+ iMeds.pl

Linomag 200 mg/gUlotka Linomag

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA


®

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Linomag® maść ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Linomag®

Lini oleum virginale maść, 200 mg/g

Skład

100 g maści zawiera:

-    Substancję czynną: Linomag płyn (Lini oleum virginale 3:1) - 20 g

-    Substancje pomocnicze:

-    Lanolina bezwodna

-    Wazelina biała

Dostępne opakowania

Tuba polietylenowa z zakrętką polipropylenową w tekturowym pudełku o zawartości 30 g

Podmiot Odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Spółka z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 31 61-512 Poznań

Spis treści:

1.    Co to jest Linomag® i w jakim celu się ją stosuje

2.    Zanim zastosuje się Linomag®

3.    Jak stosować lek Linomag®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Linomag®

6.    Inne konieczne informacj e dotyczące leku Linomag®

1. Co to jest lek Linomag® i w jakim celu się go stosuje?

Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe wchodzące w skład substancji czynnej, poprzez swój udział w metabolizmie lipidów są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

Wskazania do stosowania maści Linomag®: wspomagaj ąco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów łuszczycy.

Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W pozostałych wskazaniach przed zastosowaniem, należy skonsultować się z lekarzem.

2. Zanim zastosuje się lek Linomag®

Nie należy stosować maści Linomag® w przypadku:

-    wyprysku łojotokowego,

-    uczulenia na lanolinę lub którykolwiek składnik preparatu.

Brak danych dotyczących specjalnych ostrzeżeń co do stosowania preparatu.

Ciąża:

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią:

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek jest stosowany zewnętrznie. Nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Brak danych na temat interakcji maści Linomag® z innymi stosowanymi miejscowo preparatami.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3.    Jak stosować lek Linomag®?

Lek Linomag® przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

-    Zewnętrznie: do tamponów i wcierania.

-    W zależności od rodzaju schorzenia stosować jeden do trzech razy na dobę.

-    Lekko rozprowadzić cienką warstwę maści bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na stosowanym opatrunku.

- W łuszczycy i wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosowanie maści wg wskazań lekarza.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu maści Linomag®.

U niektórych osób w czasie stosowania Linomag® maść mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Linomag® maść

   Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku Linomag® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

Numer telefonu (61) 835 23 63

Data opracowania ulotki:

5

Linomag

Charakterystyka Linomag

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Linomag®

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Linomag płyn (Lini oleum virginale 3:1) - 200 mg/g

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wspomagająco w chorobach skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów łuszczycy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

-    Zewnętrznie: do tamponów i wcierania.

-    W zależności od rodzaju schorzenia stosować jeden do trzech razy na dobę.

-    Lekko rozprowadzić cienką warstwę maści bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na stosowanym opatrunku.

-    W łuszczycy i wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosowanie maści dwa do trzech razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Wyprysk łojotokowy. Uczulenie na lanolinę lub którykolwiek składnik preparatu.

4.4    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak danych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

®

Dotychczas brak doniesień na temat interakcji maści Linomag z innymi stosowanymi miejscowo preparatami.

4.6    Ciąża lub laktacja

Ciąża

Brak danych na temat stosowania przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych na temat stosowania przez kobiety karmiące piersią

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia    pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek jest stosowany zewnętrznie. Nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Brak doniesień o występowaniu.

4.9    Przedawkowanie

Brak doniesień o występowaniu przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Dla tego produktu nie nadano kodu ATC.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Preparat pokrywa naskórek warstwą tłuszczową, która zapobiega utracie wody i przywraca właściwe uwodnienie naskórka. Poprzez natłuszczenie i nawilżenie zmniejsza jego suchość i złuszczanie, redukując wpływ na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe zawarte w preparacie normalizuj ą funkcje skóry i przyśpieszaj ą jej regeneracj ę. Działanie to zależy w głównej mierze od zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu linolowego i kwasu linolenowego. Wpływaj ą również korzystnie na utrzymanie i regenerację naturalnej bariery skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek do stosowania zewnętrznego. Brak danych farmakokinetycznych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lanolina bezwodna Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywania

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5


6.6


7.


8.


9.


Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba polietylenowa z zakrętka polipropylenową w tekturowym pudełku o zawartości 30 g

Instrukcja dotycząca_przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Lek do stosowania zewnętrznego.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 31 61-512 Poznań

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr - R/2095

DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 08 marca 1958 r. Data przedłużenia Pozwolenia na dopuszczenie - 07 czerwca 1999 r.

Data przedłużenia Pozwolenia - 10 grudnia 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Linomag