+ iMeds.pl

Loramyc 50 mgUlotka Loramyc

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LORAMYC, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

Mikonazol

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek LORAMYC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LORAMYC

3.    Jak stosować lek LORAMY C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LORAMYC

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LORAMYC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek LORAMYC stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych (drożdżakowych) jamy ustnej i gardła wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida u pacjentów z zaburzeniami czynności układu immunologicznego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LORAMYC

Kiedy nie stosować leku LORAMYC

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mikonazol, inne leki z grupy azoli lub którykolwiek z pozostałych składników leku LORAMYC,

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mleko lub pochodne mleka,

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby,

•    w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki hamujące krzepliwość krwi), pochodnymi sulfonylomocznika (leki stosowane w cukrzycy), cyzaprydem (lek stosowany w refluksie żołądkowo-przełykowym), pimozydem (lek stosowany w chorobach psychicznych) i alkaloidy sporyszu: ergotaminą, dihydroergotaminą (leki stosowane w migrenie) (patrz „Stosowanie leku LORAMYC z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek LORAMYC 50 mg TABLETKI

•    Należy unikać sytuacji zmniejszających przyleganie tabletki do błony śluzowej policzka: nie dotykać ani nie uciskać miejsca aplikacji, nie używać gumy do życia.

• Podczas szczotkowania zębów nie należy dotykać tabletki i zachować ostrożność przy płukaniu ust.

•    W razie uczucia suchości w jamie ustnej dziąsło należy zwilżyć przed wprowadzeniem tabletki.

• Jeśli lek LORAMYC zostanie przypadkowo połknięty, zaleca się wypicie szklanki wody. Jeśli lek zostanie połknięty w ciągu pierwszych 6 godzin po założeniu tabletki, należy zastąpić tabletkę wyłącznie raz.

• Jeśli tabletka odklei się od błony śluzowej w ciągu pierwszych 6 godzin, jednak nie zostanie połknięta, należy jak najszybciej zastosować nową tabletkę.

Stosowanie leku LORAMYC z innymi lekami

Nie wolno stosować leku LORAMYC z poniższymi lekami:

•    doustne leki przeciwzakrzepowe (leki hamujące krzepliwość krwi),

•    cyzapryd (lek stosowany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego),

•    pimozyd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych),

•    pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),

•    alkaloidy sporyszu: ergotaminą, dihydroergotaminą (leki stosowane w migrenie).

Nie zaleca się stosowania leku LORAMYC, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:

•    halofantrynę (lek stosowany w leczeniu malarii).

Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania leku LORAMYC, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku LORAMYC z jedzeniem i piciem

Lek LORAMYC można stosować z jedzeniem i piciem.

Ciąża

Zaleca się unikanie stosowania leku w ciąży.

W razie stwierdzenia ciąży podczas leczenia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Jedynie lekarz może zadecydować o konieczności kontynuowania leczenia.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek LORAMYC przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować tego produktu leczniczego, jeśli pacjentka karmi piersią, a jej dziecko otrzymuje produkt leczniczy zawierający cyzapryd.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przewiduje się, aby lek LORAMYC wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku LORAMYC 50 mg tabletki

Lek LORAMYC zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Nie należy stosować leku LORAMYC u pacjentów uczulonych na mleko lub pochodne mleka.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LORAMYC 50 mg TABLETKI

NIE POŁYKAĆ LEKU LORAMYC Instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad przednimi zębami.

• Przed aplikacją tabletki należy wybrać miejsce na górnym dziąśle, nad przednimi zębami.

• Następnie należy otworzyć butelkę i wyjąć jedną tabletkę. Tabletkę należy wyjąć z butelki bezpośrednio przed użyciem. Tabletka jest z jednej strony wypukła, a z drugiej płaska ma wytłoczoną literę „L”.

•    Należy umieścić tabletkę wypukłą stroną na górnym dziąśle.

• Lekko uciskać palcem zewnętrzną stronę wargi górnej przez 30 sekund, aby przykleiła się do dziąsła. Następnie przez kilka minut nie należy dotykać tabletki językiem.

•    Lek LORAMYC należy stosować rano, najlepiej po umyciu zębów; nie należy ssać, żuć ani połykać tabletek.

•    W razie przypadkowego połknięcia tabletki LORAMYC należy wypić szklankę wody.

•    Tabletki należy zakładać naprzemiennie po lewej i prawej stronie dziąseł.

• W razie nieprawidłowego przylegania należy poprawić położenie tabletki.

Pod wpływem śliny kształt tabletki może ulec zmianie, dopasowując się do kształtu dziąseł.

Dawka

Lek LORAMY C należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę leku LORAMYC raz na dobę.

Lek LORAMYC należy umieścić na górnym dziąśle, rano, najlepiej po umyciu zębów.

Jeśli pacjent uważa, że lek LORAMYC 50 mg tabletki działa za słabo lub zbyt silnie, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas leczenia

Zwykle leczenie prowadzi się przez 7-14 dni.

Zastosowanie lub połknięcie większej niż zalecana dawki leku LORAMYC

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić nudności i wymioty.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku LORAMYC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku LORAMYC

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem; przedwcześnie zakończone leczenie może być nieskuteczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, LORAMYC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Nudności, biegunka, ból brzucha, wymioty, suchość w jamie ustnej, nieprzyjemne uczucie w jamie ustnej, ból dziąseł,

•    Ból głowy, zmiana smaku,

•    Swędzenie, wysypka.

Niezbyt częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż 1 na 1000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Ból języka, swędzenie dziąseł,

• Podrażnienie w miejscu wprowadzenia tabletki (podrażnienie dziąsła), uczucie zmęczenia, ból,

•    Zakażenie w obrębie nosa i gardła,

•    Utrata apetytu,

•    Uderzenia gorąca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LORAMYC 50 mg tabletki

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku LORAMYC po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek LORAMYC

Substancją czynną leku jest mikonazol.

Każda tabletka adhezyjna podpoliczkowa zawiera 50 mg mikonazolu.

Inne składniki leku to: hypromeloza 2208, koncentrat białek mleka, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek LORAMYC i co zawiera opakowanie

Tabletki adhezyjne podpoliczkowe, białe do lekko żółtawych, o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczoną literą „L” i drugiej wypukłej.

W każdym opakowaniu leku LORAMYC znajduje się jedna butelka zawierająca 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BioAlliance Pharma

49 Boulevard du Général Martial Valin

75015 Paris

Francja

Wytwórca

Catalent Germany Schorndorf GmbH SteinbeisstraBe 2 73614 Schorndorf Niemcy

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) pod następującymi nazwami:

LORAMYC (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania)

SITAMIC (Grecja, Węgry, Norwegia, Słowenia, Hiszpania)

Data zatwierdzenia ulotki: 28.10.2011

Na życzenie dostępne są inne formaty zapisu ulotki (format audio, tekst pisany większą czcionką itp.).

5/5

Loramyc

Charakterystyka Loramyc

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LORAMYC, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg mikonazolu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, koncentrat białek mleka. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka adhezyjna podpoliczkowa.

Tabletki białe do lekko żółtawych; o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczoną literą „L” i drugiej wypukłej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zakażenia drożdżakowego części ustnej gardła (ang. oropharyngeal candidiasis, OPC) u pacjentów ze zmniejszoną odpornością (patrz punkt 5.1)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na dziąsła.

Stosować wyłącznie u dorosłych.

Stosować jedną tabletkę adhezyjną podpoliczkową raz na dobę przez 7-14 dni w zależności od odpowiedzi klinicznej. Zaleca się stosowanie tabletki rano, po szczotkowaniu zębów, ponieważ w nocy wydzielanie śliny jest znacznie mniejsze. Produkt LORAMYC możne być przyjmowany z pokarmami i płynami.

W przypadku uzyskania wyleczenia klinicznego (definiowanego jako całkowite ustąpienie objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby) po 7 dniach można zakończyć leczenie produktem LORAMYC.

W przypadku zlewających się i (lub) rozległych (ciężkich) zmian OPC leczenie należy kontynuować do czasu uzyskania wyleczenia klinicznego lub przez okres maksymalnie 14 dni.

Sposób podawania

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad siekaczem.

•    Tabletkę należy założyć natychmiast po wyjęciu z opakowania. Należy zwrócić uwagę na płaską i wypukłą stronę tabletki.

• Tabletkę umieszcza się stroną wypukłą na dziąśle górnym ponad siekaczem. Po założeniu należy przytrzymać tabletkę, lekko uciskając palcem zewnętrzną stronę górnej wargi przez 30 sekund.

•    W razie nieprawidłowego przylegania należy poprawić położenie tabletki.

•    Jeśli tabletka odklei się od błony śluzowej w ciągu pierwszych 6 godzin, jednak nie zostanie połknięta, powinna zostać zastąpiona przez następną tabletkę.

•    Jeśli produktu LORAMYC zostanie przypadkowo połknięty, zaleca się wypicie szklanki wody. Jeśli lek zostanie połknięty w ciągu pierwszych 6 godzin po aplikacji, należy zastąpić tabletkę wyłącznie raz.

•    Tabletki LORAMYC należy umieszczać na górnym dziąśle, naprzemiennie, po lewej i prawej stronie.

Pacjenci w podeszłym wieku: Produkt LORAMYC można stosować u osób w podeszłym wieku.

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną i na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Uczulenie na mleko lub pochodne mleka.

•    Zaburzenia czynności wątroby.

•    Skojarzone stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, pochodnych sulfonylomocznika o działaniu hipoglikemizującym, cyzaprydu, pimozydu, alkaloidów sporyszu: ergotaminy, dihydroergotaminy (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania leku w skojarzeniu z halofantryną (patrz punkt 4.5).

Nie należy podawać produktu LORAMYC pacjentom z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

Po zastosowaniu produktu LORAMYC rzadko obserwuje się miejscowe podrażnienie tkanek. Jak wszystkie leki, LORAMYC może wywoływać reakcje nadwrażliwości.

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad zębami siecznymi:

• Należy unikać sytuacji zmniejszających przyleganie tabletki do błony śluzowej policzka: nie dotykać ani nie uciskać założonej tabletki. Nie używać gumy do żucia.

•    Nie ssać, żuć i nie połykać tabletki.

• Podczas szczotkowania zębów w ciągu dnia nie należy dotykać tabletki. Zachować ostrożność przy płukaniu ust.

•    W razie uczucia suchości w jamie ustnej należy zwilżyć dziąsło przed wprowadzeniem tabletki adhezyjnej podpoliczkowej.

•    Może dojść do przypadkowego połknięcia produktu LORAMYC. W takim przypadku zaleca się wypicie szklanki wody.

U pacjentów ze zlewającymi się lub rozległymi ciężkimi zmianami OPC w przypadku leczenia produktem LORAMYC stwierdzono mniejszy odsetek wyleczenia klinicznego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Mikonazol jest inhibitorem układów enzymatycznych CYP2C9 i CYP3A4. Nie przeprowadzono badań interakcji produktu LORAMYC. Chociaż nie przeprowadzono wyczerpujących badań ogólnoustrojowego wchłaniania produktu LORAMYC ze względu na zwiększoną ekspozycję przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym, metabolizowanych przez układy enzymatyczne CYP2C9 i CYP3A4 (patrz punkt 4.3).

Przeciwwskazane jest skojarzone stosowanie następujących leków

•    Doustne leki przeciwzakrzepowe Nieoczekiwane krwawienia, w tym ciężkie krwotoki

•    Cyzapryd

Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, np. wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

•    Pimozyd

Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, np. wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

•    Alkaloidy sporyszu: ergotamina, dihydroergotamina Ryzyko zatrucia sporyszem i martwicy kończyn.

•    Pochodne sulfonylomocznika

Ryzyko wystąpienia objawów hipoglikemii, również śpiączki.

Nie zaleca się skojarzonego stosowania następującego leku

•    Halofantryna

Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, np. wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

Zaleca się ostrożność podczas skojarzonego stosowania następującego leku

•    Fenytoina (przez ekstrapolację również fosfenytoina)

Zwiększone stężenie fenytoiny w osoczu (również stężenie toksyczne) wskutek zahamowania wątrobowego metabolizmu fenytoiny.

Zaleca się ścisłą kontrolę kliniczną.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Nie ma dostatecznych danych dotyczących stosowania mikonazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, ale stwierdzono inne rodzaje oddziaływania na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla ludzi nie jest znane. Mikonazol należy stosować w ciąży jedynie, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Nie ma danych na temat przenikania mikonazolu do ludzkiego mleka, a zatem należy ostrożnie zlecać leczenie kobietom karmiącym piersią.

Ze względu na ryzyko interakcji lekowej u dziecka (wielokształtny częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes) ze względów bezpieczeństwa przeciwwskazane jest stosowanie mikonazolu u karmiących piersią matek, jeśli noworodek lub niemowlę przyjmuje cyzapryd.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu LORAMYC na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak wiadomo, że mikonazol nie wpływa na koncentrację ani zdolność prowadzenia pojazdów.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania produktu LORAMYC oceniono u 462 pacjentów włączonych do 3 badań klinicznych (462 pacjentów, w tym 315 pacjentów z rozpoznaniem zakażenia wirusem HIV i 147

pacjentów po radioterapii z powodu nowotworu złośliwego głowy i szyi) oraz na podstawie wyników badań po wprowadzeniu leku do obrotu. Najczęściej stwierdzane ciężkie działania niepożądane związane z lekiem obejmowały zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Poniżej wymieniono działania niepożądane z uwzględnieniem układów i narządów oraz częstości występowania (bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, biegunka, bóle brzucha, wymioty, suchość w jamie ustnej, dyskomfort w jamie ustnej, ból dziąseł

Niezbyt często: bolesność języka, świąd dziąseł

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zaburzenia smaku, brak smaku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: świąd, wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: uczucie podrażnienia w miejscu nałożenia tabletki, zmęczenie, ból

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: infekcja górnych dróg oddechowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: brak łaknienia

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: uderzenia gorąca

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić nudności i wymioty.

Leczenie

Nie istnieje odtrutka dla mikonazolu. W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe.

Po przypadkowym zażyciu dużej ilości produktu LORAMYC w razie konieczności można zastosować płukanie lub inną metodę opróżnienia żołądka.

Nie opisano przypadku przedawkowania produktu LORAMYC.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwzakaźne i odkażające do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Kod ATC: A01AB09 Mechanizm działania

Działanie przeciwgrzybicze mikonazolu polega na zahamowaniu biosyntezy ergosterolu w błonie komórkowej drobnoustrojów. Mikonazol w małych stężeniach oddziałuje na układ cytochromu P450 w komórkach grzybów, powodując zahamowanie 14-a-demetylacji, etapu biosyntezy ergosterolu. Zmniejszenie wytwarzania ergosterolu i jednoczesne nagromadzenie lanosterolu prowadzi do zaburzeń błon komórkowych. Mikonazol wykazuje działanie grzybostatyczne związane z hamowaniem błonowej syntezy steroli i działanie grzybobójcze związane z uszkodzeniem błony komórkowej komórek grzybów.

Mikrobiologia

Mikonazol charakteryzuje się działaniem przeciwgrzybiczym o szerokim spektrum przeciwko gatunkom z rodzaju Candida, w tym C. albicans, a także gatunkom non-albicans, jak np. C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis i C. pseudotropicalis.

Ponadto mikonazol charakteryzuje się działaniem przeciwbakteryjnym przeciwko bakteriom Gram-dodatnim (w tym Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus i Erysipelothrix insidiosa).

Gatunki Candida najczęściej powodujące kandydozę jamy ustnej (C. albicans, C. glabrata, C. krusei i C. tropicalis) są wrażliwe na mikonazol. W najnowszych badaniach minimalne stężenie hamujące (MIC) mikonazolu mieściło się w zakresie od 0,03 do 1 pg/ml dla C. albicans i od 0,03 do 4 pg/ml dla C. non-albicans, w tym C. glabrata i C. krusei, które charakteryzują się wewnętrzną opornością na flukonazol.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów zarażonych wirusem HIV Candida albicans był najczęściej stwierdzanym gatunkiem (87,5%). U pacjentów z nowotworem złośliwym głowy i szyi wśród 321 wyodrębnionych szczepów zidentyfikowanych w okresie początkowym Candida albicans był obecny w 62,6% wyodrębnionych szczepach, a Candida non-albicans w 37,4% [w tym C. tropicalis (30,8%), C. krusei (22,5%) i C. glabrata (10,8%)].

MIC90 mikonazolu dla wyodrębnionych klinicznie szczepów Candida (C. albicans: 87,5%,

C. tropicalis 8% i C. parapsilosis 2,1%) obserwowane w badaniu klinicznym z udziałem

577 pacjentów zarażonych wirusem HIV wynosiło 0,25 pg/ml przed leczeniem. Po 14 dniach leczenia

nie zaobserwowano oporności na mikonazol.

Lekooporność

U gatunków z rodzaju Candida może wystąpić klinicznie istotna oporność na układowo podawane leki triazolowe. Oporność jest zdeterminowana przez wiele mechanizmów, do których przede wszystkim należą zmiany w aminokwasach i (lub) w regulacji enzymów docelowych oraz różnych białek pomp wypływowych. Często w tym samym izolacie stwierdza się współistnienie różnych mechanizmów. Oporność krzyżowa między azolami nie jest całkowita, nawet w obrębie podklasy triazoli. Stwierdzenie oporności krzyżowej zależy od wielu czynników, w tym od ocenianego gatunku, jego historii klinicznej, porównywanych związków azolowych oraz od typu przeprowadzanego badania wrażliwości.

Dla mikonazolu nie określono stężeń granicznych związanych z opornością, wiążących moc in vitro ze skutecznością kliniczną.

W literaturze medycznej nie opisywano pierwotnej oporności gatunków z rodzaju Candida na mikonazol, lek azolowy należący do klasy imidazoli, a nabytą oporność na mikonazol opisywano rzadko, nawet u pacjentów leczonych wielokrotnie. W doświadczeniach in vitro na 150 ostatnio wyodrębnionych klinicznie szczepach nie stwierdzono rozwoju oporności wśród gatunków z rodzaju

Candida wrażliwych lub opornych na leki triazolowe w wyniku wielokrotnej ekspozycji na mikonazol. Niemniej jednak istotny wzrost MIC mikonazolu zaobserwowano w 2/6 szczepach Candida spp., nawet gdy MIC wynosiło mniej niż 0,5 pg/ml.

Z tego względu nie należy wykluczać pojawienia się szczepów opornych na mikonazol w przypadku powtarzanego leczenia lekami przeciwgrzybiczymi.

Doświadczenie kliniczne

W porównawczym badaniu z randomizacją, prowadzonym metodą ślepej próby z punktu widzenia badacza z udziałem 282 pacjentów z nowotworem złośliwym głowy i szyi po radioterapii (u wszystkich pacjentów stwierdzono zapalenie błon śluzowych, zapalenie jamy ustnej lub rumień, a u 96% pacjentów zmniejszone wytwarzanie śliny) odsetek odpowiedzi na leczenie wynosił w 14. dniu 56%, a odsetek nawrotów w 60. dniu wynosił 14,3% (95%CI: 5,4; 28,5) u pacjentów z wyleczeniem klinicznym (brak przedmiotowych i podmiotowych objawów OPC).

W porównawczym badaniu z randomizacją, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby i podwójnie pozorowanej próby z udziałem 577 pacjentów zakażonych wirusem HIV (populacja ITT) odsetek wyleczenia klinicznego (brak przedmiotowych i podmiotowych objawów OPC) wynosił 60,7% po trwającym 14 dni leczeniu (między 17. a 22. dniem), a odsetek nawrotów wyniósł 27,9% (95%CI: 21,3.; 35,2) w 35. dniu.

W otwartym badaniu nieporównawczym z udziałem 25 pacjentów zakażonych wirusem HIV leczonych produktem LORAMYC odsetek odpowiedzi na leczenie wynosił w 14. dniu 84% (95%CI: 63,9; 95,5), natomiast odsetek nawrotów w 45. dniu wynosił 38,5% (95%CI: 13,8; 68,4) u pacjentów z wyleczeniem klinicznym (brak przedmiotowych i podmiotowych objawów OPC).

U pacjentów zakażonych wirusem HIV biorących udział w badaniach klinicznych stwierdzono istotnie obniżoną odporność. U ponad 50% stwierdzono liczbę CD4+ <250/mm3, a u 5% CD4+ <50/mm3 oraz wysokie miano wirusa (117 000 kopii/ml).

Ogółem w badaniach klinicznych 94,3% tabletek produktu LORAMYC przylegało do dziąseł przez dłużej niż 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym mikonazol ma niewielką (25-30%) dostępność biologiczną ze względu na słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego. Większość wchłanianego mikonazolu jest metabolizowana w wątrobie. Mniej niż 1% podawanej dawki wydala się w niezmienionej postaci z moczem.

Niewydolność nerek nie wpływa znacząco na farmakokinetykę mikonazolu. Nie występują aktywne metabolity. Okres półtrwania w końcowej fazie elimiacji wynosi około 20 h.

Największe średnie stężenie w ślinie po 7 godzinach od podania pojedynczej dawki produktu LORAMYC (mikonazol 50 mg) u zdrowych ochotników wynosi 15 pg/ml, a pole pod krzywą (AUC0-24h) 55,23 pg h/ml.

Po podaniu pojedynczej tabletki produktu LORAMYC 50 mg stężenie mikonazolu w ślinie wynoszące powyżej 1 pg/ml (górna granica wartości MIC dla szczepów C. albicans) było uzyskiwane w ciągu godziny i utrzymywało się średnio przez 13 godzin.

U większości zdrowych ochotników stężenie mikonazolu w osoczu było niewykrywalne (granica oznaczalności: 0,4 pg/ml), co potwierdza słabe wchłanianie mikonazolu przez błonę śluzową policzków i w przewodzie pokarmowym po połknięciu śliny.

U pacjentów po 7 dniach leczenia stężenie mikonazolu w osoczu było niewykrywalne (granica oznaczalności: 0,2 ng/ml) u 21,5% pacjentów i było nieistotne (poniżej 10 ng/ml) u ponad 90% pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym oraz w pre- i postnatalnych badaniach rozwojowych wykazano działanie toksyczne u zwierząt (myszy, szczury, króliki, psy) po podaniu dawek od 30-krotnie do 900-krotnie przekraczających maksymalną zalecaną dawkę u ludzi (0,7 mg/kg mc.).

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję zaobserwowano embriotoksyczne działanie mikonazolu. Nie stwierdzono działania teratogennego.

W konwencjonalnych badaniach genotoksyczności (test Amesa, aberracji chromosomowych, mikrojąderkowy) nie stwierdzono działania genotoksycznego mikonazolu.

Nie wykazano toksyczności w badaniach tolerancji miejscowej (wpływ na błonę śluzową jamy ustnej chomika i test miejscowego węzła chłonnego [LLNA] u myszy).

Nie prowadzono badań działania rakotwórczego mikonazolu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza 2208 Koncentrat białek mleka Skrobia kukurydziana Laktoza jednowodna Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

14 tabletek w butelce z HDPE z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci; zawierającą środek pochłaniający wilgoć.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BioAlliance Pharma

49 Boulevard du Général Martial Valin

75015 Paris

Francja

Tel.: + 33 (0)1 45 58 71 05

8. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17248

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.09.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.10.2011

8/8

Loramyc