Imeds.pl

Lidoposterin 50 Mg/G

Document: dokument 0 change

-^PDF

1 Complete

Your complimentary

use period has ended. OWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Thank you for using

PDF Complete. -

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and "


K


z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

cje ważne dla pacjenta

____________________pilotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-Lek może im zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce._

LIDOPOSTERIN 50mg/g, ma ść Lidocainum

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIDOPOSTERIN

3.    Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LIDOPOSTERIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LIDOPOSTERIN i w jakim celu się go stosuje

LIDOPOSTERIN jest maścią zawierającą lidokainę, środek miejscowo znieczulający. Maść LIDOPOSTERIN stosuje się w celu:

-    zmniejszenia dolegliwości bólowych okolicy odbytu u pacjentów z guzkami krwawniczymi,

-    wspomagająco w znieczuleniu przed i po badaniu przez odbyt.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIDOPOSTERIN Kiedy nie stosować leku LIDOPOSTERIN:

- jeżeli występuje u pacjenta nadwrażliwość na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku LIDOPOSTERIN

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku zakażeń grzybiczych konieczne jest jednoczesne stosowanie miejscowo czynnego leku przeciwgrzybiczego.

Zastosowanie leku na uszkodzoną skórę i(lub) błonę śluzową okolicy odbytu może skutkować wchłonięciem się większej ilości lidokainy do krwiobiegu i spowodować niepożądane działania układowe.

Inne leki i LIDOPOSTERIN

Brak znanych interakcji.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade


Unlimited Pages and


odność:

Vrzea zastosowaniem iei<u naiezy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do łożyska.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet w ciąży chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania lidokainy do mleka kobiet karmiących piersią.

Nie powinno się stosować leku LIDOPOSTERIN u kobiet karmiących piersią chyba, że istnieją jednoznaczne wskazania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek LIDOPOSTERIN nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek LIDOPOSTERIN zawiera alkohol cetylowy

Lidoposterin zawiera alkohol cetylowy, który może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek LIDOPOSTERIN

Lek LIDOPOSTERIN należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować z lekarzem.

Na początku leczenia maść należy stosować 2 do 3 razy na dobę, następnie dwa razy na dobę. Ilość stosowanej maści zależy od wielkości leczonego obszaru skóry i błony_ śluzowej.

Maść LIDOPOSTERIN zawiera środek przeciwbólowy o szybkim początkowym działaniu. Dlatego zaleca się stosowanie jedynie niewielkich ilości maści. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 4 g maści (200 mg lidokainy) na jedno podanie. Długość pasma wyciśniętego z tuby wynosi około 3,5 cm, co odpowiada 1,6 g maści.

Jak i kiedy stosować lek LIDOPOSTERIN?

Maść należy stosować rano i wieczorem po wypróżnieniu.

Maść należy ostrożnie wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

Maść nałożoną na okolicę odbytu można przykryć opatrunkiem z gazy.

Aby uniknąć ostrych zagięć tubki z maścią, zaleca się zwijanie tubki od końca po każdym zastosowaniu, tak aby jej górna część była zawsze całkowicie wypełniona maścią.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się aplikatorem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Your complimentary use period has ended.

- *PDF


„CompleteThank you for using

PDF Complete. jeg0 wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając

niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie przykręcić ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Jeżeli maść nie była stosowana przez dłuższy okres, należy rozkręcić aplikator a następnie przemyć go gorącą wodą.

Uwaga:

Ze względu na temperaturę ciała stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny.

Jak długo stosować lek Lidoposterin

Okres leczenia ustala lekarz. Leku nie należy stosować dłużej niż 6 dni. W przypadku nawrotu objawów choroby lek można użyć ponownie.

Nie należy odstawiać leku przed planowanym zakończeniem okresu leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia maści:

W razie przypadkowego zażycia doustnego maści mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności. Dezorientacja, wstrząs kardiogenny, drgawki i zaburzenia oddychania mogą wystąpić jedynie po doustnym zażyciu bardzo dużych dawek lidokainy. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LIDOPOSTERIN

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana nie powinny wystąpić działania niepożądane. Należy kontynuować stosowanie zalecanej dawki i przestrzegać schematu leczenia.

Pominięcie zastosowania leku LIDOPOSTERIN:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko mogą występować miejscowe reakcje z nadwrażliwości (np. świąd, pieczenie) .

U niektórych osób mogą wystąpić inne działania niepożądane w czasie stosowania leku LIDOPOSTERIN.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki

5. Jak przechowywać lek LIDOPOSTERIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.


Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Exp


danego miesiąca.


Przechowywać w temperaturze poniżej


25°C.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek LIDOPOSTERIN


-    Substancją czynną leku jest lidokaina Każdy gram maści zawiera 50 mg lidokainy

-    Pozostałe składniki: alkohol cetylowy, makrogol 1500, makrogol 3000, makrogol 400, woda oczyszczona


Jak wygląda lek LIDOPOSTERIN i co zawiera opakowanie

Maść w tubie aluminiowej wewnątrz lakierowanej żywicą epoksydową, zabezpieczona na końcu lateksem lub lakierem termozgrzewalnym, zamknięta nakrętką w tekturowym pudełku.

W pudełku znajduje się tuba aluminiowa zawierająca 25 g maści, kaniula PE i rozszerzadło doodbytnicze PE.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH RigistraBe 2,

12277 Berlin, Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska Tel. (061) 862 99 43

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


- *PDF

% _Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Comp/ete.

5