+ iMeds.pl

Magvit b6 48 mg Mg 2+ + 5 mgUlotka Magvit b6

ULOTKA DLA PACJENTA

-<Logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować MAGVIT B6 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.


MAGVIT B6

(Magnesii lactas, Pyridoxini hydrochloridum)

48 mg jonów magnezu, 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki dojelitowe Skład

Jedna tabletka zawiera:

Substancje czynne: jony magnezu 48 mg (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego), pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 5 mg

Substancje pomocnicze: w skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu dwutlenek, talk, magnezu stearynian. składniki otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Dostępne opakowania

Opakowanie zawiera 20, 30 lub 50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Spis treści

1.    Co to jest MAGVIT B6, w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się MAGVIT B6

3.    Jak stosować MAGVIT B6

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku MAGVIT B6

6.    Inne informacje

1. Co to jest MAGVIT B6, w jakim celu się go stosuje

MAGVIT B6 jest preparatem zawierającym sól magnezową kwasu mlekowego oraz witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Magnez reguluje przepływ jonów w komórce - zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.

Objawami niedoboru magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca.

Witamina B6 ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej wewnątrzkomórkowej puli magnezu. Ponadto, ilość witaminy B6 zawarta w jednej tabletce preparatu MAGVIT B6 jest wystarczająca do zabezpieczenia organizmu przed niedoborem. Awitaminoza B6 u człowieka może przejawiać się stanem zapalnym skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym oraz niedokrwistością wynikającą z niedoboru hemoglobiny.

Wskazaniem do podawania MAGVIT B6 jest profilaktyka i leczenie następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy B6.

Profilaktycznie preparat MAGVIT B6 stosuje się:

•    w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego

•    podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej

•    w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową

•    w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej

•    w bólach mięśni

•    w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca MAGVIT B6 stosuje się jako uzupełnienie leczenia:

•    chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca,

•    w terapii drżenia mięśni i drętwienia kończyn,

•    w stanach depresji nerwowej,

•    podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,

•    w hipomagnezemii wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i przeczyszczających.

2. Zanim zastosuje się MAGVIT B6

Nie należy zażywać MAGVITB6, jeśli występuje:

•    nadwrażliwość na składnik/i preparatu,

•    ciężka niewydolność nerek,

•    hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6,

•    blok przedsionkowo-komorowy,

•    myasthenia gravis,

   parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy,

•    znaczne niedociśnienie tętnicze,

•    zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.

Zachować szczególną ostrożność stosując MAGVITB6:

Podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a preparatu Magvit B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego. Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie MAGVIT B6 z jedzeniem i piciem:

Nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Ciąża:

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Magvit B6 może być stosowany w okresie ciąży i laktacji wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Karmienie piersią:

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Magvit B6 może być stosowany w okresie ciąży i laktacji wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono ujemnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Magnez zmniejsza wchłanianie teofiliny, tetracyklin, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy warfaryny.

Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów (tłuszczów), fityniany (zawarte np. w gruboziarnistych produktach zbożowych), zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Leki moczopędne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy, nasilają wydalanie magnezu z moczem. Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z preparatami magnezowymi mogą spowodować porażenie mięśniowe. Na skutek alkalizacji moczu następuje zmniejszenie nerkowego wydalania chinidyny co wiąże się z ryzykiem jej przedawkowania. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na witaminę B6.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować MAGVIT B6

Profilaktycznie: dorośli i dzieci od 12. roku życia. (młodzież):

1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

Młodsze dzieci na zalecenie lekarza.

Leczniczo: wyłącznie z przepisu lekarza.

Lek należy popić wodą.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki MAGVITB6:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

W przypadku zażycia większej dawki MAGVITB6 niż podano w opisie dawkowania:

W razie przedawkowania, którego objawami są: nudności i wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe, trudności z oddychaniem, zaburzenia rytmu pracy serca, zaburzenia czucia, ból kończyn; zastosować obfite nawodnienie doustne.

Jeśli pacjent zastosował większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Magvit B6 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Przy przestrzeganiu zalecanych dawek objawy niepożądane nie występują.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Magvit B6 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku MAGVIT B6

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Magvit B6 po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200    fax.+48 22 70 28 202

email: angelini@angelini.pl

Data opracowania ulotki:

4

Magvit B6

Charakterystyka Magvit b6

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAGVIT B6 48 mg + 5 mg tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum)

Substancja pomocnicza: sacharoza

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dojelitowe

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazaniem do podawania preparatu Magvit B6 jest profilaktyka powikłań związanych z niedoborem magnezu i/lub witaminy B6 oraz uzupełnianie stwierdzonych niedoborów tych związków w organizmie.

Profilaktycznie Magvit B6 zaleca się w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.

Uzupełniająco w hipomagnezemii wywołanej nałogowym paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu; długotrwałym stosowaniem leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych oraz diurezą osmotyczną u cukrzyków w przebiegu przewlekłej hiperglikemii.

Wspomagająco Magvit B6 znalazł zastosowanie jako uzupełnienie leczenia chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca; w terapii atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn, w stanach depresji nerwowej, a także podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Profilaktycznie: dorośli i dzieci od 12. roku życia (młodzież):

1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

Młodsze dzieci na zalecenie lekarza.

Leczniczo: wyłącznie z przepisu lekarza.

Lek należy popić wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, blok przedsionkowo-komorowy, myasthenia gravis, parkinsonizm leczony

L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a preparatu Magvit B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego. Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu Magvit B6.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Magnez zmniejsza wchłanianie teofiliny, tetracyklin, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy warfaryny.

Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany, zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Leki moczopędne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy, nasilają wydalanie magnezu z moczem. Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z preparatami magnezowymi mogą spowodować porażenie mięśniowe. Na skutek alkalizacji moczu następuje zmniejszenie nerkowego wydalania chinidyny co wiąże się z ryzykiem jej przedawkowania. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na witaminę B6.

4.6    Ciąża lub laktacja

Nie wiadomo, czy lek może powodować zagrożenie dla płodu, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych i dobrze kontrolowanych obserwacji u ludzi. Dlatego decyzję o stosowaniu preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią należy każdorazowo podejmować indywidualnie w stosunku do pacjentki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Przy proponowanym dawkowaniu na ogół nie występują. Sporadycznie mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, luźne stolce lub zaczerwienienie skóry. Długotrwałe systematyczne przyjmowanie pirydoksyny w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii czuciowej, natomiast dawki dobowe powyżej 200 mg mogą prowadzić do niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego typu dermatoz.

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku w dawkach przekraczających zalecane mogą pojawić się objawy opisane działaniami niepożądanymi oraz spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe, zaburzenia czucia, ból kończyn, brak odruchów ścięgnowych, trudności w oddychaniu i zaburzenia rytmu pracy serca jako efekt zasadowicy lub zespołu mleczno-alkalicznego.

W przypadku przedawkowania stosuje się nawodnienie doustne lub dożylne (w ciężkich stanach podaje się dożylnie 0,9% roztwór NaCl). Jednocześnie lub tuż po nawodnieniu podaje się furosemid lub inne leki moczopędne. Jeśli nie ma poprawy stosuje się kalcytoninę. Pacjentom z małym stężeniem fosforanów we krwi i sprawnymi nerkami można podać doustnie fosforany.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: związki mineralne, pozostałe związki mineralne, mleczan magnezu.

Kod ATC A12C C06

5.1 Właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne

Magnez zajmuje czwarte miejsce pod względem ilościowym wśród kationów ustroju człowieka. Zapotrzebowanie u dorosłego człowieka na ten pierwiastek chemiczny wynosi średnio 5 mg/kg masy ciała/dobę. W stanach znacznych niedoborów, a także w okresie intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowego czy też szybkiego wzrostu organizmu dziecka zapotrzebowanie na magnez wzrasta dwukrotnie. Zaledwie 1% ogólnej zawartości tego pierwiastka znajduje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej, 50% w kościach, a pozostała ilość w innych komórkach organizmu. Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi wynosi 0.8 - 1.05 mmola/l (1.9 - 2.5 mg%). Magnez surowicy krwi występuje w postaci ultra przesączalnej, w postaci zjonizowanej oraz związanej z białkami. Jego ilość związana w kompleksie z białkami, zależy od pH krwi. Prawidłowa magnezemia jest zależna od jego podaży z dietą i niezwykle sprawnej czynności ograniczenia wydalania magnezu przez przewód pokarmowy i nerki. W przypadku stosowania diety wysokowapniowej i wysokofosforanowej czynność przewodu pokarmowego w stosunku do magnezu zostaje upośledzona. Prawdopodobny jest udział PTH w regulacji homeostazy magnezu w ustroju. Magnez reguluje przepływ jonów w komórce - zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową, działa synergistycznie z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości i przeciwdziała procesowi wapnienia tkanek miękkich. Objawami niedoboru magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca. Stwierdzono, że witamina B6 zwiększa o około 40% efektywność wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, natomiast hamuje proces jego wydalania z organizmu.

Witamina B6 - pirydoksyna, obejmuje grupę 3 równocennych biologicznie pochodnych pirydyny. Aktywną w organizmie formą pirydoksyny jest jej ester fosforanowy pirydoksalu, który jako koenzym transaminaz czy dekarboksylaz aminokwasowych uczestniczy w ich przemianach, między innymi w procesie powstawania neuroprzekaźników OUN - serotoniny, DOPA i kwasu y-aminomasłowego. Jako koenzym fosforylazy glikogenowej wpływa na wzrost stężenia glukozy w mięśniach, a jako koenzym syntetazy kwasu S-aminolewulinowego bierze udział w syntezie hemoglobiny.

U ludzi awitaminoza B6 objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną (wada genetyczna w syntezie apoenzymu syntetazy kwasu S-aminolewulinowego, którego koenzymem jest pirydoksyna). U około 40% starych ludzi wykazano subkliniczne niedobory witaminy B6 (zaburzenia równowagi psychicznej i stan ogólnego osłabienia).

Witamina B6 łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym, w wątrobie ulega przemianie do kwasu 4-pirydynokarboksylowego (izonikotynowego) i w tej postaci jest wydalana. W lecznictwie stosuje się pirydoksynę w postaci soli, głównie chlorowodorku. Jest stosowana jako lek w zaburzeniach metabolicznych, zmianach skórnych i błon śluzowych, w niedokrwistości wrażliwej na tę witaminę podczas rekonwalescencji oraz w stanach depresyjnych.

W organizmie, fizjologiczny efekt preparatu Magvit B6 przejawia się synergistycznym działaniem jego dwóch substancji czynnych, których różnorodność funkcji biochemicznych w ustroju człowieka została powyżej scharakteryzowana.

5.2 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie składników produktu Magvit B6 nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Sacharoza

Alkohol poliwinylowy Krzemu dwutlenek Talk

Magnezu stearynian Skład otoczki:

Kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55)

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Powidon K 25 Emulsja silikonowa SE2 Sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Pojemnik z polietylenu (HDPE) z polietylenowym zamknięciem zabezpieczonym przed dziećmi, z pierścieniem gwarancyjnym.

50 tabletek (jeden pojemnik po 50 sztuk).

Blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku 20, 30, 50 tabletek (2, 3, 5 blistrów po 10 sztuk).

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Telefon +48 22 70 28 200    Fax +48 22 70 28 202

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:4623

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.12.1999 r./16.02.2005 r./10.02.2006 r./

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Magvit B6