+ iMeds.pl

Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 1 mgUlotka Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Lodotra, 1 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra, 2 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra, 5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Prednisonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lodotra i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lodotra

3.    Jak stosować lek Lodotra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lodotra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lodotra i w jakim celu się go stosuje

Lek Lodotra występuje w postaci tabletki o opóźnionym uwalnianiu substancji czynnej prednizonu, należącego do grupy leków nazywanych glikokortykoidami. Glikokortykoidy wykazuja działanie przeciwzapalne. Leki przeciwzapalne zmniejszają ból, obrzęk, zesztywnienie, zaczerwienienie oraz uczucie gorąca w dotkniętych chorobą stawach.

Lek Lodotra stosuje się w leczeniu:

•    czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu u dorosłych, w szczególności z towarzyszącym porannym zesztywnieniem stawów

Tabletki Lodotra są to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu. Oznacza to, że tabletki zostały tak zaprojektowane, aby prednizon uwalniany był po około 4 godzinach od połknięcia leku. Pozwala to na przyjmowanie leku Lodotra przed snem i łagodniejsze odczuwanie porannych objawów, takich jak zesztywnienie stawów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lodotra Kiedy NIE stosować leku Lodotra

•    Jeśli pacjent jest uczulony na prednizon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lodotra należy zwrócić się do lekarza.

Należy poinformować lekarza o następujących stanach chorobowych lub leczeniach występujących w przeszłości lub obecnie:

•    za wysoki poziom cukru (glukozy) we krwi (cukrzyca). Lekarz może zwiększyć dawkę leku przeciwcukrzycowego,

•    zrzeszotnienie kości (osteoporoza),

•    rozmiękczenie kości (osteomalacja),

•    wrzody żołądka i jelit,

•    ostre zapalenie okrężnicy wrzodziejące, zagrożone perforacją (dziurą w okrężnicy),

•    zapalenie jelita (zapalenie uchyłka),

•    stan pooperacyjny po połączenia dwóch części jelita (enteroanastomoza),

•    wirusowe zapalenie wątroby typu B,

•    gruźlica (Tbc). Choroba bakteryjna zazwyczaj zajmująca płuca,

•    obrzęk oraz zapalenie węzłów chłonnych po szczepieniu BCG (szczepienie przeciwko Tbc),

•    polio (zakażenie wywołane przez wirus atakujący układ nerwowy),

•    okres około 8 tygodni przed szczepieniem lub 2 tygodni po szczepieniu (jeżeli użyte były szczepionki żywe),

•    ostre zakażenia wirusowe (np. ospa wietrzna, opryszczka ust lub oka, odra lub półpasiec),

•    ostre zakażenia bakteryjne (np. bakteryjne zapalenie migdałków) lub przewlekłe zakażenia bakteryjne (np. Tbc),

•    ostre zakażenia grzybicze (np. pleśniawki),

zakażenia pasożytnicze (np. nicieniami), U pacjentów z potwierdzoną węgorczycą lub podejrzeniem jej wystąpienia stosowanie leku Lodotra może prowadzić do rozwoju zespołu hiperinwazji i rozsiania z rozległą migracją larw.

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Potrzebne mogą być częstsze pomiary ciśnienia,

•    choroby oka (jaskra). Potrzebne mogą być dokładniejsze badania stanu choroby,

•    uszkodzenia lub owrzodzenia rogówki (przednia przeźroczysta warstwa oka, która osłania tęczówkę i źrenicę),

•    problemy z sercem. Mogą być potrzebne dokładniejsze badania stanu choroby,

•    atak serca przebyty niedawno

•    choroba nerek

•    choroby psychiczne,

•    występujące podczas leczenia i nie ulegające poprawie zaburzenia snu. W takim przypadku korzystna może być zmiana leku na postacie o konwencjonalnym uwalnianiu.

Lek Lodotra nie osiągnie żądanego stężenia we krwi, jeśli będzie przyjmowany na czczo. Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności leku zawsze należy go przyjmować z wieczornym posiłkiem lub bezpośrednio po nim. Ponadto, w przypadku 6-7% dawek leku Lodotra mogą wystąpić niskie stężenia w osoczu, nawet jeśli lek przyjmowany jest zgodnie z zaleceniami. Należy to zawsze brać pod uwagę, jeśli lek Lodotra jest nieskuteczny. W takim przypadku można rozważyć zamianę na konwencjonalną postać leku o szybkim uwalnianiu.

W przypadkach ostrych leku Lodotra nie należy stosować zamiast prednizonu w tabletkach o szybkim uwalnianiu, z uwagi na właściwości farmakologiczne.

Jeżeli przynajmniej jeden punkt dotyczący leczenia lub schorzenia jest spełniony, można rozważyć zastosowanie innego leku, lepiej dostosowanego do pacjenta. Patrz również „Inne informacje ważne przed zastosowaniem leku Lodotra”.

^ LEKARZ UDZIELI PORADY ODNOŚNIE LECZENIA Inne informacje ważne przed zastosowaniem leku Lodotra

Lek Lodotra może oddziaływać na układ immunologiczny, przez co może wpływać na zdolności obronne organizmu. W przypadku wystąpienia wpływu na układ immunologiczny:

•    szczepienie inaktywowaną szczepionką (np. szczepionka przeciwko grypie lub cholerze) może być mniej skuteczne podczas stosowania lub rozpoczęcia stosowania leku Lodotra,

•    niektóre choroby wirusowe (ospa wietrzna, odra) mogą mieć cięższy przebieg. Szczególnie narażeni są pacjenci niezaszczepieni wcześniej przeciwko tym chorobom.

•    pacjent może być szczególnie narażony na inne poważne zakażenia.

Leczenie lekiem Lodotra zwiększa ryzyko rozwoju zakażenia. Jeżeli rozwija się zakażanie, wówczas może być ono trudniejsze do wykrycia podczas stosowania leku Lodotra.

Mniejsze dawki leku Lodotra mogą być wymagane w przypadkach:

•    niedoczynności tarczycy,

•    marskości wątroby (choroby wątroby wywołanej alkoholizmem lub zapaleniem wątroby).

Większe dawki leku Lodotra mogą być wymagane w sytuacjach stresogennych, takich jak:

•    zabieg chirurgiczny,

•    trwające zakażenie.

W przypadku stosowania leku Lodotra przez okres kilku miesięcy lub dłużej lekarz zleci przeprowadzenie następujących badań lekarskich:

•    badanie oka,

•    badanie krwi,

•    kontrola ciśnienia tętniczego krwi.

Leczenie lekiem Lodotra może negatywnie wpłynąć na metabolizm wapnia w kościach. Należy zatem porozmawiać z lekarzem na temat ryzyka osteoporozy (utrata masy kości, złamania) - szczególnie dotyczy to pacjentów, u których w rodzinie były przypadki złamań kości, pacjentów, którzy nie uprawiają regularnie ćwiczeń, pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentek przechodzących menopauzę.

W przypadku przerwania stosowania leku Lodotra występuje ryzyko:

•    nawrotu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów,

•    niewydolności kory nadnerczy. Występuje, gdy kora nadnerczy nie wytwarza wystarczającej ilości hormonu zwanego kortyzolem. Stan taki może mieć miejsce w szczególności w sytuacjach stresogennych takich jak:

-    trwające zakażenie,

-    wypadek,

—zwiększony wysiłek fizyczny.

•    wystąpienia objawów odstawienia kortyzonu (ciężka choroba spowodowana brakiem wytwarzania kortyzonu przez organizm).

^ LEKARZ UDZIELI PORADY ODNOŚNIE LECZENIA

Inne leki i Lodotra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Efekt działania następujących leków może być nasilony podczas leczenia lekiem Lodotra:

•    leków nasercowych, takich jak glikozydy nasercowe (np. digoksyna),

•    leków przeczyszczających lub obniżających stężenie soli w organizmie, takich jak niektóre diuretyki (leki moczopędne),

•    cyklosporyny, leku stosowanego w transplantologii lub sporadycznie w ostrym reumatoidalnym zapaleniu stawów,

•    leków zwiotczających mięśnie, takich jak stosowany w szpitalach suksametonium,

•    cyklofosfamidu, stosowanego w leczeniu różnych rodzajów raka.

Efekt działania następujących leków może być osłabiony podczas leczenia lekiem Lodotra:

•    somatropiny (hormon wzrostu),

•    prazykwantelu, stosowanego w leczeniu zakażeń pasożytniczych,

•    leków przeciwcukrzycowych np.: insulina, metformina, glibenklamid.

Następujące leki mogą zmniejszać skuteczność działania leku Lodotra w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów:

•    leki przeciwpadaczkowe, takie jak barbiturany, fenytoina i prymidon,

•    rifampicyna, stosowana w leczeniu zakażeń,

•    bupropion, stosowany w leczeniu depresji,

•    leki zobojętniające zawierające glin i magnez.

Następujące leki mogą zwiększać skuteczność działania leku Lodotra w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów:

•    leki zawierające estrogen, np.: doustne leki antykoncepcyjne, leki stosowane w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ),

•    lukrecja (stosowana jako środek wykrztuśny w lekach przeciwkaszlowych oraz obecna w słodyczach).

Inny wpływ leków:

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak kwas acetylosalicylowy, diklofenak oraz ibuprofen, zwiększają ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego,

•    warfaryna, w zależności od pacjenta, może wykazywać zmniejszoną lub nasiloną skuteczność w rozrzedzaniu krwi,

•    leczenie nadciśnienia tętniczego krwi lub niewydolności serca inhibitorami ACE (np. kaptopril lub enalapril) może zwiększać ryzyko zmian ilości krwinek,

•    leki antycholinergiczne (np. atropina) mogą nasilać ryzyko zwiększenia ciśnienia w oku (jaskra),

•    leki stosowane w leczeniu lub zapobieganiu malarii (np. chlorochina, hydroksychlorochina, meflochina) mogą zwiększać ryzyko osłabienia mięśni, włączając w to osłabienie mięśnia sercowego,

•    amfoterycyna B (lek przecigrzybiczy) może zwiększać ryzyko wystąpienia hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi),

•    lek Lodotra ma wpływ na niektóre badania diagnostyczne, np.:

-    skórne testy alergiczne,

-    badanie krwi służące oznaczeniu stężenia hormonu wytwarzanego przez gruczoł tarczycy.

^ LEKARZ UDZIELI PORADY ODNOŚNIE LECZENIA Lodotra z jedzeniem i piciem

Lek Lodotra należy przyjmować wieczorem około godziny 22.00. Najlepiej przyjmować tabletki z wieczornym posiłkiem lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu np. szklanką wody.

Tabletek NIE należy kruszyć, dzielić lub żuć.

W przypadku, gdy od posiłku upłynęły 2-3 godziny, należy przyjąć tabletki wraz z lekkim posiłkiem lub przekąską, np. kromką chleba z szynką lub z serem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Lodotra negatywnie wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, w przypadku bólu oka oraz niewyraźnego widzenia, należy unikać wykonywania tych czynności.

Lek Lodotra zawiera laktozę

Produkt leczniczy zawiera cukier zwany laktozą. W przypadku występowania nietolerancji na niektóre cukry, przed przyjęciem leku Lodotra należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Lodotra

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Właściwa dawka przepisana przez lekarza zależy od ciężkości przebiegu choroby. Zazwyczaj dawka nie powinna przekraczać 10 mg prednizonu na dobę.

Dawka początkowa może być zmniejszona przez lekarza stopniowo do mniejszej dawki podtrzymującej w zależności od:

•    objawów reumatoidalnego zapalenia stawów,

•    reakcj i pacj enta na lek Lodotra.

W przypadku dawek, których podanie jest niemożliwe lub trudno wykonalne przy zastosowaniu tej mocy produktu leczniczego, dostępne są również inne moce tego leku.

Przy zmianie trybu stosowania glikokortykoidu z typowego przyjmowania tabletek rano na przyjmowanie leku Lodotra wieczorem, należy zachować tę samą dawkę substancji czynnej (prednizonu).

Sposób podania:

•    dla uzyskania informacji jak otworzyć oraz zamknąć butelkę z lekiem Lodotra, zaprojektowaną dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, patrz „Wskazówki jak zamykać i otwierać pojemnik”,

•    należy przyjmować ilość tabletek przepisaną przez lekarza,

•    nie należy kruszyć tabletki, ponieważ otoczka jest istotna dla prawidłowego działania leku Lodotra,

•    tabletkę należy połknąć w całości; tabletki nie wolno kruszyć, dzielić lub żuć,

•    lek Lodotra należy przyjmować wieczorem (około godziny 22) popijając szklanką wody,

•    lek Lodotra należy przyjmować z wieczornym posiłkiem lub po posiłku. Jeżeli od posiłku upłynęły 2-3 godziny należy przyjąć tabletkę wraz z lekkim posiłkiem lub przekąską,

•    tabletki należy zawsze przyjmować po kolacji lub lekkiej przekąsce.

Lek Lodotra tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu przyjmowane są zazwyczaj przez kilka miesięcy lub dłużej. Lekarz poinformuje pacjenta jak długo musi on przyjmować tabletki.

Wskazówki jak zamykać i otwierać pojemnik

Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


open - otwieranie_

Aby otworzyć:

Umieść długopis lub podobny przedmiot pomiędzy wybrzuszenia pokrywki i przekręć we wskazanym kierunku (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).


close - zamykanie_

Aby zamknąć:

Umieść długopis lub podobny przedmiot pomiędzy wybrzuszenia pokrywki i przekręć we wskazanym kierunku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lodotra

Przypadki ostrego zatrucia lekiem Lodotra nie są znane. W przypadku przedawkowania można spodziewać się nasilenia działań niepożądanych, takich jak:

•    zaburzenia działania hormonów,

•    zaburzenia metaboliczne,

•    zaburzenia równowagi elektrolitów (soli), zwiększające ryzyko nieprawidłowego bicia serca.

^ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA LUB NASILENIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Pominięcie zastosowania leku Lodotra

^ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM ODNOŚNIE DALSZEGO POSTĘPOWANIA

Przerwanie stosowania leku Lodotra

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Lodotra tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu. Przerwanie stosowania leku Lodotra może spowodować nawrót objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

Ważne jest, aby dawka leku Lodotra była zmniejszana powoli. Lekarz udzieli wskazówek odnośnie stopniowego zmniejszania dawki.

Leku Lodotra nie powinno się zastępować prednizonem w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

^ W RAZIE JAKICHKOLWIEK DALSZYCH WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM TEGO LEKU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA LUB FARMACEUTY

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość i nasilenie działań niepożądanych opisanych poniżej zależy od dawki i czasu trwania leczenia.

Częste działania niepożądane leku Lodotra ( dotyczą od 1 do 10 pacjentów):

Zaburzenie równowagi hormonalnej wywołujące zespół Cushing’a (typowe objawy: okrągła twarz, często określana frazą „jak księżyc w pełni”, zwiększenie masy górnej części ciała wysypka na twarzy) a także zmniejszone wytwarzanie glukokortykosteroidów przez organizm.

Zaburzenia równowagi cukrów, tłuszczów oraz soli w organizmie, co może skutkować:

•    zwiększeniem apetytu i zwiększeniem masy ciała,

•    cukrzycą,

•    wysokim stężeniem cholesterolu,

•    zaburzeniami rytmu serca (z powodu zwiększonego wydalania potasu),

•    zatrzymane wody w organizmie (obrzęki, z powodu zmniejszonego wydalania sodu). Zmniejszona zdolność zwalczania zakażeń. Zakażenia mogą mieć cięższy przebieg lub ich objawy mogą być utajone. Zwiększona podatność oraz wrażliwość na zakażenia. Zmętnienie soczewki (zaćma) oraz zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra) z towarzyszącym bólem lub bez bólu. Rozstępy skóry, siniaki oraz czerwone zmiany na skórze lub w jamie ustnej, martwica skóry. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby krwinek. Utrata masy mięśniowej i osłabienie mięśni, utrata masy kostnej prowadząca do zwiększonego ryzyka złamań kości (osteoporoza). Ból głowy. Trudności z zasypianiem.

Niezbyt częste działania niepożądane leku Lodotra ( dotyczą od 1 do 100 pacjentów):

•    Nadciśnienie tętnicze krwi.

•    Pogrubienie lub wystąpienie zapalenia nabłonka naczyń krwionośnych oraz występowanie skrzepów krwi.

•    Wrzody żołądka oraz krwawienie z j elit.

•    Nadmierne owłosienie, plamy i inne przebarwienia skórne oraz opóźnione gojenie się ran skórnych, trądzik.

Rzadkie działania niepożądane leku Lodotra (dotyczą od 1 do 1000 pacjentów):

•    Reakcje alergiczne, łącznie z powstawaniem pęcherzyków na skórze.

•    Zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha.

•    Zaburzenia wydzielania hormonów płciowych, które może skutkować rakiem miesiączki u kobiet lub impotencją u mężczyzn.

•    Zaburzenia czynności tarczycy.

•    Depresja, drażliwość, nieuzasadnione rzeczywistą sytuacją poczucie szczęścia, nadmierna impulsywność, utrata kontaktu z rzeczywistością (psychoza).

•    Zwiększone ciśnienie w głowie powodujące ból głowy, wymioty i podwójne widzenie.

•    Rozwój i pogorszenie napadów padaczkowych.

•    Pogorszenie objawów związanych z owrzodzeniem rogówki lub infekcją.

•    Utrata masy kostnej (zrzeszotnienie kości).

Działania niepożądane leku Lodotra, których częstość nie jest znana:

•    Odwracalny przerost tkanki tłuszczowej w obrębie kręgosłupa, serca lub klatki piersiowej (lipomatoza)

•    Przyspieszona akcja serca

•    Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej krwi związane z niskim stężeniem potasu (zasadowica hipokaliemiczna)

•    Wyciek płynu pod siatkówką powodujący zniekształcenie widzenia (centralna surowicza choroidoretinopatia)

•    Nudności, biegunka, wymioty

•    Nadmierne owłosienie u kobiet (hirsutyzm)

•    Zanik mięśni naramiennych oraz kończyn dolnych, zerwanie ścięgna, złamania kręgów i kości długich.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.; +48 22 49 21 301

Faks.; +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Lodotra

•    Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i na kartoniku.

•    Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Po pierwszym otwarciu opakowania, tabletki mogą być przechowywane w butelce do 14 tygodni. Po tym czasie należy usunąć pozostałe tabletki.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lodotra

Substancją czynną leku jest prednizon.

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra 1 mg zawiera 1 mg prednizonu.

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra 2 mg zawiera 2 mg prednizonu.

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra 5 mg zawiera 5 mg prednizonu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:    Otoczka tabletki:

•    Bezwodna krzemionka koloidalna    •    Bezwodna krzemionka koloidalna

•    Kroskarmeloza sodowa    •    Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Jak wygląda lek Lodotra i co zawiera opakowanie

Lek Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są jasnożółtobiałe, o cylindrycznym kształcie z wytłoczonym napisem „NP1” na jednej stronie.

Lek Lodotra 2 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są żółtobiałe, o cylindrycznym kształcie z wytłoczonym napisem „NP2” na jednej stronie.

Lek Lodotra 5 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są jasnożółte, o cylindrycznym kształcie, z wytłoczonym napisem „NP5” na jednej stronie.

Wielkości opakowań: Butelki zawierające 30 lub 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Opakowania szpitalne: Butelki zawierające 30, 100 lub 500 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Norpharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedb$k, Dania Wytwórca

HORIZON Pharma GmbH, Joseph-Meyer-Str. 13-15, 68167 Mannheim, Germany.

Aenova France, ZI des Chesnes Ouest, 55 rue du Montmurier, 38070 Saint Quentin Fallavier, France

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgium

Bulgaria

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Italy

Ireland

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands


•    Laktoza jednowodna

•    Magnezu stearynian

•    Powidon K 29/32

•    Żelaza tlenek, czerwony E 172


•    Glicerolu dibehenian

•    Magnezu stearynian

•    Powidon K 29/32

•    Żelaza tlenek, żółty E 172


Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte/comprimé à libération

modifiée/Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

HogoTpa 1 mg/2 mg/5 mg TaöaeTKH c H3MeHeHO ocBoöo^gaBaHe

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg SroKÍa s^syxô^svnç anoSso^suonç

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablety s řízeným uvolňováním

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modificeret udl0sning

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tabletid

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg depottabletit

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimé à libération modifiée

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg SroKÍa s^syxô^sv^ç anoSso^suonç

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg töflur meö breyttan losunarhraöa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg compresse a rilascio modificato

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-release tablets

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg ilgstošas darbîbas tabletes

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletes

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte/comprimé à libération

modifiée/Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-released tablets

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Norway

Poland

Portugal

Romania

Sweden

Slovak Republic

Slovenia

Spain

United Kingdom

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modifisert frisetting Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimidos de libertaęao modificada Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimate cu eliberare modificata Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modifierad frisattning Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablety s riadeným uvofňovaním Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablete s prirejenim sproščanjem Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimidos de liberación modificada Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-released tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Charakterystyka Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra 2 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra 5 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lodotra 1 mg

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 1 mg prednizonu (Prednisonum) Lodotra 2 mg

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 2 mg prednizonu (Prednisonum) Lodotra 5 mg

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 5 mg prednizonu (Prednisonum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza Lodotra 1 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 42,80 mg laktozy.

Lodotra 2 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 41,80 mg laktozy.

Lodotra 5 mg

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 38,80 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Lodotra 1 mg

Jasnożółtobiała tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu, o długości 5 mm i średnicy 9 mm, o cylindrycznym kształcie z wytłoczonym napisem „NP1” na jednej stronie.

Lodotra 2 mg

Żółtobiała tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu, o długości 5 mm i średnicy 9 mm, o cylindrycznym kształcie z wytłoczonym napisem „NP2” na jednej stronie.

Lodotra 5 mg

Jasnożółta tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu, o długości 5 mm i średnicy 9 mm, o cylindrycznym kształcie z wytłoczonym napisem „NP5” na jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt Lodotra jest wskazany u dorosłych w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, zwłaszcza z towarzyszącym porannym zesztywnieniem stawów.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Właściwa dawka zależy od ciężkości przebiegu stanu zapalnego oraz reakcji pacjenta. Zasadniczo, na początku leczenia zalecana jest dawka 10 mg prednizonu. W pewnych przypadkach może być wymagana większa dawka początkowa (tj. 15 lub 20 mg prednizonu). W zależności od objawów klinicznych i reakcji pacjenta, dawka początkowa może być stopniowo redukowana do mniejszej dawki podtrzymującej.

Podczas zmiany sposobu dawkowania ze standardowego (podanie glikokortykoidu rano) na podawanie produktu Lodotra przed zaśnięciem (około godziny 22.00), należy zachować tę samą dawkę (w mg w przeliczeniu na prednizon). Po zmianie sposobu dawkowania, dawka może zostać dostosowana, w zależności od obrazu klinicznego pacjenta.

W przypadku dawek, których podanie jest niemożliwe lub trudne do wykonania z zastosowaniem tej mocy produktu leczniczego, dostępne są również innej moce produktu. W przypadku długotrwałego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, należy dostosować pojedynczą dawkę prednizonu w zakresie do 10 mg na dobę, w zależności od ciężkości przebiegu choroby.

W zależności od wyniku leczenia, dawka może być stopniowo zmniej szana o 1 mg co 2-4 tygodnie, aż do osiągnięcia odpowiedniej dawki podtrzymującej.

Leczenie preparatem Lodotra należy zakończyć stopniowo zmniejszając dawkę o 1 mg co 2-4 tygodnie, monitorując w razie potrzeby parametry osi przysadkowo-nadnerczowej.

Dzieci i młodzież:

Produkt leczniczy Lodotra nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Lodotra należy przyjmować przed snem (około godziny 22.00), z wieczornym posiłkiem lub po nim. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Jeżeli od wieczornego posiłku upłynęło więcej niż 2-3 godziny, należy przyjąć produkt Lodotra wraz z lekkim posiłkiem lub przekąską (np. kromką chleba z szynką lub z serem). Nie należy przyjmować produktu Lodotra na czczo, z uwagi na możliwość zmniejszenia biodostępności.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra są zbudowane tak, że uwalniają substancję czynną z opóźnieniem około 4-6 godzin od przyjęcia. Proces uwalniania substancji czynnej oraz działanie farmakologiczne rozpoczynają się w nocy.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra składają się z zawierającego prednizon rdzenia oraz obojętnej otoczki. Opóźnione uwalnianie prednizonu jest uwarunkowane nienaruszoną warstwą otoczki tabletki. Dlatego też tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu nie można kruszyć, dzielić lub żuć.

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy oraz marskością wątroby, stosunkowo małe dawki mogą okazać się wystarczające lub może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie farmakologiczne prednizonem powinno być stosowane jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej warunków, powinno towarzyszyć mu odpowiednie leczenie przeciwzakaźne, jeżeli występują następujące czynniki:

-    ostre infekcje wirusowe (półpasiec, opryszczka, ospa wietrzna, opryszczkowe zapalenie rogówki),

-    HBsAg-dodatnie, przewlekłe, czynne zapalenie wątroby,

-    okres 8 tygodni przed szczepieniem lub 2 tygodniu po szczepieniu żywymi szczepionkami,

-    grzybice ogólnoustrojowe i zakażenia pasożytnicze (np. nicieniami),

-    ostre zapalenie rogów przednich rdzenia (poliomyelitis),

-    zapalenie węzłów chłonnych po szczepieniu BCG,

-    ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne,

-    gruźlica w wywiadzie (uwaga: możliwość nawrotu choroby!). W wyniku swoich właściwości immunosupresyjnych glikokortykoidy mogą indukować infekcję lub pogorszać jej przebieg. Należy dokładnie monitorować takich pacjentów np. poprzez próbę tuberkulinową. Pacjenci szczególnie zagrożeni powinni otrzymać leczenie tuberkulostatyczne.

Ponadto, leczenie farmakologiczne prednizonem powinno być stosowane jedynie wówczas, gdy jest ono koniecznie i powinno towarzyszyć mu, jeżeli wymagane, odpowiednie leczenie w następujących przypadkach:

-    owrzodzenie przewodu pokarmowego,

-    ciężka osteoporoza i osteomalacja,

-    nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie,

-    ciężka cukrzyca,

-    zaburzenia psychiczne (również w wywiadzie pacjenta),

-    jaskra z wąskim i otwartym kątem,

-    owrzodzenia i uszkodzenia rogówki.

Z uwagi na ryzyko perforacji ściany jelita, prednizon należy stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i z jednoczesnym odpowiednim monitorowaniem w przypadku występowania:

-    ciężkiego wrzodziejącego zapalenia okrężnicy zagrażającego perforacją,

-    zapalenia uchyłka,

-    enteroanastomozy (tuż po operacji).

Produkt Lodotra nie osiągnie żądanego stężenia we krwi, jeśli będzie przyjmowany na czczo. Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności produktu zawsze należy go przyjmować z wieczornym posiłkiem lub bezpośrednio po nim. Ponadto w przypadku 6-7% dawek produktu Lodotra, jak zaobserwowano we wszystkich badaniach farmakokinetycznych i 11% dawek co wynika z badań pojedynczych mogą wystąpić niskie stężenia w osoczu, nawet jeśli lek przyjmowany jest zgodnie z zaleceniami. Należy to zawsze brać pod uwagę, jeśli produkt Lodotra jest nieskuteczny. W takim przypadku można rozważyć zamianę na konwencjonalną postać produktu leczniczego o szybkim uwalnianiu.

Z uwagi na opóźniony mechanizm uwalniania produktu Lodotra, nie należy zastępować go prednizonem w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu bez zmiany sposobu dawkowania.

W przypadku zamiany, zakończenia lub przerwania długoterminowego leczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ryzyka: nawrót czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów, ostra niewydolność nadnerczy (szczególnie w sytuacjach stresogennych, jak okresy zakażeń, wypadki, okresy zwiększonego wysiłku fizycznego), zespół po odstawieniu kortyzonu.

W przypadkach ostrych, produktu Lodotra nie należy stosować zamiast prednizonu w tabletkach o szybkim uwalnianiu, z uwagi na właściwości farmakologiczne.

Podczas stosowania produktu Lodotra należy wziąć pod uwagę potencjalne zwiększenie zapotrzebowania na insulinę lub doustne preparaty przeciwcukrzycowe. Z tego powodu leczenie pacjentów z cukrzycą powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą.

Podczas leczenia produktem Lodotra należy regularnie sprawdzać ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie.

Pacjenci z ostrą niewydolnością serca powinni być poddani ścisłej obserwacji z uwagi na ryzyko pogorszenia się stanu choroby.

Ze względu na ryzyko pęknięcia mięśnia sercowego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania kortykosteroidów, w tym prednizonu, u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania kortykosteroidów, w tym prednizonu, u pacjentów z niewydolnością nerek.

Istnieją dowody, że zaburzenia snu występują częściej w przypadku produktu Lodotra niż w przypadku preparatów konwencjonalnych o szybkim uwalnianiu, przyjmowanych rano. Jeśli wystąpi bezsenność, która nie przemija z czasem, wskazana jest zmiana na leczenie konwencjonalnym preparatem o szybkim uwalnianiu.

Leczenie produktem leczniczym Lodotra może maskować oznaki i objawy istniejących lub rozwijających się infekcji, co może utrudniać diagnozę.

Nawet w przypadku małych dawek, długotrwałe leczenie preparatem Lodotra zwiększa ryzyko infekcji. Infekcje te mogą być również wywołane przez mikroorganizmy, które rzadko powodują zakażenia w normalnych warunkach (tzw. zakażenia oportunistyczne).

Przebieg niektórych chorób wirusowych (ospa wietrzna, odra) może być poważniejszy u pacjentów leczonych glikokortykoidami. Pacjenci o obniżonej odporności, którzy nie przechodzili zakażenia wirusem ospy wietrznej lub odry, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Jeżeli w czasie leczenia preparatem Lodotra pacjenci tacy mają kontakt z osobami zakażonymi ospą wietrzną lub odrą, należy w razie konieczności wdrożyć leczenie profilaktyczne.

U pacjentów z potwierdzoną węgorczycą (strongyloidoza) lub podejrzeniem jej wystąpienia stosowanie glikokortykosteroidów może prowadzić do rozwoju zespołu hiperinwazji i rozsiania z rozległą migracją larw.

Szczepienia szczepionkami inaktywowanymi są w zasadzie możliwe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odpowiedź immunologiczna i w rezultacie szansa na powodzenie szczepienia może być zmniejszona podczas stosowania większych dawek glikokortykoidów.

W przypadku długotrwałego leczenia produktem Lodotra, wskazane są regularne kontrole lekarskie (włączając badanie okulistyczne w trzymiesięcznych odstępach). Jeżeli podawane są stosunkowo duże dawki produktu, należy zapewnić podawanie odpowiedniej ilości suplementów potasu oraz ograniczyć spożycie sodu. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

Jeżeli w trakcie leczenia produktem Lodotra wystąpią konkretne sytuacje stresowe związane z wysokim obciążeniem dla organizmu (wypadek, operacja itd.), konieczne może być czasowe zwiększenie dawki.

W zależności od czasu trwania leczenia oraz stosowanego dawkowania, można oczekiwać negatywnego wpływu na metabolizm wapnia. Dlatego też zaleca się profilaktykę osteoporozy, szczególnie w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka (m.in. predyspozycja rodzinna, podeszły wiek, stan po menopauzie, niewystarczające spożycie białka i wapnia, nadmierne palenie, nadmierne spożywanie alkoholu jak również mała aktywność fizyczna). Profilaktyka opiera się na dostarczaniu wapnia i witaminy D w wystarczającej ilości oraz na aktywności fizycznej. W przypadku stwierdzonej wcześniej osteoporozy należy rozważyć możliwość dodatkowego leczenia. Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Podczas stosowania dużych dawek prednizolonu przez dłuższy okres czasu (30 mg/dobę przez co najmniej 4 tygodnie), zaobserwowano odwracalne zaburzenia spermatogenezy utrzymujące się przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia produktem leczniczym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Glikozydy nasercowe: działanie glikozydów może być wzmożone poprzez niedobór potasu. Saluretyki/środki przeczyszczające: wzmożone wydalanie potasu.

Środki przeciwcukrzycowe: osłabienie działania zmniejszającego stężenie cukru.

Pochodne kumaryny: zmniejszona lub zwiększona skuteczność środków antykoagulacyjnych z grupy kumaryn.

Niesteroidowe środki przeciwzapalne/przeciwreumatyczne, salicylany i indometacyna: zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Preparaty zwiotczające mięśnie gładkie niedepolaryzujące: możliwe wydłużenie czasu zwiotczenia mięśni.

Atropina i inne środki antycholinergiczne: jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Lodotra może prowadzić do dodatkowego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Prazykwantel: glikokortykosteroidy mogą zmniejszać stężenie prazykwantelu we krwi.

Chlorochina, hydroksychlorochina, meflochina: zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii i kardiomiopatii.

Somatropina: skuteczność somatropiny może być zmniej szona.

Estrogeny (np. doustne preparaty antykoncepcyjne): skuteczność glikokortykosteroidów może być zwiększona.

Lukrecja: możliwe hamowanie metabolizmu glikokortykosteroidów.

Rifampicyna, fenytoina, barbiturany, bupropion i prymidon: obniżona skuteczność glikokortykosteroidów.

Cyklosporyna: zwiększone stężenie cyklosporyny we krwi, co powoduje zwiększone ryzyko napadów padaczkowych.

Amfoterycyna B: zwiększone ryzyko hipokaliemii.

Cyklofosfamid: działanie cyklofosfamidu może być nasilone.

Inhibitory ACE: zwiększone ryzyko zmian w obrazie krwi.

Środki zobojętniające zawierające glin i magnez: zmniejszenie wchłaniania glukokortykoidów, jednakże z uwagi na mechanizm opóźnionego uwalniania produktu Lodotra wystąpienie interakcji prednizonu i glinu/magnezu jest mało prawdopodobne.

Wpływ na metody diagnostyczne: reakcje skórne wywołane testami alergicznymi mogą być stłumione. Zwiększenie stężenia TSH po podaniu protyreliny może być zmniejszone.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W czasie ciąży produkt Lodotra może być stosowany jedynie wówczas, gdy korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki potrzebne do odpowiedniej kontroli przebiegu choroby.

Badania na zwierzętach wykazały, że podawanie farmakologicznych dawek glikokortykoidów w okresie ciąży może zwiększać ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego u płodu, chorób układu krążenia i(lub) choroby metabolicznej u dorosłych oraz może mieć wpływ na gęstość receptorów glikokortykoidowych i wychwyt neuroprzekaźników lub rozwój neurobehawioralny.

W badaniach na zwierzętach prednizon powodował rozszczep podniebienia (patrz punkt 5.3). Trwa dyskusja dotycząca prawdopodobieństwa zwiększonego ryzyka rozszczepu wargi i podniebienia u płodu ludzkiego w następstwie stosowania glikokortykoidów w pierwszym trymestrze.

Jeżeli glikokortykosteroidy stosowane są pod koniec ciąży, istnieje ryzyko atrofii kory nadnerczy u płodu, wymagające leczenia substytucyjnego u noworodków, które musi być redukowane stopniowo.

Karmienie piersią

Glikokortykosteroidy w małych ilościach przechodzą do mleka matki (do 0,23% pojedynczej dawki). Dla dawek do 10mg na dobę, ilość przyjęta z mlekiem jest mniejsza od granicy wykrywalności. Dotychczas nie odnotowano szkodliwego wpływu na niemowlęta. Nie mniej jednak, glikokortykosteroidy mogą być stosowane tylko wówczas, gdy korzyści dla matki i dziecka przewyższają zagrożenia.

Ponieważ stosunek stężeń w mleku/osoczu zwiększa się wraz z dawkami powyżej 10 mg/dobę (np. 25% stężenia w surowicy znajduje się w mleku matki przy dawce 80 mg prednizonu na dobę), zaleca się w takich przypadkach przerwanie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość i nasilenie działań niepożądanych podanych poniżej zależy od dawkowania i czasu trwania leczenia. W zakresie zalecanych dawek dla produktu Lodotra (leczenie małymi dawkami kortykoidów od 1 mg do 10 mg na dobę), wymienione działania niepożądane występują rzadziej i są mniej nasilone niż po zastosowaniu dawek powyżej 10 mg.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić w zależności od czasu trwania leczenia i dawkowania.

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: umiarkowana leukocytoza, limfopenia, eozynopenia, policytemia

Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: tachykardia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Często: osłabienie odpowiedzi immunologicznej, maskowanie infekcji, nasilenie utajonych infekcji Rzadko: Reakcje alergiczne

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często: zwiększona podatność na zakażenia i wzrost jego nasilenia Zaburzenia endokrynologiczne:

Często: supresja kory nadnerczy i indukcja zespołu Cushinga (typowe objawy: okrągła księżycowata twarz, otyłość górnej części ciała i hiperwolemia)

Rzadko: zaburzenia wydzielania hormonów płciowych (brak menstruacji, impotencja), zaburzenia czynności tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: retencja sodu z obrzękiem, zwiększone wydalanie potasu (uwaga: arytmie), zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała, zmniejszona tolerancja glukozy, cukrzyca, hipercholesterolemia i hipertriglicerydemia

Częstość nieznana: odwracalna nadtwardówkowa, nasierdziowa lub śródpiersiowa lipomatoza, zasadowica hypokaliemiczna

Zaburzenia psychiczne:

Często: bezsenność

Rzadko: depresja, drażliwość, euforia, zwiększona impulsywność, psychoza

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy

Rzadko: guz rzekomy mózgu, objawy padaczki utajonej i zwiększona skłonność do napadów padaczkowych przy padaczce jawnej

Zaburzenia oka:

Często: zaćma, szczególnie ze zmętnieniem tylnim, podtorebkowym, jaskra

Rzadko: nasilenie objawów związanych z owrzodzeniem rogówki, zwiększone ryzyko rozwoju infekcji wirusowych, grzybiczych i bakteryjnych oka Częstość nieznana: centralna surowicza chorioretinopatia

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często: nadciśnienie, zwiększone ryzyko arteriosklerozy i zakrzepicy, zapalenie naczyń (również jako objaw zespołu odstawienia po długoterminowym leczeniu)

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często (bez stosowanych jednocześnie NLPZ): owrzodzenie przewodu pokarmowego,

krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko: zapalenie trzustki

Częstość nieznana: nudności, biegunka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: rozstępy skórne, martwica, teleangiektazja, zwiększona kruchość naczyń, wybroczyny, krwawe podbiegnięcia

Niezbyt często: nadmierne owłosienie, trądzik steroidowy, opóźnione leczenie ran skóry, podobne do trądzika różowatego (wargowe) zapalenie skóry, zmiany w pigmentacji skóry Rzadko: reakcje nadwrażliwości np.: wykwity polekowe Częstość nieznana: hirsutyzm

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: zanik mięśni i osłabienie mięśni, osteoporoza (zależna od dawki, może wystąpić nawet w trakcie krótkoterminowego leczenia)

Rzadko: martwica kości jałowa (głowy ramiennej i udowej)

Częstość nieznana: miopatia steroidowa, zerwanie ścięgna, złamania kręgów i złamania kości długich Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.; +48 22 49 21 301

Faks; +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ostre przypadki zatrucia produktem Lodotra nie są znane. W przypadku przedawkowania, można spodziewać się nasilenia działań niepożądanych ze strony układu endokrynowego, zaburzeń metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki elektrolitowej (patrz punkt 4.8).

Nie jest znane antidotum po przedawkowaniu prednizonu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: glikortykosteroidy Kod ATC: H02AB07

Prednizon jest glikokortykoidem nie-fluorowym, stosowanym w leczeniu ogólnym. Prednizon wpływa na metabolizm prawie wszystkich tkanek w stopniu zależnym od dawki. W warunkach fizjologicznych, jest to istotne dla utrzymania homeostazy organizmu w stanie spoczynku i w sytuacjach stresogennych, jak również dla kontroli działania układu immunologicznego.

W zazwyczaj przepisywanych dawkach produktu Lodotra, prednizon wykazuje natychmiastowe działanie przeciwzapalne (przeciwwysiękowe,przeciwproliferacyjne) i opóźnione działanie immunosupresyjne. Prednizon hamuje chemotaksję i aktywność komórek odpornościowych, jak również uwalnianie i działanie mediatorów stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej np.: enzymów lizosomalnych, prostaglandyn i leukotrienów.

Przedłużone leczenie dużymi dawkami powoduje zaburzenia czynności układu immunologicznego i kory nadnerczy. Efekt mineralotropowy, który uwidacznia się wyraźnie w przypadku hydrokortyzonu, występuje również w przypadku prednizonu i może wymagać monitorowania stężeń elektrolitów w surowicy.

U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, prozapalne cytokiny takie jak interleukina IL-1 i IL-6 oraz czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF-a) osiągają maksymalne stężenie w surowicy we wczesnych godzinach porannych (np.: IL-6 pomiędzy 7 a 8 rano). Wykazano, że po podaniu produktu Lodotra i uwolnieniu prednizonu w ciągu nocy, następuje obniżenie stężenia cytokin (z rozpoczęciem wchłaniania pomiędzy 2-4 rano i Cmax pomiędzy 4-6 rano).

Skuteczność oraz bezpieczeństwo produktu Lodotra było oceniane w dwóch randomizowanych, podwójnie zaślepionych badaniach z udziałem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

W pierwszym badaniu - wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, z podwójną ślepą próbą, trwającym 12 tygodni z udziałem 288 pacjentów stosujących uprzednio prednizon lub prednizolon, grupa pacjentów, u której zamieniono leczenie na terapię produktem Lodotra podawanym w tej samej dawce, wykazała skrócenie czasu trwania porannej sztywności stawów średnio o 23%, podczas gdy w grupie kontrolnej czas trwania nie uległ zmianie. Szczegółowe dane podane są w poniższej tabeli.

Względna zmiana[%]

Lodotra (n = 125)

Prednizon (postać o natychmiastowym uwalnianiu)(n = 129)

Średnia

-23

0

(SD)

(89)

(89)

Mediana

-34

-13

(min, max)

(-100, 500)

(-100, 610)


Względna zmiana czasu trwania porannej sztywności po 12 tygodniach leczenia:_

W kolejnej otwartej fazie badania (9 miesięcy leczenia) średnia względna zmiana czasu trwania porannej sztywności w porównaniu do wartości początkowej wynosiła około -50%.

Zmiana w czasie trwania porannej sztywności po 12 miesiącach leczenia produktem Lodotra.

Czas trwania porannej

Lodotra

sztywności [min]

Średnia

N

(SD)

0 miesięcy

156

107

Początek badania

(97)

12 miesięcy

74

96

Koniec badania otwartego

(92)

W tym samym badaniu, po 12 tygodniach leczenia, zaobserwowano zmniejszenie wartości mediany dla prozapalnej cytokiny IL-6 o 29% w grupie leczonej produktem Lodotra, podczas gdy nie zaobserwowano zmiany w grupie odniesienia przyjmującej prednizon w konwencjonalnej postaci. Stężenie IL-6 utrzymało się na stałym poziomie po 12 miesiącach leczenia produktem Lodotra.

Zmiana stężenia IL-6 po 12 miesiącach_

IL-6

Lodotra

[j.m./l]

Mediana (min, max)

N

Miesiąc 0 Początek badania

860

(200, 23000)

142

Miesiąc 12

Koniec badania otwartego

470

(200,18300)

103

Wartości < 200 j.m./l zostały zwiększone do 200 j.m./l do celów analizy statystycznej Skuteczność produktu Lodotra podawanego wraz z lekami modyfikującymi przebieg choroby (DMARD) została potwierdzona w drugim, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów nieodpowiadających na monoterapię z zastosowaniem DMARD. Po 12 tygodniach pacjenci z grupy stosującej produkt Lodotra mieli znacząco wyższe wyniki odpowiedzi mierzonej ACR20 oraz ACR50 (odpowiednio 46,8% i 22,1%) w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio 29,4% i 10,1%). Zaobserwowano również znaczącą różnicę dla średniego wyniku DAS28 pomiędzy wartością bazową (5,2 dla grupy stosującej produkt Lodotra oraz 5,1 dla grupy placebo) a wartością uzyskaną w 12. tygodniu: -1,2 punkta w grupie stosującej produkt Lodotra oraz -0,7 w grupie placebo.

Ponadto po 12 tygodniach leczenia średni czas utrzymywania się sztywności porannej wyniósł 86,0 minut (zmiana o -66 minut) w grupie pacjentów leczonych produktem Lodotra oraz 114,1 minut (zmiana o -42,6 minut) w grupie placebo. Lodotra może być bezpiecznie stosowana w połączeniu z lekami DMARD.

Właściwości farmakokinetyczne

5.1


Wchłanianie

Produkt Lodotra występuje w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierających prednizon. Prednizon uwalniany jest po 4-6 godzinach od zażycia produktu Lodotra. Następnie prednizon jest natychmiastowo i prawie całkowicie wchłaniany.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest po 6-9 godzinach od przyjęcia preparatu. Biotransformacj a

Ponad 80% prednizonu jest przekształcane do prednizolonu w wyniku przemian pierwszego przejścia w wątrobie. Stosunek prednizonu do prednizolonu wynosi około 1:6 do 1:10. Prednizon sam w sobie wykazuje znikome działanie farmakologiczne. Prednizolon jest aktywnym metabolitem. Opisane związki wiążą się odwracalnie z białkami osocza, wykazując wysokie powinowactwo do transkortyny (globuliny wiążącej kortykosteroidy, CBG) i niskie powinowactwo do albumin osocza.

W zakresie małych dawek (do 5 mg) około 6% produktu jest obecne w postaci wolnego prednizolonu. W tym zakresie eliminacja poprzez metabolizm jest liniowa. W zakresie dawek powyżej 10 mg występuje więcej wolnego prednizolonu, ponieważ zdolność wiązania transkortyny jest w znaczącym stopniu wyczerpana. Może to mieć wpływ na szybszą eliminację w wyniku metabolizmu.

Wydalanie

Prednizolon jest usuwany głównie w metabolizmie wątrobowym, w około 70% poprzez glukuronidację i w około 30% poprzez sulfatację. Następuje również przekształcenie do 11B,17B-dihydroksyandrosta-1,4-dien-3-onu i 1,4-pregnadien-20-olu. Metabolity nie wykazują aktywności hormonalnej i są usuwane przez nerki. Znikome ilości prednizonu i prednizolonu są obecne w moczu w niezmienionej postaci. Okres półtrwania predniz(ol)onu w osoczu wynosi około 3 godziny. U pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby, okres półtrwania może ulec wydłużeniu i w związku z tym należy rozważyć zmniejszenie dawki. Czas biologicznej aktywności predniz(ol)onu jest dłuższy od czasu obecności produktu w surowicy.

Biodostępność

Badanie biodostępności przeprowadzone na grupie 27 zdrowych pacjentów w 2003 r. dostarczyło następujących wyników w porównaniu z prednizonem w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

Parametr

Lodotra 5 mg: 2,5 godziny po lekkim posiłku

Lodotra 5 mg: natychmiast po posiłku

Produkt referencyjny w dawce 5 mg na czczo

Maksymalne steżenie w osoczu (Cmax): ng/ml

20,2

(18,5; 21,9)

21,8

(20,0; 23,7)

20,7

(19,0; 22,5)

Czas maksymalnego stężenia w osoczu (tmax): h

6,0

(4,5; 10,0)

6,5

(4,5; 9,0)

2,0

(1,0; 4,0)

Czas trwania opóźnienia uwalniania substancji (tlag): h

4,0

(3,5; 5,0)

3,5

(2,0; 5,5)

0,0

(0,0; 0,5)

Pole powierzchni pod krzywą stężenia-czasu (AUC 0-»): ng x h/ml

110

(101; 119)

123

(114;133)

109

(101; 118)

Wartości przedstawiają średnie geometryczne wyznaczone metodą najmniejszych kwadratów oraz zakres.

Wykres: Średnie wartości stężeń prednizonu w osoczu po podaniu pojedynczej dawki 5 mg prednizonu w postaci produktu Lodotra 5 mg lub tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. Tabletka o natychmiastowym uwalnianiu 5 mg (A: na czczo, podanie o godzinie 2 w nocy), Lodotra 5 mg (B: podanie 2,5 godziny po lekkim posiłku wieczornym) i Lodotra 5 mg (C: podanie natychmiast po pełnym posiłku wieczornym)


Profile stężeń w osoczu dla produktu Lodotra są bardzo podobne do tych uzyskanych dla tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, z tą bardzo istotną różnicą, że profil uwalniania dla produktu Lodotra jest opóźniony o 4-6 godzin od momentu przyjęcia. Niższe wartości stężeń w osoczu były obserwowane w przypadku 6-7% dawek.

Wykazano proporcjonalność dawki dla produktu Lodotra 1 mg, 2 mg i 5 mg na podstawie wartości AUC i Cmax.

5.2 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność podostra/ostra

Z użyciem mikroskopu optycznego i elektronowego zaobserwowano występowanie zmian w komórkach wysepek Langerhansa u szczurów po podawaniu dootrzewnowym 33 mg/kg mc. prednizonu na dobę przez okres 7 do 14 dni. U królików poprzez podawanie prednizonu w dawce od 2 mg do 3 mg /kg mc./dobę przez okres 2 do 4 tygodni, możliwe było wywołanie eksperymentalnego uszkodzenie wątroby. Odnotowano działanie toksyczne na tkanki (martwica mięśni) po wielotygodniowym podawaniu prednizonu świnkom morskim w dawce od 0,5 mg do 5 mg/kg mc oraz psom w dawce 4 mg/kg mc.

Potencjał mutagenny i rakotwórczy

Toksyczność prednizonu obserwowana u zwierząt związana była z nadmierną aktywnością farmakologiczną. Nie zaobserwowano działania genotoksycznego prednizonu w konwencjonalnych badaniach genotoksyczności.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że glikokortykosteroidy takie jak prednizon wywołują wady rozwojowe (rozszczep podniebienia, wady rozwojowe układu kostnego). Przy podawaniu pozajelitowym zaobserwowano u szczurów występowanie drobnych nieprawidłowości budowy czaszki, szczęki i języka. Zaobserwowano również opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego (patrz punkt 4.6).

Szansa wystąpienia podobnych efektów u pacjentów stosujących dawki lecznicze jest znikoma.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Powidon K 29/32 Żelaza tlenek, czerwony E 172 Otoczka tabletki:

Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Glicerolu dibehenian Magnezu stearynian Powidon K 29/32 Żelaza tlenek, żółty E 172

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 14 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik zawierający 30 lub 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

Biała butelka z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Nakrętka (zawierająca kapsułkę ze środkiem pochłaniającym wilgoć) wykonana z HDPE z trzema wybrzuszeniami na obrzeżu, które ułatwiają otwarcie.

Pojemnik zawierający 500 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu:

Biała butelka z polietylenu o wysokiej gęstości (z niewielkim dodatkiem LDPE). Nakrętka polipropylenowa (bez trzech wybrzuszeń).

Wielkości opakowań:    butelki zawierające po 30 lub 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

Opakowania szpitalne:    butelki zawierające po 30, 100 lub 500 tabletek o zmodyfikowanym

uwalnianiu

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb$k Dania

8. NUMERYPOZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lodotra 1 mg: 15824 Lodotra 2 mg: 15825 Lodotra 5 mg: 15826

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.07.2009, 04.02.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/12

Lodotra 1 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu