Imeds.pl

Menthosept 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Menthosept, 1,5 mg, tabletki do ssania

(Cetylpyridinii chloridum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Menthosept ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Menthosept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Menthosept

3.    Jak stosować lek Menthosept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Menthosept

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MENTHOSEPT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Menthosept jest lekiem w postaci tabletek do ssania. Zawiera chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo i grzybobójczo na drobnoustroje wywołujące zapalenia jamy ustnej i gardła.

Lek stosuje się do odkażania jamy ustnej, dziąseł i gardła w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego. Stosuje się także w stomatologii do odkażania jamy ustnej, jeśli możliwość pielęgnacji jamy ustnej jest ograniczona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MENTHOSEPT

Kiedy nie stosować leku Menthosept :

-    u dzieci w wieku do 6 lat,

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Menthosept.

W przypadku podejrzenia uczulenia należy poradzić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Menthosept

W przypadku zapaleń gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami lub wymiotami, niezależnie od stosowania leku Menthosept niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej .

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać stosowania leku Menthosept bezpośrednio przed lub po stosowaniu leków w postaci roztworów zawierających kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, często stosowany na przeziębienie), ponieważ działanie może ulec osłabieniu.

Stosowanie leku Menthosept z jedzeniem i piciem

Ze względu na działanie miejscowe na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, lek należy stosować po posiłku lub co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Menthosept, ze względu na ogólnie przyjętą zasadę unikania przyjmowania leków podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku Menthosept na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Menthosept

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MENTHOSEPT

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (nie więcej niż 8 tabletek na dobę); profilaktycznie: 2-3 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (nie więcej niż 6 tabletek na dobę); profilaktycznie: 1-2 tabletki na dobę.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Menthosept

Stosowanie większej liczby tabletek niż zalecana nie zwiększa skuteczności działania, a może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku Menthosept

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Menthosept

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Menthosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób) może wystąpić przemijające zaburzenia smaku. Ponadto stosowanie dużej liczby tabletek może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, nudności, wymioty.

U osób nadwrażliwych (uczulonych) na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MENTHOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Menthosept po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu po określeniu: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień

danego miesiąca.

Nie stosować leku Menthosept, jeśli zauważy się zmianę barwy tabletek z białej na żółtą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Menthosept

-    Substancją czynną leku jest chlorek cetylopirydyniowy.

-    Ponadto lek zawiera: sorbitol, celulozę mikrokrystaliczną, gumę guar, powidon K-25, magnezu stearynian, aromat miętowy, acesulfam potasowy.

Jak wygląda lek Menthosept i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Menthosept są białe i okrągłe.

Pudełko zawiera 20 lub 40 tabletek w blistrach oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

(logo)

tel/fax: (42) 6540070 / (42) 6540291

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu: 42 654 00 70 w. 219

Data zatwierdzenia ulotki: 29.07.2013 r.