe i wewnętrzne opakowanie typu blister można potraktować jako zwykłe odpady.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21336

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-10-23

15

Levosert