+ iMeds.pl

Lucrin depot 30 mgUlotka Lucrin depot

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lucrin Depot, 30 mg, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Leuprorelini acetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lucrin Depot i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lucrin Depot

3.    Jak stosować lek Lucrin Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lucrin Depot

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LUCRIN DEPOT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Octan leuproreliny, substancja czynna leku Lucrin Depot, jest syntetycznym odpowiednikiem występującego naturalnie hormonu gonadoreliny, który kontroluje uwalnianie hormonów gonadotropowych (LH i FSH). Hormony te stymulują syntezę hormonów płciowych w jądrach i jajnikach.

Lek Lucrin Depot po wstrzyknięciu powoduje, krótkotrwałe pobudzenie uwalniania hormonów gonadotropowych, a następnie w ciągu 2-4 tygodni leczenia, zahamowanie tego procesu.

U mężczyzn następuje obniżenie stężenia testosteronu do występującego przy braku czynności gruczołów płciowych. Niskie stężenie testosteronu lub estrogenów we krwi utrzymuje się przez cały okres leczenia. Prowadzi to do zahamowania wzrostu guzów hormonowrażliwych i zmniejszenia nasilenia objawów choroby.

Lek Lucrin Depot jest wskazany:

- w leczeniu raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do

stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LUCRIN DEPOT Kiedy nie stosować leku Lucrin Depot

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lucrin Depot

Informowano o pojedynczych przypadkach reakcji anafilaktycznej na Lucrin Depot w dawce 3,75 mg, który również zawiera octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu.

W pierwszych tygodniach stosowania leku, w rzadkich przypadkach, może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów lub nowe objawy choroby. U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się nasilenie bólów kostnych, które należy leczyć objawowo.

Informowano o pojedynczych przypadkach niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, który może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów lekarz rozważy możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie leku, jeśli okaże się to konieczne.

Pacjenci z przerzutami do kręgosłupa lub zatrzymaniem moczu powinni mieć zapewnioną stałą opiekę lekarza w pierwszych tygodniach leczenia.

Lekarz będzie kontrolował reakcję na leczenie oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego antygenu dla gruczołu krokowego (PSA). Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, osiąga się w ciągu 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Podczas stosowania leku Lucrin Depot w wyniku obniżenia stężenia hormonów płciowych dojść może do zmian gęstości mineralnej kości. Zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania leku.

Stosowanie leku Lucrin Depot z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy oczekiwać interakcji leku Lucrin Depot z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Lucrin Depot w dawce 30 mg nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Stosowanie leków zawierających octan leuproreliny jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LUCRIN DEPOT

Lek Lucrin Depot należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na 6 miesięcy (zawartość 1 dwukomorowej ampułkostrzykawki). Lek należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym.

Każdorazowo należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, udo).

Sposób przygotowania leku do podania.

W celu przygotowania leku do podania należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.


1. W zatyczkę na końcu ampułkostrzykawki wkręcać biały tłok, tak długo, aż zatyczka zacznie się obracać.

2. Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). POWOLI NACISKAJĄC na tłok (przez 6-8 sekund) wprowadzić rozpuszczalnik do komory z mikrosferami (proszek), aż zatyczka znajdzie się na niebieskiej linii pośrodku cylindra ampułkostrzykawki (patrz rysunek - miejsce zaznaczone strzałką).

3. Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). Delikatnie i dokładnie wymieszać mikrosfery (proszek) z rozpuszczalnikiem, tak aby powstała jednolita zawiesina. Zawiesina będzie nieprzezroczysta.

4.    Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). Drugą ręką ruchem do góry ściągnąć osłonkę igły, nie przekręcając jej. Osłonkę igły należy zachować. Będzie ona potrzebna do bezpiecznego usunięcia i wyrzucenia zużytej ampułkostrzykawki.

5.    Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). Przesunąć tłok, aby usunąć z ampułkostrzykawki powietrze (aż do pojawienia się kropli zawiesiny na końcu igły).

6. Zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, udo lub pośladek) gazikiem nasączonym alkoholem (dołączony do opakowania).Wstrzyknąć podskórnie całą zawartość ampułkostrzykawki natychmiast po przygotowaniu zawiesiny. Przygotowana zawiesina bardzo szybko się osadza i dlatego należy natychmiast ją podać.

Lek należy wyrzucić, jeśli nie zostanie podany natychmiast.

UWAGA. W razie przypadkowego przebicia naczynia krwionośnego, zassana krew widoczna jest tuż poniżej łącznika, przez przezroczysty element, w którym osadzona jest igła.

Nie wolno stosować leku, jeśli mikrosfery uległy przebarwieniu lub rozpuszczalnik zmętniał._


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lucrin Depot

W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą oraz należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Przerwanie stosowania leku Lucrin Depot

Nie należy przerywać leczenia. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lucrin Depot może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Początkowo dochodzi zazwyczaj do krótkotrwałego zwiększenia stężenia testosteronu, co może prowadzić do przemijającego nasilenia objawów choroby (patrz punkt 2). Zwykle nasilenie dolegliwości ustępuje spontanicznie, nie powodując konieczności przerwania leczenia.

Możliwość nasilenia objawów w pierwszych kilku tygodniach leczenia wymaga szczególnej uwagi u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa, zatrzymaniem moczu lub krwiomoczem, ponieważ prowadzić może do zaburzeń neurologicznych takich, jak czasowe osłabienie siły mięśni i parestezje w kończynach dolnych lub do nasilenia objawów z układu moczowego.

BARDZO CZĘSTE działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    uderzenia gorąca, zaczerwienienie skóry twarzy,

-    bóle pleców, osłabienie (astenia), obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia.

CZĘSTE działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    grypa, zapalenie krtani, nieżyt nosa, zapalenie ucha środkowego,

-    uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, leukopenia, niedokrwistość,

-    jadłowstręt (anoreksja), zwiększone łaknienie,

-    stan splątania, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność,

-    zaburzenia czucia w kończynach (parestezje), utrata pamięci (amnezja), neuropatia obwodowa, ból głowy, zawroty głowy (ośrodkowe), zwiększenie napięcia mięśni,

-    niewydolność serca,

-    nadciśnienie tętnicze,

-    czkawka, zaburzenie płuc, dysfonia, kaszel, duszność, ostry obrzęk płuc,

-    zaburzenie żołądkowo-jelitowe, odbijanie się, krwawienie z dziąseł, ból brzucha, zaparcia, biegunka, nudności, krwotok z odbytnicy,

-    powiększenie wątroby (hepatomegalia),

-    nadmierne pocenie się, wysypka,

-    zwyrodnienie stawów (artropatia), skurcze mięśni, bóle stawów, zaburzenia kostne, bóle kostne,

-    nietrzymanie moczu, zwiększone wydalanie kwasu moczowego z moczem, nieprawidłowy mocz,

-    zaburzenia erekcji, zmiany zanikowe jąder, ból w miednicy mniejszej, ból sutków,

-    dolegliwości bólowe, ropień w miejscu wstrzyknięcia, torbiel, gorączka, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, zmęczenie, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia, obrzmienie w miejscu wstrzyknięcia,

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (m.in. prób wątrobowych).

NIEZBYT CZĘSTE działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    zaburzenia snu,

-    zawroty głowy,

-    nocne poty, świąd, skąpe owłosienie,

-    częstomocz, zatrzymanie moczu,

-    ból jąder,

-    zwiększenie masy ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LUCRIN DEPOT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Lucrin Depot po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lucrin Depot

-    Substancją czynną leku jest leuproreliny octan. Każda dwukomorowa ampułkostrzykawka zawiera

-    w przedniej komorze (mikrosfery)

leuproreliny octan 30 mg oraz substancje pomocnicze: kwas polimlekowy (PLA), mannitol,

-    w tylnej komorze 1 ml rozpuszczalnika o składzie:

mannitol, karmeloza sodowa, polisorbat 80, kwas octowy lodowaty, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lucrin Depot i co zawiera opakowanie

1    dwukomorowa ampułkostrzykawka i saszetka z gazikiem nasączonym 70% alkoholem izopropylowym w plastikowym pudełku.

2    dwukomorowe ampułkostrzykawki i saszetka z gazikiem nasączonym 70% alkoholem izopropylowym, każda w plastikowym pudełku, całość w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Laboratories S.A.

Avenida de Burgos, 91 28050 Madryt, Hiszpania

AbbVie Logistics B.V.

Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa Tel: 22 319 12 00

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Lucrin Depot

Charakterystyka Lucrin depot

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lucrin Depot, 30 mg, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dwukomorowa ampułkostrzykawka zawiera 30 mg leuproreliny octanu (Leuprorelini acetas) w postaci mikrosfer do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań i 1 ml rozpuszczalnika.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do

stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (30 mg) należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Zalecana dawka wynosi 30 mg octanu leuproreliny, raz na sześć miesięcy w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym.

Sposób przygotowania produktu leczniczego do podania patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W pierwszych tygodniach stosowania octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu w rzadkich przypadkach dojść może do przemijającego zaostrzenia objawów choroby lub wystąpić mogą dodatkowe objawy przedmiotowe i podmiotowe raka gruczołu krokowego. U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, co można leczyć objawowo.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), zaobserwowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie produktu, gdy okaże się to konieczne.

Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić w pierwszych tygodniach leczenia stałą opiekę lekarską.

U pacjentów leczonych produktami z grupy agonistów GnRH, takimi jak octan leuproreliny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji (która może być ciężka). Należy poinformować o tym pacjentów i zastosować odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia objawów.

Drgawki

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych octanem leuproreliny. Drgawki obserwowano w populacjach kobiet i dzieci, pacjentów z napadami drgawek, padaczką, zaburzeniami przepływu mózgowego, anomaliami lub nowotworami ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie wiązano z występowaniem drgawek, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Informowano również o występowaniu drgawek w innych, niż wymienione wyżej, populacjach pacjentów.

U mężczyzn otrzymujących leki z grupy agonistów GnRH notowano hiperglikemię i zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy. Hiperglikemia może być oznaką wystąpienia cukrzycy lub pogorszenia się kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą. U pacjentów otrzymujących leki z grupy agonistów GnRH należy okresowo oznaczać stężenie glukozy i (lub) hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) we krwi i postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami leczenia hiperglikemii lub cukrzycy.

Informowano o zwiększonym ryzyku wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru w związku ze stosowaniem leków z grupy agonistów GnRH. Na podstawie odnotowanych wartości ilorazu szans, ryzyko wydaje się niskie i należy je dokładnie oszacować uwzględniając sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka, gdy ustala się leczenie u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Pacjentów, którzy otrzymują leki z grupy agonistów GnRH należy kontrolować w celu wykrycia ewentualnych objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na rozwój choroby układu krążenia i postępować zgodnie z obowiązującą praktyką kliniczną.

Wpływ na odstęp QT-QTc

Wydłużenie odcinka QT obserwowano w czasie długookresowego leczenia polegającego na całkowitej blokadzie androgenowej. U pacjentów z wrodzonym zespołem długiego odcinka QT, zaburzeniami elektrolitowymi lub zastoinową niewydolnością serca oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol) lekarz powinien rozważyć czy korzyści związane z całkowitą blokadą androgenową przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Zmiany gęstości mineralnej kości

Zmiany gęstości mineralnej kości mogą wystąpić u kobiet w wyniku obniżenia stężenia estrogenów oraz u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego podczas długotrwałego stosowania octanu leuproreliny. U kobiet zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego.

Badania laboratoryjne

Odpowiedź na leczenie octanem leuproreliny należy dokładnie kontrolować oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA). U większości pacjentów, stężenia testosteronu zwiększają się powyżej stężenia wyjściowego w pierwszym tygodniu, a następnie obniżają się do lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tygodnia leczenia. Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które utrzymują się tak długo jak długo pacjent otrzymuje produkt leczniczy, osiąga się w ciągu 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono żadnych badań farmakokinetycznych dotyczących interakcji octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu z innymi lekami. Ponieważ octan leuproreliny jest peptydem rozkładanym przez peptydazy, a nie przez enzymy cytochromu P450 oraz wiąże się z białkami osocza tylko w 46%, nie należy oczekiwać interakcji z innymi lekami.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie dotyczy.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

U mężczyzn następujące działania niepożądane, są często związane z farmakologicznym oddziaływaniem octanu leuproreliny na steroidogenezę:

-    przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu gruczołu krokowego, pogorszenie raka gruczołu krokowego,

-    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała,

-    utrata lub zmniejszenie libido, zwiększenie libido,

-    ból głowy, osłabienie siły mięśni,

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, hipotonia ortostatyczna,

-    sucha skóra, nadmierna potliwość, wysypka, pokrzywka, nieprawidłowy wzrost włosów, zmiany w wyglądzie włosów, poty nocne, brak lub skąpe owłosienie, zaburzenie pigmentacji, zimne poty, hirsutyzm,

-    ginekomastia, tkliwość piersi, zaburzenia erekcji, ból jąder, powiększenie piersi, ból piersi, ból gruczołu krokowego, obrzęk prącia, zaburzenie prącia, zmiany zanikowe jąder,

-    suchość błony śluzowej,

-    zwiększenie stężenia PSA, zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

W przypadku stosowania przez okres od 6 do 12 miesięcy: cukrzyca, nieprawidłowa tolerancja glukozy, zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu, zwiększenie stężenia LDL, zwiększenie stężenia triglicerydów, osteoporoza.

Działania niepożądane notowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych octanu leuproreliny w dawce 30 mg do podawania raz na 6 miesięcy przedstawiono w Tabeli 1. Działania, których związek ze stosowaniem octanu leuproreliny uznano za co najmniej możliwy, podzielono według klasyfikacji układów narządowych i częstości występowania, przyjmując następującą konwencję: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100).

Tabela 1

Działania niepożądane u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego zgłaszane w badaniach

klinicznych

Układ/narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Grypa

Zapalenie krtani Nieżyt nosa

Zapalenie ucha środkowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

Uogólnione powiększenie węzłów

chłonnych

Leukopenia

Niedokrwistość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Anoreksja

Zwiększone łaknienie

Niezbyt często

Nieprawidłowy przyrost masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Często

Stan splątania Zmniejszenie libido Bezsenność

Niezbyt często

Zaburzenia snu Zmienność nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Parestezje

Amnezja

Neuropatia obwodowa Ból głowy Hipertonia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy (układowe)

Zaburzenia serca

Często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Rozszerzenie naczyń krwionośnych Zaczerwienie skóry twarzy

Często

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Czkawka

Zaburzenie płuc

Dysfonia

Kaszel

Duszność

Ostry obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Odbijanie się

Krwawienie z dziąseł

Ból brzucha

Zaparcia

Biegunka

Nudności

Krwotok z odbytnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Hepatomegalia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierna potliwość Wysypka

Niezbyt często

Nocne poty Świąd

Skąpe owłosienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często

Bóle pleców

Często

Artropatia Skurcze mięśni Bóle stawów Zaburzenia kostne Bóle kostne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Nietrzymanie moczu Zwiększone wydalanie kwasu moczowego z moczem Nieprawidłowy mocz

Niezbyt często

Częstomocz Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Zaburzenia erekcji Zmiany zanikowe jąder Ból w miednicy mniejszej Ból piersi

Niezbyt często

Ból jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Bardzo często

Astenia

podania

Obrzęk

Ból w miejscu wstrzyknięcia Rumień w miejscu wstrzyknięcia

Często

Dolegliwości bólowe

Odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Torbiel

Gorączka

Ból w klatce piersiowej

Obrzęki obwodowe

Uczucie zmęczenia

Stwardnienie w miejscu

wstrzyknięcia

Odczyn zapalny w miejscu

wstrzyknięcia

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia Ropień w miejscu wstrzyknięcia

Badania diagnostyczne

Często

Nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej Zwiększona aktywność gamma-glutamylotransferazy Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej we krwi Wydłużenie czasu protrombinowego Zwiększenie aktywności transaminaz

Obserwacje po wprowadzeniu produktu do obrotu

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych produktów leczniczych zawierających octan leuproreliny podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że octan leuproreliny stosowany jest w wielu wskazaniach dlatego też, istnieje wiele populacji pacjentów stosujących ten produkt. W związku z tym niektórych z wymienionych niżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla większości z nich nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

Układ/narząd

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja anafilaktyczna1

Zaburzenia endokrynologiczne

Wole, krwotok do przysadki2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia, hiperlipidemia , hiperfosfatemia, hipoproteinemia

Zaburzenia psychiczne

Depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie libido, myśli samobójcze, próby samobójstwa3

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje, neuropatia obwodowa, zaburzenia pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawki

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

Dławica piersiowa, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie pigmentacji, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia, ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości we krwi, zmiany w zapisie EKG, zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji, wydłużenie czasu protrombinowego, szmery serca

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Złamanie trzonów kręgów


1    Zgłaszano pojedyncze przypadki reakcji anafilaktycznej.

2    Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych z tej grupy, informowano o bardzo rzadkich przypadkach krwotoku do przysadki po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego pacjentom z gruczolakiem przysadki.

3    Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o myślach samobójczych i próbach samobójstwa.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest doświadczeń klinicznych dotyczących skutków ostrego przedawkowania octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu. W badaniach na zwierzętach dawki około 133 razy większe niż dawka zalecana u ludzi powodowały duszność, zmniejszenie aktywności i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.

W przypadku przedawkowania należy dokładnie obserwować pacjenta oraz stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.


5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w terapii hormonalnej; hormony i ich pochodne; kod ATC: L 02 AE 02

Octan leuproreliny, agonista hormonu uwalniającego hormony gonadotropowe (GnRH) silnie hamuje wydzielanie gonadotropin, wtedy gdy podawany jest systematycznie w dawkach leczniczych. Badania przeprowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że po początkowej stymulacji, długotrwałe podawanie octanu leuproreliny powoduje zmniejszenie, a następnie zahamowanie wytwarzania steroidów w jajnikach i jądrach. Działanie to ustępuje po odstawieniu leku.

Podawanie octanu leuproreliny powodowało zahamowanie wzrostu niektórych hormonowrażliwych nowotworów (nowotwory gruczołu krokowego u samców szczurów szczepów Nobel i Dunning oraz wywołane przez dimetylobenzantracen - DMBA nowotwory sutka u samic szczurów) oraz zmiany zanikowe narządów rodnych u zwierząt.

U ludzi podawanie octanu leuproreliny powoduje początkowe zwiększenie stężeń hormonu luteinizującego (LH) oraz hormonu folikulotropowego (FSH) we krwi, prowadzące do przemijającego zwiększenia stężeń steroidów płciowych (testosteronu i dihydrotestosteronu u mężczyzn oraz estronu i estradiolu u kobiet w okresie przedmenopauzalnym).

Systematyczne podawanie octanu leuproreliny powoduje jednak zmniejszenie stężeń hormonu luteinizującego, hormonu folikulotropowego oraz steroidowych hormonów płciowych. U mężczyzn stężenie testosteronu ulega zmniejszeniu do poziomu charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (kastracja lub okres przedpokwitaniowy). U kobiet przed menopauzą poziom estrogenów spada do wartości występujących po menopauzie. Zmiany hormonalne występują w ciągu 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia zalecanymi dawkami. Stężenie kastracyjne testosteronu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego utrzymywało się przez okres dłuższy niż pięć lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Octan leuproreliny jest nieaktywny po podaniu doustnym.

Po jednorazowym podaniu podskórnym produktu Lucrin Depot, octan leuproreliny jest uwalniany w sposób ciągły z polimeru kwasu mlekowego przez okres 6 miesięcy.

Wchłanianie

Po jednorazowym podskórnym podaniu produktu leczniczego Lucrin Depot obserwowano szybkie zwiększenie stężenia octanu leuproreliny w surowicy, a następnie stopniowe zmniejszanie, aż do osiągnięcia fazy plateau w ciągu kilku dni. W ciągu 2 godzin średnie maksymalne stężenie w surowicy wynosi 100 ng/ml. W fazie plateau stężenia produktu były oznaczane w surowicy przez więcej niż 180 dni po ostatnim wstrzyknięciu.

Dystrybucja

W stanie stacjonarnym średnia objętość dystrybucji leuproreliny po podaniu octanu leuproreliny w postaci zawiesiny do podawania raz w miesiącu (3,75 mg) zdrowym mężczyznom-ochotnikom wynosiła 36 l. In vitro produkt wiąże się z białkami ludzkiego osocza w 43-49%.

Metabolizm

U zdrowych mężczyzn po podaniu octanu leuproreliny w postaci zawiesiny do podawania raz w miesiącu (3,75 mg) średni całkowity klirens produktu wynosił 139,6 ml/min., a okres półtrwania około 3 godziny.

Badania na zwierzętach wykazały, że leuprorelina znakowana 14C ulega rozkładowi na mniejsze, nieaktywne peptydy - pentapeptyd (metabolit 1 - M1), tripeptydy (metabolit 2 i 3 - M2, M3) i dipeptyd (metabolit 4 - M4), które prawdopodobnie podlegają dalszym przemianom katabolicznym.

Wydalanie

W moczu 3 pacjentów, którym wstrzyknięto jednorazowo octanu leuproreliny w postaci zawiesiny do podawania raz w miesiącu (3,75 mg) oznaczano przez 28 dni stężenia związku macierzystego oraz metabolitu (M-1) i wykazano, że stanowiły one mniej niż 5% podanej dawki.

Specjalne populacje pacjentów

W przewlekłej niewydolności nerek stwierdzano w niektórych przypadkach zwiększone stężenie leuproreliny w surowicy, a u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby - zmniejszone wartości. Obserwacja ta wydaje się jednak pozbawiona znaczenia klinicznego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

Trwające dwa lata badania karcinogenności leku przeprowadzono na szczurach i myszach. Po 24 miesiącach, u szczurów zaobserwowano zależne od dawki zwiększenie częstości występowania łagodnego rozrostu oraz łagodnych gruczolaków przysadki mózgowej w przypadkach, gdy octan leuproreliny podawano podskórnie w dużych dawkach dobowych (od 0,6 do 4 mg/kg mc.). Stwierdzono istotne, ale nie związane z dawką zwiększenie częstości występowania gruczolaków wyspowokomórkowych trzustki u samic oraz gruczolaków z komórek śródmiąższowych jądra u samców (największa częstość występowania w grupie otrzymującej małą dawkę). U myszy nie zaobserwowano wywołanych przez octan leuproreliny nowotworów lub nieprawidłowości przysadki po dawce wynoszącej nawet 60 mg/kg mc. podawanej przez dwa lata. U pacjentów, którym podawano octan leuproreliny przez okres do 3 lat w dawce 10 mg/dobę oraz przez 2 lata w dawce 20 mg/dobę nie wykazano zmian przysadki.

Mutagenność

Badania nad ewentualnym działaniem mutagennym octanu leuproreliny przeprowadzono na bakteriach i ssakach. Badania te nie dostarczyły dowodów działania mutagennego.

Wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Octan leuproreliny może zmniejszyć płodność u mężczyzn i kobiet. Podanie samcom i samicom szczurów octanu leuproreliny w dawce 0,024, 0,24 i 2,4 mg/kg mc. miesięcznie przez 3 miesiące (zaledwie 1/300 szacunkowej miesięcznej dawki u ludzi) spowodowało zanik narządów rozrodczych oraz zahamowanie czynności rozrodczej.

Prowadzone u dorosłych pacjentów badania kliniczne i farmakologiczne octanu leuproreliny i podobnych analogów wykazały całkowitą odwracalność zahamowania płodności po odstawieniu produktu podawanego uprzednio nieprzerwanie przez okres do 24 tygodni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Przednia komora (mikrosfery)

Kwas polimlekowy (PLA)

Mannitol

Tylna komora (rozpuszczalnik)

Mannitol

Karmeloza sodowa Polisorbat 80 Kwas octowy lodowaty Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 dwukomorowa ampułkostrzykawka i saszetka z gazikiem nasączonym 70% alkoholem izopropylowym, w plastikowym pudełku.

2x [1 dwukomorowa ampułkostrzykawka i saszetka z gazikiem nasączonym 70% alkoholem izopropylowym w plastikowym pudełku], całość w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Aby zapewnić optymalne działanie dwukomorowej ampułkostrzykawki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1.    W zatyczkę na końcu ampułkostrzykawki wkręcać biały tłok tak długo, aż zatyczka zacznie się obracać.

2. Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). POWOLI NACISKAJĄC na tłok (przez 6-8 sekund), wprowadzić rozpuszczalnik do komory z mikrosferami, aż zatyczka znajdzie się na niebieskiej linii pośrodku cylindra ampułkostrzykawki.

3. Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). Delikatnie i dokładnie wymieszać mikrosfery (proszek) tak, aby powstała jednolita zawiesina. Zawiesina będzie nieprzezroczysta.

4. Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). Drugą ręką ruchem do góry ściągnąć osłonkę igły nie przekręcając jej. Będzie ona potrzebna do bezpiecznego usunięcia i wyrzucenia zużytej ampułkostrzykawki.

5. Trzymać ampułkostrzykawkę PIONOWO (igłą do góry). Przesunąć tłok, aby usunąć z ampułkostrzykawki powietrze (aż do pojawienia się kropli zawiesiny na końcu igły).

6. Zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, udo lub pośladek).Wstrzyknąć podskórnie całą zawartość ampułkostrzykawki natychmiast po przygotowaniu zawiesiny. Przygotowana zawiesina bardzo szybko się osadza i dlatego należy ją natychmiast podać.

Chociaż wykazano trwałość zawiesiny przez 24 godziny po przygotowaniu, należy ją wyrzucić jeśli nie zostanie podana natychmiast, ponieważ produkt nie zawiera środka konserwującego.

UWAGA: W razie przypadkowego przebicia naczynia krwionośnego, zassana krew widoczna jest tuż poniżej łącznika, przez przezroczysty element, w którym osadzona jest igła.

Nie wolno stosować dwukomorowej ampułkostrzykawki, jeśli mikrosfery uległy przebarwieniu lub rozpuszczalnik zmętniał.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

AbbVie Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17204

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.08.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Lucrin Depot