+ iMeds.pl

Losartan-1a pharma 50 mgUlotka Losartan-1a pharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Losartan-1A Pharma, 50 mg, tabletki powlekane

Losartanum kalicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losartan-IA Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan-IA Pharma

3.    Jak stosować lek Losartan- 1A Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losartan- 1A Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LOSARTAN-1A PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Losartan należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych, co z kolei powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Losartan spowalnia osłabienie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Lek Losartan-IA Pharma stosowany jest:

•    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat,

•    w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz potwierdzonym laboratoryjnie zaburzeniem czynności nerek i białkomoczem >0,5 g/dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka)

•    w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy zastosowanie szczególnych leków, tzw. inhibitorów ACE (inhibitorów konwertazy angiotensyny - leków stosowanych w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi) nie jest uznane przez lekarza za właściwe. Jeśli niewydolność serca została ustabilizowana działaniem inhibitora ACE, nie należy zmieniać leku na losartan.

•    wykazano, że Losartan-IA Pharma zmniejsza ryzyko udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem lewej komory serca.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSARTAN-1A PHARMA Kiedy nie stosować leku Losartan-1A Pharma

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (lepiej również unikać przyjmowania leku Losartan-IA Pharma we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i otrzymuje obniżający ciśnienie tętnicze

lek zawierający aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Losartan-IA Pharma należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest (lub może być) w ciąży, musi o tym poinformować lekarza. Stosowanie leku Losartan-IA Pharma we wczesnym okresie ciąży nie jest zalecane, a nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, gdyż przyjmowany w tym czasie może działać bardzo szkodliwie na dziecko (patrz punkt dotyczący ciąży).

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Losartan-IA Pharma poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta występował w przeszłości obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka), patrz też punkt 4 “Możliwe działania niepożądane”,

•    u pacjenta występują masywne wymioty lub biegunka, prowadzące do bardzo dużej utraty płynów i (lub) soli,

•    pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki, które zwiększają wydalanie moczu) lub musi przestrzegać diety z ograniczoną ilością soli, co prowadzi do bardzo dużej utraty płynów i soli (patrz punkt 3 „Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów”)

•    u pacjenta stwierdzono zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek lub jeśli pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan-1A Pharma” i 3 „Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów”),

•    u pacjenta stwierdzono niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez, bądź

z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. Konieczna jest szczególna ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lek beta-adrenolityczny,

•    u pacjenta stwierdzono problemy z zastawkami serca lub mięśniem sercowym,

•    u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową serca (spowodowaną przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub chorobę naczyń mózgowych (spowodowaną przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu),

•    u pacjenta stwierdzono pierwotny hiperaldosteronizm (chorobę związaną ze zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu na skutek zaburzeń czynności nadnerczy),

•    pacjent przyjmuje jeden z następujących leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren

Lekarz może regularnie kontrolować czynność nerek pacjenta, jego ciśnienie tętnicze i stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Losartan-IA Pharma”.

Dzieci i młodzież

Badano działanie losartanu u dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku Losartan-1 A Pharma u dzieci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, lub u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż liczba dostępnych danych w tych grupach pacjentów jest ograniczona.

Inne leki i Losartan-1 A Pharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli podczas leczenia lekiem Losartan-1A Pharma pacjent przyjmuje następujące leki:

•    inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, gdyż mogą one dodatkowo zmniejszyć ciśnienie krwi pacjenta. Ciśnienie krwi może być również zmniejszone przez jeden z następujących leków lub klasę leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna;

•    leki zachowujące potas lub które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, np. suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne (amiloryd, triamteren, spironolakton) lub heparyna;

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, również inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny i mogą być stosowane pomocniczo w celu zmniejszenia bólu), gdyż mogą osłabić działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek.

Leki zawierające lit można stosować razem z lekiem Losartan-IA Pharma tylko pod ścisłym nadzorem lekarza. Mogą być wskazane szczególne środki ostrożności (np. badania krwi).

Lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje w punktach „Kiedy nie stosować leku Losartan-IA Pharma” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Losartan-1A Pharma z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest (lub może być) w ciąży, musi o tym poinformować lekarza. Lekarz zazwyczaj doradza odstawienie leku Losartan-IA Pharma przed zajściem w ciążę lub możliwie szybko po stwierdzeniu ciąży i zaleca przyjmowanie w zamian innego leku. Stosowanie leku Losartan-1A Pharma we wczesnym okresie ciąży nie jest zalecane, a nie wolno go stosować po

3. miesiącu ciąży, gdyż przyjmowany w tym czasie może działać bardzo szkodliwie na dziecko.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią lub planujące rozpoczęcie karmienia powinny poinformować o tym lekarza. Stosowanie leku Losartan-IA Pharma u matek karmiących piersią nie jest zalecane. Jeśli kobieta zamierza karmić piersią, lekarz może wybrać dla niej inne leki, zwłaszcza jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby Losartan-1A Pharma wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, losartan może powodować u niektórych osób zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem takich czynności.

Losartan-1A Pharma zawiera laktozę jednowodną

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSARTAN-1A PHARMA

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce leku Losartan-IA Pharma, w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowanych innych leków.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartan-IA Pharma tak długo, jak zalecił lekarz

w celu utrzymania równomiernej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 50 mg losartanu (1 tabletka leku Losartan-IA Pharma) raz na dobę. Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi powinno wystąpić 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (2 tabletki leku Losartan-IA Pharma) raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie losartanu jest za silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat)

Zalecana dawka początkowa dla pacjentów o masie ciała od 20 do 50 kg wynosi 0,7 mg losartanu na kilogram masy ciała, podawana raz na dobę (do 25 mg leku Losartan-IA Pharma). Jeśli nie udało się uzyskać kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę leku.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2

Leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 50 mg losartanu (1 tabletka leku Losartan-IA Pharma) raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (2 tabletki leku Losartan-1A Pharma) raz na dobę w zależności od zmian ciśnienia krwi.

Tabletki zawierające losartan można podawać razem z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, alfa- lub beta-adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 12,5 mg* losartanu raz na dobę.

Dawkę tę na ogół należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu,

100 mg w czwartym tygodniu, 150 mg w piątym tygodniu) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej ustalonej przez lekarza. Można stosować dawkę maksymalną wynoszącą 150 mg (3 tabletki leku Losartan-1A Pharma) raz na dobę.

* Do podania tych mniejszych dawek dostępne są tabletki zawierające 12,5 mg i 25 mg (tabletki podzielne) losartanu.

W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj łączony z lekiem moczopędnym (lek zwiększający ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające serce i zwiększające jego sprawność) i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki, zwłaszcza pacjentom rozpoczynającym leczenie, którzy przyjmują duże dawki leków moczopędnych, pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjentom w wieku powyżej 75 lat. Nie zaleca się podawania losartanu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan-1A Pharma”).

Sposób stosowania

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartan-1A Pharma, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Tabletki można podzielić na połowy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Losartan-1A Pharma

W przypadku niezamierzonego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są niskie ciśnienie tętnicze krwi, przyspieszona czynność

serca, możliwe jest zwolnienie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Losartan-1A Pharma

Jeśli pacjent niechcący pominął przyjęcie dawki dobowej, następną dawkę należy przyjąć tak jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie tabletek zawierających losartan i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

■ Ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadkie działanie niepożądane, które występuje częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna pilna interwencja medyczna lub hospitalizacja.

W zwiazku ze stosowaniem leku Losartan-1A Pharmaopisywano nastepujące działania niepożądane:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

♦    zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

♦    niskie ciśnienie tętnicze krwi

♦    osłabienie

♦    uczucie zmęczenia

♦    za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)

♦    za duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)

♦    zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek

♦    zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość)

♦    zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny i potasu w surowicy pacjentów z niewydolnością nerek

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

♦    senność

♦    bóle głowy

♦    zaburzenia snu

♦    uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie serca)

♦    silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

♦    niskie ciśnienie tętnicze krwi (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu w naczyniach krwionośnych np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych)

♦    zależne od dawki leku zaburzenia ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej

♦    duszność

♦    ból brzucha

♦    zaparcie

♦    biegunka

♦    nudności

♦    wymioty

♦    pokrzywka

♦    świąd

♦    wysypka

♦    zlokalizowany obrzęk

♦    kaszel

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

♦    zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schonleina-Henocha)

♦    uczucie drętwienia lub mrowienia

♦    omdlenie

♦    bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków), udar mózgu

♦    zapalenie wątroby

♦    zwiększona aktywność enzymu aminotransferazy alaninowej (AlAT, badania laboratoryjnego, które sprawdza czynność wątroby), zazwyczaj przemijająca po przerwaniu leczenia

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

♦    zmniej szona liczba płytek krwi

♦    migrena

♦    zaburzenia czynności wątroby

♦    bole mięśni i stawów

♦    objawy grypopodobne

♦    ból pleców i zakażenie dróg moczowych

♦    zwiększona wrażliwość na słońce (nadwrażliwość na światło) może objawiać się zaczerwienieniem skóry po ekspozycji na słońce

♦    niewyjaśniony ból mięśni oraz ciemne (w kolorze herbaty) zabarwienie moczu (rabdomioliza)

♦    impotencja

♦    zapalenie trzustki

♦    małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia)

♦    depresja

♦    ogólne złe samopoczucie

♦    dzwonienie, brzęczenie, wycie lub trzeszczenie w uszach (szumy uszne)

♦    zaburzenia smaku

Działania niepożądane u dzieci są podobne do działań obserwowanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOSARTAN-1A PHARMA

♦    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

♦    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

♦    Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

♦    Nie otwierać blistrów dopóki nie jest się gotowym do zażycia leku.

♦    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Losartan-1A Pharma

Substancją czynną jest losartan potasowy.

Każda tabletka powlekana Losartan-IA Pharma zawiera 50 mg losartanu potasu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, powidon K 25, krzemionka

koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), Opadry white (laktoza jednowodna,

hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000).

Lek zawiera 4,24 mg (0,108 mEq) potasu.

Jak wygląda lek Losartan-1A Pharma i co zawiera opakowanie

Białe, owalne tabletki powlekane z rowkiem ułatwiającym podział po obu stronach, z wytłoczoną cyfrą 3. Tabletkę można podzielić na połowy.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium zawierają 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny 1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching, Niemcy

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana,

Słowenia

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków, Polska

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2015

7 DE/H/1056/003/IB/022

Losartan-1A Pharma

Charakterystyka Losartan-1a pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Losartan-1A Pharma, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu (Losartanum) w postaci losartanu potasu. Każda tabletka powlekana zawiera 2,16 mg laktozy j ednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, owalne tabletki powlekane z rowkiem ułatwiającym podział po obu stronach, z wytłoczoną cyfrą 3.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

■    Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

■    Leczenie choroby nerek u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz z białkomoczem >0,5 g/dobę, jako jeden z elementów leczenia przeciwnadciśnieniowego (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

■    Leczenie przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, jeśli leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) jest uznane za nieodpowiednie ze względu na niezgodność (zwłaszcza występowanie kaszlu) lub przeciwwskazania. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, u których uzyskano stabilizację stanu klinicznego podczas leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny, nie należy zmieniać leku na losartan. Pacjenci powinni mieć wartość frakcji wyrzutowej lewej komory serca >40% i stabilny stan kliniczny; należy stosować

u nich uznany schemat leczenia przewlekłej niewydolności serca.

■    Zmniejszenie ryzyka udaru mózgu u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG (patrz punkt 5.1, badanie LIFE, Grupa etniczna).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Dla większości pacjentów zwykle stosowana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po upływie 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Niektórzy pacjenci mogą odnieść dodatkową korzyść ze zwiększenia dawki do 100 mg raz na dobę (rano).

Losartan można podawać razem z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza lekami moczopędnymi (np. z hydrochlorotiazydem), patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, cukrzyca typu 2 i białkomoczem >0,5 g/dobe Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do 100 mg raz na dobę w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego, począwszy od miesiąca po rozpoczęciu leczenia. Losartan można podawać razem z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, alfa- lub beta-adrenolitykami i z lekami

0    działaniu ośrodkowym - patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1), a także z insuliną i innymi zwykle stosowanymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. z pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonu

1    inhibitorami glukozydazy).

Niewydolność serca

Zwykle stosowana dawka początkowa losartanu u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę tę należy na ogół zwiększać w odstępach tygodniowych (tzn. 12,5 mg na dobę,

25 mg na dobę, 50 mg na dobę, 100 mg na dobę, maksymalnie do 150 mg raz na dobę), w zależności od tolerancji leku przez pacjenta.

Zmniejszenie ryzyka udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca udokumentowanym w EKG

Zwykle stosowana dawka początkowa losartanu wynosi 50 mg raz na dobę. W zależności od uzyskanej wartości ciśnienia tętniczego należy dodać małą dawkę hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością płynu wewnątrznaczyniowego U pacjentów ze zmniejszoną objętością płynu wewnątrznaczyniowego (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów poddawanych dializie U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów poddawanych hemodializie modyfikacja dawki początkowej nie jest konieczna.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki. Ze względu na brak doświadczenia terapeutycznego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się stosowania losartanu u pacjentów tej grupy (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dzieci i młodzież

Istnieje ograniczona ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat (patrz punkt 5.1). Dostępne dane dotyczące farmakokinetyki u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca z nadciśnieniem tętniczym są ograniczone (patrz punkt 5.2).

Dla pacjentów, którzy są w stanie połykać tabletki i których masa ciała wynosi więcej niż 20 kg, ale mniej niż 50 kg, zalecana dawka wynosi 25 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę. Dawkę należy dostosować do uzyskanej zmiany wartości ciśnienia tętniczego.

Dla pacjentów o masie ciała większej niż 50 kg zwykle stosowana dawka wynosi 50 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę. U dzieci nie badano dawek większych niż 1,4 mg/kg mc. (lub ponad 100 mg) na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na ograniczoną ilość dostępnych danych dotyczących stosowania w tej grupie pacjentów.

Nie zaleca się również stosowania losartanu u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest na ogół konieczne, jednak u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia dawką 25 mg.

Sposób stosowania

Tabletki produktu Losartan-IA Pharma należy połykać, popijając szklanką wody.

Losartan-1A Pharma można przyjmować niezależnie od posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą (patrz punkty

4.4 i 6.1).

■    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

■    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

■    Jednoczesne stosowanie produktu Losartan-IA Pharma z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek (GFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2), patrz punkty 4.5 i 5.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość Obrzęk naczynioruchowy

Pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzękiem twarzy, warg, gardła i (lub) języka) należy uważnie monitorować (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie tętnicze i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza po podaniu pierwszej dawki i po zwiększeniu dawki, może wystąpić u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i (lub) z niedoborem sodu na skutek intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia ilości soli w diecie, biegunki lub wymiotów. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem losartanu lub zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to również dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Zaburzenia elektrolitowe

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z cukrzycą lub bez cukrzycy, często stwierdza się zaburzenia elektrolitowe, które wymagają wyrównania. W badaniu klinicznym przeprowadzonym u pacjentów z cukrzycą typu 2 i z nefropatią częstość występowania hiperkaliemii była większa w grupie leczonej losartanem niż w grupie otrzymującej placebo (patrz punkt 4.8). Dlatego należy ściśle kontrolować stężenie potasu w osoczu i wartości klirensu kreatyniny, zwłaszcza szczególnie starannej obserwacji wymagają pacjenci z niewydolnością serca i klirensem kreatyniny od 30 do 50 ml/min.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania losartanu i leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu oraz zamienników soli zawierających potas (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki leku ze względu na dane farmakokinetyczne, które wykazały istotnie zwiększone stężenie losartanu w osoczu pacjentów z marskością wątroby. Brak doświadczenia dotyczącego leczenia losartanem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego nie wolno go stosować u pacjentów tej grupy (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Opisywano zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek, na skutek hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, zwłaszcza u pacjentów, których czynność nerek uzależniona jest od działania układu renina-angiotensyna-aldosteron, np. osób z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek. Podobnie, jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki. Takie zmiany czynności nerek mogą ustępować po przerwaniu leczenia. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki.

Stosowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek

Ze względu na brak danych stosowanie losartanu nie jest zalecane u dzieci, u których szybkość przesączania kłębuszkowego jest mniejsze niż 30 ml/min/1,73 m2 pc. (patrz punkt 4.2).

Podczas leczenia losartanem należy regularnie kontrolować czynność nerek, gdyż może się pogarszać. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy losartan podawany jest przy współistnieniu innych stanów (gorączka, odwodnienie), które mogą zaburzać czynność nerek.

Wykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE zaburza czynność nerek. Dlatego jednoczesne ich stosowanie nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Przeszczepienie nerki

Brak doświadczenia u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym aldosteronizmem na ogół nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające przez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Z tego względu stosowanie losartanu u tych pacjentów nie jest zalecane.

Choroba niedokrwienna serca i choroba naczyń mózgowych

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z choroba niedokrwienną serca i chorobą naczyń mózgowych może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Niewydolność serca

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na układ renina-angiotensyna, u pacjentów z niewydolnością serca i z zaburzeniami czynności nerek lub bez takich zaburzeń istnieje ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek (często ostrej).

Brak dostatecznego doświadczenia dotyczącego leczenia losartanem pacjentów z niewydolnością serca i jednoczesnymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), a także pacjentów z niewydolnością serca i istotnymi klinicznie, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. Z tego względu losartan należy stosować ostrożnie w tych grupach pacjentów. Skojarzone leczenie losartanem i beta-adrenolitykami należy stosować ostrożnie (patrz punkt 5.1).

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa zawężająca Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej, lub z kardiomiopatią przerostową zawężającą.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Dowiedziono, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II

lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego, hiperkaliemii i osłabionej czynności nerek (włącznie z ostrą niewydolnością nerek). Dlatego nie zaleca się podwójnej blokady układu RAA przez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady jest bezwzględnie konieczne, leczenie takie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty, z częstą i ścisłą kontrolą czynności nerek, stężenia elektrolitów i ciśnienia tętniczego.

Inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II nie należy stosować jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Losartan-1A Pharma zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia losartanem w czasie ciąży. Z wyjątkiem przypadków wymagających kontynuowania leczenia losartanem, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy niezwłocznie przerwać leczenie losartanem i, jeśli to wskazane, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inni antagoniści angiotensyny zdecydowanie mniej skutecznie zmniejszają ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reniny osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać hipotensyjne działanie losartanu.

Jednoczesne stosowanie z innymi substancjami, które mogą powodować niedociśnienie tętnicze (takimi, jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna) może zwiększyć ryzyko niedociśnienia.

Losartan jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP2C9 cytochromu P450 do czynnego metabolitu - kwasu karboksylowego. W badaniu klinicznym stwierdzono, że flukonazol (inhibitor CYP2C9) zmniejsza ekspozycję na ten czynny metabolit o około 50%. Stwierdzono, że jednoczesne leczenie losartanem i ryfampicyną (induktor enzymów biorących udział w metabolizmie) powoduje zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu w osoczu o 40%. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest znane. Jednoczesne stosowanie z fluwastatyną (słaby inhibitor CYP2C9) nie powodowało zmiany ekspozycji.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych, które blokują angiotensynę II lub jej działanie, jednoczesne stosowanie innych leków zatrzymujących potas (np. leków moczopędnych oszczędzających potas: amilorydu, triamterenu, spironolaktonu) lub leków, które mogą zwiększać stężenie potasu (np. heparyny), preparatów potasu lub zamienników soli zawierających potas, może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Skojarzone leczenie nie jest zalecane.

Przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i zwiększenie jego toksyczności opisywano podczas jednoczesnego stosowania litu i inhibitorów ACE, a także bardzo rzadko po zastosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II. Należy zachować ostrożność w przypadku skojarzonego podawania litu i losartanu. Jeśli jednoczesne stosowanie jest niezbędne, podczas leczenia zaleca się kontrolowanie stężenia litu w surowicy.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (takich jak wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2), kwas acetylosalicylowy (w dawkach przeciwzapalnych) oraz niewybiórcze NLPZ) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II lub leków moczopędnych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Takie połączenie należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni oraz należy rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w dalszym czasie.

Dane z badań klinicznych wykazały, że podwójna blokada układu RAA przez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu wiąże się z częstszym występowaniem działań niepożądanych, tj. niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia i osłabiona czynność nerek (włącznie z ostrą niewydolnością nerek) niż po zastosowaniu jednego leku wpływającego na czynność układu RAA (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania AIIRA w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4)._


Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające, jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Wprawdzie brak kontrolowanych danych epidemiologicznych w odniesieniu do inhibitorów receptora angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może dotyczyć całej tej grupy leków. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRA i, jeśli to wskazane, rozpocząć leczenie alternatywne.

Wiadomo, że stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia), patrz także punkt 5.3. Jeśli narażenie na AIIRA wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Należy uważnie obserwować niemowlęta, których matki przyjmowały AIIRA, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz t punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak dostępnych informacji na temat stosowania produktu Losartan-1A Pharma w okresie karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania. Preferowane jest alternatywne leczenie produktami o lepszym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, zwłaszcza podczas karmienia noworodka lub wcześniaka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn trzeba pamiętać, że w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego mogą sporadycznie występować zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

4.8    Działania niepożądane

Losartan oceniano w następujących badaniach klinicznych:

- w kontrolowanym badaniu klinicznym dotyczącym samoistnego nadciśnienia tętniczego,

z udziałem ponad 3000 dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych;

-    w kontrolowanym badaniu klinicznym u 177 pacjentów pediatrycznych (w wieku od 6 do 16 lat) z nadciśnieniem tętniczym;

-    w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 9000 pacjentów (w wieku od 55 do 80 lat) z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca (patrz badanie LIFE, punkt 5.1);

-    w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 7700 dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (patrz badania ELITE I, ELITE II i HEAAL, punkt 5.1);

-    w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 1500 pacjentów (w wieku 31 lat i starszych) z cukrzycą typu 2 i proteinurią (patrz badanie RENAAL, punkt 5.1).

W trakcie tych badań klinicznych najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną były zawroty głowy.

Częstość wymienionych niżej działań niepożądanych określono, stosując następującą konwencję:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko

(>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na

podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość działań niepożądanych notowanych w trakcie badań klinicznych i kontrolowanych placebo oraz po wprowadzeniu losartanu do obrotu

Działanie

niepożądane

Częstość działań niepożądanych według wskazania

Inne

Nadciśnieni e tętnicze

Nadciśnieni e tętnicze i przerost lewej komory serca

Przewlekła

niewydolność

serca

Nadciśnieni e tętnicze i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek

Doświadczenie

po

wprowadzeniu losartanu do obrotu

Zaburzenia krwi i u

kładu chłonneg

o

Niedokrwistość

Często

Częstość

nieznana

Małopłytkowość

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości,

reakcje

anafilaktyczne,

obrzęk

naczynioruchowy1 i zapalenie naczyń krwionośnych2

Rzadko

Hiperkaliemia

Często

Niezbyt

często

Często

Zaburzenia psychiczne

Depresja

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

pochodzenia

ośrodkowego

Często

Często

Często

Często

Senność

Niezbyt

często

Ból głowy

Niezbyt

często

Niezbyt

często

Zaburzenia snu

Niezbyt

często

Parestezje

Rzadko

Migrena

Częstość

nieznana

Zaburzenia smaku

Częstość

nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

obwodowego

Często

Często

Szumy uszne

Częstość

nieznana

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt

często

Dławica piersiowa

Niezbyt

często

Omdlenie

Rzadko

Migotanie

przedsionków

Rzadko

Incydent mózgowo-naczyniowy

Rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

tętnicze

(ortostatyczne), w tym zależne od dawki objawy ortostatyczne3

Niezbyt

często

Często

Często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Niezbyt

często

Kaszel

Niezbyt

często

Częstość

nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha

Niezbyt

często

Zaparcie

Niezbyt

często

Biegunka

Niezbyt

często

Częstość

nieznana

Nudności

Niezbyt

często

Wymioty

Niezbyt

często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie trzustki

Częstość

nieznana

Zapalenie wątroby

Rzadko

Zaburzenia czynności wątroby

Częstość

nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Niezbyt

często

Częstość

nieznana

Świąd

Niezbyt

Częstość

często

nieznana

Wysypka

Niezbyt

często

Niezbyt

często

Częstość

nieznana

Nadwrażliwość na światło

Częstość

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łączne

Ból mięśni

Częstość

nieznana

Ból stawów

Częstość

nieznana

Rabdomioliza

Częstość

nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek

Często

Niewydolność

nerek

Często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

wzwodu/impotencj

a

Częstość

nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie

Niezbyt

często

Często

Niezbyt

często

Często

Uczucie zmęczenia

Niezbyt

często

Często

Niezbyt

często

Często

Obrzęk

Niezbyt

często

Złe samopoczucie

Częstość

nieznana

Badania diagnostyczne

Hiperkaliemia

Często

Niezbyt

często4

Często5

Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT)6

Rzadko

Zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny i potasu we krwi

Często

Hiponatremia

Częstość

nieznana

Hipoglikemia

Często

1    W tym obrzęk krtani, głośni, twarzy, warg, gardła i (lub) języka (prowadzący do zwężenia dróg oddechowych); u niektórych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości po podaniu innych leków, w tym inhibitorów ACE.

2    W tym plamica Schonleina-Henocha.

3    Zwłaszcza u pacjentów z niedoborem krwi krążącej, np. z ciężką niewydolnością serca lub otrzymujących duże dawki leków moczopędnych.

4    Często u pacjentów otrzymujących losartan w dawce 150 mg zamiast 50 mg.

5    W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią hiperkaliemia (>5,5 mmol/l) wystapiła u 9,9% pacjentów leczonych losartanem i u 3,4% pacjentów otrzymujących placebo.

6    Zazwyczaj ustępuje po przerwaniu leczenia.

Następujące dodatkowe działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących losartan niż po podaniu plaecbo (częstość nieznana): ból pleców, zakażenie dróg moczowych i objawy grypopodobne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Na skutek zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, u pacjentów z grupy ryzyka opisywano zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek). Zaburzenia te mogą ustępować po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Wydaje się, że profil reakcji niepożądanych u dzieci i młodzieży jest podobny do profilu obserwowanego u dorosłych pacjentów. Dane dotyczące populacji pediatrycznej są ograniczone.

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia

Dane dotyczące przedawkowania losartanu u ludzi są ograniczone. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są niedociśnienie tętnicze i tachykardia. Może także wystąpić bradykardia spowodowana pobudzeniem układu przywspółczulnego.

Leczenie zatrucia

Jeśli wystąpią objawy niedociśnienia tętniczego, należy zastosować leczenie podtrzymujące. Postępowanie lecznicze zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia produktu leczniczego i od rodzaju oraz nasilenia objawów. Za priorytet należy przyjąć stabilizację układu sercowo-naczyniowego. Po przyjęciu doustnym wskazane jest podanie wystarczającej dawki węgla aktywnego. Następnie należy ściśle kontrolować parametry życiowe pacjenta. W razie konieczności parametry życiowe należy wyrównać. Ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II. Kod ATC: C09CA01

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Losartan jest syntetycznym, doustnym antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATi).

Angiotensyna II, substancja silnie zwężająca naczynia krwionośne, jest głównym czynnym hormonem układu renina-angiotensyna i istotnym czynnikiem w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II wiąże się z receptorem ATi, obecnym w wielu tkankach (np. w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych, w nadnerczach, nerkach i sercu) i wywołuje szereg istotnych działań biologicznych, w tym skurcz naczyń krwionośnych i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II pobudza także proliferację komórek mięśni gładkich.

Losartan wybiórczo blokuje receptor ATi. Zarówno losartan, jak i jego czynny farmakologicznie metabolit, kwas karboksylowy (E-3174), blokują in vitro i in vivo wszystkie fizjologicznie istotne działania angiotensyny II, niezależnie od jej źródła lub drogi syntezy.

Losartan nie działa pobudzająco i nie blokuje innych receptorów hormonalnych lub kanałów jonowych, odgrywających ważną rolę w regulacji czynności układu krążenia. Ponadto losartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (ACE, kininaza II) - enzymu, który powoduje rozkład bradykininy. Dzięki temu losartan nie nasila działań niepożądanych zależnych od bradykininy.

Podczas stosowania losartanu zniesienie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II i wydzielaniem reniny prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza, zaś zwiększenie aktywności reninowej osocza powoduje zwiększenie stężenia angiotensyny II w osoczu. Mimo to utrzymuje się działanie przeciwnadciśnieniowe i zmniejszenie stężenia aldosteronu w osoczu, co wskazuje na skuteczne zablokowanie receptora angiotensyny II. Po zakończeniu leczenia losartanem aktywność reninowa osocza i stężenie angiotensyny II powracają w ciągu trzech dni do wartości wyjściowych.

Zarówno losartan, jak i jego główny czynny metabolit, mają znacznie większe powinowactwo do receptora AT niż do receptora AT. Czynny metabolit jest 10 do 40 razy bardziej aktywny od losartanu (przy założeniu takiej samej masy obydwu substancji).

Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego

W kontrolowanych badaniach klinicznych podawanie losartanu raz na dobę pacjentom z łagodnym do umiarkowanego samoistnym nadciśnieniem tętniczym powodowało istotne statystycznie zmniejszenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Pomiary ciśnienia tętniczego po 24 godzinach od przyjęcia leku w porównaniu z wartościami pomiaru po 5-6 godzinach wykazały, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 godziny. Naturalny rytm dobowy był zachowany. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego przed przyjęciem następnej dawki stanowiło około 70-80% wartości obserwowanej po 5-6 godzinach od przyjęcia dawki leku.

Przerwanie podawania losartanu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie powodowało nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego (efektu „z odbicia”). Pomimo znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego losartan nie wykazywał istotnego wpływu na częstość czynności serca.

Losartan jest równie skuteczny u mężczyzn i kobiet, a także u młodszych pacjentów z nadciśnieniem (w wieku poniżej 65 lat) i pacjentów w podeszłym wieku.

Badanie LIFE

Badanie LIFE (ang. Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) było randomizowanym badaniem z potrójną ślepą próbą i aktywną kontrolą, przeprowadzonym u 9193 pacjentów w wieku 55 do 80 lat z nadciśnieniem tętniczym i potwierdzonym w EKG przerostem lewej komory serca. Pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej raz na dobę albo 50 mg losartanu, albo 50 mg atenololu. Jeśli nie uzyskano docelowego ciśnienia tętniczego (<140/90 mmHg), najpierw dodawano hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg, a następnie (w razie potrzeby) zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz na dobę. W razie konieczności, w celu uzyskania docelowego ciśnienia tętniczego, do schematu leczenia dodawano inne leki przeciwnadciśnieniowe (z wyjątkiem inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora angiotensyny II lub beta-adrenolityków).

Średni okres obserwacji wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym była zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, oceniana jako zmniejszenie łącznej częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego. W obu grupach ciśnienie tętnicze było znacząco zmniejszone do zbliżonych wartości. W porównaniu z atenololem, leczenie losartanem zmniejszyło ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego o 13,0% (p=0,021; 95% przedział ufności 0,77-0,98). Było to głównie związane ze zmniejszeniem częstości występowania udaru mózgu. Leczenie losartanem zmniejszało ryzyko udaru o 25% w porównaniu do leczenia atenololem (p=0,001; 95% przedział ufności 0,63-0,89). Częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i częstość występowania zawału mięśnia sercowego w obydwu grupach terapeutycznych nie różniła się znacząco.

Grupa etniczna

W badaniu LIFE ryzyko osiągnięcia pierwszorzędowego punktu końcowego, tj. incydentu sercowo-naczyniowego (np. zawału serca, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych), a zwłaszcza udaru mózgu było większe u pacjentów rasy czarnej otrzymujących losartan niż u pacjentów rasy czarnej otrzymujących atenolol. Z tego względu wyniki badania LIFE dotyczące wpływu losartanu i atenololu na chorobowość i (lub) umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych, nie dotyczą pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem i przerostem lewej komory serca.

Badanie RENAAL (ang. Reduction of Endpoints in NIDDM [ang. Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus] with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan). Badanie RENAAL było kontrolowanym placebo badaniem klinicznym o zasięgu światowym, z udziałem 1513 pacjentów z cukrzycą typu 2 i białkomoczem, z nadciśnieniem tętniczym lub bez nadciśnienia. 751 pacjentów leczonych było losartanem. Celem badania było wykazanie ochronnego działania losartanu na nerki, przewyższającego korzyści wynikające ze zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z białkomoczem, u których stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło od 1,3 do 3,0 mg/dl, zostali losowo przydzielani do grupy otrzymującej losartan w dawce 50 mg raz na dobę (dostosowywanej w zależności od zmian wartości ciśnienia tętniczego) lub do grupy placebo z konwencjonalną terapią lekami przeciwnadciśnieniowymi (z wyłączeniem inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny II).

Lekarzom prowadzącym badanie zalecono stopniowe zwiększanie dawki (w razie konieczności) do 100 mg raz na dobę; 72% pacjentów przez większość czasu przyjmowało dawkę dobową 100 mg.

W obu grupach dozwolone było dodawanie innych leków przeciwnadciśnieniowych (leków moczopędnych, antagonistów wapnia, leków alfa- lub beta-adrenolitycznych oraz leków hipotensyjnych działających ośrodkowo), stosownie do potrzeb. Pacjenci byli obserwowani przez okres do 4,6 roku (średnio 3,4 roku).

Pierwszorzędowy punk końcowy badania był złożonym punktem końcowym i obejmował podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, schyłkową niewydolność nerek (konieczność dializoterapii lub przeszczepu) lub zgon.

Wyniki wykazały, że leczenie losartanem (327 przypadków) w porównaniu z placebo (359 przypadków) powodowało zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego o 16,1% (p=0,022). U pacjentów leczonych losartanem istotne zmniejszenie ryzyka odnotowano dla następujących elementów (pojedynczych i połączonych), wchodzących w skład pierwszorzędowego punktu końcowego: zmniejszenie ryzyka podwojenia wartości stężenia kreatyniny w surowicy o 25,3% (p=0,006); zmniejszenie ryzyka schyłkowej niewydolności nerek o 28,6% (p=0,002); zmniejszenie ryzyka schyłkowej niewydolności nerek lub zgonu o 19,9% (p=0,009); zmniejszenie ryzyka dwukrotnego zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy lub wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek o 21,0% (p=0,01).

Współczynnik częstości zgonów ze wszystkich przyczyn nie różnił się znacząco w obydwu grupach. W tym badaniu losartan był na ogół dobrze tolerowany, co potwierdza porównywalna częstość rezygnacji z leczenia z powodu reakcji niepożądanych w grupie leczonej losartanem i w grupie otrzymującej placebo.

Badanie HEAAL

W kontrolowanym, ogólnoświatowym badaniu klinicznym HEAAL (ang. Heart Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist Losartan) uczestniczyło 3834 pacjentów w wieku od 18 do 98 lat z niewydolnością serca (II-IV klasa wg NYHA), nietolerujących leczenia inhibitorem ACE. Pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej losartan w dawce dobowej 50 mg lub 150 mg, zgodnie z konwencjonalną terapią z wyłączeniem inhibitorów ACE.

Obserwacja pacjentów trwała ponad 4 lata (mediana 4,7 roku). Na złożony pierwszorzędowy punkt końcowy badania składały się zgon z dowolnej przyczyny lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca.

Wyniki wskazały, że leczenie losartanem w dawce 150 mg (828 zdarzeń) w porównaniu z losartanem w dawce 50 mg (889 zdarzeń) zmniejszyło o 10,1% liczbę pacjentów, którzy osiągnęli złożony pierwszorzędowy punkt końcowy (p=0,027 95% CI 0,82-0,99). Do wyniku tego przyczyniło się głównie zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca. W porównaniu z dawką 50 mg, leczenie losartanem w dawce 150 mg zmniejszyło ryzyko tych hospitalizacji o 13,5%

(p=0,025 95% CI 0,76-0,98). Odsetek zgonów ze wszystkich przyczyn nie różnił się znacząco w obu leczonych grupach. Zaburzenia czynności nerek, niedociśnienie tetnicze i hiperkaliemia występowały częściej u pacjentów otrzymujących 150 mg losartanu niż w grupie leczonej losartanem w dawce 50 mg, ale nie prowadziły one istotnie częściej do przerwania leczenia u pacjentów otrzymujących dawkę 150 mg.

Badani e ELITE-I i ELITE-II

W badaniu ELITE, prowadzonym przez 48 tygodni u 722 pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA) nie obserwowano różnicy między pacjentami leczonymi losartanem i kaptoprylem w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, którym były utrzymujące się zaburzenia czynności nerek. Zaobserwowane w ramach badania ELITE mniejsze ryzyko zgonu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu z kaptoprylem nie zostało potwierdzone w opisanym niżej badaniu ELITE II.

W badaniu ELITE II porównywano losartan w dawce 50 mg raz na dobę (dawka początkowa 12,5 mg, zwiększana do 25 mg, a następnie do 50 mg raz na dobę) z kaptoprylem w dawce 50 mg 3 razy na dobę (dawka początkowa 12,5 mg, zwiększana do 25 mg, a następnie do 50 mg 3 razy na dobę). Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym prospektywnym badaniu była umieralność ze wszystkich przyczyn.

W badaniu tym 3152 pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA) poddano obserwacji przez prawie 2 lata (mediana: 1,5 roku) w celu ustalenia, czy losartan w większym stopniu wpływa na zmniejszenie umieralności ze wszystkich przyczyn niż kaptopryl. Pierwszorzędowy punkt końcowy badania nie wykazał znaczącej statystycznie różnicy pomiędzy obydwoma lekami w tym zakresie.

W obydwu kontrolowanych innym lekiem (nie placebo) badaniach klinicznych, przeprowadzonych u pacjentów z niewydolnością serca, losartan był lepiej tolerowany niż kaptopryl, czego dowodzi znacząco mniejszy odsetek rezygnacji z leczenia z powodu reakcji niepożądanych i znacząco mniejsza częstość występowania kaszlu.

Zwiększoną umieralność obserwowano w badaniu ELITE II w małych podgrupach (22% wszystkich pacjentów z niewydolnością serca), przyjmujących beta-adrenolityki na początku badania.

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

Działanie przeciwnadciśnieniowe losartanu ustalono w badaniu klinicznym, w którym uczestniczyło 177 dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym w wieku 6 do 16 lat, o masie ciała większej niż 20 kg i z szybkością przesączania kłębuszkowego >30 ml/min/1,73m2. Pacjenci o masie ciała większej niż 20 kg, ale mniejszej niż 50 kg otrzymywali 2,5; 25 lub 50 mg losartanu na dobę, zaś pacjenci

0    masie ciała większej niż 50 kg otrzymywali 5, 50 lub 100 mg losartanu na dobę. Pod koniec trzeciego tygodnia losartan podawany raz na dobę zmniejszał ciśnienie tętnicze krwi w stopniu zależnym od dawki.

Generalnie występowała reakcja na dawkę. Związek z reakcją na dawkę stawał się bardzo oczywisty w grupie otrzymującej małą dawkę w porównaniu z grupą przyjmującej średnią dawkę (okres I:

-6,2 mmHg vs. -11,65 mmHg), lecz był słabszy, gdy porównywano grupę otrzymującą średnią dawkę z grupą przyjmującą dużą dawkę (okres I: -11,65 mmHg vs. -12,21 mmHg).Najmniejsze badane dawki (2,5 mg i 5 mg), odpowiadające średniej dawce dobowej 0,07 mg/kg mc. nie wykazały jednak zgodnej skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego.

Wyniki te potwierdzono podczas II okresu badania, kiedy po trzech tygodniach leczenia losowo zakwalifikowano pacjentów do dalszego leczenia losartanem lub do grupy placebo. Zwiększenie różnicy ciśnienia tętniczego w porównaniu z placebo był największy w grupie przyjmującej średnią dawkę (6,70 mm Hg średnia dawka vs. 5,38 mmHg duża dawka). Zwiększenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego przed podaniem kolejnej dawki był taki sam u pacjentów otrzymujących placebo

1    przyjmujących w dalszym ciągu losartan w najmniejszej dawce w każdej grupie, sugerując znowu, że najmniejsza dawka stosowana w każdej grupie nie miała znaczącego działania przeciwnadciśnieniowego.

Nie badano długotrwałego wpływu losartanu na wzrastanie, okres dojrzewania i rozwój ogólny. Nie określono również długoterminowej skuteczności leczenia przeciwnadciśnieniowego losartanem w dzieciństwie w odniesieniu do zmniejszania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i umieralności.

W 12-tygodniowym klinicznym badaniu kontrolowanym placebo oraz z aktywną kontrolą (amlodypina) oceniano wpływ losartanu na proteinurię u 60 dzieci z nadciśnieniem tętniczym i 246 dzieci z prawidłowym ciśnieniem tętniczym oraz z proteinurią. Proteinurię definiowano, jako stosunek stężenia białka do kreatyniny w moczu >0,3. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (w wieku od 6 do 18 lat) przydzielono losowo do grupy otrzymującej losartan (n=30) lub amlodypinę (n=30). Pacjenci z prawidłowym ciśnieniem (w wieku od 1 roku do 18 lat) zostali przydzieleni losowo do grupy otrzymującej losartan (n=122) lub placebo (n=124). Losartan podawano w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/ kg mc. (aż do dawki maksymalnej 100 mg/dobę). Amlodypinę podawano w dawkach od 0,05 do 0,2 mg/kg mc. (aż do dawki maksymalnej 5 mg/dobę).

Ogólnie, po 12 tygodniach leczenia u pacjentów otrzymujących losartan wystąpiło statystycznie znaczące zmniejszenie proteinurii w stosunku do wartości początkowych o 36% wobec 1% zwiększenia w porównawczych grupach placebo lub amlodypiny (p <0,001). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących losartan stwierdzono zmniejszenie proteinurii w stosunku do wartości początkowych o -41,5% (95% przedział ufności -29,9;-51,1) wobec +2,4% (95% przedział ufności -22,2;-14,1) w grupie otrzymującej amlodypinę. Zmniejszenie zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego było większe w grupie otrzymującej losartan (-5.5/-3.8 mmHg) wobec (-0.1/+0.8 mm Hg) w grupie amlodypiny. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym obserwowano niewielkie zmniejszenie ciśnienia w grupie otrzymującej losartan (-3.7/-3.4 mmHg) w porównaniu z placebo. Nie notowano znaczącej korelacji miedzy zmniejszeniem proteinurii a ciśnieniem tętniczym, jednak możliwe, że za zmniejszenie proteinurii w grupie leczonej losartanem może częściowo odpowiadać zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Długotrwałe działanie losartanu u dzieci z proteinurią badano przez okres do 3 lat w otwartej, rozszerzonej fazie tego samego badania, do którego włączono wszystkich pacjentów, którzy ukończyli 12-tygodniowe badanie podstawowe. W otwartej fazie badania uczestniczyło 268 pacjentów, których ponownie przydzielono losowo do grupy otrzymującej losartan (N=134) lub enalapryl (N=134), a 109 pacjentów poddano co najmniej 3-letniej obserwacji (ustalony wcześniej punkt zakończenia to ponad 100 pacjentów obserwowanych przez pełne 3 lata w okresie rozszerzonego badania). Znane badaczowi dobowe dawki losartanu mieściły się w zakresie od 0,30 do 4,42 mg/kg mc., zaś enalaprylu od 0,02 do 1,13 mg/kg mc. U większości uczestników rozszerzonej fazy badania nie przekraczano maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg dla pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg oraz 100 mg dla pacjentów o masie ciała większej niż 50 kg.

Podsumowując, wyniki rozszerzonej fazy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania wskazały, że w ciągu 3 lat losartan był dobrze tolerowany i prowadził do stałego zmniejszenia proteinurii bez znaczącej zmiany wartości przesączania kłębuszkowego (GFR). U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (n=205) enalapryl miał liczbowo większy wpływ w porównaniu z losartanem na proteinurię (-33,0% [95% CI -47,2;-15,0] vs -16,6% [95% CI -34,9; 6,8]) i na GFR (9,4 [95% CI 0,4; 18.4] ra -4,0 [95% CI -13,1; 5,0 ml/min/1,73m2 pc.]). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (n=49) losartan miał liczbowo większy wpływ w porównaniu z enalaprylem na proteinurię (-44,5% [95% CI -64,8; -12,4] vs -39,5% [95% CI -62,5; -2,2]) i na GFR (18,9 [95% CI 5,2; 32.5] vs -13,4 [95% CI -27,3; 0,6 ml/min/1,73 m2 pc.]).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

W dwóch dużych, randomizowanych i kontrolowanych badaniach (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] i VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes]) oceniano jednoczesne stosowanie inhibitora ACE i antagonisty receptora angiotensyny II.

W badaniu ONTARGET uczestniczyli pacjenci z chorobą sercowo-naczyniową lub chorobą naczyniową mózgu w wywiadzie albo z cukrzycą typu 2 i z potwierdzonymi uszkodzeniami narządowymi, zaś w badaniu VA NEPHRON-D pacjenci z cukrzycą typu 2 i nefropatią cukrzycową. Badania te nie wykazały znacząco korzystnego wpływu na nerki i (lub) układ sercowo-naczyniowy ani na śmiertelność pacjentów, ale ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia tętniczego było większe niż po zastosowaniu monoterapii. Ze względu na zbliżone właściwości farmakodynamiczne powyższe wyniki odnoszą się również do innych inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II.

Inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II nie należy stosować jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową.

Badanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) miało na celu określenie korzyści z dodania aliskirenu do standardowej terapii inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek, chorobą sercowo-naczyniową lub obiema chorobami. Badanie zakończono wcześniej ze względu na zwiększone ryzyko niepożądanego wyniku terapii. Zarówno liczba przypadków zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i udaru mózgu, jak i częstość ocenianych działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie tętnicze i zaburzenia czynności nerek) były większe w grupie otrzymującej aliskiren niż w grupie placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym losartan wchłania się dobrze i podlega metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę z wytworzeniem czynnego metabolitu w postaci kwasu karboksylowego i innych, nieczynnych metabolitów. Biodostępność ogólnoustrojowa losartanu podawanego w tabletkach wynosi około 33%. Średnie maksymalne stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu uzyskuje się, odpowiednio, po 1 godzinie i po 3 do 4 godzin.

Dystrybucja

Zarówno losartan, jak_i jego czynny metabolit wiążą się z białkami osocza (głównie z albuminami) w co najmniej 99%. Objętość dystrybucji losartanu wynosi 34 l.

Metabolizm

Około 14% losartanu podanego dożylnie lub doustnie przekształcane jest do czynnego metabolitu.

Po doustnym i dożylnym podaniu losartanu znakowanego radioizotopem 14C radioaktywność osocza związana jest głównie z losartanem i jego czynnym metabolitem. U około jednego procenta badanych przemiana losartanu do czynnego metabolitu była niewielka.

Oprócz czynnego metabolitu powstają metabolity nieczynne.

Wydalanie

Klirens osoczowy losartanu i jego czynnego metabolitu wynosi, odpowiednio, około 600 ml/min i 50 ml/min. Klirens nerkowy losartanu wynosi około 74 ml/min, a jego czynnego metabolitu 26 ml/min. Po doustnym podaniu losartanu około 4% dawki wydalane jest w moczu w postaci niezmienionej, a około 6% w postaci czynnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu jest liniowa do dawki doustnej 200 mg.

Po podaniu doustnym stężenie w osoczu losartanu i jego czynnego metabolitu zmniejsza się wielowykładniczo, a końcowe okresy półtrwania wynoszą odpowiednio około 2 godzin i od 6 do 9 godzin. Podczas podawania raz na dobę dawki 100 mg nie stwierdza się znaczącej kumulacji w osoczu ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu.

W procesie eliminacji losartanu i jego metabolitów bierze udział wydalanie z żółcią i w moczu.

U ludzi po doustnym podaniu losartanu znakowanego radioizotopem 14C około 35% radioaktywności znajduje się w moczu, a 58% w kale. Po podaniu dożylnym wartości te wynoszą, odpowiednio, około 43% i 50%.

Charakterystyka u pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu nie różni się istotnie od wartości stwierdzanych u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym.

U kobiet z nadciśnieniem tętniczym stężenie losartanu w osoczu było nawet 2-krotnie większe niż u mężczyzn, natomiast stężenie czynnego metabolitu w osoczu nie różniło się w obydwu grupach.

U pacjentów z lekką do umiarkowanej poalkoholową marskością wątroby stężenia w osoczu losartanu i jego czynnego metabolitu były po podaniu doustnym odpowiednio 5 i 1,7 razy większe niż u młodych ochotników płci męskiej (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenie losartanu w osoczu pozostaje niezmienione u pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 10 ml/min. U pacjentów poddawanych dializie wartość AUC dla losartanu jest około 2-krotnie większa niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stężenie czynnego metabolitu w osoczu nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów poddawanych dializie.

Ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy. Farmakokinetyka, u dzieci i młodzieży

Farmakokinetykę losartan badano u 50 dzieci z nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 1 miesiąca do 16 lat, przyjmujących doustnie losartan w dawce około 0,54 mg/kg mc. do 0,77 mg/kg mc. (średnie dawki).

Wyniki wskazują, że losartan przekształcany jest do czynnego metabolitu we wszystkich grupach wiekowych. Wskazują też, że wartość parametrów farmakokinetycznych losartanu po podaniu doustnym jest w przybliżeniu zbliżona u niemowląt i małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz u młodzieży. Wartość parametrów farmakokinetycznych metabolitu różniły się w znacznym stopniu w grupach wiekowych. Różnice te osiągały znamienność statystyczną przy porównaniu dzieci w wieku przedszkolnym z młodzieżą. Ekspozycja u niemowląt/małych dzieci była względnie duża.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań ogólnej farmakologii, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi. W badaniach toksyczności dawek wielokrotnych losartan powodował zmniejszenie wartości parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w surowicy, sporadycznie zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zmniejszenie masy serca (bez korelacji ze zmianami histologicznymi) i zmiany w obrębie przewodu pokarmowego (uszkodzenie błony śluzowej, owrzodzenie, nadżerki, krwotoki). Wykazano, że podobnie jak inne substancje, które działają bezpośrednio na układ renina-angiotensyn, losartan wywołuje reakcje niepożądane na późny rozwój płodu, śmierć płodu i powstanie wad wrodzonych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Każda tabletka zawiera następujące substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna,

Magnezu stearynian (Ph.Eur)

Powidon K 25

Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Otoczka

Opadry white (laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000).

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

Butelka z HDPE: Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Blistry

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Butelki

Po pierwszym otwarciu: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium i butelki z HDPE z zakrętką z PP.

Wielkość opakowań

Blistry: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 tabletek powlekanych Blistry (opakowania jednostkowe): 10x5, 14x4 tabletek powlekanych.

Butelki: 250 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

82041 Oberhaching, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15222

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8.03.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.02.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17 DE/H/1056/003/IB/025

Losartan-1A Pharma