+ iMeds.pl

Lytrescio 40 mcg/mlUlotka Lytrescio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lytrescio, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór Travoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lytrescio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lytrescio

3.    Jak stosować lek Lytrescio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lytrescio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lytrescio i w jakim celu się go stosuje

Krople do oczu Lytrescio stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia w oku. Takie ciśnienie może prowadzić do rozwoju choroby o nazwie jaskra.

Wysokie ciśnienie w oku: w gałkach ocznych znajduje się przejrzysty, wodnisty płyn odżywiający oko. Płyn ten jest w sposób ciągły usuwany z oka i zastępowany nowopowstałym płynem. Jeśli oko szybciej wypełnia się niż opróżnia, ciśnienie płynu w oku narasta. Gdy stanie się za wysokie, może spowodować uszkodzenie wzroku.

Lytrescio jest lekiem stosowanym w leczeniu jaskry, z grupy tzw. analogów prostaglandyn. Działa przez zwiększenie naturalnego odpływu płynu śródgałkowego do krwi, co zmniejsza ciśnienie w oku. Lek może być stosowany sam albo z innymi lekami w kroplach do oczu (tj. beta-adrenolityki), które również zmniejszają ciśnienie śródgałkowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lytrescio

Kiedy nie stosować leku Lytrescio

■ jeśli pacjent ma uczulenie na trawoprost lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W takim wypadku należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lytrescio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

■    Lytrescio może spowodować wydłużenie, pogrubienie, zmianę zabarwienia i (lub) liczby rzęs oraz nietypowy wzrost włosów na powiekach.

■ Lytrescio może spowodować zmianę koloru tęczówki (barwnej części oka), a zmiana ta może być trwała.

■    Lytrescio rzadko może wywołać duszność lub świszczący oddech, a także nasilić objawy astmy. Jeśli zastosowanie tego leku spowoduje zmiany w oddychaniu, należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza.

■ Trawoprost może wchłaniać się przez skórę, dlatego nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży lub zamierzające zajść w ciążę. Jeśli jakakolwiek ilość kropli dostanie się na skórę, lek należy natychmiast spłukać wodą.

Dzieci i młodzież

Leku Lytrescio nie należy stosować u osób poniżej 18 lat.

Lytrescio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Lytrescio w okresie ciąży. Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcji podczas stosowania leku Lytrescio.

Nie należy stosować leku Lytrescio w okresie karmienia piersią. Lek ten może przenikać do mleka kobiecego.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Lytrescio przez krótki czas mogą występować zaburzenia widzenia. W takim wypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy odczekać do czasu ustąpienia objawów.

Lytrescio zawiera:

- benzalkoniowy chlorek: może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i włożyć je ponownie po co najmniej 15 minutach od zakroplenia leku. Benzalkoniowy chlorek może spowodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

-    hydroksystearynian makrogologlicerolu 40: może wywoływać reakcje skórne.

3. Jak stosować lek Lytrescio

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 1 kropla do oka (lub oczu) raz na dobę, wieczorem.

Lek Lytrescio należy stosować do obojga oczu tylko wtedy, gdy zaleci to lekarz. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do zakraplania do oczu.

Sposób stosowania:

Bezpośrednio przed pierwszym użyciem należy rozerwać torebkę ochronną, wyjąć z niej pojemnik (rysunek 1) i zapisać datę otwarcia na etykiecie w miejscu do tego przeznaczonym.

Przygotować lek Lytrescio i lusterko.

■    Umyć ręce.

■    Odkręcić zakrętkę.

■ Uchwycić pojemnik wylotem do dołu, trzymając ją między kciukiem i palcami.

■ Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem ściągnąć w dół dolną powiekę tak, aby powstała „kieszonka” między powieką a gałką oczną. Tu powinna trafić kropla (rysunek 2).

■ Zbliżyć końcówkę pojemnika do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

■    Nie dotykać końcówką pojemnika oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, gdyż może to spowodować zakażenie kropli.

■    Delikatnie ścisnąć pojemnik, aby wypuścić jedną kroplę leku Lytrescio (rysunek 3).

■    Po zakropleniu leku ucisnąć palcem kącik oka obok nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

■    Powtórzyć powyższe czynności, jeśli lek podawany jest również do drugiego oka.

■    Dokładnie zamknąć pojemnik zakrętką natychmiast po użyciu.

■ Należy stosować na bieżąco zawartość tylko jednej butelki. Nie otwierać nowej torebki wcześniej niż będzie potrzebny nowy pojemnik z lekiem.

Jeśli kropla nie trafi do oka, należy jeszcze raz zakroplić lek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lytrescio

Lek należy wypłukać z oka ciepłą wodą i nie zakraplać go już aż do czasu podania kolejnej dawki.

Pominięcie zastosowania leku Lytrescio

Następną dawkę leku należy zastosować o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie stosować dawki większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Lytrescio

Przerwanie leczenia bez uzgodnienia tego z lekarzem może spowodować brak kontroli nad ciśnieniem w gałce ocznej, co może doprowadzić do utraty wzroku.

Jeśli oprócz leku Lytrescio pacjent stosuje również inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem poszczególnych rodzajów kropli.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, jeśli działania niepożądane nie są ciężkie. W razie obaw należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku Lytrescio bez uzgodnienia z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób): zaczerwienienie oka, zmiana koloru tęczówki - barwnej części oka (może dotyczyć do 23% pacjentów)

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

Objawy dotyczące oczu:

■    stan zapalny wewnątrz oka

■    ból lub obrzęk oka

■    podrażnienie oka

■    wydzielina z oka

■    wrażliwość na światło

■    zamazane widzenie

■    osłabione lub nieprawidłowe widzenie

■    suchość oka, świąd oka

■    zwiększone wytwarzanie łez

■    nieprawidłowe lub słabsze czucie w oku

■ nieprawidłowości w obrębie powiek, podrażnienie, świąd, zaczerwienienie, ból, obrzęk lub powstawanie grudek na powiekach

■ zmiana zabarwienia rzęs, zwiększony lub zmniejszony wzrost rzęs lub ich gęstość

Objawy ogólne:

■    ból głowy

■    ciemnienie skóry wokół oczu

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

Objawy dotyczące oczu:

■    stan zapalny lub zakażenie spojówki lub rogówki

■    widzenie efektu halo

■    zaburzenia w obrębie rogówki

■    uczulenie dotyczące oka

■    odczucie zmęczenia oczu

■    rozszerzenie źrenicy

Objawy ogólne:

■    astma, duszność

■    zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego

■    nieregularne, przyspieszone lub zwolnione bicie serca

■    zawroty głowy

■    zakażenie wirusowe

■    kaszel

■    ogólne osłabienie

■    nasilenie objawów uczulenia

■    podrażnienie gardła

■    odczucie niedrożności nosa

■    zmiany głosu

■    odczucie dyskomfortu żołądkowo-jelitowego lub wrzód

■    zaparcie

■    zaczerwienienie lub świąd skóry

■    ból barków

■    nieprzyjemny smak w ustach

■    suchość w jamie ustnej

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Objawy dotyczące oczu:

■    stan zapalny tylnej części oka

■    zapadnięcie oczu

Objawy ogólne:

■    nasilenie objawów astmy

■    dzwonienie w uszach

■    zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lytrescio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, torebce ochronnej i pojemniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania

Pojemnik z lekiem należy wyrzucić po 4 tygodniach od pierwszego otwarcia (co zapobiegnie zakażeniu kropli) i rozpocząć stosowanie nowego pojemnika. Należy odnotować datę otwarcia na przeznaczonym do tego miejscu na pojemniku i jego pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Lytrescio

   Substancją czynną jest trawoprost. Każdy ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

■    Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, benzalkoniowy chlorek, roztwór, disodu edetynian, kwas borowy, trometamol, mannitol i woda oczyszczona. Niewielka ilość kwasu solnego lub sodu wodorotlenku dodawana jest w celu utrzymania odpowiedniego odczynu (pH) roztworu.

Jak wygląda Lytrescio i co zawiera opakowanie

Lytrescio to przezroczyste, bezbarwne krople do oczu, dostępne w opakowaniach zawierających 1 lub 3 plastikowe pojemniki z kroplomierzem i z zakrętką z PP, o pojemności 2,5 ml. Każdy pojemnik umieszczony jest w torebce ochronnej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Alcon-Couvreur N.V Rijksweg 14 B-2870 Puurs, Belgia

Alcon Cusí S.A Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona, Hiszpania

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Aeropharm GmbH Francois-Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

6 DE/H/3621/001/DC

Lytrescio

Charakterystyka Lytrescio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lytrescio, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu (Travoprostum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 0,15 mg benzalkoniowego chlorku w postaci roztworu oraz 5 mg makrogologlicerolu hydroksystearynianu 40 (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przezroczysty, bezbarwny płyn o pH 5,5 - 6,5. Osmolalność: 265-320 mOsmol/kg.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem śródgałkowym lub jaskrą otwartego kąta (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych (również u osób w podeszłym wieku)

Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu leczniczego Lytrescio podawana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Optymalne działanie uzyskuje się, podając produkt leczniczy wieczorem.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Lytrescio u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, dlatego nie zaleca się jego podawania pacjentom tej grupy wiekowej do czasu uzyskania dalszych danych.

Sposób stosowania

W celu zmniejszenia wchłaniania do krwi produktów leczniczych podawanych do oka i związanych z tym ogólnych działań niepożądanych zaleca się uciskanie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po podaniu kropli.

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden okulistyczny produkt leczniczy do podawania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnego produktu leczniczego (patrz punkt 4.5).

W razie pominięcia jednej dawki produktu leczniczego, leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przekraczać dawki, którą jest 1 kropla podawana do chorego oka (oczu) na dobę.

Jeśli dotychczas stosowany przeciwjaskrowy produkt leczniczy zamienia się na Lytrescio, należy przerwać jego podawanie, a stosowanie produktu leczniczego Lytrescio rozpocząć w dniu następnym.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Badano stosowanie trawoprostu u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny wynoszącym nawet 14 ml/min). Modyfikacja dawkowania u tych pacjentów nie jest konieczna.

Osłonkę ochronną należy zdjąć z butelki bezpośrednio przed pierwszym użyciem. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia końcówki zakraplacza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać nim powiek, okolic oka ani innych powierzchni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Trawoprost może stopniowo zmieniać kolor oka przez zwiększenie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może spowodować trwałą heterochromię. Nie jest znany odległy wpływ stosowania trawoprostu na melanocyty ani jego następstwa. Zmiana zabarwienia tęczówki postępuje powoli i mogą pozostawać niezauważona przez miesiące, a nawet lata. Zmianę barwy oka obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych, ale notowano je również u pacjentów z oczami koloru brązowego. Zwykle brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, ale również cała tęczówka lub jej część może stać się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki.

W kontrolowanych badaniach klinicznych związane ze stosowaniem trawoprostu ciemnienie skóry w okolicy okołooczodołowej i (lub) powieki notowano u 0,4% pacjentów.

Trawoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs leczonego oka (oczu); zmiany te obserwowano u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych i obejmują one: wydłużenie, pogrubienie, zmianę zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm tych zmian oraz ich odległe następstwa nie są obecnie znane.

W badaniach na małpach wykazano, że trawoprost nieznacznie powiększa szparę powiekową. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uznaje się je za specyficzne gatunkowo.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania trawoprostu w stanach zapalnych oka, w jaskrze neowaskularnej, jaskrze z zamkniętym lub z wąskim kątem przesączania albo jaskrze wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenie dostępne jest w chorobach oka na tle chorób tarczycy, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania trawoprostu u pacjentów z afakią, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, bądź u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatej postaci obrzęku plamki.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Lytrescio ze skórą, gdyż u królików wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu.

Istnieją doniesienia, że benzalkoniowy chlorek, środek konserwujący często stosowany w okulistycznych produktach leczniczych, powoduje punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ze względu na obecność chlorku benzalkoniowego, konieczne jest ścisłe kontrolowanie stanu pacjentów, którzy stosują produkt leczniczy Lytrescio często lub przez długi czas.

Trawoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są materiałami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub usiłujące zajść w ciążę powinny zachować ostrożność w celu uniknięcia bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W razie mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce.

Produkt leczniczy Lytrescio zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka i odbarwia miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać jego kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Pacjentów należy poinformować o konieczności wyjęcia soczewek kontaktowych przed zastosowaniem produktu leczniczego Lytrescio i możliwości ponownego ich włożenia po 15 minutach od podania kropli.

Produkt leczniczy Lytrescio zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, który może wywoływać reakcje skórne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Produktu leczniczego Lytrescio nie wolno stosować u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują skutecznych metod antykoncepcji (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Trawoprost ma szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży, płód albo noworodka. Produktu leczniczego Lytrescio nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost podany w kroplach do oczu przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie trawoprostu do mleka karmiących samic. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lytrescio u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Przemijające zamazane widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po zastosowaniu kropli widzenie jest niewyraźne, do czasu jego ustąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem ponad 4400 pacjentów trawoprost podawano raz na dobę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 0,5% roztworem tymololu. W żadnym z badań klinicznych nie zgłaszano ciężkich okulistycznych lub układowych działań niepożądanych związanych z trawoprostem. Najczęściej notowanym działaniem niepożądanym związanym z podawaniem samego trawoprostu było przekrwienie oka (22,0%), obejmujące gałkę oczną, spojówkę lub twardówkę. Przekrwienie oka było lekkie u 83,6% pacjentów. Niemal wszyscy pacjenci (98%), u których wystąpiło przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego. W trwających od 6 do 12 miesięcy badaniach klinicznych III fazy przekrwienie zmniejszało się z czasem. W długotrwałym, 5-letnim badaniu klinicznym po wprowadzeniu trawoprostu do obrotu (n = 502) produkt leczniczy podawano raz na dobę. W badaniu tym nie zgłaszano żadnych ciężkich okulistycznych lub układowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem trawoprostu. Najczęściej notowanym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem trawoprostu była nadmierna pigmentacja tęczówki (29,5%), patrz punkt 4.4. Przekrwienie oka, oceniane jako związane ze stosowaniem trawoprostu, zgłaszano u 10% pacjentów, z których 2% przerwało z tego powodu udział w badaniu.

Wymienione niżej działania niepożądane uznane zostały za związane z monoterapią trawoprostem i wymienione zgodnie z częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy określającej częstość działania niepożądane wymieniono zgodnie z malejącym nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość, uczulenie na lek, alergia sezonowa

Zaburzenia układu

Często

ból głowy

nerwowego

Niezbyt często

zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia

Zaburzenia oka

Bardzo często

przekrwienie gałki ocznej, nadmierna pigmentacja tęczówki

Często

punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie komory przedniej, ból oka, światłowstręt, wydzielina z oka, odczucie dyskomfortu w oku, zmniejszenie ostrości wzroku, zamazane widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powieki, obrzęk powieki, nadmierny wzrost rzęs, zmiana zabarwienia rzęs

Niezbyt często

zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie rogówki, zapalenie oka, fotopsja, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, zapalenie spojówek, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, wywinięcie powieki, zabarwienie komory przedniej, rozszerzenie źrenic, zaćma, strupki na brzegach powiek, astenopia, pogorszenie ostrości wzroku, nasilone łzawienie, rumień powieki

Zaburzenia serca

Niezbyt często

nieregularna czynność serca, kołatanie serca, zwolniona czynność serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie, nadciśnienie

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, astma, choroba dróg oddechowych, ból jamy ustnej i krtani, kaszel, chrypka, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

uaktywnienie choroby wrzodowej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcie, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

nadmierna pigmentacja skóry (wokół oczu)

Niezbyt często

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk okołooczodołowy, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany koloru włosów, nieprawidłowa struktura włosów, nadmierne owłosienie, utrata rzęs (i czasami brwi)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

ból mięśni i kości

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

astenia, złe samopoczucie

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu trawoprostu do obrotu, a nienotowane wcześniej podczas badań klinicznych z zastosowaniem trawoprostu w monoterapii, są następujące:

Okulistyczne: obrzęk plamki (patrz także punkt 4.4), zapadnięcie oczu

Ogólne: bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA), nieprawidłowy wzrost włosów

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania. Jest mało prawdopodobne, aby miało miejsce przedawkowanie po podaniu miejscowym albo żeby wiązało się ono z działaniem toksycznym. Nadmierną ilość zastosowanego miejscowo produktu leczniczego Lytrescio można wypłukać z oka (oczu) letnią wodą. W razie podejrzenia przyjęcia produktu leczniczego drogą doustną leczenie jest objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, analogi prostaglandyny. Kod ATC: S01EE04

Mechanizm działania

Trawoprost, analog prostaglandyny F2a, jest pełnym agonistą o dużej wybiórczości, wykazującym powinowactwo do receptora prostaglandynowego FP. Zmniejsza on ciśnienie śródgałkowe, zwiększając odpływ cieczy wodnistej przez siateczkę beleczkowania i drogi naczyniówkowo-twardówkowe. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u ludzi następuje po upływie około 2 godzin od podania trawoprostu, a maksymalne działanie uzyskuje się po 12 godzinach. Zmniejszone ciśnienie śródgałkowe po podaniu pojedynczej dawki może utrzymywać się przez co najmniej 24 godziny.

Zgromadzone w badaniach klinicznych dane dotyczące stosowania trawoprostu z 0,5% roztworem tymololu oraz ograniczone dane na temat jego stosowania z 0,2% roztworem brymonidyny wykazały addytywne działanie trawoprostu z tymi lekami przeciwjaskrowymi. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania trawoprostu w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie śródgałkowe.

Wtórne działania farmakologiczne

Trawoprost znacząco zwiększał przepływ krwi w tarczy nerwu wzrokowego u królików po 7 dniach podawania miejscowego do oka (raz na dobę 1,4 mikrograma).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Trawoprost jest prolekiem w postaci estru. Jest wchłaniany przez rogówkę, gdzie ester izopropylowy jest hydrolizowany do czynnego wolnego kwasu. W badaniach na królikach maksymalne stężenie wolnego kwasu w cieczy wodnistej, wynoszące 20 ng/g, notowano po jednej do dwóch godzin od miejscowego podania trawoprostu. Stężenie w cieczy wodnistej zmniejszało się z czasem, a okres półtrwania wynosił około 1,5 godziny.

Dystrybucja

U zdrowych ochotników wykazano, że po miejscowym podaniu trawoprostu do oka układowa ekspozycja na czynny wolny kwas jest mała. Maksymalne stężenie czynnego wolnego kwasu w osoczu, wynoszące 25 pg/ml lub mniej, notowano między 10. a 30. minutą od podania leku. Przed upływem 1 godziny stężenie w osoczu szybko zmniejszało się do wartości poniżej 10 pg/ml, stanowiącej granicę oznaczalności ilościowej. Ze względu na małe stężenie w osoczu oraz szybką eliminacj ę po podaniu miejscowym, nie można było określić okresu półtrwania w fazie eliminacji czynnego wolnego kwasu u ludzi.

Metabolizm

Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu, jak i czynnego wolnego kwasu. Układowe szlaki metaboliczne trawoprostu są takie same, jak szlaki metaboliczne endogennej prostaglandyny F2a, charakteryzujące się redukcją podwójnego wiązania w położeniu 13-14, utlenianiem grupy 15-hydroksylowej i P-oksydacyjnym skracaniem górnego łańcucha bocznego.

Wydalanie

Trawoprost w postaci kwasowej i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki. Trawoprost badano u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny wynoszącym nawet 14 ml/min). Dostosowanie dawki u tych pacjentów nie jest konieczne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksycznego wpływu na narząd wzroku u małp wykazano, że trawoprost w dawce 0,45 mikrograma podawanej dwa razy na dobę powodował powiększenie szpary powiekowej. U małp miejscowe podawanie trawoprostu w stężeniach do 0,012% do prawego oka dwa razy na dobę przez jeden rok nie wywołało toksyczności układowej.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję po podaniu ogólnym prowadzono na szczurach, myszach i królikach. Obserwowane zmiany wiązały się z agonistycznym działaniem na receptor FP w macicy i objawiały się wczesną śmiertelnością zarodków, poimplantacyjną utratą płodów, toksycznym działaniem na płody. Trawoprost podawany ogólnie ciężarnym samicom szczurów w okresie organogenezy w dawkach ponad 200 razy większych od dawek klinicznych, zwiększał częstość wad wrodzonych. U ciężarnych samic szczurów otrzymujących trawoprost znakowany 3H nieznaczną radioaktywność oznaczano w płynie owodniowym i w tkankach płodu. Badania wpływu na reprodukcję i rozwój wykazały znaczny wpływ trawoprostu na utratę płodów, którą obserwowano z dużą częstością u szczurów i myszy przy stężeniach w osoczu, odpowiednio, 180 pg/ml i 30 pg/ml, odpowiadających ekspozycji od 1,2 do 6 razy większej niż warunkach klinicznych (do 25 pg/ml).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogologlicerolu hydroksystearynian 40

Benzalkoniowy chlorek, roztwór

Disodu edetynian

Kwas borowy

Trometamol

Mannitol

Sodu wodorotlenek Kwas solny Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Przeprowadzono szczególne badania interakcji w warunkach in vitro z zastosowaniem tego produktu leczniczego i produktów leczniczych zawierających tiomersal. Nie obserwowano wytrącania się osadu.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik pojemności 2,5 ml z kroplomierzem i zakrętką z PP umieszczony w torebce ochronnej. Wielkość opakowań: 1 lub 3 pojemniki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8 DE/H/3621/001/DC

Lytrescio