+ iMeds.pl

Lofral-10 10 mgUlotka Lofral-10

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lofral-10, 10 mg, tabletki

Amlodipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lofral-10 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lofral-10

3.    Jak stosować Lofral-10

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lofral-10

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOFRAL-10 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Lofral-10 zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia.

Lek Lofral-10 jest stosowany w leczeniu:

-    wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego),

-    bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą, której rzadką postacią jest dławicą piersiową typu Prinzmetala, zwana inaczej dławicą odmienną

U pacjentów z objawami wysokiego ciśnienia tętniczego, lek Lofral-10 rozszerza naczynia krwionośne, tak, że przepływ krwi staje się łatwiejszy.

U pacjentów z objawami dławicy piersiowej, lek Lofral-10 zwiększa dopływ krwi do mięśnia sercowego, który dzięki temu otrzymuje więcej tlenu i zapobiega wystąpieniu bólu w klatce piersiowej. Lek Lofral nie przerywa napadu bólu dławicowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOFRAL-10

Kiedy nie stosować leku Lofral-10

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię uczulenie (nadwrażliwość) na amlodypinę lub podobnego antagonistę wapnia (tak zwane pochodne dihydropirydyny), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Lofral-10 (pełny wykaz składników, patrz punkt 6). Objawy mogą obejmować swędzenie, zaczerwienienie skóry lub problemy z oddychaniem;

-    w przypadku bardzo niskiego ciśnienia tętniczego (niedociśnienia);

-    w przypadku zwężenia aorty (zwężenie głównej tętnicy prowadzącej krew od serca) oraz wstrząsu kardiogennego (stan, w którym serce nie dostarcza wystarczającej ilości krwi do tkanek organizmu);

-    w przypadku niewydolności serca, po zawale mięśnia sercowego;

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości:

-    niedawno przebytego zawał userca

- niewydolności serca,

- ostrego zwiększenia ciśnienia krwi (przełom nadciśnieniowy),

-    chorób wątroby,

- konieczność zwiększenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lofral-5 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Dzieci i młodzież Nie badano leku Lofral-10 u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Lek Lofral-10 należy stosować w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 17. roku życia (patrz punkt 3). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Lofral-10 może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

-    Ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybiczne),

-    Rytonawir, indynawir, nelfinawir (leki zwane inhibitorami proteaz, stosowane w zakażeniu wirusem HIV),

-    Ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki),

- Ziela dziurawca (Hypericum perforatum),

-    Werapamil, diltiazem (leki nasercowe),

-    Dantrolen (wlew stosowany w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała).

Lek Lofral-10 może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Stosowanie leku Lofral-10 z jedzeniem i piciem

Pacjenci stosujący lek Lofral-10 nie powinni spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one spowodować zwiększenie stężenia aktywnych składników amlodypiny we krwi, co w rezultacie może wywołać nieprzewidziane zwiększenie działania leku Lofral-10 obniżającego ciśnienie krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w ciąży. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Jeśli pacjentki karmi piersią lub zamierza karmić piersią, przed zastosowaniem leku Lofral-10 należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lofral-10 nie może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub senność, ból głowy, należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lofral-10

Lek Lofral-10 zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, co oznacza że jest „wolny od sodu”.

Lofral-10 należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1/2 tabletki (co odpowiada 5 mg amlodypiny) raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 1 tabletki (co odpowiada 10 mg amlodypiny) raz na dobę.

Lek może być stosowany przed lub po posiłkach i płynach. Lek należy stosować o tej samej porze każdego dnia, popijając szklanką wody. Nie należy stosować leku Lofral-10 z sokiem grejpfrutowym

Dzieci i młodzież

Dla dzieci (w wieku od 6 do 17 lat) zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Maksymalna dawka zalecana wynosi 5 mg na dobę. Zalecana dawka dla dzieci nie może być osiągnięta poprzez zastosowanie leku Lofral-10.

Ważne jest aby stosować tabletki w sposób ciągły. Nie należy czekać do momentu zużycia wszystkich tabletek przed wizytą u lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lofral-10

Zastosowanie zbyt wielu tabletek może spowodować zmniejszenie lub nawet niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, omdlenia lub osłabienie. Jeśli obniżenie ciśnienia krwi jest zbyt ostre, może wystąpić wstrząs (skóra może stać się chłodna i wilgotna, mogą również wystąpić omdlenia). W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Lofral-10, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala lub do ośrodka leczenia zatruć.

Pominięcie zastosowania leku Lofral-10

W przypadku pominięcia zażycia tabletki można ją połknąć o zwykłej porze przyjmowania leku. Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lofral-10

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek Lofral-10. W przypadku nagłego przerwania leczenia, objawy choroby mogą powrócić.

Lek Lofral-10 jest zazwyczaj stosowany w długotrwałym leczeniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lofral-10 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych bardzo rzadkich, ciężkich działań niepożądanych występujących po zastosowaniu leku, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    Nagły świst, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub problemy z oddychaniem

-    Obrzęk powiek, twarzy oraz ust

-    Obrzęk j ęzyka oraz gardła powoduj ący duże problemy z oddychaniem

-    Ciężkie reakcje skórne obejmujące intensywną wysypkę, pokrzywkę, zaczerwienienie skóry całego ciała, ostry świąd, pęcherze, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej (zespół Stevensa-Johnsona) lub inne reakcje alergiczne

-    Zawał serca, zaburzenia rytmu serca

-    Zapalenie trzustki, które może spowodować ostry ból brzucha oraz pleców z towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem

Odnotowano następujące częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta, lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

-    Ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie na początku leczenia)

-    Kołatanie serca (świadomość rytmu serca), zaczerwienienie

-    Ból brzucha, nudności

-    Obrzęk kostek, zmęczenie

Inne, odnotowane działania niepożądane zamieszczono poniżej. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Niezbyt częste działania niepożądane: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

-    Zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność

-    Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, osłabienie

-    Drętwienie lub mrowienie kończyn, brak odczuwania bólu

-    Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, szum uszny

-    Niskie ciśnienie krwi

-    Kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)

-    Zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcia, niestrawność, suchość w ustach, wymioty

-    Utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze, zmiana koloru skóry

-    Zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu

-    Zaburzenia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn

-    Osłabienie, ból, złe samopoczucie

-    Bóle stawów lub mięśni, skurcze mięśni, ból pleców

-    Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadkie działania niepożądane: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

-    Dezorientacja

Bardzo rzadkie działania niepożądane: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

-    Zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do

-    wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego krwawienia (uszkodzenie czerwonych krwinek)

-    Nadmiar glukozy we krwi (hiperglikemia)

-    Zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie

-    Kaszel, obrzęk dziąseł

-    Wzdęcia brzucha (nieżyt żołądka)

-    Nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, które mogą mieć wpływ na niektóre

wyniki badań

-    Zwiększenie napięcia mięśniowego

-    Zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną

-    Wrażliwość na światło

-    Zaburzenia obejmujące sztywność, drgania i (lub) problemy z poruszaniem się

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOFRAL-10

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 o C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lofral-10

Substancją czynną jest amlodypina.

Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (E460),wapnia wodorofosforan bezwodny (E341), karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), magnezu stearynian (E470b).

Jak wygląda lek Lofral-10 i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe niepowlekane tabletki z oznaczeniami „A” i „10” wyrytymi na stronie z linią podziału i „mp” wyrytym na stronie wypukłej.

Tabletki mogą być dzielone równe dawki.

Wielkości opakowań: 30 i 60 tabletek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórcy

Podmiot odpowiedzialny

Mepha Lda Lagoas Park Edificio 5-A Piso-2

2740-298 Porto Salvo Portugalia

Wytwórca

Atlantic Pharma-Produęóes Farmacéuticas S.A

Rua de Tapada Grande, no 2

Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalia

Importer

MEPHA POLSKA Sp. z o.o ul.Wojciechowska 9B 20-704 Lublin

Wytwórca /Importer

Mepha Pharma GmbH Marie-Curies-Strasse 8 79539 Lorach Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia: Amlodipina Mepha 10 mg Comprimidos .

Data zatwierdzenia ulotki: 06/2012

6

Lofral-10

Charakterystyka Lofral-10

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lofral-10, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci amlodypiny benzylanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe lub prawie białe, okrągłe niepowlekane tabletki z oznaczeniami „A” i „10” wyrytymi na stronie z linią podziału i „mp” wyrytym na stronie wypukłej.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa.

Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Wobu wskazaniach, w nadciśnieniu tętniczym i dławicy , zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, która może być zwiększona do dawki maksymalnej 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, amlodypina może być stosowana w połączeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. U pacjentów z dławicą, amlodypinę można stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekiami przeciwdławicowymi u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokujących receptory beta..

Nie wymagana jest zmiana dawki amlodypiny w przypadku stosowania leków towarzyszących, tj. tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitory konwertazy angiotensyny..

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się normalny schemat dawkowania, należy jednak zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zmiany stężenia amlodypiny w surowicy nie są skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek, dlatego zaleca się normalny schemat dawkowania. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Schemat dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie został ustalony, dlatego dostosowując dawkę amlodypiny należy zachować ostrożność, dawka początkowa powinna być możliwie najmniejsza spośród wszystkich dostępnych (patrz punkty 4.4 i 5.2). Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkowanie amlodypiny należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo należy ją zwiększać.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym

Zalecana przeciwnadciśnieniowa dawka doustna u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę jako dawka początkowa. Dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę, jeśli w ciągu 4 tygodni nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Nie badano u dzieci i młodzieży dawek większych niż 5 mg na dobę (patrz punkt 5.1 i punkt 5.2).

Dzieci poniżej 6. roku życia

Wpływ amlodypiny na ciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku poniżej 6 lat nie jest znany.

Sposób podawania

Tabletki do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Amlodypina jest przeciwwskazana u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    z ciężkim niedociśnieniem,

-    ze wstrząsem (w tym wstrząsem kardiogennym),

-    zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki aortalnej znacznego stopnia)

-    z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego,

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Należy zachować ostrożność podczas podawania amlodypiny pacjentom z niewydolnością serca.

W długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA), wykazano zwiększenie częstości obrzęku płuc u pacjentów leczonych amlodypiną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Nie wskazywało to jednak na nasilenie niewydolności serca (patrz punkt 5.1).

Leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, w tym amlodypina, powinny być ostrożnie stosowane u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą zwiększać ryzyko występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz śmierci.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony a wartości AUC są większe. Dotychczas nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny. W związku z tym stosowanie amlodypiny należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki, należy zachować ostrożność zarówno podczas rozpoczynania leczenia jak również podczas zwiększania dawki amodypiny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy stopniowo zwiększać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę..

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożności podczas zwiększania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

W tej grupie pacjentów amlodypinę można stosować w zalecanych dawkach. Zmiany w stężeniu amlodypiny w osoczu nie są związane ze stopniem niewydolności nerek. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na amlodypinę

Inhibitory CYP3A4: Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnym lub umiarkowanym inhibitorem CYP3A4 (inhibitory proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy takie jak erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) mogło powodować znaczne zwiększenie wpływu amlodypiny na organizm. Znaczenie kliniczne niniejszej zmiany może być bardziej widoczne u pacjentów w podeszłym wieku, dlatego może być konieczna odpowiednia kontrola kliniczna oraz odpowiednie dostosowanie dawki.

Substancje indukujące CYP3A4: Brak informacji odnośnie wpływu substancji indukujących CYP3A4 na amlodypinę. Jednoczesne stosowanie substancji indukujących CYP3A4 (tj.. ryfampicyny, ziela dziurawca) może prowadzić do zmniejszenia stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowaniu amlodypiny i substancji indukujących CYP3A4. Stosowanie amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym nie jest wskazane ze względu na możliwość zwiększenia biodostępności, co u niektórych pacjentów może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dantrolen (wlew): u zwierząt po dożylnym podaniu werapamilu i dantrolenu obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść krążeniową powiązaną z hiperkaliemią. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania antagonistów kanału wapniowego, takich jak amlodypina u pacjentów podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej.

Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze

Działanie obniżające ciśnienie amlodypiny sumuje się z działaniem obniżającym ciśnienie innych preparatów przeciwnadciśnieniowych.

W badaniach klinicznych interakcji amlodypina nie wpływała na parametry farmakokinetyczne atorwastatyny, digoksyny, warfaryny ani cyklosporyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek produktu (patrz punkt 5.3).

Stosowanie w okresie ciąży jest zalecane tylko wtedy, gdy nie istnieje bezpieczniejsza forma leczenia lub gdy choroba stanowi większe niebezpieczeństwo dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka matki. Decyzję o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/przerwaniu terapii amlodypiną należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania amlodypiny dla matki.

Płodność

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu z udziałem szczurów

zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Amlodypina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów stosujących amlodypinę, u których występują zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności zdolność reakcji może być zaburzona. Szczególną ostrożność należy zachować na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem obejmowały: senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie serca, zaczerwienienia twarzy, ból brzucha, nudności, obrzęk kostek, obrzęk oraz zmęczenie.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W czasie leczenia amlodypiną zaobserwowano i zgłoszono następujące działania niepożądane występujące z podaną częstością: Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 i <1/10); Niezbyt często (>1/1000 i <1/100); rzadko (>1/10 000 i <1/1 000); Bardzo rzadko (<1/10 000).

W obrębie każdej częstości występowania działania niepożądane przedstawiono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układowo- narządowa

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność, zmiany nastroju (w tym niepokój), depresja

Rzadko

Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Senność, zawroty głowy, ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często

Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja

Bardzo rzadko

Zwiększone napięcie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia (m.in. podwójne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szum uszny

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Bardzo rzadko

Zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)

Niezbyt często

Niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

Zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, nieżyt błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, nudności

Niezbyt często

Wymioty, niestrawność, zaburzenia czynności jelit (w tym biegunka i zaparcie), suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki, zapalenie żołądka, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Łysienie, plamica, odbarwienie skóry, nadmierna potliwość, świąd, wysypka, wykwity

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Często

Obrzęk w okolicy kostek

Niezbyt często

Ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Obrzęk, zmęczenie

Niezbyt często

Bóle w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne


Niezbyt często


Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała_


*najczęściej związane z zastojem żółci

Zgłoszono pojedyncze przypadki zespołu pozapiramidowego.


4.9. Przedawkowanie

Doświadczenia w zakresie celowego przedawkowania amlodypiny u ludzi są ograniczone.

Objawy:

Dostępne dane sugerują, że znaczne przedawkowanie może prowadzić do nadmiernego rozszerzenia naczyń krwionośnych obwodowych i prawdopodobnie do odruchowej tachykardii. Zgłaszano znaczne i prawdopodobnie przedłużone niedociśnienie tętnicze, aż do wstrząsu zakończonego zgonem.

Leczenie:

Klinicznie istotne niedociśnienie będące wynikiem przedawkowania amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania czynności układu sercowo-naczyniowego, w tym częstego monitorowania czynności serca i układu oddechowego, uniesienia kończyn oraz kontrolowania objętości wewnątrznaczyniowej i ilości wydalonego moczu.

W celu przywrócenia napięcia naczyń oraz ciśnienia tętniczego krwi użyteczne może być zastosowanie leku zwężającego naczynia, pod warunkiem, że nie jest to przeciwwskazane. W celu przeciwdziałania blokadzie kanałów wapniowych korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia.

W niektórych przypadkach może być pomocne płukanie żołądka. Wykazano, że podanie węgla aktywowanego zdrowym ochotnikom w ciągu 2 godzin po podaniu 10 mg amlodypiny, zmniejszało szybkość wchłaniania amlodypiny.

Ponieważ amlodypina w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, dializa będzie prawdopodobnie nieskuteczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści kanału wapniowego, selektywni antagoniści kanału wapniowego głównie z działaniami naczyniowymi Kod ATC: C 08 CA 01

Amlodypina jest antagonistą jonów wapnia (powolny inhibitor kanału wapniowego lub antagonista jonów wapniowych), który hamuje przez błonowy napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczającego mięśnie gładkie krwionośnych.

Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczającego mięśnie gładkie tętnic. Dokładny mechanizm łagodzenia objawów dławicy piersiowej przez amlodypinę nie został całkowicie wyjaśniony, wiadomo jednak że amlodypina zmniejsza niedotlenienie mięśnia serca poprzez dwa rodzaje działań: 1) Amlodypina rozszerza tętniczki obwodowe, w ten sposób zmniejszając całkowity opór obwodowy (obciążenie następcze), który musi pokonać praca serca. Ponieważ częstość skurczów serca pozostaje niezmieniona odciążenie serca prowadzi do zmniejszenia zużycia energii przez mięsień sercowy oraz jego zapotrzebowania na tlen.

2) Mechanizm działania amlodypiny prawdopodobnie obejmuje również rozszerzenie głównych tętnic i tętniczek wieńcowych zarówno w obszarach niezmienionych, jak i zmienionych. Działanie to zwiększa zaopatrzenie w tlenu w mięśniu sercowym u pacjentów ze skurczem naczyń wieńcowych (dławicy piersiowej typu Prinzmetala).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym podawanie leku raz na dobę zapewnia klinicznie istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, przez cały 24-o godziny okres obserwacji. Z uwagi na powolny początek działania, po podaniu amlodypiny nie obserwuje się gwałtownych spadków ciśnienia tętniczego.

U pacjentów z dławicą podawanie amlodypiny raz na dobę wydłuża całkowity czas trwania wysiłku, opóźnia wystąpienie bólu dławicowego i obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz. zmniejsza częstość wystąpienia napadów dławicy i zmniejsza liczbę spożywanych tabletek nitrogliceryny.

Nie stwierdzono, by amlodypina powodowała jakiekolwiek niekorzystne efekty metaboliczne ani zmieniała profil lipidowy osocza. Amlodypina nadaje się do stosowania u chorych z astmą oskrzelową, cukrzycą i dną moczanową.

Stosowanie u pacjentów z choroba niedokrwienna serca

Skuteczność amlodypiny w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oceniano w niezależnym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, z udziałem 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, wśród uczestników badania 663 osoby otrzymywały amlodypinę w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywały enalapryl w dawce 10-20 mg, a 655 osób otrzymywało placebo, poza standardowym leczeniem obejmującym statyny, leki beta-adrenolityczne, leki moczopędne i aspirynę. Główne wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 1. Wyniki wskazują, że stosowanie amlodypiny związane było z rzadszymi hospitalizacjami z powodu dławicy piersiowej i rzadszym wykonywaniem zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą wieńcową.

Tabela 1. Częstość występowania istotnych efektów klinicznych w badaniu

Wskaźnik występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, liczba przypadków (%)

Porównanie amlodypiny i placebo

CAMELOTT abela 1.

Częstość występowania istotnych efektów klinicznych w badaniu CAMELOT

Efekt

Amlody

pina

Placebo

Enalapryl

Wskaźnik ryzyka (95% przedział ufności)

Wartość P

Pierwszorzedowv punkt końcowy

Niepożądane zdarzenia

110

151

136 (20,2)

0,69 (0,54-

,003

sercowo-naczyniowe

(16,6)

(23,1)

0,88)

Poszczególne elementy

Rewaskularyzacj a wieńcowa

78

(11,8)

103

(15,7)

95 (141,1)

0,73 (0,540,98)

,03

Hospitalizacja z powodu dławicy

51 (7,7)

84

(12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,410,82)

,002

Zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,371,46)

,37

Udar mózgu lub TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,191,32)

,15

Zgon z powodów sercowo-

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-

,27

naczyniowych

12,7)

Hospitalizacja z powodu zastoinowej niewydolności serca

3 (0,5)

5 (0,8)

4(0,6)

0,59 (0,142,47)

,46

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją

0

4 (0,6)

1(0,1)

NA

,04

Świeżo rozpoznana choroba naczyń obwodowych

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,5013,4)

,24

Skróty: TIA- przemijający napad niedokrwienny

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Badania hemodynamiczne oraz badania kliniczne oparte na próbie wysiłkowej u pacjentów z niewydolnością serca stopnia II - IV wykazały, że amlodypina nie powoduje pogorszenia stanu klinicznego, ocenianego na podstawie tolerancji wysiłku, wielkości frakcji wyrzutowej lewej komory oraz objawów klinicznych.

W badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE), którego celem była ocena pacjentów z niewydolnością serca stopnia III - IV wg NYHA, leczonych digoksyną, lekami moczopędnymi i inhibitorami konwer-tazy angiotensyny, wykazano, że amlodypina nie zwiększała ryzyka śmiertelności ani łącznego ryzyka śmiertelności i chorobowości u pacjentów z niewydolnością serca.

W wieloletnim, przedłużonym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z zastosowaniem amlodypiny u pacjentów z niewydolnością serca klasy III-IV wg NYHA bez objawów klinicznych lub wyników badań wskazujących na istniejącą chorobę niedokrwienną, przyjmujących stałe dawki inhibitorów ACE, preparatów naparstnicy i leków moczopędnych, amlodypina nie wpływała na śmiertelność ogólną lub z przyczyn sercowo - naczyniowych. W tej samej populacji pacjentów stosowanie amlodypiny wiązało się z częstszym występowaniem obrzęku płuc pomimo braku znaczącej różnicy w częstości występowania pogorszenia niewydolności serca w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Leczenie zapobiegające występowaniu zawałów serca (ALLHAT)

Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane metodą podwójnie ślepej próby badanie, dotyczące zachorowalności i śmiertelności, zatytułowane „Leczenie hipotensyjne i obniżające stężenie lipidów w celu zapobiegania występowaniu zawałów serca” (ang. Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack - ALLHAT), w celu porównania nowych metod leczenia: amlodypiną 2,5-10 mg/d (antagonista kanału wapniowego) lub lizynoprylem 10-40 mg/d (inhibitor ACE) - jako leczenia pierwszego rzutu, z leczeniem tiazydowym lekiem moczopędnym chlortalidonem 12,5-25 mg/d, w łagodnym lub umiarkowanie nasilonym nadciśnieniu tętniczym.

Do badania włączono ogółem 33 357 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w wieku powyżej 55 lat, których obserwowano średnio przez 4,9 roku. U pacjentów występował co najmniej jeden z następujących czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej: uprzedni zawał serca lub udar (ponad 6 miesięcy przed włączeniem do badania) lub wywiad dotyczący innego epizodu związanego z miażdżycą naczyń (ogółem 51,5%), cukrzyca typu 2. (36,1%), stężenie HDL-C <35 mg/dl (11,6%), przerost lewej komory stwierdzony elektro- lub echokardiograficznie (20,9%), palenie papierosów (21,9%).

Pierwotnym punktem końcowym była łączna liczba zgonów z powodu choroby wieńcowej oraz zawałów serca niezakończonych zgonem pacjenta. Nie obserwowano istotnej różnicy w częstości wystąpienia pierwotnego punktu końcowego pomiędzy leczeniem z zastosowaniem amlodypiny i chlortalidonu: RR 0,98, 95% CI (0,90-1,07), p=0,65. W obrębie wtórnego punktu końcowego, częstość występowania niewydolności serca (element złożonego sercowo-naczyniowego punktu końcowego) była znacznie wyższa w grupie pacjentów otrzymujących amlodypinę w porównaniu do chlortalidonu (10,2% vs 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52] p<0,001). Co więcej, nie obserwowano różnic w śmiertelności ogólnej (bez względu na przyczynę) pomiędzy grupami, w których stosowano amlodypinę i chlortalidon: RR 0,96 95%, CI [0,89-1,02], p=0,20.

Stosowanie u dzieci (w wieku 6 lat i starszych)

W badaniu obejmującym 268 dzieci w wieku 6-17 lat z przeważającym wtórnym nadciśnieniem tętniczym, porównanie amlodypiny w dawce 2,5 mg i 5,0 mg z placebo wykazało, że obie dawki zmniejszały ciśnienie skurczowe znacząco bardziej niż placebo. Różnica pomiędzy tymi dwiema dawkami nie była statystycznie istotna.

Nie badano długoterminowego wpływu amlodypiny na wzrost, dojrzewanie i rozwój ogólny. Nie określono również długoterminowego wpływu amlodypiny podawanej w dzieciństwie na zmniejszenie chorobowości i śmiertelności po osiągnięciu dorosłości.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja wiązanie przez białka surowicy

Po podaniu doustnym dawek terapeutycznych amlodypina jest dobrze wchłaniana, a maksymalne stężenie w surowicy występuje po 6 do 12 godzinach po podaniu dawki.

Biodostępność amlidypiny ocenia się na 64-80%. Objętość dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Stała pKa dla amlodypiny wynosi 8,6. W badaniach wykazano, że wiązanie amlodypiny in vitro z białkami osocza wynosi około 97,5 %.

Biodostępność amlodypiny nie ulega zmianie pod wpływem pokarmu.

Biotransformacja/wydalanie

Okres półtrwania w osoczu wynosi waha się od 35 do 50 godzin i umożliwia dawkowanie raz na dobę.

Amlodypina jest metabolizowana w wątrobie do nieczynnych metabolitów z czego 10% jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem i tą samą drogą ulega wydaleniu około 60% metabolitów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia amlodypiny w osoczu krwi jest podobny, jak u osób młodszych.

U pacjentów w podeszłym wieku klirens amlodypiny wykazuje tendencję do zmniejszania się wraz ze zwiększeniem pola powierzchni pod krzywą AUC i wydłużeniem okresu półtrwania w fazie eliminacji. Zwiększenie pola powierzchni pod krzywą AUC i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca mieściły się w zakresach przewidywanych dla pacjentów z tej grupy wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dostępne są tylko ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania amlodypiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z niewydolnością wątroby mają zmniejszony klirens amlodypiny czego wynikiem jest dłuższy okres półtrwania oraz zwiększenie AUC o około 40-60%.

Stosowanie u dzieci

Przeprowadzono farmakokinetyczne badanie populacyjne z udziałem 74 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 17 lat (w tym 34 pacjentów w wieku od 6 do 12 lat i 28 pacjentów w wieku od 13 do 17 lat) z nadciśnieniem tętniczym, którym podawano amlodypinę w dawkach od 1,25 mg do 20 mg raz lub dwa razy na dobę. U dzieci w wieku od 6 do 12 lat i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat średni klirens po podaniu doustnym (CL/F) wynosił odpowiednio 22,5 i 27,4 l/h u chłopców oraz odpowiednio 16,4 i 21,3 l/h u dziewczynek. Odnotowano dużą różnorodność osobniczą w narażeniu. Dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 6 lat są ograniczone.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczny wpływ na płodność

Badania wpływu na rozród przeprowadzone u szczurów i myszy wykazały opóźnienie daty porodu, wydłużenie czasu trwania porodu i zmniejszoną przeżywalność potomstwa po zastosowaniu amlodypiny w dawkach mniej więcej 50-kronie większych od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, w przeliczeniu na mg/kg masy ciała.

Zaburzenia płodności

Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dobę (w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała, ośmiokrotnie* większej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg) na płodność u szczurów (u samców przez 64 dni i samic przez 14 dni przed parowaniem). W innym badaniu z udziałem szczurów, w którym samcom szczurów podawano amlodypinę w postaci bezylanu w dawce porównywalnej do dawki stosowanej u ludzi w przeliczeniu na mg/kg przez 30 dni, stwierdzono zarówno zmniejszenie stężenia hormonu folikulotropowego i testosteronu w osoczu jak również zmniejszenie gęstości nasienia i liczby dojrzałych spermatyd i komórek Sertoliego.

Rakotwórczość, mutageneza

U szczurów i myszy otrzymujących amlodypinę w karmie przez dwa lata, w ilości tak dobranej, aby zapewnić dawkę dobową 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dobę, nie stwierdzono cech działania rakotwórczego. Największa dawka (która w przypadku myszy była zbliżona, a u szczurów dwukrotnie większa od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, wynoszącej 10 mg, w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała*) była zbliżona do maksymalnej tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.

W badaniach mutagenności nie stwierdzono działań związanych z podawanym lekiem na poziomie genów ani chromosomów.

*W oparciu o masę ciała pacjenta wynoszącą 50 kg

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/ PVDC/Aluminium 10, 20, 30 i 60 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mepha Lda Lagoas Park Edificio 5-A Piso-2

2740-298 Porto-Salvo Portugalia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14373

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.02.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.06.2012

11

Lofral-10