+ iMeds.pl

Maść z witaminą a 400 j.m./gUlotka Maść z witaminą a

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA


jtI>0a{3X 089 544 97 77 ^^Regon 472865869


LAB O RATO > fUri GALENOWE OLSZTYN" Sp. z o.o. 11-001 Dywity, u!. Spółdzielcza 25A

Maść z witaminą A Ct

Retinoli palmitas 400 IU/g maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść z witaminą A i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść z witaminą A

3.    Jak stosować lek Maść z witaminą A

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść z witaminą A

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Maść z witaminą A zawiera substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A). Witamina A umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry, wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

Wskazania

Lek do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ Z WITAMINĄ A Kiedy nie stosować leku Maść z witaminą A

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Lek Maść z witaminą A a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy lekarz uzna że jest to konieczne. Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Maść z witaminą A nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść z witaminą A

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść z witaminą A

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku połknięcia leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Pominięcie zastosowania leku Maść z witaminą A

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść z witaminą A

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Maść z witaminą A może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania leku lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść z witaminą A po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Maść z witaminą A

Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian.

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu.

Pozostałe składniki to lanolina bezwodna, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Maść z witaminą A i co zawiera opakowanie

Lek Maść z witaminą A to jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

¡■ŁABORATO..^ ,..u ij/uLŁKOWii OLSZTYN" Sp. z o.o.

Hj' . i Dywity, u!. Spółdzielcza 25A

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 00. fax 089 544 97 77

N!IP 947-18-69-368 Regon 472855869

Maść z witaminą A Ct

Retinoli palmitas 400 IU/g maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść z witaminą A i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść z witaminą A

3.    Jak stosować lek Maść z witaminą A

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść z witaminą A

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Maść z witaminą A zawiera substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A). Witamina A umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry, wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

Wskazania

Lek do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ Z WITAMINĄ A Kiedy nie stosować leku Maść z witaminą A

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Lek Maść z witaminą A a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy lekarz uzna że jest to konieczne. Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Maść z witaminą A nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść z witaminą A

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść z witaminą A

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku połknięcia leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Pominięcie zastosowania leku Maść z witaminą A

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść z witaminą A

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Maść z witaminą A może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania leku lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu) e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść z witaminą A po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Maść z witaminą A

Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian.

1 g maści zawiera 400 KJ retynolu palmitynianu.

Pozostałe składniki to lanolina bezwodna, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Maść z witaminą A i co zawiera opakowanie

Lek Maść z witaminą A to jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity


Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Maść z witaminą A KJ

Retinoli palmitas 400 IU/g maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść z witaminą A i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść z witaminą A

3.    Jak stosować lek Maść z witaminą A

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść z witaminą A

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Maść z witaminą A zawiera substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A). Witamina A umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry, wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

Wskazania

Lek do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ Z WITAMINĄ A Kiedy nie stosować leku Maść z witaminą A

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Lek Maść z witaminą A a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy lekarz uzna że jest to konieczne. Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Maść z witaminą A nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść z witaminą A

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść z witaminą A

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku połknięcia leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Pominięcie zastosowania leku Maść z witaminą A

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść z witaminą A

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Maść z witaminą A może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania leku lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść z witaminą A po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Maść z witaminą A

Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian.

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu.

Pozostałe składniki to lanolina bezwodna, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Maść z witaminą A i co zawiera opakowanie

Lek Maść z witaminą A to jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Maść z witaminą A W

Retinoli palmitas 400 IU/g maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Maść z witaminą A i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść z witaminą A

3.    Jak stosować lek Maść z witaminą A

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Maść z witaminą A

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Maść z witaminą A zawiera substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A). Witamina A umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry, wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

Wskazania

Lek do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ Z WITAMINĄ A Kiedy nie stosować leku Maść z witaminą A

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Lek Maść z witaminą A a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy lekarz uzna że jest to konieczne. Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Maść z witaminą A nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść z witaminą A

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAŚĆ Z WITAMINĄ A

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść z witaminą A

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku połknięcia leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Witamina A w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Pominięcie zastosowania leku Maść z witaminą A

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maść z witaminą A

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Maść z witaminą A może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania leku lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Maść z witaminą A po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Maść z witaminą A

Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian.

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu.

Pozostałe składniki to lanolina bezwodna, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Maść z witaminą A i co zawiera opakowanie

Lek Maść z witaminą A to jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11 -001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Maść z witaminą A

Charakterystyka Maść z witaminą a

,LAbGRATORIUM GALENOWE OLSZTYN" Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO8?    ¡ax 089 84i9JnS

\TP 947-18-69-363, Regon 472865869

CG)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść z witaminą A ©

400 IU/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu (Retinolipalmitas)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:lanolina. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Zmienione chorobowo miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami i inne rodzaje interakcji

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Maść z witaminą A © nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania produktu lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.

W przypadku połknięcia produktu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dermatologii zawierające witaminę A.

Brak kodu ATC.

Maść z witaminą A © umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry. Witamina A wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek wykazuje działanie miejscowe.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

Witamina A w dużych dawkach może działać teratogennie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną i zakrętką zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11 -001 Dywity

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0243

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08/03/1999;


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


,K/iTO:\i'Uivi GALENOWE OLSZTYN" 5p. z o.o.

ro)


'i\? 947-18-69-333. Regon 472865869

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść z witaminą A © 400 IU/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu (Retinolipahnitas)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:lanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Zmienione chorobowo miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami i inne rodzaje interakcji

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Maść z witaminą A © nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania produktu lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.

W przypadku połknięcia produktu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dermatologii zawierające witaminę A.

Brak kodu ATC.

Maść z witaminą A © umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry. Witamina A wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

5.2    Właściwości farma ko kinetyczne Lek wykazuje działanie miejscowe.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

Witamina A w dużych dawkach może działać teratogennie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną i zakrętką zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11 -001 Dywity

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0243

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08/03/1999;


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść z witaminą A ©

400 IU/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu (Retinolipalmitas)

Substancja pomocnicza o znanym działaniudanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Zmienione chorobowo miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami i inne rodzaje interakcji

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Maść z witaminą A © nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania produktu lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.

W przypadku połknięcia produktu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dermatologii zawierające witaminę A.

Brak kodu ATC.

Maść z witaminą A © umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry. Witamina A wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek wykazuje działanie miejscowe.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

Witamina A w dużych dawkach może działać teratogennie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną i zakrętką zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0243

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08/03/1999;

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść z witaminą A ©

400 IU/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 400 IU retynolu palmitynianu (Retinolipalmitas)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:lanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jasnożółta, o jednolitej konsystencji maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy do stosowania miejscowego na skórę po niewielkich oparzeniach (w tym słonecznych), odmrożeniach, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Zmienione chorobowo miejsca na skórze pokrywa się cienką warstwą maści kilka razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną retynolu palmitynian (witaminę A) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu na rany oraz na błony śluzowe.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków o działaniu wysuszającym i ściągającym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Maść z witaminą A © nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe.

W razie długotrwałego stosowania produktu lub stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

W razie podrażnienia i zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.

W przypadku połknięcia produktu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farma kody na miczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dermatologii zawierające witaminę A.

Brak kodu ATC.

Maść z witaminą A © umożliwia prawidłowe funkcjonowanie skóry. Witamina A wpływa regenerująco na naskórek, zapobiega jego rogowaceniu, łagodzi stany zapalne skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek wykazuje działanie miejscowe.

5.3    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

Witamina A w dużych dawkach może działać teratogennie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną i zakrętką zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0243

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08/03/1999;

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maść z witaminą A