+ iMeds.pl

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry rekord łuszczy 200 mg/gUlotka Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry rekord łuszczy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

(Acidum salicylicum)

200 mg/g maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

3.    Jak stosować lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” i w jakim celu się go stosuje

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” jest przeznaczona do stosowania miejscowego.

Lek zawiera substancję czynną kwas salicylowy, który stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działa złuszczająco, zmiękcza i rozpulchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Wskazania do stosowania:

Usuwanie odcisków oraz zgrubień skóry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

Nie należy stosować leku:

-    w nadwrażliwości na kwas salicylowy, salicylany lub na substancję pomocniczą leku;

-    u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;

-    jeśli skóra w okolicy odciska (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;

-    na zmiany o dużej powierzchni;

-    do oczu;

-    na skórę twarzy, pachwin;

-    w okolicy odbytu i narządów płciowych;

-    na błony śluzowe;

-    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przerwać leczenie, jeśli nastąpi nadmierne podrażnienie skóry.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zgrubienie skóry - nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić jego ogólnoustrojowe działania. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy ją natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Stosowanie z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.

Ponieważ kwas salicylowy wchłania się przez nieuszkodzony naskórek, lek może oddziaływać z preparatami działającymi ogólnie i miejscowo. Kwas salicylowy nasila działanie m.in. doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika, preparatów litu, leków przeciwzakrzepowych, może też nasilać działanie fenytoiny i kwasu walproinowego. Leki metabolizowane przez cytochrom P-450, jak cymetydyna, hamują metabolizm kwasu salicylowego. Kwas salicylowy może osłabiać działanie leków zmniejszających ciśnienie krwi, np. z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz leków moczopędnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

3.    Jak stosować lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie należy nałożyć maść na odcisk i zabezpieczyć plastrem. Należy codziennie uzupełniać ubytek maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa tydzień. Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć. W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę.

W przypadku bardzo zastarzałych zmian, leczenie należy powtórzyć. Nie stosować leku dłużej niż przez 2 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry. Zastosowanie leku na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci rumienia. W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 2 lata.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

1 g maści zawiera substancję czynną: kwas salicylowy 200 mg.

Substancja pomocnicza: wazelina żółta.

Jak wygląda lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” i co zawiera opakowanie

Lek ma postać maści.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca (logo):

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy

Charakterystyka Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry rekord łuszczy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”,

200 mg/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 200 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Usuwanie odcisków oraz zgrubień skóry.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować miejscowo.

Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie należy maść nałożyć na odcisk i zabezpieczyć plastrem. Codziennie uzupełniać ubytek maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa tydzień. Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć.

W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę. W przypadku bardzo zastarzałych zmianach, leczenie należy powtórzyć.

Nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na kwas salicylowy, salicylany lub na substancję pomocniczą produktu;

-    u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;

-    jeśli skóra w okolicy odciska (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;

-    na zmiany o dużej powierzchni;

-    do oczu;

-    na skórę twarzy, pachwin;

-    w okolicy odbytu i narządów płciowych;

-    na błony śluzowe;

-    u dzieci.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przerwać leczenie, jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry._

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem.

Produkt należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zgrubienie skóry - nie należy stosować produktu na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić jego ogólnoustrojowe działania. Jeśli dojdzie do pokrycia produktem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy ją natychmiast dokładnie zmyć wodą.

4.5.    Interakcje z innym produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie odnotowano interakcji produktu z innymi produktami leczniczymi.

Ponieważ kwas salicylowy wchłania się przez nieuszkodzony naskórek, produkt może oddziaływać z lekami działającymi ogólnie i miejscowo. Kwas salicylowy, jako lek silnie wiążący się z białkami krwi, wypiera z połączeń z białkami krwi leki o mniejszym powinowactwie, co prowadzi do nasilenia ich działania. Kwas salicylowy nasila działanie m.in. doustnych leków hipoglikemizujących z grupy pochodnych sulfonylomocznika, preparatów litu, leków przeciwzakrzepowych, może nasilać działanie fenytoiny i kwasu walproinowego. Leki metabolizowane przez cytochrom P-450, jak cymetydyna, hamują metabolizm kwasu salicylowego. Kwas salicylowy może osłabiać działanie leków hipotensyjnych, np. z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz leków moczopędnych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kwas salicylowy przenika przez łożysko dlatego produktu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Produkt może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry. Zastosowanie produktu na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci rumienia. W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

4.9.    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dermatologiczne rozmiękczające i osłaniające. kod ATC: D 02 AF

Kwas salicylowy stosowany miej scowo na zrogowaciały naskórek działa keratolitycznie oraz zmiękcza i rozpulchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwas salicylowy łatwo wchłania się do tkanek położonych pod powierzchnią skóry, maksymalne stężenie we krwi osiąga po 4-8 godzinach. Wchłanianie kwasu salicylowego przez prawidłowy naskórek istotnie zwiększa się po usunięciu lub uszkodzeniu warstwy rogowej. Około 10% zastosowanego miejscowo kwasu salicylowego ulega wchłonięciu do organizmu.

Dystrybucja

Salicylany po wchłonięciu do organizmu wiążą się z białkami krwi w 80%. Po zastosowaniu małych dawek terapeutycznych, salicylany w znacznym stopniu wiążą się z białkami osocza, natomiast w czasie stosowania dużych dawek frakcja niezwiązana istotnie się zwiększa. Kwas salicylowy po wchłonięciu do organizmu przenika do ośrodkowego układu nerwowego i przez łożysko, występuje też w ilościach śladowych we krwi płodu.

Metabolizm

Kwas salicylowy ulega przemianie do kwasu gentyzynowego (kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy). Ponadto kwas salicylowy jest metabolizowany przez połączenie z glicyną do kwasu salicylurowego i sprzęgany z kwasem glukuronowym.

Wydalanie

Metabolity kwasu salicylowego wydalane są głównie przez nerki, a 10%-50% kwasu salicylowego wydalane jest w postaci niezmienionej. Eliminacja zachodzi zgodnie z zasadami kinetyki pierwszorzędowej po podaniu małych dawek (T0,5=4 h) i kinetyki nieliniowej po zastosowaniu dawek dużych (T0,5>15 h).

Z moczem wydalane jest około 7% dawki zastosowanego miejscowo kwasu salicylowego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina żółta

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3. Okres ważności 3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania - 2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania.

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku.

15 g maści

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Nie ma szczególnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1452

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.08.1989 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15.01.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy