+ iMeds.pl

Losartan hct tecnimede 50 mg + 12,5 mgUlotka Losartan hct tecnimede

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Losartan HCT Tecnimede, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Tecnimede, 100 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Losartan HCT Tecnimede, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Losartan potasowy + Hydrochlorotiazyd

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Losartan HCT Tecnimede i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan HCT Tecnimede

3.    Jak stosować lek Losartan HCT Tecnimede

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losartan HCT Tecnimede

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOSARTAN HCT TECNIMEDE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Losartan HCT Tecnimede jest połączeniem antagonisty receptora angiotensyny II (losartanu) i leku moczopędnego (hydrochlorotiazydu).

Lek Losartan HCT Tecnimede wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSARTAN HCT TECNIMEDE

Kiedy nie stosować leku Losartan HCT Tecnimede

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na losartan, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje będące pochodnymi sulfonamidu (np. inne leki z grupy tiazydów, niektóre leki przeciwbakteryjne, takie jak kotrimoksazol; w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem).

•    jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (lepiej jest też unikać stosowania leku Losartan HCT Tecnimede we wczesnej ciąży - patrz punkt Ciąża).

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek lub gdy nerki nie wytwarzają moczu.

•    jeśli u pacjenta występuje małe potasu, małe sodu lub duże stężenie wapnia we krwi, których nie można wyrównać leczeniem.

•    jeśli u pacjenta występuje dna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Losartan HCT Tecnimede

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży (lub może bvć w ciąży). Nie zaleca się stosowania leku Losartan / Hydrochlorotiazyd Tecnimede we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po 3, miesiącu ciąży, ponieważ może spowodować poważne szkody dla dziecka, jeśli będzie stosowany na tym etapie ciąży (patrz punkt dotyczący ciąży).

Przed przyjęciem leku Losartan HCT Tecnimede należy' powiadomić lekarza:

•    jeśli u pacjenta występował uprzednio obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka

•    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne

•    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały nasilone wymioty i (lub) biegunka

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan HCT Tecnimede” i 3 „Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów”)

•    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic prowadzących do nerek (zwężenie tętnic nerkowych) lub jeśli pacjent ma tylko jedną czynną nerkę, lub jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę

•    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (miażdżyca tętnic), dławca piersiowa (ból w klatce piersiowej z powodu osłabionej czynności serca)

•    jeśli u pacjenta występuje „zwężenie zastawki aortalnej lub mitra! nej” (zwężenie zastawek serca) lub „kardiomiopatia przerostowa” (choroba powodująca pogrubienie mięśnia sercowego)

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca

•    jeśli u pacjenta występowała dna

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała alergia, astma lub choroba powodująca ból stawów, wysypkę skórną i gorączkę (toczeń rumieniowaty układowy)

•    jeśli u pacjenta występuje duże stężenie wapnia lub małe stężenie potasu we krwi lub jeśli pacjent jest na diecie z małą ilością potasu

•    jeśli u pacjenta występuje potrzeba znieczulenia (nawet u dentysty) lub pacjent jest przed zabiegiem chirurgicznym lub jeśli u pacjenta planowane jest badanie czynności przytarczyc, pacjent musi poinformować lekarza lub personel medyczny o promowaniu tabletek zawierających losartan potasowy i hydrochlorotiazyd

•    jeśli u pacjenta występuje hiperaldosteronizm pierwotny (zespół związany ze zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami tych gruczołów).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki moczopędne, takie jak hydrochlorotiazyd zawarty w leku Losartan HCT Tecnimede mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami. Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy przyjmować preparatów zawierających lit. Szczególne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być odpowiednie, jeśli pacjent przyjmuje suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, inne leki moczopędne (diuretyki), niektóre leki przeczyszczające, leki stosowane w leczeniu dny, leki stosowane w celu kontroli Tytmu serca lub cukrzycy (leki doustne lub insulina). Dla lekarza ważne jest również, aby wiedział, czy pacjent przyjmuje inne leki w celu zmniejszenia ciśnienia krwi, steroidy, leki stosowane w leczeniu nowotworów, leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub zapalenia stawów, żywice stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu, takie jak kolestyramina, leki zwiotczające mięśnie, tabletki nasenne, leki z grupy opioidów, takie jak morfina, „aminy presyjne”, takie jak adrenalina, lub inne leki z tej samej grupy.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Losarían HCT Tecnimede w przypadku planowanego podania środków kontrastujących zawierających jod.

Stosowanie leku Losarían HCT Tecnimede z jedzeniem i piciem

Zaleca się aby pacjent nie pił alkoholu podczas stosowania tych tabletek: alkohol i tabletki leku Losarían HCT Tecnimede mogą zwiększać wzajemnie swoje działanie.

Sól zawarta w diecie w zbyt dużych ilościach może przeciwdziałać działaniu tabletek leku Losartan HCT Tecnimede.

Lek Losartan HCT Tecnimede może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Naieży powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży Club może być w ciazvV Lekarz normalnie zaleci przerwanie leczenia lekiem Losartan HCT Tecnimede przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu zajścia w ciążę, i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Losartan HCT Tecnimede. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Tecnimede we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może spowodować poważne szkody dla dzieckajeśli będzie stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Losartan HCT Tecnimede u matek karmiących piersią; lekarz może wybrać inną metodę leczenia, jeśli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią. Dotyczy to szczególnie pacjentek karmiących noworodki lub wcześniaki.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie i dzieci i młodzieży

Bark doświadczeń dotyczących stosowania leku Losartan HCT Tecnimede u dzieci. Dlatego leku Losartan HCT Tecnimede nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Lek Losartan HCT Tecnimede działa tak samo dobrze i jest równie dobrze tolerowany przez większość osób w podeszłym wieku, jak i młodszych dorosłych pacjentów. Większość pacjentów w podeszłym wieku wymaga takiej samej dawki jak pacjenci w młodszym wieku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi (na przykład prowadzenia samochodu lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn), dopóki nie będzie wiadomo, jak pacjent toleruje lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Losartan HCT Tecnimede

Lek Losartan HCT Tecnimede zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSARIAN HCT TECNIMEDE

Lek Losarían HCT Tecnimede należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce leku Losarían HCT Tecnimede, w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowanych innych leków. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Losarían HCT Tecnimede tak długo, jak zalecił lekarz w celu utrzymania stałej kontroli ciśnienia krwi.

Wysokie ciśnienie krwi

Zazwyczaj stosowana dawka leku Losarían HCT Tecnimede dla większości pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi wynosi 1 tabletkę o mocy 50mg+12,5 mg na dobę w celu kontroli ciśnienia krwi przez okres do 24 godzin. Dawkę tę lekarz może zwiększyć do 2 tabletek o mocy 50 mg + 12,5 mg raz na dobę lub zmienić na 1 tabletkę leku Losarían HCT Tecnimede o mocy 100 mg + 25 mg (większa dawka) na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 tabletki o mocy 50 mg +12,5 mg lub 1 tabletka o mocy 100 mg + 25 mg.

Linia podziału na tabletkach leku Losarían HCT Tecnimede o mocy 50 mg + 12,5 mg i leku Losarían HCT Tecnimede o mocy 100 mg + 25 mg ma jedynie na celu ułatwienie przełamania tabletki w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podziału na równe dawki.

Lek Losarían HCT Tecnimede 100 mg + 12,5 mg przeznaczony jest dla tych pacjentów, u których dawka losartanu stosowanego jako jedynego leku została zwiększona do 100 mg i którzy wymagają dodatkowego obniżenia ciśnienia krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losarían HCT Tecnimede

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. Przedawkowanie może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, zwolnienie tętna, zmiany w składzie krwi oraz odwodnienie.

Pominięcie zastosowania leku Losarían HCT Tecnimede

Należy starać się przyjmować lek Losarían HCT Tecnimede codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak w przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej. Należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Losarían HCT Tecnimede może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Losarían HCT Tecnimede i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, występujące u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. Może być konieczna pilna pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Działania niepożądane leku zostały sklasyfikowane w następujący sposób:

Bardzo często: często:


niezbyt często: rzadko:


bardzo rzadko: nieznana:


występujące częściej niż u ] na 10 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Zarejestrowano następujące działania niepożądane:

Często:

•    Kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, choroby zatok,

•    Biegunka, ból brzucha, nudności, niestrawność,

•    Ból mięśni lub skurcze, ból nóg, ból pleców,

•    Bezsenność, ból głowy, zawroty głowy,

•    Osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej,

•    Zwiększone stężenie potasu we krwi (które może powodować zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie hemoglobiny we krwi.

Niezbyt często:

Niedokrwistość, czerwone lub brunatne plamy na skórze (czasami głównie na stopach, nogach,

ramionach i pośladkach z bólem stawów, opuchnięciem dłoni i stóp oraz bólem żołądka),

zasinienie, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, zaburzenia krzepnięcia i wybroczyny.

•    Utrata apetytu, zwiększone stężenie kwasu moczowego lub jawna dna, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zaburzone stężenia elektrolitów we krwi,

•    Niepokój, nerwowość, zaburzenia o typie paniki (nawracające napady paniki), dezorientacja, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci,

•    Uczucie mrowienia i drętwienia, ból kończyn, drżenia, migrena, omdlenie,

•    Niewyraźne widzenie, uczucie pieczenia lub kłucia w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia, widzenie na żółto,

•    Uczucie dzwonienia, brzęczenia, wrzasku lub trzasku w uszach,

•    Niskie ciśnienie krwi, które może być związane ze zmianami postawy (uczucie pustki w głowie lub osłabienia po wstaniu, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zaburzony rytm serca, udar naczyniowo-mózgowy (przejściowe niedokrwienie mózgu, „mini-udar”), zawał serca, kołatania serca,

•    Zapalenie naczyń krwionośnych, które często związane jest z wysypką skórną lub wybroczynami,

•    Ból gardła, duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, obecność wody w płucach (która powoduje trudności w oddychaniu), krwawienie z nosa, katar, przekrwienie,

•    Zaparcie, gazy, rozstrój żołądka, skurcze żołądka, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie ślinianek, ból zębów,

•    Żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry), zapalenie trzustki

•    Pokrzywka, świąd, zapalenie skóry, wysypka, zaczerwienienie skóry, nadwrażliwość na światło, suchość skóry, uderzenia gorąca, poty, łysienie,

•    Ból ramion, barków, bioder, kolan lub innych stawów, zapalenie stawów, obrzęk, sztywność, osłabienie mięśni,

•    Częste oddawanie moczu, również w nocy, zaburzenia czynności nerek, w tym zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, obecność cukru w moczu,

•    Zmniejszony popęd płciowy, impotencja,

•    Obrzęk twarzy, gorączka.

Rzadko:

Zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOSARTAN HCT TECNIMEDE

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Losartan HCT Tecnimede po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Losartan HCT Tecnimede 50 mg + 12,5 mg i Losartan HCT Tecnimede 100 mg + 25 mg Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Losartan HCT Tecnimede 100 mg + 12,5 mg Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Losartan HCT Tecnimede Losartan HCT Tecnimede, 50 mg + 12,5 mg

-    Substancjami czynnymi leku są losartan potasowy i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu w postaci soli potasowej i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Ponadto lek zawiera: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, bydroksypropyloceluloza (rdzeń tabletki) oraz hypromeloza, makrogol 400 i tytanu dwutlenek (E 171) (otoczka tabletki).

Losartan HCT Tecnimede 100 mg + 12,5 mg

-    Substancjami czynnymi leku są losartan potasowy i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu w postaci soli potasowej i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczną laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza (rdzeń tabletki) oraz hypromeloza, makrogol 400 i tytanu dwutlenek (E 171) (otoczka tabletki).

Losartan HCT Tecnimede 100 mg + 25 mg

-    Substancjami czynnymi leku są losartan potasowy i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu w postaci soli potasowej i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczną laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza (rdzeń tabletki) oraz hypromeloza, makrogol 400 i tytanu dwutlenek (E 171) (otoczka tabletki).

Jak wygląda lek Losartan HCT Tecnimede i co zawiera opakowanie

Lek Losartan HCT Tecnimede, 50 mg + 12,5 mg

Białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem podziału.

Lek Losartan HCT Tecnimede, 100 mg + 12,5 mg Białe, podłużne tabletki powlekane.

Lek Losartan HCT Tecnimede, 100 mg + 25 mg Białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem podziału.

Lek Losartan HCT Tecnimede dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

Lek Losartan HCT Tecnimede, 50 mg + 12,5 mg - blister PVC/Aluminium; opakowania zawierają 14, 28, 30, 56 tabletek.

Lek Losartan HCT Tecnimede, 100 mg + 25 mg - blister PVC/Aluminium; opakowania zawierają 14, 28, 30, 56 tabletek.

Lek Losartan HCT Tecnimede, 100 mg + 12,5 mg - blister PVC/Aluminium; opakowania zawierają 14, 28, 30, 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A.

Rúa da Tapada Grande, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalia

Wytwórca

West Pharma — Produęoes de Especialidades Farmacéuticas, S.A.

Rúa Joáo de Deus, n°l 1, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalia

AtlańlicTham^^    _

Ruądą#ą£a3ą43i&d^

Data zatwierdzenia ulotki:


Losartan HCT Tecnimede

Charakterystyka Losartan hct tecnimede

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Losartan HCT Tecnimede, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu w postaci soli potasowej i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCTZ).

Substancje pomocnicze

Każda tabletka zawiera 183,5 mg laktozyjednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, podłużne tabletki powlekane z linią podziału.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Losartan HCT Tecnimede wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia tylko losartanem lub tylko hydrochlorotiazydem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Losartan HCT Tecnimede można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Tabletki losartanu z hydrochlorotiazydem należy połykać popijając szklanką wody.

Losartan z hydrochlorotiazydem można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie tętnicze

Losartanu z hydrochlorotiazydem nie należy stosować jako leczenia początkowego, lecz u pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia tylko losartanem potasu lub tylko hydrochlorotiazydem.

Zalecane jest stopniowe zwiększanie dawki pojedynczych składników (losartanu i hydrochlorotiazydu).

W stosownych kliniczne przypadkach można rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na ustalone leczenie skojarzone u pacjentów, których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane.

Zwykle dawką podtrzymującą losartanu z hydrochiorotiazydem jest jedna tabletka losartanu z hydrochiorotiazydem 50 mg/12,5 mg (losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg) raz na dobę. W przypadku pacjentów, u których nie wystąpiło odpowiednie działanie losartanu z hydrochiorotiazydem 50 mg/12,5 mg, dawkę można zwiększyć do jednej tabletki losartanu z hydrochiorotiazydem 100 mg/25 mg (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) raz na dobę. Dawką maksymalną jest jedna tabletka losartanu z hydrochiorotiazydem 100 mg/25 mg raz na dobę. Na ogól działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu trzech do czterech tygodni od rozpoczęcia leczenia. Losartan z hydrochlorotiazydeml00/12,5 (losartan 100 mg/HCTZ 12,5 mg) dostępny jest dla tych pacjentów, którym zwiększono dawkę do 100 mg losartanu i którzy wymagają dodatkowej kontroli ciśnienia krwi.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów hemodializowanych Dostosowanie początkowego dawkowania u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (tj. klirensem kreatyniny 30-50 ml/min) nie jest konieczne. Tabletki zawierające losartan z hydrochiorotiazydem nie są zalecane do stosowania u pacjentów hemodializowanych. Tabletek losartanu z HCTZ nie wolno stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (tj. klirensem kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszona objętością krwi krążącej

Przed zastosowaniem tabletek zawierających losartan/HCTZ należy skorygować zmniejszoną objętość krwi krążącej 1 (lub) zmniejszone stężenie sodu

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Losartan/HCTZ jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3),

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest zazwyczaj konieczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (< 18 lat)

Brak jest doświadczeń u dzieci i młodzieży. Dlatego losartanu z hydrochiorotiazydem nie należy stosować u dzieci i młodzieży,

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na losartan, substancje będące pochodnymi sulfonamidu (jak hydrochlorotiazyd) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    Oporna na leczenie hipokaliemia lub hiperkalcemia

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby; cholestaza i choroby obturujące drogi żółciowe

-    Oporna na leczenie hiponatremia

-    Objawowa hiperurykemia/dna moczanowa

-    2. i 3, trymestr ciąży (patrzpunkty 4.4 i 4.6)

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (tj. klirens kreatyniny <30 ml/min)

-    Anuria

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Losartan

Obrzęk naczyniornchowy

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zmniejszenie objętości h'wi krążącej

Objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki, może wystąpić u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i (lub) z hiponatremiąna skutek intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia zawartości soli w diecie, biegunki lub wymiotów. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem tabletek losartanu z hydrochlorotiazydem (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek ze współistniejącą cukrzycą lub bez cukrzycy, często występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, które wymagają wyrównania. Dlatego też należy ściśle kontrolować stężenie potasu jak również wartości klirensu kreatyniny w osoczu; szczególnie ściśle obserwować należy pacjentów z niewydolnością serca i klirensem kreatyniny w zakresie od 30 do 50 ml/ min.

Jednoczesne stosowanie losartanu/hydrochlorotiazydu i leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu oraz substytutów soli zawierających potas nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

W oparciu o dane farmakokinetyczne, które wykazują znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy zachować ostrożność stosując losartan z hydrochlorotiazydem u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak jest doświadczeń terapeutycznych w leczeniu losartanem pacjentów' z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego też stosowanie losartanu hydrochlorotiazydem jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2,4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

W następstwie zahamowania aktywności układu renina-angiotensyna-ałdosteron obserwowano zaburzenia czynności nerek z niewydolnością nerek włącznie (szczególnie u pacjentów', u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak osoby z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, obserwowano również zwiększenie stężenia mocznika w krwi oraz kreatyniny w surowicy u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po przerwaniu terapii. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki.

Przeszczep nerki

Brak jest doświadczeń u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepie nerki. Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z pierwotnym aldosteron izmem przeważnie nie będą reagować na leki przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania tabletek losartanu z hydrochlorotiazydem.

Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i chorobą naczyń mózgowych może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje - jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna -ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i (często ostrej) niewydolności nerek.

Zwężenie zastawki aortalnej i zastawki mitralnej, kardiomiopatiaprzerostowa z zawężaniem drogi odpływu

Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów, u których występuje zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, lub kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu.

Różnice etniczne

Jak zaobserwowano w przypadku inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, losartan i inni antagoniści angiotensyny zdecydowanie mniej skutecznie obniżają ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania stanów małego stężenia reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów receptora angiotensyny II (AURA) podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AURA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AURA i, jeśli właściwe, rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

HvdrochIorotiazvd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

Podobnie jak w przypadku stosowania wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych, u niektórych pacjentów może wystąpić objawowe niedociśnienie. Pacjentów należy obserwować pod kątem wystąpienia klinicznych objawów zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, np. zmniejszenia objętości krwi krążącej, hiponatremii, zasadowicy z małym stężeniem chlorków we krwi, hipomagnezemii lub hipokaliemii, które mogą wystąpić przy współistniejącej biegunce lub wymiotach. U tych pacjentów należy przeprowadzać okresową kontrolę stężenia elektrolitów w surowicy z zachowaniem odpowiednich przerw. U pacjentów z obrzękami, w przypadku upalnej pogody, może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia.

Wpływ na metabolizm i układ wydzielania wewnętrznego

Leczenie tiazydami może powodować pogorszenie tolerancji glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia lekami z grupy tiazydów może ujawnić się cukrzyca utajona.

Tiazydy mogą powodować zmniejszenie wydalania wapnia z moczem oraz mogą wywoływać występujące z przerwami, niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być dowodem występowania utajonej nadczynności przytarczyc.

Przed przeprowadzaniem badań czynności przytarczyc należy zaprzestać stosowania leków z grupy tiazydów.

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów może być związane ze stosowaniem leków moczopędnych z grupy tiazydów,

U niektórych pacjentów leczenie tiazydami może spowodować hiperurykemię i (lub) napady dny moczanowej. Losartan powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi, dlatego zastosowany w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem osłabia wywoływaną przez niego hiperurykemię.

Upośledzenie funkcji wątroby

Tiazydy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, ponieważ mogą powodować cholestazę wewnątrzwątrobową oraz z uwagi na możliwość spowodowania śpiączki wątrobowej na skutek niewielkich zmian równowagi wodno-elektrolitowej.

Losartan/hydrochlorotiazyd jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Inne

U pacjentów przyjmujących tiazydy mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, niezależnie od tego, czy w przeszłości występowała u nich alergia lub astma oskrzelowa. U osób stosujących leki z grupy tiazydów zgłaszano przypadki zaostrzenia lub wystąpienia tocznia rumieniowatego układowego.

Substancja pomocnicza

Ten produkt leczniczy zwiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem iaktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Losartan

Stwierdzono, że ryfampicyna iflukonazol powodujązmniejszenie stężenia czynnego metabolitu we krwi. Kliniczne znaczenie tych interakcji nie zostało ocenione.

Podobnie jak w przypadku innych leków, które blokują angiotensynę II lub jej działanie, jednoczesne przyjmowanie diutretyków oszczędzających potas (np. spironolaktonu, triamterenu, amilorydu), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas, może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się tego typu leczenia skojarzonego.

Podobnie jak w przypadku innych leków, które wpfywąjąna wydalanie sodu, może wystąpić zmniejszenie wydalania iitu. Dlatego należy ściśle kontrolować stężenia litu w surowicy krwi, jeśli sole litu mają być stosowane jednocześnie z antagonistami receptora angiotensyny II.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ) (tj. selektywnych inhibitorów C-OX-2, kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwzapalnych) oraz meselektywnych NSLPZ. może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II lub leków' moczopędnych i NSLPZ może prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Takie połączenie należy

stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, należy też rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu terapii skojarzonej oraz okresowo w dalszym czasie.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II może powodować dalsze pogarszanie czynności nerek. Działania te są na ogół odwracalne.

Inne substancje powodujące niedociśnienie, takie jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna: jednoczesne stosowanie z tymi lekami, które jako główne działanie lub jako działanie niepożądane powodują obniżenie ciśnienia tętniczego, może zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia:

Hydrochlorotiazyd

Wymienione poniżej leki mogą oddziaływać z podanymi jednocześnie diuretykami tiazydowymi:

Alkohol, barbiturany, leki narkotyczne lub przeciwdepresyjne Może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina)

Leczenie tiazydami może wpływać na tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Metforminę należy stosować ostrożnie z uwagi na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej indukowanej przez możliwą czynnościową niewydolność nerek związaną ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe Działanie addycyjne.

Cholestyramina i żywice kolestypolowe

Obecność żywic anionowymiennych utrudnia wchłanianie hydrochlorotiazydu. Pojedyncze dawki cholestyraminy lub żywic kolestypolowych wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszają jego wchłanianie w przewodzie pokarmowym odpowiednio do 85% i 43%.

Kortykosteroidy, ACTH

Nasilenie niedoboru elektrolitów, szczególnie hipokałiemia.

Aminy presyjne (np. adrenalina)

Możliwa zmniejszona reakcja na aminy presyjne, lecz nie wystarczająca do wykluczenia ich stosowania.

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, niedepolaryzujące (np. tubokuraryna)

Możliwe zwiększenie reakcji na leki zwiotczające mięśnie.

Lit

Leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu i znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia działań toksycznych litu; nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny (probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol)

Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem, ponieważ hydrochiorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Może być konieczne zwiększenie dawkowanie probenecyd u lub sulfïnpirazonu. Jednoczesne stosowanie z lekami z grupy tiazydów może zwiększyć częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, biperyden)

Zwiększenie dostępności biologicznej leków moczopędnych z grupy tiazydów poprzez zmniejszenie motoryki żołądkowo-jelitowej oraz szybkości opróżniania żołądka.

Leki cytotoksyczne (np. cyklofosfamid, metotrekast)

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie przez nerki leków cytotoksycznych i nasilać ich działanie hamujące czynność szpiku.

Salicylany

W przypadku dużych dawek salicylanów, hydrochlorotiazyd może zwiększać toksyczne działanie salicylanów na ośrodkowy układ nerwowy.

Metyldopa

Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej występującej przy jednoczesnym stosowaniu hydrochlorotiazydu i metyldopy.

Cyclosporyna

Jednoczesne leczenie cyklosporyną może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperurykemii i powikłania o typie dny.

Glikozydy naparstnicy

Powodowane przez tiazydy hipokaliemia lub hipomagnezemia mogą ułatwiać wystąpienie zaburzeń rytmu serca powodowanych przez glikozydy naparstnicy.

Produkty lecznicze, na które wpływają zaburzenia równowagi potasu w surowicy krwi Zalecane jest okresowe kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi i badanie EKG w przypadku stosowania losartanu/hydrochlorotiazydu z produktami leczniczymi, na które wpływają zaburzenia równowagi potasu w surowicy krwi {np. glikozydami naparstnicy i lekami przeciwarytmicznymi) oraz z następującymi produktami leczniczymi powodującymi wielokształtny częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes (w tym niektórymi lekami przeciwarytmicznymi), przy występującej hipokaliemii będącej czynnikiem predysponującym do wystąpienia wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes'.

-    leki przeciwarytmiczne klasy la (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid.

-    leki przeciwarytmiczne klasy HI (np. amiodaron, sotalol. dofetylid, ibutylid),

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperidol, droperidol).

-    Inne (np. bepridyl, cizapryd, difemanyl, erytromycyna iv., halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, winkamina iv.).

Sole wapnia

Leki moczopędnie z grupy tiazydów mogą powodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi z powodu jego zmniejszonego wydalania. W przypadku konieczności stosowania suplementów wapnia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi i odpowiednio dostosować dawkowanie wapnia.

Interakcje dotyczące badań laboratoryjnych

Tiazydy mogą wpływać na wyniki badań czynności przytarczycy, ze względu na ich wpływ na metabolizm wapnia (patrz punkt 4.4),

Karbamazepina

Ryzyko objawowej hiponatremii. Konieczna jest kliniczna i biologiczna kontrola.

Jodowe środki kontrastowe

W przypadku odwodnienia spowodowanego stosowaniem leków moczopędnych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza w przypadku dużych dawek produktów zawierających jod.

Przed podaniem należy ponownie nawodnić pacjentów.

Amfoterycyna B (pozajelitowo), kortykosteroidy, ACTH lub pobudzające leki przeczyszczające Hydrochlorotiazyd może nasilać zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza hipokaliemię.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny U (A1IRA) podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4), Stosowanie AURA jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka wpływu teratogennego po zastosowaniu inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednak nie można wykluczyć nieznacznego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ry2yka w odniesieniu do inhibitorów receptora angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może dotyczyć tej grupy leków. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży, chyba że dalsze leczenie AIIRA uważane jest za niezbędne. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRA i, jeśli właściwe, rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje u człowieka toksyczne działanie na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Jeśli narażenie na AIIRA wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Niemowlęta, których matki przyjmowały AIIRA, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4,3 i 4.4),

Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone.

hydrochlorotiazydu przenika przez łożysko. Z farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu wynika, że jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może upośledzać perfuzję płodowo-łożyskową oraz powodować u płodów i noworodków działania takie jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w obrzęku ciążowym, nadciśnieniu ciążowym ani stanie przedrzucawkowym ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyskowej, bez korzystnego oddziaływania na przebieg choroby.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy nie można zastosować żądnej innej alternatywnej metody leczenia.

Laktacja

Brak informacji na temat stosowania losartanu z hydrochlorotiazydem podczas karmienia piersią. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego. 2 tego względu stosowanie losartanu z hydrochlorotiazydem nie jest zalecane podczas karmienia piersią. Podczas karmienia piersią preferuje się alternatywne metody leczenia o lepiej udokumentowanych profilach bezpieczeństwa, szczególnie podczas karmienia noworodka lub wcześniaka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jednakże podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy pamiętać o możliwości wystąpienia sporadycznych zawrotów głowy lub senności w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki,

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej sklasyfikowano odpowiednio według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: nieznana


> 1/10

>1/100 do <1/10 >1/100 do <1/10 >1/10 000 do <1/1 000 < 1/10,000

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W badaniach klinicznych dotyczących skojarzonego leczenia losartanem potasu i hydrochlorotiazydem nie stwierdzono występowania specyficznych działań niepożądanych. Występowały jedynie takie działania niepożądane, jakie opisywano wcześniej w odniesieniu do losartanu potasu i (lub) do hydrochlorotiazydu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego zawroty głowy były jedynym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem leku, występującym z częstością większą niż w grupie placebo u co najmniej 1% pacjentów leczonych łącznie losartanem potasu i hydrochlorotiazydem.

Poza tymi działaniami, po wprowadzeniu produktu leczniczego od obrotu zgłaszano dalsze, następujące działania niepożądane:

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: Zapalenie wątroby

Badania diagnostyczne

Rzadko: Hiperkaliemia, zwiększenie aktywności ALT

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi dla jednego z poszczególnych składników i mogącymi być potencjalnymi działaniami niepożądanymi losartanu potasu/hydrochłorotiazydu są następujące działania:

Losartan

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: Niedokrwistość, plamica Schonleina-Henocha, wybroczyny, hemołiza Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    Reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia psychiczne Często: Bezsenność

Niezbyt często: Niepokój, zaburzenia lękowe, zaburzenia paniczne, splątanie, depresja, niezwykłe sny, zaburzenia snu, senność, zaburzenia pamięci

Zaburzenia układu nerwowego Często: Ból głowy, zawroty głowy

Niezbyt często: Nerwowość, parestezje, neuropatia obwodowa, drżenie, migrena, omdlenie Zaburzenia oka

Niezbyt często: Niewyraźne widzenie, pieczenie/kłucie w oku, zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach Zaburzenia serca

Niezbyt często: Niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, ból zamostkowy, dławica piersiowa, blok AV II stopnia, udar naczyniowy mózgu, zawal mięśnia sercowego, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, tachykardia, częstoskurcz komoro wy, migotanie komór)

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, choroby zatok

Niezbyt często: Dyskomfort w gardle, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, katar, przekrwienie dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Ból brzucha, nudności, biegunka, niestrawność

Niezbyt często: Zaparcie, ból zębów, suchość w ustach, wzdęcia, zapalenie żołądka, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieznana:    Zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Łysienie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, uderzenia gorąca, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, pokrzywka, poty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: Skurcz mięsni, ból pleców, ból nóg, ból mięsni

Niezbyt często: Ból ramion, obrzęk stawów, ból kolana, ból mięśniowo-szkieletowy, ból barku, sztywność, ból stawów, zapalenie stawów, ból biodra, fibromialgia, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: Nykturia, częste oddawanie moczu, zakażenie dróg moczowych Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: Osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej Niezbyt często: Obrzęk twarzy, gorączka

Badania diagnostyczne

Często: Hiperkaliemia, nieznaczne zmniejszenie hematokrytu i stężenia hemoglobiny Niezbyt często: Nieznacznie zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy Bardzo rzadko: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: Agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość bemolityczna, leukopenia, plamica, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko:    Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: Anoreksja, hiperglikemia, hiperurykemia, hipokaliemia, hiponatremia

Psychische stoornissen Niezbyt często: Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego Często: Ból głowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często: Przemijające niewyraźne widzenie, widzenie na żółto Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: Martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry) Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: Zespół ostrej niewydolności oddechowej, w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: Zapalenie ślinianki, skurcze, podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: Żółtaczka (cholestaza wewnątrzątrobowa), zapalenie trzustki Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Nadwrażliwość na światło, pokrzywka, toksyczna nekroliza naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: Glukozuria, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: Gorączka, zawroty głowy

4.9 Przedawkowanie

Brak specyficznych danych dotyczących leczenia przedawkowania losartanu z hydrochlorotiazydem. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Należy odstawić losartan z hydrochlorotiazydem i ściśle obserwować pacjenta. Sugerowane środki zaradcze obejmują wywołanie wymiotów, jeśli przedawkowanie nastąpiło niedawno, oraz korektę odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej, leczenie śpiączki wątrobowej i niedociśnienia za pomocą ustalonych metod postępowania,

Losartan

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania u łudzi. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są obniżenie ciśnienia krwi i tachykardia; z powodu pobudzenia układu przywspółczulnego (nerwu błędnego) wystąpić może bradykardia. W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące.

Losartanu ani jego czynnych metabolitów nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

Hydrochlorotiazyd

Najczęściej występują objawy spowodowane utratą elektrolitów (hipokaliemia, bipochloremia, hiponatremia) oraz odwodnieniem spowodowanym nadmiernym działaniem moczopędnym. Jeśli jednocześnie podawane są preparaty naparstnicy, hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca.

Nie ustalono, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora dla angiotensyny II i leki moczopędne, kod ATC: C09DA01

Losartan-Hvdrochlorotiazvd

Wykazano, że składniki losartanu z hydrochlorotiazydem działają addycyjnie i zmniejszają ciśnienie tętnicze w większym stopniu niż każda z tych substancji osobno. Uważa się, że takie działanie jest wynikiem uzupełniającego się działania obu substancji. Ponadto, w wyniku działania moczopędnego, hydrochlorotiazyd zwiększa aktywność reninową osocza, zwiększa wydzielanie aldosteronu, zmniejsza stężenie potasu w surowicy i zwiększa stężenie angiotensyny II. Podanie losartanu hamuje fizjologiczne działania angiotensyny II, a poprzez hamowanie wydzielania aldosteronu może zmniejszać utratę potasu związaną ze stosowaniem leku moczopędnego.

Wykazano, że losartan ma łagodne i przemijające działanie zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem. Stwierdzono, że hydrachlorotiazyd powoduje umiarkowane zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy; leczenie skojarzone losartanem i hydrochforotiazydem zmniejsza hiperurykemię spowodowaną przez lek moczopędny.

Działanie przeciwnadciśnieniowe pojedynczej dawki Iosartanu z hydrochlorotiazydem utrzymuje się przez 24 godziny. W badaniach klinicznych trwających przez co najmniej rok działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymywało się podczas ciągłego leczenia. Pomimo znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, podawanie Iosartanu z hydrochlorotiazydem nie wywierało istotnego klinicznie wpływu na częstość pracy serca. W badaniach klinicznych po 12 tygodniach stosowania 50 mg Iosartanu z 12,5 mg hydrochlorotiazydu zmniejszenie rozkurczowego ciśnienia krwi w pozycji siedzącej wynosiło średnio do 13,2 mmHg.

Losartan z hydrochlorotiazydem skutecznie zmniejsza ciśnienie tętnicze u mężczyzn i kobiet, osób rasy czarnej i osób innych ras jak również u pacjentów młodszych (<65 lat) i starszych (>65 lat) oraz jest skuteczny w leczeniu wszystkich stopni nadciśnienia.

Losartan

Losartan jest syntetycznym, stosowanym doustnie, antagonistą receptora angiotensyny Ił (typu ATj). Angiotensyna II, substancja o silnym działaniu zwężającym naczynia krwionośne, jest głównym aktywnym hormonem układu renina-angiotensyna oraz ważnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II wiąże się z receptorami ATi obecnymi w wielu tkankach (np. mięśniach gładkich naczyń, nadnerczach, nerkach i sercu) i wywołuje wiele istotnych działań biologicznych, w tym zwężanie naczyń i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II pobudza także proliferację komórek mięśni gładkich. Losartan selektywnie blokuje receptor ATj. Zarówno losartan, jak i jego farmakologicznie czynny metabolit - kwas karboksylowy E-3174, blokują in vitro oraz in vivo wszystkie istotne fizjologicznie działania angiotensyny II, niezależnie od pochodzenia lub drogi jej syntezy. Losartan nie pobudza ani nie blokuje receptorów innych hormonów lub kanałów jonowych, które są istotne w procesach regulacji czynności układu krążenia. Ponadto, losartan nie hamuje aktywności ACE (kinazy II), enzymu, który powoduje rozkład bradykininy. Dzięki temu nie nasilają się działania niepożądane związane z działaniem bradykininy.

Podczas podawania Iosartanu usunięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II i wydzielaniem reniny powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza (ARO),

Zwiększenie ARO prowadzi do zwiększenia stężenia angiotensyny II w osoczu. Jednak pomimo tego zwiększenia, działanie przeciwnadciśnieniowe i zmniejszone stężenie aldosteronu w osoczu utrzymują się, co świadczy o skutecznym zablokowaniu receptorów angiotensyny II. Po zakończeniu leczenia losartanem wartości ARO i stężenie angiotensyny II wracająw ciągu 3 dni do wartości wyjściowych.

Zarówno losartan jak i jego główny czynny metabolit, wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora AT] niż do receptora AT2. Czynny metabolit jest 10 do 40 razy bardziej skuteczny niż losartan przy porównaniu takiej samej masy obu substancji.

W badaniu zaplanowanym specjalnie w celu określenia częstości występowania kaszlu u pacjentów leczonych losartanem w porównaniu do pacjentów leczonych inhibitorami ACE, częstość występowania kaszlu zgłaszanego przez pacjentów leczonych losartanem lub hydrochlorotiazydem była podobna i była znacząco mniejsza niż w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE. Ponadto, w ogólnej analizie 16 badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 4131 pacjentów, częstość spontanicznego zgłaszania kaszlu w grupie pacjentów leczonych losartanem była podobna (3,1%) jak w grupie pacjentów leczonych placebo (2,6%) lub w grupie przyjmującej hydrochlorotiazyd (4,1%), podczas gdy w grupie pacjentów leczonych inhibitorem ACE wynosiła 8,8%.

U pacjentów z nadciśnieniem i białkomoczem bez współistniejącej cukrzycy, podawanie losartanu potasu powodowało istotne zmniejszenie białkomoczu, wydalania frakcji IgG globulin i albumin w moczu. Losarían utrzymuje wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną. Na ogół u większości pacjentów losarían powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (zwykle < 0,4 mg/dl), które utrzymuje się podczas przewlekłego leczenia.

Losarían nie wpływa na odruchy z autonomicznego układu nerwowego i stężenie norepinefryny w osoczu.

U pacjentów z lewokomorową niewydolnością serca losartan podawany w jednorazowej dawce dobowej 25 mg lub 50 mg powodował korzystne działania hemodynamiczne i neurohormonalne, charakteryzujące się odpowiednio: zwiększeniem wskaźnika sercowego, zmniejszeniem ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, zmniejszeniem oporu naczyniowego, średniego ciśnienia tętniczego krwi i częstości pracy serca oraz zmniejszeniem stężeń aldosteronu i norepinefryny we krwi. U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależy od dawki leku.

Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego

W kontrolowanych badaniach klinicznych podanie losartanu raz na dobę pacjentom z łagodnym lub umiarkowanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym powodowało istotne statystycznie obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Porównanie ciśnienia tętniczego mierzonego 24 godziny po podaniu leku z ciśnieniem mierzonym od 5 do 6 godzin po jego przyjęciu wykazało, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 godziny; naturalny rytm dobowy był zachowany. Zmniejszenie ciśnienia krwi pod koniec przerwy między dawkami stanowiło około 70 do 80% zmniejszenia ciśnienia stwierdzanego po 5 do 6 godzinach od przyjęcia dawki.

Odstawienie losartanu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie powodowało nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi (brak efektu „z odbicia”). Pomimo znaczącego obniżenia ciśnienia krwi, podawanie losartanu nie miało istotnego klinicznie wpływu na częstość pracy serca,

Losartan jest równie skuteczny u mężczyzn jak i u kobiet oraz u pacjentów młodszych (w wieku poniżej 65 lat) i w wieku podeszłym z nadciśnieniem tętniczym.

Badanie LIFE

Badanie o nazwie LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) było badaniem z random izacją, z zastosowaniem potrójnie ślepej próby z aktywną kontrolą, w którym uczestniczyło 9193 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat i potwierdzonym w EKG przerostem lewej komory serca. Pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej raz na dobę losartan w dawce 50 mg lub do grupy stosującej raz na dobę atenolol w dawce 50 mg. Jeśli nie uzyskano docelowej wartości ciśnienia krwi (<140/90 mm Hg), najpierw dodawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg), a następnie, w razie potrzeby, zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz na dobę. W razie konieczności, aby osiągnąć docelowe ciśnienie krwi, do schematu leczenia dodawano inne leki przeciwnadciśnieniowe, z wyjątkiem inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub beta-adreno Ii tyków.

Średni okres obserwacji wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowy punk końcowy był złożony i obejmował zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, oceniane jako zmniejszenie łącznej częstości występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarów mózgu i zawałów mięśnia sercowego. Ciśnienie krwi zmniejszyło się znacząco do podobnych wartości w obu grupach. Leczenie losartanem doprowadziło do 13% zmniejszenia lyzyka (p=0,021, 95% przedział ufności 0,77-0,98) w porównaniu z atenololem wśród pacjentów, u których wystąpił pierwszorzędowy' złożony punk końcowy. Było to głównie wynikiem zmniejszenia częstość występowania udaru mózgu. Leczenie losartanem zmniejszało ryzyko udaru mózgu o 25% w porównaniu z atenololem (p=0,001, 95% przedział ufności 0,63-0,89). Częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawału mięśnia sercowego w leczonych grupach nie różniły się istotnie.

Hvdrochiorotiazvd

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym z grupy tiazydów. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego leków moczopędnych z grupy tiazydów niejest całkowicie znany. Tiazydy wpływają na mechanizm wchłaniania zwrotnego elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków w przybliżeniu w równoważnych ilościach. Wraz z wydalaniem sodu może następować pewna utrata potasu i wodorowęglanów. Moczopędne działanie bydrochlorotiazydu zmniejsza objętość osocza, zwiększa aktywność osoczowej reniny oraz zwiększa wydzielanie aldosteronu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wydalania potasu i dwuwęglanów w moczu oraz zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi. W powiązaniu z układem renina-aldosteron pośredniczy angiotensyna II i dlatego jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II wpływa na odwrócenie utraty potasu związanej z moczopędnym działaniem leków z grupy tiazydów.

Po podaniu doustnym działanie moczopędne leku rozpoczyna się w ciągu 2 godzin; działanie maksymalne występuje po około 4 godzinach i trwa od 6 do 12 godzin; działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się do 24 godzin.

5.2 Właściwości farmakokinetycznc

Wchłanianie

Losarían

Po podaniu doustnym losarían jest dobrze wchłaniany i podlega efektowi pierwszego przejścia, z utworzeniem czynnego metabolitu, kwas karboksylowego, i innych nieczynnych metabolitów. Dostępność biologiczna losartanu podawanego w tabletkach wynosi około 33%. Średnie stężenia maksymalne losartanu i jego czynnego metabolitu występują odpowiednio po 1 godzinie i po 3-4 godzinach. Nie występowały istotne klinicznie działania w zakresie profilu stężenia losartanu w osoczu, gdy podawany był ze standardowym posiłkiem.

Dystrybucja

Losarían

Zarówno losarían jak i jego czynny metabolit w >99% wiążą się z białkami osocza, głównie z albuminami. Całkowita objętość dystrybucji losartanu wynosi 34 litry. Badania na szczurach wykazały, że losarían słabo przenika przez barierę krew-mózg łub wcale nie przenika,

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i jest wydzielany z mlekiem.

Biotransformacia

Losartan

Około 14% dawki losartanu podanej dożylnie lub doustnie jest przekształcane w czynny metabolit. Po doustnym lub dożylnym podaniu losartanu potasu znakowanego węgtem UC, aktywność promieniotwórcza w osoczu była związana głównie z losartanem i jego czynnym metabolitem. U około jednego procenta badanych stwierdzono minimalne przekształcenie losartanu w czynny metabolit.

Oprócz czynnego metabolitu powstają metabolity nieczynne, w tym dwa główne, powstające w wyniku hydroksylacji bocznego łańcucha butylowego oraz jeden o mniejszym znaczeniu, glukuronian N-2-tetrazolowy.

Eliminacja

Losartan

Klirensy osoczowe losartanu i jego czynnego metabolitu wynoszą odpowiednio około 600 ml/min i 50 ml/min. Klirensy nerkowe losartanu i jego czynnego metabolitu wynoszą odpowiednio 74 ml/min i 26 ml/min. Po podaniu doustnym losartanu około 4% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, a około 6% dawki jest wydalane w moczu w postaci czynnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu jest liniowa do dawki doustnej 200 mg.

Po podaniu doustnym stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu zmniejszają się w sposób wielowykładniczy, a ich okresy półtrwania wynoszą odpowiednio około 2 godzin i 6-9 godzin. Podczas podawania raz na dobę dawki do 100 mg, nie stwierdza się istotnej kumulacji w osoczu ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu.

W procesie eliminacji losartanu i jego metabolitów mają znaczenie zarówno wydalanie z żółcią jak i z moczem. Po doustnym podaniu losartanu znakowanego węglem l4C około 35% aktywności promieniotwórczej wykrywa się w moczu, a 58% w kale.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, lecz szybko wydalany przez nerki. Obserwując stężenie leku w osoczu przez co najmniej 24 godziny stwierdzono, że okres półtrwania wynosi od 5,6 do 14,8 godzin. Co najmniej 61% dawki podanej doustnie wydala się w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin.

Charakterystyka farmakokinetyczna leku w różnych grupach pacjentów Losartan-Hydroćhlorotiazyd

Stężenie losartanu i jego czynnego metabolitu oraz wchłanianie hydrochlorotiazydu u osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym nie różnił się w sposób istotny od odpowiednich parametrów u młodszych osób z nadciśnieniem.

Losartan

Po podaniu doustnym losartanu pacjentom z łagodną lub umiarkowaną poalkoholową marskością wątroby, stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu były odpowiednio 5 i 1,7 raza większe niż u młodych ochotników płci męskiej.

Losartanu ani jego czynnych metabolitów nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne pochodzące z ogólnych badań farmakologicznych, badań genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi. Potencjał toksyczności połączenia losartanu i hydrochlorotiazydu oceniano w badaniach toksyczności przewlekłej przez okres do sześciu miesięcy u szczurów i psów po podaniu doustnym, a zmiany obserwowane w tych badaniach dotyczących tego połączenia były głownie wywoływane przez losarían. Podawanie połączenia losartanu z hydrochlorotiazydem powodowało zmniejszenie wartości parametrów dotyczących krwinek czerwonych (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w surowicy krwi oraz sporadycznie zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, zmniejszenie masy serca (bez zmian histologicznych) i zmiany w przewodzie pokarmowym (zmiany w błonie śluzowej, owrzodzenia, nadżerki, krwawienia). Nie było dowodów teratogennego działania u szczurów lub królików leczonych połączeniem losartanu z hydrochlorotiazydem. Toksyczność płodowa u szczurów wykazana przez nieznaczne zwiększenie nadliczbowych żeber w pokoleniu Fi obserwowana była, gdy samice leczone były przed zajściem w ciążę. Tak jak obserwowano w badaniach dotyczących stosowania tylko losartanu, działania niepożądane dotyczące płodu i nowonarodzonych osobników, w tym toksyczność nerkowa oraz śmierć płodowa, wystąpiły, gdy ciężarna samica szczura leczona była połączeniem losartanu z hydrochlorotiazydem w późnym okresie ciąży i (lub) laktacji.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Skrobia żelowana, kukurydziana Magnezu stearynian Hydroksypropyloceluloza

Otoczka

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

(biel OPADRY Y-1-7000)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Losartan HCT Tecnimede, 50 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane jest pakowany w blistry z PVC i aluminium umieszczone w opakowaniach kartonowych po 14, 28, 30, 56 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tecnimede - Sociedade Tecnico_medicinal S.A.

Rua da Tapada Grandę, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalia

8.    NUMERfY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30/osjvo'l

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

jofog vat|

18

Losartan HCT Tecnimede