Imeds.pl

Magvit B6 48 Mg Mg 2+ + 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

-<Logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować MAGVIT B6 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.


MAGVIT B6

(Magnesii lactas, Pyridoxini hydrochloridum)

48 mg jonów magnezu, 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki dojelitowe Skład

Jedna tabletka zawiera:

Substancje czynne: jony magnezu 48 mg (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego), pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 5 mg

Substancje pomocnicze: w skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu dwutlenek, talk, magnezu stearynian. składniki otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Dostępne opakowania

Opakowanie zawiera 20, 30 lub 50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Spis treści

1.    Co to jest MAGVIT B6, w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się MAGVIT B6

3.    Jak stosować MAGVIT B6

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku MAGVIT B6

6.    Inne informacje

1. Co to jest MAGVIT B6, w jakim celu się go stosuje

MAGVIT B6 jest preparatem zawierającym sól magnezową kwasu mlekowego oraz witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Magnez reguluje przepływ jonów w komórce - zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.

Objawami niedoboru magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca.

Witamina B6 ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej wewnątrzkomórkowej puli magnezu. Ponadto, ilość witaminy B6 zawarta w jednej tabletce preparatu MAGVIT B6 jest wystarczająca do zabezpieczenia organizmu przed niedoborem. Awitaminoza B6 u człowieka może przejawiać się stanem zapalnym skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym oraz niedokrwistością wynikającą z niedoboru hemoglobiny.

Wskazaniem do podawania MAGVIT B6 jest profilaktyka i leczenie następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy B6.

Profilaktycznie preparat MAGVIT B6 stosuje się:

•    w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego

•    podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej

•    w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową

•    w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej

•    w bólach mięśni

•    w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca MAGVIT B6 stosuje się jako uzupełnienie leczenia:

•    chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca,

•    w terapii drżenia mięśni i drętwienia kończyn,

•    w stanach depresji nerwowej,

•    podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,

•    w hipomagnezemii wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i przeczyszczających.

2. Zanim zastosuje się MAGVIT B6

Nie należy zażywaćMAGVITB6, jeśli występuje:

•    nadwrażliwość na składnik/i preparatu,

•    ciężka niewydolność nerek,

•    hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6,

•    blok przedsionkowo-komorowy,

•    myasthenia gravis,

   parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy,

•    znaczne niedociśnienie tętnicze,

•    zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.

Zachować szczególną ostrożność stosując MAGVITB6:

Podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a preparatu Magvit B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego. Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie MAGVIT B6 z jedzeniem i piciem:

Nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Ciąża:

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Magvit B6 może być stosowany w okresie ciąży i laktacji wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Karmienie piersią:

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Magvit B6 może być stosowany w okresie ciąży i laktacji wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono ujemnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Magnez zmniejsza wchłanianie teofiliny, tetracyklin, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy warfaryny.

Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów (tłuszczów), fityniany (zawarte np. w gruboziarnistych produktach zbożowych), zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Leki moczopędne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy, nasilają wydalanie magnezu z moczem. Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z preparatami magnezowymi mogą spowodować porażenie mięśniowe. Na skutek alkalizacji moczu następuje zmniejszenie nerkowego wydalania chinidyny co wiąże się z ryzykiem jej przedawkowania. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na witaminę B6.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować MAGVIT B6

Profilaktycznie: dorośli i dzieci od 12. roku życia. (młodzież):

1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

Młodsze dzieci na zalecenie lekarza.

Leczniczo: wyłącznie z przepisu lekarza.

Lek należy popić wodą.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki MAGVITB6:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

W przypadku zażycia większej dawki MAGVITB6 niż podano w opisie dawkowania:

W razie przedawkowania, którego objawami są: nudności i wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe, trudności z oddychaniem, zaburzenia rytmu pracy serca, zaburzenia czucia, ból kończyn; zastosować obfite nawodnienie doustne.

Jeśli pacjent zastosował większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Magvit B6 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Przy przestrzeganiu zalecanych dawek objawy niepożądane nie występują.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Magvit B6 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku MAGVIT B6

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Magvit B6 po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200    fax.+48 22 70 28 202

email: angelini@angelini.pl

Data opracowania ulotki:

4