Imeds.pl

Melotev 7,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Melotev, 7,5 mg, tabletki Melotev, 15 mg, tabletki

Meloxicamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Melotev i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melotev

3.    Jak stosować lek Melotev

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Melotev

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK MELOTEV I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Melotev jest lekiem należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które są stosowane w celu złagodzenia zapalenia i bólu stawów i mięśni.

Lek Melotev jest stosowany w następujących wskazaniach:

•    Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów (nadmierne zużywanie się stawów).

•    Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów.

•    Długotrwałe leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zapalenie stawów łączących kręgosłup z miednicą).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MELOTEV Kiedy nie stosować leku Melotev

Nie stosować leku Melotev w następujących przypadkach:

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników leku Melotev.

•    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

•    Jeśli u pacjenta, po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub NLPZ wystąpiły kiedykolwiek:

-    sapanie, trudności w oddychaniu, duszność (astma),

-    zatkanie nosa ze względu na obrzęk błony śluzowej nosa (polipy nosa),

-    wysypka skórna i (lub) pokrzywka,

-    nagły obrzęk skóry lub błony śluzowej, taki jak, wokół oczu, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, lub gardła, sprawiający trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości, po przebytym leczeniu NLPZ, wystąpiły:

-    krwawienie z żołądka lub dwunastnicy.

-    przedziurawienie (perforacja) żołądka lub dwunastnicy.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono owrzodzenie lub krwawienie z żołądka lub dwunastnicy.

•    Jeśli pacjent przebył ostatnio lub stwierdzono u pacjenta w przeszłości owrzodzenie lub krwawienie z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa zdarzenia owrzodzenia lub krwawienia).

•    Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, a pacjent nie jest poddawany dializie.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiło ostatnio krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych).

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwawienia.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca.

•    Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Melotev Ostrzeżenia

Stosowanie leków takich jak Melotev może wiązać się z nieznacznym podwyższeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru (udar mózgowy). Ryzyko zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki i czasu trwania leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Nie należy przekraczać ustalonego czasu trwania leczenia (patrz punkt 3. Jak stosować lek Melotev).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko takich zaburzeń, należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Dotyczy to sytuacji, kiedy pacjent:

•    ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),

•    ma zwiększone stężenie cukru we krwi (cukrzyca),

•    ma zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia),

•    pali tytoń.

Jeśli u pacjenta rozwinęły się ciężkie reakcje alergiczne, należy przerwać leczenie lekiem Melotev i skontaktować się z lekarzem, po pierwszym pojawieniu się wysypki skórnej, uszkodzeniu tkanki miękkiej (uszkodzeniu błony śluzowej) lub jakimkolwiek innym objawie alergii.

Należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Melotev, w przypadku wystąpienia krwawienia (smoliste stolce) lub owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).

Nie zaleca się stosowania meloksykamu w celu uzyskania szybkiej ulgi u pacjentów z ostrym bólem.

Leki z grupy NLPZ zawierające meloksykam mogą maskować objawy zakażenia (np. gorączkę). W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia objawów zakażenia, należy skontaktować się z lekarzem.

U kobiet lek Melotev może utrudniać zajście w ciążę. Pacjentki, które planują ciążę lub mają problemy z zajściem w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem. Leku Melotev nie należy przyjmować w trakcie badań płodności.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na konieczność dostosowania leczenia, ważne jest aby pacjent skonsultował się z lekarzem przed przyjęciem leku Melotev w następujących przypadkach:

•    zapalenie gardła w przeszłości (zapalenie przełyku), zapalenie żołądka (nieżyt żołądka) lub inne choroby przewodu pokarmowego, takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna),

•    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),

•    podeszły wiek,

•    choroby serca, wątroby lub nerek,

•    duże stężenie cukru we krwi (cukrzyca),

•    zmniejszona objętość krwi (hipowolemia), która może pojawić się w wyniku dużej utraty krwi, oparzenia, operacji lub niewielkiego przyjmowania płynów,

•    stwierdzone przez lekarza prowadzącego duże stężenie potasu we krwi.

W wymienionych wyżej przypadkach lekarz prowadzący może monitorować postępy leczenia.

Stosowanie dawek większych niż zalecane może wiązać się z poważnym ryzykiem. W związku z tym, nie należy przekraczać zalecanych dawek dobowych ani stosować jednocześnie innych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ ryzyko działań niepożądanych jest wyższe.

Lek Melotev nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Stosowanie innych leków

Meloksykam może oddziaływać z innymi lekami, dlatego należy poinformować lekarza lub farmaceutę o innych, przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych wydawanych bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował którykolwiek z wymienionych poniżej leków:

•    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

•    leki zapobiegające tworzeniu się zakrzepów,

•    leki stosowane do rozpuszczania zakrzepów (leki trombolityczne),

•    leki stosowane w leczeniu chorób serca i nerek,

•    kortykosteroidy,

•    cyklosporynę - stosowaną po przeszczepach organów, w leczeniu ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nefrotycznego,

•    jakiekolwiek leki moczopędne. W przypadku przyjmowania leków moczopędnych, lekarz będzie kontrolował czynność nerek.

•    sole litu - stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju,

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - stosowane w leczeniu depresji,

•    metotreksat - stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkich, niekontrolowanych chorób skóry i reumatoidalnego zapalenia stawów,

•    cholestyraminę - głównie stosowaną w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,

•    jeśli pacjentka stosuje domaciczne środki antykoncepcyjne (ang. IUD - intrauretine contraceptive device), tzw. spiralę.

Przyjmowanie innych leków przeciwzapalnych lub leków zapobiegających tworzeniu się zakrzepów lub rozpuszczających zakrzepy jednocześnie z meloksykamem może zwiększać ryzyko choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwawień oraz uszkodzeń błony śluzowej układu pokarmowego. W związku z tym, stosowanie powyższych leków równocześnie z lekiem Melotev nie jest zalecane.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka zaszła w ciążę w trakcie leczenia lekiem Melotev. Lekarz może przepisywać Melotev w trakcie pierwszych 6 miesięcy ciąży, jeżeli jest to konieczne.

Nie wolno stosować leku Melotev w ciągu trzech ostatnich miesięcy ciąży, ponieważ nawet po jednokrotnym podaniu może on poważnie wpłynąć szczególnie na układ krążenia i nerki dziecka.

Nie wolno stosować leku Melotev jeśli pacjentka karmi piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Melotev może wpływać w niewielkim stopniu na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych w postaci zawrotów głowy, senności i zaburzeń widzenia. W przypadku wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Melotev

Tabletki leku Melotev zawierają laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MELOTEV

Dawkę odpowiednią dla pacjenta ustala lekarz. Lek Melotev należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Standardowe dawkowanie opisane jest poniżej.

Ten lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego. Całą dawkę dobową leku należy zażyć jednorazowo. Tabletki należy połknąć popijając wodą lub innym płynem w trakcie posiłku.

Zazwyczaj stosowane są następujące dawki:

Nawroty choroby zwyrodnieniowej stawów:

Jedna tabletka 7,5 mg na dobę. Dawkę można zwiększyć, po konsultacji z lekarzem do 15 mg na dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg).

Reumatoidalne zapalenie stawów:

Dawkę można zmniejszyć do jednej tabletki


Jedna tabletka 15 mg na dobę (lub dwie tabletki 7,5 mg).

7.5    mg na dobę.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa:

Dawkę można zmniejszyć do jednej tabletki


Jedna tabletka 15 mg na dobę (lub dwie tabletki 7,5 mg).

7.5    mg na dobę.

Nie wolno przekraczać dawki 15 mg na dobę.

Nie należy stosować leku Melotev u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku lub wrażenia, że działanie leku Melotev jest za mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy pamiętać, że lek dostępny jest w innych dawkach, które mogą być bardziej odpowiednie do leczenia pacjenta.

Informacje dla pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, dawka zalecana w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa wynosi 7,5 mg na dobę. Również w przypadku pacjentów narażonych na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych należy rozpoczynać leczenie od dawki 7,5 mg na dobę.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek lub stosowania dializ, maksymalna dawka dobowa leku Melotev wynosi 7,5 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Melotev

Objawy przedawkowania ograniczają się najczęściej do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu brzucha. Objawy mają na ogół charakter przemijający. Poważne przedawkowanie może jednak skutkować ciężkimi niepożądanymi reakcjami (patrz punkt 4 poniżej). W przypadku zażycia dawki leku większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Melotev

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Melotev może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Melotev i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

Jakiekolwiek reakcje uczuleniowe (nadwrażliwości), które mogą obejmować:

•    reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, które mogą mieć charakter ciężkich reakcji skórnych (zespół Steven-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany błony śluzowej) lub rumień wielopostaciowy.

Rumień wielopostaciowy to ciężka reakcja alergiczna, która powoduje powstawanie plam, czerwonych pręg lub fioletowych obszarów z pęcherzami. Może również dotyczyć ust, oczu i innych wilgotnych powierzchni ciała.

•    obrzęk skóry lub błony śluzowej np.: obrzęk oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęk kończyn dolnych)

•    duszność lub napad astmy

•    zapalenie wątroby (WZW). Może to spowodować takie objawy, jak:

•    zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

•    ból w jamie brzusznej

•    utrata apetytu.

Jakiekolwiek objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, a w szczególności:

•    krwawienia (powodujące zabarwione stolce)

•    owrzodzenie przewodu pokarmowego (powodujące ból brzucha).

Krwawienia z przewodu pokarmowego, tworzenie owrzodzeń lub powstanie dziury w przewodzie pokarmowym (perforacji) szczególnie u pacjentów w podeszłum wieku może mieć ciężki przebieg i być potencjalnie śmiertelne, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Jeśli pacjent odczuwał dyskomfot w obrębie przewodu pokarmowego z powodu długotrwałego stosowania leków przeciwzapalnych NLPZ, niezwłocznie powinien zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza jeśli pacjent jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować postępy leczenia.

Jeśli stosowanie leku wpływa na zaburzenia widzenia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ogólne działania niepożądane niesteroidowych leków przecizapalnych (NLPZ)

Korzystanie z niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka niedrożności naczyń tętniczych (zatorów tętnic), np. ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu (apopleksja), szczególnie jeśli leki te stosowane są w dużych dawkach i długotrwale.

Zatrzymanie płynów (obrzęki), wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze) i niewydolność serca były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane wpływają na układ pokarmowy (zaburzenia żołądka i jelit):

•    wrzody żołądka i górnej części przewodu pokarmowego (wrzody trawienne/żołądka i (lub) dwunastnicy)

•    dziura w ścianie jelita (perforacja) lub krwawienie z przewodu pokarmowego (działanie niepożądane czasami zakończone zgonem, szczególnie u osób w podeszłym wieku).

Następujące działania niepożądane odnotowano po podaniu NLPZ:

•    nudności i wymioty

•    luźne stolce (biegunka)

•    wzdęcia

•    zaparcia

•    niestrawność (dyspepsja)

•    ból brzucha

•    czarny stolec z powodu krwawienia    z przewodu pokarmowego

•    wymioty z krwią (krwawe wymioty)

•    zapalenie z tworzeniem wrzodów w jamie ustnej (wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)

•    pogorszenie zapalenia jelit dużych (zaostrzenie zapalenia jelita grubego)

•    pogorszenie stanu zapalnego przewodu pokarmowego (zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna)

Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka (nieżyt żołądka).

Działania niepożądane meloksykamu:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10pacjentów):

   niestrawność (dyspepsja)

•    nudności lub wymioty

•    ból brzucha

•    zaparcia

•    wzdęcia z oddawaniem gazów

•    luźne stolce (biegunka)

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    ból głowy

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentow na 1000):

•    zawroty glowy

   zawroty glowy - uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego)

•    senność (ospałość)

•    niedokrwistość (zmniejszenie stężenia hemoglobiny - czerwonego barwnika krwi)

•    wzrost ciśnienia krwi    (nadciśnienie    tętnicze)

•    zaczerwienienie (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i    szyi)

•    zatrzymanie sodu i wody

•    zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia). Może to prowadzić do wystąpienia objawów takich jak:

o    zaburzenia pracy serca (arytmia)

o    kołatanie serca (kiedy pacjent odczuwa bicie serca bardziej niż zwykle)

o    osłabienie mieśni

•    odbijanie

•    zapalenie żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka)

•    krwawienia z przewodu pokarmowego

•    zapalenie jamy ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)

•    natychmiastowa reakcja uczuleniowa (nadwrażliwość)

•    swędzenie (świąd)

•    wysypka na skórze

•    obrzęk spowodowany zatrzymaniem płynów (obrzęki), w tym obrzęk kostek/nóg (obrzęki kończyn dolnych)

•    nagły obrzęk skóry lub blon śluzowych taki jak: obrzęk wokół oczu, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła utrudniający oddychanie (obrzęk naczynioruchowy)

•    chwilowe zaburzenia testów czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów watrobowych, jak aminotransferaz lub zwiększenie wydzielania barwnika żółciowego bilirubiny). Lekarz może wykryć opisane zaburzenia poprzez zlecenie badania krwi pacjenta.

•    zaburzenie wyników badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika).

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000pacjentów):

   zaburzenia nastroju

•    koszmary senne

•    zaburzenia morfologii krwi, w tym:

•    nieprawidłowy rozmaz krwi

•    zmniejszenie liczy białych krwinek (leukocytopenia)

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)

Działania te mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażeń oraz do pojawienia się zasinień na ciele i krwawień z nosa.

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne)

•    uczucie bicia serca (palpitacje)

•    wrzody żołądka lub górnej cześci układu pokarmowego (wrzody trawienne/żołądka i dwunastnicy)

•    zapalenie przełyku

•    wystąpienie ataków astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne leki z grupy NLPZ)

•    ciężkie pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

•    wysypka (pokrzywka)

•    zaburzenia widzenia, w tym:

o    niewyraźne widzenie

o    zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek)

•    zapalenie jelita grubego (okrężnicy)

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

   pęcherze skórne (reakcje pęcherzowe) oraz rumień wielopostaciowy. Rumień wielopostaciowy to ciężka reakcja alergiczna skóry powodująca plamy, czerwone pręgi lub fioletowe obszary z pęcherzami. Może również dotyczyć ust, oczu i innych wilgotnych powierzchni ciała.

•    zapalenie wątroby (WZW). Może spowodować takie objawy jak:

•    zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

•    ból w jamie brzusznej

•    utrata apetytu

•    ostra niewydolność nerek (niewydolność nerek), w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak choroba nerek lub cukrzyca

•    dziura w scianie jelita (perforacja).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   splątanie

•    dezorientacja

•    duszności i zaburzenia skórne (reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne), wysypki spowodowane przez ekspozycję na światło sloneczne (nadwrażliwość na światło)

•    niewydolność serca, odnotowana w związku z leczeniem NLPZ

•    całkowita utrata poszczególnych rodzajów granulocytów (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów, którzy przyjmują meloksykam z innymi lekami, które są potencjalnie hamujace,

•    nagłą gorączkę

•    ból gardła

•    zakażenia.

Działania niepożądane powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale jeszcze nie obserwowane po przyjęciu meloksykamu:

   zmiany w strukturze nerek w wyniku ostrej niewydolności nerek

•    bardzo rzadkie przypadki zapalenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)

•    obumarcie niektórych komórek w nerkach (ostrych cylindrycznych lub martwica brodawek)

•    białko w moczu (zespół nerczycowy z białkomoczem).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MELOTEV

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Melotev po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Melotev

Substancją czynną leku jest meloksykam.

Każda tabletka zawiera 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu.

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, sodu cytrynian dwuwodny, powidon K-30, krospowidon A, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Melotev i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Melotev 7,5 mg są żółte, marmurkowate, okrągłe, płaskie o skośnie ściętych krawędziach, z wytłoczeniem “^^ ” na jednej stronie i linią podziału na drugiej.

Tabletki leku Melotev 15 mg są żółte, marmurkowate, owalne, z wytłoczeniem    ” na jednej

stronie i linią podziału na drugiej.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Lek jest dostępny w opakowaniach po 10, 28, 30 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Priyate Limited Company, H-2100 Godollo, Tancsics Mihaly ut 82, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem Holandia

TEVA Sante SA, Rue Bellocier, 89107 Sens Francja

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2011r.

9