Imeds.pl

Melis-Tonic -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA PACJENTA

MELIS-TONIC®, płyn doustny

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek MELIS-TONIC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MELIS-TONIC

3.    Jak stosować lek MELIS-TONIC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MELIS-TONIC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MELIS-TONIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MELIS - TONIC jest lekiem roślinnym otrzymanym poprzez macerację następujących ziół: liścia melisy, kwiatostanu głogu, koszyczka rumianku, korzenia arcydzięgla i owocu kminku mieszaniną etanolu i wody, a następnie dodanie miodu. MELIS - TONIC jest tradycyjnie stosowany jako środek pomocniczy w stanach nadmiernego napięcia nerwowego. Skuteczność produktu w podanych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MELIS-TONIC Kiedy nie stosować leku MELIS-TONIC.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) lub inne składniki produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Prze rozpoczęciem stosowania leku MELIS-TONIC należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt zawiera 30-35 % (v/v) etanolu (alkoholu). Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera około 1,4 g etanolu, co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina.

Jest to dawka szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią i grup wysokiego ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Ze względu na zawartość korzenia arcydzięgla w okresie stosowania leku należy unikać opalania się na słońcu i intensywnego naświetlania promieniami UV z uwagi na możliwość przekształcenia przez promieniowanie UV furokumaryn w formy karcinogenne.

Dzieci i młodzież.

Produkt nie może być stosowany u dzieci do 12-go roku życia.

Inne leki i MELIS-TONIC.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią.

Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Preparat zawiera około 1,4 g etanolu w dawce jednorazowej (5 ml) co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina. Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MELIS-TONIC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie.

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Osoby w wieku podeszłym, dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: doustnie 3 x dziennie po łyżeczce (ok. 5 ml) preparatu w % szklanki wody.

Stosowanie u dzieci.

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku MELIS-TONIC.

Przypadki przedawkowania dotychczas nie są znane.

Możliwe wystąpienie reakcji uczuleniowych na światło.

Pominięcie przyjęcia leku MELIS-TONIC.

W przypadku pominięcia dawki leku MELIS-TONIC nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek MELIS-TONIC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja nadwrażliwości na rumianek (np. alergia kontaktowa). U osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych -Compositae) np. bylica, piołun może dojść do reakcji krzyżowej. Przy użyciu wewnętrznym bardzo rzadko notowano przypadki ciężkiej reakcji alergicznej (szok anafilaktyczny, astma, obrzęk twarzy, pokrzywka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MELIS-TONIC

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek MELIS-TONIC.

100 ml zawiera:

-    82 g Extractum fluidum (1:5) ex:

Melissae folium (liść melisy) - 6,56 g,

Crataegi inflorescentia (kwiatostan głogu) - 5,74 g,

Chamomillae anthodium (koszyczek rumianku) - 1,64 g,

Archangelicae radix (korzeń arcydzięgla) - 1,64 g,

Carvi fructus (owoc kminku) - 0,82 g,

-    20,5 g miodu.

Lek zawiera 30 - 35 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek MELIS-TONIC i co zawiera opakowanie.

Lek MELIS-TONIC to płyn doustny, miodowobrunatnej barwy o ziołowo-miodowym zapachu. Opakowanie:

Butelka zawiera 100 ml płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca.

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0474.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: