Imeds.pl

Losartan Hct Pfizer 50 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losartan HCT Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan HCT Pfizer

3.    Jak stosować lek Losartan HCT Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losartan HCT Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Losartan HCT Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Losartan HCT Pfizer jest połączeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu). Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która wiąże się z receptorami występuj ącymi w naczyniach krwionośnych i powoduje ich skurcz, tym samym zwiększając ciśnienie tętnicze krwi. Losartan uniemożliwia wiązanie angiotensyny II z tymi receptorami, rozkurczając naczynia krwionośne, co z kolei powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie soli i wody przez nerki i w ten sposób również zmniejsza ciśnienie tętnicze.

Losartan HCT Pfizer jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan HCT Pfizer

Kiedy nie stosować leku Losartan HCT Pfizer

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na losartan, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje będące pochodnymi sulfonamidu (np. inne leki z grupy tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne takie jak kotrymoksazol, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza).

•    Powyżej 3. miesiąca ciąży (nie zaleca się również przyjmowania leku Losartan HCT Pfizer we wczesnej ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek lub gdy nerki nie wytwarzają moczu.

• Jeśli pacjent ma małe stężenie potasu, sodu lub duże stężenie wapnia we krwi, takie których nie można wyrównać leczeniem.

•    Jeśli pacjent cierpi na dnę moczanową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Pfizer we wczesnej ciąży. Leku nie wolno stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Losartan HCT Pfizer powiadomić lekarza:

• Jeśli pacjent kiedykolwiek miał obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjent stosuje leki moczopędne.

•    Jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli.

•    Jeśli u pacjenta występuj ą lub występowały nasilone wymioty i (lub) biegunka.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność serca.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan HCT Pfizer i punkt 3 „Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów”).

• Jeśli pacjent ma zwężone tętnice prowadzące do nerek (zwężenie tętnic nerkowych) lub jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę, lub pacjent niedawno przebył przeszczep nerki.

•    Jeśli pacjent ma zwężone tętnice (miażdżyca tętnic), dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej z powodu osłabionej czynności serca).

• Jeśli pacjent ma „zwężoną zastawkę aortalną lub dwudzielną" (zwężenie zastawek serca) lub „kardiomiopatię przerostową" (choroba powodująca zgrubienie mięśnia sercowego).

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę.

•    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

•    Jeśli pacjent ma lub miał alergię, astmę lub objawy powodujące ból stawów, wysypkę skórną i gorączkę (toczeń rumieniowaty układowy).

•    Jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia lub małe stężenie potasu we krwi, lub jeśli pacjent stosuje dietę niskopotasową.

•    Jeśli pacjent odczuwa potrzebę znieczulenia (nawet u dentysty), lub pacjent jest przed zabiegiem chirurgicznym, lub jeśli u pacjenta planowane jest badanie czynności gruczołów przytarczycowych, pacjent musi poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu tabletek zawierających losartan potasu i hydrochlorotiazyd.

• Jeśli u pacjenta stwierdzono pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy).

Inne leki i Losartan HCT Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Substancje moczopędne takie jak hydrochlorotiazyd zawarte w leku Losartan HCT Pfizer mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie należy przyjmować preparatów zawierających lit jednocześnie z lekiem Losartan HCT Pfizer bez ścisłej kontroli lekarza.

Wskazane mogą być szczególne środki ostrożności (np. badania krwi), jeśli pacjent przyjmuje: suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki moczopędne oszczędzające potas, inne leki moczopędne, niektóre leki przeczyszczające, leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, leki stosowane w celu kontroli rytmu serca lub w cukrzycy (leki doustne lub insuliny).

Dla lekarza istotne są również informacje czy pacjent przyjmuje:

•    inne leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi,

•    glikokortykosteroidy,

•    leki stosowane w leczeniu raka,

•    leki przeciwbólowe,

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych,

•    leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów,

•    żywice stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu takie jak kolestyramina,

•    leki zwiotczające mięśnie,

•    leki nasenne,

•    leki z grupy opioidów, takie j ak morfina,

•    „aminy zwiększające ciśnienie tętnicze" takie jak adrenalina lub inne leki z tej samej grupy,

•    leki stosowane w cukrzycy: doustne lub insuliny.

O stosowaniu leku Losartan HCT Pfizer należy poinformować lekarza w przypadku planowanego badania radiograficznego z podaniem środków kontrastuj ących zawierających jod.

Losartan HCT Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się, aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania leku: alkohol i lek Losartan HCT Pfizer mogą nasilać swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może przeciwdziałać działaniu leku Losartan HCT Pfizer.

Losartan HCT Pfizer może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Zwykle w tych przypadkach lekarz zaleci odstawienie leku zanim pacjentka będzie w ciąży lub tak szybko jak tylko się dowie, że jest w ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartan HCT Pfizer. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Pfizer we wczesnej ciąży. Leku nie wolno stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpoczęcie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Pfizer podczas karmienia piersią. W przypadku kobiet, które chcą karmić piersią lekarz może zalecić inną terapię, zwłaszcza, gdy dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania leku Losartan HCT Pfizer u dzieci, dlatego leku nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Działanie i tolerancja leku Losartan HCT Pfizer są równie dobre u większości osób w podeszłym wieku i dorosłych. U większości pacjentów w podeszłym wieku wymagana jest taka sama dawka leku, co u pacjentów dorosłych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem nie należy wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn), dopóki nie będzie wiadomo jak ten lek wpływa na organizm pacjenta.

Lek Losartan HCT Pfizer zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Jak stosować lek Losartan HCT Pfizer

3.


Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce tego leku, w zależności od stanu pacjenta oraz innych przyjmowanych przez pacjenta leków. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losartan HCT Pfizer tak długo jak zalecił lekarz w celu utrzymania równomiernej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka u większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym to 1 tabletka leku Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg na dobę w celu kontroli ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Dawkę można zwiększyć do 2 tabletek leku Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg raz na dobę lub zmienić na 1 tabletkę leku Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg (większą dawkę) na dobę. Maksymalna dawka dobowa leku Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg to 2 tabletki na dobę lub 1 tabletka na dobę w przypadku leku Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losartan HCT Pfizer

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. Przedawkowanie może spowodować spadek ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, słaby puls, zmiany parametrów krwi oraz odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Losartan HCT Pfizer

Należy starać się przyjmować lek Losartan HCT Pfizer codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak w przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej. Należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Losartan HCT Pfizer i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

ciężka reakcja alergiczna (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występuj ące działanie niepożądane (zgłaszane u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów). Może wymagać natychmiastowej interwencji medycznej lub hospitalizacji.

Zgłaszano następuj ące działania niepożądane:

Często (występują u mniej niż 1 na 10pacjentów, lecz u więcej niż 1 na 100pacjentów):

   Kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zaburzenia zatok.

•    Biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność.

•    Ból mięśni lub skurcze, ból nóg, ból pleców.

•    Bezsenność, ból głowy, zawroty głowy.

•    Osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej.

• Zwiększone stężenie potasu we krwi (które może powodować zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100pacjentów, lecz u więcej niż 1 na 1 000pacjentów):

   Anemia, czerwone lub brunatne plamy na skórze (czasami głównie na stopach, nogach, ramionach i pośladkach z bólem stawów, opuchnięciem dłoni i stóp oraz bólem brzucha), zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, zaburzenia krzepnięcia i siniaki.

•    Utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub pełnoobjawowa dna moczanowa, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zaburzone stężenie elektrolitów we krwi.

•    Niepokój, nerwowość, zaburzenia lękowe z napadami lęku (nawracające napady paniki), dezorientacja, depresja, nietypowe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci.

•    Uczucie mrowienia i drętwienia lub podobne odczucia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenie.

• Niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oczach, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia, widzenie na żółto.

•    Uczucie dzwonienia, brzęczenia, ryku lub trzasku w uszach.

• Niskie ciśnienie tętnicze, które może być związane ze zmianami pozycji ciała (zawroty głowy lub uczucie osłabienia po zmianie pozycji ciała, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzony rytm serca, incydent naczyniowo-mózgowy (ang. TIA, transient ischemic attack, „mini-udar"), zawał serca, kołatanie serca.

• Zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub sińcami.

• Ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, obecność wody w płucach (która powoduje trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, przekrwienie.

• Zaparcie, wzdęcie, rozstrój żołądka, skurcze żołądka, wymioty, suchość w ustach, zapalenie ślinianek, ból zębów.

•    Żółtaczka (zażółcenie białkówek oczu i skóry), zapalenie trzustki.

• Pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, wrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca z zaczerwienieniem, pocenie, łysienie.

•    Ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, obrzęk stawów, sztywność, osłabienie mięśni.

•    Częste oddawanie moczu, w tym w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu.

•    Zmniejszony popęd płciowy, impotencj a.

•    Obrzęk twarzy, gorączka.

Rzadko (występują u więcej niż u 1 na 10 000pacjentów i mniej niż u 1 na 1000pacjentów):

   Zapalenie wątroby, zmienione wyniki badań czynności wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Ból mięśni o niewyjaśnionej przyczynie z towarzyszącym ciemnym (kolor herbaty) zabarwieniem moczu (rabdomioliza).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Losartan HCT Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku i (lub) etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Losartan HCT Pfizer

Substancjami czynnymi leku są losartan potasu i hydrochlorotiazyd.

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg zawiera 100 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg zawiera 100 mg losartanu potasu i 25 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza 6 cp, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa, lak (E 104) [tylko w 50 mg + 12,5 mg i 100 mg + 25 mg].

Jak wygląda lek Losartan HCT Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Losartan HCT Pfizer, 50 mg + 12,5 mg

Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „E” po jednej stronie i cyframi „48” po drugiej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 12,5 mg

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „F” po jednej stronie i cyframi „74” po drugiej.

Losartan HCT Pfizer, 100 mg + 25 mg

Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, oznaczone literą „E” po jednej stronie i cyframi „49” po drugiej.

Lek Losartan HCT Pfizer jest dostępny w blistrach PVC/Aclar/Aluminium i butelkach z HDPE z zamknięciem z PP.

Wielkości opakowań:

Blister: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 280 i 500 tabletek powlekanych.

Butelka: 14 i 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 280 i 500 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Localita Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Niemcy:

Grecja:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Litwa:

Luksemburg:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Hiszpania:


Szwecja:

Wielka Brytania:


Losartan/HCT Pfizer 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg Filmtabletten

LOSARTAN/HCT Pfizer 50 MG/12.5 MG, 100 MG/12.5 MG & 100 MG/25 MG comprimes pellicules

Losartankalium / Hydrochlorthiazid ”Pfizer”

Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PFIZER 50 mg /12,5 mg, 100 mg /12,5 mg & 100 mg /25 mg comprime pellicule

Losartan-Kalium comp. Pfizer 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg Filmtabletten

Losartan/Hydrochlorothiazide Pfizer

Losartan/HCT Pfizer 50 mg/12.5 mg, 100 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg filmtabletta

Losartan potassium/Hydrochlorothiazide Pfizer 50 mg/12.5 mg, 100 mg/12.5 mg, 100 mg/25 mg film-coated tablets

Losartan e idroclorotiazide Pfizer 50 mg + 12,5 mg, 100 mg + 12,5 mg & 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film

Losartan / Hydrochlorothiazide Pfizer 50 mg / 12.5 mg, 100 mg / 12.5 mg & 100 mg / 25 mg plevele dengtos tabletes

LOSARTAN/HCT Pfizer 50 MG/12.5 MG, 100 MG/12.5 MG & 100 MG/25 MG comprimes pellicules

Losartankalium/hydrochloorthiazide Pfizer 50 mg / 12.5 mg, 100 mg / 12.5 mg &

100 mg / 25 mg filmomhulde tabletten

Losartan/Hydrochloorthiazide Pfizer

Losartan HCT Pfizer

Losartan + Hidroclorotiazida Parke-Davis

Losartan / Hidroclorotiazida Pharmacia 50 mg / 12,5 mg & 100 mg / 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG; Losartan / Hidroclorotiazida Pharmacia 100 mg / 12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula Losartan/Hydrochloorthiazide Pfizer

Losartan potassium / Hydrochlorothiazide 50 mg / 12.5 mg, 100 mg / 12.5 mg & 100 mg / 25 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7