Imeds.pl

Maść Majerankowa -

Wariant informacji: Maść Majerankowa -, wyświetlić więcej opcji (2)

ULOTKA ULA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Maść majerankowa 100 g/100 g, Maść

(Mąjoranae herbae extractum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeżeli nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania leku lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

L Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa

3.    Jak stosować lek Maść majerankowa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść majerankowa

6.    Inne informacje

*

1.    Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść majerankowa zawiera ekstrakt z ziela majeranku, który posiada działanie przeciwbakteryjne. Lek stosowany jest pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa Kiedy nie stosować leku Maść majerankowa:

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na ziele majeranku lub inne składniki maści,

-    na uszkodzoną skórę,

-    w ostrych stanach zapalnych skóry

-    u dzieci poniżej 1 roku życia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się wprowadzania preparatu do otworów nosowych, ponieważ podłoże maściowe hamuje pracę aparatu rzęskowego błony śluzowej.

Należy przerwać leczenie, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści. Należy skontaktować się z lekarzem.

W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

Nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie ciała.

Dzieci:

Stosowanie u dzieci poniżej 3 lat po konsultacji z lekarzem.

ajerankowa:

lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych y*

vano interakcji leku z innymi lekami, sią:

ych, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. r i obsługiwanie maszyn:

Iność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń

aść majerankowa

. należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub i lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza stosować zewnętrznie.

młodzież i dorośli 2-4 razy dziennie niewielką ilość maści drży.

onsultacji z lekarzem.

ania dawki większej niż zalecana:

;ia dawki:

/ki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, leku Maść majerankowa:

dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy b farmaceuty.

epożądane

ląjerankowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Maść majerankowa

Substancja czynna:

ekstrakt z ziela majeranku (Majoranae herbae extractum) 100 g/100 g ekstrahent: etanol 96% (v/v), wazelina biała

Jak wygląda lek Maść majerankowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnozielonej maści o charakterystycznym zapachu majeranku.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca lOg lub 15g lub 20g maści w tekturowym pudełku z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 012 657 40 40

Fax: 012 657 40 40 wew. 34

www.amara.pl    >

Wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 012 657 40 40

Fax: 012 657 40 40 wew. 34

wvm.amara.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 012 657 40 40

Fax: 012 657 40 40 wew. 34

www.amara.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: