+ iMeds.pl

Metfogamma 850 850 mgUlotka Metfogamma 850

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metfogamma 850, 850 mg, tabletki powlekane

(Metformini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Metfogamma 850 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 850

3.    Jak stosować lek Metfogamma 850

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 850

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Metfogamma 850 i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Metfogamma

Metfogamma zawiera metforminę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy. Należy do grupy leków zwanych biguanidami.

Insulina jest hormonem wydzielanym przez trzustkę, który ułatwia organizmowi pobierać glukozę (cukier) z krwi do komórek. Organizm wykorzystuje glukozę do wytwarzania energii lub magazynuje j ą na przyszłość.

U chorych na cukrzycę trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie potrafi odpowiednio wykorzystać wytwarzanej insuliny.

Prowadzi to do zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Lek Metfogamma pomaga w obniżeniu stężenia glukozy we krwi do prawidłowego poziomu.

U dorosłych z nadwagą długotrwałe stosowanie leku Metfogamma pozwala uniknąć powikłań związanych z cukrzycą. Przyjmowanie leku Metfogamma łączy się ze stabilizacją lub umiarkowanym zmniejszeniem masy ciała.

W jakim celu stosuje się lek Metfogamma

Lek Metfogamma stosowany jest u pacjentów z cukrzycą typu 2. (nazywaną również cukrzyca insulinoniezależną), u których za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi, szczególnie u pacjentów z nadwagą.

Dorośli pacjenci mogą przyjmować lek Metfogamma jako jedyny lek lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną).

Dzieci w wieku od 10 lat i młodzież mogą przyjmować lek Metfogamma jako jedyny lek lub z insuliną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metfogamma 850 Kiedy nie stosować leku Metfogamma 850:

• W przypadku alergii (nadwrażliwości) na metforminę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku (wymienionych w punkcie 6).

•    W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

•    W przypadku niekontrolowanej cukrzycy jak ostra hiperglikemia (bardzo wysoki poziom cukru we krwi), nudności, wymiotów, odwodnienia, szybkiej utraty masy ciała lub kwasicy ketonowej. Kwasica ketonowa jest stanem, w którym substancje zwane „ciałami ketonowymi” gromadzą się we krwi, co może prowadzić do stanu przedśpiączkowego. Do jej objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub owocowy zapach oddechu, inny niż zwykle.

•    W przypadku nadmiernej utraty wody z organizmu (odwodnienia), np. z powodu długotrwałej biegunki lub uporczywych wymiotów. Odwodnienie może powodować zaburzenia pracy nerek, co z kolei może prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    W przypadku ostrych zakażeń, takich jak zakażenia płuc lub oskrzeli oraz nerek. Ciężkie zakażenia mogą powodować zaburzenia pracy nerek, co z kolei może prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

• W przypadku leczenia niewydolności serca lub przebytego ostatnio zawału serca lub jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia (np. wstrząs) lub trudności w oddychaniu. Może to prowadzić do braku tlenu w tkankach, co z kolei może prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    W przypadku picia dużych ilości alkoholu.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów stosuje się do pacjenta lub jeśli wystąpią jakiekolwiek

wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Koniecznie należy poradzić się lekarza, jeśli niezbędne:

•    jest wykonanie badanie RTG lub USG wymagające podania środków kontrastujących zawierającego jod

•    jest przeprowadzenie dużego zabiegu chirurgicznego

Należy przerwać przyjmowanie leku Metfogamma na pewien czas przed badaniem i po

badaniu lub zabiegu chirurgicznym. Lekarz zadecyduje, czy pacjent wymaga innego leczenia.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić uwagę na następujące szczególne ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Lek Metfogamma może powodować rzadkie, ale bardzo groźne powikłanie zwane kwasicą mleczanową, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się również w niekontrolowanej cukrzycy, w razie długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, utracie płynów w organizmie (odwodnienie) z powodu ciężkiej biegunki lub wymiotów, w przypadku zaburzeń czynności wątroby i w przypadku schorzeń, które powodują brak zaopatrzenia w tlen części organizmu (takich jak ostre, ciężkie choroby serca).

Ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania leku, diety oraz regularnego wysiłku fizycznego, ponieważ zmniejsza to ryzyko kwasicy mleczanowej.

Objawami kwasicy mleczanowej są wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni, ogólnie złe samopoczucie z uczuciem zmęczenia oraz trudności w oddychaniu. Kolejne objawy to obniżenie temperatury ciała i zwolnienie czynności serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza. Należy przerwać przyjmowanie leku Metfogamma i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.


Lek Metfogamma stosowany w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii (zbyt małe stężenie cukru we krwi). Jednakże jeśli jest stosowany razem z innymi lekami, które mogą powodować hipoglikemię (jak insulina, sulfonylomoczniki, meglitynidy), istnieje ryzyko hipoglikemii. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy hipoglikemii, takie jak osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji, zazwyczaj pomaga spożycie pożywienia lub napoju zawierającego cukier.

Lek Metfogamma 850 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza:

- jeśli pacjent wymaga dożylnego podania środków kontrastujących zawierających jod np. w przypadku badania RTG lub USG; należy przerwać stosowanie leku na pewien okres przed i po badaniu (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza, jeśli jednocześnie stosowane są niżej wymienione leki, gdyż konieczne może być częstsze wykonywanie oznaczeń stężenia glukozy we krwi lub lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki leku Metfogamma:

• leki moczopędne (które zwiększając ilość wydalanego moczu usuwają wodę z organizmu)

•    leki pobudzające receptory ß-adrenergiczne jak salbutamol lub terbutalina (stosowane w leczeniu astmy)

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu takich stanów jak ciężkie zapalenie skóry lub astma)

•    inhibitory konwertazy angiotensyny jak kaptopryl, ramipryl, lizynopryl (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca)

• inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Metfogamma 850 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Metfogamma 850 nie należy pić alkoholu. Alkohol może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub jeśli pacjent jest niedożywiony. Dotyczy to również leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży, w leczeniu cukrzycy należy stosować insulinę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poinformować o tym lekarza, by mógł odpowiednio zmienić leczenie.

Lek ten nie jest zalecany, jeśli pacjentka karmi piersią lub jeśli planuje karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Metfogamma stosowany sam nie powoduje hipoglikemii (zbyt małego stężenia glukozy we krwi). Oznacza to, że nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli stosuje się lek Metfogamma razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (jak insulina, pochodne sulfonylomocznika, meglitynidy). Objawami hipoglikemii są: osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Metfogamma 850

Lek Metfogamma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Metfogamma nie zastąpi zdrowego stylu życia. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety i aktywności fizycznej.

Dawkowanie

Dorośli

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku dwa lub trzy razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg w trzech dawkach podzielonych.

Dzieci od 10 lat i młodzież

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci od 10 do 12 lat zalecane jest jedynie w szczególnych przypadkach, ponieważ doświadczenie w tej grupie wiekowej jest ograniczone.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie insulinę, lekarz poinformuje jak zacząć stosowanie leku Metfogamma.

Kontrola leczenia

-    Lekarz zaleci regularne badanie stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Metfogamma w zależności od wyników testów. Należy regularnie konsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne u dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku.

-    Lekarz zaleci również co najmniej raz w roku badanie nerek. W przypadku osób starszych lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, badania te mogą być zlecane częściej.

Sposób podawania

Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub po posiłku. Pozwoli to uniknąć działań niepożądanych związanych z trawieniem.

Tabletek nie należy rozkruszać, ani żuć. Każdą tabletkę należy popić szklanką wody.

-    W przypadku przyjmowania jednej dawki na dobę, należy przyj ąć j ą rano podczas śniadania.

-    W przypadku przyjmowania dwóch dawek podzielonych na dobę, należy przyjąć pierwszą dawkę rano (śniadanie), a drugą wieczorem (kolacja).

-    W przypadku przyjmowania trzech dawek podzielonych na dobę, należy przyjąć pierwszą dawkę rano (śniadanie), drugą w południe (obiad), a trzecią wieczorem (kolacja).

Jeśli, po pewnym czasie, pacjent odniesie wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Metfogamma 850

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Metfogamma może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia oraz trudności w oddychaniu. Inne objawy to obniżenie temperatury ciała i zwolnienie czynności serca. Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, może on wymagać natychmiastowego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może powodować śpiączkę. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Metfogamma 850

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Metfogamma 850

Nie należy przerywać stosowania leku Metfogamma 850 bez porozumienia z lekarzem, ponieważ może to spowodować niekontrolowane zwiększenie stężenia glukozy we krwi i co za tym idzie powikłania cukrzycy jak zaburzenia czynności wzroku, nerek lub naczyń krwinosnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących metforminę występuje kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale poważne powikłanie, szczególnie w przypadku niewydolności nerek. Jeśli u pacjenta wystąpi kwasica mleczanowa, wymaga on natychmiastowego leczenia.

Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni, ogólnie złe

samopoczucie z uczuciem zmęczenia i trudności w oddychaniu. Kolejne objawy to obniżenie temperatury ciała i zwolnienie czynności serca.

Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, może on wymagać natychmiastowego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może powodować śpiączkę. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Inne działania niepożądane zgłaszane dla leku Metfogamma:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia trawienia jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Objawy te występują najczęściej na początku stosowania leku Metfogamma. Podzielenie dawki oraz przyjmowanie leku w trakcie lub bezpośrednio po posiłku łagodzi te objawy. Jeśli objawy utrzymują się, należy przerwać stosowanie leku Metfogamma i skontaktować się z lekarzem.

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia smaku

Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych lub zapalenie wątroby (które może powodować uczucie zmęczenia, utratę apetytu, utratę masy ciała oraz (lub nie) zażółcenie skóry lub białkówek oczu). Jeśli wystąpią te objawy, należy przerwać stosowanie leku Metfogamma i skontaktować się z lekarzem

•    reakcje skórne jak zaczerwienie skóry (rumień), świąd lub swędząca wysypka (pokrzywka)

•    niskie stężenie witaminy B12 we krwi.

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane wskazują, że działania niepożądane i ich nasilenie u dzieci i młodzieży są podobne do działań niepożądanych u dorosłych pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Metfogamma 850

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Metfogamma 850 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po Exp. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metfogamma 850

•    Substancją czynną jest metforminy chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 663 mg metforminy.

•    Substancje pomocnicze to: hypromeloza, powidon K25, magnezu stearynian, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Metfogamma 850 i co zawiera opakowanie

Lek Metfogamma to białe, podłużne tabletki powlekane z linią podziału, która nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Tabletki są pakowane w blistry po 30, 120, 600, 1200 lub 4800 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

Wytwórca:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG Wendlandstrasse 1 29439 Lüchow Niemcy

Medis International a.s.

Výrobni závod Bolatice Průmyslová 961/16,

747 23 Bolatice Czechy

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstrasse 1 84529 Tittmoning Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Metfogamma 850

Charakterystyka Metfogamma 850

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metfogamma 850, 850 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku (Metformini hydrochloridum), co odpowiada 663 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe, podłużne tabletki powlekane z linią podziału, która nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2., zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

-    U dorosłych produkt Metfogamma 850 można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

- U młodzieży i dzieci w wieku od 10 lat produkt Metfogamma 850 może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. i nadwagą leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

W monoterapii i w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Zazwyczaj dawka początkowa to 1 tabletka powlekana zawierająca 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku stosowana od 2 do 3 razy w ciągu doby, podczas lub po posiłku. Po 10-15 dniach należy dostosować dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu ze strony przewodu pokarmowego.

Maksymalna zalecana dawka dobowa metforminy chlorowodorku wynosi 3 g na dobę, przyjmowana w 3 podzielonych dawkach.

W przypadku planowanej zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego, należy odstawić poprzednio stosowany produkt leczniczy i rozpocząć leczenie metforminą w wyżej podanych dawkach.

W skojarzeniu z insuliną

Metformina i insulina mogą być stosowane jednocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Zazwyczaj dawka początkowa to 1 tabletka powlekana zawierająca 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku stosowane od 2 do 3 razy w ciągu doby, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, dawkę metforminy należy ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież:

W monoterapii i skojarzeniu z insuliną

   Produkt Metfogamma 850 można stosować u dzieci w wieku od 10 lat i u młodzieży.

•    Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka powlekana zawierająca 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę w czasie lub po posiłku.

Po 10 do 15 dniach należy ustalić dawkę na podstawie wartości stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu ze strony przewodu pokarmowego.

Maksymalna zalecana dawka dobowa metforminy chlorowodorku to 2 g na dobę, przyjmowana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Metfogamma 850 przeznaczony jest do podawania doustnego i może być przyjmowany w czasie lub po posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na metforminy chlorowodorek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1;

-    Cukrzycowa kwasica ketonowa (ketoza), stan przedśpiączkowy w cukrzycy;

-    Niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min);

-    Ostre stany chorobowe wiążące się z ryzykiem zaburzeń czynności nerek, takie jak:

■    odwodnienie (biegunka, wymioty),

■    ciężkie zakażenia,

■    wstrząs.

-    Badania radiologiczne, w których konieczne jest donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4);

-    Choroby mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek (szczególnie choroby o ostrym przebiegu lub zaostrzenie chorób przewlekłych) takie, jak

■    niewyrównana niewydolność serca lub niewydolność oddechowa,

■    niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego,

■    wstrząs.

-    Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa jest rzadkim, lecz ciężkim powikłaniem metabolicznym, wiąże się z dużą śmiertelnością w przypadku nie zastosowania w porę odpowiedniego leczenia. Występuje ona z powodu nagromadzenia metforminy. Zgłoszone przypadki kwasicy mleczanowej u pacjentów leczonych metforminą dotyczyły głównie osób z niewydolnością nerek. Występowaniu kwasicy mleczanowej należy zapobiegać kontrolując również inne czynniki ryzyka takie jak: kontrolowana cukrzyca, kwasica ketonowa, długotrwałe głodzenie, nadmierne spożywanie alkoholu, niewydolność wątroby oraz jakiekolwiek stany niedotlenienia.

Rozpoznanie:

Ryzyko kwasicy mleczanowej należy rozważyć w przypadku niespecyficznych objawów, takich jak skurcze mięśni z zaburzeniami trawienia, jak ból brzucha i ciężkie osłabienie.

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się występowaniem duszności, przyspieszonego oddechu, bólów brzucha, osłabienia, hipotermii i następującą po niej śpiączką. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/l, zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku mleczanów do stężenia pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej, należy przerwać podawanie produktu leczniczego Metfogamma 850 i natychmiast umieścić pacjenta w szpitalu (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek

Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć w surowicy klirens kreatyniny (można go obliczyć na podstawie stężeń kreatyniny w surowicy przy użyciu wzoru Cockcroft-Gault), a następnie regularnie go kontrolować:

-    co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

-    co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest bliskie górnej granicy normy i u osób w podeszłym wieku.

U pacjentów w podeszłym wieku pogorszenie czynności nerek występuje często i bezobjawowo.

Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek, np. kiedy rozpoczyna się stosowanie leku obniżającego ciśnienie lub leku moczopędnego, lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Środki kontrastujące zawierające jod

Środki kontrastujące zawierające jod podawane donaczyniowo w badaniach radiologicznych mogą powodować niewydolność nerek, co może prowadzić do nagromadzenia metforminy w organizmie i wzrostu ryzyka kwasicy mleczanowej. Przed badaniem lub na czas badania radiologicznego należy więc odstawić metforminę.

Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest prawidłowa (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne

Podawanie metforminy należy przerwać na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu lub po wznowieniu żywienia doustnego i tylko po stwierdzeniu, że czynność nerek jest prawidłowa.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem chlorowodorku metforminy należy potwierdzić diagnozę cukrzycy typu 2.

W kontrolowanych badaniach klinicznych trwających rok nie stwierdzono wpływu metforminy na wzrost i dojrzewanie, aczkolwiek nie są dostępne długoterminowe wyniki dotyczące tych konkretnych aspektów. Dlatego zaleca się ścisłe monitorowanie wpływu metforminy na powyższe parametry u dzieci, szczególnie przed okresem dojrzewania.

Dzieci w wieku 10-12 lat

Tylko 15 osób z grupy wiekowej od 10 do 12 lat zostało uwzględnionych w kontrolowanych badaniach klinicznych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą. Mimo że skuteczność i bezpieczeństwo stosowania metforminy u tych dzieci nie różni się od skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci starszych, zaleca się szczególna ostrożność przy przepisywaniu metforminy dzieciom w wieku 10-12 lat.

Inne środki ostrożności

-    Podczas stosowania metforminy należy przestrzegać zaleceń diety cukrzycowej regulującej codzienne przyjmowanie węglowodanów. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto przestrzegać diety niskokalorycznej.

-    Należy regularnie wykonywać rutynowe badania laboratoryjne w celu kontrolowania cukrzycy.

-    Metformina nie wywołuje hipoglikemii, jednak w terapii skojarzonej z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika lub meglitynidami należy zachować szczególną ostrożność.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metforminy nie należy stosować z substancjami, takimi jak:

-    alkohol

W przypadkach ostrego zatrucia alkoholem, występuje zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie jeśli dodatkowo występuje:

-    niedożywienie lub głodzenie

-    zaburzenie czynności wątroby

Należy unikać spożywania alkoholu oraz leków zawierających alkohol.

-    środki kontrastujące zawierające jod

Donaczyniowe podawanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, w wyniku czego dochodzi do nagromadzenia metforminy i zwiększenia ryzyka kwasicy mleczanowej.

Podawanie produktu leczniczego Metfogamma 850 należy przerwać przed badaniem lub na czas badania. Ponownie można je wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu i tylko po ocenie czynności nerek i upewnieniu się, że jest ona prawidłowa (patrz punkt 4.4).

Skojarzenia leków wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania

Produkty lecznicze o działaniu hiperglikemicznym (np. glikokortykosteroidy (podawane ogólnie i miejscowo) i sympatykomimetyki):

Częstsze pomiary stężenia glukozy we krwi mogą być konieczne, szczególnie na początku leczenia. Jeśli jest to konieczne, należy indywidualnie dostosować dawkę chlorowodorku metforminy podczas jednoczesnego stosowania tych leków.

Leki moczopędne, zwłaszcza diuretyki pętlowe:

Mogą zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej ze względu na możliwość zaburzania czynności nerek.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

Mogą powodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Jeśli jest to konieczne, należy indywidualnie dostosować dawkę metforminy chlorowodorku podczas stosowania tych leków oraz po ich odstawieniu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację.

Ciąża

Niekontrolowana cukrzyca w okresie ciąży (cukrzyca ciężarnych lub stała) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych i zwiększoną śmiertelnością okołoporodową.

Ograniczone dane ze stosowania metforminy u kobiet ciężarnych nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego działania chlorowodorku metforminy na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Pacjentki z cukrzycą, które planują ciążę lub są w ciąży nie powinny przyjmować metforminy chlorowodorku. Cukrzycę należy wówczas leczyć insuliną, aby uzyskać stężenia glukozy we krwi jak najbliższe wartości prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu powstałych w wyniku nieprawidłowych stężeń glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Metformina przenika do mleka ludzkiego. Nie obserwowano działań niepożądanych u noworodków i dzieci karmionych piersią. Jednak z uwagi na ograniczone dane, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia metforminą. Decyzja o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu karmienia piersią należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią i potencjalne ryzyko niekorzystnego wpływu na dziecko.

Płodność

Metformina nie wpływała na płodność samców i samic szczurów przy dawkowaniu do 600 mg/kg/dobę, co jest około trzykrotnie większą dawką niż zalecana maksymalna dawka u ludzi w przeliczeniu na całkowitą powierzchnię ciała.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Metfogamma 850 stosowany w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii i w związku z tym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak należy poinformować pacjenta, że chlorowodorek metforminy stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik, insulina, repaglinid) może wywołać hipoglikemię.

4.8    Działania niepożądane

Na początku leczenia najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu, które w większości wypadków ustępują samoistnie. Aby zapobiegać tym działaniom niepożądanym, zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 podzielonych dawkach dobowych oraz stopniowe powolne zwiększanie dawki.

Działania niepożądane pogrupowano następująco według częstości występowania:

-    bardzo często

-    często

-    niezbyt często

-    rzadko

-    bardzo rzadko


(> 1/10),

(> 1/100 do < 1/10),

(> 1/1000 do < 1/100), (> 1/10000 do < 1/1000), (< 10 000),

- częstość nieznana(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:

-    Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

-    Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 ze zmniejszeniem stężenia w surowicy podczas długotrwałego stosowania metforminy. Zaleca się rozważenie takiej etiologii, u pacjentów z niedokrwistością megaloblastyczną.

Zaburzenia układu nerwowego Często: Zaburzenia smaku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują często na początku terapii i w większości przypadków ustępują samoistnie. W celu zapobieżenia im, należy zażywać chlorowodorek metforminy podczas posiłków lub po posiłkach w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Powolne zwiększanie dawki może również poprawić tolerancję leku ze strony układu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki o nieprawidłowych wynikach badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby ustępujące po odstawieniu metforminy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje skórne takie jak rumień, świąd skóry, pokrzywka.

Dzieci i młodzież

W opublikowanych wynikach badań obserwacyjnych przeprowadzonych po wprowadzeniu leku na rynek oraz kontrolowanych badań klinicznych u ograniczonej grupy pacjentów w wieku 10-16 lat leczonych metforminą przez 1 rok, profil działań niepożądanych miał podobny charakter i nasilenie jak w populacji pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po jednorazowym zażyciu 85 g metforminy chlorowodorku nie obserwowano hipoglikemii chociaż, w takich przypadkach, może rozwinąć się kwasica mleczanowa. Przedawkowanie metforminy chlorowodorku lub współistnienie innych czynników ryzyka może spowodować kwasicę mleczanową. Kwasica mleczanowa jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowego leczenia szpitalnego. Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: doustne leki przeciwcukrzycowe; biguanidy. Kod ATC: A10BA02

Mechanizm działania:

Metformina jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych biguanidów, zmniejszającym stężenie glukozy we krwi zarówno na czczo jak i po posiłku. Nie pobudza on wydzielania insuliny, dlatego nie powoduje hipoglikemii.

Metformina ma trzy mechanizmy działania przeciwcukrzycowego:

(1)    zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie przez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy,

(2)    zwiększa wrażliwość na insulinę w mięśniach wzmagając obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie,

(3)    opóźnia absorpcję glukozy w jelitach.

Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntazę glikogenu.

Metformina zwiększa zdolności transportowe wszystkich poznanych dotychczas rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (ang. glucose transporters - GLUT).

Działanie farmakodynamiczne:

W klinicznym badaniu użycie metforminy łączyło się ze stabilizacją lub umiarkowanym spadkiem masy ciała.

U ludzi niezależnie od wpływu na stężenie cukru we krwi, metformina wpływa korzystnie na metabolizm lipidów. W kontrolowanych średnio- i długoterminowych badaniach klinicznych wykazano, że metformina w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów.

Skuteczność kliniczna

Prospektywne randomizowane badanie (ang. United Kingdom Prospective Diabetes Study - UKPDS) wykazały długotrwałe korzyści z intensywnej kontroli glikemii u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2.

Analiza wyników badań pacjentów z nadwagą leczonych metforminy chlorowodorkiem po nieskutecznym leczeniu samą dietą wykazała:

-    istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka powikłań cukrzycowych w grupie leczonej metforminą (29,8 zdarzeń na 1000 pacjento-lat) w porównaniu z grupą leczoną samą dietą (43,3 zdarzeń na 1000 pacjento-lat), p=0,0023 oraz w porównaniu z łącznymi wynikami dla grup leczonych pochodnymi sulfonylomocznika i insuliną w monoterapii (40,1 zdarzeń na 1000 pacjento-lat), p=0,0034;

-    istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka śmiertelności związanej z cukrzycą: w grupie leczonej metforminą - 7,5 zdarzeń na 1000 pacjento-lat, w porównaniu ze stosowaniem samej diety - 12,7 zdarzeń na 1000 pacjento-lat; p=0,017;

-    istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka śmiertelności ogólnej: w grupie leczonej metforminą - 13,5 zdarzeń na 1000 pacjento-lat w porównaniu z grupą leczoną wyłącznie dietą - 20,6 zdarzeń na 1000 pacjento-lat (p=0,011) oraz w porównaniu z łącznymi wynikami grup leczonych pochodnymi sulfonylomocznika i insuliną w monoterapii - 18,9 zdarzeń na 1000 pacjento-lat (p=0,021);

-    istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zawału mięśnia sercowego: w grupie leczonej metforminą - 11 zdarzeń na 1000 pacjento-lat, w grupie leczonej samą dietą - 18 zdarzeń na 1000 pacjento-lat

(p=0,01).

W przypadku stosowania metforminy jako leku drugiego rzutu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika nie wykazano korzyści dotyczących odległego rokowania.

W cukrzycy typu 1. u wybranych pacjentów stosowano metforminę w skojarzeniu z insuliną, jednak nie wykazano klinicznych korzyści takiego leczenia.

Dzieci i młodzież

Kontrolowane badania kliniczne na ograniczonej liczbie pacjentów w wieku od 10 do 16 lat wykazały zbliżony stopień kontroli glikemii jak obserwowany u pacjentów dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu metforminy chlorowodorku, stężenie maksymalne (Cmax) występuje po około 2,5 godzinach (tmax.). U zdrowych ochotników całkowita biodostępność po podaniu doustnym tabletki 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy wynosi około 50-60%.

Około 20-30% dawki doustnej jest wydalane z kałem jako frakcja niewchłonięta.

Po podaniu doustnym absorpcja metforminy może ulec wysyceniu i nie jest całkowita. Przyjmuje się, że farmakokinetyka absorpcji metforminy jest nieliniowa.

W przypadku zwykle stosowanych dawek metforminy i schematów dawkowania stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym występuje po 24 do 48 godzinach po podaniu i zwykle jest mniejsze niż 1 mikrogram/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych stężenie maksymalne metforminy w osoczu (Cmax) nie przekraczało 5 mikrogramów/ml, nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych.

Pokarm zmniejsza i nieznacznie opóźnia absorpcję metforminy. Po doustnym podaniu tabletki 850 mg chlorowodorku metforminy obserwowano o 40% mniejsze stężenie maksymalne w osoczu, o 25% mniejszą powierzchnię pola pod krzywą (AUC) i wydłużenie o 35 minut czasu wystąpienia stężenia maksymalnego w osoczu. Kliniczne znaczenie tych zmian nie jest znane.

Dystrybucja

Metformina w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie metforminy we krwi jest mniejsze niż w osoczu i występuje mniej więcej w tym samym czasie. Erytrocyty są prawdopodobnie drugim kompartmentem dystrybucji metforminy. Średnia objętość dystrybucji (Vd) mieści się w zakresie 63-276 l.

Metabolizm

Metformina jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej. Nie zidentyfikowano żadnych metabolitów u ludzi.

Wydalanie

Klirens nerkowy metforminy jest większy niż 400 ml/min, co wskazuje, że metformina jest wydalana w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym rzeczywisty okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 6,5 godziny.

W zaburzeniach czynności nerek klirens nerkowy jest zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w związku z tym okres półtrwania jest wydłużony. Prowadzi to do zwiększenia stężenia metforminy w osoczu.

Dzieci i młodzież

Badanie z pojedynczą dawką: po podaniu pojedynczej dawki metforminy chlorowodorku 500 mg u dzieci obserwowano podobny profil farmakokinetyczny jak u zdrowych pacjentów dorosłych.

Badanie z dawką wielokrotną: dostępne są dane tylko z jednego badania. Po stosowaniu dawki 500 mg metforminy dwa razy na dobę przez siedem dni, u dzieci maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) i wchłanianie ogólnoustrojowe (AUC0-t) były mniejsze odpowiednio o około 33 i 40% w porównaniu z dorosłymi pacjentami z cukrzycą, u których stosowano wielokrotne dawki 500 mg metforminy dwa razy na dobę przez 14 dni. W związku z tym, że dawkę leku ustala się indywidualnie na podstawie stężenia glukozy we krwi, dane te mają ograniczone znaczenie kliniczne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, karcynogenności i toksycznego wpływu na rozród nie, wykazały niebezpieczeństwa stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza, powidon K25, magnezu stearynian, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30, 120, 600, 1200 lub 4800 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie    z

lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 10329

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5 kwietnia 2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.10.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Metfogamma 850