Imeds.pl

Losartan Krka 50 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Losartan Krka, 25 mg, tabletki powlekane Losartan Krka, 50 mg, tabletki powlekane Losartan Krka, 100 mg, tabletki powlekane

Losartanum kalicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści

1.    Co to jest lek Losartan Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Losartan Krka

3.    Jak stosować Losartan Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Losartan Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK LOSARTAN KRKA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Losartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia krwi. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia krwi. Losartan spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Lek Losartan Krka stosuje się:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat.

-    w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, z laboratoryjnie potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem > 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka).

-    w leczeniu pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie pewnymi lekami, nazywanymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie. W przypadku, gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE, nie należy zmieniać leku na Losartan Krka.

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano, że Losartan zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu („wskazanie LIFE”).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOSARTAN KRKA

2.


Kiedy nie stosować Losartan Krka

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

-    po 3. miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Losartan Krka we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku

Losartan Krka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ

stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Losartan Krka powiadomić lekarza:

-    jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) (patrz też punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

-    jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i (lub) soli z organizmu,

-    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dietę z ograniczeniem soli prowadzącą do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu (patrz punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub jeśli u pacjenta dokonano niedawno przeszczepienia nerki,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować leku Losartan Krka” i 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, z zaburzeniami czynności nerek lub bez, lub ciężka, zagrażająca życiu arytmia serca. Niezbędna jest szczególna ostrożność w przypadku jednoczesnego leczenia B-adrenolitykami,

-    jeśli u pacjenta występują schorzenia zastawek serca lub mięśnia serca,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wieńcowa serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub zaburzenia naczyniowo-mózgowe (spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu),

-    jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy).

Inne leki i Losartan Krka

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty lub lekach ziołowych oraz produktach pochodzenia naturalnego.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki podczas leczenia lekiem Losartan

Krka:

-    inne leki zmniejszające ciśnienie krwi, ponieważ może dojść do dodatkowego obniżenia ciśnienia.

Ciśnienie tętnicze mogą również zmniejszać następujące leki/grupy leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen i amifostyna,

-    leki zatrzymujące potas lub mogące zwiększać stężenie potasu w krwi (np. suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne [amiloryd, triamteren, spironolakton] lub heparyna),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny oraz stosowane w celu łagodzenia bólu), ponieważ mogą osłabić działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi.

-    inne leki wpływające na aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. inhibitor,

ACE), ponieważ wiąże się ze zwiększeniem częstości występowania hipotensji, omdleń, hiperkaliemii oraz zmian funkcji nerek (z ostrą niewydolnością nerek włącznie) w porównaniu do stosowania losartanu

W przypadku zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do pogorszenia czynności nerek.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem. Mogą być konieczne szczególne środki ostrożności (np. badania krwi).

Losartan Krka z jedzeniem i piciem

Lek Losartan Krka można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od niego.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Losartan Krka przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartan Krka. Nie zaleca się stosowania leku Losartan Krka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Losartan Krka podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania losartanu u dzieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jest mało prawdopodobne, aby losartan zaburzał tę zdolność. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, u niektórych osób losartan może powodować zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem takich czynności.

Lek Losartan Krka zawiera

Lek Losartan Krka zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję pewnych cukrów, przed rozpoczęciem leczenia tym preparatem należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LOSARTAN KRKA

Lek Losartan Krka należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz określi odpowiednią dawkę leku Losartan Krka, w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowanych innych leków. Ważne jest, aby stosować lek Losartan Krka tak długo, jak zalecił lekarz, w celu utrzymania stałej kontroli ciśnienia krwi.

Losartan Krka dostępny jest w następujących dawkach: 25 mg, 50 mg i 100 mg.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Losartan Krka 50 mg) raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi powinno wystąpić w ciągu 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Losartan Krka 50 mg) raz na dobę.

Jeśli działanie leku wydaje się być zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (6 do 18 lat)

U pacjentów o masie ciała od 20 do 50 kg, zalecana dawka początkowa wynosi 0,7 mg losartanu na kg masy ciała, raz na dobę (do 25 mg leku Losartan Krka). Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli ciśnienie krwi nie jest kontrolowane.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Losartan Krka 50 mg) raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Losartan Krka 50 mg) raz na dobę, w zależności od uzyskanej zmiany wartości ciśnienia tętniczego.

Losartan można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami kanałów wapniowych, alfa- lub beta-adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu (pół tabletki leku Losartan Krka 25 mg) raz na dobę. Dawka ta na ogół będzie stopniowo zwiększana w odstępach tygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas trzeciego tygodnia100 mg dziennie podczas czwartego tygodnia i 150 mg dziennie podczas piątego tygodnia), aż do osiągnięcia dawki zalecanej przez lekarza. Maksymalna dawka 150 mg losartanu (np. 3 tabletki 50 mg lub jedna tabletka 100 mg i 50 mg) dziennie.

W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj stosowany z lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki zwiększające siłę skurczów serca i poprawiające jego pracę) i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Nie należy stosować losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt „Kiedy nie stosować Losartan Krka”).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Jeśli to możliwe, należy przyjmować dawkę leku codziennie o tej samej porze. Ważne jest, aby przyjmować lek Losartan Krka tak długo, jak zaleci lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Losartan Krka

W przypadku omyłkowego zażycia większej ilości leku niż zalecana dawka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania to: niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca, ewentualnie zwolniona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Losartan Krka

W przypadku pominięcia dawki należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Losartan Krka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy przerwać stosowanie losartanu i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, pojawiające się u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Częstość występowania działań niepożądanych jest określona następująco:

Bardzo często:

u więcej niż 1 pacjenta na 10

Często:

u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:

u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko:

u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadkie:

u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Częstość nieznana:

nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych

Następujące działania niepożądane zgłaszano dla losartanu:

Często:

-    nudności,

-    niskie ciśnienie krwi,

-    osłabienie,

-    zmęczenie,

-    zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-    zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia).

Niezbyt częste:

-    senność,

-    ból głowy,

-    zaburzenia snu,

-    uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie serca),

-    silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

-    niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),

-    zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej,

-    płytki oddech (duszność),

-    ból brzucha,

-    zaparcia,

-    biegunka,

-    nudności,

-    wymioty,

-    pokrzywka,

-    świąd,

-    wysypka,

-    miejscowe obrzęki.

Rzadko:

-    zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schonleina-Henocha),

-    uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje),

-    omdlenia,

-    bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),

-    udar mózgu,

-    zapalenie wątroby,

-    zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) we krwi, zwykle ustępująca po zaprzestaniu leczenia.

Częstość nieznana:

-    zmniej szona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),

-    zmniej szona liczba płytek krwi,

-    migrena,

-    kaszel,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    bóle stawów i mięśni,

-    zmiany w czynności nerek (mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia), w tym niewydolność nerek,

-    objawy grypopodobne,

-    zwiększenie stężenia mocznika we krwi,

-    zwiększenie stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca,

-    bóle pleców oraz zakażenia dróg moczowych,

-    zwiększona wrażliwość na światło słoneczne,

-    niewyjaśnione bóle mięśni oraz ciemne zabarwienie (w kolorze herbaty) moczu (rabdomioliza),

-    impotencja,

-    zapalenie trzustki,

-    małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

-    depresja,

-    ogólne złe samopoczucie,

-    dzwonienie, brzęczenie, buczenie lub stukanie w uszach (szumy uszne).

Działania niepożądane u dzieci są podobne do działań niepożądanych obserwowanych u osób dorosłych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LOSARTAN KRKA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Losartan Krka

•    Substancj ą czynną leku jest losartan potasowy.

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg losartanu potasowego, co odpowiada 22,9 mg losartanu.

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasowego, co odpowiada 45,8 mg losartanu.

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasowego, co odpowiada 91,5 mg losartanu.

•    Pozostałe składniki leku Losartan Krka, 25 mg, tabletki powlekane to: celaktoza (laktoza jednowodna, celuloza), skrobia żelowana kukurydziana, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, koloidalna krzemionka bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, talk, glikol propylenowy, żółcień chinolinowa (E104), tytanu dwutlenek (E 171).

•    Pozostałe składniki leku Losartan Krka, 50 mg, tabletki powlekane oraz Losartan Krka,

100 mg, tabletki powlekane: celaktoza (laktoza jednowodna, celuloza), skrobia żelowana kukurydziana, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, koloidalna krzemionka bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Losartan Krka i co zawiera opakowanie

z obydwu stron tabletki z

z obydwu stron tabletki o nie jest przeznaczona do

obydwu stron tabletki.


Losartan Krka, 25 mg, tabletki powlekane: żółte, owalne, lekko wypukłe rowkiem podziału. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Losartan Krka, 50 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe, lekko wypukłe ściętych brzegach oraz z rowkiem podziału. Linia podziału na tabletce przełamywania tabletki.

Losartan Krka, 100 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, lekko wypukłe z

Losartan Krka, 25 mg, tabletki powlekane Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletek powlekanych w blistrach po 7, 10, 14 lub 15 tabletek w opakowaniu zewnętrznym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Losartan Krka, 50 mg, tabletki powlekane Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletek powlekanych w blistrach po 7, 10, 14 lub 15 tabletek w opakowaniu zewnętrznym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Losartan Krka, 100 mg, tabletki powlekane

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletek powlekanych w blistrach po 7, 10, 14 lub 15 tabletek w opakowaniu zewnętrznym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Krka, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Słowenia

tel + 386 7 33 12 111 faks + 386 7 33 21 537 e-mail info@krka..biz

Wytwórca

1.    KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

2.    TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

AT

Losartan Alternova

CZ, HU, IE, LT, PL, SI, SK

Losartan JS Partner

HU, IE, LT, PL, SI, SK

Losartan Krka

DE

Losartan-Kalium TAD

LV

Loridan

NL

Kaliumlosartan Krka

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.09.2012

8