Imeds.pl

Mentho-Paraffinol Aflofarm -

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową oraz miarką z PP_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mentho - Paraffinol Aflofarm

99,87 g/100 g, płyn doustny Parąffinum Hąuidum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Skład:

100 g płynu doustnego zawiera 99,87 g parafiny ciekłej (Paraffinum liguidum).


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

125 g    Kod EAN: 5909990296415

5.    SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA Podanie doustne

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z 0.0. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tek: 42 22-53-100


(logo}

12. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA POPUSZCZENIE PO OBROTU

Pozwolenie nr R/2964

1 13. NUMER SERII

Numer serii:

14 OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Wskazania do stosowania: Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat, u osób chorych na kamicę przewodową lub inne stany utrudniające odpływ żółci oraz przy ciężkim uszkodzeniu wątroby.

Interakcje: Lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E i K.

Mogą one rozpuszczać się w parafinie i wraz z nią być wydalane z organizmu. Zmniejsza wchłanianie leków podawanych doustnie.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić wyciek parafiny z odbytu. Podczas długotrwałego stosowania mogą pojawić się zwłóknienia węzłów chłonnych.

Substancja pomocnicza - olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu może wywołać bóle brzucha i wymioty. Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią: W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Szczególną ostrożność należy zachować w razie stosowaniu leku u osób z kamicą żółciową i zapaleniem pęcherzyka żółciowego.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u osób z podwyższonym ryzykiem przedostania się leku do dróg oddechowych (aspiracji). Są to osoby z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi i z refluksem żołądkowo-przełykowym (zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku).

Przedawkowanie: Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Sposób stosowania i droga podania;

Podanie doustne. Zazwyczaj stosowana dawka to 15 ml (łyżka stołowa) do 45 ml (3 łyżki stołowe) na noc lub rano na czczo. Wypróżnienie następuje po kilku godzinach.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A:


Mentho - Paraffinol Aflofarm