+ iMeds.pl

Lewomezin 50 mgUlotka Lewomezin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lewomezin 25 mg, tabletki Lewomezin 50 mg, tabletki

Levomepromazinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lewomezin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Lewomezin

3.    Jak stosować lek Lewomezin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lewomezin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LEWOMEZIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną jest lewomepromazyna, będąca lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym głównie w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych (schizofrenia, psychozy). Lek zapobiega działaniu niektórych substancji w mózgu, co prowadzi do złagodzenia objawów psychozy. Ponadto, lek może być stosowany w terapii silnego bólu, sam lub w skojarzeniu z innymi środkami przeciwbólowymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU LEWOMEZIN

Kiedy nie stosować leku Lewomezin

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewomepromazynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    jeśli pacjent ma nowotwór rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny, pheochromocytoma),

•    jeśli pacjent ma chorobę szpiku kostnego,

•    jeśli u pacjenta zdiagnozowano uraz mózgu,

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS - rzadka reakcja na leki stosowane w terapii poważnych zaburzeń psychicznych),

•    w przypadku miastenii (myasthenia gravis, rzadka choroba powodująca osłabienie mięśni),

•    jeśli pacjent spożywa alkohol.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Lewomezin

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

•    choroba ośrodkowego układu nerwowego (np. padaczka, udar, demencja),

•    choroba serca, wątroby lub nerek,

•    niewydolność oddechowa,

•    niedoczynność tarczycy,

•    cukrzyca,

jaskra,

•    choroba Parkinsona,

•    w rodzinie rozpoznane wydłużenie odstępu QT w EKG, co predysponuje do wystąpienia niemiarowości,

•    w rodzinie w przeszłości wystąpiły zakrzepy żylne, gdyż stosowaniu leków przeciwpsychotycznych towarzyszyło powstawanie zakrzepów.

•    zbyt wolna akcja serca,

•    powiększenie prostaty,

•    późna dyskineza (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane),

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje równocześnie inne leki przeciwpsychotyczne lub stosowany kiedyś inny fenotiazynowy lek przeciwpsychotyczny nie okazał się pomocny.

Lek może powodować suchość w jamie ustnej, patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawki zlecane osobom w podeszłym wieku są zazwyczaj niższe od dawek stosowanych u innych dorosłych pacjentów. Jest to związane z większą podatnością starszych osób na wystąpienie działań niepożądanych.

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lewomepromazyna jest stosowana równocześnie z lekami, o których wiadomo, że wpływają na równowagę kwasowo-zasadową w organizmie lub wydłużają odstęp QT w EKG (np. niektóre leki moczopędne, przeciwpsychotyczne i antybiotyki).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, czy można go stosować równocześnie z lekiem Lewomezin. Równoczesne przyjmowanie może wpływać na skuteczność tych leków lub powodować działania niepożądane.

Do leków tych należą:

•    substancje wpływające na ośrodkowy układ nerwowy, np.:

-    inne leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, sertyndol),

-    środki uspokajające i nasenne,

-    leki przeciwdepresyjne (np. wenlafaksyna, paroksetyna, fluoksetyna i klomipramina),

-    leki przeciwpadaczkowe,

•    leki przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne,

•    leki przeciwnadciśnieniowe,

•    opioidy (np. kodeina i metadon), które są stosowane np. w leczeniu bólu,

•    lit, który jest stosowany w leczeniu choroby dwubiegunowej,

•    chinidyna, stosowana w leczeniu niemiarowości,

•    meflochina, stosowana w leczeniu malarii,

•    cyzapryd, stosowany w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego,

•    bromokryptyn, kabergolina i lewodopa, stosowane w leczeniu choroby Parkinsona.

Zażywanie leku Lewomezin z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować z pokarmem lub na czczo.

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Lewomezin, ponieważ alkohol może nasilać działania niepożądane leku.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiadomić lekarza, jeśli podczas leczenia pacjentka zajdzie w ciążę lub ma zamiar zajść w ciążę. Podczas leczenia należy przerwać karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią, o ile lekarz nie uzna, że jest on konieczny dla zdrowia matki. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U noworodków, których matki stosowały lek Lewomezin w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięsni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lewomezin powoduje uspokojenie, toteż może spowolnić reakcje pacjenta, upośledzając tym samym zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas pierwszych tygodni leczenia należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu, kiedy pacjent będzie wiedział, jak lek wpływa na jego organizm.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lewomezin

Lek zawiera laktozę (25 mg: 43 mg/tabletka, 50 mg: 86 mg/tabletka). Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję cukrów, przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem należy poinformować o tym lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LEWOMEZIN

Należy zawsze stosować lek Lewomezin ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki można dzielić na dwie równe części, aby ułatwić połknięcie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lewomezin

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku przez pacjenta lub inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Udając się po pomoc do lekarza lub szpitala, należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Lewomezin

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas zażycia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy podwajać dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przed wyjazdem na wakacje lub wycieczkę pacjent powinien upewnić się, czy posiada wystarczającą ilość leku.

Przerwanie stosowania leku Lewomezin

Nie należy przerywać stosowania tego leku bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4.


Jak każdy lek, lek Lewomezin tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy występujące na początku leczenia

Na początku leczenia pacjent może odczuwać zawroty głowy podczas wstawania. Objawy te zwykle zmniejszają się podczas kontynuacji leczenia.

Objawy wymagające natychmiastowego kontaktu z lekarzem:

Lewomepromazyna może wywoływać późne dyskinezy, które objawiają się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami języka, twarzy, ust lub szczęk, czasami również z towarzyszącymi im mimowolnymi ruchami kończyn.

Lewomepromazyna może również powodować wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego, z objawami takimi jak: gorączka, nadmierna potliwość, sztywność mięśni, zmiana stanu psychicznego, zaburzenia rytmu serca oraz duże wahania ciśnienia krwi. Nieleczony złośliwy zespół neuroleptyczny jest stanem zagrażającym życiu i może nawet skończyć się śmiercią.

Lewomepromazyna może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, co zmniejsza odporność na zakażenia. W razie wystąpienia zakażenia z objawami, takimi jak gorączka i poważne pogorszenie stanu ogólnego, lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak ból gardła/jamy ustnej, lub zaburzenia oddawania moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wykonane zostanie badanie krwi w celu sprawdzenia liczby białych krwinek (czy nie występuje agranulocytoza). Ważne, aby pacjent poinformował lekarza o przyjmowanym leku.

Wpływ suchości w jamie ustnej na zęby:

Lek może wywoływać suchość w jamie ustnej, co przy długotrwałym leczeniu może powodować uszkodzenie zębów (próchnica). Dlatego też należy starannie myć zęby pastą z fluorem co najmniej dwa razy dziennie. Nawilżenie w jamie ustnej można utrzymać poprzez stosowanie np. produktów z ksylitolem. Należy regularnie kontrolować stan zębów.

Częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100pacjentów):

   zawroty głowy, zmęczenie, mimowolne ruchy (późna dyskineza) i drżenie wokół ust (przy długotrwałym leczeniu), objawy przypominające chorobę Parkinsona, takie jak drżenie, sztywność i niepokój ruchowy (np. niemożność spokojnego stania),

•    łagodne zaburzenia krwi,

•    przyspieszenie akcji serca,

•    spadek ciśnienia krwi,

•    suchość w jamie ustnej,

•    objawy skórne (np. pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne).

Niezbyt częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100pacjentów):

•    zaburzenia widzenia z bliska,

•    zaparcia,

•    trudności w oddawaniu moczu,

   zaburzenia miesiączkowania, nadwrażliwość i powiększenie się piersi.

Rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000pacjentów):

•    poważne zaburzenia krwi,

   zmiany tolerancji cukru, zmiany apetytu, wzrost masy ciała,

•    zaburzenia pamięci, nagłe zaburzenia ruchowe mięśni lub drgawki, zespół zaburzeń obejmujący drgawki, gorączkę, sztywność mięśni i obniżenie stopnia świadomości,

•    nasilenie jaskry z zamkniętym kątem przesączania, zmętnienie soczewek i rogówki,

•    zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca,

•    zapalenie wątroby z towarzyszącą żółtaczką,

•    złośliwy zespół neuroleptyczny (wysoka gorączka, upośledzenie świadomości i sztywność mięśni),

•    zwiększenie porostu włosów na ciele,

•    zmiany libido i potencji, opóźnienie orgazmu, obniżenie potencji, bolesna i wydłużona erekcja.

Częstość nieznana:

•    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich).

W grupie pacjentów w podeszłym wieku z demencją zgłaszano niewielki wzrost liczby zgonów wśród pacjentów stosujących leki przeciwpsychotyczne, w porównaniu z osobami nieleczonymi tymi lekami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LEWOMEZIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lewomezin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i pojemniku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lewomezin

-    Substancją czynną jest lewomepromazyna. Jedna tabletka zawiera odpowiednio 25 mg lub 50 mg lewomepromazyny.

-    Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelatyna, glicerol (85%), talk, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C).

Jak wygląda lek Lewomezin i co zawiera opakowanie

Tabletki 25 mg

białe lub prawie białe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym, z oznakowaniem „ORN 16”, o średnicy 7 mm.

Tabletki 50 mg

białe lub prawie białe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym, z oznakowaniem „ORN 235”, o średnicy 9 mm.

Tabletki można dzielić na połowy.

Wielkość opakowań: 30 i 100 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Levomepromazin Orion 25 mg tableta

Dania:

Levomepromazine Orion 25 mg, 100 mg tablet

Finlandia:

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti/tablett

Niemcy:

Levomepromazin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg Tabletten

Norwegia:

Levomepromazine Orion 25 mg, 100 mg tablett

Polska:

Lewomezin, 25 mg, 50 mg, tabletki

Słowacja:

Levomepromazin Orion 25 mg tableta

Szwecja:

Levomepromazine Orion 25 mg, 100 mg tablett

Data zatwierdzenia ulotki: 30.05.2012

6(6)

Lewomezin

Charakterystyka Lewomezin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lewomezin, 25 mg, tabletki Lewomezin, 50 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lewomezin, 25 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 25 mg lewomepromazyny w postaci lewomepromazyny maleinianu. Substancja pomocnicza: laktoza 43 mg na tabletkę.

Lewomezin 50 mg tabletki

Jedna tabletka zawiera 50 mg lewomepromazyny w postaci lewomepromazyny maleinianu. Substancja pomocnicza: laktoza 86 mg na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka 25 mg tabletki

Białe lub prawie białe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym, z oznakowaniem „ORN 16”, o średnicy 7 mm.

50 mg tabletki

Białe lub prawie białe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym, z oznakowaniem „ORN 235”, o średnicy 9 mm.

Tabletkę można dzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Schizofrenia i inne psychozy

•    Silny ból (w monoterapii albo w skojarzeniu z odpowiednimi lekami przeciwbólowymi).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Schizofrenia i inne psychozy:

Dawka dobowa powinna być stopniowo zwiększana; początkowa dawka doustna wynosi zwykle 25 do 50 mg na dobę. Standardowa dawka dobowa wynosi 75-250 mg. Ze względu na duże indywidualne zróżnicowanie metabolizmu lewomepromazyny mogą być wskazane wyższe dawki. Zwiększanie dawki dobowej powyżej 400 mg nie zwiększa jednak znacząco skuteczności.

Silny ból:

Dawka powinna być zwiększana stopniowo, rozpoczynając od 25-75 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 150 mg dla pacjentów ambulatoryjnych i 300 mg dla pacjentów hospitalizowanych.

Pacjenci w podeszłym wieku: zaleca się stosowanie najniższej skutecznej dawki oraz stopniowe zwiększanie dawki, ponieważ osoby w podeszłym wieku są znacznie bardziej podatne na działania niepożądane lewomepromazyny (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby lub nerek: zaleca się stosowanie najniższej skutecznej dawki oraz stopniowe zwiększanie dawki (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież: biorąc pod uwagę pozapiramidowe działania niepożądane i późną dyskinezę po leczeniu klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi, lewomepromazyna nie jest wskazana u chorych w wieku poniżej 18 lat.

W razie zamieniania produktu Lewomezin na inny produkt leczniczy zawierający lewomepromazynę, należy koniecznie upewnić się, że dawki są równoważne.

Tabletki powinny być przyjmowane z pełną szklanką wody. Produkt leczniczy Lewomezin można zażywać podczas jedzenia lub niezależnie od niego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

•    Guz chromochłonny (pheochromocytoma).

•    Choroby zaburzające czynność szpiku kostnego, w tym agranulocytoza w przeszłości.

•    Uraz mózgu lub poważne zmniejszenie stopnia świadomości (np. zatrucie lekami).

•    Złośliwy zespół neuroleptyczny.

•    Spożywanie alkoholu podczas leczenia lewomepromazyną.

•    Miastenia (myasthenia gravis).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania lewomepromazyny u dzieci i młodzieży.

Zaleca się badanie morfologii krwi przed rozpoczęciem oraz regularnie podczas leczenia, ponieważ w trakcie stosowania lewomepromazyny obserwowano przypadki leukocytozy i agranulocytozy.

Ze stosowaniem antagonistów receptora dopaminowego wiąże się potencjalnie zagrażające życiu zaburzenie neurologiczne zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym (NMS). Objawy kliniczne NMS obejmują: gorączkę, sztywność mięśni, zmiany stanu świadomości i niestabilność układu autonomicznego (niestabilny puls lub ciśnienie krwi, tachykardia, nadmierna potliwość i zaburzenia rytmu serca). Jeśli wystąpi gorączka, należy natychmiast przerwać stosowanie lewomepromazyny.

Neuroleptyki mogą wydłużać odstęp QT w sposób zależny od dawki. Zgłaszano przypadki niemiarowości typu torsades de pointes oraz nagłych zgonów (patrz punkt 4.8). Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów ze znaczną bradykardią, wrodzonym lub rodzinnym zespołem wydłużonego odstępu QT lub stosujących równocześnie inne leki wydłużające odstęp QT (patrz punkt 4.5). Przed rozpoczęciem leczenia fenotiazyną, a także w czasie trwania terapii należy wyrównać zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia i hipomagnezemia), gdyż zwiększają ryzyko złośliwych niemiarowości (patrz punkty 4.5, 4.8 i 4.9).

Podczas leczenia pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby, niewydolnością nerek lub serca, niedoczynnością tarczycy, niewydolnością oddechową, udarem, cukrzycą oraz u osób w podeszłym wieku i u chorych na padaczkę, należy zachować szczególną ostrożność i stosować najniższą skuteczną dawkę.

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano incydenty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE). U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy z zatorami w układzie żylnym, z tego względu przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia produktem Lewomezin należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Należy unikać równoczesnego stosowania innych leków przeciwpsychotycznych.

Rozpoczynając leczenie lewomepromazyną u pacjenta z nadwrażliwością na inny fenotiazynowy lek przeciwpsychotyczny, należy zachować szczególną czujność po podaniu pierwszej dawki, ponieważ istnieje ryzyko alergii krzyżowej.

Lewomepromazyna może być szkodliwa u pacjentów wrażliwych na działanie antycholinergiczne, np. u osób w podeszłym wieku, u chorych z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, u pacjentów z przerostem prostaty lub z parkinsonizmem.

Należy uwzględnić i rozważyć działanie hipotensyjne produktu Lewomezin tabletki podczas stosowania u pacjentów osłabionych, w podeszłym wieku, z niewydolnością serca lub z niektórymi innymi chorobami serca. Pacjenci otrzymujący duże dawki powinni pozostawać w łóżku.

Stosowanie lewomepromazyny w wysokich (względnie lub bezwzględnie) dawkach może powodować wystąpienie niepożądanych działań pozapiramidowych. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, stosowanie lewomepromazyny może wiązać się z wystąpieniem nieodwracalnej dyskinezy. Podczas długotrwałego leczenia może rozwinąć się późna dyskineza, (prawdopodobnie proporcjonalnie do skumulowanej łącznej dawki), nawet po zakończeniu farmakoterapii. Typowe objawy obejmują rytmiczne, mimowolne ruchy języka, twarzy, ust lub szczęk, czasami również z towarzyszącymi mimowolnymi ruchami kończyn. Objawy te mogą utrzymywać się kilka miesięcy lub nawet lat, a u niektórych pacjentów mają charakter nieodwracalny. Po ujawnieniu się pierwszych objawów wskazujących na późną dyskinezę, należy rozważyć korzyści płynące z dalszej terapii względem ryzyka rozwoju nieodwracalnej późnej dyskinezy. Jeśli kontynuacja terapii jest konieczna, należy pamiętać, że leki przeciwpsychotyczne mogą maskować objawy dyskinezy.

Odstawianie pochodnych fenotiazyny powinno przebiegać stopniowo.

Podczas leczenia lewomepromazyną należy unikać spożywania alkoholu (patrz punkt 4.5).

Suchość w jamie ustnej podczas długotrwałego leczenia może powodować uszkodzenie zębów i błony śluzowej. Dlatego należy starannie myć zęby pastą z fluorem co najmniej dwa razy dziennie.

Zwiększenie śmiertelności u osób w podeszłym wieku z demencją

Dane pochodzące z dwóch dużych badań obserwacyjnych pokazały, że pacjenci w podeszłym wieku z demencją leczeni lekami przeciwpsychotycznymi, obarczeni są nieznacznie zwiększonym ryzykiem śmierci w porównaniu z osobami, które nie otrzymują takiego leczenia. Nie ma dostatecznych danych na precyzyjne określenie wielkość tego ryzyka, a przyczyna zwiększonego ryzyka jest nieznana.

Produkt leczniczy Lewomezin nie jest zatwierdzony do leczenia zaburzeń zachowania związanych z demencją.

Produkt leczniczy Lewomezin tabletki zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5    Interakcje z produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lewomepromazyna zwiększa działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy substancji takich jak: alkohol, opioidy, produkty uspokajające, przeciwdepresyjne, nasenne i leki przeciwhistaminowe. Zażycie zawyżonej dawki lewomepromazyny i jednoczesne spożywanie alkoholu może prowadzić do śmiertelnego zatrucia.

U pacjentów stosujących lewomepromazynę, adrenalina może powodować odwrotny efekt i obniżać ciśnienie krwi. Lewomepromazyna zazwyczaj nasila działanie leków przeciwnadciśnieniowych, ale może również osłabiać hipotensyjne działanie guanetydyny, metyldopy i klonidyny.

Należy unikać równoczesnego stosowania innych leków powodujących wydłużenie odstępu QT (np. tiorydazyna, moksyfloksacyna, erytromycyna, metadon, meflochina, sertindol, TCA, lit, cyzapryd) oraz zaburzenia elektrolitowe (np. diuretyki).

Należy unikać równoczesnego podawania produktu z agonistami receptora dopaminowego (np. bromokryptyna, kabergolina) i lewodopą.

Skojarzone podawanie neuroleptyków i litu może zwiększać ryzyko neurotoksycznych działań niepożądanych.

Lewomepromazyna nasila działanie innych leków przeciwcholinergicznych i może wpływać na wchłanianie innych substancji, ponieważ spowalnia opróżnianie żołądka.

W związku z tym, że lewomepromazyna jest metabolizowana przez enzym 2D6 cytochromu P450, lewomepromazyna i inne leki wykorzystujące ten sam szlak metaboliczny mogą wzajemnie zakłócać swój metabolizm podczas równoczesnego stosowania. Lewomepromazyna może hamować metabolizm tych leków i vice versa. Do leków tych należą: chinidyna, leki przeciwdepresyjne (np. wenlafaksyna, paroksetyna, fluoksetyna, kodeina i klomipramina.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży nie zostało ustalone. Brak danych (lub istnieją jedynie ograniczone dane) dotyczących stosowania lewomepromazyny u kobiet w ciąży. Badania u zwierząt dotyczące do toksycznego wpływu na rozród są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Lewomepromazyna przenika przez łożysko. Podczas badań nad stosowaniem haloperydolu u szczurów i królików w późnym okresie ciąży, obserwowano zaburzenia behawioralne dotyczące uczenia się oraz zaburzenia motoryczne. Nie można wykluczyć, że ten efekt wystąpi po wszystkich związkach blokujących receptory dopaminowe. Nie należy stosować lewomepromazyny w pierwszym trymestrze ciąży, a w drugim i trzecim trymestrze można rozważyć użycie najniższej skutecznej dawki i to jedynie po starannym rozważeniu korzyści dla matki względem ryzyka dla dziecka.

Noworodki, narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym na produkt leczniczy Lewomezin) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienia leku, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu. Zgłaszano przypadki takie jak: pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zaburzenia oddechowe lub zaburzenia związane z karmieniem u noworodków. W związku z tym, noworodki należy poddać wnikliwej obserwacji.

Laktacja

Bezpieczeństwo stosowania podczas laktacji nie zostało ustalone. Lewomepromazyna przenika do mleka matki. Kobiety powinny zatem unikać karmienia piersią podczas stosowania lewomepromazyny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lewomepromazyna powoduje uspokojenie i zaburza sprawność motoryczną. Zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia u pacjentów otrzymujących lewomepromazynę występuje zmniejszenie zdolności do prowadzenia pojazdów i wykonywania innych zadań wymagających szczególnej uwagi. W trakcie kontynuacji leczenia rozwija się jednak tolerancja na działanie uspokajające.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem lewomepromazyny są: ortostatyczne niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy o typie zaburzeń równowagi i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Występują na ogół na początku leczenia i ustępują w miarę jego kontynuowania.

Zwłaszcza na początku leczenia lewomepromazyna powoduje uspokojenie i zmęczenie. W trakcie pierwszych tygodni leczenia rozwija się jednak tolerancja na te objawy.

Stosowanie lewomepromazyny może rzadko powodować objawy pozapiramidowe, takie jak ostra dystonia, akatyzje, objawy przypominające parkinsonizm, późne dyskinezy, drżenia wokół ust i złośliwy zespół neuroleptyczny, a także cholinolityczne działania niepożądane, takie jak suchość w ustach, zatrzymanie moczu, trudności z akomodacją, przyspieszenie rytmu serca, zaparcia, ostra jaskra z zamkniętym kątem, impotencja i zaburzenia pamięci. Lek blokuje również receptory alfa-adrenergiczne i może powodować priapizm i zaburzenia wytrysku.

Ze względu na działanie blokujące receptory dopaminowe, lewomepromazyna może powodować hiperprolaktynemię i związane z nią zaburzenia miesiączkowania, powiększenie piersi i ginekomastię. Tak jak inne leki uspokajające, lewomepromazyna powoduje zmiany popędu płciowego i opóźnia orgazm.

Reakcje skórne (głównie pokrzywka, zapalenie skóry, świąd) z powodu nadwrażliwości na lewomepromazynę występują u ponad 5% pacjentów. U niektórych pacjentów lewomepromazyna powoduje nadwrażliwość na światło widzialne i promieniowanie UVA.

Leki przeciwpsychotyczne powodują łagodną leukocytozę lub leukopenię u 30% leczonych pacjentów. Bardzo rzadko podczas stosowania lewomepromazyny występują ciężkie zmiany hematologiczne, takie jak agranulocytoza i niedokrwistość aplastyczna.

Grupy częstości występowania działań niepożądanych są definiowane następująco:

Bardzo często (>1/10),

Często (>1/100 do <1/10),

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100),

Rzadko (>1/10.000 do <1/1000),

Bardzo rzadko (<1/10.000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często lub często

Niezbyt często

Rzadko lub bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Łagodna leukocytoza lub leukopenia

Agranulocytoza,

niedokrwistość

aplastyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmiany tolerancji glukozy, zmiany łaknienia, zwiększenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy o

typie zaburzeń

równowagi,

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego,

uspokojenie,

zmęczenie,

drżenia wokół ust

i późne dyskinezy

(długotrwałe

leczenie),

parkinsonizm,

akatyzje

Zaburzenia pamięci, ostra dystonia, złośliwy zespół

neuroleptyczny, obniżenie progu drgawkowego (u innych pacjentów niż pacjenci z padaczką próg drgawkowy jest bardzo niski)

Zaburzenia oka

Trudności z akomodacją

Ostra jaskra z zamkniętym kątem, zmętnienie soczewki i rogówki (duża dawka/ długotrwałe leczenie)

Zaburzenia serca

Przyspieszenie rytmu serca

Zaburzenia rytmu

serca (po dużych

dawkach),

wydłużenie

odstępu QT,

niewyjaśniony,

nagły zgon,

zatrzymanie

krążenia,

zaburzenia rytmu

typu torsades de

pointes

tachykardia,

komorowe

zaburzenia rytmu

(migotanie komór,

tachykardia

komorowa)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie,

niedociśnienie

ortostatyczne

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

z towarzyszącą mu

żółtaczką

przypominającą

żółtaczkę

zastoinową

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Alergiczne objawy skórne (głównie pokrzywka,

Nadmierny porost

włosów

(hirsutyzm)

zapalenie skóry, świąd),

nadwrażliwość na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu

Ciąża, połóg i okres

okołoporodowy

Zespół

odstawienia leku u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Hiperprolaktynemia, zaburzenia miesiączki, powiększenie piersi, ginekomastia

Zmiany popędu

płciowego,

impotencja,

priapizm,

zaburzenia

wytrysku,

opóźnienie

orgazmu

W trakcie długotrwałego leczenia suchość w ustach może spowodować uszkodzenie zębów i śluzówek. Możliwe jest również wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego.

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, włączając zatorowość płucną oraz zakrzepicę żył głębokich. Częstość nie jest znana.

Podawanie leków przeciwpsychotycznych wiąże się z występowaniem hipotermii.

4.9 Przedawkowanie

Śmiertelna dawka pojedyncza u osoby dorosłej wynosi około 1 g. Do objawów przedawkowania należą: ciężka depresja ośrodkowego układu nerwowego oraz, w mniejszym stopniu, inne działania niepożądane wymienione powyżej. Leczenie ma charakter objawowy. Podanie węgla aktywowanego, wykonanie płukania żołądka i ewentualnie płukania jelit zapobiegają wchłanianiu leku. Należy aktywnie leczyć zaburzenia elektrolitowe oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Drgawki należy leczyć diazepamem (podawanym dożylnie w dawce 10-20 mg), objawy pozapiramidowe -biperydenem (podawanym domięśniowo lub w powolnym wlewie dożylnym w dawce 2-5 mg), a niedociśnienie - dopaminą lub noradrenaliną. Nie wolno stosować adrenaliny. Hemodializa i hemoperfuzja są nieskuteczne. W przypadku znacznego przedawkowania i jeśli pacjent jest nieprzytomny, wskazane jest ciągłe monitorowanie EKG, ponieważ przedawkowanie może powodować ciężkie komorowe zaburzenia rytmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym, kod ATC: N05AA02

Lewomepromazyna jest alifatyczną pochodną fenotiazyny. Blokuje receptory dopaminowe D2 i najprawdopodobniej wywiera tym samym działanie przeciwpsychotyczne i zmniejsza spontaniczną aktywność i agresję. Lewomepromazyna wywiera również działanie przeciwwymiotne, przeciwlękowe i silnie uspokajające. Blokuje receptory D1, H1, a1, muskarynowe i serotoninowe. Ponadto wykazuje właściwości przeciwbólowe, nawet gdy jest stosowana w monoterapii. W ciężkim bólu może być stosowana w celu zmniejszenia zapotrzebowana na opioidy i złagodzenia nudności indukowanych opioidami.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lewomepromazyna łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jednak ze względu na istnienie metabolizmu pierwszego przejścia, jej dostępność biologiczna wynosi około 50%. Lek osiąga maksymalne stężenie w surowicy po 1-4 godzinach od podania doustnego i po 30-90 minutach od podania domięśniowego. Lewomepromazyna przenika przez łożysko i jest wydzielana do mleka kobiecego. Kumuluje się w tkankach i jej objętość dystrybucji wynosi 23-42 l/kg. Lewomepromazyna jest wydalana z moczem w postaci częściowo aktywnych metabolitów powstających w wyniku demetylacji i sulfoksydacji. Jej okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi na ogół 15-30 godzin, jednak może być wydłużony nawet do trzech dni.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym i wielokrotnym

Dane pochodzące z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym nie pokazują szczególnego ryzyka dla ludzi.

Mutagenność i rakotwórczość

Nie ma dostępnych danych z badań in vitro dotyczących mutagenności i rakotwórczości po zastosowaniu lewomepromazyny u zwierząt. Badania u gryzoni sugerują, że pochodne fenotiazyny indukują powstawanie nowotworów sutka z powodu podwyższonego stężenia prolaktyny we krwi. Również u ludzi neuroleptyki mogą potencjalnie zwiększać stężenie prolaktyny w surowicy.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Lewomepromazyna nie wykazywała teratogennego wpływu u szczurów po podaniu podskórnym w dawce 15-50 mg/kg/dobę. U ludzi zgłaszano rzadkie przypadki wad rozwojowych noworodków. U szczurów lewomepromazyna upośledzała płodność po podaniu samcom i samicom w dawkach 50 mg/kg/dobę.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy

Pochodne fenotiazyny w stężeniach mikromolowych blokują kanały potasowe hERG. Kanały te są odpowiedzialne za fazę repolaryzacji potencjału czynnościowego serca, toteż blokowanie może przyczyniać się do występowania niemiaropwości typu torsades de pointes. Nie ma bezpośrednich dowodów na poparcie hamującego wpływu lewomepromazyny na prąd hERG.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Żelatyna Glicerol (85%)

Talk

Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa (typ C)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka HDPE, nakrętka HDPE w tekturowym pudełku 30, 50, 84 i 100 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18600; 18601

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.08.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.05.2012

9(9)

Lewomezin