Imeds.pl

Loperamide Galpharm 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA : INFORMACJA DLA PACJENTA

Loperamide Galpharm

Loperamidi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny jest bez recepty. Jednak lek Loperamide Galpharm należy stosować ostrożnie, aby uzyskać najlepsze rezultaty leczenia.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli po upływie 48 godzin nie nastąpiła poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

SPIS TREŚCI ULOTKI:

1.    Co to jest Loperamide Galpharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Loperamide Galpharm

3.    Jak stosować lek Loperamide Galpharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Loperamide Galpharm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LOPERAMIDE GALPHARM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek zawiera loperamid, który pomaga zatrzymać biegunkę poprzez zwiększenie konsystencji i ograniczenie liczby stolców.

Lek ten stosowany jest w leczeniu nagłych, krótkotrwałych napadów biegunki o ostrym przebiegu u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Lek ten nie powinien być stosowany dłużej niż 2 dni bez przepisu lekarza oraz nadzoru.

Należy pamiętać, że lek ten jedynie łagodzi objawy biegunki, ważne jest, aby dostarczyć organizmowi zwiększona dawkę płynów, co pozwoli uzupełnić utratę wody spowodowaną luźnymi stolcami.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LOPERAMIDE GALPHARM

Kiedy nie stosować leku Loperamide Galpharm:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma zapalenie jelita grubego lub inny stan zapalny jelit, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka po zażyciu antybiotyków.

•    Jeśli pacjent ma wzdęcie żołądka lub brzucha i (lub) zaparcia.

• Jeśli pacjent ma ostrą czerwonkę, której objawy mogą obejmować występowanie krwi w stolcu i wysoką temperaturą ciała.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów odnosi się do pacjenta, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Loperamide Galpharm. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku:

• Jeśli pacjent jest chory na AIDS i jego brzuch stał się obrzmiały. Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ostrą biegunkę.

• Jeśli biegunka trwa dłużej niż 48 godzin należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i skonsultować się z lekarzem.

• Jeśli rozwinie się niedrożność jelit należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym lekach wydawanych bez recepty, a w szczególności o następujących lekach: o rytonawir (stosowany w leczeniu HIV).

o chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub malarii). o desmopresyna przyjmowana doustnie (stosowana w leczeniu nadmiernego oddawania moczu).

o itrakonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych). o gemfibrozyl (stosowany w leczeniu dużych stężeń lipidów we krwi).

Loperamide Galpharm z jedzeniem i piciem

Lek Loperamide Galpharm można przyjmować z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować leku, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ niewielkie ilości mogą przenikać do mleka. Należy porozmawiać z lekarzem na temat podjęcia odpowiedniego leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub senność. Pacjent może również stracić przytomność, zasłabnąć lub stracić koncentrację. Jeśli działania takie dotyczą pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach tego leku:

Lek Loperamide Galpharm zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LOPERAMIDE GALPHARM

Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat_

Sposób stosowania:

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dawka i częstość stosowania:

Po pierwszym luźnym stolcu (wypróżnieniu) należy przyjąć 2 kapsułki, popijając wodą.

Po każdym kolejnym luźnym stolcu należy przyjąć 1 kapsułkę._

Saszetki z preparatem nawadniającym dostępne są oddzielnie.

   Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

• Nie należy stosować więcej niż 6 kapsułek w ciągu 24 godzin.

• Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin, należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem

   NIE NALEŻY PODAWAĆ DAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA._


Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Loperamide Galpharm, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego, zabierając ze sobą ulotkę leku.

Pominięcie zastosowania leku

Ten lek należy przyjmować w miarę potrzeby, ściśle według instrukcji dawkowania. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć po następnym oddaniu stolca (wypróżnieniu). Nie należy stosować dawki podwójnej.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Loperamide Galpharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

Rzadko: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 10 000 a 1 na 1000 osób)

• Reakcje alergiczne w tym niewyjaśniony świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy i gardła

• Utrata przytomności lub obniżony poziom świadomości (omdlenia lub spadek koncentracji)

• Wysypki skórne, które mogą mieć ciężki przebieg i obejmować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem:

Rzadko: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 10 000 a 1 na 1000 osób)

• Świąd lub pokrzywka

• Zwężenie źrenicy oka

• Trudności z wydalaniem wody (moczu)

• Obrzęk lub opuchnięcie brzucha, pieczenie w jamie ustnej, pieczenie warg lub języka

• Zmęczenie.

Niezbyt często: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 1000 a 1 na 100 osób)

• Zmęczenie, senność

•    Bóle brzucha, wymioty, niestrawność i zgaga, suchość w jamie ustnej.

Często: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 100 a 1 na 10 osób)

• Ból głowy, zawroty głowy

• Nudności (mdłości), zaparcia, wzdęcia (z oddawaniem wiatrów).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOPERAMIDE GALPHARM

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować kapsułek po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Loperamide Galpharm:

Substancją czynną w kapsułkach jest: loperamidu chlorowodorek 2 mg

Pozostałe składniki w kapsułkach to: laktoza, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), błękit patentowy (E131) i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Loperamide Galpharm i co zawiera opakowanie

Loperamide Galpharm ma postać szaroniebieskich twardych żelatynowych kapsułek zawierających biały proszek. Opakowanie zawiera 6, 8, 10 lub 12 kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Galpharm Healthcare Limited, Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, South Yorkshire, S75 3SP, Wielka Brytania.

Wytwórca: Galpharm International Limited, Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, South Yorkshire, S75 3SP, Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:    Loperamide Galpharm

Niemcy:    Loperamid Galpharm 2mg Hartkapseln

Węgry:    Loperamide APC 2mg Kemeny Kapszula

Włochy:    Clarimide Diarrea

holandia:    Loperamide Galpharm 2mg    Capsules,    Hard

Polska:    Loperamide Galpharm

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

03.12.2012

4