+ iMeds.pl

Levothyroxine sodium vale 88 µgUlotka Levothyroxine sodium vale

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lévothyroxine sodium Vale, tabletki 25 mikrogramów Lévothyroxine sodium Vale, tabletki 50 mikrogramów Lévothyroxine sodium Vale, tabletki 75 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 88 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 100 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 112 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 125 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 137 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 150 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 175 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale, tabletki 200 mikrogramów

Lewotyroksyna sodowa

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Ulotka ta zawiera odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące tabletek Levothyroxine sodium Vale. Nie zawiera ona wszystkich dostępnych informacji i nie zastępuje rozmowy z lekarzem lub z farmaceutą.

Każdy lek niesie ze sobą zagrożenia i przynosi korzyści. Lekarz porównał spodziewane korzyści wynikające z przyjmowania leku Levothyroxine sodium Vale z zagrożeniami, jakie ten lek może stanowić dla pacjenta.

1.    Co to jest Levothyroxine sodium Vale i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Levothyroxine sodium Vale

3.    Jak przyjmować Levothyroxine sodium Vale

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Levothyroxine sodium Vale

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Levothyroxine sodium Vale i w jakim celu się go stosuje

Levothyroxine sodium Vale zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną.

Celem leczenia Levothyroxine sodium Vale jest uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy i (lub) złagodzenie zaburzeń czynności tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale stosuje się:

•    w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy we wszystkich postaciach niedoczynności tarczycy;

•    w zapobieganiu nawrotom wola po operacji wola, u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy;

•    w leczenia niezłośliwego nowotworu tarczycy (wole łagodne), u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 25 mikrogramów stosuje się:

   w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 50 mikrogramów stosuje się:

•    w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 75 mikrogramów stosuje się:

•    w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;

   w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 88 mikrogramów stosuje się:

   w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 100 mikrogramów stosuje się:

•    w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy;

   w testach supresyjnych tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 112 mikrogramów stosuje się:

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 125 mikrogramów stosuje się:

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 137 mikrogramów stosuje się:

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 150 mikrogramów stosuje się:

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

•    w testach supresyjnych tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale w dawce 175 mikrogramów stosuje się:

•    w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Lévothyroxine sodium Vale w dawce 200 mikrogramów stosuje się:

   w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy;

•    w testach supresyjnych tarczycy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Levothyroxine sodium Vale

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeżeli ma alergię na jakieś produkty spożywcze lub leki. Kiedy nie przyjmować Levothyroxine sodium Vale:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lewotyroksynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    w razie następujących zaburzeń lub stanów:

o nieleczonej nadczynności tarczycy,

o jeśli pacjent ma nieleczoną podkliniczną (zmniej szone stężenie TSH w surowicy krwi przy prawidłowych stężeniach T3 i T4 ) lub objawową nadczynność tarczycy, o nieleczonej niedoczynności kory nadnerczy, o nieleczonej niedoczynności przysadki, o niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego, o ostrego zapalenia mięśnia sercowego, o ostrego zapalenia wszystkich warstw ściany serca.

Przed rozpoczęciem leczenia Levothyroxine sodium Vale należy wykluczyć lub wyleczyć następujące zaburzenia lub stany:

•    chorobę wieńcową serca,

•    ból w klatce piersiowej z uciskiem (dusznicę bolesną),

•    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),

•    niedoczynność przysadki i (lub) kory nadnerczy,

•    obszary w tarczycy, które wytwarzają niekontrolowane ilości hormonu tarczycy (autonomiczną czynność tarczycy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie wolno przyjmować Levothyroxine sodium Vale w celu odchudzania się. Jeśli stężenia hormonu tarczycy we krwi mieszczą się w prawidłowym zakresie, dodatkowe przyjmowanie hormonów tarczycy nie spowoduje zmniejszenia masy ciała. Przyjmowanie dodatkowych ilości hormonów tarczycy, zwłaszcza w skojarzeniu z niektórymi produktami na odchudzanie, może wywołać ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane.

Cztery do sześciu tygodni po zamianie innego produktu z lewotyroksyną na niniejszy produkt, należy oznaczyć wartości TSH i T4. Szczególną uwagę na zachowanie równowagi czynności tarczycy powinny zwracać osoby, które:

-    są w ciąży lub zamierzają zajść w ciążę,

-    mają niedoczynność tarczycy od urodzenia lub nabyły ją w dzieciństwie,

-    są poddawane terapii supresyjnej po przebytym raku tarczycy, zwłaszcza osoby o słabym zdrowiu lub w podeszłym wieku,

-    mają ośrodkową niedoczynność tarczycy.

Przed rozpoczęciem stosowania Levothyroxine sodium Vale pacjent powinien omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli pacjent ma chorobę wieńcową serca, osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu

serca z szybkim biciem serca, przewlekłą niedoczynność tarczycy lub już przeszedł zawał mięśnia sercowego. Szczególna czujność jest konieczna w przypadku łagodniejszych oznak nadczynności tarczycy spowodowanej podawaniem Lévothyroxine sodium Vale, aby w ten sposób uniknąć nadmiernie dużych stężeń hormonów we krwi. W takich przypadkach należy częściej sprawdzać stężenie hormonów tarczycy (patrz “Jak przyjmować Levothyroxine sodium Vale”).

•    w przypadku niedoczynności tarczycy spowodowanej chorobą przysadki. Należy sprawdzić,

czy u pacjenta nie występuje również niedoczynność kory nadnerczy. Taki stan należy leczyć (hydrokortyzon), zanim rozpocznie się leczenie hormonem tarczycy.

•    w razie podejrzenia obecności obszarów w tarczycy powodujących niekontrolowane

wydzielanie hormonu tarczycy - przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie dalszych testów w celu sprawdzenia systemu regulującego czynność tarczycy.

•    jeśli pacjentką jest kobietą po menopauzie, gdyż jej bardziej zagraża wystąpienie osteoporozy.

Czynność tarczycy należy wtedy sprawdzać częściej, aby zapobiec zwiększonym stężeniom lewotyroksyny we krwi.

•    jeśli pacjent ma cukrzycę, ponieważ konieczna może być zmiana wielkości dawki leku

przeciwcukrzycowego.

•    jeśli pacjent ma padaczkę (napady). Napady padaczkowe odnotowywano rzadko podczas

rozpoczynania leczenia lewotyroksyną.

•    jeśli dziecko przyjmuje leczenie uzupełniające hormonem tarczycy - podczas kilku pierwszych

miesięcy przyjmowania leku może wystąpić częściowa utrata włosów, ale zwykle jest to zjawisko przemijające i potem następuje odrastanie włosów.

Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki przeciwzakrzepowe (patrz „Inne leki a Levothyroxine sodium Vale”).

U wosób podeszłym wieku, np. u pacjentów z chorobami serca, dawka powinna być dostosowywana ostrożnie i indywidualnie, powinien monitorować ich lekarz.

Levothyroxine sodium Vale a inne leki

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez siebie obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planuje przyjmować. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu Levothyroxine sodium Vale, jeśli planowane jest badanie z zastosowaniem jodowych środków kontrastowych.

Działanie leku Levothyroxine sodium Vale może być zaburzone, jeśli jest on stosowany z następującymi lekami:

•    lekami na cukrzycę (np. insuliną, metforminą)

•    lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną, dikumarolem (stosowanymi do rozrzedzania krwi)

•    amiodaronem (stosowanym w leczeniu niektórych chorób serca)

•    aspiryną (stosowaną do obniżania gorączki)

•    lekami zawierającymi estrogen (np. z lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi)

•    setraliną (lekiem przeciwdepresyjnym)

•    chlorochiną i proguanilem (lekami stosowanymi w leczeniu malarii i chorób reumatycznych)

•    trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptyliną, imipraminą)

•    imatynibem (stosowanym w leczeniu raka)

•    lekami kontrolującymi częstość pracy serca, np. digoksyną

•    lekami stymulującymi współczulny układ nerwowy, np. adrenaliną

•    barbituranami (lekami na sen)

•    karbamazepiną lub fenytoiną (lekami stosowanymi w leczeniu padaczki lub napadów drgawek)

•    furosemidem (stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia lub obrzęku)

•    ryfampicyną (stosowaną w leczeniu ciężkich infekcji)

•    lopinawirem/rytonawirem (lekami stosowanymi w leczeniu HIV)

•    propylotiouracylem (stosowanym w leczeniu nadczynności tarczycy)

•    lekami stosowanymi w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca (lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne)

•    glikokortykoidami (np. kortyzonem, hydrokortyzonem, prednizonem i deksametazonem).

Levothyroxine sodium Vale należy przyjmować co najmniej 4-5 godzin przed przyjęciem następujących leków:

•    cholestyraminy, kolestypolu lub klofibratu (stosowanych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)

•    polistyrenosulfonianu sodu (stosowanych w leczeniu chorób nerek).

Levothyroxine sodium Vale należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem następujących leków:

•    leków zawierających węglan wapnia

•    tabletek z żelazem (zawierających siarczan żelazawy)

•    wodorotlenku glinu (stosowanego w leczeniu zgagi)

•    leków stosowanych w leczeniu wrzodów żołądka, np. sukralfatu, leków zobojętniających sok żołądkowy.

Stosowanie Levothyroxine sodium Vale z jedzeniem i piciem

Produkty zawierające soję mogą wpływać na wchłanianie Levothyroxine sodium Vale, co może wymagać korekty dawkowania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Konsekwentne leczenie hormonami tarczycy jest szczególnie ważne podczas ciąży i karmienia piersią i dlatego należy je kontynuować pod nadzorem lekarza prowadzącego.

Zapotrzebowanie na lewotyroksynę może wzrastać podczas ciąży, ze względu na podwyższone stężenie estrogenów (hormonów płciowych kobiety) we krwi. Dlatego należy monitorować czynność tarczycy zarówno w czasie ciąży, jak i po ciąży i odpowiednio korygować dawkę hormonu tarczycy.

Nawet podczas leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny ilość hormonu tarczycy przenikającego do mleka w okresie karmienia piersią jest bardzo mała i dlatego nieszkodliwa.

Levothyroxine sodium Vale w dawkach 100/150/200 mikrogramów Podczas ciąży i karmienia piersią nie wolno wykonywać testów supresyjnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Levothyroxine sodium Vale nie powinna mieć wpływu na zdolność do prowadzenia i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować Levothyroxine sodium Vale

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Indywidualną dzienną dawkę powinien ustalić lekarz na podstawie laboratoryjnych testów diagnostycznych i badań klinicznych.

W przypadku resztkowej czynności tarczycy może wystarczać mniejsza dawka hormonu tarczycy.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca oraz pacjentów z ciężką lub przewlekłą niedoczynnością tarczycy leczenie hormonami tarczycy należy rozpoczynać szczególnie ostrożnie. Oznacza to, że należy najpierw wybrać małą początkową dawkę leku, a następnie zwiększać ją powoli w coraz dłuższych odstępach czasu, często monitorując stężenie hormonu tarczycy. Doświadczenie wykazało, że mniejsza początkowa dawka jest wystarczająca również u pacjentów o małej masie ciała oraz u pacjentów z dużym wolem.

Dawkowanie

W przypadku leczenia indywidualnego dostępne są stopniowane wielkości dawek od 25 mikrogramów do 200 mikrogramów leku Lévothyroxine sodium Vale, co oznacza, że najczęściej jest przyjmowana tylko jedna tabletka na dobę.

W przypadku leczenia niedoczynności tarczycy dorośli początkowo przyjmują 25-50 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę. Jeśli tak zaleci lekarz, dawkę tę można zwiększać o 25-50 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale w odstępach 2-4 tygodniowych, aż do osiągnięcia dawki 100-200 mikrogramów.

Aby po usunięciu wola uniknąć powstawania nowego wola, oraz w przypadku łagodnego wola, przyjmuje się 75-200 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę (do 2 tabletek po 100 mikrogramów).

Levothyroxine sodium Vale25 mikrogramów

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy - przyjmuje się 50100 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 50 mikrogramów

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy - przyjmuje się 50100 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 75 mikrogramów

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy - przyjmuje się 50100 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 88 mikrogramów

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy - przyjmuje się 50100 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 100 mikrogramów

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy - przyjmuje się 50100 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Lévothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

W przypadku testu supresyjnego tarczycy przyjmuje się 200 mikrogramów Lévothyroxine sodium Vale (2 tabletki po 100 mikrogramów) na dobę przez 14 dni, aż do wykonania badania (skanu) po podaniu radionuklidów.

Levothyroxine sodium Vale, 112 mikrogramów

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale,125 mikrogramów

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 137 mikrogramów

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 150 mikrogramów

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

W przypadku testu supresyjnego tarczycy przyjmuje się 150 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale (1 tabletkę 150 mikrogramów) na dobę przez 14 dni, aż do wykonania badania (skanu) po podaniu radionuklidów.

Levothyroxine sodium Vale, 175 mikrogramów

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

Levothyroxine sodium Vale, 200 mikrogramów

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy - dobowa dawka Levothyroxine sodium Vale wynosi 150-300 mikrogramów.

W przypadku testu supresyjnego tarczycy przyjmuje się 200 mikrogramów Levothyroxine sodium Vale (1 tabletkę 200 mikrogramów) na dobę przez 14 dni, aż do wykonania badania (skanu) po podaniu radionuklidów.

W stosownych przypadkach zaleca się stosowanie produktu leczniczego z mniejszą zawartością substancji czynnej na początku leczenia i zwiększanie tej dawki u dorosłych i w leczeniu dzieci.

W przypadku noworodków i niemowląt z wrodzonym niedoborem hormonu tarczycy, kiedy szczególnie ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia w celu osiągnięcia prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego, początkowa zalecana dawka wynosi 10-15 mikrogramów na kg m.c. na dobę przez pierwsze 3 miesiące. Następnie dawkę należy skorygować indywidualnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH oznaczonych we krwi.

Dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy zaczynają leczenie od 12,5-50 mikrogramów leku Levothyroxine sodium Vale na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać co 2-4 tygodnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH zmierzonych we krwi, aż do osiągnięcia pełnej dawki zastępczej. Tak jak i inne wartości, dawkowanie w trakcie długotrwałego leczenia będzie zależeć od wieku i masy ciała danego dziecka.

W pierwszych 6 miesiącach życia pomiar stężenia lewotyroksyny we krwi jest bardziej wiarygodnym badaniem kontrolnym niż pomiar stężenia TSH we krwi (hormonu stymulującego tarczycę). W indywidualnych przypadkach uzyskanie prawidłowych stężeń TSH może potrwać do dwóch lat pomimo podawania odpowiednich ilości lewotyroksyny.

Sposób podawania

Całkowitą dobową dawkę przyjmuje się rano na czczo, co najmniej na pół godziny przed śniadaniem, gdyż substancja czynna jest lepiej wchłaniana na czczo, niż przed lub po posiłku. Tabletki połyka się w całości, nie żując ich i popijając dużą ilością płynu (np. szklanką wody).

Niemowlętom należy podawać całkowitą dobową dawkę co najmniej pół godziny przez pierwszym karmieniem w ciągu dnia. W tym celu tabletkę można rozpuścić w niewielkiej ilości wody (10-15 ml) i powstałą w ten sposób zawiesinę (uwaga: każdą dawkę należy przygotować tuż przed podaniem) podaje się z niewielką ilością płynu (5-10 ml).

Okres podawania leku

Lek należy podawać tak długo, jak zalecił lekarz.

-    Pacjent z niedoczynnością tarczycy lub po przebytej operacji tarczycy z powodu raka tarczycy, będzie zwykle przyjmować Levothyroxine sodium Vale przez całe życie.

-    W przypadku łagodnego wola i w celu zapobieżenia nawrotowi wola lek Levothyroxine sodium Vale będzie przyjmowany przez kilka miesięcy lub lat, albo do końca życia.

-    W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy lek Levothyroxine sodium Vale będzie przyjmowany tak długo, jak długo będzie przyjmowany lek tyreostatyczny.

-    W przypadku leczenia wola łagodnego niezbędny okres leczenia wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli leczenie Levothyroxine sodium Vale nie da pożądanego wyniku w tym okresie, należy rozważyć inne możliwości leczenia.

W okresie użytkowania nie należy usuwać pojemnika (pochłaniacza tlenu) z butelki.

Po otwarciu opakowania tabletki należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Levothyroxine sodium Vale

W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli żadna z tych osób nie jest dostępna, należy natychmiast udać się po pomoc do najbliższego szpitala lub ośrodka kontroli zatruć.

Jeśli pacjent ma padaczkę, w przypadku szybkiego zwiększenia dawki lewotyroksyny mogą u niego wystąpić napady padaczkowe.

W razie przedawkowania mogą pojawić się objawy nadczynności tarczycy (parz „Możliwe działania niepożądane”).

Pominięcie przyjęcia leku Levothyroxine sodium Vale

Jeśli pacjent pominie jakąś dawkę, powinien po prostu trzymać się zwykłego harmonogramu i zgodnie z nim przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. W razie niepewności co do dalszego postępowania proszę poprosić o poradę lekarza lub farmaceutę.

Przerwanie przyjmowania leku Levothyroxine sodium Vale

Aby leczenie było skuteczne, Levothyroxine sodium Vale należy przyjmować regularnie w dawkach przepisanych przez lekarza. W żadnym wypadku nie należy zmieniać, przerywać ani odstawiać przepisanego leczenia bez skontaktowania się z lekarzem. Jeśli pacjent przerwie lub odstawi leczenie wcześniej niż powinien, objawy choroby mogą wrócić. Objawy te zależą od choroby podstawowej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne występują rzadko.

Każdy nagle występujący świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie (zwłaszcza obejmujące całe ciało), należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

Jeśli moc dawki nie jest tolerowana przez pacjenta w indywidualnych przypadkach lub w razie przedawkowania, mogą wystąpić typowe objawy nadczynności tarczycy, zwłaszcza jeśli dawkę zwiększa się za szybko na początku leczenia (częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    bóle głowy, nagłe zaczerwienie, nadmierne pocenie się

•    zmniejszenie masy ciała

•    dreszcze, niepokój, nadpobudliwość, nerwowość

•    trudności ze spaniem

•    szybkie bicie serca (tachykardia) lub dusznica bolesna (ból w klace piersiowej z uczuciem ucisku)

•    nieregularne bicie serca, kołatanie serca (silne bicie serca)

•    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie), niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

•    duszności

•    zwiększony apetyt, nudności, wymioty, luźne stolce (biegunka), kurcze żołądka

•    słabość mięśni i kurcze mięśni

•    gorączka

•    nietolerowanie gorąca

•    u dzieci można zauważyć niewielką utratę włosów

•    u kobiet - zmiany cyklu miesiączkowego (okresu)

W razie pojawienia się jakiegokolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem. Te objawy zwykle ustępują po zmianie dawki. Zaobserwować można również nietypowe objawy (rzadko: u 1 osoby na 1000) zwiększonego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego (zwłaszcza u dzieci).

Przedawkowanie lewotyroksyny u dzieci może spowodować zbyt wczesne spajanie się kości czaszki i przedwczesne zakończenie wzrostu.

W razie nadwrażliwości na lewotyroksynę sodową lub którykolwiek ze składników leku, mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry i dróg oddechowych.

Postępowanie po przedawkowaniu

Działania niepożądane należy zgłosić lekarzowi. Zadecyduje on o tym, czy dobową dawkę należy zmniejszyć, czy też przez kilka dni pacjent nie powinien przyjmować tabletek. Gdy tylko działania niepożądane ustąpią, leczenie można wznowić przy ostrożnym dawkowaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Levothyroxine sodium Vale

LEK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.

Levothyroxine sodium Vale w tabletkach 25 i 125 mikrogramów:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Levothyroxine sodium Vale w tabletkach 50, 100 i 112 mikrogramów:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Levothyroxine sodium Vale w tabletkach 75, 88 i 137, 150,175 i 200 mikrogramów:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Levothyroxine sodium Vale

Substancją czynną leku jest sól sodowa lewotyroksyny.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 25 mikrogramów zawiera 27,8 lewotyroksyny, co odpowiada 25 mikrogramom soli sodowej lewotyroksyny.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 50 mikrogramów zawiera 55,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej , co odpowiada 50 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 75 mikrogramów zawiera 83,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej , co odpowiada 75 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 88 mikrogramów zawiera 97,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej , co odpowiada 88 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 100 mikrogramów zawiera 111,3 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej , co odpowiada 100 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 112 mikrogramów zawiera 124,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 112 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 125 mikrogramów zawiera 139,1 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 125 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 137 mikrogramów zawiera 152,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 137 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 150 mikrogramów zawiera 166,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 150 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 175 mikrogramów zawiera 194,7 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 175 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 200 mikrogramów zawiera 222,5 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 200 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Pozostałe składniki to:

Celuloza mikrokrystaliczna PH101 Skrobia żelowana, kukurydziana Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Jak wygląda Levothyroxine sodium Vale i co zawiera opakowanie

Opakowania leku Levothyroxine sodium Vale, tabletki to butelki z HDPE z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci, zawierające pojemnik z PP z pochłaniaczem tlenu, w tekturowym pudelku.

Opakowanie zawiera 50, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 25 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “25” i linią podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 50 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “50” po jednej stronie i “L01” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 75 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “75” po jednej stronie i “L02” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 88 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “88” po jednej stronie i “L07” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 100 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “100” po jednej stronie i “L10” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 112 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “112” po jednej stronie i “L11” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 125 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “125” po jednej stronie i “L12” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 137 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “137” po jednej stronie i “L15” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 150 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “150” po jednej stronie i “L17” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 175 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “175” po jednej stronie i “L20” po drugiej stronie.

Tabletki z Levothyroxine sodium Vale 200 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “200” po jednej stronie i “L21” po drugiej stronie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Vale Pharmaceuticals Limited

Unit 1B Gurtnafleur Business Park

Clonmel

Co. Tipperary

Irlandia

Wytwórca

Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestraße 32-36,

23843 Bad Oldesloe Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Luxembourg

Norway

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

The Netherlands


Levothyroxin Aspen 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 pg tabletten

Thevier 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mcg tabletten

Levothyroxine Vale 100 mikrogramú tableta

Levothyroxinnatrium Vale

Eltroxin

Eltroxin

Levothyroxine sodium Vale Levothyroxine sodium Aspen

Thyrax 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 pg compressa

Levotrox

Thyrax

Levothyroxine sodium Vale Eltroxin

Natrijev levotiroksinat Vale Pharmaceuticals 25/50/100/150/200 mikrogramov tablete

Eltroxin 25/50/75/100/125/150/175/200 microgramos comprimidos Eltroxin

Levothyroxine Natrium Vale 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 pg tabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Levothyroxine sodium Vale

Charakterystyka Levothyroxine sodium vale

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lévothyroxine sodium Vale, Lévothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, tabletki 25 mikrogramów tabletki 50 mikrogramów tabletki 75 mikrogramów tabletki 88 mikrogramów tabletki 100 mikrogramów tabletki 112 mikrogramów tabletki 125 mikrogramów tabletki 137 mikrogramów tabletki 150 mikrogramów tabletki 175 mikrogramów tabletki 200 mikrogramów

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Każda tabletka Lévothyroxine sodium Vale 25 mikrogramów zawiera 27,8 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 25 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 50 mikrogramów zawiera 55,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 50 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 75 mikrogramów zawiera 83,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 75 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 88 mikrogramów zawiera 97,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 88 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 100 mikrogramów zawiera 111,3 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 100 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 112 mikrogramów zawiera 124,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 112 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 125 mikrogramów zawiera 139,1 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 125 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 137 mikrogramów zawiera 152,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 137 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 150 mikrogramów zawiera 166,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 150 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 175 mikrogramów zawiera 194,7 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 175 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 200 mikrogramów zawiera 222,5 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 200 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 25 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “25” i linią podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 50 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “50” po jednej stronie i “L01” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 75 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “75” po jednej stronie i “L02” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 88 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “88” po jednej stronie i “L07” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 100 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “100” po jednej stronie i “L10” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 112 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “112” po jednej stronie i “L11” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 125 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “125” po jednej stronie i “L12” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 137 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “137” po jednej stronie i “L15” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 150 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “150” po jednej stronie i “L17” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 175 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “175” po jednej stronie i “L20” po drugiej stronie.

Tabletki Levothyroxine sodium Vale 200 mikrogramów są okrągłymi, białymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi krawędziami o średnicy 6,5 mm z wytłoczeniem “200” po jednej stronie i “L21” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lewotyroksyna 25-200 mikrogramów

■    Niedoczynność tarczycy.

■    Zapobieganie nawrotom wola po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego.

■    Wole łagodne, obojętne.

■    Terapia supresyjna i zastępcza w przypadku złośliwego nowotworu tarczycy, zwłaszcza po operacji usunięcia tarczycy.

Lewotyroksyna 25-100 mikrogramów

   Terapia skojarzona z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowej czynności tarczycy.

Lewotyroksyna 100/150/200 mikrogramów

   Test supresyjny tarczycy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie hormonami tarczycy/terapia zastępcza Dawkowanie

Podane informacje o dawkowaniu są jedynie ogólnymi wskazówkami. Indywidualną dawkę dobową należy określić na podstawie laboratoryjnych testów diagnostycznych i badań klinicznych. Przy zachowanej resztkowej czynności tarczycy może być wystarczająca mniejsza dawka zastępcza.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca oraz u pacjentów z ciężką lub przewlekłą niedoczynnością tarczycy, leczenie hormonami tarczycy musi być rozpoczynane szczególnie ostrożnie, zaczynając od małej dawki początkowej i zwiększając ją potem powoli w coraz dłuższych odstępach czasu i często monitorując stężenie hormonu tarczycy. Doświadczenie wykazało, że mniejsza dawka jest wystarczająca również u pacjentów o małej masie ciała oraz u pacjentów z dużym wolem. Tabletki z lewotyroksyną 25 mikrogramów można dzielić na połowy i dlatego można zastosować dawkę początkowa 12,5 mikrograma.

U niektórych pacjentów stężenie hormonów T4 lub ft4 może być zwiększone, dlatego w celu monitorowania przyjętego schematu leczenia, lepsze jest oznaczanie stężenia TSH w surowicy krwi.

Dzieci i młodzież

Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 100-150 mikrogramów na m2 powierzchni ciała na dobę.

W przypadku noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, kiedy szybka terapia zastępcza jest ważna, początkowa zalecana dawka wynosi 10-15 mikrogramów na kg masy ciała na dobę, przez pierwsze 3 miesiące. Następnie dawkę należy skorygować indywidualnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH.

W przypadku dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy początkowa zalecenia dawka wynosi 12,5-50 mikrogramów na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać co 2-4 tygodnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH, aż do osiągnięcia pełnej dawki zastępczej.

Niemowlętom należy podawać całkowitą dobową dawkę co najmniej pół godziny przez pierwszym karmieniem w ciągu dnia.

Sposób podawania

Całkowitą dobową dawkę przyjmuje się rano na czczo, co najmniej na pół godziny przed śniadaniem. Tabletki połyka się w całości, nie żując ich i popijając płynem.

Niemowlętom należy podawać całkowitą dobową dawkę, co najmniej pół godziny przez pierwszym karmieniem w ciągu dnia. W tym celu tabletkę można rozpuścić w niewielkiej ilości wody (10-15 ml) i powstałą w ten sposób zawiesinę (uwaga: każdą dawkę należy przygotować tuż przed podaniem) podaje się z niewielką ilością płynu (5-10 ml).

Wskazanie

Dawka

(mikrogramów lewotyroksyny sodowej/dobę)

Niedoczynność tarczycy:

Dorośli

dawka początkowo

25-50

dawka podtrzymująca

100-200

(zwiększanie dawki w odstępach 2-4 tygodniowych, o 25-50 mikrogramów)

Zapobieganie nawrotom wola:

75-200

Wole obojętne:

75-200

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy:

50-100

Po usunięciu tarczycy z powodu raka tarczycy:

150-300

Scyntygrafia

supresyjna

tarczycy:

Tabletki lewotyroksyny 100 mikrogramów

200 mikrogramów (co odpowiada 2 tabletkom na dobę, przez 14 dni przed badaniem scyntygraficznym)

Tabletki lewotyroksyny 150 mikrogramów

150 mikrogramów (co odpowiada 1 tabletce na dobę, przez 14 dni przed badaniem scyntygraficznym)

Tabletki lewotyroksyny 200 mikrogramów (co odpowiada 1 tabletce na 200 mikrogramów    dobę przez 14 dni przed badaniem

__scyntygraficznym))_


Czas trwania leczenia

W większości przypadków leczenie trwa przez całe życie jeśli dotyczy niedoczynności tarczycy i usunięcia tarczycy z powodu raka tarczycy, kilka miesięcy lub lat i nawet przez całe życie jeśli dotyczy wola obojętnego i zapobiegania nawrotowi wola, lub zależy od okresu podawania przeciwtarczycowego produktu leczniczego w przypadku, gdy lewotyroksyna stosowana jest wraz z nim w celu leczenia nadczynności tarczycy.

W przypadku wola obojętnego niezbędny okres leczenia wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli leczenie lewotyroksyną sodową kończy się niepowodzeniem w ciągu tego okresu czasu, należy rozważyć inne możliwości leczenia.

Test supresyjny tarczycy

Przy wykonywaniu testów supresyjnych tarczycy codziennie przyjmuje się 150-200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej przez 14 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

W indywidualnych przypadkach, np. przy zaburzeniach serca, u osób w podeszłym wieku, należy wolniej zwiekszać dawkę z jednoczesną regularną kontrolą stężenia TSH.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w p. 6.1.

■    Nieleczona nadczynność tarczycy.

■    Nieleczona podkliniczna (zmniejszone stężenie TSH w surowicy przy prawidłowych stężeniach Ti T4 o dowolnej etiologii) lub objawowa nadczynność tarczycy.

■    Nieleczona niedoczynność nadnerczy.

■    Nieleczona niedoczynność przysadki.

■    Ostry zawał mięśnia sercowego.

■    Ostre zapalenie mięśnia sercowego.

■    Ostre zapalenie całego serca.

W okresie ciąży niewskazane jest równoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku przeciwtarczycowego.

Stosowanie podczas ciąży i w okresie laktacji omówiono w punkcie 4.6.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hormonów tarczycy nie wolno podawać w celu odchudzenia się. U pacjentów z wolem obojętnym prawidłowe dawki nie powodują zmniejszenia masy ciała. Większe dawki mogą powodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane, takie jak niedoczynność tarczycy i (lub) gorsza kontrola niedoczynności tarczycy, w szczególności w skojarzeniu z niektórymi lekami

odchudzającymi, takimi jak orlistat. Może to być spowodowane zmniejszenie wchłaniania soli jodu i (lub) lewotyroksyny.

Przy zamianie innego produktu lewotyroksyny na ten produkt, po upływie czterech do sześciu tygodni należy oznaczyć stężenia TSH i T4. Zaleca się skorygowanie dawki w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta i wyników badań laboratoryjnych.

W celu utrzymania równowagi czynności tarczycy konieczne jest zachowanie ostrożności w następujących przypadkach:

-    u kobiet będących w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę,

-    we wrodzonej lub nabytej w dzieciństwie niedoczynności tarczycy,

-    w terapii supresyjnej u pacjentów z rakiem tarczycy w wywiadzie, w szczególności o słabym zdrowiu lub w podeszłym wieku,

-    u pacjentów z ośrodkową niedoczynnością tarczycy.

Przed rozpoczęciem terapii hormonalnej tarczycy, należy najpierw wykluczyć lub leczyć następujące choroby:

■    chorobę wieńcową serca,

■    dusznicę bolesną,

■    nadciśnienie,

■    niedoczynność przysadki    i (lub) kory nadnerczy,

■    autonomiczną czynność tarczycy.

Stany te lub choroby należy także wykluczyć lub leczyć przed wykonaniem testów supresyjnych tarczycy, z wyjątkiem autonomicznej czynności tarczycy, która może być powodem wykonania testu supresyjnego tarczycy.

Bezwzględnie unikać należy indukcji nadczynności tarczycy, nawet stosunkowo łagodnym produktem leczniczym w przypadku choroby wieńcowej serca, niewydolności serca, tachyarytmii, przewlekłej niedoczynności tarczycy lub u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego. Podczas hormonalnej terapii tarczycy u pacjentów tych należy częściej sprawdzać stężenia hormonów tarczycy (patrz p. 4.2).

W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy należy ustalić, czy występuje również niedoczynność kory nadnerczy. Jeśli tak jest, najpierw musi być przeprowadzone leczenie zastępcze (hydrokortyzonem).

Jeśli podejrzewa się autonomiczną czynność tarczycy, zaleca się wykonanie testu TRH lub scyntygrafię supresyjną.

Długotrwałe stosowanie terapii lewotyroksyną sodową u kobiet, wiązało się ze zwiększoną resorpcją kości, powodującej przez zmniejszenie mineralnej gęstości kości. Podczas leczenia lewotyroksyną kobiet w wieku pomenopauzalnym, które są bardziej narażone na osteoporozę, należy częściej kontrolować czynność tarczycy w celu uniknięcia nadmiernych stężeń lewotyroksyny we krwi.

Terapia zastępcza tarczycy może spowodować konieczność zastosowania większych dawek insuliny lub innej terapii przeciwcukrzycowej. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku cukrzycy i moczówki prostej.

Rodziców dzieci przyjmujących leki tarczycowe powinno się informować o możliwości częściowej utraty włosów w ciągu kilku pierwszych miesięcy leczenia, ale to działanie jest zwykle przemijające i potem następuje odrastanie włosów.

Należy zachować ostrożność podczas podawania lewotyroksyny pacjentom z padaczką w wywiadzie. Napady zgłaszano rzadko w związku z rozpoczynaną terapią lewotyroksyną sodową i mogą one mieć związek z oddziaływaniem hormonu tarczycowego na próg drgawkowy.

Informacje dotyczące cukrzyków i pacjentów stosujących leczenie przeciwzakrzepowe zamieszczono w p.4.5.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwcukrzycowe:

Lewotyroksyna może osłabiać działanie leków zmniejszających stężenie cukru we krwi. U pacjentów z cukrzycą regularnie należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza na początku terapii hormonami tarczycy. W razie konieczności, należy odpowiednio skorygować dawkowanie leków przeciwcukrzycowych.

Pochodne kumaryny:

Lewotyroksyna może potęgować działanie pochodnych kumaryny na skutek wypierania ich z połączeń z białkami w osoczu. Dlatego w przypadku leczenia skojarzonego z pochodnymi kumaryny należy regularnie kontrolować krzepnięcie krwi i w razie potrzeby dostosowywać dawkowanie leku przeciwzakrzepowego (zmniejszać dawkę).

Żywice jonowymienne:

Żywice jonowymienne, takie jak cholestyramina, kolestypol, sole wapnia i sole sodowe kwasu sulfonowego hamują wchłanianie lewotyroksyny i dlatego nie należy ich podawać w ciągu 4 do 5 godzin przed przyjęciem lewotyroksyny sodowej.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające glin, leki zawierające żelazo, węglan wapnia: Wchłanianie lewotyroksyny mogą zmniejszyć równoczesne przyjmowane leki zobojętniające kwas żołądkowy i zawierające glin (leki zobojętniające, sukralfat), leki zawierające żelazo i węglan wapnia. Z tego powodu L-lewotyroksynę należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed tymi lekami.

Propylotiouracyl, glikokortykoidy i leki blokujące receptory beta-adrenergiczne:

Te substancje hamują przekształcanie się T4 w T3.

Amiodaron i środki kontrastowe zawierające jod:

Z powodu dużej zawartości jodu środki te mogą inicjować zarówno nadczynność, jak i niedoczynność tarczycy. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z wolem guzkowym z ewentualną czynnością autonomiczną tarczycy. W wyniku takiego oddziaływania amiodaronu na czynność tarczycy, konieczne może być skorygowanie dawki lewotyroksyny sodowej.

Salicylany, dikumarol, furosemid, klofibrat, fenytoina:

Salicylany, dikumarol, duże dawki (250 mg) furosemidu, klofibratu, fenytoiny i inne substancje mogą powodować wypieranie lewotyroksyny z jej połączeń z białkami osocza, co prowadzi do zwiększenia stężenia wolnej tyroksyny (fT4) w osoczu.

Środki antykoncepcyjne zawierające estrogen, leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej po menopauzie:

Zapotrzebowanie na lewotyroksynę może wzrastać podczas stosowania estrogenowych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie.

Se tralina, chlorochina/proguanil:

Te substancje zmniejszają skuteczność lewotyroksyny i zwiększają stężenie TSH w surowicy krwi.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne:

Lewotyroksyna zwiększa wrażliwość receptorową na katecholaminy, przyspieszając przez to reakcję na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylinę, imipraminę).

Imatynib:

Imatynib może zmniejszać stężenie lewotyroksyny (tyroksyny) w osoczu krwi.

Produkty naparstnicy:

Jeśli leczenie lewotyroksyną inicjuje się u pacjentów leczonych produktami naparstnicy, może być konieczne skorygowanie dawki tego produktu. Pacjenci z nadczynnością tarczycy mogą wymagać stopniowego zwiększania dawki digoksyny w miarę leczenia, ponieważ początkowo są oni stosunkowo wrażliwi na digoksynę.

Leki sympatykomimetyczne:

Działanie leków sympatykomimetycznych (np. adrenaliny) ulega nasileniu.

Leki pobudzające enzymy:

Barbiturany, ryfampicyna, karbamazepina i inne produkty lecznicze o właściwościach pobudzających enzymy wątrobowe mogą zwiększać wątrobowy klirens lewotyroksyny.

Inhibitory proteazy:

Odnotowano, że lewotyroksyna traci swoje działanie lecznicze wtedy, kiedy się ją podaje jednoczesnie z lopinawirem/rytonawirem. Dlatego należy uważnie monitorować czynność tarczycy u pacjentów przyjmujących równocześnie lewotyroksynę i inhibitory proteazy.

Produkty zawierające soję :

Produkty zawierające soję mogą zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny w jelitach. Informowano o zwiększeniu stężenia TSH w surowicy u dzieci, gdy podawano im dietę zawierającą soję i leczono je lewotyroksyną z powodu wrodzonej niedoczynności tarczycy. W celu uzyskania prawidłowych stężeń T4 i TSH w surowicy potrzebne mogą być niezwykle duże dawki lewotyroksyny. Podczas stosowania diety zawierającej soję i po jej zakończeniu, konieczne jest dokładne monitorowanie stężeń T4 u TSH w surowicy; konieczne może być odpowiednie skorygowanie dawki lewotyroksyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Zapotrzebowanie na lewotyroksynę może zwiększyć się w czasie ciąży z powodu estrogenu. Dlatego należy monitorować czynność tarczycy zarówno w czasie ciąży, jak i po niej i odpowiednio korygować dawkę hormonu tarczycy.

Szczególnie w czasie ciąży i laktacji leczenie hormonami tarczycy musi być stosowane w sposób konsekwentny.

W punkcie 4.3 zamieszczono informacje dotyczące równoczesnego przyjmowania lewotyroksyny i leków przeciwtarczycowych podczas ciąży.

Ciąża

Lewotyroksynę przyjmowało dużo kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku rozrodczym i dotychczas nie zaobserwowano jakichkolwiek zakłóceń procesu rozrodczego. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy u matki może jednak niekorzystnie oddziaływać na rozwój płodu lub jego zdrowie.

Nie wiadomo, czy leczenie lewotyroksyną w czasie ciąży jest bezpieczne, ale należy rozważyć możliwe ryzyko nieprawidłowego rozwoju płodu i porównać je z ryzykiem dla płodu, w przypadku nieleczenia niedoczynności tarczycy.

Karmienie piersią

Nawet podczas leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny ilość hormonu tarczycy jaka przenika do mleka matki podczas karmienia piersią jest niewystarczająca do tego, aby spowodować rozwój nadczynności lub supresję wydzielania TSH u niemowlęcia.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy wykonywać testów supresyjnych.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma dostępnych wyników badań na temat wpływu lewotyroksyny na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lewotyroksyna jest identyczna z naturalnie występującym hormonem tarczycy, dlatego nie powinna mieć jakiegokolwiek wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości obejmujące wysypkę na skórze, świąd i obrzęk.

W przypadku nadwrażliwości na lewotyroksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w tabletkach Levothyroxine sodium Vale, mogą wystąpić reakcje alergiczne skóry (rumień) oraz zaburzenia układu oddechowego (duszności).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmniejszenie masy ciała.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadkie (> 1/1 0000 do <1/1000): łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u dzieci.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): drżenie, niepokój, nadpobudliwość, bezsenność.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, nadciśnienie, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): duszności.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zwiększony apetyt, bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): utrata włosów u dzieci. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kurcze mięśni, osłabienie mięśni, ścieśnienie czaszki u niemowląt i przedwczesne zarastanie nasad kości u dzieci.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nieregularne miesiączki. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podawania leku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle głowy, uderzenia gorąca, gorączka i pocenie się, nietolerowanie gorąca u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Zwiększenie stężenia T3 jest bardziej wiarygodną oznaką przedawkowania niż zwiększenie stężenia T4 lub fT4.

Oprócz zaostrzenia się działań niepożądanych zauważyć można również następujące objawy: pobudzenie, stan dezorientacji, drażliwość, nadmierna ruchliwość, bóle głowy, pocenie się, rozszerzenie źrenicy, tachykardia, arytmie, szybkie oddychanie, gorączka, częstsze wypróżnienia i drgawki. Oznaki klinicznej nadczynności tarczycy mogą ulec opóźnieniu nawet o pięć dni.

Zaleca się wtedy przerwanie leczenia i przeprowadzenie badania kontrolnego, zależnie od stopnia przedawkowania.

W przypadkach zatrucia (próby samobójcze) u ludzi tolerowane były dawki lewotyroksyny wynoszące do 10 mg bez jakichkolwiek powikłań. Ciężkie powikłania, takie jak zagrożenie dla podstawowych czynności życiowych (oddychania i krążenia) są mało prawdopodobne, chyba że przedawkowanie dotyczy osoby z chorobą wieńcową serca. Zgłaszano niemniej jednak przypadki przełomu tarczycowego, napadów drgawek, niewydolności serca i śpiączki. Zgłaszano pojedyncze przypadki nagłej śmierci sercowej u pacjentów nadużywających przez wiele lat lewotyroksynę.

Zgłaszano wyjątkowe przypadki napadów drgawek u pacjentów z padaczką, kiedy rozpoczynano u nich leczenie lewotyroksyną, zwłaszcza wtedy, kiedy jej dawkę szybko zwiększano.

Leczenie:

Leczenie najczęściej jest objawowe i podtrzymujące.

Celem terapii jest przywrócenie stanu klinicznego i biochemicznego prawidłowej czynności tarczycy, poprzez pomijanie lub zmniejszanie dawek tyroksyny, jak również zastosowanie innych środków zależnie od stanu klinicznego chorego.

W przypadku ostrego przedawkowania wchłanianie z przewodu pokarmowego można ograniczyć przez podanie węgla leczniczego. W przypadku ciężkich objawów sympatykomimetycznych, takich jak tachykardia, stan niepokoju, pobudzenie i ruchy mimowolne, objawy te można złagodzić przez podanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Nie są wskazane leki przeciwtarczycowe, ponieważ czynność tarczycy jest już w pełni zahamowana.

W razie krańcowo wysokich dawek (próby samobójcze) pomocna może się okazać plazmafereza.

Przedawkowanie lewotyroksyny wymaga dłuższego okresu monitorowania. Pojawienie się objawów przedawkowania może się opóźnić nawet o 6 dni ze względu na stopniowe przekształcanie się lewotyroksyny w liotyroninę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leczenie tarczycy; hormony tarczycy. KodATC: H03AA01 Mechanizm działania

Działanie syntetycznej lewotyroksyny zawartej w lewotyroksynie sodowej jest identyczne z działaniem występującego w organizmie hormonu tarczycy, wytwarzanego głównie przez gruczoł tarczowy. Organizm nie jest w stanie odróżnić lewotyroksyny endogennej od egzogennej.

Działanie farmakodynamiczne

Po częściowym przekształceniu się w liotyroninę (T3), zwłaszcza w wątrobie i nerkach, i po przeniknięciu do komórek organizmu, zauważa się charakterystyczne oddziaływanie hormonu tarczycy na rozwój, wzrost i metabolizm, następujące po aktywacji receptorów T3.

Terapia zastępcza hormonami tarczycy prowadzi do normalizacji procesów metabolizmu. W ten sposób na przykład zwiększenie stężenia cholesterolu z powodu niedoczynności tarczycy zostanie znacząco ograniczone przez podanie lewotyroksyny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W dużej zależności od postaci galenowej leku, po podaniu doustnym na czczo wchłania się do 80% lewotyroksyny, głównie w górnym odcinku jelita cienkiego. Wchłanianie to jest znacznie ograniczone, jeśli produkt podaje się z posiłkiem. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 2-3 godzinach po przyjęciu leku.

Po rozpoczęciu terapii doustnej początek działania leku zauważa się po 3 do 5 dniach.

Dystrybucja

Obliczona objętość dystrybucji wynosi około 10 l do 12 l. Stopień wiązania się lewotyroksyny ze specyficznymi białkami transportowymi wynosi około 99,97%. Wiązanie hormonu z białkami nie jest kowalencyjne, dlatego następuje stała i bardzo szybka wymiana pomiędzy wolną i związaną frakcją hormonu.

Metabolizm

Klirens metaboliczny lewotyroksyny wynosi około 1,2 l osocza/dobę. Lek ulega rozkładowi głównie w wątrobie, w nerkach, mózgu i w mięśniach. Metabolity są wydalane z moczem i kałem.

Eliminacja

Okres półtrwania lewotyroksyny wynosi około 7 dni, jest on jednak krótszy w przypadku nadczynności tarczycy (3 do 4 dni) oraz dłuższy przy niedoczynności tarczycy (około 9 do 10 dni).

Lewotyroksyna przenika przez łożysko tylko w niewielkich ilościach. Podczas leczenia prawidłowymi dawkami tylko niewielkie ilości lewotyroksyny przenikają do mleka matki.

Ze względu na jej duży stopień wiązania lewotyroksyny z białkami, lewotyroksyna nie daje się usuwać w zabiegach dializy i hemoperfuzji.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania niepożądane zaobserwowane w badaniach toksyczności po podaniu dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych, występowały tylko po dużych dawkach.

Toksyczność ostra

Ostra toksyczność lewotyroksyny jest bardzo niewielka.

Toksyczność _ przewlekła

Badania toksyczności przewlekłej prowadzono na różnych gatunkach zwierząt (szczury, psy). U szczurów, którym podawano duże dawki, obserwowano oznaki uszkodzenia wątroby, częstsze występowanie zespołu nerczycowego oraz zmiany masy narządów. Nie zaobserwowano znaczących reakcji niepożądanych u psów.

Mutagenność

Nie ma dostępnych danych dotyczących mutagennego działania lewotyroksyny. Dotychczas nie było żadnych podejrzeń ani nie uzyskano żadnych dowodów szkodliwego oddziaływania hormonów tarczycy na potomstwo z powodu zmian genetycznych spowodowanych przez te hormony.

W teście mikrojądrowym u myszy lewotyroksyna nie wykazała działania mutagennego.

Rakotwórczość

Nie przeprowadzano długoterminowych badań na zwierzętach dotyczących rakotwórczego działania lewotyroksyny.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Hormony tarczycy przenikają przez łożysko w bardzo niewielkich ilościach.

Po podaniu lewotyroksyny szczurom we wczesnej ciąży obserwowano u nich działania niepożądane, w tym śmierć płodu lub noworodka, tylko w przypadku bardzo dużych dawek. Zaobserwowano pewien wpływ na kształtowanie się kończyn u myszy oraz na rozwój ośrodkowego układu nerwowego u szynszyli, ale badania nad teratogennością u świnek morskich i królików nie wykazały częstszego występowania wad wrodzonych.

Nie są znane żadne badania dotyczące wpływu na płodność u zwierząt. Nie ma żadnych dostępnych danych dotyczących upośledzenia płodności u mężczyzn lub kobiet. Nie ma żadnych podejrzeń ani dowodów na to, że może to mieć miejsce.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna PH101 Skrobia żelowana, kukurydziana Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lévothyroxine sodium Vale, tabletki 25 i 125 mikrogramów:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Lévothyroxine sodium Vale, tabletki 50, 100 i 112 mikrogramów:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Levothyroxine sodium Vale, tabletki 75, 88, 137, 150, 175 i 200 mikrogramów:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki a z HDPE z zakrętką z PP zabezpieczająca przed dostępem dzieci, zawierająca pojemnik z PP z pochłaniaczem tlenu, w tekturowym pudelku.

Wielkości opakowań: 28, 50, 60, 84, 90, 100 i 112 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vale Pharmaceuticals Ltd

Unit 1B Gurtnafleur Business Park

Clonmel

Co. Tipperary

Irlandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

tabletki 25 mikrogramów: tabletki 50 mikrogramów: tabletki 75 mikrogramów: tabletki 88 mikrogramów: tabletki 100 mikrogramów tabletki 112 mikrogramów tabletki 125 mikrogramów tabletki 137 mikrogramów tabletki 150 mikrogramów tabletki 175 mikrogramów tabletki 200 mikrogramów


Lévothyroxine sodium Vale, Lévothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale, Levothyroxine sodium Vale,

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Levothyroxine sodium Vale