+ iMeds.pl

Losacomb 50 mg + 12,5 mgUlotka Losacomb

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Losacomb, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losacomb, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losacomb, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

(Losartanum kalicum + hydrochlorothiazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losacomb i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losacomb

3.    Jak stosować lek Losacomb

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losacomb

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LOSACOMB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Losacomb jest to połączenie antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) oraz leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu).

Angiotestyna (II) jest substancją wytwarzaną w ogranizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich zwężanie. W wyniku tego zwiększa się ciśnienie tętnicze. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotestyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd działa na nerki zwiększając ilośćj wydalanej ilości wody i sodu. Pomaga to również w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Lek Losacomb jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSACOMB Kiedy nie stosować leku Losacomb

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na losartan potasowy, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Losacomb

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pochodne sulfonamidu (np. inne leki z grupy tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne takie jak kotrimoksazol; w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem).

•    Jeśli pacjentka jest ciąży (w 2 lub 3 trymestrze). (Lepiej unikać stosowania leku Losacomb również we wczesnej ciąży - patrz punkt: Ciąża).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub, gdy nerki nie wytwarzają moczu.

• Jeśli pacjent ma małe stężenie potasu, małe stężenie sodu lub duże stężenie wapnia we krwi, które nie ustępują pomimo leczenia.

•    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjentka jest w ciąży (lub podejrzewa, że jest w ciąży), należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie zaleca się stosowania leku Losacomb we wczesnej ciąży; nie można go również stosować w drugim i trzecim trymestrze ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku na tym etapie rozwoju (patrz punkt: Ciąża i karmienie piersią).

Przed zastosowaniem leku Losacomb, należy powiadomić lekarza:

• jeśli pacjent w przeszłości miał obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

•    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne;

•    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli;

•    jeśli pacjent ma lub miał nasilone wymioty i (lub) biegunkę;

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 2. Kiedy nie stosować leku Losacomb).

• jeśli pacjent ma zwężone naczynia krwionośne prowadzące do nerek (zwężenie tętnic nerkowych) lub jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę lub miał niedawno przeszczep nerki;

• jeśli pacjent ma zwężenie tętnic (miażdżycę tętnic), dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej z powodu niedokrwienia serca);

•    jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aortalnej lub dwudzielnej (choroba zastawek serca) lub kardiomiopatię przerostową (choroba powodująca przerost mięśnia sercowego);

•    jeśli pacjent ma cukrzycę;

•    jeśli pacjent miał dnę;

•    jeśli pacjent ma lub miał alergię, astmę lub objawy w postaci bólu stawów, wysypki skórnej i gorączki (układowy liszaj rumieniowaty).

• jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia, niskie stężenie potasu we krwi, lub jeśli jest na diecie niskopotasowej;

•    jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu (nawet u dentysty) lub zabiegowi chirurgicznemu, lub jeśli jest planowane przeprowadzenie badania czynności przytarczyc; należy poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu leku Losacomb;

•    jeśli pacjent ma pierwotny hiperaldosteronizm (choroba związana ze zwiększonym wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza);

Inne leki i Losacomb

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki moczopędne, takie jak hydrochlorotiazyd, zawarte w leku Losacomb mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy przyjmować preparatów zawieraj ących lit jednocześnie z lekiem Losacomb.

Specjalne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być odpowiednie, jeśli pacjent przyjmuje suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub leki oszczędzaj ące potas, inne leki moczopędne, niektóre leki przeczyszczające, korzeń lukrecji, leki stosowane w leczeniu dny, leki stosowane w celu kontroli rytmu serca lub cukrzycy (leki doustne lub insulina).

Ważne, aby poinformować również lekarza, jeśli pacjent stosuje:

• inne leki obniżające ciśnienie tętnicze

•    steroidy

•    leki stosowane w leczeniu raka

•    leki przeciwbólowe

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych

•    leki stosowane w zapaleniu stawów

•    żywice stosowane w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu, takie jak cholestyramina

•    leki rozkurczające mięśnie

•    leki z grupy opioidów, takie jak morfina,

•    „aminy presyjne”, takie jak adrenalina lub inne leki z tej grupy

•    leki doustne stosowane w cukrzycy lub insulinę

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Losacomb w przypadku planowanego badania radiologicznego z podaniem środków kontrastujących zawierających jod.

Losacomb z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się, aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania tego leku: alkohol i lek Losacomb mogą zwiększać swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może osłabiać działanie leku Losacomb.

Lek Losacomb może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjentka jest w ciąży (lub podejrzewa, że jest w ciąży). Lekarz prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania leku Losacomb przed zajściem w ciążę lub w momencie stwierdzenia ciąży oraz zaleci stosowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Losacomb w ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ jego stosowanie leku tym okresie może być bardzo szkodliwe dla dziecka.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjentka karmi piersią (lub zamierza karmić piersią). Nie zaleca się stosowania leku Losacomb u pacjentek karmiących piersią, w związku z czym, lekarz może wybrać inny sposób

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku Losacomb u dzieci. Dlatego też, nie należy stosować leku Losacomb u dzieci.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Lek Losacomb działa równie skutecznie i jest równie dobrze tolerowany przez większość pacjentów w wieku podeszłym, jak i w młodszym wieku. U większości pacjentów w wieku podeszłym stosuje się taką samą dawkę, jak u młodszych pacjentów.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagaj ących szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn) dopóki nie będzie wiadomo jak pacjent toleruje ten lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Losacomb

Lek Losacomb zawiera laktozę jednowodną. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przez rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSACOMB

Lek Losacomb należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. Lekarz zdecyduje o odpowiedniej dawce leku Losacomb, w zależności od stanu pacjenta oraz innych przyjmowanych leków. W celu uzyskania właściwej kontroli ciśnienia tętniczego krwi należy kontynuować stosowanie leku Losacomb tak długo, jak zalecił to lekarz.

Wysokie ciśnienie krwi

Zazwyczaj u większości pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi 1 tabletka leku Losacomb 50 mg +

12,5 mg na dobę wystarcza do kontroli ciśnienia krwi przez okres do 24 godzin. Dawkę można zwiększyć do 2 tabletek leku Losacomb 50 mg + 12,5 mg na dobę lub zmienić na 1 tabletkę Losacomb 100 mg + 25 mg (mocniejszą dawkę) na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 tabletki leku Losacomb 50 mg + 1,25 mg tabletki powlekane na dobę lub 1 tabletka leku Losacomb 100 mg + 25 mg tabletki powlekane na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losacomb

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. Przedawkowanie może spowodować spadek ciśnienia krwi, kołatanie serca, spowolniony puls, zmiany w składzie krwi oraz odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Losacomb

Należy strać się przyjmować lek Losacomb codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy kontynuować przyjmowanie leku według ustalonego schematu dawkowania.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Losacomb może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działąń niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Losacomb i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziały najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadkie działanie niepożądane, występujące u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. Może być konieczna pilna interwencja medyczna lub hospitalizacja.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Częste ( występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

• Kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie śluzówki nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok;

• Biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność;

•    Ból lub kurcze mięśni, ból nóg, ból pleców;

• Bezsenność, ból głowy, zawroty głowy;

•    Osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej;

• Zwiększone stężenie potasu we krwi, (które może powodować zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi.

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    Anemia, czerwone lub brunatne plamy na skórze (czasami głównie na stopach, nogach, ramionach i pośladkach z bólem stawów, obrzękiem dłoni i stóp oraz bólem żołądka), siniaki, zmniejszenie liczby białych krwinek, zaburzenia krzepnięcia i siniaczenie.

•    Utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub napad dny moczanowej, zwiększenie poziomu cukru we krwi, zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi;

• Niepokój, nerwowość, stany lękowe (nawracające ataki paniki), dezorientacja, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci;

•    Uczucie mrowienia i drętwienia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenia;

•    Niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oczach, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia, widzenie na żółto;

•    Uczucie dzwonienia, brzęczenia, huczenia lub trzasku w uszach;

•    Niskie ciśnienie krwi, które może być związane ze zmianami postawy ciała (uczucie oszołomienia lub osłabienia po przyj ęciu pozycji stojącej), dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzony rytm serca, udar naczyniowo-mózgowy („mini-udar”), zawał serca, kołatanie serca;

•    Zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub siniaczeniem;

• Ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, obrzęk płuc (które powoduje trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, przekrwienie błony śluzowej nosa;

•    Zaparcie, wiatry, rozstrój żołądka, kurcze żołądka, wymioty, suchość w jamie ustnej, zapalenie ślinianek, ból zębów;

•    Żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry), zapalenie trzustki;

•    Pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, wrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca, potliwość, łysienie;

•    Ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, zapalenie stawów, obrzęk, sztywność, osłabienie mięśni;

• Częste oddawanie moczu (również w nocy), zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu;

•    Zmniejszony popęd płciowy, impotencja;

•    Obrzęk twarzy, gorączka.

Rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    Zapalenie wątroby, nieprawidłowe wynik badań czynności wątroby.

Częstość nieznana

•    Uszkodzenie mięśni.

Jeśli którykolwiek z podanych objawów niepożądanych ulegnie znacznemu nasileniu lub, jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOSACOMB

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Losacomb po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, blistrze lub butelce po słowach: termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Losacomb nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Losacomb

Substancjami czynnymi leku są: losartan potasowy i hydrochlorotiazyd.

Losacomb 50 mg + 12,5 mg

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Losacomb 100 mg + 12,5 mg

Każda tabletka zawiera 100 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Losacomb 100 mg + 25 mg

Każda tabletka 100 mg losartanu potasu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza, oraz tytanu dwutlenek (E 171).

Losacomb 50 mg + 12,5 mg zawiera również: hypromelozę 6cP, żółcień chinolinową (E 104) oraz wosk carnauba.

Losacomb 100 mg +12,5 mg zawiera również: hypromelozę 6cP

Losacomb 100 mg +25 mg zawiera również: hypromelozę 15cP, żółcień chinolinową (E 104).

Jak wygląda lek Losacomb i co zawiera opakowanie Losacomb, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Żółte, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, o skośnych brzegach, z wytłoczonym napisem „M” z jednej strony oraz „LH4” z drugiej strony.

Losacomb, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, w kolorze białym do białawego, o skośnych brzegach, z wytłoczonym napisem „M” z jednej strony oraz „LH5” z drugiej strony.

Losacomb, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Jasnożółte, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, o skośnych brzegach, z wytłoczonym napisem „M” z jednej strony oraz „LH6” z drugiej strony.

Lek Losacomb, tabletki powlekane jest dostępny w blistrach PVC/PE/PVDC/Aluminium, zawierających 28, 30, 56, 60 tabletek oraz w opakowaniach kalendarzowych zawierających 28 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle, Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komarom Mylan utca 1 Hungary

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Republika Czech

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Węgry

Islandia

Irlandia

Luxemburg


Arcalos comp. 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg Filmtabletten

Colosamyl 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Losartan/Hydrochlorothiazid Mylan 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg,

potahované tablety

Asolzid

Asolzid

LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg et 100 mg/25 mg comprimé pelliculé

Losartan-Kalium comp -dura plus 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg Filmtabletten

Losartan HCT Mylan 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmtabletta Asolzid

Losartan Hydrochlorothiazide Mylan 50mg/12.5mg, 100 mg/12,5 mg and 100 mg/25 mg Film-coated Tablets

Colosamyl 50 mg/12,5 mg and 100 mg/25 mg tabletten

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Asolzid

Losacomb

LORZIDA

Lorzitin 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg comprimate fílmate

Słowacja

Losartan/Hydrochlorotiazid Mylan 50/12,5 mg, 100 mg/25 mg, Filmom obalené tablety

Słowenia

Losartan/hidroklorotiazid Mylan 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Hiszpania

Losartan /Hidroclorotiazida MYLAN Pharmaceuticals 50/1,5 mg, 100 mg/25 mg, comprimidos recubiertos con película EFG

Szwecja

Asolzid

Holandia

Losartankalium/Hydrochloorthiazide Mylan 50/12,5 mg, 100/12,5 mg, 100/25 mg filmomhulde tabletten

Wielka Brytania

Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide 50mg/12.5mg, 100 mg/12,5 mg and 100 mg/25 mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2013

Strona 8 z 8

Losacomb

Charakterystyka Losacomb

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Losacomb, 50 mg +12,5 mg, tabletki powlekane Losacomb, 100 mg +12,5 mg, tabletki powlekane Losacomb, 100 mg +25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Losacomb, 50 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasowego oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Losacomb, 100 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasowego oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Losacomb, 100 mg +25 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasowego oraz 25 mg hydrochlorotiazydu. Substancje pomocnicze:

Losacomb, 50 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg laktozy jednowodnej.

Losacomb, 100 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 240 mg laktozy jednowodnej.

Losacomb, 100 mg +25 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 240 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Losacomb, 50 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

Żółte, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, o skośnych brzegach, z wytłoczonym napisem „M” z jednej strony oraz „LH4” z drugiej strony.

Losacomb, 100 mg +12,5 mg, tabletki powlekane

Owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, w kolorze białym do białawego, o skośnych brzegach, z wytłoczonym napisem „M” z jednej strony oraz „LH5” z drugiej strony.

Losacomb, 100 mg +25 mg, tabletki powlekane

Jasnożółte, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, o skośnych brzegach, z wytłoczonym napisem „M” z jednej strony oraz „LH6” z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Nadciśnienie:

Losacomb jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u chorych, u których nie można osiągnąć prawidłowej kontroli ciśnienia przy użyciu losartanu lub hydrochlorotiazydu stosowanych w monoterapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Losacomb można stosować w połączeniu z innymi lekami hipotensyjnymi.

Tabletki należy połykać popijaj ąc tabletkę szklanką wody.

Losacomb można przyjmować z posiłkiem lub niezależenie od posiłku.

Nadciśnienie

Losacomb nie służy do rozpoczynania terapii, lecz do leczenia chorych, u których nie można osiągnąć prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego przy pomocy samego losartanu potasowego lub samego hydrochlorotiazydu.

Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki z wykorzystaniem pojedynczych substancji czynnych (losartanu i hydrochlorotiazydu).

W przypadkach uzasadnionych klinicznie, u chorych, u których ciśnienie tętnicze nie jest właściwie kontrolowane, można rozważyć bezpośrednie przejście z monoterapii na preparat złożony.

Zazwyczaj dawka podtrzymująca to 1 tabletka preparatu Losacomb 50mg +12,50mg (50 mg losartanu +12,5 mg hydrochlorotiazydu) raz na dobę. U pacjentów, u których nie uzyskano dostatecznej odpowiedzi na 1 tabletkę leku Losacomb 50 +12,5 mg, dawkę można zwiększyć do 1 tabletki preparatu Losacomb 100 mg + 25 mg (100 mg losartanu +25 mg hydrochlorotiazydu) raz na dobę. Maksymalna dawka preparatu Losacomb to 100 mg +25 mg (100 mg losartanu +25 mg hydrochlorotiazydu) raz na dobę. Na ogół, efekt hipotensyjny obserwuje się w ciągu 3 do 4 tygodni od chwili rozpoczęcia leczenia. Losacomb 100 mg +12,5 mg (100 mg losartanu +25 mg hydrochlorotiazydu) jest przeznaczony dla tych pacjentów, którym zwiększono dawkę do 100 mg losartanu i którzy wymagaj ą dodatkowej kontroli ciśnienia tętniczego krwi

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów dializowanych:

U chorych z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek (tj. klirensem kreatyniny 30-50 ml/min) nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej. Nie zaleca się stosowania produktu Losacomb u pacjentów dializowanych. Nie wolno stosować produktu Losacomb u chorych z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (tj. klirensem kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów ze zmiejszoną objętośią wewnątrznaczyniową:

Przed podaniem produktu Losacomb należy wyrównać niedobór płynów i (lub) sodu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Stosowanie produktu Losacomb jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Zazwyczaj nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia:

Nie ma doświadczenia z lekiem u dzieci i młodziezy. Z tego względu produkt Losacomb nie pownien być stosowany w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na losartan, pochodne sulfonamidów (takie jak hydrochlorotiazyd) lub którykolwiek, z pozostałych składników preparatu

•    Oporna na leczenie hipokaliemia lub hiperkalcemia

• Ciężkie zaburzenia czynności wątroby; zastój żółci oraz obturacja dróg żółciowych

•    Oporna na leczenie hiponatremia

•    Objawowa hiperurykemia/dna moczanowa.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6)

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min).

•    Bezmocz

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Losartan

Obrzęk naczynioruchowy:

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) w wywiadzie powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej:

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) niedoborem sodu w wyniku intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia soli w diecie, biegunki lub wymiotów, może wystąpić objawowa hipotonia, szczególnie po podaniu pierwszej dawki. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem leku Losacomb (patrz punkty: 4.2. i 4.3.).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej:

Zaburzenia równowagi elektrolitowej występują często u chorych z upośledzoną czynnością nerek, z lub bez współistniejącej cukrzycy i wymagają uwagi. W związku z tym należy często kontrolować stężenie potasu i kreatyniny w osoczu, a szczególnie starannie należy kontrolować pacjentów z niewydolnością serca i klirensem kreatyniny wynoszącym 30-50 ml/min..

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów diety zawierających potas oraz substytutów soli kuchennej zawierających potas z produktem Losacomb (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby:

W oparciu o dane farmakokinetyczne wykazujące znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy zachować ostrożność stosuj ąc Losacomb u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Nie ma doświadczenia klinicznego ze stosowaniem losartanu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego też, u chorych z ciężką niewydolnością wątroby Losacomb jest przeciwwskazany (patrz punkty: 4.2, 4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek:

W wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron opisywano zaburzenia czynności nerek z niewydolnością nerek włącznie (szczególnie u osób, u których czynność nerek zależy od układu renina-angiotensyna-aldosteron, jak u pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub istniejącym wcześniej zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, wzrost stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy opisywano również u osób z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki; tego rodzaju zaburzenia czynności nerek mogą być odwracalne po odstawieniu leku. Losartan należy stosować ostrożnie u chorych z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki.

Przeszczep nerki:

Brak doświadczeń u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm:

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na leki hipotensyjne działające poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna. W związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu Losacomb.

Choroba wieńcowa i choroba naczyń mózgowych:

Podobnie jak w przypadku każdego innego leku hipotensyjnego, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego u osób z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyń mózgowych może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Niewydolność serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków działaj ących na układ renina-angiotensyna, u pacjentów z niewydolnością serca, ze współistniej ącym zaburzeniem czynności nerek lub bez, istnieje ryzyko ciężkiej hipotonii i (często ostrej) niewydolności nerek.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu: Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzaj ących naczynia, u chorych ze zwężeniem zastawki mitralnej lub aortalnej, lub u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu zalecana jest szczególna ostrożność.

Różnice etniczne:

Podobnie jak w przypadku inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, losartan i inne leki grupy antagonistów angiotensyny są wyraźnie mniej skuteczne w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania nadciśnienia niskoreninowego w populacji chorych rasy czarnej cierpiących na nadciśnienie tętnicze.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs) u pacjentek w ciąży. O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny II nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży, leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Tak jak w przypadku innych leków hipotensyjnych, u niektórych pacjentów może wystąpić objawowe niedociśnienie. Należy obserwować, czy u pacjentów nie wystąpią kliniczne obawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, np. zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej, hiponatremia, alkaloza hipochloremiczna, hipomagnezemia lub hipokaliemia, które mogą wystąpić przy współistniejącej biegunce lub wymiotach. U tych pacjentów należy regularnie określać stężenie elektrolitów w surowicy krwi. Podczas upalnej pogody, u pacjentów z obrzękami może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia.

Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy

Leczenie tiazydami może upośledzać tolerancj ę glukozy. Konieczna może być modyfikacja dawkowania leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz punkt 4.5). W czasie leczenia tiazydami może ujawnić się utajona cukrzyca.

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przemijający, niewielki wzrost stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc. Przed wykonaniem badań oceniających czynność przytarczyc należy odstawić tiazydy.

Stosowanie moczopędnych leków tiazydowych może powodować wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów.

U niektórych pacjentów leczenie tiazydami może prowadzić do hiperurykemii i (lub) dny. Ponieważ losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zastosowany w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem zmniejsza wywołaną nim hiperurykemię

Zaburzenia czynności wątroby:

Tiazydy należy stosować z zachowaniem ostrożności u chorych z zaburzoną czynnością wątroby lub postępującą chorobą wątroby, gdyż nawet niewielkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej mogą wywołać śpiączkę wątrobową.

Losacomb przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Inne:

U chorych przyjmujących tiazydy mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, zarówno u tych z wywiadem alergii i astmy oskrzelowej jak i bez takiego wywiadu. Opisywano zaostrzenie lub uaktywnienie się tocznia trzewnego podczas stosowania tiazydów.

Substancje pomocnicze:

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub nietolerancj ą glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego (patrz punkt 6.1).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Losartan

Stwierdzono, że ryfampicyna i flukonazol zmniejszają stężenie czynnego metabolitu. Nie badano skutków klinicznych tych interakcji.

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementów diety lub zamienników soli kuchennej zawieraj ących potas, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych produktów.

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływaj ących na wydalanie sodu, wydalanie litu może być zmniejszone. Dlatego należy uważnie monitorować stężenie litu w surowicy krwi, jeśli sole litu będą jednocześnie stosowane z antagonistami receptora angiotensyny II.

W przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptora angiotensyny II z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (tj. selektywnymi inhibitorami COX-2, kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwzapalnych) oraz nieselektywnymi NLPZ, może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek oraz może prowadzić do wzrostu stężenia potasu w surowicy, szczególnie u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek. To połączenie powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawadniani, a także należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. To działanie niepożądane jest zazwyczaj odwracalne.

Inne substancje powodujące niedociśnienie, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna: jednoczesne stosowanie z tymi lekami, których głównym działaniem lub działaniem niepożądanym jest zmniejszenie ciśnienia krwi, mogą zwiększyć ryzyko niedociśnienia.

Hydrochlorotiazyd

Następujące leki mogą wchodzić w interakcje z diuretykami tiazydowymi przy jednoczesnym zastosowaniu:

Alkohol, barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe lub leki przeciwdepresyjne:

Może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne.

Leki przeciwcukrzycowe (leki doustne i insulina)

Leczenie tiazydami może mieć wpływ na tolerancję glukozy. Konieczna może być zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Stosowanie metforminy wymaga ostrożności z uwagi na ryzyko kwasicy mleczanowej, czemu sprzyjać może pogorszenie czynności nerek związane z hydrochlorotiazydem.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe Działanie addycyjne.

Żywice cholestyramina i kolestypol

Wchłanianie hydrochlorotiazydu ulega pogorszeniu w obecności żywic jonowymiennych.

Pojedyncze dawki żywicy cholestyraminy lub kolestypolu wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszaj ą jego wchłanianie z przewodu pokarmowego odpowiednio o 85 oraz 43 procent.

Kortykosteroidy, ACTH

Zwiększona utrata elektrolitów, szczególnie potasu we krwi (hipokaliemia).

Aminy presyjne (np. adrenalina)

Działanie amin presyjnych może ulec osłabieniu, jednakże nie w stopniu, który wykluczałby ich stosowanie.

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna)

Hydrochlortiazyd może nasilać działanie leków zwiotczaj ących mięśnie.

Lit

Leki moczopędne zmniejszaj ą klirens nerkowy litu oraz zwiększają ryzyko toksycznego działania litu; nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków.

Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sulfinpyrazon i allopurynol)

Konieczna może być modyfikacja dawkowania leków urykozurycznych, gdyż hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy. Może zaistnieć potrzeba zwiększenia dawki probenecydu lub sulfinpyrazonu. Jednoczesne stosowanie tiazydów może zwiększać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Leki antycholinergiczne (np. atropina, biperyden)

Wzrost biodostępności diuretyków tiazydowych z powodu zmniejszonej perystaltyki przewodu pokarmowego i wolniejszego opróżniania żołądka.

Leki cytotoksyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat)

Tiazydy mogą zmniejszać nerkowe wydalanie leków cytotoksycznych i nasilać ich działanie mielosupresyjne.

Salicylany

W przypadku stosowania dużych dawek salicylanów hydrochlorotiazyd może nasilać toksyczny wpływ salicylanów na ośrodkowy układ nerwowy.

Metyldopa

Istnieją pojedyncze doniesienia o niedokrwistości hemolitycznej występującej podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i metyldopy.

Cyklosporyna

Jednoczesne leczenie cyklosporyną może zwiększać ryzyko hiperurykemii i wystąpienia dny moczanowej.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia lub hipomagnezemia wywołane tiazydami mogą sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca podczas leczenia naparstnicą.

Leki, na działanie których mogą mieć wpływ zaburzenia stężenia potasu w surowicy Zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu w surowicy i badanie EKG, jeśli Losacomb jest stosowany jednocześnie z lekami, na działanie których, mogą mieć wpływ zaburzenia stężenia potasu w surowicy (np. glikozydy naparstnicy i leki antyarytmiczne) oraz z następującymi lekami mogącymi wywoływać torsades de pointes (częstoskurcz komorowy) (w tym z niektórymi lekami antyarytmicznymi), gdyż hipokaliemia jest czynnikiem sprzyjaj ącym wystąpieniu tego typu częstoskurczu.

•    Leki antyarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid).

•    Leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid).

•    Niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol).

•    Inne (np. beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna iv, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, winkamina iv).

Sole wapnia

Diuretyki tiazydowe mogą zwiększać stężenia wapnia w surowicy, ponieważ zmniejszają jego wydalanie. Jeśli istnieje potrzeba uzupełniania wapnia, należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i odpowiednio zmodyfikować dawkowanie preparatów wapnia.

Interakcje w zakresie badań diagnostycznych

Z uwagi na swój wpływ na metabolizm wapnia, tiazydy mogą zmieniać wyniki badań oceniających czynność przytarczyc (patrz punkt 4.4).

Karbamazepina

Ryzyko wystąpienia hipernantremii. Konieczna jest kliniczna i biologiczna kontrola..

Jodowe środki kontrastujące

U pacjentów z odwodnieniem wywołanym lekami moczopędnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza po podaniu dużych dawek produktów zawierających jod. Przed podaniem związku zawierającego jod pacjenta należy nawodnić.

Amfoterycyna B (pozajelitowo), kortykosteroidy, ACTH, pobudzające perystaltykę leki przeczyszczające lub korzeń lukrecji

Hydrochlorotiazyd może zwiększyć zaburzenia elektrolitowe, szczególnie hipokaliemię.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRAs)

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4).

Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży ( patrz punkt 4.3 i 4.4).

Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka działania teratogennego po narażeniu na działanie inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne,; nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jakkolwiek brak odpowiednich danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs), istnieje możliwość podobnego ryzyka dla tej klasy leków. W przypadku, gdy dalsze leczenie antagonistą receptora angiotensyny II nie jest bezwzględnie wymagane, u kobiet planuj ących ciążę konieczna jest zamiana na inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Losacomb i jeżeli to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Stwierdzono toksyczne działanie antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) na płód w drugim i trzecim trymestrze ciąży (zaburzona funkcja nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki), i toksyczność dla noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) ( patrz punkt 5.3 ).

W przypadku stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w drugim trymestrze ciąży, zaleca się ultrasonograficzne badanie czaszki oraz nerek.

W związku z możliwością wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy uważnie obserwować noworodki matek, które w okresie ciąży stosowały antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) (patrz też punkt 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Istnieje ograniczona ilość danych dotyczących stosowania hydrochlorotiazydu podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży. Badania na zwierzętach nie są wystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego hydrochlorotiazydu można przypuszczać, że jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może niekorzystnie wpływać na perfuzj ę płodowo-łożyskową oraz może powodować takie działania u płodu i noworodka, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenia.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w obrzękach ciążowych, nadciśnieniu ciążowym lub stanie przedrzucawkowym, z powodu ryzyka zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska, przy braku korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych, z wyj ątkiem sytuacji, w których nie można zastosować żadnego innego leku

Laktacja

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRAs):

Ze względu na brak informacji dotyczących stosowania produktu Losacomb w trakcie karmienia piersią, nie zaleca się stosowania tego produktu. Zaleca się podawanie innych preparatów o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią, szczególnie podczas karmienia noworodka lub wcześniaka.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego. Tiazydy w dużych dawkach powodują intensywną diurezę co może hamować produkcję mleka. Jeśli Losacomb jest stosowany w okresie karmienia piersią, dawki powinny być tak niskie, jak to możliwe.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono żadnych badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Prowadząc samochód lub obsługując urządzenia mechaniczne należy jednak pamiętać, że w czasie przyjmowania leków hipotensyjnych mogą czasami występować zawroty głowy i senność, szczególnie na początku leczenia lub w okresie zwiększania dawki.

4.8    Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane podano według klasyfikacji układowo-narządowej i częstości występowania zdefiniowanej w następuj ący sposób:

Bardzo częste: > 1/10 Częste:    >    1/100, < 1/10

Niezbyt częste: > 1/1 000, < 1/100 Rzadkie:    >    1/10 000, < 1/1000

Bardzo rzadkie: < 1/10 000

Częstość występowania nieznana: nie można do oszacować na podstawie dostępnych danych)

W badaniach klinicznych dotyczących skojarzonego leczenia solą potasową losartanu i hydrochlorotiazydem nie obserwowano żadnych działań niepożądanych specyficznych dla tego połączenia leków. Występujące działania niepożądane ograniczały się do działań obserwowanych wcześniej w przypadku soli potasowej losartanu i (lub) hydrochlorotiazydu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym zawroty głowy były jedynym objawem niepożądanym opisywanym jako działanie zależne od leku i występującym częściej niż w czasie stosowania placebo, u 1% lub większego odsetka pacjentów leczonych losartanem i hydrochlorotiazydem.

Po wprowadzeniu leku na rynek opisywano dodatkowe objawy niepożądane, takie jak:

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadkie: zapalenie wątroby

Badania diagnostyczne

Rzadkie: hiperkaliemia, wzrost aktywności ALAT

Do innych działań niepożądanych, jakie obserwowano w przypadku poszczególnych składników leku i jakie mogą wystąpić jako potencjalne działania niepożądane losartanu potasowego i (lub) hydrochlorotiazydu, należą następuj ące objawy:

Losartan

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Niezbyt częste: niedokrwistość, plamica Henocha-Schonleina, wybroczyny, hemoliza Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadkie: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt częste: brak apetytu, dna moczanowa

Zaburzenia psychiczne Częste: bezsenność

Niezbyt częste: lęk, zaburzenia lękowe, napady paniki, splątanie, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci

Zaburzenia układu nerwowego Częste: bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt częste: nerwowość, parestezje, neuropatia obwodowa, drżenie, migrena, omdlenia Zaburzenia oka

Niezbyt częste: nieostre widzenie, pieczenie/kłucie oczu, zapalenie spojówek, pogorszenie ostrości wzroku

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt częste: zawroty głowy pochodzenia obwodowego, szumy uszne Zaburzenia serca

Niezbyt częste: hipotonia, hipotonia ortostatyczna, ból za mostkiem, dławica piersiowa, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, zdarzenia mózgowo-naczyniowe, zawał serca, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, tachykardia, częstoskurcz komorowy, migotanie komór)

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt częste: zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częste: kaszel, infekcje górnych dróg oddechowych, uczucie zatkania nosa, zapalenie zatok, choroby zatok

Niezbyt częste: pieczenie w gardle, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, nieżyt błony śluzowej nosa, przekrwienie dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste: bóle brzucha, nudności, biegunka, niestrawność

Niezbyt częste: zaparcia, bóle zębów, suchość w jamie ustnej, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość występowania nieznana:zaburzenia czynności wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częste: łysienie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, uderzenia gorąca, nadwrażliwość na światło, świąd skóry, wysypka, pokrzywka, poty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej Częste: kurcze mięśni, bóle pleców, bóle nóg, bóle mięśni

Niezbyt częste: bóle rąk, obrzęk stawów, bóle kolan, bóle mięśni i kości, bóle ramion, sztywność, bóle stawów, zapalenie stawów, bóle biodra, fibromialgia, osłabienie mięśni Częstość występowania nieznana: rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt częste: oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt częste: osłabienie libido, impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częste: osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej

Niezbyt częste: obrzęk twarzy, gorączka Badania diagnostyczne

Częste: hiperkaliemia, niewielkie obniżenie hematokrytu i hemoglobiny Niezbyt częste: umiarkowany wzrost stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy Bardzo rzadkie: wzrost aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt częste: agranulocytoza, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna, leukopenia, plamica, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadkie: reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt częste: brak apetytu, hiperglikemia, hiperurykemia, hipokaliemia, hiponatremia

Zaburzenia psychiczne Niezbyt częste: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego Częste: bóle głowy

Zaburzenia oka

Niezbyt częste: przejściowe, nieostre widzenie, widzenie na żółto

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt częste: martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skórnych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt częste: niewydolność oddechowa, w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt częste: zapalenie ślinianek, kurcze, podrażnienie żołądka, nudności wymioty, biegunka, zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt częste: żółtaczka (cholestaza wewnątrzwątrobowa), zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częste: nadwrażliwość na światło, pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej Niezbyt częste: kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt częste: cukromocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt częste: gorączka, zawroty głowy

4.9 Przedawkowanie

Brak szczegółowych informacji na temat sposobów leczenia przypadków przedawkowania produktu Losacomb. Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy przerwać stosowanie produktu Losacomb i uważnie obserwować pacjenta. Sugerowane działania to: wywołanie wymiotów, jeśli lek został przyjęty niedawno oraz nawodnienie pacjenta, wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, leczenie śpiączki wątrobowej lub niedociśnienia ustalonymi metodami postępowania.

Losartan

Istnieje ograniczona ilość danych dotyczących przedawkowania produktu u ludzi. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania jest hipotonia i tachykardia; pobudzenie układu przywspółczulnego (nerwu błędnego) może spowodować bradykardię. W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące.

Losartan potasowy ani jego aktywny metabolit nie są usuwane podczas hemodializy.

Hydrochlorotiazyd

Do najczęstszych objawów przedawkowania można zaliczyć niedobory elektrolitowe (hiponatremia, hipokaliemia, hipochloremia) i odwodnienie, wynikaj ące ze wzmożonej diurezy. Podczas stosowania glikozydów naparstnicy, hipokaliemia może nasilać zaburzenia rytmu serca.

Nie ustalono, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd jest usuwany podczas hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagonista receptora angiotensyny II. Lek moczopędny.

Kod ATC: C 09 DA 01

Preparat złożony zawierający losartan potasu i hydrochlorotiazyd

Składniki preparatu złożonego zawierającego losartan i hydrochlorotiazyd wykazują efekt addycyjny, obniżając ciśnienie krwi w stopniu większym niż każdy ze składników osobno. Efekt ten jest wynikiem komplementarnego działania obu substancji. Ponadto, w wyniku działania moczopędnego, hydrochlorotiazyd zwiększa aktywność reninową osocza, wzmaga wydzielanie aldosteronu, obniża stężenie potasu i zwiększa stężenie angiotensyny II. Losartan blokuje wszystkie fizjologicznie działania angiotensyny II i poprzez hamowanie aldosteronu może łagodzić utratę potasu związaną ze stosowaniem diuretyku.

Losartan wykazuje łagodne i przejściowe działanie urykozuryczne. Hydrochlorotiazyd powoduje niewielkiego stopnia wzrost stężenia kwasu moczowego; połączenie losartanu z hydrochlorotiazydem łagodzi hiperurikemię wywoływaną przez diuretyki.

Przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu złożonego zawierającego losartan potasu i hydrochlorotiazydu utrzymuje się przez 24 godziny. W badaniach klinicznych trwających przynajmniej jeden rok, działanie przeciwnadciśnieniowe leku utrzymywało się podczas długotrwałej terapii. Pomimo znacznego obniżenia ciśnienia krwi, stosowanie losartanu potasu z hydrochlorotiazydem nie miało znaczącego wpływu na czynność serca. W badaniach klinicznych, po 12 tygodniach stosowania preparatu złożonego zawierającego losartan w dawce 50 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg, rozkurczowe ciśnienie krwi w pozycji siedzącej obniżyło się o około 13,2 mm Hg.

Preparat złożony zawieraj ący losartan potasowy i hydrochlorotiazyd skutecznie obniżają ciśnienie krwi u mężczyzn i kobiet, u osób rasy czarnej i rasy białej oraz u osób w wieku poniżej 65 roku życia oraz powyżej 65 roku życia, jest również skuteczny we wszystkich stopniach nadciśnienia.

Losartan

Losartan jest syntetycznym, stosowanym doustnie antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATj). Angiotensyna II, substancja silnie obkurczająca naczynia, jest głównym aktywnym hormonem w układzie renina -angiotensyna i ważnym czynnikiem determinującym patofizjologię nadciśnienia. Angiotensyna II wiąże się z receptorem AT, obecnym w wielu tkankach (np. w mięśniach gładkich naczyń, nadnerczach, nerkach i sercu) i wywiera szereg ważnych działań biologicznych, między innymi powoduje obkurczenie naczyń i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II pobudza również proliferację komórek mięśni gładkich.

Losartan selektywnie blokuje receptor ATi. W badaniach in vitro i in vivo losartan i jego aktywny farmakologicznie metabolit - kwas karboksylowy (E-3174) blokują wszystkie fizjologicznie istotne działania angiotensyny II, bez względu na miejsce lub szlak jej syntezy.

Losartan nie ma działania agonistycznego ani nie blokuje innych receptorów dla hormonów, jak też kanałów jonowych ważnych dla regulacji układu krążenia. Losartan nie hamuje również ACE (kininazy II), enzymu rozkładającego bradykininę. Dzięki temu nie nasilają się działania niepożądane związane z aktywnością bradykininy

Losartan hamuje ujemne sprzężenie zwrotne pomiędzy angiotensyną II a wydzielaniem reniny, co prowadzi do wzrostu aktywności reninowej osocza (PRA - plasma renin activity). Wzrost PRA powoduje wzrost stężenia angiotensyny II w osoczu. Pomimo to, hipotensyjne działanie losartanu i zmniejszenie stężenia aldosteronu w osoczu utrzymuj ą się, co wskazuje na skuteczną blokadę receptora angiotensyny II. Po odstawieniu losartanu wartości PRA i stężenie angiotensyny II powracaj ą do wartości wyjściowych w ciągu 3 dni.

Zarówno losartan jak i jego główny aktywny metabolit mają większe powinowactwo do receptora AT niż do receptora AT2. W stosunku wagowym aktywny metabolit działa 10-40 razy silniej niż losartan.

W badaniu zaplanowanym w celu określenia częstości występowania kaszlu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu do pacjentów leczonych inhibitorami ACE, częstość występowania kaszlu zgłaszanego przez pacjentów leczonych losartanem lub hydrochlorotiazydem była podobna i znacząco mniejsza niż w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE. Ponadto w łącznej analizie 16 badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 4131 pacjentów, częstość spontanicznego zgłaszania kaszlu w grupie pacjentów leczonych losartanem wynosiła 3,1% i była podobna jak w grupie placebo (2,6%) lub w grupie przyjmującej hydrochlorotiazyd (4,1%), podczas gdy w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE wynosiła 8,8%.

U pacjentów z nadciśnieniem i białkomoczem bez współistniejącej cukrzycy, podawanie losartanu potasu powodowało istotne zmniejszenie białkomoczu, wydalania frakcji IgG globulin i albumin w moczu. Losartan nie wpływa na wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną. U większości pacjentów losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (zwykle < 0,4 mg/dl), które utrzymuje się podczas długotrwałego stosowania.

Losartan nie wpływa na czynność autonomicznego układu nerwowego i stężenie noradrenaliny w osoczu krwi.

U pacjentów z niewydolnością lewej komory serca losartan podawany w jednorazowej dawce dobowej 25 mg lub 50 mg powodował korzystne działania hemodynamiczne i neurohormonalne, charakteryzujące się odpowiednio: zwiększeniem wskaźnika sercowego, zmniejszeniem ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej, zmniejszeniem oporu naczyniowego, średniego ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca oraz zmniejszeniem stężeń aldosteronu i noradrenaliny we krwi krążącej. U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależało od dawki leku.

Badania dotyczące nadciśnienia

W kontrolowanych badaniach klinicznych podawanie losartanu potasowego raz dziennie chorym na łagodne lub umiarkowane pierwotne nadciśnienie tętnicze, powodowało istotne statystycznie obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Porównanie pomiarów ciśnienia po 24 godzinach od podania dawki leku i po 5-6 godzinach od podania dawki wykazało, że obniżenie ciśnienia utrzymuje się przez 24 godziny; naturalny rytm dobowy jest zachowany. Redukcja ciśnienia tuż przed podaniem kolejnej dawki wynosiła 70-80% efektu stwierdzanego 5-6 godzin po podaniu leku.

Odstawienie losartanu potasowego u chorych na nadciśnienie nie powodowało nagłego wzrostu ciśnienia (efektu odbicia). Pomimo wyraźnego obniżenia ciśnienia tętniczego losartan potasowy nie miał istotnego wpływu na częstość akcji serca.

Losartan potasowy w nadciśnieniu tętniczym jest tak samo skuteczny u mężczyzn i u kobiet oraz u osób w młodszym (poniżej 65 lat) i starszym wieku.

Badanie LIFE

Badanie Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension [LIFE] (Wpływ losartanu na redukcję punktów końcowych w nadciśnieniu) było randomizowaną, potrójnie ślepą próbą kliniczną z aktywną kontrolą, obejmującą 9193 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat, z udokumentowanym w EKG przerostem lewej komory. Pacjentów randomizowano do grupy leczonej losartanem 50 mg raz dziennie lub do grupy leczonej atenololem 50 mg raz dziennie. Jeśli nie uzyskano docelowych wartości ciśnienia (< 140/90 mmHg), w pierwszej kolejności dodawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg) a następnie, jeśli była taka potrzeba, zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz dziennie. W razie potrzeby, w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia dodawano inne leki hipotensyjne z wyjątkiem inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny II i leków beta-adrenolitycznych.

Średni okres obserwacji wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowy punk końcowy był złożony i obejmował zachorowalność i śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych a oceny dokonywano na podstawie zmniejszenia łącznej częstości występowania zgonów sercowo-naczyniowych, udarów mózgu i zawałów serca. W obu grupach uzyskano istotne obniżenie ciśnienia tętniczego do podobnego poziomu. Leczenie losartanem spowodowało redukcję ryzyka o 13% (p=0,021, 95% przedział ufności 0,77-0,98) w porównaniu z atenololem, u pacjentów, u których wystąpił główny złożony punkt końcowy. Różnicę tę można przypisać przede wszystkim zmniejszeniu częstości występowania udaru mózgu. Leczenie losartanem zmniejszało ryzyko udaru o 25% w porównaniu z leczeniem atenololem (p=0,001 95% przedział ufności 0,63-0,89). Częstość zgonów sercowo-naczyniowych i zawałów serca nie różniła się istotnie między grupami.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym. Mechanizm hipotensyjnego działania diuretyków tiazydowych nie jest w pełni poznany. Tiazydy wpływaj ą na wchłanianie zwrotne elektrolitów w kanalikach nerkowych, zwiększając bezpośrednio wydalanie sodu i chlorków w ilościach, w przybliżeniu równoważnych. Moczopędne działanie hydrochlorotiazydu prowadzi do zmniejszenia objętości osocza, zwiększenia aktywności reninowej osocza oraz zwiększenia sekrecji aldosteronu z następczym wzrostem wydalania potasu i dwuwęglanów z moczem i zmniejszeniem stężenia potasu w surowicy. W sprzężeniu renina-aldosteron bierze udział angiotensyna II i dlatego jednoczesne podawanie antagonisty receptora angiotensyny II zmniejsza utratę potasu związaną z diuretykami tiazydowymi.

Po podaniu doustnym działanie moczopędne leku rozpoczyna się w ciągu 2 godzin. Działanie moczopędne utrzymuje się przez 10-12 godzin, w zależności od dawki, a efekt hipotensyjny utrzymuje się przez 24 godziny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Losarían

Losartan dobrze się wchłania po podaniu doustnym i podlega metabolizmowi pierwszego przejścia z wytworzeniem aktywnego metabolitu - kwasu karboksylowego i innych nieaktywnych metabolitów. Ogólnoustrojowa biodostępność losartanu podawanego w tabletkach wynosi około 33%.

Średnie maksymalne stężenia losartanu i jego aktywnego metabolitu w osoczu obserwuje się odpowiednio po 1 godzinie i po 3-4 godzinach. Podawanie leku jednocześnie z posiłkiem nie miało istotnego klinicznie wpływu posiłku na profil stężenia losartanu w osoczu.

Dystrybucja

Losarían:

Zarówno losartan jak i jego aktywny metabolit wiążą się w > 99 % z białkami osocza, głównie z albuminami. Całkowita objętość dystrybucji losartanu wynosi 34 litry. Badania na szczurach wskazuj ą, że losartan słabo lub w ogóle nie przenika przez barierę krew-mózg.

Hydrochloroíiazyd:

Hydrochlorotiazyd przenika przez barierę łożyskową, ale nie przenika przez barierę krew-mózg. Jest wydzielany do mleka kobiecego.

Biotransformacj a

Losarían:

Około 14% podanego dożylnie lub doustnie losartanu ulega przekształceniu do aktywnego metabolitu. Po doustnym i dożylnym podaniu losartanu znakowanego 14C,radioaktywność krążącego osocza zależy głównie od losartanu i jego aktywnego metabolitu. U około 1% badanych osób obserwowano znikome przekształcanie losartanu do aktywnego metabolitu.

Oprócz aktywnego metabolitu powstaj ą również metabolity nieaktywne, w tym dwa główne metabolity powstające w wyniku hydroksylacji bocznego łańcucha butylowego i jeden mniej istotny metabolit, glukuronid N-2 tertrazolu.

Wydalanie

Losarían:

Osoczowy klirens losartanu i jego aktywnego metabolitu wynosi odpowiednio około 600 ml/min. i 50 ml/min. Klirens nerkowy losartanu i jego aktywnego metabolitu wynosi odpowiednio około 74 ml/min. i 26 ml/min. Po doustnym podaniu losartanu, około 4% podanej dawki wydala się w postaci niezmienionej z moczem a około 6% wydala się z moczem w postaci aktywnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego aktywnego metabolitu jest linearna dla doustnych dawek losartanu potasowego sięgających 200 mg.

Po podaniu doustnym, stężenia losartanu potasowego i jego aktywnego metabolitu zmniejszaj ą się w sposób wielowykładniczy z okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym odpowiednio około 2 godziny i 6-9 godzin. Po podaniu raz dziennie dawki 100 mg nie dochodzi do istotnej kumulacji losartanu ani jego aktywnego metabolitu w osoczu.

W wydalaniu losartanu potasowego i jego metabolitów znaczenie ma zarówno wydzielanie z żółcią jak i z moczem. U ludzi, po doustnym podaniu losartanu znakowanego 14C, około 35% radioaktywności wykrywa się w moczu a 58% w kale.

Hydrochloroíiazyd:

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, lecz szybko wydalany przez nerki. W badaniach, w których oznaczano stężenie w osoczu przez co najmniej 24 godziny, stwierdzono, że okres półtrwania w osoczu waha się od 5,6 do 14,8 godzin. Co najmniej 61% dawki doustnej wydala się w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin.

Charakterystyka farmakokinetyczna leku w szczególnych grupach pacjentów

Preparat złożony zawierający losartan i hydrochlorotiazyd:

U chorych na nadciśnienie w podeszłym wieku stężenia losartanu i jego aktywnego metabolitu w osoczu oraz wchłanianie hydrochlorotiazydu nie różnią się istotnie wartości stwierdzanych u młodych pacjentów z nadciśnieniem.

Losartan:

U chorych z łagodną lub umiarkowaną poalkoholową marskością wątroby stężenia losartanu i jego aktywnego metabolitu w osoczu po podaniu doustnym były odpowiednio 5 razy i 1,7 razy większe niż u młodych ochotników płci męskiej.

Losartan ani jego aktywny metabolit nie są usuwane z organizmu przez hemodializę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane z konwencjonalnych badań farmakologii ogólnej, genotoksyczności i karcynogenności nie wskazują na żadne szczególnego ryzyka u ludzi. Toksyczne właściwości połączenia losartanu z hydrochlorotiazydem oceniano w przewlekłych badaniach toksyczności trwających do 6 miesięcy, prowadzonych u szczurów i psów otrzymujących leki drogą pokarmową. Zmiany obserwowane w tych badaniach były spowodowane głównie jednym składnikiem tego połączenia lekowego - losartanem. Stosowanie połączenia losartanu z hydrochlorotiazydem powodowało zmniejszenie wartości wskaźników krwinek czerwonych (liczby erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu), wzrost azotu mocznikowego w surowicy, zmniejszenie masy serca (bez zmian histologicznych) i zmiany w przewodzie pokarmowym (uszkodzenia błony śluzowej, owrzodzenia, nadżerki, krwawienia).

Nie znaleziono dowodów na działanie teratogenne u szczurów i królików otrzymujących połączenie losartan/hydrochlorotiazyd. Stwierdzono toksyczny wpływ na płód u szczurów, wyrażający się niewielkim wzrostem występowania nadliczbowych żeber w pokoleniu F1, gdy leki podawano samicom przed i w czasie ciąży. Podobnie jak w badaniach z samym losartanem, gdy połączenie losartan/hydrochlorotiazyd podawano ciężarnym samicom szczura w końcowym okresie ciąży i w czasie laktacji, stwierdzono niekorzystny wpływ na płód i potomstwo, w tym toksyczne działanie na nerki i zgony płodów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Skrobia żelowana, kukurydziana Magnezu stearynian

Losacomb, 50 mg + 2,5 mg

Otoczka tabletki (OPADRY Yellow 20A82674):

-    Hydroksypropyloceluloza

-    Tytanu dwutlenek (E 171)

-    Hypromeloza 6cP

-    Żółcień chinolinowa (E 104)

-    Wosk Carnauba

Losacomb, 100 mg +12,5 mg

Otoczka tabletki: (OPADRY White 20A58900):

-    Hydroksypropyloceluloza

-    Tytanu dwutlenek (E 171)

-    Hypromeloza 6cP

Losacomb, 100 mg + 25 mg

Otoczka tabletki: (OPADRY Yellow 20A82794):

-    Hydroksypropyloceluloza

-    Tytanu dwutlenek (E 171)

-    Hypromeloza 15cP

-    Żółcień chinolinowa (E 104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

•    Butelka HDPE z zakrętką wykonaną z polipropylenu (PP) zawierająca 100 tabletek.

•    Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierający 7, 10, 14, 20, 28, 28 (opakowanie kalendarzowe), 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 280 lub 500 tabletek.

Opakowania szpitalne zawierają 112, 280 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania leku

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Styczeń 2013

Strona 18 z 18

Losacomb