+ iMeds.pl

Losartan hct pfizer 50 mg + 12,5 mgUlotka Losartan hct pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losartan HCT Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan HCT Pfizer

3.    Jak stosować lek Losartan HCT Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losartan HCT Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Losartan HCT Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Losartan HCT Pfizer jest połączeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która wiąże się z receptorami występuj ącymi w naczyniach krwionośnych i powoduje ich skurcz, tym samym zwiększając ciśnienie tętnicze krwi. Losartan uniemożliwia wiązanie angiotensyny II z tymi receptorami, rozkurczając naczynia krwionośne, co z kolei powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie soli i wody przez nerki i w ten sposób również zmniejsza ciśnienie tętnicze.

Losartan HCT Pfizer jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan HCT Pfizer

Kiedy nie stosować leku Losartan HCT Pfizer

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na losartan, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje będące pochodnymi sulfonamidu (np. inne leki z grupy tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne takie jak kotrymoksazol, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza).

• Powyżej 3. miesiąca ciąży (nie zaleca się również przyjmowania leku Losartan HCT Pfizer we wczesnej ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek lub gdy nerki nie wytwarzają moczu.

• Jeśli pacjent ma małe stężenie potasu, sodu lub duże stężenie wapnia we krwi, takie których nie można wyrównać leczeniem.

•    Jeśli pacjent cierpi na dnę moczanową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Pfizer we wczesnej ciąży. Leku nie wolno stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Losartan HCT Pfizer powiadomić lekarza:

•    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjent stosuje leki moczopędne.

•    Jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli.

• Jeśli u pacjenta występuj ą lub występowały nasilone wymioty i (lub) biegunka.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność serca.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan HCT Pfizer i punkt 3 „Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów”).

• Jeśli pacjent ma zwężone tętnice prowadzące do nerek (zwężenie tętnic nerkowych) lub jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę, lub pacjent niedawno przebył przeszczep nerki.

• Jeśli pacjent ma zwężone tętnice (miażdżyca tętnic), dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej z powodu osłabionej czynności serca).

•    Jeśli pacjent ma „zwężoną zastawkę aortalną lub dwudzielną" (zwężenie zastawek serca) lub „kardiomiopatię przerostową" (choroba powodująca zgrubienie mięśnia sercowego).

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę.

•    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

• Jeśli pacjent ma lub miał alergię, astmę lub objawy powodujące ból stawów, wysypkę skórną i gorączkę (toczeń rumieniowaty układowy).

•    Jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia lub małe stężenie potasu we krwi, lub jeśli pacjent stosuje dietę niskopotasową.

•    Jeśli pacjent odczuwa potrzebę znieczulenia (nawet u dentysty), lub pacjent jest przed zabiegiem chirurgicznym, lub jeśli u pacjenta planowane jest badanie czynności gruczołów przytarczycowych, pacjent musi poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu tabletek zawierających losartan potasu i hydrochlorotiazyd.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy).

Inne leki i Losartan HCT Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Substancje moczopędne takie jak hydrochlorotiazyd zawarte w leku Losartan HCT Pfizer mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie należy przyjmować preparatów zawierających lit jednocześnie z lekiem Losartan HCT Pfizer bez ścisłej kontroli lekarza.

Wskazane mogą być szczególne środki ostrożności (np. badania krwi), jeśli pacjent przyjmuje: suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki moczopędne oszczędzające potas, inne leki moczopędne, niektóre leki przeczyszczające, leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, leki stosowane w celu kontroli rytmu serca lub w cukrzycy (leki doustne lub insuliny).

Dla lekarza istotne są również informacje czy pacjent przyjmuje:

•    inne leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi,

•    glikokortykosteroidy,

•    leki stosowane w leczeniu raka,

•    leki przeciwbólowe,

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych,

•    leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów,

•    żywice stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu takie jak kolestyramina,

•    leki zwiotczające mięśnie,

•    leki nasenne,

•    leki z grupy opioidów, takie j ak morfina,

•    „aminy zwiększające ciśnienie tętnicze" takie jak adrenalina lub inne leki z tej samej grupy,

•    leki stosowane w cukrzycy: doustne lub insuliny.

O stosowaniu leku Losartan HCT Pfizer należy poinformować lekarza w przypadku planowanego badania radiograficznego z podaniem środków kontrastuj ących zawierających jod.

Losartan HCT Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się, aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania leku: alkohol i lek Losartan HCT Pfizer mogą nasilać swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może przeciwdziałać działaniu leku Losartan HCT Pfizer.

Losartan HCT Pfizer może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Zwykle w tych przypadkach lekarz zaleci odstawienie leku zanim pacjentka będzie w ciąży lub tak szybko jak tylko się dowie, że jest w ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartan HCT Pfizer. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Pfizer we wczesnej ciąży. Leku nie wolno stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpoczęcie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Pfizer podczas karmienia piersią. W przypadku kobiet, które chcą karmić piersią lekarz może zalecić inną terapię, zwłaszcza, gdy dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania leku Losartan HCT Pfizer u dzieci, dlatego leku nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Działanie i tolerancja leku Losartan HCT Pfizer są równie dobre u większości osób w podeszłym wieku i dorosłych. U większości pacjentów w podeszłym wieku wymagana jest taka sama dawka leku, co u pacjentów dorosłych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem nie należy wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn), dopóki nie będzie wiadomo jak ten lek wpływa na organizm pacjenta.

Lek Losartan HCT Pfizer zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Jak stosować lek Losartan HCT Pfizer

3.


Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce tego leku, w zależności od stanu pacjenta oraz innych przyjmowanych przez pacjenta leków. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartan HCT Pfizer tak długo jak zalecił lekarz w celu utrzymania równomiernej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka u większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym to 1 tabletka leku Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg na dobę w celu kontroli ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Dawkę można zwiększyć do 2 tabletek leku Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg raz na dobę lub zmienić na 1 tabletkę leku Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg (większą dawkę) na dobę. Maksymalna dawka dobowa leku Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg to 2 tabletki na dobę lub 1 tabletka na dobę w przypadku leku Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losartan HCT Pfizer

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. Przedawkowanie może spowodować spadek ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, słaby puls, zmiany parametrów krwi oraz odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Losartan HCT Pfizer

Należy starać się przyjmować lek Losartan HCT Pfizer codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak w przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej. Należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Losartan HCT Pfizer i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane (zgłaszane u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów). Może wymagać natychmiastowej interwencji medycznej lub hospitalizacji.

Zgłaszano następuj ące działania niepożądane:

Często (występują u mniej niż 1 na 10pacjentów, lecz u więcej niż 1 na 100pacjentów):

   Kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok.

•    Biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność.

•    Ból mięśni lub skurcze, ból nóg, ból pleców.

•    Bezsenność, ból głowy, zawroty głowy.

•    Osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej.

• Zwiększone stężenie potasu we krwi (które może powodować zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100pacjentów, lecz u więcej niż 1 na 1 000pacjentów):

   Anemia, czerwone lub brunatne plamy na skórze (czasami głównie na stopach, nogach, ramionach i pośladkach z bólem stawów, opuchnięciem dłoni i stóp oraz bólem brzucha), zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, zaburzenia krzepnięcia i siniaki.

•    Utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub pełnoobjawowa dna moczanowa, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zaburzone stężenie elektrolitów we krwi.

•    Niepokój, nerwowość, zaburzenia lękowe z napadami lęku (nawracające napady paniki), dezorientacja, depresja, nietypowe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci.

•    Uczucie mrowienia i drętwienia lub podobne odczucia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenie.

• Niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oczach, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia, widzenie na żółto.

• Uczucie dzwonienia, brzęczenia, ryku lub trzasku w uszach.

• Niskie ciśnienie tętnicze, które może być związane ze zmianami pozycji ciała (zawroty głowy lub uczucie osłabienia po zmianie pozycji ciała, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzony rytm serca, incydent naczyniowo-mózgowy (ang. TIA, transient ischemic attack, „mini-udar"), zawał serca, kołatanie serca.

• Zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub sińcami.

• Ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, obecność wody w płucach (która powoduje trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, przekrwienie.

• Zaparcie, wzdęcie, rozstrój żołądka, skurcze żołądka, wymioty, suchość w ustach, zapalenie ślinianek, ból zębów.

•    Żółtaczka (zażółcenie białkówek oczu i skóry), zapalenie trzustki.

• Pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, wrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, pocenie, łysienie.

•    Ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, obrzęk stawów, sztywność, osłabienie mięśni.

•    Częste oddawanie moczu, w tym w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu.

•    Zmniejszony popęd płciowy, impotencj a.

•    Obrzęk twarzy, gorączka.

Rzadko (występują u więcej niż u 1 na 10 000pacjentów i mniej niż u 1 na 1000pacjentów):

   Zapalenie wątroby, zmienione wyniki badań czynności wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Ból mięśni o niewyjaśnionej przyczynie z towarzyszącym ciemnym (kolor herbaty) zabarwieniem moczu (rabdomioliza).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Losartan HCT Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku i (lub) etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Losartan HCT Pfizer

Substancjami czynnymi leku są losartan potasu i hydrochlorotiazyd.

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg zawiera 100 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg zawiera 100 mg losartanu potasu i 25 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza 6 cp, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa, lak (E 104) [tylko w 50 mg + 12,5 mg i 100 mg + 25 mg].

Jak wygląda lek Losartan HCT Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg

Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „E” po jednej stronie i cyframi „48” po drugiej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „F” po jednej stronie i cyframi „74” po drugiej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg

Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „E” po jednej stronie i cyframi „49” po drugiej.

Lek Losartan HCT Pfizer jest dostępny w blistrach PVC/Aclar/Aluminium i butelkach z HDPE z zamknięciem z PP.

Wielkości opakowań:

Blister: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 280 i 500 tabletek powlekanych.

Butelka: 14 i 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 280 i 500 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Niemcy:

Grecja:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Litwa:

Luksemburg:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Hiszpania:


Szwecja:

Wielka Brytania:


Losartan/HCT Pfizer 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg Filmtabletten

LOSARTAN/HCT Pfizer 50 MG/12.5 MG, 100 MG/12.5 MG & 100 MG/25 MG comprimés pelliculés

Losartankalium / Hydrochlorthiazid ”Pfizer”

Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PFIZER 50 mg /12,5 mg, 100 mg /12,5 mg & 100 mg /25 mg comprimé pelliculé

Losartan-Kalium comp. Pfizer 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg Filmtabletten

Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer

Losartan/HCT Pfizer 50 mg/12.5 mg, 100 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg filmtabletta

Losartan potassium/Hydrochlorothiazide Pfizer 50 mg/12.5 mg, 100 mg/12.5 mg, 100 mg/25 mg film-coated tablets

Losartan e idroclorotiazide Pfizer 50 mg + 12,5 mg, 100 mg + 12,5 mg & 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film

Losartan / Hydrochlorothiazide Pfizer 50 mg / 12.5 mg, 100 mg / 12.5 mg & 100 mg / 25 mg plevele dengtos tabletes

LOSARTAN/HCT Pfizer 50 MG/12.5 MG, 100 MG/12.5 MG & 100 MG/25 MG comprimés pelliculés

Losartankalium/hydrochloorthiazide Pfizer 50 mg / 12.5 mg, 100 mg / 12.5 mg &

100 mg / 25 mg filmomhulde tabletten

Losartan/Hydrochloorthiazide Pfizer

Losartan HCT Pfizer

Losartan + Hidroclorotiazida Parke-Davis

Losartán / Hidroclorotiazida Pharmacia 50 mg / 12,5 mg & 100 mg / 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG; Losartán / Hidroclorotiazida Pharmacia 100 mg / 12,5 mg comprimidos recubiertos con película Losartan/Hydrochloorthiazide Pfizer

Losartan potassium / Hydrochlorothiazide 50 mg / 12.5 mg, 100 mg / 12.5 mg & 100 mg / 25 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Losartan HCT Pfizer

Charakterystyka Losartan hct pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu (w postaci soli potasowej) oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT) jako substancje czynne.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 100 mg losartanu (w postaci soli potasowej) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT) jako substancje czynne.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 100 mg losartanu (w postaci soli potasowej) i 25 mg hydrochlorotiazydu (HCT) jako substancje czynne.

Substancje pomocnicze:

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Każda tabletka zawiera 111 mg laktozy jednowodnej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Każda tabletka zawiera 222 mg laktozy jednowodnej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane Każda tabletka zawiera 222 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „E” po jednej stronie i cyframi „48” po drugiej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „F” po jednej stronie i cyframi „74” po drugiej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „E” po jednej stronie i cyframi „49” po drugiej.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Losartan HCT Pfizer jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia samym losartanem lub samym hydrochlorotiazydem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Losartan HCT Pfizer można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Tabletki produktu Losartan HCT Pfizer należy połykać popijając wodą.

Losartan HCT Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Nadciśnienie tętnicze

Losartanu z hydrochlorotiazydem nie należy stosować jako leczenia początkowego, lecz u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia samym losartanem potasu lub samym hydrochlorotiazydem.

Zalecane jest stopniowe zwiększanie dawki pojedynczych składników (losartanu i hydrochlorotiazydu).

W odpowiednich klinicznie przypadkach można rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na leczenie skojarzone u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane.

Zwykle stosowaną dawką podtrzymującą jest jedna tabletka produktu Losartan HCT Pfizer,

50 mg + 12,5 mg (losartan 50 mg + HCT 12,5 mg) raz na dobę. W przypadku pacjentów, u których nie wystąpiła odpowiednia odpowiedź na Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, dawkę można zwiększyć do jednej tabletki produktu Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg (losartan 100 mg + HCT 25 mg) raz na dobę. Dawką maksymalną jest jedna tabletka produktu Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg raz na dobę. Na ogół działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu trzech do czterech tygodni od rozpoczęcia leczenia. Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg (losartan 100 mg + HCT

12,5 mg) stosowany jest u tych pacjentów, którym zwiększono dawkę losartanu potasu do 100 mg, i którzy wymagają dodatkowej kontroli ciśnienia tętniczego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i pacjenci hemodializowani

Dostosowanie początkowego dawkowania u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (tj. klirensem kreatyniny 30-50 ml/min) nie jest konieczne. Tabletki zawierające losartan i hydrochlorotiazyd nie są zalecane do stosowania u pacjentów hemodializowanych. Nie wolno ich również stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (tj. klirensem kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Pacjenci ze zmniejszoną objętością krwi krążącej

Przed zastosowaniem tabletek zawierających losartan i hydrochlorotiazyd należy skorygować zmniejszoną objętość krwi krążącej i (lub) zmniejszone stężenie sodu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Losartan i HCT jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest zazwyczaj konieczne.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci i młodzieży, dlatego nie należy stosować losartanu i hydrochlorotiazydu w tej grupie wiekowej.

Przeciwwskazania

4.3


• Nadwrażliwość na losartan, substancje będące pochodnymi sulfonamidu (jak hydrochlorotiazyd) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Oporny na leczenie niedobór potasu we krwi lub nadmiar wapnia we krwi.

• Ciężkie zaburzenia czynności wątroby; zastój żółci oraz zaburzenia zatykające drogi żółciowe.

•    Oporny na leczenie niedobór sodu we krwi.

•    Objawowe nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi/dna moczanowa.

•    2. i 3. trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

• Ciężkie zaburzenia czynności nerek (tj. klirens kreatyniny < 30 ml/min).

•    Bezmocz.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Losartan

Obrzęk naczynioruchowy

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) powinni być pod ścisłą obserwacją (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zmniejszenie objętości krwi krążącej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i (lub) z niedoborem sodu na skutek intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia ilości soli w diecie, biegunki lub wymiotów może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki. Takie niedobory należy wyrównać przed rozpoczęciem podawania produktu Losartan HCT Pfizer (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą cukrzycą lub bez cukrzycy, często występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, które wymagają wyrównania. Dlatego też stężenie potasu jak również wartości klirensu kreatyniny w osoczu należy ściśle kontrolować; szczególnie ściśle obserwować należy pacjentów z niewydolnością serca oraz klirensem kreatyniny od 30 do 50 ml/ min.

Jednoczesne stosowanie losartanu i hydrochlorotiazydu wraz z lekami moczopędnymi oszczędzaj ącymi potas, suplementami potasu oraz substytutami soli zawieraj ącymi potas nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

W oparciu o dane farmakokinetyczne, które wykazują znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu pacjentów z marskością wątroby, należy zachować ostrożność stosując produkt Losartan HCT Pfizer u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak jest doświadczeń terapeutycznych w leczeniu losartanem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego produkt leczniczy Losartan HCT Pfizer jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

W następstwie zahamowania aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron obserwowano zaburzenia czynności nerek z niewydolnością nerek włącznie (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak osoby z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występuj ącymi zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron obserwowano również zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy krwi u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po odstawieniu leku. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki.

Przeszczep nerki

Brak jest doświadczeń u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym aldosteronizmem przeważnie nie będą reagować na leki przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu Losartan HCT Pfizer u tych pacjentów.

Choroba niedokrwienna serca i choroba naczyń mózgowych

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i chorobą naczyń mózgowych może spowodować zawał serca lub udar mózgu.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje - tak jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna - ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i (często ostrej) niewydolności nerek.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu Tak jak w przypadku innych leków rozszerzaj ących naczynia krwionośne, wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej, lub kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu.

Różnice etniczne

Jak zaobserwowano w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inni antagoniści angiotensyny zdecydowanie mniej skutecznie zmniejszają ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania stanów małego stężenia reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża

Produktu Losartan HCT Pfizer nie należy wprowadzać do stosowania podczas ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży, chyba że dalsze leczenie losartanem i hydrochlorotiazydem uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Losartan HCT Pfizer oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych, u niektórych pacjentów może wystąpić objawowe niedociśnienie. Pacjentów należy obserwować w kierunku klinicznych objawów zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, np. zmniejszenia objętości krwi krążącej, niedoboru sodu we krwi, zasadowicy z małym stężeniem chlorków we krwi, niedoboru magnezu lub potasu we krwi, które mogą wystąpić przy współistniejącej biegunce lub wymiotach.

U tych pacjentów należy przeprowadzać okresową kontrolę stężenia elektrolitów w surowicy krwi z zachowaniem odpowiednich przerw. U pacjentów z obrzękiem, w przypadku upalnej pogody może wystąpić hiponatremia związana z rozcieńczeniem płynów.

Wpływ na metabolizm i układ wydzielania wewnętrznego

Leczenie lekami z grupy tiazydów może powodować pogorszenie tolerancji glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia lekami z grupy tiazydów może ujawnić się cukrzyca utajona.

Leki z grupy tiazydów mogą powodować zmniejszenie wydalania wapnia z moczem oraz mogą wywoływać występuj ące z przerwami, niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być dowodem występowania bezobjawowej nadczynności przytarczyc.

Przed przeprowadzaniem badań czynności przytarczyc należy zaprzestać stosowania leków z grupy tiazydów.

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów może być związane ze stosowaniem leków moczopędnych z grupy tiazydów.

U niektórych pacjentów leczenie lekami z grupy tiazydów może spowodować hiperurykemię i (lub) napady dny moczanowej. Ponieważ losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zastosowany w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem zmniejsza wywołaną nim hiperurykemię.

Zaburzenia czynności wątroby

Leki z grupy tiazydów należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępuj ącą chorobą wątroby, ponieważ mogą powodować cholestazę wewnątrzwątrobową oraz z uwagi na możliwość wystąpienia śpiączki wątrobowej w konsekwencji niewielkich zmian równowagi wodno-elektrolitowej.

Produkt Losartan HCT Pfizer jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Inne

U pacjentów przyjmujących leki z grupy tiazydów mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, niezależnie od tego czy w przeszłości występowała u nich alergia lub astma oskrzelowa. U osób stosuj ących leki z grupy tiazydów zgłaszano przypadki zaostrzenia lub wystąpienia tocznia rumieniowatego układowego.

Substancja pomocnicza

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy (patrz punkt 6.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Losartan

Stwierdzono, że ryfampicyna i flukonazol powodują zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu we krwi. Kliniczne znaczenie tych interakcji nie zostało ocenione.

Podobnie jak w przypadku innych leków, które blokują angiotensynę II lub jej działanie, jednoczesne przyjmowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolaktonu, triamterenu, amilorydu), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas, może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Nie zaleca się tego typu leczenia skojarzonego.

Podobnie jak w przypadku innych leków, które wpływaj ą na wydalanie sodu, może wystąpić zmniejszenie wydalania litu. Dlatego należy ściśle kontrolować stężenia litu w surowicy krwi, jeśli sole litu mają być stosowane jednocześnie z antagonistami receptora angiotensyny II.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tj. selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwzapalnych) oraz nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II lub leków moczopędnych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Takie połączenie należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni. Należy również rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu terapii skojarzonej oraz okresowo w dalszym czasie.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. Działania te są na ogół odwracalne.

Inne leki powodujące niedociśnienie takie jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna: jednoczesne stosowanie z tymi lekami, których działaniem głównym lub działaniem niepożądanym jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego, może zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia.

Hydrochlorotiazyd

Wymienione poniżej leki mogą oddziaływać z podanymi jednocześnie lekami moczopędnymi z grupy tiazydów:

Alkohol, barbiturany, leki narkotyczne lub przeciwdepresyjne Może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina)

Leczenie lekami z grupy tiazydów może wpływać na tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Metforminę należy stosować ostrożnie z uwagi na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, wywołanej przez możliwą czynnościową niewydolność nerek związaną ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe Nasilenie działania.

Kolestyramina i żywice kolestypolowe

Obecność żywic anionowymiennych utrudnia wchłanianie hydrochlorotiazydu. Pojedyncze dawki kolestyraminy lub żywic kolestypolowych wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego odpowiednio do 85 i 43%.

Glikokortykosteroidy, ACTH

Nasilenie niedoboru elektrolitów, szczególnie niedoboru potasu we krwi.

Aminy zwiększające ciśnienie tętnicze (np. adrenalina)

Możliwa zmniejszona reakcja na aminy zwiększające ciśnienie tętnicze, jednak nie w stopniu który wykluczałby ich działanie.

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, niedepolaryzujące (np. tubokuraryna)

Możliwe zwiększenie reakcji na leki zwiotczające mięśnie.

Lit

Leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu i znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia działań toksycznych litu; nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny (probenecyd, sulfinpyrazon i allopurynol)

Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem, ponieważ hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy. Może być konieczne zwiększenie dawki probenecydu lub sulfinpyrazonu. Jednoczesne stosowanie z lekami z grupy tiazydów może zwiększyć częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, biperyden)

Zwiększenie dostępności biologicznej leków moczopędnych z grupy tiazydów poprzez zmniejszenie motoryki żołądkowo-jelitowej oraz częstości opróżniania żołądka.

Leki cytotoksyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat)

Leki z grupy tiazydów mogą zmniejszać wydalanie przez nerki leków cytotoksycznych oraz nasilać ich działanie mielosupresyjne.

Salicylany

W przypadku dużych dawek salicylanów, hydrochlorotiazyd może zwiększać toksyczne działanie salicylanów na ośrodkowy układ nerwowy.

Metyldopa

Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występuj ącej przy jednoczesnym stosowaniu hydrochlorotiazydu i metyldopy.

Cyklosporyna

Jednoczesne leczenie z cyklosporyną może zwiększyć ryzyko wystąpienia nadmiernego stężenia kwasu moczowego we krwi oraz dolegliwości typu dny.

Glikozydy naparstnicy

Niedobór potasu lub magnezu we krwi, powodowany przez leki z grupy tiazydów, może ułatwiać wystąpienie arytmii powodowanej przez glikozydy naparstnicy.

Produkty lecznicze, na które wpływają zaburzenia równowagi potasu w surowicy krwi Zalecane jest okresowe kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi oraz badanie EKG w przypadku stosowania losartanu i hydrochlorotiazydu z produktami leczniczymi, na które wpływają zaburzenia równowagi potasu w surowicy krwi (np. glikozydami naparstnicy i lekami przeciwarytmicznymi) oraz z następuj ącymi produktami leczniczymi wywołuj ącymi torsades de pointes (częstoskurcz komorowy), w tym niektórymi lekami przeciwarytmicznymi, przy występuj ącym niedoborze potasu we krwi będącym czynnikiem predysponującym do wystąpienia torsades de pointes (częstoskurczu komorowego):

•    leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid);

•    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid);

•    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol);

•    inne (np. bepridyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna IV, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, winkamina IV).

Sole wapnia

Leki moczopędne z grupy tiazydów mogą powodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi z powodu zmniej szonego wydalania. W przypadku konieczności stosowania suplementów wapnia, należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz odpowiednio dostosować dawkowanie wapnia.

Interakcje w zakresie badań laboratoryjnych

Leki z grupy tiazydów mogą wpływać na wyniki badań czynności przytarczyc, ze względu na ich wpływ na metabolizm wapnia (patrz punkt 4.4).

Karbamazepina

Ryzyko objawowego niedoboru sodu we krwi. Konieczna jest kliniczna i biologiczna kontrola.

Czynniki kontrastujące zawierające jod

W przypadku odwodnienia spowodowanego stosowaniem leków moczopędnych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza w przypadku dużych dawek produktów zawierających jod.

Przed podaniem należy ponownie nawodnić pacjentów.

Amfoterycyna B (parenteralna), glikokortykosteroidy, ACTH lub leki przeczyszczające Hydrochlorotiazyd może zwiększyć zaburzenia elektrolitów, zwłaszcza niedobór potasu we krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów receptora angiotensyny II (ang. AIIRAs) w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRAs w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego po zastosowaniu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające; jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do inhibitorów receptora angiotensyny II, podobne ryzyko może dotyczyć całej grupy tych leków. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży, chyba że dalsze leczenie lekiem blokuj ącym receptor angiotensyny II uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie AIIRA oraz, jeśli to wskazane, rozpocząć leczenie alternatywne.

Ekspozycja na leczenie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz też punkt 5.3).

W przypadku wystąpienia ekspozycji na AIIRA od drugiego trymestru ciąży, zalecane jest badanie ultrasonograficzne czynności nerek oraz czaszki.

Niemowlęta, których matki stosowały AIIRA, należy ściśle obserwować w kierunku niedociśnienia (patrz też punkty 4.3 i 4.4).

Dane dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru, są ograniczone. Dane z badań na zwierzętach są niewystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Biorąc pod uwagę farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu, jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może osłabić perfuzję płodowo-łożyskową i wywoływać żółtaczkę, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz małopłytkowość u płodu lub noworodka.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w przypadku obrzęku ciążowego, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego, ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska bez korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy niemożliwe jest zastosowanie żadnej terapii alternatywnej.

Karmienie piersią

Losartan

Nie ma wystarczaj ących danych dotyczących stosowania produktu Losartan HCT Pfizer podczas karmienia piersią, dlatego nie zaleca się jego podawania w tym okresie. Zaleca się stosowanie innych produktów leczniczych posiadających lepszy profil bezpieczeństwa podczas karmienia piersią w szczególności, jeśli dotyczy to noworodków lub dzieci urodzonych przedwcześnie.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. Duże dawki leków moczopędnych z grupy tiazydów wywołując intensywną diurezę mogą zahamować wytwarzanie mleka. Nie zaleca się stosowania produktu Losartan HCT Pfizer podczas karmienia piersią, jeżeli jednak jest on w tym okresie stosowany, należy przyjmować możliwie najmniejszą dawkę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub senności w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej podzielono odpowiednio według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z następującym schematem:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko: nieznana:


> 1/10;

>    1/100 do < 1/10;

>    1/1000 do < 1/100;

>    1/10 000 do < 1/1000;

< 1/10 000;

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W badaniach klinicznych dotyczących skojarzonego leczenia losartanem potasu i hydrochlorotiazydem nie stwierdzono występowania specyficznych działań niepożądanych. Występowały jedynie takie działania niepożądane, jakie opisywano wcześniej w odniesieniu do losartanu potasu i (lub) do hydrochlorotiazydu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego, zawroty głowy były jedynym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem produktu leczniczego, występującym z częstością większą niż w grupie placebo, u co najmniej 1% pacjentów leczonych losartanem potasu i hydrochlorotiazydem.

Poza tymi działaniami, po wprowadzeniu produktu leczniczego od obrotu zgłaszano dalsze, następuj ące działania niepożądane:

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby.

Badania diagnostyczne

Rzadko: hiperkaliemia, zwiększenie aktywności AlAT.

Dodatkowe działania niepożądane obserwowane dla jednego z poszczególnych składników, które mogą być potencjalnymi działaniami niepożądanymi dla losartanu potasu lub hydrochlorotiazydu są następujące:

Losartan

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość, plamica Schonleina-Henocha, wybroczyny, hemoliza. Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: anoreksja, dna moczanowa.

Zaburzenia psychiczne Często: bezsenność.

Niezbyt często: niepokój, zaburzenia lękowe, napady lęku (lęk paniczny), dezorientacja, depresja, nietypowe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy, zawroty głowy.

Niezbyt często: nerwowość, parestezje, neuropatia obwodowa, drżenie, migrena, omdlenie.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, pieczenie/kłucie w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, ból zamostkowy, dławica piersiowa, blok AV stopnia II, incydent naczyniowo-mózgowy, zawał serca, kołatanie serca, niemiarowość (migotanie przedsionków, rzadkoskurcz zatokowy, częstoskurcz, częstoskurcz komorowy, migotanie komór).

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok.

Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w gardle, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, katar, przekrwienie dróg oddechowych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, nudności, biegunka, niestrawność.

Niezbyt często: zaparcia, ból zębów, suchość w ustach, wzdęcia, zapalenie żołądka, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieznana: zaburzenia czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: łysienie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, pokrzywka, poty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: skurcz mięsni, ból pleców, ból kończyn dolnych, ból mięśni.

Niezbyt często: ból ramion, obrzęk stawów, ból w kolanie, ból mięśniowo-szkieletowy, ból barku, sztywność, ból stawów, zapalenie stawów, ból biodra, ból włókien mięśniowych, osłabienie mięśni. Nieznana: rabdomioliza.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: moczenie nocne, częste oddawanie moczu, zakażenie dróg moczowych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zmniejszony popęd płciowy, impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często: obrzęk twarzy, gorączka.

Badania diagnostyczne

Często: hiperkaliemia, nieznaczne zmniejszenie hematokrytu i stężenia hemoglobiny. Niezbyt często: nieznacznie zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi. Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, plamica, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: anoreksja, hiperglikemia, nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, niedobór potasu we krwi, niedobór sodu we krwi.

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: przemijające niewyraźne widzenie, widzenie na żółto.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zapalenie naczyń powodujące martwicę (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zespół ostrego wyczerpania oddechowego, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zapalenie ślinianki, skurcze, podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: żółtaczka (cholestaza wewnątrzwątrobowa), zapalenie trzustki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło, pokrzywka, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: cukromocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: gorączka, zawroty głowy.

4.9 Przedawkowanie

Brak specyficznych danych dotyczących leczenia przedawkowania produktu leczniczego Losartan HCT Pfizer. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Należy odstawić produkt Losartan HCT Pfizer i ściśle obserwować pacjenta. Sugerowane środki zaradcze obejmują wywołanie wymiotów, jeśli przedawkowanie nastąpiło niedawno oraz poprawę odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej, leczenie śpiączki wątrobowej i niedociśnienia przy pomocy ustalonych metod postępowania.

Losartan

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania u ludzi. Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i częstoskurcz; z powodu pobudzenia układu przywspółczulnego (nerwu błędnego) może wystąpić rzadkoskurcz. W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące.

Losartanu ani jego czynnych metabolitów nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

Hydrochlorotiazyd

Najczęściej występują objawy spowodowane utratą elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) oraz odwodnieniem spowodowanym nadmiernym działaniem moczopędnym. Jeśli jednocześnie podawane są preparaty naparstnicy, hipokaliemia może uwydatnić niemiarowość pracy serca.

Nie ustalono, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora angiotensyny II i leki moczopędne. Kod ATC: C09DA01.

Losartan - Hydrochlorotiazyd

Wykazano, że substancje czynne produktu Losartan HCT Pfizer działają addycyjnie i zmniejszają ciśnienie tętnicze w większym stopniu niż każda z tych substancji osobno. Uważa się, że jest to wynikiem uzupełniającego się działania obu substancji. Ponadto w wyniku działania moczopędnego, hydrochlorotiazyd zwiększa aktywność reninową osocza, zwiększa wydzielanie aldosteronu, zmniejsza stężenie potasu w surowicy i zwiększa stężenie angiotensyny II. Podanie losartanu hamuje wszystkie fizjologiczne działania angiotensyny II, a poprzez hamowanie wydzielania aldosteronu może również zmniejszać utratę potasu związaną ze stosowaniem leku moczopędnego.

Wykazano, że losartan ma łagodne i przemijające działanie zwiększające wydalanie kwasu moczowego. Stwierdzono, że hydrochlorotiazyd powoduje umiarkowane zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy; leczenie skojarzone losartanu i hydrochlorotiazydu zmniejsza hiperurykemię spowodowaną przez lek moczopędny.

Działanie przeciwnadciśnieniowe produktu Losartan HCT Pfizer utrzymuje się 24 godziny.

W badaniach klinicznych trwających co najmniej rok działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymywało się podczas ciągłego stosowania leku. Pomimo znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, podawanie produktu Losartan HCT Pfizer nie wywierało istotnego klinicznie wpływu na częstość akcji serca. W badaniach klinicznych po 12 tygodniach stosowania 50 mg losartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu, zmniejszenie rozkurczowego ciśnienienia tętniczego w pozycji siedzącej wynosiło średnio do 13,2 mmHg.

Losartan HCT Pfizer skutecznie zmniejsza ciśnienie tętnicze u mężczyzn i kobiet, osób rasy czarnej i osób innych ras oraz u pacjentów młodszych (< 65 lat) i starszych (> 65 lat). Produkt ten jest skuteczny w leczeniu wszystkich stopni nadciśnienia.

Losartan

Losartan jest syntetycznym antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATi), stosowanym doustnie. Angiotensyna II silnie zwęża naczynia krwionośne i jest głównym aktywnym hormonem układu renina-angiotensyna oraz ważnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II wiąże się z receptorami ATi występującymi w wielu tkankach (np. mięśniach gładkich naczyń, nadnerczach, nerkach i sercu) i wywołuje wiele istotnych działań biologicznych, w tym zwężanie naczyń i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II pobudza także proliferację komórek mięśni gładkich.

Losartan selektywnie blokuje receptor AT1. Zarówno losartan, jak i jego farmakologicznie czynny metabolit, kwas karboksylowy (E 3174), hamują in vitro oraz in vivo wszystkie istotne fizjologicznie działania angiotensyny II, niezależnie od jej pochodzenia lub drogi syntezy.

Losartan nie pobudza ani nie blokuje receptorów innych hormonów lub kanałów jonowych, które są istotne w procesach regulacji czynności układu krążenia. Ponadto losartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (kinazy II), enzymu, który powoduje rozkład bradykininy. Dzięki temu nie nasilają się działania niepożądane związane z działaniem bradykininy.

Podczas podawania losartanu usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II i wydzielaniem reniny powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza (PRA). Zwiększenie aktywności reninowej osocza prowadzi do zwiększenia stężenia angiotensyny II w osoczu. Jednak pomimo tego zwiększenia, działanie przeciwnadciśnieniowe i zmniejszone stężenie aldosteronu w osoczu utrzymują się, co świadczy o skutecznym zablokowaniu receptorów angiotensyny II. Po zakończeniu leczenia losartanem wartości PRA i stężenie angiotensyny II powraca w ciągu 3 dni do wartości początkowych.

Zarówno losartan jak i jego główny czynny metabolit, wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2. Czynny metabolit jest 10 do 40 razy bardziej skuteczny niż losartan przy porównaniu takiej samej masy obu substancji.

W badaniu zaplanowanym w celu określenia częstości występowania kaszlu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu do pacjentów leczonych inhibitorami ACE wykazano, że częstość występowania kaszlu zgłaszanego przez pacjentów leczonych losartanem lub hydrochlorotiazydem była podobna i była znacząco mniejsza niż w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE. Ponadto w ogólnej analizie 16 badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 4131 pacjentów, częstość spontanicznego zgłaszania kaszlu w grupie pacjentów leczonych losartanem była podobna (3,1%) jak w grupie pacjentów leczonych placebo (2,6%) lub w grupie przyjmującej hydrochlorotiazyd (4,1%), podczas gdy w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE wynosiła 8,8%.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i białkomoczem bez współistniejącej cukrzycy, podawanie losartanu potasu powodowało istotne zmniejszenie białkomoczu, zmniejszenie wydalania albumin i immunoglobuliny G. Losartan utrzymuje wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną. Na ogół u większości pacjentów losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (zwykle < 0,4 mg/dl), które utrzymuje się podczas długotrwałego stosowania.

Losartan nie wpływa na czynność autonomicznego układu nerwowego i stężenie norepinefryny w osoczu.

U pacjentów z niewydolnością lewej komory serca, losartan podawany w jednorazowej dawce dobowej 25 mg lub 50 mg powodował korzystne działania hemodynamiczne i neurohormonalne, charakteryzujące się odpowiednio: zwiększeniem wskaźnika sercowego i zmniejszeniem ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej, zmniejszeniem oporu naczyniowego, zmniejszeniem średniego ciśnienia

W kontrolowanych badaniach klinicznych, podanie losartanu raz na dobę pacjentom z łagodnym do umiarkowanego pierwotnym nadciśnieniem tętniczym powodowało statystycznie znamienne zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Porównanie ciśnienia tętniczego mierzonego 24 godziny po podaniu produktu z ciśnieniem mierzonym od 5 do 6 godzin po jego przyjęciu wykazało, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 godziny; naturalny rytm dobowy był zachowany. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi pod koniec odstępu pomiędzy dawkami stanowiło około 70 do 80% zmniejszenia ciśnienia stwierdzanego po 5 do 6 godzinach od przyjęcia dawki.

Odstawienie losartanu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie powodowało nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego (brak efektu „odbicia"). Pomimo znaczącego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, podawanie losartanu nie miało istotnego klinicznie wpływu na częstość akcji serca.

Losartan jest równie skuteczny u mężczyzn jak i u kobiet oraz u pacjentów młodszych (w wieku poniżej 65 lat) i u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem.

Badanie LIFE

Badanie o nazwie LIFE (ang. Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) było randomizowanym badaniem z zastosowaniem potrójnie ślepej próby z aktywną kontrolą, w którym uczestniczyło 9193 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat i potwierdzonym w EKG przerostem lewej komory serca. Pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej raz na dobę losartan w dawce 50 mg lub do grupy stosującej raz na dobę atenolol w dawce 50 mg. Jeśli nie uzyskano docelowej wartości ciśnienia tętniczego (< 140/90 mmHg), najpierw dodawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg), a następnie, w razie potrzeby, zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz na dobę. W razie konieczności, aby osiągnąć docelowe ciśnienie tętnicze, do schematu leczenia dodawano inne leki przeciwnadciśnieniowe, z wyjątkiem inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II czy beta-adrenolityków.

Średni okres obserwacji wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowy punkt końcowy był złożony i obejmował zachorowalność i śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych, oceniane jako zmniejszenie łącznej częstości występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarów mózgu i zawałów serca. Ciśnienie tętnicze zmniej szyło się znacząco do podobnych wartości w obu grupach. Leczenie losartanem doprowadziło do 13% zmniejszenia ryzyka (p=0,021, 95% przedział ufności 0,77-0,98) w porównaniu z atenololem wśród pacjentów, u których wystąpił pierwszorzędowy złożony punkt końcowy. Było to głównie wynikiem zmniejszenia częstości występowania udarów mózgu. Leczenie losartanem zmniejszało ryzyko udaru mózgu o 25% w porównaniu z atenololem (p=0,001, 95% przedział ufności 0,63-0,89). Częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawałów serca w leczonych grupach nie różniły się znacząco.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym z grupy tiazydów. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego leków moczopędnych z grupy tiazydów nie jest całkowicie znany. Tiazydy wpływają na mechanizm wchłaniania zwrotnego elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków (w przybliżeniu w równoważnych ilościach). Moczopędne działanie hydrochlorotiazydu zmniejsza objętość osocza, zwiększa aktywność reniny w osoczu oraz zwiększa wydzielanie aldosteronu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wydalania w moczu potasu i dwuwęglanów oraz zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi. W powiązaniu z układem renina-aldosteron pośredniczy angiotensyna II i dlatego jednoczesne stosowanie antagonistów

ływa na odwrócenie utraty potasu związanej z moczopędnym działaniem

leków z grupy tiazydów.

Po podaniu doustnym działanie moczopędne leku rozpoczyna się w ciągu 2 godzin; działanie maksymalne występuje po około 4 godzinach i trwa od 6 do 12 godzin, działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się do 24 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Losartan

Po podaniu doustnym losartan jest dobrze wchłaniany i podlega efektowi pierwszego przejścia, z utworzeniem czynnego metabolitu, kwasu karboksylowego i innych nieczynnych metabolitów. Dostępność biologiczna losartanu podawanego w tabletkach wynosi około 33%. Średnie stężenia maksymalne losartanu i jego czynnego metabolitu występują odpowiednio po 1 godzinie i po 3 do 4 godzin. Nie występowały istotne klinicznie działania w zakresie profilu stężenia losartanu w osoczu, gdy podawany był ze standardowym posiłkiem.

Dystrybucja

Losartan

Zarówno losartan, jak i jego czynny metabolit są w > 99% związane z białkami osocza, głównie z albuminami. Całkowita objętość dystrybucji losartanu wynosi 34 litry. Badania na szczurach wykazały, że losartan słabo przenika lub wcale nie przenika przez barierę krew-mózg.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko i do mleka ludzkiego. Nie przenika natomiast przez barierę krew-mózg.

Metabolizm

Losartan

Około 14% dawki losartanu podanej dożylnie lub doustnie jest przekształcane w czynny metabolit. Po doustnym i dożylnym podaniu losartanu potasu znakowanego węglem 14C, aktywność promieniotwórcza w osoczu była związana głównie z losartanem i jego czynnym metabolitem.

U około jednego procenta badanych stwierdzono minimalne przekształcenie losartanu w czynny metabolit. Oprócz czynnego metabolitu powstają metabolity nieczynne, w tym dwa główne, powstające w wyniku hydroksylacji bocznego łańcucha butylowego oraz jeden o mniejszym znaczeniu, glukuronian N-2-tetrazolowy.

Wydalanie

Losartan

Klirensy osoczowe losartanu i jego czynnego metabolitu wynoszą odpowiednio około 600 ml/min i 50 ml/min. Klirensy nerkowe losartanu i jego czynnego metabolitu wynoszą odpowiednio 74 ml/min i 26 ml/min. Po podaniu doustnym losartanu około 4% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, a około 6% dawki jest wydalane w moczu w postaci czynnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu jest liniowa do dawki doustnej 200 mg.

Po podaniu doustnym stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu zmniejszają się w sposób wielowykładniczy, a ich okresy półtrwania wynoszą odpowiednio około 2 godzin i od 6 do 9 godzin. Podczas podawania raz na dobę dawki do 100 mg, nie stwierdza się istotnej kumulacji w osoczu ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu.

W procesie eliminacji losartanu i jego metabolitów ma znaczenie zarówno wydalanie z żółcią, jak i w moczu. Po doustnym podaniu losartanu znakowanego węglem 14C około 35% aktywności promieniotwórczej wykrywa się w moczu, a 58% w kale.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, lecz szybko wydalany przez nerki. Obserwując stężenie leku w osoczu przez co najmniej 24 godziny stwierdzono, że okres półtrwania wynosi od 5,6 do 14,8 godzin. Co najmniej 61% dawki podanej doustnie jest wydalane w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin.

Charakterystyka farmakokinetyczna produktu w różnych grupach pacjentów

Losartan-Hydrochlorotiazyd

Stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu oraz wchłanianie hydrochlorotiazydu u osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem nie różniły się w sposób istotny od obserwowanych u młodszych osób z nadciśnieniem.

Losartan

Po podaniu doustnym losartanu pacjentom z łagodną do umiarkowanej poalkoholową marskością wątroby, stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu były odpowiednio 5 i 1,7 razy większe niż u młodych ochotników płci męskiej.

Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Potencjał toksyczności połączenia losartanu i hydrochlorotiazydu oceniano w badaniach toksyczności przewlekłej przez okres do sześciu miesięcy u szczurów i psów, po podaniu doustnym. Zaobserwowane w tych badaniach zmiany wywoływane były głównie przez losartan. Podawanie połączenia losartanu i hydrochlorotiazydu powodowało zmniejszenie wartości parametrów dotyczących krwinek czerwonych (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w surowicy krwi, zmniej szenie masy serca (bez zmian histologicznych) i zmiany w przewodzie pokarmowym (uszkodzenie błony śluzowej, owrzodzenie, nadżerki, krwawienia). Nie uzyskano dowodów teratogennego działania u szczurów lub królików leczonych połączeniem losartanu i hydrochlorotiazydu. Toksyczność płodową u szczurów, wykazaną przez nieznaczne zwiększenie nadliczbowych żeber w pokoleniu F1 obserwowano, gdy samice były leczone przed zajściem w ciążę i w czasie ciąży. Tak jak obserwowano w badaniach dotyczących stosowania samego losartanu, działania niepożądane dotyczące płodu i nowonarodzonych osobników, w tym toksyczność nerkowa oraz śmierć płodowa wystąpiły, gdy ciężarna samica szczura leczona była połączeniem losartanu i hydrochlorotiazydu w późnym okresie ciąży i (lub) podczas karmienia piersią.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Skrobia żelowana, kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki: Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień chinolinowa, lak (E 104) [tylko w 50 mg + 12,5 mg i 100 mg + 25 mg]

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Losartan HCT Pfizer jest dostępny w blistrach PVC/Aclar/Aluminium i butelkach z HDPE z zamknięciem z PP.

Wielkości opakowań:

Blister: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 280 i 500 tabletek powlekanych Butelka: 14 i 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Losartan HCT Pfizer