Imeds.pl

Lioven Max 1000 J.M./G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LIOVEN MAX, 1000 j.m./g, żel

(Heparinum natricum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek LIOVEN MAX ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek LIOVEN MAX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LIOVEN MAX

3.    Jak stosować lek LIOVEN MAX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LIOVEN MAX

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LIOVEN MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

LIOVEN MAX jest lekiem w postaci żelu do stosowania miejscowego na skórę, zawierającym heparynę. Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Wskazania do stosowania:

Lek LIOVEN MAX stosuje się pomocniczo w:

-    chorobach żył powierzchownych takich jak: zapalenia żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,

-    stanach pourazowych: krwiakach, stłuczeniach, obrzękach,

-    w zapobieganiu i leczeniu przerosłych blizn i bliznowców.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LIOVEN MAX Kiedy nie stosować leku LIOVEN MAX

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku LIOVEN MAX,

-    jeśli u pacjenta występują zmiany skórne niewiadomego pochodzenia (m.in. zakażenia ropne),

-    jeśli u pacjenta występują otwarte rany - nie stosować leku ze względu na zawartość etanolu,

-    na błony śluzowe oraz w okolicach oczu; w razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek LIOVEN MAX

-    u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną leku nie wolno stosować w samoleczeniu,

-    nie należy stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry,

-    nie stosować doustnie.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Interakcje z innymi lekami są mało prawdopodobne, gdyż heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu, nawet w dużych dawkach, tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu.

Jedynie u pacjentów, którym podaje się jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe może wystąpić nasilone działanie heparyny i wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu heparyny podanej miejscowo na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LIOVEN MAX

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować jak opisano poniżej.

Lek LIOVEN MAX jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek należy stosować na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry od 1 do 3 razy na dobę. W zależności od powierzchni objętej zmianami chorobowymi nanieść na skórę 3-10 cm żelu i delikatnie wmasowywać przez kilka minut. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia, wielkości obszaru zmienionego chorobowo oraz skuteczności leczenia. W przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie produktu leczniczego przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych -od 1 do 2 tygodni.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LIOVEN MAX

Ze względu na niewielkie wchłanianie heparyny do krwiobiegu nie istnieje ryzyko przedawkowania lub zatrucia lekiem przeznaczonym do stosowania miejscowego.

Jedynie u pacjentów, którym podaje się jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe może wystąpić nasilone działanie heparyny i wydłużenie czasu krzepnięcia krwi. Gdyby taki przypadek wystąpił, należy zgłosić się do lekarza, który może zalecić zastosowanie siarczanu protaminy unieczynniającego heparynę poprzez tworzenie z nią trwałych, nieaktywnych farmakologicznie kompleksów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, LIOVEN MAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (świąd, rumień, stany zapalne skóry, suchość skóry, pieczenie, uczucie zimna), które zwykle przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić miejscowe objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd) lub objawy reakcji pseudoalergicznych. W takich przypadkach leczenie należy przerwać.

U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny mogą pojawić się zmiany skórne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LIOVEN MAX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Leku nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku LIOVEN MAX po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku LIOVEN MAX jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek LIOVEN MAX

Substancją czynną leku jest sól sodowa heparyny 1000 j.m./g.

Ponadto lek zawiera: etanol 96%, olejek lawendowy, karbomer 5984, trolaminę, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek LIOVEN MAX i co zawiera opakowanie

LIOVEN MAX jest lekiem do użytku zewnętrznego w formie żelu.

Opakowanie: tuba aluminiowa z membraną i zakrętką (HDPE) zawierająca 30 g lub 50 g żelu w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów ICN_Polfa@valeant.com tel. +48 17 865 51 00 fax +48 17 862 46 18

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów emo-farm@valeant.com tel./fax +4842/ 212 80 85

Data zatwierdzenia ulotki:

3