+ iMeds.pl

Meloxicam arrow 15 mg 15 mgUlotka Meloxicam arrow 15 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ortopedina Forte, 15 mg, tabletki

Meloxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ortopedina Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ortopedina Forte

3.    Jak stosować lek Ortopedina Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ortopedina Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ortopedina Forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Ortopedina Forte stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowego zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany jest również w długotrwałym objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (rodzaj zapalenia stawów powodujący ból i sztywność kręgosłupa).

Meloxicam należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i działanie jego polega na zmniejszaniu zapalenia i bólu stawów i mięśni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ortopedina Forte

Kiedy nie stosować leku Ortopedina Forte:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub naproksen

-    jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub jeśli często występuje choroba wrzodowa żołądka

-    jeśli występuje czynna choroba wrzodowa dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita cienkiego) lub często występuje choroba wrzodowa dwunastnicy

-    jeśli występują ciężkie choroby wątroby lub nerek

-    j eśli występuj ą zaburzenia krwawienia

-    jeśli występują lub kiedykolwiek występowały krwawienia z żołądka, jelit lub naczyń mózgowych

-    powyżej szóstego miesiąca ciąży

-    jeśli występuje ciężka niewydolność serca

-    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ortopedina Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa żołądka

-    jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa dwunastnicy

-    jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie przełyku

-    jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie błony śluzowej żołądka

-    jeśli kiedykolwiek występowały inne problemy z przewodem pokarmowym

-    jeśli kobieta stosuje domaciczne środki antykoncepcyjne, zwykle znane jako spirale

-    jeśli występują miejscowe obrzęki (opuchnięcia), wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze), choroby serca lub niewydoność serca

-    jeśli występuje choroba wątroby lub nerek

-    jeśli występują ciężkie reakcje skórne lekarz może odstawić lub zmienić lek.

U osób w podeszłym wieku może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu nienaturalnych objawów żołądkowych lub jelitowych.

Stosowanie leków takich jak Ortopedina Forte może wiązać się z niewielkim ryzykiem ataku serca („zawału serca”) lub udaru. Wzrost ryzyka jest bardziej prawdopodobny przy dużych dawkach i długotrwałym stosowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.

Jeśli pacjent miał kłopoty z sercem lub przeszedł udar mózgu lub myśli, że ma zwiększone ryzyko wystąpienia tych schorzeń (np. ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysoki cholesterol lub pali papierosy) powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania meloksykamu zgłaszano występowanie wysypek skórnych potencjalnie zagrażających życiu (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); występują początkowo jako czerwone tarczo-podobne plamy lub okrągłe plamy z pęcherzami na centralnym odcinku tułowia.

Dodatkowe objawy, które należy wziąć pod uwagę to: owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).

Tym potencjalnie zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może prowadzić do rozprzestrzenienia się pęcherzy lub łuszczenia się skóry.

Największe ryzyko poważnych reakcji skórnych występuje w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Jeśli u pacjenta rozwija się zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka związane z zastosowaniem meloksykamu, nie wolno ponownie zastosować meloksykamu w dowolnym późniejszym czasie.

Jeśli wystąpi wysypka lub objawy skórne, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem i powiedzieć mu, że pacjent stosuje ten lek.

Dzieci i młodzież

Lek Ortopedina Forte nie powienien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, lekarz może zastosować alternatywny lek w innej dawce.

Inne leki i Ortopedina Forte

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć, jeśli pacjent stosuje:

-    inne leki przeciwzapalne, włączając kwas acetylosalicylowy i leki sterydowe

-    leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna, heparyna lub tyklopidyna

-    leki rozpuszczające skrzepy krwi (trombolityki)

-    wszystkie leki moczopędne

-    leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

-    lit (stosowany w chorobach psychicznych)

-    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna)

-    cyklosporynę lub takrolimus (leki stosowane w zapobieganiu odrzucania przeszczepów po transplantacji)

-    metotreksat (lek stosowany w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobach nowotworowych)

-    cholestyraminę (lek obniżający stężenie cholesterolu).

Możliwe, że przyjmowanie leku Ortopedina Forte będzie dla danego pacjenta odpowiednie i lekarz zadecyduje o właściwym jego stosowaniu.

Ortopedina Forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody podczas posiłku.

Przyjmowanie tego leku równocześnie z alkoholem może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka lub krwawienia z żołądka. Przed spożyciem alkoholu równocześnie z przyjmowanym lekiem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ortopedina Forte podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko powikłań dla matki i dziecka. Lekarz może zalecić lek Ortopedina Forte podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży, jeśli uzna to za odpowiednie.

Nie zaleca się stosowania leku Ortopedina Forte w okresie karmienia piersią.

Lek Ortopedina Forte może utrudniać zajście w ciążę. Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli planuje zajście w ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą sposobu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki mogą być przyczyną zaburzeń widzenia, powodować uczucie senności oraz zawrotów głowy. W takich przypadkach nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ortopedina Forte zawiera laktozę

W przypadku stwierdzonego przez lekarza występowania nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Ortopedina Forte należy skontaktować się z lekarzem.

Ten lek zawiera 47 mg laktozy w maksymalnej dawce 15 mg na dobę. Należy to uwzględnić w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę.

Ortopedina Forte zawiera sód

Ten lekzawiera 30 mg sodu w maksymalnej dawce 15 mg na dobę. Należy to uwzględnić w przypadku konieczności stosowania diety z ograniczonym spożyciem sodu lub soli.

3. Jak stosować lek Ortopedina Forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecane dawki leku Ortopedina Forte są przedstawione poniżej.

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody podczas posiłku. Leki należy przyjmować o tej samej porze dnia.

Krótkotrwałe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka to jedna tabletka na dobę. Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od stosowania leku zawierającego 7,5 mg meloksykamu i zwiększyć dawkę zależnie od wyników leczenia zalecając stosowanie leku Ortopedina Forte zawierającego 15 mg meloksykamu .

Długotrwałe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Dorośli: zalecana dawka to jedna tabletka na dobę. Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od stosowania leku Ortopedina Forte zawierającego 15 mg meloksykamu i zmniejszyć dawkę zależnie od wyników leczenia zalecając stosowanie leku zawierającego 7,5 mg meloksykamu.

Osoby w podeszłym wieku oraz ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych: Zalecana dawka to jedna tabletka leku zawierającego 7,5 mg meloksykamu w ciągu doby.

Meloksykam nie jest zalecany w leczeniu ostrych ataków bólu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Ortopedina Forte nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ortopedina Forte

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ortopedina Forte należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, bądź skontaktować się telefonicznie z najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą opakowania wraz z pozostałymi tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Ortopedina Forte

Pominięcie dawki leku Ortopedina Forte nie stanowi problemu. Należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną dawkę w odpowiednim czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, choć ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. Należy natychmiast powiadomić lekarza o nagłym wystąpieniu sapania, trudności z oddychaniem, obrzęku powiek, twarzy lub warg, wysypki lub świądu (zwłaszcza obejmującego całe ciało).

Najczęstsze działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit.

Opisywano również następujące działania niepożądane:

Bardzo często: mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów

Dyspepsja (niestrawność), nudności i wymioty, ból brzucha (ból żołądka), biegunka, zaparcia, wzdęcia (gazy).

Często: mogą dotyczyć nie więcej niż 1na 10 pacjentów Ból głowy.

Niezbyt często: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100pacjentów

Niedokrwistość, zawroty głowy, uczucie wirowania, senność (ospałość), zwiększone ciśnienie krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy, choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub jelit, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wirusowe zakażenie błony śluzowej jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka, odbijanie, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy (obrzęki podskórne), świąd, wysypka, zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia (zwiększone stężenie potasu), obrzęk (opuchlizna) w tym obrzęk nóg, zmiany wyników badań laboratoryjnych kontrolujących czynność wątroby lub nerek.

Rzadko: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000pacjentów

Zaburzenia morfologii krwi, leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), zmienność nastroju, bezsenność, koszmary senne, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, kołatania serca (szybkie nieregularne bicie serca), ataki astmy u ludzi uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, zapalenie okrężnicy (zapalenie jelita grubego), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zapalenie przełyku, były zgłaszane zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka) patrz punkt 2, pokrzywka (świąd różnych obszarów skóry), szum w uszach.

Bardzo rzadko: mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów

Stosowanie leków takich jak Ortopedina Forte może wiązać się z niewielkim ryzykiem ataku serca („zawału serca”) lub udaru.

Agranulocytoza (całkowita utrata określonych rodzajów krwinek białych), perforacje przewodu pokarmowego, reakcje pęcherzowe skóry, rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna skóry), ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z grupy ryzyka, zapalenie wątroby.

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych Stan splątania, dezorientacja, reakcje nadwrażliwości na światło.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ortopedina Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ortopedina Forte

-    Substancją czynną leku jest meloksykam.

-    Pozostałe składniki to: sodu cytrynian dwuwodny, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ortopedina Forte i co zawiera opakowanie:

Ortopedina Forte to jasnożółte okrągłe tabletki oznakowane po jednej stronie „>” i „ML / 15” po drugiej stronie.

Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znjadować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca:

Actavis Ltd.

BLB 016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun,

ZTN 3000,

Malta

Medicofarma S.A. ul. Żelazna 58 00-866 Warszawa Polska

Arrow Pharm (Malta) Limited HF62, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia, BBG3000 Malta

Juta Pharma GmbH Gutenbergstrasse 13 24941 Flensburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

6

Meloxicam Arrow 15 mg

Charakterystyka Meloxicam arrow 15 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ortopedina Forte, 15 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Meloksykam 15 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka 15 mg zawiera 20,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

.Jasnożółte okrągłe tabletki oznakowane „>” po jednej stronie i „ML linia dzieląca 15” po drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

-    Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg jeden raz na dobę (jedna tabletka 7,5 mg lub pół tabletki 15 mg). W przypadku braku poprawy dawkę można zwiększyć do 15 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg).

Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa: 15 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg) (Patrz także: Szczególne grupy pacjentów).

Zależnie od reakcji terapeutycznej dawka może być zmniejszona do 7,5 mg jeden raz na dobę (jedna tabletka 7,5 mg lub pół tabletki 15 mg).

NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ DAWKI DOBOWEJ 15 MG.

Działania niepożądane meloksykamu mogą być ograniczone do minimum w wyniku stosowania najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do ustąpienia objawów (patrz punkt 4.4).

Zaleconą dawkę należy przyjmować jednorazowo popijając wodą lub innym płynem podczas posiłku. Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań

niepożądanych (patrz punkt 5.2)

Do długotrwałego leczenia osób w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa zalecana jest dawka dobowa 7,5 mg. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych powinni rozpoczynać leczenie od dawki dobowej 7,5 mg (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek (patrz punkt 5.2)

U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek nie wolno przekraczać dawki dobowej 7,5 mg. Nie ma potrzeby zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek (tj. z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min). (Postępowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie poddawanych dializie - patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby

Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby. (Postępowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby - patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Ortopedina Forte jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

Dostępne są inne dawki meloksykamu, które mogą być bardziej odpowiednie.

4.3 Przeciwwskazania

Lek Ortopedina Forte jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

•    trzeci trymestr ciąży (patrz punkt. 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę i laktację”)

•    dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1, lub nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy. Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy oskrzelowej, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanych w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych

•    stwierdzane w wywiadzie krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje, związane z wcześniej szym leczeniem lekami z grupy NLPZ

•    czynna lub nawracająca choroba wrzodowa przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (tj. co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)

•    ciężka niewydolność wątroby

•    ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych

•    krwawienia żołądkowo-jelitowe, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia prowadzące do krwawień

•    ciężka niewydolność serca.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane mogą zostać zminimalizowane poprzez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

W przypadku niewystarczającej skuteczności terapeutycznej nie należy zwiększać zalecanej maksymalnej dawki dobowej, ani podawać jednocześnie innych leków z grupy NLPZ, ponieważ nie udowodniono, by zwiększało to skuteczność działania, a może doprowadzić do zwiększenia ryzyka toksyczności. Należy unikać jednoczesnego stosowania meloksykamu wraz z innymi lekami z grupy NLPZ, włącznie z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Meloksykam nie jest zalecany w leczeniu ostrych ataków bólu.

Jeśli po kilku dniach leczenia nie uzyska się poprawy, należy ponownie ocenić kliniczne korzyści leczenia.

Przed zastosowaniem leczenia meloksykamem należy się upewnić, że wszelkie podawane w wywiadzie przypadki zapalenia przełyku, żołądka i (lub) choroby wrzodowej żołądka zostały wyleczone. Należy rutynowo zwracać uwagę na możliwość nawrotu tych chorób i na występowanie nawrotów choroby w przeszłości w trakcie leczenia meloksykamem.

Wpływ na przewód pokarmowy

Krwawienia z przewodu pokarmowego i powstawanie owrzodzeń lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ w każdym okresie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez takich objawów lub zdarzeń.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki leków z grupy NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), oraz u osób w podeszłym wieku. Ta grupa pacjentów powinna otrzymywać leczenie w najniższej dostępnej dawce. Skojarzone leczenie produktami leczniczymi działającymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) należy rozważyć u tych pacjentów, jak również w grupie pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi lekami podwyższającymi ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci z toksycznymi działaniami na przewód pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza będący w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na wstępnych etapach leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, takie jak heparyna stosowana u pacjentów w podeszłym wieku lub w dawkach leczniczych, doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne włącznie z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawkach przeciwzapalnych (> 1 g jako dawka pojedyncza lub > 3 g jako całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, podawanie meloksykamu należy przerwać. Leki z grupy NLPZ powinno się podawać z ostrożnością pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ leki te mogą zaostrzyć przebieg tych chorób (patrz punkt 4.8 -działania niepożądane).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ obserwowano zatrzymywanie płynów i powstawanie obrzęków w związku ze stosowaniem NLPZ. Zaleca się kliniczną kontrolę ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy ryzyka, szczególnie w trakcie rozpoczynania leczenia meloksykamem.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z meloksykamem włącznie (szczególnie w leczeniu długotrwałym oraz w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Reakcje skórne

Przyjmowanie meloksykamu należy przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

-    Poważne reakcje skórne, z których niektóre mogą zakończyć się zgonem, obejmujące złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, obserwowano w powiązaniu ze stosowaniem meloksykamu.

-    Pacjenci powinni być poinformowani o możliwości wystąpienia objawów reakcji skórnych i ściśle je monitorować. Najwyższe ryzyko wystąpienia tych reakcji, obejmujących również złuszczające zapalenie skóry, jest w ciągu pierwszych tygodni leczenia.

-    Jeżeli pojawią się objawy reakcji skórnych w tym złuszczające zapalenie skóry (np. postępująca wysypka występująca często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych), podawanie meloksykamu należy przerwać.

-    Wczesne rozpoznanie reakcji skórnych oraz natychmiastowe zaprzestanie podawania leku daje lepsze rokowania.

-    Jeśli rozpoznano u pacjenta reakcje skórne po zastosowaniu meloksykamu, nie należy już włączać meloksykamu u tego pacjenta w późniejszym leczeniu.

Parametry czynności wątroby i nerek

Jak w przypadku większości leków z grupy NLPZ, sporadycznie obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, zwiększone stężenie bilirubiny lub zmiany innych parametrów czynności wątroby jak również zwiększone stężenie kreatyniny i azotu mocznikowego w surowicy krwi, a także zgłaszano nieprawidłowe wartości innych wyników badań. W większości przypadków były to zaburzenia niewielkie i przemijające. W przypadku, gdy zaburzenia są znaczące lub utrzymują się, należy przerwać podawanie meloksykamu i przeprowadzić odpowiednie badania kontrolne.

Zaburzenia czynności nerek

NLPZ hamując działanie prostaglandyn polegające na rozszerzaniu naczyń w nerkach, mogą prowadzić do czynnościowej niewydolności nerki przez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej. Działanie to jest zależne od dawki. W przypadku pacjentów, których dotyczą wymienione poniżej czynniki ryzyka, na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki produktu leczniczego zalecana jest kontrola diurezy i innych parametrów czynności nerek:

•    Podeszły wiek

•    Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny II, sartanów, leków moczopędnych (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji)

•    Hipowolemia (bez względu na przyczynę)

•    Zastoinowa niewydolność serca

•    Niewydolność nerek

•    Zespół nerczycowy

•    Nefropatia toczniowa

•    Ciężkie zaburzenie czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy <25 g/l lub punktacja w skali Child-Pugh >10)

W rzadkich przypadkach stosowanie leków z grupy NLPZ może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerki lub zespół nerczycowy.

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie dawka meloksykamu nie powinna być większa niż 7,5 mg. Nie jest konieczna redukcja dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (np. u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min).

Zatrzymanie sodu, potasu i wody w organizmie

Podawanie leków z grupy NLPZ może spowodować zatrzymanie sodu, potasu i wody w organizmie, co może zaburzać działanie leków moczopędnych powodujących wydalanie sodu z moczem. Ponadto może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania leków przeciwnadciśnieniowych (patrz punkt 4.5). W konsekwencji u pacjentów wrażliwych mogą wystąpić lub zaostrzyć się obrzęki, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Dlatego konieczna jest obserwacja kliniczna pacjentów z grup ryzyka (patrz punkt 4.2 i 4.3).

Hiperkaliemia

Rozwojowi hiperkaliemii może sprzyjać cukrzyca lub jednoczesne stosowanie leków zwiększających stężenie potasu we krwi (patrz punkt 4.5.). W takich przypadkach należy regularnie kontrolować stężenie potasu.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni często gorzej znoszą działania niepożądane produktu leczniczego, dlatego w ich przypadku konieczna jest szczególna kontrola. Jak w przypadku stosowania innych leków z grupy NLPZ, należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których czynność nerek, wątroby czy serca często bywa zaburzona. U pacjentów w podeszłym wieku, którym podawane są leki z grupy NLPZ częstość występowania działań niepożądanych jest zwiększona, w szczególności dochodzi do krwawień lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2).

Meloksykam, podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, może maskować objawy występującego zakażenia.

Stosowanie meloksykamu, podobnie jak innych leków hamujących aktywność cyklooksygenazy/ syntezę prostaglandyn, może zaburzać płodność i nie zaleca się podawania tego leku kobietom planującym ciążę. Dlatego w przypadku kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, lub które leczą się z powodu niepłodności, należy rozważyć odstawienie meloksykamu.

Ortopedina Forte zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji wykonywane były wyłącznie na dorosłych.

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany i kwas acetylosalicylowy >3 g na dobę: Jednoczesne stosowanie meloksykamu (patrz punkt 4.4.) z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym również z kwasem acetylosalicylowym, podawanymi w dawkach przeciwzapalnych (>1 g jako dawka pojedyncza lub >3 g jako całkowita dawka dobowa) nie jest zalecane.

Jednoczesne podawanie kilku leków z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko krwawienia i wrzodów przewodu pokarmowego w wyniku działania synergistycznego.

Kortykosteroidy (np. glikokortykosteroidy):

Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów wymaga ostrożności i uważnej obserwacji pacjenta ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia lub owrzodzeń w przewodzie pokarmowym.

Leki przeciwzakrzepowe lub heparyna stosowana u pacjentów w podeszłym wieku lub w dawkach leczniczych:

Istnieje zwiększone ryzyko krwawienia wskutek hamowania czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej żołądka. NLPZ mogą nasilić działanie leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i leków przeciwzakrzepowych lub heparyny u pacjentów w podeszłym wieku lub w dawkach leczniczych (patrz punkt 4.4).

W pozostałych przypadkach należy zachować ostrożność stosując heparynę, ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

W sytuacji, gdy nie można uniknąć takiego połączenia leków, konieczne jest uważne monitorowanie znormalizowanego wskaźnika INR (ang. International Normalized Ratio).

Leki trombolityczne i hamujące działanie płytek:

Zwiększone ryzyko krwawienia wskutek hamowania czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej żołądka.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

Leki moczopędne, inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków obniżających ciśnienie krwi. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. pacjenci odwodnieni lub w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne podawanie inhibitora ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II i leków, które hamują czynność cyklooksygenazy, może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek, włączając możliwość wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która na ogół jest stanem odwracalnym. Tego typu leczenie skojarzone należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, a po wprowadzeniu terapii skojarzonej i okresowo w czasie jej trwania należy rozważyć monitorowanie czynności nerek (patrz również punkt 4.4).

Leki z grupy NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy w dawce >3 g na dobę) i antagoniści receptora angiotensyny II mogą wywierać efekt synergistyczny na obniżenie filtracji kłębuszkowej, która może się pogorszyć gdy czynność nerek ulegnie zmianie.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne):

Jak podano powyżej, może wystąpić osłabienie działania hipotensyjnego leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (wskutek zahamowania syntezy prostaglandyn, które rozszerzają naczynia krwionośne).

Inhibitory kalcyneuryny (np. cyklosporyna, takrolimus):

Poprzez działanie mediacyjne prostaglandyn leki NLPZ mogą zwiększać działanie nefrotoksyczne inhibitorów kalcyneuryny. Podczas leczenia skojarzonego należy dokładnie monitorować czynność nerek. Kontrola czynności nerek jest zalecana zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Wkładki wewnątrzmaciczne:

Istnieją dane o zmniejszeniu skuteczności wkładek wewnątrzmacicznych pod wpływem leków z grupy NLPZ. O zmniejszaniu skuteczności wkładek wewnątrzmacicznych i innych podobnych środków przez leki z grupy NLPZ donoszono wcześniej, lecz konieczne jest dalsze potwierdzenie tego doniesienia.

Interakcje farmakokinetyczne (wpływ meloksykamu na farmakokinetykę innych leków):

Lit:

Leki z grupy NLPZ zwiększają stężenie litu we krwi (poprzez zmniejszenie wydalania litu przez nerki), które może osiągać wartości toksyczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania litu i leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4). Jeżeli konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, należy uważnie monitorować stężenie litu w osoczu podczas rozpoczynania leczenia, dostosowywania dawkowania oraz odstawiania meloksykamu.

Metotreksat:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać wydzielanie kanalikowe metotreksatu, zwiększając w ten sposób jego stężenie w osoczu. Dlatego też, u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu (powyżej 15 mg/tydzień) nie zaleca się równoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4).

Ryzyko wystąpienia interakcji między produktami zawierającymi związki z grupy NLPZ i metotreksatem należy również wziąć pod uwagę u pacjentów przyjmujących mniej sze dawki metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek. Jeśli konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, należy kontrolować wskaźniki morfologii krwi i czynność nerek. Należy zachować ostrożność w przypadku, gdy leki z grupy NLPZ i metotreksat podawane są jednocześnie w ciągu 3 dni, gdyż stężenie metotreksatu w osoczu krwi może wzrosnąć i spowodować zwiększoną toksyczność.

Pomimo, że farmakokinetyka metotreksatu (15 mg/tydzień) nie ulegała znaczącym zmianom podczas równoczesnego stosowania meloksykamu, należy pamiętać o możliwości nasilenia toksycznego wpływu metotreksatu na parametry hematologiczne w wyniku równoczesnego stosowania ze związkami z grupy NLPZ (patrz wyżej) (patrz punkt. 4.8).

Interakcje farmakokinetyczne: Wpływ innych leków na farmakokinetykę meloksykamu:

Cholestyramina:

Cholestyramina przyspiesza eliminacje meloksykamu poprzez zaburzenie krążenia wątrobowo-jelitowego, w wyniku czego klirens meloksykamu ulega zwiększeniu o 50%, a okres półtrwania zmniejsza się do 13±3 godz. Interakcja ta ma znaczenie kliniczne.

Nie stwierdzono mających znaczenie kliniczne interakcji podczas jednoczesnego stosowania z lekami zobojętniającymi, cymetydyną i digoksyną.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Hamowanie syntezy prostaglandyn może wywierać szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień, jak również wad serca i wytrzewienia wrodzonego (gastroschisis) u dzieci w związku z zahamowaniem syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zwiększa się z mniej niż 1% do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem leczenia. Wykazano, że podanie zwierzętom inhibitorów syntezy prostaglandyny prowadziło do zwiększenia przypadków strat przed i poimplantacyjnych, jak również zwiększoną śmiertelność zarodka lub płodu. Ponadto, u zwierząt którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie ciąży związanej z rozwojem narządów stwierdzono zwiększenie częstości występowania innych wad rozwojowych, łącznie z wadami serca. W okresie pierwszego i drugiego trymestru ciąży inhibitory syntezy prostaglandyn powinny być stosowane jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności. Jeśli inhibitory syntezy prostaglandyn przyjmowane są przez kobiety pragnące zajść w ciążę lub w czasie pierwszego lub drugiego trymestru, należy stosować jak najmniejszą dawkę i jak najkrótszy okres leczenia.

Podczas stosowania w trzecim trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie:

-    płodu na:

•    działanie toksyczne na serce i płuca (przedwczesne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);

•    zaburzenia czynności nerek, które może przekształcić się w niewydolność nerek z małowodziem;

-    u matki i noworodka, w końcowym okresie ciąży:

•    wydłużenie okresu krwawienia w wyniku zahamowania agregacji płytek mogącej wystąpić nawet po podaniu bardzo małych dawek;

•    zahamowanie czynności skurczowej macicy, co może prowadzić do opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej.

Z uwagi na powyższe, inhibitory syntezy prostaglandyn są przeciwwskazane w okresie trzeciego trymestru ciąży.

Karmienie piersią

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania meloksykamu, jednak wiadomo, że leki NLPZ przenikają do mleka matki. Dlatego też nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ryzyko nie zostało określone.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i zgłaszane działania niepożądane, wydaje się, że meloksykam nie ma wpływu lub jego wpływ jest znikomy. Jednak w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia lub zawrotów głowy, senności czy innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, nie należy kierować pojazdami lub obsługiwać maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

a)    Informacje ogólne

Z badań klinicznych i epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar) (patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Najczęściej obserwowane objawy niepożądane pochodzą z przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem zakończone zgonem, w szczególności u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Podczas leczenia obserwowano występowanie nudności, wymiotów, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia okrężnicy oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Rzadziej donoszono o wystąpieniu zapalenia żołądka.

Podana poniżej częstość występowania działań niepożądanych oparta jest o ich występowanie w 27 badaniach klinicznych, w których czas leczenia trwał co najmniej 14 dni. Badania kliniczne obejmowały 15197 pacjentów, którym podawano meloksykam doustnie w dawce dobowej 7,5 lub 15 mg przez okres do 1 roku.

Poniżej podano również te działania niepożądane, które zostały opisane w raportach dotyczących stosowania produktu dostępnego na rynku.

Działania niepożądane podzielone pod względem częstości występowania, na następuj ące grupy: bardzo często (>1/10); często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

b)    Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często:    Niedokrwistość.

Rzadko :    Zaburzenia w morfologii krwi (w tym wzoru odsetkowego krwinek

białych): leukopenia, trombocytopenia

Donoszono o bardzo rzadkich przypadkach agranulocytozy (patrz część c)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    Reakcje alergiczne inne niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne

Częstość nieznana:    Reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne

Zmiany nastroju, bezsenność, koszmary senne. Stan splątania, dezorientacja

Zaburzenia psychiczne Rzadko:

Częstość nieznana:


Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Ból głowy.

Niezbyt często:    Zawroty głowy, senność.

Zaburzenia oka

Rzadko:    Zaburzenia widzenia, łącznie z niewyraźnym widzeniem, zapalenie

spojówek .

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    Zawroty głowy

Rzadko:    Szumy uszne

Zaburzenia serca:

Rzadko:    Kołatanie serca.

Niewydolność serca zgłaszano w związku z leczeniem NLPZ Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często:    Zwiększenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4.), nagłe zaczerwienienie

skóry.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:    U niektórych pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy

lub inne leki z grupy NLPZ wystąpiły napady astmy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Najczęściej obserwowane działania niepożądane mają charakter zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Bardzo często: Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Krwawienie z przewodu pokarmowego (również krwawienia utajone), choroba wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej . Zapalenie okrężnicy, owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie przełyku Perforacja przewodu pokarmowego

Mogące wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego mogą zakończyć się zgonem, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (parz punkt 4.4). Donoszono o wystąpieniu smołowatych stolców, krwawych wymiotów, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzeniu zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    Przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np.

zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny). Bardzo rzadko:    Zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko:


podskórnej

Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka.

Zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pokrzywka.

Reakcje pęcherzowe, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    Zatrzymanie sodu i wody w organizmie, hiperkaliemia, (patrz punkt

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz punkt 4.5), nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) stężenia mocznika w surowicy)

Bardzo rzadko:    Ostra niewydolność nerek w szczególności u pacjentów z grupy

ryzyka (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:    Obrzęki, w tym obrzęki dolnych kończyn.

c)    Dane dotyczące poszczególnych ciężkich i (lub) często występujących działań niepożądanych.

U pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami o potencjalnym działaniu mielotoksycznym obserwowano pojedyncze przypadki agranulocytozy (patrz punkt. 4.5).

d)    Działania niepożądane, których nie obserwowano jeszcze w związku z omawianym produktem, lecz które uważa się zwykle za mające związek z innymi lekami z tej grupy.

Organiczne uszkodzenia nerek prowadzące prawdopodobnie do ostrej niewydolności nerek: donoszono o pojedynczych przypadkach śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrej martwicy kanalikowej, zespołu nerczycowego oraz martwicy brodawek nerkowych (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy występujące po ostrym przedawkowaniu leków z grupy NLPZ są zwykle ograniczone do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólów w nadbrzuszu, które zwykle ustępują po zastosowaniu leczenia wspomagającego. Wystąpić mogą krwotoki z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może charakteryzować się nadciśnieniem tętniczym, ostrą niewydolnością nerek, zaburzeniami czynności wątroby, depresją oddechową, śpiączką, drgawkami, zapaścią sercowo-naczyniową i zatrzymaniem czynności serca. Istnieją doniesienia o wystąpieniu reakcji rzekomoanafilaktycznych po podaniu terapeutycznych dawek leków z grupy NLPZ, mogą one również wystąpić w wyniku przedawkowania.

Pacjenci po przedawkowaniu lekami z grupy NLPZ powinni być leczeni objawowo i podtrzymująco. W badaniu klinicznym wykazano przyspieszoną eliminację meloksykamu w wyniku podania doustnego cholestyraminy w dawce 4 g trzy razy w ciągu doby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne, oksykamy. kod ATC: M 01 AC 06.

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy oksykamów, wykazującym działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Działanie przeciwzapalne meloksykamu zostało udowodnione w klasycznych modelach zapalenia. Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych dokładny mechanizm działania pozostaje nieznany. Jednakże co najmniej jeden mechanizm działania jest wspólny dla wszystkich leków z grupy NLPZ (włączając meloksykam): hamowanie syntezy prostaglandyn, znanych mediatorów procesu zapalenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Meloksykam jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, co jest odzwierciedleniem jego dużej biodostępności bezwzględnej, wynoszącej po podaniu doustnym 89% (kapsułki). Wykazano, że tabletki, zawiesina doustna i kapsułki są biorównoważne.

Po podaniu pojedynczej dawki maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 2 godzinach w przypadku zawiesiny i po 5 - 6 godzinach w przypadku form stałych (kapsułki i tabletki). Po podaniu wielokrotnym stan równowagi był osiągany po 3 - 5 dniach. Podawanie preparatu raz na dobę prowadzi do osiągnięcia stężeń, które wykazują stosunkowo niewielką fluktuację (stężenie maksymalne/stężenie minimalne), w zakresie 0,4 - 1,0 pg/ml (odpowiednio Cmin i Cmax w stanie równowagi) dla dawek wynoszących 7,5 mg oraz 0,8 - 2,0 pg/ml dla dawek wynoszących 15 mg. Maksymalne stężenie meloksykamu w stanie równowagi osiągane jest po 5 - 6 godzinach w przypadku tabletek, kapsułek i zawiesiny doustnej. Stosowanie produktu przez okres ponad roku prowadzi do osiągnięcia stężeń podobnych do osiąganych w stanie równowagi. Równocześnie spożywany pokarm nie wpływa na wchłanianie meloksykamu po podaniu doustnym.

Dystrybucja

Meloksykam silnie wiąże się z białkami osocza, zwłaszcza albuminami (99%). Przenika on do płynu maziowego, osiągając stężenia w przybliżeniu równe połowie stężeń występujących w osoczu. Objętość dystrybucji jest mała, średnio 11 litrów. Zmienność międzyosobnicza wynosi w przybliżeniu 30 - 40%.

Metabolizm

Meloksykam ulega w znacznym stopniu przemianom w wątrobie. W moczu zidentyfikowano cztery metabolity farmakodynamicznie nieczynne. Główny metabolit, 5'-karboksymeloksykam (60% dawki), tworzony w wyniku utleniania pośredniego metabolitu 5'-hydroksymetylomeloksykamu, który jest również wydalany, lecz w mniejszym stopniu (9% dawki). Badania in vitro wskazują, że izoenzymy CYP 2C9, oraz w pewnym stopniu CYP 3A4 odgrywają istotną rolę w przemianach metabolicznych. Aktywność peroksydazy u pacjentów jest prawdopodobnie odpowiedzialna za powstawanie dwóch innych metabolitów stanowiących 16% oraz 4% podanej dawki.

Eliminacja.

Meloksykam jest wydalany głównie w postaci metabolitów, w równym stopniu w moczu i z kałem. Mniej niż 5% wydala się z kałem w postaci niezmienionej, podczas gdy jedynie ślady macierzystego związku są wykrywane w moczu. Średni okres półtrwania wynosi około 20 godzin. Całkowity klirens osoczowy wynosi średnio 8 ml/min.

Liniowość lub nieliniowość

Meloksykam wykazuje liniową farmakokinetykę w zakresie dawek 7,5 - 15 mg, zarówno po podaniu doustnym jak i domięśniowym.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby lub nerek

Niewydolność wątroby oraz łagodna i umiarkowana niewydolność nerek nie mają istotnego wpływu

na farmakokinetykę meloksykamu. W schyłkowej niewydolności nerek zwiększenie objętości dystrybucji może wpływać na stężenie meloksykamu, dlatego nie wolno przekraczać dawki 7,5 mg (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens osocza w stanie równowagi był nieco mniejszy niż u osób młodszych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z badań przedklinicznych wynika, że profil toksykologiczny meloksykamu jest taki sam, jak innych związków z grupy NLPZ. Po długotrwałym podawaniu dużych dawek dwóm gatunkom zwierząt obserwowano owrzodzenia i nadżerki przewodu pokarmowego oraz martwicę brodawek nerkowych.

Badania dotyczące wpływu doustnie podawanego meloksykamu na reprodukcję u szczurów wykazały zmniejszenie liczby owulacji i zahamowanie implantacji oraz działania embriotoksyczne (zwiększenie przypadków resorpcji) dla dawek toksycznych dla samic, 1 mg/kg i powyżej.

Zakres zastosowanych dawek był 10 - 5 razy większy od dawek klinicznych (7,5 - 15 mg) obliczonych w mg/kg dla osoby o masie 75 kg. Pod koniec ciąży stwierdzono, że meloksykam, podobnie jak wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, wykazywał działanie toksyczne na płód.

Meloksykam nie wykazywał działania mutagennego, ani w badaniach in vitro ani in vivo. Nie wykazano działania rakotwórczego u szczurów i myszy po podaniu meloksykamu w dawkach wielokrotnie większych niż stosowane klinicznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu    cytrynian dwuwodny

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna

Krospowidon

Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Opakowanie zawierające: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100 lub 500 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12745

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.04.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03.04.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.04.2014

13

Meloxicam Arrow 15 mg