Imeds.pl

Loramyc 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LORAMYC, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

Mikonazol

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek LORAMYC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LORAMYC

3.    Jak stosować lek LORAMY C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LORAMYC

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LORAMYC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek LORAMYC stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych (drożdżakowych) jamy ustnej i gardła wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida u pacjentów z zaburzeniami czynności układu immunologicznego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LORAMYC

Kiedy nie stosować leku LORAMYC

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mikonazol, inne leki z grupy azoli lub którykolwiek z pozostałych składników leku LORAMYC,

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mleko lub pochodne mleka,

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby,

•    w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki hamujące krzepliwość krwi), pochodnymi sulfonylomocznika (leki stosowane w cukrzycy), cyzaprydem (lek stosowany w refluksie żołądkowo-przełykowym), pimozydem (lek stosowany w chorobach psychicznych) i alkaloidy sporyszu: ergotaminą, dihydroergotaminą (leki stosowane w migrenie) (patrz „Stosowanie leku LORAMYC z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek LORAMYC 50 mg TABLETKI

•    Należy unikać sytuacji zmniejszających przyleganie tabletki do błony śluzowej policzka: nie dotykać ani nie uciskać miejsca aplikacji, nie używać gumy do życia.

• Podczas szczotkowania zębów nie należy dotykać tabletki i zachować ostrożność przy płukaniu ust.

•    W razie uczucia suchości w jamie ustnej dziąsło należy zwilżyć przed wprowadzeniem tabletki.

• Jeśli lek LORAMYC zostanie przypadkowo połknięty, zaleca się wypicie szklanki wody. Jeśli lek zostanie połknięty w ciągu pierwszych 6 godzin po założeniu tabletki, należy zastąpić tabletkę wyłącznie raz.

• Jeśli tabletka odklei się od błony śluzowej w ciągu pierwszych 6 godzin, jednak nie zostanie połknięta, należy jak najszybciej zastosować nową tabletkę.

Stosowanie leku LORAMYC z innymi lekami

Nie wolno stosować leku LORAMYC z poniższymi lekami:

•    doustne leki przeciwzakrzepowe (leki hamujące krzepliwość krwi),

•    cyzapryd (lek stosowany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego),

•    pimozyd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych),

•    pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),

•    alkaloidy sporyszu: ergotaminą, dihydroergotaminą (leki stosowane w migrenie).

Nie zaleca się stosowania leku LORAMYC, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:

•    halofantrynę (lek stosowany w leczeniu malarii).

Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania leku LORAMYC, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku LORAMYC z jedzeniem i piciem

Lek LORAMYC można stosować z jedzeniem i piciem.

Ciąża

Zaleca się unikanie stosowania leku w ciąży.

W razie stwierdzenia ciąży podczas leczenia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Jedynie lekarz może zadecydować o konieczności kontynuowania leczenia.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek LORAMYC przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować tego produktu leczniczego, jeśli pacjentka karmi piersią, a jej dziecko otrzymuje produkt leczniczy zawierający cyzapryd.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przewiduje się, aby lek LORAMYC wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku LORAMYC 50 mg tabletki

Lek LORAMYC zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Nie należy stosować leku LORAMYC u pacjentów uczulonych na mleko lub pochodne mleka.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LORAMYC 50 mg TABLETKI

NIE POŁYKAĆ LEKU LORAMYC Instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad przednimi zębami.

• Przed aplikacją tabletki należy wybrać miejsce na górnym dziąśle, nad przednimi zębami.

• Następnie należy otworzyć butelkę i wyjąć jedną tabletkę. Tabletkę należy wyjąć z butelki bezpośrednio przed użyciem. Tabletka jest z jednej strony wypukła, a z drugiej płaska ma wytłoczoną literę „L”.

•    Należy umieścić tabletkę wypukłą stroną na górnym dziąśle.

• Lekko uciskać palcem zewnętrzną stronę wargi górnej przez 30 sekund, aby przykleiła się do dziąsła. Następnie przez kilka minut nie należy dotykać tabletki językiem.

•    Lek LORAMYC należy stosować rano, najlepiej po umyciu zębów; nie należy ssać, żuć ani połykać tabletek.

•    W razie przypadkowego połknięcia tabletki LORAMYC należy wypić szklankę wody.

•    Tabletki należy zakładać naprzemiennie po lewej i prawej stronie dziąseł.

• W razie nieprawidłowego przylegania należy poprawić położenie tabletki.

Pod wpływem śliny kształt tabletki może ulec zmianie, dopasowując się do kształtu dziąseł.

Dawka

Lek LORAMY C należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę leku LORAMYC raz na dobę.

Lek LORAMYC należy umieścić na górnym dziąśle, rano, najlepiej po umyciu zębów.

Jeśli pacjent uważa, że lek LORAMYC 50 mg tabletki działa za słabo lub zbyt silnie, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas leczenia

Zwykle leczenie prowadzi się przez 7-14 dni.

Zastosowanie lub połknięcie większej niż zalecana dawki leku LORAMYC

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić nudności i wymioty.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku LORAMYC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku LORAMYC

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem; przedwcześnie zakończone leczenie może być nieskuteczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, LORAMYC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Nudności, biegunka, ból brzucha, wymioty, suchość w jamie ustnej, nieprzyjemne uczucie w jamie ustnej, ból dziąseł,

•    Ból głowy, zmiana smaku,

•    Swędzenie, wysypka.

Niezbyt częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż 1 na 1000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Ból języka, swędzenie dziąseł,

• Podrażnienie w miejscu wprowadzenia tabletki (podrażnienie dziąsła), uczucie zmęczenia, ból,

•    Zakażenie w obrębie nosa i gardła,

•    Utrata apetytu,

•    Uderzenia gorąca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LORAMYC 50 mg tabletki

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku LORAMYC po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek LORAMYC

Substancją czynną leku jest mikonazol.

Każda tabletka adhezyjna podpoliczkowa zawiera 50 mg mikonazolu.

Inne składniki leku to: hypromeloza 2208, koncentrat białek mleka, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek LORAMYC i co zawiera opakowanie

Tabletki adhezyjne podpoliczkowe, białe do lekko żółtawych, o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczoną literą „L” i drugiej wypukłej.

W każdym opakowaniu leku LORAMYC znajduje się jedna butelka zawierająca 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BioAlliance Pharma

49 Boulevard du General Martial Valin

75015 Paris

Francja

Wytwórca

Catalent Germany Schorndorf GmbH SteinbeisstraBe 2 73614 Schorndorf Niemcy

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) pod następującymi nazwami:

LORAMYC (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania)

SITAMIC (Grecja, Węgry, Norwegia, Słowenia, Hiszpania)

Data zatwierdzenia ulotki: 28.10.2011

Na życzenie dostępne są inne formaty zapisu ulotki (format audio, tekst pisany większą czcionką itp.).

5/5