+ iMeds.pl

Loperamide galpharm 2 mgUlotka Loperamide galpharm

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA : INFORMACJA DLA PACJENTA

Loperamide Galpharm

Loperamidi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny jest bez recepty. Jednak lek Loperamide Galpharm należy stosować ostrożnie, aby uzyskać najlepsze rezultaty leczenia.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli po upływie 48 godzin nie nastąpiła poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

SPIS TREŚCI ULOTKI:

1.    Co to jest Loperamide Galpharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Loperamide Galpharm

3.    Jak stosować lek Loperamide Galpharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Loperamide Galpharm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LOPERAMIDE GALPHARM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek zawiera loperamid, który pomaga zatrzymać biegunkę poprzez zwiększenie konsystencji i ograniczenie liczby stolców.

Lek ten stosowany jest w leczeniu nagłych, krótkotrwałych napadów biegunki o ostrym przebiegu u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Lek ten nie powinien być stosowany dłużej niż 2 dni bez przepisu lekarza oraz nadzoru.

Należy pamiętać, że lek ten jedynie łagodzi objawy biegunki, ważne jest, aby dostarczyć organizmowi zwiększona dawkę płynów, co pozwoli uzupełnić utratę wody spowodowaną luźnymi stolcami.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LOPERAMIDE GALPHARM

Kiedy nie stosować leku Loperamide Galpharm:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma zapalenie jelita grubego lub inny stan zapalny jelit, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka biegunka po zażyciu antybiotyków.

•    Jeśli pacjent ma wzdęcie żołądka lub brzucha i (lub) zaparcia.

• Jeśli pacjent ma ostrą czerwonkę, której objawy mogą obejmować występowanie krwi w stolcu i wysoką temperaturą ciała.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów odnosi się do pacjenta, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Loperamide Galpharm. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku:

• Jeśli pacjent jest chory na AIDS i jego brzuch stał się obrzmiały. Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ostrą biegunkę.

• Jeśli biegunka trwa dłużej niż 48 godzin należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i skonsultować się z lekarzem.

• Jeśli rozwinie się niedrożność jelit należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym lekach wydawanych bez recepty, a w szczególności o następujących lekach: o rytonawir (stosowany w leczeniu HIV).

o chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub malarii). o desmopresyna przyjmowana doustnie (stosowana w leczeniu nadmiernego oddawania moczu).

o itrakonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych). o gemfibrozyl (stosowany w leczeniu dużych stężeń lipidów we krwi).

Loperamide Galpharm z jedzeniem i piciem

Lek Loperamide Galpharm można przyjmować z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować leku, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ niewielkie ilości mogą przenikać do mleka. Należy porozmawiać z lekarzem na temat podjęcia odpowiedniego leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub senność. Pacjent może również stracić przytomność, zasłabnąć lub stracić koncentrację. Jeśli działania takie dotyczą pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach tego leku:

Lek Loperamide Galpharm zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LOPERAMIDE GALPHARM

Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat_

Sposób stosowania:

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dawka i częstość stosowania:

Po pierwszym luźnym stolcu (wypróżnieniu) należy przyjąć 2 kapsułki, popijając wodą.

Po każdym kolejnym luźnym stolcu należy przyjąć 1 kapsułkę._

Saszetki z preparatem nawadniającym dostępne są oddzielnie.

   Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

• Nie należy stosować więcej niż 6 kapsułek w ciągu 24 godzin.

• Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin, należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem

   NIE NALEŻY PODAWAĆ DAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA._


Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Loperamide Galpharm, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego, zabierając ze sobą ulotkę leku.

Pominięcie zastosowania leku

Ten lek należy przyjmować w miarę potrzeby, ściśle według instrukcji dawkowania. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć po następnym oddaniu stolca (wypróżnieniu). Nie należy stosować dawki podwójnej.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Loperamide Galpharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

Rzadko: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 10 000 a 1 na 1000 osób)

• Reakcje alergiczne w tym niewyjaśniony świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy i gardła

• Utrata przytomności lub obniżony poziom świadomości (omdlenia lub spadek koncentracji)

• Wysypki skórne, które mogą mieć ciężki przebieg i obejmować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem:

Rzadko: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 10 000 a 1 na 1000 osób)

• Świąd lub pokrzywka

• Zwężenie źrenicy oka

• Trudności z wydalaniem wody (moczu)

• Obrzęk lub opuchnięcie brzucha, pieczenie w jamie ustnej, pieczenie warg lub języka

• Zmęczenie.

Niezbyt często: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 1000 a 1 na 100 osób)

• Zmęczenie, senność

•    Bóle brzucha, wymioty, niestrawność i zgaga, suchość w jamie ustnej.

Często: (dotyczy przedziału pomiędzy 1 na 100 a 1 na 10 osób)

• Ból głowy, zawroty głowy

• Nudności (mdłości), zaparcia, wzdęcia (z oddawaniem wiatrów).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOPERAMIDE GALPHARM

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować kapsułek po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Loperamide Galpharm:

Substancją czynną w kapsułkach jest: loperamidu chlorowodorek 2 mg

Pozostałe składniki w kapsułkach to: laktoza, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), błękit patentowy (E131) i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Loperamide Galpharm i co zawiera opakowanie

Loperamide Galpharm ma postać szaroniebieskich twardych żelatynowych kapsułek zawierających biały proszek. Opakowanie zawiera 6, 8, 10 lub 12 kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Galpharm Healthcare Limited, Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, South Yorkshire, S75 3SP, Wielka Brytania.

Wytwórca: Galpharm International Limited, Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, South Yorkshire, S75 3SP, Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:    Loperamide Galpharm

Niemcy:    Loperamid Galpharm 2mg Hartkapseln

Węgry:    Loperamide APC 2mg Kemeny Kapszula

Włochy:    Clarimide Diarrea

holandia:    Loperamide Galpharm 2mg    Capsules,    Hard

Polska:    Loperamide Galpharm

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

03.12.2012

4

Loperamide Galpharm

Charakterystyka Loperamide galpharm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Loperamide Galpharm, 2 mg, kapsułki, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Loperamidu chlorowodorek (Loperamidihydrochloridum) 2 mg.

Laktoza 146 mg w jednej kapsułce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda [Kapsułka].

Nieprzezroczysta kapsułka żelatynowa twarda z zielonym wieczkiem i szarym korpusem, zawierająca biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe ostrych przypadków biegunki u dorosłych oraz dzieci w wieku 12 lat i więcej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku lat 12 i więcej:

Należy przyjąć początkowo dwie kapsułki, następnie po jednej kapsułce po każdym luźnym stolcu, nie więcej niż sześć kapsułek w ciągu każdej doby.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Nie zalecane

Niewydolność nerek

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Niewydolność wątroby

Pomimo braku danych farmakokinetycznych w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, lek Loperamide Galpharm należy stosować ostrożnie u tych pacjentów, ze względu na spowolnienie metabolizmu pierwszego przejścia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.3    Przeciwwskazania

Pacjenci z rozpoznaną nadwrażliwością na loperamid lub na którakolwiek substancję pomocniczą.

W sytuacjach, gdy należy unikać hamowania perystaltyki jelit, ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia znaczących następstw, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy, toksycznego rozszerzenia okrężnicy oraz niektórych zatruć w szczególności:

• Kiedy występuje niedrożność lub zaparcie lub gdy pojawią się wzdęcia, szczególnie u dzieci odwodnionych w ciężkim stopniu.

•    U pacjentów z ostrym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

•    U pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelit spowodowanym przez organizmy inwazyjne w tym Salmonella, Shigella i Campylobacter.

U pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego związanym ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania.

Loperamidu chlorowodorek nie powinien być stosowany jako jedyny lek w przypadku ostrej czerwonki, która charakteryzuje się obecnością krwi w stolcu oraz podwyższoną temperaturą ciała.

Loperamidu chlorowodorku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie biegunki loperamidem jest jedynie objawowe. Gdy można ustalić podstawową etiologię choroby należy podjąć specyficzne leczenie w razie potrzeby.

Priorytetem przy ostrej biegunce jest zapobieganie lub i przeciwdziałanie wyczerpywaniu się płynów i elektrolitów. Jest to szczególnie ważne u małych dzieci oraz osób słabych i pacjentów w podeszłym wieku z ostrą biegunką.

Stosowanie loperamidu chlorowodorku nie wyklucza podawania odpowiednich płynów i elektrolitowej terapii zastępczej.

Ponieważ uporczywa biegunka może być wskaźnikiem potencjalnie cięższych schorzeń, nie należy stosować loperamidu chlorowodorku przez dłuższy czas, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie zbadana.

Chlorowodorek loperamidu należy stosować z ostrożnością, gdy czynność wątroby niezbędna do metabolizmu leku jest osłabiona (np. w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby), ponieważ może to doprowadzić do względnego przedawkowania leku, prowadzącego do toksycznego działania na OUN.

U pacjentów z AIDS z biegunką leczonych loperamidu chlorowodorkiem terapię należy przerwać, jeśli wystąpią pierwsze objawy wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze doniesienia o toksycznym rozszerzeniu okrężnicy u chorych na AIDS z zakaźnym zapaleniem jelita grubego z obu grup patogenów wirusowych i bakteryjnych leczonych loperamidu chlorowodorkiem.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku, ponieważ zawiera on laktozę.

Gdy nie obserwuje się zmiany klinicznej w przypadku ostrej biegunki w ciągu 48 godzin, podawanie loperamidu musi zostać przerwane, a pacjent musi skonsultować się ze swoim lekarzem.

Produkt Loperamide Galpharm nie powinien być stosowany w przypadku przewlekłej biegunki, której leczenie wymaga prowadzenia przez lekarza.

Leczenie produktem Loperamide Galpharm musi zostać przerwane natychmiast gdy rozwinie się zaparcie, wzdęcie brzucha lub podniedrożność jelit.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat powinny być leczone wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Aktualna forma produktu nie jest odpowiednia do stosowania u dzieci w wieku poniżej 8 lat, biorąc pod uwagę moc substancji czynnej w kapsułce.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych klinicznych, które wykazałyby, że loperamidu chlorowodorek jest substratem P-glikoproteiny. Ponadto, loperamid jest metabolizowany głównie przez cytochromy CYP3A4 i CYP2C8.

Jednoczesne podawanie loperamidu (16 mg w dawce pojedynczej) z chinidyną lub rytonawirem, które oba są inhibitorami glikoproteiny P, skutkowało 2 do 3-krotnym zwiększeniem stężenia loperamidu w osoczu.

Wyniki jednego z opublikowanych badań farmakokinetyki sugerują, że jednoczesne podawanie loperamidu z desmopresyną podawaną doustnie może spowodować 3-krotny wzrost stężenia desmopresyny w osoczu, chociaż nie zgłoszono żadnych skutków klinicznych.

Możliwe jest wystąpienie interakcji z lekami, które opóźniają perystaltykę jelit (na przykład lekami przeciwcholinergicznymi), ponieważ działanie loperamidu mogłyby być nasilone.

Podawanie itrakonazolu z loperamidem (dawka pojedyncza 4 mg) 3 - do 4-krotnie zwiększało stężenia loperamidu w osoczu. Ponadto, gemfibrozyl, inhibitor cytochromu CYP2C8, 2-krotnie zwiększył pole pod krzywą (AUC) loperamidu. Jednoczesne stosowanie itrakonazolu i gemfibrozylu z loperamidem powodowało zwiększenie szczytowego stężenia (Cmax) i AUC loperamidu odpowiednio około 2 - i 13-krotnie. Zwiększeniom tym nie towarzyszyły objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Jednoczesne podawanie loperamidu (dawka pojedyncza 16 mg) oraz ketokonazolu, inhibitora cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P, spowodowało 5-krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Zwiększeniu temu nie towarzyszyło nasilone działanie farmakodynamiczne, co sprawdzono stosując pupilometrię.

Znaczenie kliniczne tych interakcji farmakokinetycznych, gdy loperamid jest podawany w zalecanych dawkach (2 mg do 12 mg maksymalnej dawki dobowej), jest nieznane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania loperamidu u kobiet w ciąży. W jednym z dwóch badań epidemiologicznych stosowanie loperamidu we wczesnym okresie ciąży sugerowało możliwe umiarkowane zwiększenie ryzyka spodziectwa, jednak nie można było zidentyfikować zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich wad rozwojowych. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość (patrz punkt 5.3).

Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania loperamidu podczas pierwszego trymestru ciąży, jednak może on być stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży

Laktacja

Tylko bardzo małe ilości loperamidu chlorowodorku mogą pojawić się w mleku matki. Dlatego produkt Loperamide Galpharm może być stosowany podczas karmienia piersią, kiedy dietetyczne środki są niewystarczające i wskazane jest polekowe zahamowanie motoryki jelit.

Płodność

Jedynie duże dawki loperamidu chlorowodorku wpływały na płodność u kobiet w badaniach nieklinicznych (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia biegunki produktem Loperamide Galpharm może wystąpić utrata przytomności, obniżony poziom kojarzenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub senność. Dlatego zaleca się ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze

Bezpieczeństwo loperamidu chlorowodorku zostało ocenione u 2755 dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych, którzy uczestniczyli w 26 badaniach klinicznych z grupą kontrolną i bez grupy kontrolnej z zastosowaniem loperamidu chlorowodorku w leczeniu ostrej biegunki.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (tj. >1% zdarzeń) w badaniach klinicznych z zastosowaniem loperamidu chlorowodorku w leczeniu ostrej biegunki były: zatwardzenie (2,7 %), wzdęcia z oddawaniem wiatrów (1,7 %), ból głowy (1,2 %) oraz nudności (1,1 %).

Tabela 1 prezentuje niepożądane reakcje na lek zgłaszane podczas stosowania loperamidu chlorowodorku, zarówno w badaniach klinicznych (leczenie ostrej biegunki) jak i po wprowadzeniu leku do obrotu.

Kategorie częstości występowania ujęto według następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Tabela 1    Reakcje niepożądane na lek

Klasyfikacja układów i narządów

Wskazanie

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja nadwrażliwości Reakcja anafilaktyczna (w tym wstrząs anafilaktyczny)Reakcja

anafilaktoidalnaa

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Sennośća

Utrata świadomości

Otępieniea

Obniżony poziom

świadomości

Hipertoniaa

Nieprawidłowa

koordynacjaa

Zaburzenia oka

Zwężenie źrenica

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie Nudności Wzdęcia z

oddawaniem wiatrów

Ból brzucha Dolegliwości w obrębie brzucha

Suchość w jamie ustnej

Ból w nadbrzuszu

Wymioty

Niestrawność3

Niedrożność jelitaa (w tym porażenna niedrożność jelita) Rozszerzenie okrężnicya (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicyb) Glossodynia (pieczenie języka)Nabrzmienie brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Wysypka pęcherzowaa (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka oraz rumień wielopostaciowy) Obrzęk

naczynioruchowya

Pokrzywkaa

Świąda

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczua

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczeniea

a: Włączenie tego terminu opiera się na raportach post-marketingowych dla loperamidu chlorowodorku. Ponieważ proces ustalania występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu leku do obrotu nie różnicuje przewlekłych i ostrych wskazań ani grup dorosłych i dzieci, częstotliwość jest szacowana na podstawie wszystkich badań klinicznych z loperamidu chlorowodorkiem (ostra i przewlekła), w tym badań klinicznych z udziałem dzieci w wieku < 12 lat (N = 3683). b: Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku przedawkowania (w tym przedawkowania względnego z powodu zaburzeń czynności wątroby) może wystąpić zahamowanie czynności OUN (osłupienie, zaburzenia koordynacji ruchowej, senność, zwężenie źrenic, wzmożone napięcie mięśniowe i depresja oddechowa), zatrzymanie moczu i niedrożność jelit. Dzieci mogą być bardziej wrażliwe niż dorośli na działanie produktu na ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie

Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania, jako antidotum można podać nalokson. Ponieważ czas działania loperamidu jest dłuższy niż naloksonu (1 do 3 godzin), może być wskazane powtarzanie podania naloksonu. Dlatego pacjent powinien być ściśle monitorowany przez co najmniej 48 godzin w celu wykrycia ewentualnego zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki hamujące perystaltykę jelit;

Kod ATC: A07DA03

Loperamidu chlorowodorek to syntetyczny opioid, który hamuje motorykę jelit poprzez wiązanie się z receptorami opioidowymi w ścianie jelita. Może on również zmniejszyć wydzielanie z przewodu pokarmowego, co prowadzi do zahamowania objawów biegunki.

Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu. Rozpoczęcie działania przeciwbiegunkowego występuje szybko - w ciągu jednej godziny po przyjęciu dawki 4 mg loperamidu.

W podwójnie ślepym randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem 56 pacjentów z ostrą biegunką otrzymujących loperamid początek działania przeciwbiegunkowego obserwowano w ciągu jednej godziny po podaniu pojedynczej dawki 4 mg. Kliniczne porównania z innymi lekami przeciwbiegunkowymi potwierdziły wyjątkowo szybki początek działania loperamidu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Loperamidu chlorowodorek jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Badania dystrybucji u szczurów wykazują wysokie powinowactwo do ściany jelita, z preferencją do wiązania się z receptorami warstwy mięśni podłużnych.

Loperamid jest prawie całkowicie wychwytywany i metabolizowany w wątrobie, gdzie jest sprzęgany i wydalany z żółcią. Ze względu na duże powinowactwo do ściany jelita i znaczny metabolizm pierwszego przejścia, bardzo mało loperamidu chlorowodorku dociera do krążenia ogólnego.

Okres półtrwania loperamidu chlorowodorku u człowieka wynosi około 11 godzin, w zakresie od 9 do 14 godzin. Wydalanie odbywa się głównie z kałem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości, toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój.

Ostre i przewlekłe badania loperamidu nie wykazały żadnego szczególnego działania toksycznego.

Loperamid nie miał wpływu na płodność u samców szczurów po podaniu doustnym przed kopulacją w dawkach do około 40 mg/kg mc. U samic, którym podawano dawki ok. 40 mg/kg mc. nie pojawiała się ciąża. Niższe dawki (około 10 i 2,5 mg/kg mc.) nie wpływy na płodność. U królików nie zaobserwowano żadnych różnic w szybkości cyklu ciąż, gdy samicom podawano doustnie do 40 mg/kg mc.

U szczurów i królików, którym podawano do 40 mg/kg mc. nie stwierdzono wad rozwojowych u potomstwa. Loperamid nie wykazał potencjału genotoksycznego.

W 18-miesięcznym badaniu rakotwórczości u szczurów przy dawkach do 100 razy przekraczających dawkę maksymalną u człowieka nie stwierdzono działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza

Skrobia kukurydziana Talk

Magnezu stearynian Żelatyna

Żółcień chinolinowa Erytrozyna Błękit patentowy Tytanu dwutlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

36 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry składające się z nadrukowanej folii aluminiowej 20 mikronów i warstwy przezroczystej 250 mikronów PVC / 40gsm filmu PVDC. Blistry umieszczone są w pudełkach tekturowych razem z ulotką dla pacjenta.

Wielkości opakowań: 6, 8, 10, 12 lub 20 kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galpharm Healthcare Limited Hugh House Upper Cliffe Road Dodworth Business Park Dodworth South Yorkshire S75 3SP Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Loperamide Galpharm