+ iMeds.pl

Losarlic 12,5 mg 12,5 mgUlotka Losarlic 12,5 mg

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Losarlic, 12,5 mg, tabletki powlekane Losarlic, 50 mg, tabletki powlekane Losarlic, 100 mg, tabletki powlekane Losartan potasowy

Należy uważnie zapoznać się z treści;} ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losarlic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losarlic

3.    Jak stosować lek Losarlic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losarlic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOSARLIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Losartan należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora angiolcnsyny II.

Angiotensyna II to substancja produkowana w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich kurczenie. To z kolei przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozluźnienie naczyń krwionośnych, co w konsekwencji obniża ciśnienie tętnicze. Losartan spowalnia pogarszanie się funkcji nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Lek Losarlic jest stosowany:

•    w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym (nadciśnienie)

•    w ochronie nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym z wynikami badań laboratoryjnych wskazującymi na upośledzoną czynność nerek i białkomocz > 0,5 g na dobę (zjawisko, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka).

•    w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca w przypadku gdy terapia specyficznymi lekami zwanymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, lek stosowany do obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego) nie jest odpowiednia według opinii lekarza. W przypadku stabilizacji niewydolności serca za pomocą inhibitora ACE pacjent nie powinien przyjmować losartanu.

•    u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym oraz pogrubieniem lewej komory serca lek Losarlic wykazał działanie obniżające ryzyko udaru („wskazanie badania LIFE”).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSARLIC Kiedy nie stosować leku Losarlic

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na losartan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby

•    po trzecim miesiącu ciąży. (Lepiej także unikać leku Losarlic we wczesnym okresie ciąży -patrz część dotycząca ciąży.)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Losarlic nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany w tym okresie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Losarlic należy poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących przypadków:

•    jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła ¡/lub języka) (patrz również część 4 „Możliwe działania niepożądane”),

•    jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka prowadząca do znacznej utraty płynów ¡/lub soli w organizmie,

•    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (tabletki, które zwiększają wydalanie wody z organizmu przez nerki) lub stosuje dietę z ograniczeniem soli prowadzącą do znacznej utraty płynów i soli w organizmie (patrz również część 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie lub blokadę naczyń doprowadzających krew do nerek lub jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę,

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby (patrz część 2 „Kiedy nie stosować losartanu” i 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca wraz z upośledzeniem czynności nerek lub bez albo z towarzyszącymi ciężkimi arytmiami serca zagrażającymi życiu. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie beta-bloker,

•    jeśli u pacjenta występują problemy z zastawkami serca lub mięśniem sercowym,

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wieńcowa serca (spowodowana zmniejszeniem przepływu krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub choroba naczyń mózgowych (spowodowana obniżonym krążeniem krwi w mózgu),

•    jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowanym nieprawidłowościami w obrębie gruczołu).

Lek Losarlic a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych i produktach naturalnych.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki w czasie terapii lekiem Losarlic:

•    inne leki o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, ponieważ mogą one dodatkowo obniżyć ciśnienie. Ciśnienie tętnicze może także ulec obniżeniu przy stosowaniu jednego z następujących leków/klas leków: trójcykliczne leki przed wdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna,

•    leki, które zatrzymują potas lub mogą zwiększać stężenie potasu (np. suplementy z potasem, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne [amiloryd, triamteren, spironolakton] lub heparyna),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, zawierające inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stany zapalne oraz stosowane w celu złagodzenia bólu), ponieważ mogą zmniejszać działanie losartanu polegające na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku upośledzonej czynności nerek jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do pogorszenia czynności nerek.

W połączeniu z losartanem nie należy stosować leków zawierających lit bez ścisłego nadzoru lekarza. Należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. badania krwi).

Losarłic zjedzeniem i piciem

Lek Losarłic można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Losarłic przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci stosowanie innego leku. Lek Losarłic nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Lek Losarłic nie jest zalecany u matek karmiących piersią, a lekarz może wybrać inną metodę leczenia pacjentki, która chciałaby karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Dzieci i młodzież

Badano działanie leku Losarłic u dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby lek Losarłic wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia, losartan może powodować zawroty głowy lub senność u niektórych osób. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy zasięgnąć porady lekarza przed wykonywaniem takich czynności.

Lek Losarlic zawiera laktozę jednowodną. W przypadku nietolerancji niektórych rodzajów cukrów u pacjenta należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSARLIC

Lek Losarlic należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz określi odpowiednią dawkę leku Losarlic w zależności od stanu pacjenta i innych stosowanych leków. Należy kontynuować przyjmowanie leku Losarlic przez okres zalecony przez lekarza w celu utrzymania ciśnienia tętniczego na odpowiednim poziomie.

Pacjenci dorośli z wysokim ciśnieniem tętniczym

Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Losarlic 50 mg) raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie tętnicze powinno wystąpić po 3-6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów dawkę można później podwyższyć do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Losarlic 50 mg) raz na dobę.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie losartanu jest za silne lub za słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci lub młodzieży (od 6 do 18 lat)

Zalecana dawka u pacjentów o wadze ciała między 20 a 50 kg to 25 mg podawane raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę w przypadku braku kontroli ciśnienia tętniczego.

Zalecana dawka u pacjentów o wadze ciała wynoszącej około 50 kg to 50 mg podawane raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę w przypadku braku kontroli ciśnienia tętniczego

Pacjenci dorośli z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzyca tvpu 2

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Losarlic 50 mg) raz na dobę. Dawkę można później podwyższyć do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Losarlic 50 mg) raz na dobę w zależności od reakcji na działanie obniżające ciśnienie.

Losartan w tabletkach może być podawany wraz z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, blokery kanału wapniowego, blokery alfa lub beta i środki działające ośrodkowo) jak również z insuliną i innymi często stosowanymi lekami obniżającymi stężenie glukozy we krwi (np. sulfonylomocznik, glitazony i inhibitory glukozydazy).

Pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu (jedna tabletka leku Losarlic 12,5 mg) raz na dobę.

Zasadniczo dawkę należy zwiększać w odstępach tygodniowych (np. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu) do uzyskania zwykłej dawki podtrzymującej 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Losarlic 50 mg) raz na dobę, odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta.

W leczeniu niewydolności serca losartan jest zwykle stosowany w połączeniu z lekiem moczopędnym (lekiem, który zwiększa wydalanie wody z organizmu przez nerki) i/lub lekiem na bazie naparstnicy (lekiem, który pomaga wzmocnić i usprawnić serce) i/lub beta-blokerem.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić niższą dawkę, szczególnie przy rozpoczęciu leczenia u niektórych pacjentów, takich jak osoby leczone lekami moczopędnymi w wysokich dawkach, u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub u pacjentów w wieku ponad 75 lat. Stosowanie losartanu nie jest zalecane u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (patrz część „Kiedy nie stosować leku Losarlic”).

Sposób podawania

Tabletki należy popijać szklanką wody. Należy starać się przyjmować dobową dawkę o mniej więcej tej samej porze każdego dnia. Należy kontynuować przyjmowanie leku Losarlic przez okres zalecany przez lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Losarlic

W razie przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek lub w przypadku połknięcia ich przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objaw}' przedawkowania leku to niskie ciśnienie tętnicze, kołatanie serca, spowolnienie pulsu.

W przy padku pominięcia dawki leku Losarlic

W razie pominięcia dobowej dawki leku wystarczy przyjąć kolejną dawkę według normalnego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku dalszych pytań na temat stosowania tego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, także Losarlic może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej, jeśli wystąpi:

Ostra reakcja alergiczna (wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to poważne, lecz rzadkie działanie niepożądane, które dotyka więcej niż 1 na 10 000 pacjentów lecz mniej niż 1 na 1000 pacjentów. Pacjent może wymagać niezwłocznej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji.

Działania niepożądane leków sklasyfikowano w następujący sposób:

bardzo często: występują u więcej niż I na 10 pacjentów

często: występują u 1 na 100 do 1 na 10 pacjentów

niezbyt często: występują u 1 na 1000 do I na 100 pacjentów

rzadko: występują u I na 10 000 do 1 na 1000 pacjentów

bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

często:

•    zawroty głowy,

•    niskie ciśnienie    tętnicze,

•    osłabienie,

•    zmęczenie,

•    za małe stężenbie cukru we krwi (hipogłikemia),

•    zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),

•    zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),

•    zmiany w czynności nerek (mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia) w tym niewydolność nerek,

•    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca,

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

niezbyt często:

•    senność,

•    ból głowy,

•    zaburzenia snu,

•    uczucie przyspieszonego bicia serca    (kołatanie),

•    ostry ból w klatce piersiowej    (dusznica    bolesna),

•    niskie ciśnienie tętnicze (szczególnie po znacznej utracie wody w organizmie na poziomie naczyń krwionośnych np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca łub stosujących leczenie środkami moczopędnymi w dużych dawkach),

•    działanie ortostatyczne zależne od dawki, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego przy zmianie pozycji ciała (po wstaniu z pozycji leżącej lub siedzącej),

•    krótki oddech (duszność),

•    ból brzucha,

•    zaparcia,

•    biegunka,

•    nudności,

•    wymioty,

•    pokrzywka,

•    swędzenie (świąd),

•    wysypka,

•    opuchlizna miejscowa (obrzęk),

•    kaszel,

•    obrzęk (opuchlizna)

rzadko:

   zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z chorobą Schónleina-Henocha),

•    uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja),

•    utrata przytomności (omdlenia),

•    szybki i nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków), wylew krwi do mózgu (udar),

•    zapalenie wątroby (żółtaczka),

•    podwyższone poziomy aminotransferazy alaninowej (ALT) w organizmie, zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia

nieznana:

   obniżona liczba trombocytów,

•    bóle migrenowe,

•    nieprawidłowości w czynności    wątroby,

•    ból mięśni i stawów,

•    objawy grypopodobne,

•    ból pleców i infekcje układu moczowego.

•    zwiększona wrażliwość na słońce (fotowrażliwość)

•    niewyjaśnione bóle mięśniowe z ciemnym (kolor herbaty) moczem (rabdomioliza)

•    impotencja

•    zapalenie trzustki

•    niebobór sodu we krwi (hiponatremia)

•    depresja

•    złe samopoczucie ogólne (niemoc)

•    dzwonienie, brzęczenie, szum lub trzeszczenie w uszach (szumy uszne)

Działania niepożądane u dzieci są podobne do działań obserwowanych u pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy pow iedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Teł.:+48 22 49 21 301

Faks:+ 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOSARLIC

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Blister należy otworzyć bezpośrednio przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Losarlic

-    Substancją czynną jest losarían potasowy.

Każda tabletka leku Losarlic o mocy 12,5 mg zawiera 12,5 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Losarlic o mocy 50 mg zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Losarlic o mocy 100 mg zawiera 100 mg losartanu potasowego.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza.

Losarlic zawiera potas w następujących ilościach: tabletki o mocy 12,5 mg - 1,06 mg (0.027 mEq), tabletki o mocy 50 mg - 4,24 mg (0,108 mEq) i tabletki o mocy 100 mg - 8,48 mg (0,216 mEq).

Losarlic o mocy 12,5 mg zawiera również tytanu dwutlenek (El71), błękit brylantowy FCF (El33).

Losarlic o mocy 50 mg zawiera również tytanu dwutlenek (El 71).

Losarlic o mocy 100 mg zawiera również tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Losarlic i co zawiera opakowanie

Losarlic, 12,5 mg:

Okrągłe, niebieskie tabletki powlekane Losarlic, 50 mg:

Okrągłe, białe tabletki powlekane.

Losarlic, 100 mg:

Okrągłe, białe tabletki powlekane.

Wielkość opakowań:

7,    14 (2x7, 1x14), 21,56, 98 tabletek w blistrach w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny

L1CONSA

Liberación Controlada de Suntancias Activas, S.A.

Gran Via Carlos 111 98 08028 Barcelona Hiszpania

Wytwórca

LICONSA

Liberación Controlada de Suntancias Acta vas, S.A.

Avda. Miralcampo, n°7

Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Benares (Guadalajara)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski Nazwa własna

Dania:

Niemcy:

Włochy:

Polska:


Licolos 12.5 mg/ 50 mg /100 mg filmovertrukket tablet Losartan-Kalium Liconsa 12.5 mg/ 50 mg / 100 mg filmtablette Losartan Germed 12.5 mg/50 mg / 100 mg compressa rivestita Losarlic, tabletki powlekane 12,5 mg/ 50 mg /100 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Losarlic 12,5 mg

Charakterystyka Losarlic 12,5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Losarlic, 12,5 mg, tabletki powlekane Losarlic, 50 mg, tabletki powlekane Losarlic, 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Losarlic, 12,5 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg losartanu potasowego. Losarlic, 50 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasowego. Losarlic, 100 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Losarlic, 12,5 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 25,27 mg laktozy jednowodnej. Losarlic, 50 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 25,50 mg laktozy jednowodnej. Losarlic, 100 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 51 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Losarlic, 12,5 mg:

Okrągłe, niebieskie tabletki powlekane Losarlic, 50 mg:

Okrągłe, białe tabletki powlekane.

Losarlic, 100 mg:

Okrągłe, białe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

•    Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

•    Leczenie chorób nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem > 0,5 g/dobę jako składowa leczenia przeciwnadciśnieniowego.

•    Leczenie przewlekłej niewydolności serca (u pacjentów w wieku > 60 lat), gdy leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) nie jest odpowiednie z powodu

występowania niezgodności, zwłaszcza kaszlu, lub przeciwwskazań. U pacjentów z niewydolnością serca, których stan został ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosić < 40%, a ich stan powinien być ustabilizowany podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca.

• Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w badaniu EKG (patrz punkt 5.1 Badanie LIFE, Rasa).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki zawierające losartan należy połykać, popijając szklanką wody.

Losarlic można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie tętnicze

Zwykle stosowana dawka początkowa i podtrzymująca u większości pacjentów wynosi 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3 do 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów korzystne może być zwiększenie dawki do 100 mg raz na dobę (rano).

Losarlic można stosować wraz z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza moczopędnymi (np. hydrochlorotiazydem).

Nadciśnienie tętnicze u dzieci

Istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu w leczeniu nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat (patrz punkt 5.1: Właściwości farmakodynamiczne). Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące dzieci z nadciśnieniem w wieku powyżej jednego miesiąca życia (patrz punkt 5.2: Właściwości farmakokinetyczne).

U pacjentów, którzy mogą połykać tabletki, zalecana dawka to 25 mg raz na dobę dla pacjentów o masie ciała od > 20 do < 50 kg. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę. Dawkę należy dostosować zgodnie z uzyskaną zmianą wartości ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów o masie ciała > 50 kg zazwyczaj stosowana dawka wynosi 50 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania u dzieci dawek większych niż 1.4 mg/kg (lub ponad 100 mg) na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci poniżej 6. roku życia z powodu ograniczonej liczby dostępnych danych dla tych grup pacjentów.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego wynosi < 30 ml/min/1.73 m: (patrz także punkt 4.4).

Również nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 4.4).

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzyca typu 2 z białkomoczem > 0.5 »/dobę Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększać do 100 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego krwi, po miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Losarlic można przyjmować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi kanały wapniowe, alfa i beta-blokerami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami o działaniu hipoglikemizującym (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Niewydolność serca

Zwykle stosowana dawka początkowa Icku Losarlic u pacjentów z niewydolnością serca wynosi

12.5    mg raz na dobę. Dawkę tę na ogół zwiększa się stopniowo w odstępach tygodniowych (tj.

12.5    mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę) aż do osiągnięcia zwykle stosowanej dawki podtrzymującej, wynoszącej 50 mg raz na dobę, jeśli jest ona tolerowana przez pacjenta.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózmi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory potwierdzonym w badaniu EKG

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg leku Losarlic raz na dobę. W zależności od uzyskanej zmiany ciśnienia tętniczego należy dodać hydrochlorotiazyd w małej dawce ¡/lub zwiększyć dawkę leku Losarlic do 100 mg raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszona objętością wewnątrznaczyniowa:

W przypadku pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi i dawkami leków moczopędnych) należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej wynoszącej 25 mg raz na dobę (patrzpunkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów poddanych hemodializie: Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów dializowanych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności watrobv:

Należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami wątroby w wywiadzie ze względu na brak doświadczeń terapeutycznych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Losartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym

Chociaż u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg, dostosowanie dawkowania u osób w wieku podeszłym nie jest zazwyczaj konieczne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkty

4.4    i 6.1).

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Obrzęk naczynioruchowy. Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i/lub języka) powinni być pod ścisłą obserwacją (patrz punkt 4.8).

Nicdociśnienie i zaburzenia równowaui wodno-elektrolitowej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i/lub z niedoborem sodu na skutek intensywnego leczenia moczopędnego, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub nudności może wystąpić objawowe nicdociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki i po zwiększeniu dawki. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem losartanu lub zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to również dzieci w wieku 6 do 18 lat.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą cukrzycą lub bez cukrzycy, często występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, które wymagają wyrównania. W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią częstość występowania hiperkaliemii była większa w grupie stosującej losartan w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Dlatego też należy ściśle kontrolować stężenie potasu i klirens kreatyniny, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca oraz klirensem kreatyniny wynoszącym od 30 do 50 ml/min.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania losartanu i leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu i substytutów soli zawierających potas (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Na podstawie danych fannakokinetycznych, które wykazują znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie ze względu na brak doświadczeń terapeutycznych w leczeniu losartanem u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy podawać losartanu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Losartan nie jest również zalecany u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2). Zaburzenia czynności nerek

W następstwie zahamowania aktywności układu renina-angiotensyna, zaobserwowano zaburzenia czynności nerek z niewydolnością nerek włącznie (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak osoby z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek). Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, zaobserwowano również zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy krw i u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po odstawieniu leku. Należy zachować ostrożność w stosowaniu losartanu u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki.

Stosowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci, u których współczynnik przesączania klębuszkow'ego wynosi < 30 ml/min/1,73 m: (patrz punkt 4.2). Podczas leczenia losartanem należy regularnie kontrolować czynność nerek, ponieważ może się ona pogarszać.

Dotyczy to zwłaszcza przypadków', w których losartan podawany jest przy istniejących innych zaburzeniach (gorączka, odwodnienie) mogących wpływać na czynność nerek.

Wykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE zaburzało czynność nerek. Dlatego jednoczesne ich stosowanie nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Przeszczep nerki

Brak jest doświadczeń u pacjentów po niedaw no przebytym przeszczepieniu nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe, działające przez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania losartanu.

Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyń mózgowych

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnicniowych nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zaburzeniami naczyń mózgowych może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje - tak jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna -ryzyko ciężkiego niedociśnicnia tętniczego i (często ostrej) niewydolności nerek.

Brak jest wystarczających doświadczeń terapeutycznych dotyczących stosowania Iosartanu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopień IV wg NYIIA), jak również u pacjentów z niewydolnością serca i objawowymi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. Dlatego też należy zachować ostrożność w stosowaniu Iosartanu u tych grup pacjentów. Należy zachować ostrożność w przypadku skojarzonego leczenia losartanem i beta-blokerami (patrz punkt 5.1).

Zważenie zastau'ki aortalnei i mitralnci, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drom odpływu

Tak jak w przypadku innych leków' rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej lub kardiomiopatia przerostowy ze zwężeniem drogi odpływu.

Substancje pomocnicze

Niniejszy produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia losartanem podczas ciąży. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne leczenie hipotensyjne, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba że dalsze leczenie losartanem uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie Iosartanu oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Jak zaobserwowano w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inni antagoniści angiotensyny zdecydowanie mniej skutecznie obniżają ciśnienie krwi u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania niskiego stężenia reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać hipotensyjne działanie Iosartanu. Jednoczesne stosowanie z innymi substancjami powodującymi niedociśnienic jako działanie niepożądane (takie jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen i amifostyna) może zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnicnia.

Losartan jest metabolizowany głównie przez cytochrom P450 (CYP) 2C9 do czynnego metabolitu karboksykwasu. W badaniu klinicznym stwierdzono, że fiukonazol (inhibitor CYP2C9) zmniejszał stężenie czynnego metabolitu o około 50%. Stwierdzono, że jednoczesne leczenie losartanem i ryfampicyną (induktor enzymów metabolizujących) powoduje zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu w osoczu krw'i o 40%. Kliniczne znaczenie tego działania nic jest znane. Nie odnotowano różnicy stężenia podczas jednoczesnego stosowania fluwastatyny (słaby inhibitor CYP2C9).

Podobnie jak w przypadku innych leków, które blokują angiotensynę II lub jej działanie, podczas jednoczesnego przyjmowania innych leków, które zatrzymują potas (np. leków moczopędnych oszczędzających potas: amilorydu, triamterenu, spironolaktonu) lub leków mogących zwiększać stężenie potasu (np. heparyna), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas, może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Nic zaleca się tego typu leczenia skojarzonego.

Podczas jednoczesnego stosowania litu oraz inhibitorów ACE zaobserwowano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi oraz objawy jego toksyczności. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano podobną zależność w odniesieniu do antagonistów receptora angiotensyny II. Stosując jednocześnie lit i losartan, należy zachować ostrożność. Jeżeli przyjmowanie obu leków jest konieczne, zalecane jest kontrolowanie stężenia litu w surowicy krwi podczas trwania leczenia skojarzonego.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i niesteroidowych Icków przeciwzapalnych (tj. selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwzapalnych oraz nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych), może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II lub leków moczopędnych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Takie leczenie skojarzone należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni oraz należy rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu terapii skojarzonej oraz okresowo w późniejszym czasie.

Podwójna blokada (np. przez dodanie inhibitora ACE do antagonisty receptora angiotensyny II) powinna być ograniczona do pojedynczych przypadków wraz ze ścisłą obserwacją czynności nerek. Niektóre badania wykazały, że u pacjentów ze stwierdzoną miażdżycą naczyń krwionośnych, niewydolnością serca lub cukrzycą z uszkodzeniem zakończeń nerwowych, podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron jest kojarzona z większą częstotliwością wystąpienia hipotensji, omdleń, hiperkaliemii oraz zmian w czynności nerek (w tym ostrą niewydolnością nerek) w porówmaniu do stosow'ania pojedynczego leku układu ren ina-angiotensyna-a ldosteron.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania losartanu podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie losartanu jest przeciwwskazane podczas 2. i 3. trymestru ciąży (patrz punkty 4.3. i 4.4).    _


Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż nie ma kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do inhibitorów receptora angiotensyny II (ang. AURA), podobne ryzyko może być związane z tą grupą leków. U pacjentek planujących zajście w' ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie

ciąży, chyba żc dalsze leczenie AURA uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie losartanu oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie.

Według badań ekspozycja na leczenie AURA podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje u ludzi toksyczne działanie na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz na noworodka (niewydolność nerek, nicdociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

W przypadku ekspozycji na losartan od drugiego trymestru ciąży zalecana jest ultradźwiękowa kontrola czynności nerek i czaszki.

Należy ściśle obserwować noworodki, których matki stosowały losartan, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja

Nie wiadomo, czy losartan przenika do mleka kobiecego, dlatego leż przyjmowanie losartanu nie jest zalecane u kobiet w ciąży. W takim przypadku należy zamienić terapię na alternatywne metody leczenia, dla których ustalony jest większy profil bezpieczeństwa stosowania w czasie karmienia piersią, w szczególności noworodków lub wcześniaków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub senności w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

4.8    Działania niepożądane

Losartan został oceniony w następujących badaniach klinicznych:

w kontrolowanych badaniach klinicznych, z udziałem > 3000 pacjentów dorosłych w wieku 18 lat i starszych, dotyczących pierwotnego nadciśnienia tętniczego, w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem 177 dzieci w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym,

w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem > 9000 pacjentów w wieku od 55 do 80 lat z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem >7700 pacjentów dorosłych z niewydolnością serca

w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem > 1500 pacjentów w wieku 31 lat i starszych z cukrzycą typu 2 i białkomoczem

W tych badaniach klinicznych najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, do < 1/10); niezbyt często (> 1/1,000, do < 1/100); rzadko (> 1/10,000. do < 1/1.000): bardzo rzadko (< 1/10.000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nadciśnienie tętnicze

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem 3300 pacjentów dorosłych w wieku 18 lat i starszych z zastosowaniem losartanu, dotyczących pierwotnego nadciśnienia tętniczego, zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów narządowych

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

często

bezsenność, ból głowy, zaburzenia snu

niezbyt często

Zaburzenia serca

kołatanie serca, dusznica bolesna

niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

objawowe niedociśnienie tętnicze (zwłaszcza u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, np. pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub stosujących duże dawki leków moczopędnych), hipotonia ortostatyczna zależna od dawki, wysypka

niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, zaparcie

niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie, obrzęk

niezbyt często

Badania diagnostyczne

hi perka liemia

często

zwiększenie aminotransferazy alaninowci (ALT)*

rzadko

* zwykle ustępujące po odstawieniu leku Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewei komory serca

80 lat u

e:

W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem 9193 pacjentów w wieku od 55 do pacjentów z przerostem lewej komory serca zgłaszano następujące działania niepożądai

Klasyfikacja układów narządowych

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

często

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie

często

Przewlekła niewydolność serca

W kontrolowanym badaniu klinicznym u pacjentów z niewydolnością serca (patrz badania ELITE 1, ELITE 11 i I IEAAL, punkt 5.1) zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów narządowych

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

często

ból głowy

niezbyt często

parestezja

rzadko

Zaburzenia serca

omdlenia, migotanie przedsionków, incydent mózgowo-naczyniowy

rzadko

Zaburzenia naczyniowe

hipotonia, w tym hipotonia ortostatyczna

często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia

często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność, kaszel

niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności, wymioty

niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka, świąd, wysypka

niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie

niezbyt często

Badania diagnostyczne

zwiększenie stężenia mocznika we krwi, kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi

często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperkaliemia

niezbyt często *

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

upośledzenie czynności nerek, niewydolność nerek

często

* częste u pacjentów przyjmujących 150 mg losartanu zamiast 50 mg losartanu

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 z choroba nerek

W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem 1513 pacjentów w wieku 31 lat i starszych z cukrzycą typu 2 i białkomoczem (badanie RENAAL, patrz punkt 5.1) najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi z lekiem, które zgłaszano dla losartanu, były:

Klasyfikacja układów narządowych

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

często

Zaburzenia naczyniowe

hipotonia

często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie

często

Badania diagnostyczne

hipoglikemia, hiperkaliemia*

często

*W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, Hiperkaliemię >5,5 mmol/1 zaobserwowano u 9,9% pacjentów leczonych losartanem i u 3,4% pacjentów otrzymujących placebo.

Następujące działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących losartan niż placebo:

Klasyfikacja układów' narządowych

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia

nieznana

Zaburzenia serca

omdlenia, kołatanie serca

nieznana

Zaburzenia naczyniowe

hipotonia ortostatyczna

nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

ból pleców

nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

infekcje dróg moczowych

nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

objawy grypopodobne

nieznana

Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów' narządowych

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia, małopłytkowość

nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne

nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość: reakcje anafi taktyczne, obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i głośni powodujący zwężenie dróg oddechowych i/lub obrzęk twarzy, warg, gardła i/lub języka; u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości w związku ze stosowaniem innych leków, w tym inhibitorów ACE; zapalenie naczyń, w tym choroba Schónleina-Henocha

rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

migrena

nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

kaszel

nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, zapalenie trzustki

nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

złe samopoczucie

nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie wątroby

rzadko

zaburzenia czynności wątroby

nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka, świąd. wysypka, foto wrażliwość

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkicletowe i tkanki łącznej:

mialgia, artralgia, rabdomioliza

nieznana

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

problemy z erekcją/impotencja

nieznana

Zaburzenia psychiczne

depresja

nieznana

Badania diagnostyczne

hiponatremia

nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

W następstwie hamowania aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron zaobserwowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek u pacjentów z grupy ryzyka; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4)

Dzieci

Profil działań niepożądanych u dzieci wydaje się być podobny do profilu obserwowanego u dorosłych pacjentów. Dane dotyczące populacji pediatrycznej są ograniczone.

4.9 Przedawkowanie

Dostępnych jest niewiele danycli dotyczących przedawkowania u ludzi. Najbardziej prawdopodobnymi objawami, w zależności od stopnia przedawkowania, są: hipotonia i tachykardia. Możliwa jest bradykardia ze względu na stymulację przywspółczuIną (z nerwu błędnego).

Leczenie zatrucia

W przypadku niedociśnienia objawowego należy wdrożyć leczenie wspomagające. Postępowanie zależy od czasu przyjęcia Icku oraz rodzaju i nasilenia objawów. Najważniejsza jest stabilizacja układu krążenia. Po przyjęciu doustnym wskazane jest podanie wystarczającej dawki węgla aktywowanego. Następnie należy ściśle kontrolować parametry życiowe pacjenta i w razie konieczności należy je wyrównać.

Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora angiotensyny II, kod ATC: C09CA01

Losartan jest syntetycznym, stosowanym doustnie antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATi). Angiotensyna II, lek o silnym działaniu zwężającym naczynia krwionośne, jest głównym aktywnym hormonem układu renina-angiotensyna oraz ważnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II wiąże się z receptorami ATi występującymi w wielu tkankach (np. mięśniach gładkich naczyń, nadnerczach, nerkach i sercu) i wywołuje wiele istotnych działań biologicznych, w tym zwężanie naczyń i uwalnianie aldostcronu. Angiotensyna II pobudza także proliferację komórek mięśni gładkich.

Losartan selektywnie blokuje receptor ATi. Zarówno losartan. jak i jego farmakologicznie czynny metabolit, kwas karboksylowy (E-3174), blokują in vitro oraz in vivo wszystkie istotne fizjologicznie działania angiotensyny II, niezależnie od pochodzenia lub drogi jej syntezy.

Losartan nie pobudza ani nie blokuje receptorów innych hormonów lub kanałów jonowych, które są istotne w procesach regulacji czynności układu krążenia. Ponadto losartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (kinazy II). enzymu, który powoduje rozkład bradykininy. Dzięki temu nie nasilają się działania niepożądane związane z działaniem bradykininy.

Podczas podawania losartanu usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II i wydzielaniem reniny powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza (PRA). Zwiększenie aktywności reninowej osocza prowadzi do zwiększenia stężenia angiotensyny II w osoczu. Jednak pomimo lego zwiększenia działanie przeciwnadciśnicniowe i zmniejszone stężenie aldosteronu w osoczu utrzymują się, co świadczy o skutecznym zablokowaniu receptorów angiotensyny II. Po zakończeniu leczenia losartanem wartości PRA i stężenie angiotensyny II wracają w ciągu trzech dni do wartości początkowych.

Zarówno losartan jak i jego główny czynny metabolit wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora ATi niż do receptora AT2. Czynny metabolit jest 10 do 40 razy bardziej skuteczny niż losartan przy porównaniu takiej samej masy obu substancji.

Badania dotyczące nadciśnienia tctniczeuo

W kontrolowanych badaniach klinicznych podanie losartanu raz na dobę pacjentom z łagodnym lub umiarkowanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym powodowało statystycznie znamienne zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Porównanie ciśnienia tętniczego mierzonego 24 godziny po podaniu leku z ciśnieniem mierzonym od 5 do 6 godzin po jego przyjęciu wykazało, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 godziny; naturalny rytm dobowy był zachowany. Zmniejszenie ciśnienia krwi pod koniec przerwy

między dawkami stanowiło około 70 do 80% zmniejszenia ciśnienia stwierdzanego po 5 do 6 godzinach od przyjęcia dawki.

Odstawienie losartanu u pacjentów z nadciśnieniem nie powodowało nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi (brak efektu ,,z odbicia”). Pomimo znaczącego obniżenia ciśnienia krwi podawanie losartanu nic miało istotnego klinicznie wpływu na częstość akcji serca.

Losartan jest równie skuteczny u mężczyzn jak i u kobiet oraz u pacjentów młodszych (w wieku poniżej 65 lat) i w wieku podeszłym z nadciśnieniem.

Badanie LIFE

Badanie o nazwie LIFE (ang. Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension) było badaniem randomizowanym, z zastosowaniem potrójnie ślepej próby z aktywną kontrolą, w którym uczestniczyło 9193 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat i potwierdzonym w badaniu EKG przerostem lewej komory serca. Pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej raz na dobę losartan w dawce 50 mg lub do grupy stosującej raz na dobę atenolol w dawce 50 mg. Jeśli nie uzyskano docelowej wartości ciśnienia krwi (<140/90 mmHg), najpierw dodawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg), a następnie, w razie potrzeby, zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz na dobę. W razie konieczności, aby osiągnąć docelowe ciśnienie krwi, do schematu leczenia    dodawano inne leki

przeciwnadciśnieniowe, z wyjątkiem inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II czy beta-blokcrów.

Średni okres obserwacji wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowy punkt końcowy był złożony i obejmował zachorowalność i śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych, oceniane jako zmniejszenie łącznej częstości występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarów mózgu i zawałów mięśnia sercowego. Ciśnienie krwi zmniejszyło się znacząco do podobnych wartości w obu grupach. Leczenie losartancm doprowadziło do zmniejszenia ryzyka o 13% (p = 0.021, 95-procentowy przedział ufności 0,77-0,98) w porównaniu z atenololem wśród pacjentów, u których wystąpił pierwszorzędowy złożony punkt końcowy. Było to głównie wynikiem zmniejszenia częstości występowania udaru mózgu. Leczenie losartancm zmniejszało ryzyko udaru mózgu o 25% w porównaniu z atenololem (p = 0,001, 95-procentowy przedział ufności 0,63-0,89). Częstotliwość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawału mięśnia sercowego w leczonych grupacli nie różniła się znacząco.

Rasa

W badaniu LI FE stwierdzono, że pacjenci rasy czarnej leczeni losartancm są bardziej narażeni na osiągnięcie pierwszorzędowego złożonego punku końcowego, tj. na wystąpienie incydentu sercowo-naczyniowego (zawału serca, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych), a zwłaszcza na wystąpienie udaru mózgu niż pacjenci rasy czarnej leczeni atenololem. Dlatego wyniki badania LIFE dotyczące zachorowalności/śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych w czasie leczenia losartancm, w porównaniu do leczenia atenololem. nie dotyczą pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem i przerostem lewej komory serca.

Badanie RENAAL

Badanie o nazwie RENAAL (ang. Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan) było kontrolowanym badaniem klinicznym przeprowadzonym na całym świecie z udziałem 1513 pacjentów z cukrzycą typu 2 i białkomoczem, z nadciśnieniem tętniczym lub bez. 751 pacjentów leczonych było losartancm. Celem badania było wykazanie ochronnego działania leku Losarlic na nerki, wykraczającego poza i ponad korzyści wynikające ze zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z białkomoczem, u których stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło 1,3-3,0 mg/dl, zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej losartan w dau'cc 50 mg raz na dobę, dostosowywanej w zależności od zmian wartości ciśnienia tętniczego lub do grupy otrzymującej placebo i mogli także stosować konwencjonalne leki przeciwnadciśnieniowe z wyjątkiem inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II.

Badaczy poinstruowano, aby zwiększali stopniowa dawkę leku, do dawki 100 mg raz na dobę, w' zależności od potrzeb; 72% pacjentów przyjmowało dawkę 100 mg raz na dobę przez dłuższą część okresu stosowania badanego leku. Inne leki przeciwnadciśnieniowe (leki moczopędne, leki blokujące kanały wapniowe, alfa- lub beta-blokery i leki działające ośrodkowo) mogły być w obydwai grupach dodawane w razie potrzeby. Pacjenci byli obserwowani przez około 4,6 roku (średnio przez 3,4 roku).

Pierwszorzędowy punkt końcowy badania był złożonym punktem końcowym i obejmował podwojenie stężenia kreatyniny w surow icy krw i, schyłkową niewydolność nerek (konieczność dializoterapii lub przeszczepu) lub zgon.

Wyniki wykazały, że leczenie losartanem (327 przypadków) w porównaniu z placebo (359 przypadków) wiązało się z 16,1-procentowym zmniejszeniem ryzyka (p=0.022) wystąpienia pierwszorzędow'ego złożonego punktu końcowego. Jeśli chodzi o wymienione poniżej indywidualne i połączone skladow-e pierwszorzędowego punktu końcowego, wyniki wykazały także istotne zmniejszenie ryzyka w grupie leczonej losartanem: zmniejszenie ryzyka podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy krwi o 25,3% (p = 0,006); zmniejszenie ryzyka wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek o 28,6% (p = 0,002), zmniejszenie ryzyka wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek lub zgonu o 19,9% (p = 0,009), zmniejszenie ryzyka podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy krwn lub wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek o 21.0% (p = 0,01).

Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy dwiema leczonymi grupami pod względem częstości zgonów' ze wszystkich przyczyn. W badaniu tym losartan był na ogól dobrze tolerowany, o czym świadczy zbliżona częstość występowania przypadków' przerwania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych w porównaniu z grupą placebo.

Badania ELITĘ I i ELITE II

W badaniu ELITE, trwającym 48 tygodni, przeprowadzonym w grupie 722 pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA) nie zaobserwowano różnicy w pierwszorzędowym punkcie końcowym, jakim były utrzymujące się zaburzenia czynności nerek, w' grupie pacjentów' leczonych losartanem i w grupie leczonych kaptoprylem. Zaobserwowane podczas badania ELITE mniejsze ryzyko zgonu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu z kaptoprylem nic zostało potwierdzone w badaniu ELITE II, opisanym poniżej.

W badaniu ELITE II losartan w daw'ce 50 mg raz na dobę (dawka początkowa 12,5 mg stopniowa zwiększana do 25 mg, potem 50 mg raz na dobę) porównywano z kaptoprylem w dawce 50 mg trzy razy na dobę (dawka początkowa 12,5 mg stopniowo zwiększana do 25 mg i potem 50 mg trzy razy' na dobę). Pierwszorzędowym punktem końcowym tego prospektywnego badania była śmiertelność całkowdta.

W tym badaniu 3152 pacjentów z niewydolnością serca (stopień II-IV wg NYHA) było obserwowanych przez prawne dw'a lata (mediana: 1,5 roku) w celu ustalenia, czy losartan w wnększym stopniu wpływa na zmniejszenie śmiertelności całkowitej niż kaptopryl. Pierwszorzędowy punkt końcowy nie wykazał statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy losartanem i kaptoprylem w zakresie zmniejszenia śmiertelności całkowitej.

W obu badaniach klinicznych z grupa kontrolną otrzymującą lek porównawczy (nie placebo) z udziałem pacjentów z niewydolnością serca losartan był lepiej tolerowany niż kaptopryl, co oceniono na podstawie znacznie mniejszej częstości występowania przypadków przerwania leczenia z pow'odu działań niepożądanych oraz znacznie mniejszej częstości występowania kaszlu.

Zwiększoną śmiertelność obserwowano w badaniu ELITE II w małych podgrupach (22% wszystkich pacjentów z niewydolnością serca) przyjmujących beta-blokery na początku badania.

Nadciśnienie u dzieci

W badaniu klinicznym, w którym uczestniczyło 177 dzieci z nadciśnieniem, w wieku od 6 do 16 lat, z masą ciała > 20 kg i szybkością przesączania klębuszkowego > 30 ml/min/l,73mustalono działanie przeciwnadciśnieniowe losartanu. Pacjenci o masie ciała > 20 kg do < 50 kg otrzymywali 2,5; 25 lub 50 mg losartanu na dobę. a pacjenci o masie ciała > 50 kg otrzymywali 5, 50 lub 100 mg losartanu na dobę. Pod koniec trzeciego tygodnia losartan podawany jeden raz na dobę zmniejszył ciśnienie krwi w zależności od dawki.

Generalnie występowała reakcja na dawkę. Związek z reakcją na dawkę stawał się bardzo oczywisty w grupie przyjmującej małą dawkę w porównaniu z grupą przyjmującej średnią dawkę (okres I: -6,2 mmHg vs. -11.65 mmHg), lecz był słabszy gdy porównywano grupę przyjmującą średnią dawkę z grupą przyjmującą dużą dawkę (okres 1: -1 1.65 mmHg vs. -12.21 mmHg). Najniższe dawki, których dotyczyło badanie, 2,5 mg i 5 mg, odpowiadające średniej dobowej dawce 0.07 ing/kg, nie wykazały jednakże zgodnej skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego.

Wyniki te potwierdzono podczas II okresu badania, kiedy po trzech tygodniach leczenia losowo dobrani pacjenci kontynuowali stosowanie losartanu lub placebo. Wzrost różnicy ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu z placebo był największy w grupie przyjmującej średnią dawkę (6.70 mm Hg średnia dawka vs. 5.38 mmHg duża dawka). Wzrost rozkurczowego ciśnienia krwi był taki sam zarówno u pacjentów otrzymujących placebo jak i u tych w dalszym ciągu przyjmujących losartan w najniższej dawce, w każdej grupie, sugerując tym samym, że najmniejsza dawka stosowana w każdej grupie nic miała znaczącego działania przeciwnadciśnieniowego.

Nie zbadano długoterminowego wpływu losartanu na wzrost, okres dojrzewania i rozwój ogólny. Nie określono również długoterminowej skuteczności leczenia przeciwnadciśnieniowego losartanem w dzieciństwie w odniesieniu do zmniejszania ryzyka chorób sercow'o-naczyniowych i umieralności.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym losartan jest dobrze wchłaniany i podlega efektowi pierwszego przejścia, z utworzeniem czynnego metabolitu, kwasu karboksylowego i innych nieczynnych metabolitów. Dostępność biologiczna losartanu podawanego w tabletkach wynosi około 33%. Średnic stężenia maksymalne losartanu i jego czynnego metabolitu występują odpowiednio po 1 godzinie i po 3-4 godzinach.

Dystrybucja

Zarówno losartan jak i jego czynny metabolit są w > 99% związane z białkami osocza, głównie z albuminami. Całkowuta objętość dystrybucji losartanu wynosi 34 litry'.

Metabolizm

Około 14% dawki losartanu podanej dożylnie lub doustnie jest przekształcane w czynny metabolit. Po doustnym lub dożylnym podaniu losartanu potasowego znakowanego węglem 14C, aktywność promieniotwórcza w osoczu jest związana głównie z losartanem i jego czynnym metabolitem. U około jednego procenta badanych stwierdzono minimalne przekształcenie losartanu w czynny metabolit.

Oprócz czynnego metabolitu powstają metabolity nieczynne.

Eliminacja

Klirensy z osocza losartanu i jego czynnego metabolitu wynoszą odpowiednio około 600 ml/min i 50 ml/min. Klirensy nerkowe losartanu i jego czynnego metabolitu wynoszą odpowiednio 74 ml/min i 26 ml/min. Po podaniu doustnym losartanu około 4% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, a około 6% dawki jest wydalane w moczu w postaci czynnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu jest liniowa do dawki doustnej 200 mg.

Po podaniu doustnym stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu zmniejszają się w sposób wielowykładniczy, a ich okresy półtrwania wynoszą odpowiednio około 2 godzin i 6-9 godzin. Podczas podawania raz na dobę dawki do 100 mg nie stwierdza się istotnej kumulacji w osoczu ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu.

W procesie eliminacji losartanu i jego metabolitów ma znaczenie zarówno wydalanie z żółcią, jak i z moczem. Po douslnym/dożylnym podaniu losartanu znakowanego węglem 14C około 35%/43% aktywności promieniotwórczej wykrywa się w moczu, a 58%/50% w kale.

Charakterystyka leku w różnych grupach pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu krwi nie różni się zasadniczo od stężenia u młodych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

U kobiet z nadciśnieniem tętniczym stężenie losartanu w osoczu krwi było do dwóch razy większe niż u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym, podczas gdy stężenie czynnego metabolitu w osoczu krwi nie różniło się u kobiet i mężczyzn.

Po podaniu doustnym pacjentom z łagodną lub umiarkowaną poalkoholową marskością wątroby stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu krwi były odpowiednio 5 i 1,7 razy większe niż u młodych ochotników płci męskiej (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenia losartanu w osoczu krwi nie zmieniają się u pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 10 ml/minutę. W porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek wartość AUC dla losartanu jest około dwa razy większa u pacjentów hemodializowanych.

Stężenia czynnego metabolitu w osoczu krwi nie zmieniają się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ani u osób hemodializowanych.

Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy. Farmakokinetyka u dzieci

Przeprowadzono badania dotyczące farmakokinetyki losartanu, w których uczestniczyło 50 dzieci z nadciśnieniem w wieku > 1 miesiąca do < 16 lat, przyjmujących losartan doustnie w dawce wynoszącej około 0,54-0,77 mg/kg (średnie dawki).

Uzyskane wyniki wskazują, że losartan przekształcany jest do czynnego metabolitu we wszystkich grupach wiekowych. Wyniki wskazują, że parametry farmakokinetycznc losartanu po podaniu doustnym są zasadniczo podobne u niemowląt i dzieci uczących się chodzić, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz u młodzieży. Parametry farmakokinetyczne metabolitu różniły się w znacznym stopniu w grupach wiekowych. Różnice te były statystycznie znamienne przy porównaniu dzieci w wieku przedszkolnym z dziećmi w wieku nastoletnim. Ekspozycja u niemowląt/dzieci uczących się chodzić była względnie duża.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne pochodzące z ogólnych badań farmakologicznych, badań genotoksyczności oraz rakotwórczości nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi. W badaniach toksyczności dawek wielokrotnych stwierdzono, że podawanie losartanu powodowało zmniejszenie wartości parametrów dotyczących krwinek czerwonych (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w surowicy krwi oraz sporadycznie zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, zmniejszenie masy serca (bez zmian histologicznych) i zmiany w przewodzie pokarmowym (uszkodzenia błony śluzowej, owrzodzenia, nadżerki, krwawienia). Tak jak w przypadku innych leków działających bezpośrednio na układ renina-angiotensyna, losartan wykazuje szkodliwe działanie na płód w późniejszym okresie rozwoju, co jest przyczyną jego obumarcia lub malformacji.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Każda tabletka zawiera następujące substancje pomocnicze:

laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza.

Losarlic zawiera potas w następujących ilościach: tabletki o mocy 12,5 mg - 1.06 mg (0.027 mEq), tabletki o mocy 50 mg - 4,24 mg (0.108 mEq) i tabletki o mocy 100 mg - 8.48 mg (0,216 mEq).

Losarlic o mocy 12.5 mg zawiera również tytanu dwutlenek (El 71), błękit brylantowy FCF (H133).

Losarlic o mocy 50 mg zawiera również tytanu dwutlenek (El 71).

Losarlic o mocy 100 mg zawiera również tytanu dwutlenek (El 71).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

12,5 mg: 18 miesięcy 50mg, 100 mg: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

6.5


Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Losarlic, 12,5 mg - 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 lub 280 tabletek. Losarlic, 50 mg-7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 lub 280 tabletek. Losarlic, 100 mg-7, 10, 14, 15,21,28,30,50, 56, 98, 100, 210 lub 280 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LICONSA

Liberación Controlada de Suntancias Activas, S.A.

Gran Via Carlos III 98 08028 Barcelona Hiszpania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Losarlic 12,5 mg