+ iMeds.pl

Magnez + wit. b6 biofarm 34 mg Mg2+ + 5 mgUlotka Magnez + wit. b6 biofarm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Magnez + wit. B6 Biofarm

34 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku

tabletki

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Magnez + wit. B6 Biofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnez + wit. B6 Biofarm

3.    Jak stosować lek Magnez + wit. B6 Biofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Magnez + wit. B6 Biofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Magnez + wit. B6 Biofarm i w jakim celu się go stosuje

Magnez + wit. B6 Biofarm zawiera magnez oraz witaminę B6.

Magnez bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, kostno-stawowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, hormonalnego, krwiotwórczego i immunologicznego. Wpływa na czynność nerwów słuchowych i wzrokowych. Zmniejsza podatność na stres (przy braku równowagi emocjonalnej, w niepokoju, uczuciu zmęczenia związanego z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, depresji, migrenie, podczas wytężonego wysiłku umysłowego), zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową (w nadwrażliwości nerwowo-mięśniowej, zespole nadpobudliwości ruchowej u dzieci, wzmożonej aktywności ruchowej - ciężka praca fizyczna, uprawianie sportu), warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni (np. nocne kurcze łydek), wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy (przy niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym), przeciwdziała niedokrwieniu mięśnia sercowego. Pełni rolę czynnika przeciwzakrzepowego i zapobiegającego wapnieniu naczyń krwionośnych oraz wpływa na prawidłowy rozwój i mineralizację układu kostnego.

Niedobór magnezu może objawiać się zmęczeniem fizycznym i psychicznym, wzmożoną drażliwością, podatnością na stres, napięciem mięśniowym, zaburzeniem rytmu serca oraz nadciśnieniem tętniczym.

Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego oraz zmniejsza wydalanie magnezu z organizmu. Witamina B6 w dawce 5 mg, zawarta w leku Magnez + wit. B6 Biofarm przede wszystkim korzystnie wpływa na wchłanianie asparaginianu magnezu.

Przyjmowanie leku Magnez + wit. B6 Biofarm zalecane jest w profilaktyce niedoboru oraz leczniczo w stanach niedoboru magnezu i witaminy B6.

Lek Magnez + wit. B6 Biofarm jest zalecany w celach leczniczych i profilaktycznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnez + wit. B6 Biofarm Kiedy nie stosować leku Magnez + wit. B6 Biofarm

-    jeśli pacjent ma uczulenie na wodoroasparaginian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent przyjmuje antybiotyki,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono biegunkę,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (zwiększone stężenie magnezu we krwi),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę B6 (zwiększone stężenie witaminy B6 we krwi),

-    jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne niedociśnienie tętnicze,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę o nazwie myasthenia gravis (nabyta, przewlekła choroba, charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    leku nie należy przyjmować na czczo,

-    nie przekraczać zalecanego dawkowania, ponieważ może to powodować wystąpienie biegunki, co w przypadku uporczywości tego stanu może doprowadzić do niebezpiecznego

w skutkach odwodnienia organizmu,

-    przy długotrwałym stosowaniu leku należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy.

Inne leki i Magnez + wit. B6 Biofarm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sole magnezu podawane jednocześnie z antybiotykami z grup fluorochinolonów i tetracyklin oraz doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi - przede wszystkim pochodnymi warfaryny, a także preparatami zawierającymi fosforany, związki żelaza i wapnia wpływają na wzajemne zmniejszanie wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Stosowanie cykloseryny, izoniazydu (leki stosowane w leczeniu gruźlicy), hydralazyny (stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego), penicylaminy (stosowana m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów) powoduje zmniejszanie zawartości witaminy B6 w organizmie.

Witamina B6 w dawkach nawet nieznacznie przekraczających zalecane dzienne spożycie przyspiesza metabolizm i odwraca działanie L-dopy stosowanej bez inhibitorów dekarboksylazy (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Leki moczopędne (furosemid, kwas etakrynowy) zwiększają wydalanie magnezu z moczem. Długotrwale stosowane leki moczopędne oszczędzające potas mogą zwiększać resorpcję magnezu w kanalikach nerkowych i powodować hipermagnezemię.

Inne produkty zawierające magnez takie jak środki przeczyszczające i zobojętniające sok żołądkowy stosowane jednocześnie z wodoroasparaginianem magnezu mogą powodować objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

Stosować ostrożnie z glikozydami naparstnicy (stosowane w niewydolności serca).

Magnez + wit. B6 Biofarm z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej i może być stosowany przez osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny.

3. Jak stosować lek Magnez + wit. B6 Biofarm

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy podawać doustnie.

Magnez + wit. B6 Biofarm należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przy niedoborze magnezu i witaminy B^:

•    dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia zwykle: 1 do 2 tabletek leku 3 razy na dobę.

•    dzieci poniżej 12. roku życia zwykle: 1 tabletkę 3 razy na dobę.

W profilaktyce:

•    dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia zwykle: 1 do 2 tabletek 1 raz na dobę.

Ewentualne zwiększenie dawki należy skonsultować z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magnez + wit. B6 Biofarm

Objawy przedawkowania rzadko występują u pacjentów z normalną czynnością nerek.

Przyjmowanie leku w zalecanych dawkach znacznie przekraczających zalecone dawkowanie może powodować: reakcje alergiczne, nudności, bóle brzucha, biegunkę oraz odwodnienie organizmu.

W razie wystąpienia biegunki należy zredukować dobową dawkę lub przejściowo odstawić lek.

Inne objawy przedawkowania to: asystole (brak skurczów serca), bradykardia (wolne bicie serca), objawy senności, śpiączka, hipotensja (niskie ciśnienie tętnicze), porażenie mięśni, niewydolność nerek, zaburzenie oddychania.

Leczenie przedawkowania: należy odstawić produkty zawierające magnez, podtrzymywać oddychanie. Specyficzną odtrutką jest glukonian wapnia.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Magnez + wit. B6 Biofarm

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku Magnez + wit. B6 Biofarm. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Magnez + wit. B6 Biofarm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie. Może wystąpić też zaczerwienienie skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Magnez + wit. B6 Biofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po: „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Magnez + wit. B6 Biofarm

-    Substancjami czynnymi leku są wodoroasparaginian magnezu i chlorowodorek pirydoksyny (witaminy B6).

Jedna tabletka zawiera 500 mg czterowodnego wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 34 mg jonów magnezu) oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (witaminy B6).

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian i hypromeloza.

Jak wygląda lek Magnez + wit. B6 Biofarm i co zawiera opakowanie

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC, umieszczone w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30, 50 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BIOFARM Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

Polska

Tel.: +48 61 66 51 500 Data zatwierdzenia ulotki:

4

Magnez + wit. B6 Biofarm

Charakterystyka Magnez + wit. b6 biofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Magnez + wit. B6 Biofarm, 34 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg wodoroasparaginianu magnezu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas) co odpowiada 34 mg jonów magnezu oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku

(Pyridoxini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Przyjmowanie produktu leczniczego Magnez + wit. B6 Biofarm zalecane jest w profilaktyce niedoboru oraz leczniczo w stanach niedoboru magnezu i witaminy B6.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy podawać doustnie.

Produkt najczęściej przyjmuje się po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Przy niedoborze magnezu i witaminy B6:

•    dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zwykle 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.

•    dzieci poniżej 12 roku życia: zwykle 1 tabletkę 3 razy na dobę.

W profilaktyce:

•    dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zwykle 1 do 2 tabletek 1 raz na dobę.

Ewentualne zwiększenie dawki należy skonsultować z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu Magnez + wit. B6 Biofarm nie należy stosować przy hipermagnezemii, ostrej niewydolności nerek, znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gravis.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przy długotrwałym stosowaniu kontrolować stężenie magnezu w surowicy.

Produkt podawany w dawce wyższej niż zalecana może powodować biegunkę.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sole magnezu podawane jednocześnie z antybiotykami z grup fluorochinolonów i tetracyklin oraz doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi - przede wszystkim pochodnymi warfaryny, a także preparatami zawierającymi fosforany, związki żelaza i wapnia wpływają na wzajemne zmniejszanie wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy powoduje zmniejszanie zawartości witaminy B6 w organizmie.

Witamina B6 w dawkach nawet nieznacznie przekraczających zalecane dzienne spożycie przyspiesza metabolizm i odwraca działanie L-dopy stosowanej bez inhibitorów dekarboksylazy.

Leki moczopędne (furosemid, kwas etakrynowy) zwiększają wydalanie magnezu z moczem. Długotrwale stosowane leki moczopędne oszczędzające potas mogą zwiększać resorpcję magnezu w kanalikach nerkowych i powodować hipermagnezemię.

Inne produkty zawierające magnez takie jak środki przeczyszczające i zobojętniające sok żołądkowy stosowane jednocześnie z wodoroasparaginianem magnezu mogą powodować objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

Stosować ostrożnie z glikozydami naparstnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W zalecanych dawkach produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia serca

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Zaczerwienienie skóry

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania rzadko występują u pacjentów z normalną czynnością nerek.

Przyjmowanie produktu w dawkach znacznie przekraczających zalecone dawkowanie może powodować: reakcje alergiczne, nudności, bóle brzucha, biegunkę oraz odwodnienie organizmu.

W razie wystąpienia biegunki należy zredukować dobową dawkę lub przejściowo odstawić produkt. Inne objawy przedawkowania to: asystole, bradykardia, objawy senności, śpiączka, hipotensja, porażenie mięśni, niewydolność nerek, zaburzenie oddychania.

Leczenie przedawkowania: należy odstawić produkty zawierające magnez, podtrzymywać oddychanie. Specyficzną odtrutką jest glukonian wapnia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych; inne preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych; związki magnezu.

Kod ATC: A 12 CC 05

Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym w prawidłowym przebiegu procesów metabolicznych w organizmie. Bierze udział w reakcjach enzymatycznych zależnych od ATP-azy oraz jest stabilizatorem błon komórkowych i organelli wewnątrzkomórkowych.

Magnez jest składnikiem mineralnym wszystkich tkanek organizmu. Bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, kostno-stawowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, hormonalnego, krwiotwórczego i immunologicznego. Wpływa na czynność nerwów słuchowych i wzrokowych. Zmniejsza podatność na stres (przy braku równowagi emocjonalnej, w niepokoju, uczuciu zmęczenia związanego z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, depresji, migrenie, podczas wytężonego wysiłku umysłowego), zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową (w nadwrażliwości nerwowo-mięśniowej, zespole nadpobudliwości ruchowej u dzieci, wzmożonej aktywności ruchowej - ciężka praca fizyczna, uprawianie sportu), warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni (np. w nocnych kurczach łydek), wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy (przy niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym), przeciwdziała niedokrwieniu mięśnia sercowego. Magnez jest konieczny do prawidłowej mineralizacji kości i wydzielania parathormonu, w okresie intensywnego wzrostu dzieci i młodzieży.

Witamina B6 jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, niezbędnym składnikiem odżywczym wykorzystywanym przez organizm w przemianach aminokwasów, węglowodanów i lipidów. Zapotrzebowanie na pirydoksynę wzrasta wraz z podażą białek w diecie. W postaci czynnych fosforanów w organizmie pirydoksyna jest koenzymem wielu reakcji pośrednich metabolizmu: dekarboksylacji, racemizacji i transaminacji aminokwasów, przemiany tryptofanu do niacyny, rozkładu glikogenu. Bierze udział w biosyntezie gamma-aminomaślanu w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w syntezie hemu. Działanie pirydoksyny i magnezu na układ nerwowy, mięśniowy i krwiotwórczy jest synergistyczne.

Niedobór pirydoksyny u dorosłych stwierdza się rzadko, zwykle towarzyszy on deficytom innych mikro- i makroelementów: u alkoholików, kobiet w ciąży i w okresie laktacji, u pacjentów leczonych izoniazydem. Profilaktycznie stosuje się ją zwykle w terapii skojarzonej, m. in. z innymi witaminami z grupy B. Stwierdzono, że podawanie pirydoksyny niektórym noworodkom zapobiega niedokrwistości zależnej od niedoboru witaminy B6, skojarzonej z opóźnionym rozwojem umysłowym. Pirydoksyna zwiększa wchłanianie magnezu. Witamina B6 w dawce 5 mg zawarta w produkcie Magnez + wit. B6 Biofarm ma na celu przede wszystkim zapewnienie korzystnego profilu wchłaniania asparaginianu magnezu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Czterowodny asparaginian magnezu jest związkiem dobrze rozpuszczalnym, co sprzyja wchłanianiu. Wchłanianie magnezu następuje w jelicie cienkim, równolegle do wchłaniania wody. Procesowi temu sprzyja kwaśna dieta bogata w białka (zwłaszcza zwierzęce), tłuszcze nienasycone, niewielkie ilości witaminy B6, sód, laktoza oraz witamina D.

Stężenie magnezu w komórce jest około 10 razy większe niż w płynie pozakomórkowym. Stężenie we krwi obwodowej wynosi 0,75 - 1,25 mmol/l (zazwyczaj 0,8 - 0,9 mmol/l) z tego około 55% magnezu znajduje się we krwi w postaci zjonizowanej, 32% jest związane z białkami, a 13% stanowią połączenia kompleksowe z anionami. Całkowita zawartość magnezu w organizmie człowieka dorosłego wynosi około 25 g (14 mmol/kg mc.), z czego ponad 50% wchodzi w skład tkanki kostnej, ok. 25% mięśni szkieletowych, a pozostałe 25% jest rozmieszczone w całym organizmie (głównie: układ nerwowy, mięsień sercowy, wątroba, przewód pokarmowy, 1% w płynach pozakomórkowych). Magnez jest wydalany głównie z moczem i częściowo wchłaniany zwrotnie w cewkach nerkowych. Zapotrzebowanie na magnez u dorosłego człowieka wynosi około 5 mg/kg mc. dziennie (tj. 270-350 mg, czyli 11-14 mmol Mg2+). W stanach większych niedoborów, a także w okresie intensywnego wysiłku fizycznego, szybkiego wzrostu u dzieci, u kobiet ciężarnych i karmiących zapotrzebowane wzrasta do 7-10 mg/kg masy ciała.

Witamina B6 po wchłonięciu jest przekształcana w aktywny koenzym 5-fosforan pirydoksalu. Magazynowana jest głównie w wątrobie, a wydalana z moczem. Pirydoksyna zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Dawka 5 mg wpływa na profil wchłaniania asparaginianu magnezu, będąc zarazem dawką bezpieczną.

Przy deficycie magnezu objawy niedoboru pirydoksyny mogą być wyraźniejsze.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie badań doświadczalnych przeprowadzonych na komórkach bakterii oraz fibroblastach płuc chomika wykazano, iż jony magnezu nie wykazują działania mutagennego.

Badania doświadczalne przeprowadzane na ciężarnych samicach szczurzych nie wykazały teratogennego działania jonów magnezu (w dawkach 200, 400 i 800 mg/kg masy ciała/dobę) u płodów i noworodków.

Zaobserwowano, że hipermagnezemia u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie homeostazy wapnia u płodu i noworodka.

Wysokie dawki witaminy B6 są neurotoksyczne, mogą spowodować neuropatie czuciowe.

Badania przeprowadzone na samcach szczurów wykazały, że wysokie dawki pirydoksyny

(250 i 500 mg/kg mc./dzień) podawane przez 2, 4 i 6 tygodni powodowały zmniejszenie ruchliwości

plemników, zmiany histopatologiczne jąder, zmniejszenie wielkości jąder i najądrzy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Hypromeloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC

30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w tekturowym pudełku 50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek) w tekturowym pudełku 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek) w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań Tel.: +48 61 66 51 500

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4901

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 kwietnia 2000 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07 czerwca 2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Magnez + wit. B6 Biofarm