+ iMeds.pl

Lindynette 75 mcg + 30 mcgUlotka Lindynette

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Lindynette, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów, tabletki drażowane

Gestodenum + Ethinylestradiolum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

•    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji.

•    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lindynette i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lindynette

3.    Jak stosować lek Lindynette

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lindynette

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Lindynette i w jakim celu się go stosuje

Lek Lindynette jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, jednym z grupy leków często określanych jako tabletka antykoncepcyjna.

Lek ten zawiera dwa rodzaje hormonów: estrogen - etynyloestradiol i progestagen - gestoden. Hormony te powodują co miesiąc zahamowanie uwalniania jajeczka z jajników (owulację). Zagęszczają także wydzielinę (śluz) w szyjce macicy sprawiając, że plemnikom trudniej przedostać się do jajeczka oraz zmieniają wyściółkę macicy powodując, że jest mniej przyjazna na przyjęcie zapłodnionego jajeczka.

Badania medyczne i ogromne doświadczenie wykazały, że w przypadku prawidłowego przyjmowania, tabletka jest skuteczną, odwracalną metoda antykoncepcji.

Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne, takie jak lek Lindynette nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak np. AIDS). Przed takimi chorobami mogą chronić tylko prezerwatywy.

PACJENTKA I TABLETKA

Jak ciało przygotowuje się do ciąży (cykl miesiączkowy)

Kobieta zwykle może zajść w ciążę (poczęcie) od momentu wystąpienia miesiączki (zwykle w wieku kilkunastu lat), aż do momentu zatrzymania miesiączki (menopauzy). Każdy cykl miesiączkowy trwa około 28 dni. W połowie tego cyklu, jajeczko jest uwalniane przez jeden z jajników do jajowodu. Zwane jest to „owulacją”.

Jajeczko migruje w dół jajnika w kierunku macicy. W momencie uprawiania seksu, penis partnera uwalnia miliony plemników do pochwy partnerki. Niektóre z plemników migrują przez macicę do jajowodów. Jeśli znajduje się w którymkolwiek z nich jajeczko i przedostaną się tam plemniki, kobieta może zajść w ciążę. Zwane jest to „zapłodnieniem”.

Zapłodnione jajeczko zagnieżdża się w wyściółce macicy i w ciągu 9 miesięcy rozwija się dziecko. Ponieważ jajeczko żyje do 2 dni, a plemniki do 5 dni, zajście w ciążę jest możliwe w przypadku uprawiania seksu do 5 dni przed owulacją i przez pewien czas po owulacji. Jeśli plemnik nie zapłodni jajeczka, zostanie ono wydalone na końcu cyklu miesiączkowego razem z wyściółką macicy. Zwane jest to „miesiączką”.

Jak działają naturalne hormony

Cykl miesiączkowy jest kontrolowany przez 2 hormony płciowe wytwarzane w jajnikach: estrogen i progesteron (który jest progestagenem). Stężenie estrogenu wzrasta podczas pierwszej połowy cyklu miesiączkowego i powoduje, że macica rozwija grubą wyściółkę gotową na przyjęcie jajeczka w przypadku zapłodnienia. Progesteron jest wytwarzany w większym stężeniu w późniejszej fazie cyklu miesiączkowego i zmienia wyściółkę macicy, aby przygotować ją do ciąży.

Jeśli kobieta nie zajdzie w ciążę, będzie wytwarzała mniej tych hormonów, co spowoduje, że wyściółka macicy zostanie naruszona i wydalona z organizmu w czasie miesiączki. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę, jajniki i łożysko (łączy rosnące dziecko z macicą i dostarcza pokarm) sprawiają, że progesteron i estrogen zahamują uwalnianie kolejnych jajeczek. Oznacza to, że w ciąży nie wystąpi owulacja i miesiączka.

Jak działa tabletka

Złożona tabletka antykoncepcyjna, taka jak lek Lindynette zawiera hormony podobne do wytwarzanych w organizmie (estrogen i progestagen). Hormony te pomagają zapobiegać ciąży, tak jak naturalne hormony zapobiegają ponownemu zapłodnieniu, jeśli kobieta jest w ciąży.

Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega ciąży w oparciu o następujące mechanizmy:

1.    Hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki.

2.    Zapobieganie zapłodnieniu już uwolnionej komórki jajowej.

3.    Zapobieganie zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lindynette Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lindynette należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Kiedy nie przyjmować leku Lindynette:

Nie należy stosować leku Lindynette, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

• jeśli u pacjentki występuje uczulenie (nadwrażliwość) na gestoden lub etynyloestradiol lub na którykolwiek inny składnik leku Lindynette;

• jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach;

• jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

• jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”;

•    jeśli pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar;

•    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

•    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

o ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych; o bardzo wysokie ciśnienie krwi;

o bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów); o chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią.

• jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba oczu;

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby;

•    jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości guz wątroby;

•    jeśli u pacjentki występuje rak piersi lub inny nowotwór, taki jak rak jajnika, rak szyjki macicy lub rak macicy;

•    jeśli u pacjentki występuje nieprawidłowe krwawienie z pochwy;

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Jeśli wystąpi którakolwiek z tych chorób podczas stosowania leku Lindynette, nie należy dalej stosować tabletek i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W tym czasie należy stosować inne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa lub kapturek i środek plemnikobójczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

-    jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów

krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.


Regularne badania kontrolne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lindynette lekarz przeprowadzi dokładny wywiad lekarski. Lekarz powinien zadać pacjentce kilka pytań dotyczących jej oraz jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy ciśnienie krwi i upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży. Może także wykonać ogólne badanie lekarskie. Zaraz po rozpoczęciu stosowania leku Lindynette, lekarz powinien umówić pacjentkę na badania kontrolne. Badanie odbędzie się na pewno wtedy, gdy pacjentka poprosi o przepisanie kolejnych opakowań.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki:

Wystąpią którekolwiek z następujących stanów podczas stosowania leku Lindynette. Nie należy przyjmować kolejnych tabletek bez konsultacji lekarskiej. W tym czasie należy stosować inne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa lub kapturek i środek plemnikobójczy.

• Jeśli po raz pierwszy wystąpi migrena lub jeśli objawy istniejącej migreny nasiliły się lub występuje ona częściej niż dotychczas.

•    Objawy tworzenia się zakrzepów krwi (patrz także punkt - „Zakrzepy krwi”).

Objawy te obejmują:

o nietypowy ból lub obrzęk nóg;

o nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia; o nagłe skrócenie oddechu i trudności w oddychaniu; o kaszel o nagłym początku bez wyraźnej przyczyny; o nietypowe, silne, utrzymujące się bóle głowy;

o nagle następująca zmiana widzenia (taka jak utrata widzenia lub zamazane widzenie); o niewyraźna mowa lub inne trudności z mówieniem; o zawroty głowy (uczucie wirowania); o zawroty głowy, omdlenie lub drgawki;

o nagłe osłabienie lub bardzo wyraźna utrata czucia po jednej stronie lub w jednej części ciała;

o trudności z poruszaniem się (znane jako zaburzenia motoryczne) lub; o silny ból w nadbrzuszu znany jako „ostry brzuch”.

•    Operacja lub unieruchomienie (niemożność normalnego poruszania się). Należy tymczasowo zaprzestać stosowania leku Lindynette przynajmniej 4 tygodnie przed planowaną poważną operacją (np. operacja żołądka) lub jakimkolwiek zabiegiem chirurgicznym kończyn. Także w przypadku dłuższego unieruchomienia (np. po operacji, wypadku lub w przypadku gipsu na złamanej nodze). Lekarz poinformuje, kiedy można ponownie rozpocząć stosowanie leku Lindynette.

• Ciąża.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Lindynette, również należy

powiedzieć o tym lekarzowi.

•    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

•    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);

•    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

•    jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertrójglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

• jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);

•    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Lindynette po porodzie;

•    jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);

•    jeśli pacjentka ma żylaki.

•    jeśli występuje:

o nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi); o żółtaczka (zażółcenie skóry); o świąd (swędzenie całego ciała); o kamienie żółciowe;

o dziedziczna choroba zwana porfirią; o zaburzenia ruchu zwane pląsawicą Sydenhama; o wysypka zwana opryszczką ciężarnych; o dziedziczna postać głuchoty zwana otosklerozą; o zaburzenia czynności wątroby; o cukrzyca; o depresja;

o brązowe plamy na twarzy lub ciele (ostuda), które można zredukować przez unikanie słońca i opalania się w solarium lub lampą kwarcową..

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Lindynette jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

■    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”),

■ w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Lindynette jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie,

szczególnie, gdy towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze,

•    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie.

Zakrzepica żył głębokich

•    nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.;

•    silny ból w żołądku.

Jeśli pacientka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,

Zator tętnicy płucnej

ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku: • natychmiastowa utrata widzenia lub,

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

• bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia.

•    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość;

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

•    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

•    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

•    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

•    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał mięśnia sercowego

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rak lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

•    nagłe splatanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

•    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

•    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Udar

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jednak należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

•    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion,

•    silny ból w żołądku (ostry brzuch).

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

• Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

• Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, chociaż zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Lindynette ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Lindynette jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, np. lek Lindynette, powstaną zakrzepy krwi.

-    Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej)

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży.

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat.

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Lindynette.

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Lindynette jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

• jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

• jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne tymczasowe przerwanie stosowania leku Lindynette na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Lindynette, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;

•    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

•    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Lindynette.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Lindynette, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał mięśnia sercowego lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru związane ze stosowaniem leku Lindynette jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

•    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

•    jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Lindynette, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

•    jeśli pacjentka ma nadwagę;

• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał mięśnia sercowego lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru;

• jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków);

•    je śli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Lindynette, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Tabletka a nowotwory

Niektóre badania wykazały, że ryzyko raka szyjki macicy wzrasta przy długotrwałym stosowaniu tabletek. To zwiększone ryzyko może nie być wywołane przez stosowanie tabletek, ponieważ może ono zależeć także od zachowań seksualnych i innych czynników.

U każdej kobiety występuje ryzyko raka piersi niezależnie od przyjmowania tabletek. Rak piersi jest rzadki u kobiet przed 40. rokiem życia. Rak piersi występuje nieznacznie częściej u kobiet stosujących tabletki niż u kobiet nie stosujących tabletek. W przypadku zaprzestania stosowania tabletek, ryzyko maleje, tak że po 10 latach od przerwania ich stosowania ryzyko wystąpienia raka piersi jest takie samo jak u kobiet, które nigdy nie stosowały tabletki. Wydaje się mało prawdopodobne, aby rak piersi występujący u kobiet przyjmujących tabletki był bardziej zaawansowany niż u kobiet nie stosujących tabletek.

Rzadko, stosowanie tabletek prowadziło do chorób wątroby, takich jak żółtaczka lub łagodne guzy wątroby. Bardzo rzadko długotrwałe stosowanie tabletek miało związek z niektórymi postaciami nowotworów złośliwych wątroby. Guzy wątroby mogą powodować zagrażające życiu krwawienia w jamie brzusznej. Dlatego w przypadku wystąpienia bólu w nadbrzuszu o niewyjaśnionej przyczynie, należy poinformować o tym lekarza. Także, jeśli wystąpi zażółcenie skóry (żółtaczka), należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży powinna zaprzestać przyjmowania leku Lindynette i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Do czasu konsultacji z lekarzem, należy stosować inne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa lub kapturek i środek plemnikobójczy.

Karmienie piersią

Należy poprosić o poradę lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Lindynette. Leku Lindynette nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lindynette nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lindynette zawiera laktozę jednowodną

Jeśli u pacjentki stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Lindynette a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą powodować osłabienie działania leku Lindynette. Jeśli razem z lekiem Lindynette przyjmowane są jakiekolwiek inne leki, należy powiedzieć o tym lekarzowi (lub dentyście, jeśli przepisał antybiotyki). Lekarz (lub dentysta) powie, czy należy stosować dodatkowe środki ostrożności w celu zapobiegania ciąży i jak długo.

Leki, które mogą czasem hamować działanie leku Lindynette to:

•    antybiotyki (takie jak ampicylina, tetracykliny lub ryfampicyna);

•    leki stosowane w leczeniu padaczki lub innych chorób, takie jak prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, pochodne hydantoiny i barbiturany (takie jak fenobarbital);

•    rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV);

•    gryzeofulwina (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    zioło zwane dziurawcem (Hypericum perforatum).

W czasie stosowania tych leków i przez siedem następnych dni można stosować także inne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywy. Lekarz może zalecić stosowanie dodatkowych zabezpieczeń nawet dłużej.

Jeśli stosowane są antybiotyki, zawsze należy poradzić się lekarza odnośnie stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed ciążą. Zawsze należy mieć na uwadze stosowanie doustnej tabletki antykoncepcyjnej, jeśli przepisywane są inne leki.

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zaburzać działanie doustnych preparatów antykoncepcyjnych i nie powinno być stosowane jednocześnie z lekami tego typu. Jeśli pacjentka przyjmuje ziele dziurawca, należy je odstawić i powiedzieć o tym lekarzowi przy kolejnej wizycie.

Lek Lindynette może wpływać na działanie innych leków, takich jak cyklosporyna, lamotrygina. Dlatego w przypadku stosowania takich leków należy poradzić się lekarza.

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych

Należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ mogą one wpływać na wyniki niektórych badań.

3. Jak stosować lek Lindynette

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Opakowanie jest zaprojektowane tak, aby pamiętać o przyjmowaniu tabletek.

Rozpoczęcie stosowania pierwszego opakowania

Należy przyjąć pierwszą tabletkę pierwszego dnia miesiączki. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się krwawienie - to pierwszy dzień cyklu miesiączkowego.

W przypadku rozpoczęcia stosowania tabletek w 2. do 5. dnia miesiączki, należy także stosować inne metody antykoncepcyjne, takie jak prezerwatywy przez pierwsze siedem dni. Zasada ta dotyczy tylko pierwszego opakowania.

Tabletkę należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia. Ułatwieniem może być przyjmowanie tabletki wieczorem (ostatnia czynność w danym dniu) lub rano (pierwszą czynność w danym dniu). Tabletki należy przyjmować codziennie, w kolejności wskazanej na opakowaniu, aż do przyjęcia wszystkich 21 tabletek z opakowania.

Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek następuje 7-dniowa przerwa w przyjmowaniu tabletek. Prawdopodobnie w ciągu tych 7 dni wystąpi krwawienie.

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji w ciągu 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, jeśli 21 tabletek zostało przyjętych prawidłowo i kolejne opakowanie zostało rozpoczęte w odpowiednim czasie.

Następne opakowanie

Po 7 dniach przerwy w stosowaniu tabletek, należy rozpocząć następne opakowanie, niezależnie od tego, czy nadal występuje krwawienie. Zawsze należy rozpoczynać nowe opakowanie w tym samym dniu tygodnia.

Zmiana na lek Lindynette z innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych Należy rozpocząć przyjmowanie leku Lindynette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej zawierającej hormony, lecz nie później, niż następnego dnia po zwyczajowej przerwie w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzednio stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Zmiana na lek Lindynette z leku zawierającego tylko progestagen (w postaci tabletki zawierającej tylko progestagen, wstrzyknięcia lub implantu)

Pacjentka może dokonać zmiany z tabletek zawierających tylko progestagen w dowolnym dniu. Należy przerwać przyjmowanie tabletek zawierających tylko progestagen i rozpocząć przyjmowanie leku Lindynette następnego dnia o tej samej porze. Przy zmianie z leku w postaci wstrzyknięcia, przyjmowanie leku Lindynette należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie. Przy zmianie z leku w postaci implantu, przyjmowanie leku Lindynette należy rozpocząć w dniu usunięcia implantu. W powyższych przypadkach, w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek leku Lindynette należy stosować barierowe metody antykoncepcyjne.

Stosowanie leku po porodzie lub poronieniu

Po porodzie lub poronieniu, lekarz poinformuje o sposobie stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Pacjentka może natychmiast rozpocząć przyjmowanie leku Lindynette po poronieniu, które wystąpiło w pierwszych trzech miesiącach ciąży. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Lindynette w dniach od 21. do 28. po porodzie lub po poronieniu. Jeśli kobieta karmi piersią, stosowanie złożonych tabletek antykoncepcyjnych nie jest zalecane, gdyż może zmniejszać się wydzielanie mleka.

Przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować jednocześnie dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa). Jeżeli jednak doszło już do stosunku bez zabezpieczenia, nie należy rozpoczynać stosowania tabletek leku Lindynette do czasu wystąpienia miesiączki lub wykluczenia ciąży. W razie wątpliwości związanych z rozpoczęciem stosowania leku Lindynette po porodzie lub poronieniu, należy poradzić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lindynette

W przypadku przyjęcia większej ilości tabletek leku Lindynette niż to zalecane, istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich szkodliwych następstw, ale mogą wystąpić nudności, wymioty i nieznaczne krwawienie z pochwy. Jeśli wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy porozmawiać z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Lindynette

W przypadku pominięcia tabletki, należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami.

Jeśli od planowego czasu przyjęcia ostatniej tabletki upłynęło 12 godzin lub mniej

Ochrona antykoncepcyjna nie powinna zostać zaburzona w przypadku przyjęcia pominiętej tabletki natychmiast, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki będą przyjmowane jak dotychczas o zwykłej porze. Może to oznaczać konieczność przyjęcia dwóch tabletek w ciągu jednego dnia.

Jeśli od planowego czasu przyjęcia ostatniej tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin lub nie zostało przyjętych więcej tabletek niż jedna

Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin od planowanego przyjęcia ostatniej tabletki lub jeśli pominięto więcej niż 1 tabletkę, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona i należy zachować dodatkowe środki ostrożności. Im więcej tabletek zostało pominiętych, tym większe ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej. W takim przypadku w codziennej praktyce należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

Co należy robić, w przypadku pominięcia tabletki w 1. tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze dnia.

Przez następne 7 dni należy stosować barierowe metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki seksualne, należy rozważyć możliwość ciąży. Im więcej tabletek zostało pominiętych i im bliżej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Co należy robić, w przypadku pominięcia tabletki w 2. tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować

0    zwykłej porze dnia.

Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, tabletki przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli natomiast pominięto więcej niż

1    tabletkę, należy dodatkowo przez 7 dni stosować inne środki antykoncepcyjne.

Co należy robić, w przypadku pominięcia tabletki w 3. tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze dnia.

Należy rozpocząć następne opakowanie natychmiast po przyjęciu ostatniej tabletki z dotychczasowego opakowania, tj. bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi do czasu zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, ale w czasie przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Można też przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego opakowania. W takim przypadku należy zrobić 7-dniową przerwę, wliczając w to dzień, w którym opuściło się tabletkę, po której należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia podczas pierwszej przerwy w stosowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość ciąży.

Przerwanie stosowania leku Lindynette

W takim przypadku antykoncepcja doustna nie stanowi ochrony i należy stosować inne metody zapobiegania ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem.

Co należy robić w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeśli wystąpiły wymioty lub biegunka, tabletka może nie działać. Należy kontynuować przyjmowanie leku, jednak ochrona przed ciążą może być zmniejszona od pierwszego dnia wymiotów lub biegunki. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, jak np. prezerwatywę, jeżeli dojdzie do stosunku w czasie występowania wymiotów lub biegunki i przez kolejne siedem dni.

Co należy robić, jeśli pacjentka chce opóźnić lub przesunąć miesiączkę

W przypadku potrzeby opóźnienia lub przesunięcia miesiączki, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Lindynette może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Lindynette, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lindynette”.

Należy przestać przyjmować lek Lindynette i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych - w takim przypadku pacjentka może potrzebować pilnej pomocy medycznej:

Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który powoduje trudności z połykaniem i oddychaniem oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy poważnej reakcji uczuleniowej na lek Lindynette.

Kobiety, które stosują tabletki antykoncepcyjne zgłaszały nastepujące działania niepożądane, wymienione poniżej:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 10 na 100 osób):

•    Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: plamienie, krwawienia międzymiesiączkowe.

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 na 100 osób):

•    Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zapalenie pochwy, kandydoza.

•    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zatrzymanie płynów.

•    Zaburzenia psychiczne: depresja, lęk, zaburzenia libido, rozdrażnienie.

• Zaburzenia układu nerwowego: migrenowe bóle głowy, zawroty głowy.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu.

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: trądzik.

•    Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: tkliwość piersi.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 na 1000 osób):

•    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zaburzenia łaknienia.

•    Zaburzenia naczyń: nadciśnienie.

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda.

•    Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bolesne miesiączki.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 na 10000 osób):

•    Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): rak piersi, rak szyjki macicy.

•    Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne.

• Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperlipidemia (podwyższony poziom lipidów we krwi).

•    Zaburzenia oka: zaburzenia rogówki wywołane przez soczewki kontaktowe.

•    Zaburzenia ucha i błędnika: otoskleroza (zaburzenie słuchu).

•    Szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), o w płucach (np. zatorowość płucna),

zawał serca, o udar,

o


o miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny,

o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku. Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 na 100000 osób);

• Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): rak wątroby, gruczolak wątroby.

•    Zaburzenia układu immunologicznego: toczeń rumieniowaty układowy.

•    Zaburzenia układu nerwowego: pląsawica.

•    Zaburzenia naczyń: zawał serca, udar.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki.

•    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: kamica żółciowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lindynette

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Lindynette po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lindynette

Substancjami czynnymi są gestoden i etynyloestradiol. Każda tabletka drażowana zawiera 75 mikrogramów (pg) gestodenu i 30 mikrogramów (pg) etynyloestradiolu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: sodu wapnia edetynian, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna.

Otoczka tabletki: żółcień chinolinowa (E 104), powidon K-90, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, wapnia węglan, sacharoza.

Jak wygląda lek Lindynette i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane z otoczką cukrową, bez grawury z obu stron. Opakowania:

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 21 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Gedeon Richter Plc.

19-21 Gyómrói ut 1103 Budapest Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14

Lindynette

Charakterystyka Lindynette

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lindynette, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów, tabletki drażowane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka drażowana zawiera 75 mikrogramów (pg) gestodenu i 30 mikrogramów (pg) etynyloestradiolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka drażowana zawiera 37,155 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana.

Żółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z otoczką cukrową, bez grawury z obu stron.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Lindynette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Lindynette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób przyjmowania produktu leczniczego Lindynette

Tabletki należy przyjmować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu, najlepiej codziennie o tej samej porze. Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, w trakcie której wystąpi krwawienie z odstawienia. Krwawienie to zwykle rozpoczyna się 2. - 3. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki i może nie zakończyć się przed rozpoczęciem następnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Lindynette po raz pierwszy

Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie przyjmowała żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć pierwszego dnia naturalnego cyklu kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Można również rozpocząć stosowanie produktu od 2. do 5. dnia cyklu, ale wówczas przez pierwsze 7 dni w pierwszym cyklu miesiączkowym, należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony hormonalny środek antykoncepcyjny

Można rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Lindynette następnego dnia po przyjęciu ostatniej

tabletki aktywnej dotychczas stosowanego środka antykoncepcyjnego, lecz nie później, niż następnego dnia

1

po przerwie w przyjmowaniu tabletek lub przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzednio stosowanych tabletek antykoncepcyjnych.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała preparaty zawierające tylko progestagen (w postaci pigułki zawierającej tylko progestagen, wstrzyknięcia lub implantu)

Można przerwać przyjmowanie tabletki zawierającej tylko progestagen w dowolnym dniu. Pierwszą tabletkę należy przyjąć następnego dnia po przyjęciu tabletki zawierającej tylko progestagen. W przypadku stosowania jako metody antykoncepcyjnej wstrzyknięcia lub implantu, przyjmowanie produktu leczniczego Lindynette należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu. W powyższych przypadkach, w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy doradzić pacjentce, aby stosowała mechaniczne metody antykoncepcyjne.

Zastosowanie po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Pacjentka może natychmiast rozpocząć przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych. Nie jest wówczas konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Zastosowanie po poronieniu w drugim trymestrze ciąży lub po porodzie Pacjentki karmiące piersią - patrz punkt 4.6.

Pacjentkom, które nie karmią piersią, należy poradzić, aby rozpoczęły przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych od 21. do 28. dnia po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. Jeśli kobieta rozpoczyna stosowanie produktu później, należy jej doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania tabletek antykoncepcyjnych, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Sposób postępowania w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Pacjentka powinna przyjąć tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni i następnie kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.

Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. W tym przypadku należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1.    Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie powinna być nigdy dłuższa niż 7 dni.

2.    Nieprzerwany, 7-dniowy okres przyjmowania tabletek jest niezbędny do dostatecznego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki.

W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:

Tydzień 1

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki doszło do stosunku, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy odstęp czasu między ich pominięciem a comiesięcznym okresem przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, produkt leczniczy przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej doradzić, aby stosowała inną metodę kontroli urodzin przez 7 dni.

Tydzień 3

Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej wzrasta z powodu zbliżającego się okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Jeżeli wybierze się jedną z podanych poniżej możliwości, nie

2

ma potrzeby stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych pod warunkiem, że pozostałe tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniem w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała pierwszą z dwóch wymienionych opcji i stosowała przez następne 7 dni dodatkową metodę kontroli urodzin.

1.    Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, a następną o zwykłej porze nawet, jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego opakowania należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania; tzn. bez zachowania przerwy w stosowaniu tabletek pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Miesiączka nie wystąpi prawdopodobnie do czasu zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2.    Pacjentka powinna być poinformowana, że może również nie przyjmować już tabletek z aktualnego opakowania. W takim przypadku powinna zrobić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek (trzeba również wliczyć dzień, w którym tabletka została pominięta), po której należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek i następnie nie wystąpiła miesiączka, w czasie pierwszej normalnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość ciąży.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeśli wymioty wystąpiły od 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne mogą nie wchłonąć się całkowicie. Należy wówczas postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przypadku pominięcia tabletki, opisanymi powyżej. Biegunka może obniżać skuteczność tabletek przez zmniejszenie całkowitego wchłaniania. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać ustalonego schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego blistra.

Postępowanie w przypadku potrzeby przyśpieszenia lub opóźnienia krwawienia

Miesiączkę można opóźnić tylko w wyjątkowych przypadkach, według zasad opisanych poniżej.

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania z pominięciem 7-dniowej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek.

Miesiączkę można opóźnić o dowolną liczbę dni, ale nie dłużej niż do wyczerpania wszystkich tabletek z drugiego opakowania. W tym czasie może pojawić się plamienie i krwawienie śródcykliczne. Regularne przyjmowanie produktu leczniczego Lindynette należy wznowić po normalnym 7-dniowym okresie nie przyjmowania tabletek.

Aby przesunąć termin wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż wynikający z obecnego schematu przyjmowania produktu, należy doradzić pacjentce, aby skróciła następny okres bez przyjmowania tabletek o oczekiwaną ilość dni. Im krótsza przerwa, tym większe ryzyko braku miesiączki lub pojawienia się plamienia lub krwawienia śródcyklicznego podczas stosowania następnego opakowania (co jest także istotne jeśli miesiączka jest wydłużona).

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach. Jeżeli którykolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, trzeba natychmiast przerwać ich stosowanie:

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE).

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami

leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE). o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-

zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.

3

o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4). o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE).

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).

o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA) o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy) o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

-    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

-    ciężkie nadciśnienie tętnicze

-    ciężka dyslipoproteinemia

•    Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertrójglicerydemią.

•    Rozpoznany lub podejrzewany nowotwór złośliwy piersi.

•    Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu złośliwego, zależnego od hormonów płciowych.

•    Ciężkie lub ostatnio przebyte choroby wątroby, jeśli nie doszło do normalizacji wyników biochemicznych testów czynności wątroby.

•    Łagodny lub złośliwy guz wątroby stwierdzony obecnie lub w wywiadzie.

•    Krwawienie z dróg rodnych o nie ustalonej przyczynie.

•    Ciąża lub podejrzenie ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Lindynette.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Lindynette.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Lindynette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Lindynette, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują żłożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w okresie

roku

Liczba

przypadków

12 -


10 -


I


8 -


i

4 -2 -

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel (5-7 przypadków)

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające <Gestoden>

(9-12 przypadków)


Pacjentki niestosujące złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (2 przypadki)

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z podwyższonym ryzykiem choroby zakrzepowo-zatorowej żył, w porównaniu z ryzykiem występującym u kobiet, które nigdy nie stosowały takich produktów. Największy wzrost ryzyka występuje w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Lindynette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje

więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2).

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz.

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Lindynette nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Wiek.

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego). Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Lindynette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek.

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Palenie.

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2).

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Migrena.

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać

wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń.

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Nowotwory Rak szyjki macicy

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały wzrost ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w czasie długotrwałego stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, w jakim stopniu na wyniki te mogą wpływać zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak infekcja wirusem brodawczaka (HPV).

Rak piersi

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że istnieje nieznacznie podwyższone względne ryzyko (RR=1,24) raka piersi u kobiet, stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Ryzyko to zmniejsza sie stopniowo przez okres 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Rak sutka rzadko występuje u kobiet poniżej 40 roku życia, dlatego zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi u kobiet stosujących aktualnie lub w przeszłości złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ryzyka raka sutka w całym okresie życia.

Przewidywana częstość wystąpienia raka piersi u 10000 kobiet, zdiagnozowanego w ciągu 5 lat stosowania i do 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC), w porównaniu z częstością występowania raka piersi zdiagnozowanego u 10000 kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków

Przyjmowanie tabletek w wieku: ^ ^ Wykrycie nowotworu w wiekuj 3

20-24

25-29

40

30-34

45

35-39

50

40-44

55


Powyższe badania nie dostarczają dowodów potwierdzających związek przyczynowy. Zaobserwowany wzorzec podwyższonego ryzyka może być spowodowany wczesnym rozpoznaniem raka sutka u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, skutkami biologicznymi tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych przyczyn.

Nowotwory wątroby

U kobiet stosujących złożone hormonalne preparaty antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano występowanie łagodnych, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W przypadku pojawienia się silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, w badaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę możliwość występowania nowotworu wątroby.

Inne stany

U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z hipertrójglicerydemią w wywiadzie rodzinnym może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać odstawienia produktu leczniczego Lindynette do czasu normalizacji biochemicznych parametrów czynności wątroby. Hormony steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjentki z hiperlipidemią, które zdecydują się na stosowanie hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych, powinny być uważnie kontrolowane.

Mimo że u wielu kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano niewielki wzrost ciśnienia tętniczego krwi, klinicznie istotne zwiększenie ciśnienia krwi jest rzadkie. Jeśli jednak podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wystąpi utrzymujące się kliniczne nadciśnienie tętnicze, tabletki antykoncepcyjne powinny być odstawione i powinno zostać rozpoczęte leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeśli jest to właściwe, stosowanie tabletek antykoncepcyjnych można wznowić po osiągnięciu prawidłowych wartości ciśnienia podczas leczenia hipotensyjnego.

Zgłaszano, że zarówno w trakcie ciąży, jak i w trakcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych, mogą wystąpić lub pogorszyć się następujące stany (niemniej dowody przemawiające za związkiem ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych są niejednoznaczne): żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, powstawanie kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych i utrata słuchu spowodowana otosklerozą.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność obwodową i tolerancję glukozy. Dlatego, pacjentki z cukrzycą należy objąć ścisłą kontrolą w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Produkt leczniczy Lindynette zawiera laktozę i sacharozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Wystąpienie choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego może być związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych obserwowano przypadki zakrzepicy siatkówki. Należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w przypadku częściowej lub całkowitej utraty widzenia o niewyjaśnionej przyczynie, początku wytrzeszczu oczu lub podwójnego widzenia, tarczy zastoinowej lub zmian naczyniowych w siatkówce.

U kobiet, u których wystąpił poważny epizod depresyjny podczas stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych należy przerwać leczenie i zalecić alternatywne metody antykoncepcji do czasu wyjaśnienia, czy objawy są uzależnione od stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych. Kobiety, u których już wcześniej występowały duże epizody depresyjne, należy uważnie kontrolować i odstawić hormonalne złożone środki antykoncepcyjne w przypadku nawrotu depresji.

Pacjentki stosujące produkt leczniczy Lindynette nie powinny jednocześnie stosować preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) z uwagi na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu w osoczu krwi i w konsekwencji zmniejszenia działania klinicznego produktu leczniczego Lindynette (patrz punkt 4.5).

Obrzęk naczynioruchowy

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy tej choroby.

Wymagane badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Lindynette należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Lindynette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być osłabiona, np. w przypadku pominięcia tabletek lub wystąpienia wymiotów (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego przyjmowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Ograniczenie kontroli cyklu

W niektórych przypadkach krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w czasie przerwy w stosowaniu tabletek. Jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia lub jeśli tabletki antykoncepcyjne nie były przyjmowane prawidłowo przed pierwszym nieobecnym krwawieniem z odstawienia, preparat należy odstawić i stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży, aż do wykluczenia ciąży.

Niekiedy obserwuje się krwawienia śródcykliczne i plamienia u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, głównie podczas pierwszych trzech miesięcy stosowania. Jeśli krwawienie utrzymuje się lub nawraca, należy rozważyć inne niż hormonalne przyczyny i podjąć odpowiednie postępowanie diagnostyczne. Jeżeli wykluczono zmiany patologiczne można wrócić do aktualnie stosowanych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub też rozważyć zmianę na inny produkt.

Po odstawieniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych, u niektórych kobiet może nie wystąpić miesiączka (z możliwym brakiem owulacji) lub może wystąpić skąpe miesiączkowanie, szczególnie gdy takie zaburzenia obserwowano także przed ich stosowaniem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi lekami, w wyniku których podwyższony zostaje klirens hormonów płciowych, mogą powodować krwawienia śródcykliczne i zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną. Dotyczy to hydantoiny, barbituranów, primidonu, karbamazepiny, ryfampicyny, rytonawiru oraz prawdopodobnie oksakarbazepiny, topiramatu, gryzeofulwiny, felbamatu i rytonawiru. Mechanizm interakcji polega na pobudzaniu przez wymienione produkty lecznicze aktywności enzymów wątrobowych. Maksymalna indukcja enzymów nie występuje przed upływem 2-3 tygodni od rozpoczęcia leczenia, ale może utrzymywać się do 4 tygodni po zakończeniu leczenia.

Jednoczesne stosowanie antybiotyków, takich jak ampicylina i tetracykliny zmniejsza skuteczność działania antykoncepcyjnego produktu leczniczego. Nie wyjaśniono mechanizmu tego typu interakcji.

Kobiety krótkotrwale leczone lekami z którejkolwiek wymienionych wyżej grup lub stosujące pojedyncze produkty lecznicze, powinny tymczasowo z tabletkami antykoncepcyjnymi stosować jednocześnie mechaniczne metody antykoncepcji. To znaczy, że dodatkowe metody antykoncepcji należy stosować, zarówno w czasie jednoczesnego przyjmowania produktu leczniczego i tabletek antykoncepcyjnych, jak i przez 7 dni po jego odstawieniu . Kobiety przyjmujące ryfampicynę powinny stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne jednocześnie z tabletkami antykoncepcyjnymi w czasie przyjmowania ryfampicyny oraz przez 28 dni po jej odstawieniu. Jeżeli stosowanie wymienionych leków zbiega się z przyjmowaniem ostatnich tabletek produktu leczniczego Lindynette z aktualnego opakowania, należy rozpocząć nowe opakowanie bez okresu przerwy w stosowaniu tabletek.

Podczas jednoczesnego stosowania produktów zawierających etynyloestradiol i substancji, które mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia etynyloestradiolu w surowicy, zalecane jest dodatkowe stosowanie niehormonalnych metod kontroli urodzin (takich jak prezerwatywa lub środek plemnikobójczy), oprócz regularnego przyjmowania produktu leczniczego Lindynette. W przypadku długotrwałego stosowania tych substancji, złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie powinny być stosowane, jako podstawowa metoda antykoncepcyjna.

Pacjentkom przyjmującym długotrwale leki indukujące enzymy wątrobowe należy zalecić inną metodę antykoncepcji.

Pacjentki przyjmujące produkt leczniczy Lindynette nie powinny stosować jednocześnie produktów ani preparatów naturalnych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), gdyż może to prowadzić do zaniku działania antykoncepcyjnego. Zgłaszano przypadki krwawień śródcyklicznych i nieplanowanych ciąż.

Ziele dziurawca zwyczajneg (Hypericum perforatum) zwiększa, poprzez indukcję, ilość enzymów metabolizujących produkt leczniczy. Wpływ indukcji enzymów może utrzymywać się, przez co najmniej 1-2 tygodnie po przerwaniu leczenia dziurawcem.

Etynyloestradiol może wpływać na metabolizm innych leków poprzez hamowanie wątrobowych enzymów mikrosomalnych lub przez indukcję sprzęgania leków w wątrobie, głównie w wyniku glukuronidacji lub innych mechanizmów. W związku z tym stężenie leków w osoczu i tkankach może się zwiększać (np. cyklosporyna, teofilina, kortykosteroidy) lub zmniejszać (np. lamotrygina).

Badania laboratoryjne

Przyjmowanie steroidowych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, określających np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek; stężenia białek osoczowych (transportowych), takich jak: (stężenia) globuliny wiążącej kortykosteroidy i stężenia frakcji lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry koagulacji i fibrynolizy. Zasadniczo zmiany te mieszczą się w zakresie normy laboratoryjnej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Lindynette jest przeciwwskazany w ciąży (patrz punkt 4.3).

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania złożonych hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych, leczenie należy przerwać. Brak jest przekonujących dowodów, że estrogen i progestagen zawarte w złożonych w hormonalnych preparatach antykoncepcyjnych mogą wpłynąć szkodliwie na rozwój dziecka, jeśli dojdzie do przypadkowego poczęcia podczas stosowania złożonych hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Lindynette należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Śladowe ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów wykryto w mleku matek karmiących. Odnotowano nieliczne przypadki wystąpienia działań niepożądanych u dzieci, jak np. żółtaczka i powiększenie piersi.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację z uwagi na możliwość zmniejszenia ilości i zmiany składu pokarmu kobiecego, dlatego stosowania tabletek antykoncepcyjnych nie należy zalecać przed zupełnym odstawieniem dziecka od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Lindynette nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi są zapalenie pochwy, zatrzymanie płynów, zaburzenia nastroju, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, trądzik, zwiększenie masy ciała, tkliwość piersi i nieregularne miesiączki. Występują one zwykle na początku leczenia i są przemijające.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

1/10-1/100

Niezbyt często 1/100-1/1000

Rzadko

1/1000-1/10000

Bardzo rzadko <1/10000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie

pochwy,

kandydoza

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

1/10-1/100

Niezbyt często 1/100-1/1000

Rzadko

1/1000-1/10000

Bardzo rzadko <1/10000

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i

polipy)

rak piersi, rak szyjki macicy

gruczolak wątroby, rak wątrobowo-komórkowy

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

reakcje

anafilaktyczne

toczeń

rumieniowaty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie

płynów

zaburzenia

łaknienia

hiperlipidemia

Zaburzenia

psychiczne

depresja,

lęk,

zaburzenia

libido,

rozdrażnienie

Zaburzenia

układu

nerwowego

migrena, bóle głowy, zawroty głowy

pląsawica

Zaburzenia oka

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

otoskleroza

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze

żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa, tętnicze

zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

udar,

zawał serca

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

kamica żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

ostuda

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

nieregularne

miesiączki

tkliwość piersi

bolesne

miesiączkowanie

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

1/10-1/100

Niezbyt często 1/100-1/1000

Rzadko

1/1000-1/10000

Bardzo rzadko <1/10000

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zwiększenie masy ciała

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Następujące ciężkie działania niepożądane zgłoszono u kobiet, które stosowały hormonalne złożone środki antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i 4.4):

-    rak szyjki macicy,

-    nowotwory wątroby,

-    choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda.

Częstość występowania i rozpoznawania raka piersi jest w bardzo niewielkim stopniu podwyższona u kobiet stosujących hormonalne złożone środki antykoncepcyjne. Rak piersi jest rzadki u kobiet poniżej 40 roku życia, dlatego zwiększona liczba jego przypadków jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowy ze stosowaniem hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych jest nieznany. Więcej informacji, patrz punkty 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma doniesień na temat poważnych szkodliwych objawów niepożądanych po przedawkowaniu produktu. Po przedawkowaniu mogą pojawić się nudności, wymioty i krwawienie z dróg rodnych. Nie ma specyficznego antidotum. Jeśli pojawią się objawy niepożądane, leczy się je objawowo.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego, kod ATC:

G03 AA10

Działanie antykoncepcyjne złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oparte jest na współdziałaniu wielu czynników, z których najważniejsze to zahamowanie owulacji, zwiększenie gęstości śluzu szyjkowego i zmniejszenie jego przepuszczalności dla plemników oraz wywoływanie zmian w obrębie błony śluzowej macicy (endometrium), które mogą prowadzić do uniemożliwienia zagnieżdżenia

zapłodnionej komórki jajowej. Oprócz ochrony przed ciążą, tabletki antykoncepcyjne mają wiele pozytywnych cech, które rozpatrywane w stosunku do cech negatywnych, mogą być użyteczne przy wyborze metod zapobiegania ciąży. Cykl miesiączkowy jest bardziej regularny, bóle towarzyszące krwawieniu są często łagodniejsze, a krwawienie mniej obfite; jest to istotne w niedoborze żelaza. Oprócz tego, większe dawki hormonalnych środków antykoncepcyjnych (50 ąg etynyloestradiolu) zmniejszają ryzyko wystąpienia guzów torbielowatych w tkance włóknistej piersi, torbieli jajników, zapalenia w obrębie miednicy, ciąży pozamacicznej, raka macicy i jajników. Brak jednak dotychczas potwierdzenia, że hormonalne środki antykoncepcyjne o mniejszej dawce hormonów wykazują podobne działanie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Gestoden

Wchłanianie

Gestoden podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po pojedynczym podaniu maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje po około 1 godzinie i wynosi 4 ng/ml. Dostępność biologiczna wynosi około 99%.

Dystrybucja

Gestoden jest związany z albuminami surowicy krwi i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Tylko 1-2% całkowitego stężenia leku w surowicy występuje w stanie wolnym, a 50-70% jest specyficznie związane z SHBG. Indukowany przez etynyloestradiol wzrost stężenia SHBG wpływa na dystrybucję białek w surowicy, co powoduje wzrost frakcji związanej z SHBG i obniżenie frakcji związanej z albuminami. Objętość dystrybucji gestodenu wynosi 0,7 l/kg.

Metabolizm

Gestoden jest całkowicie metabolizowany według szlaku znanego dla metabolizmu steroidów; jego klirens metaboliczny wynosi 0,8 ml/min/kg. Nie występują żadne interakcje, podczas jednoczesnego stosowania gestodenu z etynyloestradiolem.

Eliminacja

Poziom gestodenu w surowicy krwi obniża się w dwóch fazach. Okres półtrwania ostatniej fazy wynosi od 12 do 15 godzin. Gestoden nie wydala się. Jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 6:4. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 dzień.

Stan równowagi dynamicznej

Farmakokinetyka gestodenu jest zależna od poziomu SHBG w surowicy, który wzrasta trzykrotnie pod wpływem przyjmowanego jednocześnie etynyloestradiolu. Przy codziennym przyjmowaniu leku, jego stężenie w surowicy krwi wzrasta około 4-krotnie, osiągając stały poziom w drugiej połowie cyklu leczenia.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie leku w surowicy krwi wynosi około 80 pg/ml i osiągane jest w ciągu 1-2 godzin. Całkowita biodostępność etynyloestradiolu, na którą wpływa przedukładowe sprzęganie i metabolizm pierwszego przejścia, wynosi około 60%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol wiąże się głównie, lecz niespecyficznie z albuminami (około 98,5%) i powoduje wzrost stężenia SHBG w surowicy. Pozorna objętość dystrybucji dla etynyloestradiolu wynosi około 5 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol ulega przedukładowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie. Metabolizowany jest głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji. Powstaje wiele różnych metylowanych i hydroksylowanych metabolitów występujących w postaci wolnej i sprzężonej (glukuroniany, siarczany). Klirens metaboliczny etynyloestradiolu wynosi około 5 ml/min/kg.

15

Eliminacja

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi obniża się w dwóch fazach i okres półtrwania ostatniej fazy wynosi około 24 godz. Etynyloestradiol nie wydala się. Jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 dzień.

Stan równowagi dynamicznej

Stan równowagi dynamicznej występuje po 3-4 dniach, gdy stężenie leku w surowicy krwi jest wyższe o 3040% w porównaniu z dawką pojedynczą.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W celu oceny ryzyka stosowania produktu leczniczego u ludzi przeprowadzono badania toksyczności na zwierzętach dla obu składników produktu: etynyloestradiolu i gestodenu, stosowanych oddzielnie lub w postaci produktu złożonego.

Podczas badań tolerancji układowej po wielokrotnym podaniu, nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych, które mogłyby wskazywać na nieoczekiwane ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego u ludzi.

Badania toksyczności przewlekłej po podaniu dawek wielokrotnych nie wykazały potencjalnego działania nowotworowego. Jednakże należy mieć na uwadze, że steroidy płciowe mogą przyczynić się do wzrostu guzów i tkanek zależnych od wpływu hormonów.

Badania embriotoksyczności i teratogenności etynyloestradiolu oraz ocena działania obu składników produktu na płodność zwierząt rodzicielskich, rozwój płodu, laktację i przebieg procesu reprodukcji, nie wykazały ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u ludzi po stosowaniu produktu według zaleceń.

Wyniki badań prowadzonych w warunkach in vitro i in vivo nie wskazują na ich działanie mutagenne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Sodu wapnia edetynian Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-30 Skrobia kukurydziana Laktoza jednowodna

Otoczka tabletki:

Żółcień chinolinowa (E 104)

Powidon K-90 Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Talk

Wapnia węglan Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 21 tabletek drażowanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapeszt Gyómrói ut 19-21 Węgry

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18802

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 październik 2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

1

   Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2

   Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Lindynette