+ iMeds.pl

Maść na odciski aflofarm (100 mg + 400 mg)/gUlotka Maść na odciski aflofarm

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Maść na odciski Aflofarm

400 mg + 100 mg/g, maść

Acidum salicylicum + Atidum lacticum

2". ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Skład

1 g maści zawiera:

substancje czynne: kwas salicylowy 400 mg i kwas mlekowy 100 mg;


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: wazelina żółta, lanolina.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


maść

10 g    KodEAN: 5909990012619

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25&C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA

NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE_


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tek: 42 22 53 100

(logo)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/0126

13. NUMER SERII


Nr serii:

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie:

Lek zawiera substancje czynne kwas salicylowy i kwas mlekowy o działaniu złuszczającym. Wskazania do stosowania:

Usuwanie odcisków, nagniotków oraz zgrubień skóry stóp.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku:

-    w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub mlekowy, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;

-    u dzieci w wieku do 2 lat;

-    u pacjentów chorych na cukrzycę lub osób z zaburzeniami krążenia;

'jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie.

Środki ostrożności:

Należy przerwać leczeniejeśłi wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Maść nanosić wyłącznie na zrogowaciały naskórek. Nie stosować na niezmienioną zdrową skórę ani na skórę uszkodzoną gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Chronić oczy i błony śluzowe. W razie kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć wodą.

Ważne informacje o niektórych składnikach Leku:

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Dawkowanie i sposób stosowania

Nakładać maść raz lub dwa razy na dobę na zrogowaciałe miejsca na skórze stóp, uważając, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Po wystąpieniu bolesności należy wymoczyć stopy w gorącej wodzie i usunąć rozmiękczony zrogowaciały naskórek. Zabieg powtarzać kilkakrotnie.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. Ostrożnie stosować u dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Stosowanie z innymi iekami:

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić odczyny alergiczne i stan zapalny skóry. Po zastosowaniu leku na zdrową skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry w postaci rumienia, złuszczenia i nadżerek, oraz stan zapalny.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych, należy poinformować o nich lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE5A:


Maść na odciski Aflofarm

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Maść na odciski Aflofarm

400 mg + 100 mg/g, maść

Acidum salicylicum + Acidum lacticum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Skład

1 g maści zawiera:

substancje czynne: kwas salicylowy 400 mg i kwas mlekowy 100 mg;


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


substancje pomocnicze: wazelina żółta, lanolina.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


maść

10g

5.    SPOSÓB I DROGA PODANIA Podanie na skórę.

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.    TERMIN WAŻNOŚCI Termin ważności:


8 WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


9. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice (logo)


10. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/0126

11. NUMER SERII


Nr serii:

Maść na odciski Aflofarm

Charakterystyka Maść na odciski aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść na odciski Aflofarm, (400 mg + 100 mg) /g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 400 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) i 100 mg kwasu mlekowego (Acidum łacticum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3* POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Usuwanie odcisków, nagniotków oraz zgrubień skóry stóp.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie miejscowe na skórę.

Nakładać maść 1 lub 2 razy na dobę na zrogowaciałe miejsca na skórze stóp, uważając, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Po wystąpieniu bolesności należy wymoczyć stopy w gorącej wodzie i usunąć rozmiękczony zrogowaciały naskórek. Zabieg powtarzać kilkakrotnie.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.

Ostrożnie stosować u dzieci w wieku powyżej 2 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub mlekowy lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego;

-    u dzieci w wieku do 2 lat;

-    u pacjentów chorych na cukrzycę lub osób z zaburzeniami krążenia;

-    jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Maść należy nanosić wyłącznie na zrogowaciały naskórek. Nie należy stosować produktu na niezmienioną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem. W razie kontaktu produktu z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć wodą.

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Jednak biorąc pod uwagę możliwość wchłonięcia i przenikania kwasu salicylowego przez łożysko do krwi płodu, nie należy stosować produktu u kobiet w ciąży.

4 7 wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej odczyny alergiczne, stan zapalny skóry

Po zastosowaniu produktu na zdrową skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry w postaci rumienia, złuszczenia i nadżerek, oraz stan zapalny.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych na temat przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwko nadmiernemu rogowaceniu naskórka, do stosowania miejscowego.

Kod ATC: brak kodu

Kwas salicylowy stosowany miejscowo działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy w stężeniu 10% działa keratolitycznie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Kwas salicylowy wchłania się przez nieuszkodzony naskórek do skóry właściwej i tkanki podskórnej osiągając maksymalne stężenie po 4-8 godzinach.

Brak danych na temat możliwości wchłaniania kwasu mlekowego przez skórę.

Dystrybucja

Brak danych na temat dystrybucji kwasu młekowego stosowanego miejscowo u ludzi.

Kwas salicylowy po wchłonięciu do organizmu dostaje się do ośrodkowego układu nerwowego, przenika przez łożysko i znajdowany jest we krwi płodu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina żółta Lanolina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką, w tekturowym pudełku.

1 tuba po 10 g

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0126

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.10.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.08.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Maść na odciski Aflofarm