+ iMeds.pl

Metformin usv 500 mgUlotka Metformin usv

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Metformin USV

500 mg, 850 mg i 1000 mg, tabletki powlekane

Metformini hydrochloridum

Nazwa leku brzmi:

Metformin USV

W dalszej części niniejszego dokumentu będzie używana nazwa Metformin tabletki. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metformin tabletki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Metformin tabletki

3.    Jak zażywać lek Metformin tabletki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metformin tabletki

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METFORMIN TABLETKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Metformin tabletki zawiera chlorowodorek metforminy jako substancję czynną. Chlorowodorek metforminy należy do grupy leków zwanych biguanidami, stosowanych w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (cukrzyca typu 2) u osób dorosłych i dzieci w wieku od 10 lat.

Insulina jest hormonem wytwarzanym przez trzustkę, powodującym przechodzenie glukozy (cukru) z krwi do tkanek. Organizm wykorzystuje glukozę do produkcji energii lub magazynuje ją w celu późniejszego wykorzystania.

U pacjentów chorujących na cukrzycę, trzustka nie wytwarza dostatecznej ilości insuliny lub organizm nie jest w stanie odpowiednio wykorzystać produkowanej insuliny. Prowadzi to do zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Lek Metformin pomaga zmniejszyć stężenie glukozy we krwi do wartości zbliżonych do normy.

Lek Metformin tabletki jest stosowany w celu wysokich zmniejszenia dużego stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą (typu 2), szczególnie u osób z nadwagą, gdy za pomocą odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi.

Dorośli

Lekarz może zalecić stosowanie leku Metformin tabletki bez innych leków przeciwcukrzycowych (w monoterapii) lub z    innymi    doustnymi    lekami

przeciwcukrzycowymi albo insuliną.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży, lekarz może zalecić stosowanie leku Metformin tabletki jako jedynego leku przeciwcukrzycowego (w monoterapii) lub z insuliną.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU METFORMIN TABLETKI

Kiedy nie zażywać leku Metformin tabletki

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek metforminy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Metformin tabletki (Patrz punkt „ Inne informacje”)

•    jeśli u pacjenta występuje nieustabilizowana cukrzyca, np. ciężka hiperglikemia (bardzo duże stężenia glukozy we krwi) lub kwasica ketonowa. Kwasica ketonowa jest stanem, w którym następuje nagromadzenie we krwi substancji zwanych ciałami ketonowymi. Do objawów kwasicy ketonowej należą bóle brzucha, szybki i głęboki oddech, senność oraz osobliwy zapach owoców z ust

•    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek

•    jeśli u pacjenta wystąpi pogorszenie czynności nerek, np. na skutek:

■    utraty zbyt dużej ilości wody (odwodnienie) w wyniku długotrwałych wymiotów lub ciężkiej biegunki. Odwodnienie może prowadzić do zaburzeń czynności nerek, które zwiększają ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (patrz punkt “Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metformin tabletki”)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, np. zakażenie płuc, oskrzeli lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do zaburzeń czynności nerek, które zwiększają ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (patrz punkt “Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metformin tabletki”)

•    jeśli u pacjenta występują choroby ostre lub przewlekłe, które mogą prowadzić do zmniejszenia ilości tlenu w tkankach (hipoksja tkanek), takie jak

■    niewydolność serca lub niewydolność oddechowa

■    świeży zawał serca

■    zapaść lub uraz (wstrząs)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, spożywa duże ilości alkoholu lub jest alkoholikiem

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Należy zasięgnąć porady lekarza:

•    jeśli pacjent wymaga przeprowadzenie badania radiologicznego, takiego jak prześwietlenie lub tomografia, z podaniem donaczynioweo środka kontrastującego zawierającego jod

•    jeśli pacjent wymaga przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Należy koniecznie zaprzestać stosowania leku Metformin przez pewien okres przed i po badaniu czy zabiegu chirurgicznym. Lekarz zdecyduje, czy konieczne jest stosowanie innego leczenia w tym okresie. Ważne jest dokładne przestrzeganie zaleceń lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metformin tabletki

Prawidłowa czynność nerek jest bardzo ważna w przypadku stosowania leku Metformin tabletki z uwagi na ryzyko wystąpienia kwasicy (nadmiernej zawartości kwasów we krwi). Jest to spowodowane nagromadzeniem się kwasu mlekowego (kwasica mleczanowa) i zależy głównie od czynności nerek. Do objawów kwasicy mleczanowej należą: wymioty, bóle brzucha, skurcze mięśni, złe samopoczucie, znaczne osłabienie oraz trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia takich objawów, może być konieczne natychmiastowe leczenie. Należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku Metformin i skontaktować się z lekarzem.

Sam lek Metformin nie powoduje hipoglikemii (niedostateczne stężenie glukozy we krwi), ale podczas leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. insulina lub pochodne sulfonylomocznika) istnieje ryzyko hipoglikemii. W razie wystąpienia objawów hipoglikemii, takich jak osłabienie, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, szybka akcja serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją, pomocne jest zwykle zjedzenie lub wypicie czegoś, co zawiera cukier.

Zażywanie leku Metformin tabletki z innymi lekami

Jeśli pacjent wymaga donaczyniowego podania środka kontrastującego zawierającego jod, np. podczas badania radiologicznego, takiego jak prześwietlenie lub tomografia, należy koniecznie zaprzestać stosowania leku Metformin przez pewien okres przed i po badaniu (Patrz punkt „Należy zasięgnąć porady lekarza”).

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Podczas leczenia podtrzymującego lekiem Metformin tabletki, rozpoczęcie lub zaprzestanie stosowania jakiegokolwiek innego leku może przeszkadzać w utrzymaniu właściwego stężenia cukru we krwi.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował niedawno którykolwiek z poniższych leków:

•    sterydy (np. prednizon)

•    określony rodzaj leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory konwertazy angiotensyny, np. kaptopril, enalapril)

•    leki, które zwiększają wytwarzanie moczu (leki moczopędne, np. furosemid)

•    określony rodzaj leków stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej (agoniści receptora beta-adrenergicznego, np. salbutamol)

•    środki kontrastowe zawierające jod

•    leki zawierające alkohol.

Zażywanie leku Metformin tabletki z jedzeniem i piciem

Picie alkoholu w czasie stosowania leku Metformin tabletki zwiększa ryzyko hipoglikemii (małe stężenie cukru we krwi) i kwasicy mleczanowej. Dlatego też podczas przyjmowania leku Metformin należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki z cukrzycą, które są w ciąży lub planują zajść w ciążę, nie powinny stosować leku Metformin tabletki. W takim przypadku, aby utrzymać stężenie glukozy w granicach normy

należy podawać insulinę. Należy poinformować lekarza o ciąży lub jej planowaniu, aby umożliwić zmianę leczenia i rozpoczęcie podawania insuliny.

Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią (patrz wyżej, punkt „Kiedy nie należy zażywać leku Metformin tabletki”).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przyjmowanie samej metforminy, bez innych leków przeciwcukrzycowych (monoterapia) nie powoduje nadmiernego zmniejszenia stężeń cukru we krwi (hipoglikemii) i nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przyjmowanie metforminy z lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika, insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi może powodować hipoglikemię. Objawami hipoglikemii mogą być: pocenie się, omdlenie, zawroty głowy lub osłabienie. W takim przypadku zmniejsza się zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Do objawów hipoglikemii należą: osłabienie, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, szybka akcja serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami oraz obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK METFORMIN TABLETKI

Lek Metformin tabletki należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Metformin nie może zastąpić korzyści płynących ze zdrowego stylu życia. Dlatego też należy przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie diety oraz regularnych ćwiczeń fizycznych.

Dawka leku Metformin tabletki powinna być ustalona przez lekarza w zależności od stężeń cukru we krwi pacjenta.

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, zazwyczaj stosowaną dawką jest:

Dawkowanie u dorosłych

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy dwa lub trzy razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 3000 mg chlorowodorku metforminy, zażywana w trzech dawkach podzielonych .

Dawkowanie u dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy raz na dobę.

Dawkę dobową można zwiększyć do zalecanej wartości maksymalnej, która wynosi 2000 mg chlorowodorku metforminy na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Leczenie dzieci w wieku10 -12 lat jest możliwe jedynie w przypadku szczególnych zaleceń lekarskich, ponieważ doświadczenia w tej grupie wiekowej są niewielkie.

Kontrola

•    Lekarz dostosowuje dawkę leku Metformin do stężenia glukozy we krwi pacjenta, toteż konieczne są regularne wizyty u lekarza. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym wieku.

•    Lekarz kontroluje czynność nerek pacjenta co najmniej raz w roku. Częstsze kontrole mogą być konieczne w przypadku osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Jak zażywać lek Metformin tabletki

Tabletki należy zażywać podczas posiłków lub po posiłkach, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie należy żuć tabletek. W przypadku zażywania 2 lub więcej tabletek w ciągu doby, należy przyjmować lek w dawkach podzielonych, np. po jednej tabletce w trakcie lub po pierwszym i ostatnim posiłku w ciągu dnia.

Należy poinformować lekarza w przypadku wrażenia, że dawka leku Metformin tabletki jest za duża lub za mała.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Metformin tabletki

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Metformin tabletki należy natychmiast poinformować lekarza. Przedawkowanie leku Metformin tabletki nie powoduje hipoglikemii, ale zwiększa ryzyko nadmiernego zakwaszenia krwi wywołanego przez kwas mlekowy (kwasica mleczanowa). Wczesne objawy kwasicy przypominają działania niepożądane metforminy na przewód pokarmowy (mdłości, wymioty, biegunka i bóle brzucha). W ciężkich przypadkach mogą także występować bóle mięśni, bardzo szybkie oddychanie, którego nie można opanować, oraz przymglenie świadomości i śpiączka. Stan ten może pojawić się w ciągu kilku godzin i wymaga pilnego leczenia szpitalnego.

Pominięcie zażycia leku Metformin tabletki

W przypadku pominięcia zażycia leku Metformin tabletki należy zażyć zaleconą przez lekarza liczbę tabletek o kolejnej wyznaczonej porze. W przyszłości należy starać się przestrzegać zaleceń dotyczących zażywania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metformin tabletki

W przypadku przerwania leczenia lekiem Metformin tabletki należy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia niekontrolowanych zmian stężenia cukru we krwi oraz rozwoju odległych następstw cukrzycy, takich jak uszkodzenie oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Metformin tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych ma charakter łagodny lub umiarkowany i na ogół ustępuje po kilku dniach leczenia. Nie należy martwić się z powodu przedstawionej poniżej listy możliwych działań niepożądanych, ponieważ w konkretnym przypadku mogą one w ogóle nie wystąpić.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (działania niepożądane, które mogą występować z częstością większą niż 1 na 10 pacjentów)

• rozstrój żołądka, mdłości (nudności), wymioty, biegunka, ból żołądka lub utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia. Pomocne jest rozłożenie dawek w ciągu dnia oraz przyjmowanie leku podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. W razie utrzymywania się dolegliwości należy zaprzestać stosowania leku Metformin i skontaktować się z lekarzem.

Często (działania niepożądane, które mogą występować z częstością większą niż 1 na 100 pacjentów)

• metaliczny smak w ustach

Bardzo rzadko (działania niepożądane, które mogą występować z częstością mniejszą niż 1 na 10000 pacjentów)

•    kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale ciężkie powikłanie, szczególnie w przypadku zaburzenia czynności nerek. W razie wystąpienia kwasicy mleczanowej konieczne jest natychmiastowe leczenie. Do objawów kwasicy mleczanowej należą: wymioty, bóle brzucha, skurcze mięśni, złe samopoczucie, znaczne osłabienie oraz trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku Metformin i skontaktować się z lekarzem

•    wysypka skórna (w tym zaczerwienienie, swędzenie, pokrzywka)

•    małe stężenia witaminy B12. Z czasem może to prowadzić do niedokrwistości, bolesności jamy ustnej lub języka, a niekiedy drętwienia lub mrowienia kończyn.

Częstość występowania poniższych objawów niepożądanych jest nieznana:

• nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby lub zapalenie wątroby (objawiające się zmęczeniem, utratą łaknienia, zmniejszeniem masy cała, z obecnością zażółcenia skóry i białkówek oczu lub bez). W razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania leku Metformin.

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane dotyczące stosowania leku u dzieci i młodzieży pokazują, że rodzaj i nasilenie zgłaszanych działań niepożądanych były podobne jak u dorosłych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METFORMIN TABLETKI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W przypadku leczenia dzieci, rodzice i dorośli powinni nadzorować przyjmowanie leku.

Nie stosować leku Metformin tabletki po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku.

Warunki przechowywania

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Metformin tabletki

Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg, 850 mg lub 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg, 663 mg i 780 mg metforminy.

Inne składniki leku to:

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza 15cP, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000 i glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Metformin tabletki i co zawiera opakowanie

Metformin 500 mg to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, gładkie po obu stronach.

Metformin 850 mg to białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, gładkie po obu stronach.

Metformin 1000 mg to białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z głębokim rowkiem dzielącym po jednej stronie i płytkim rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Metformin 500 mg, 850 mg i 1000 mg tabletki powlekane są pakowane w blistry zawierające 30, 60, 100 lub 120 tabletek powlekanych, lub w pojemniki plastikowe zawierające 30, 60, 100 lub 180 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym jest USV Europe Limited, City House, 126-130 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1RY, Wielka Brytania.

Wytwórcy

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Dania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    Metformin USV Europe 500 mg, 850 mg and 1000 mg

filmomhulde

tabletten

Czechy    APO-METFORMIN 500 mg, 850 mg and 1000 mg

NiemcyMetforminhydrochlorid Orifarm 500 mg, 850 mg, 1000 mg Filmtabletten


Dania Hiszpania

Finlandia Holandia

Norwegia Polska Szwecja Słowacja Wielka Brytania


Metformin Orifarm

Metformin APOTEX 850 mg comprimidos recubiertos con película

Metformin Orifarm

Metformine HCL USV Europe 500 mg, 850 mg en 1000 mg filmomhulde tabletten,

Metformin Orifarm Metformin USV Metformin Orifarm Metformin USV

Metformin hydrochloride 500 mg, 850 mg and 1000 mg film coated tablets.

Data ostatniego zatwierdzenia ulotki: 2010-06-15

7/ 7

Metformin USV

Charakterystyka Metformin usv

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metformin USV, 500 mg, tabletki powlekane

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z głębokim rowkiem dzielącym po jednej stronie i płytszym rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletki mogą być dzielone na pół.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2, szczególnie u pacjentów z nadwagą, jeśli za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać odpowiedniej kontroli glikemii.

•    U osób dorosłych preparat Metformin tabletki powlekane można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

•    U dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży, preparat Metformin tabletki można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 i z nadwagą, u których stosowano metforminę jako lek pierwszego rzutu po niepowodzeniu leczenia dietetycznego, wykazano mniejszą częstość występowania powikłań cukrzycy (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 lub 800 mg chlorowodorku metforminy, podawana 2 lub 3 razy na dobę podczas posiłków lub po posiłkach.

•    Po 10-15 dniach dawkę należy dostosować w zależności od wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawiać tolerancję leku w przewodzie pokarmowym. U pacjentów otrzymujących duże dawki metforminy (2-3 g na dobę), zamiast dwóch tabletek preparatu Metformin 500 mg tabletki powlekane można zastosować jedną tabletkę preparatu Metformin 1000 mg tabletki powlekane. Zalecana dawka maksymalna chlorowodorku metforminy to 3 g na dobę, w 3 dawkach podzielonych.

•    Jeśli planuje się zastąpienie innego doustnego leku przeciwcukrzycowego metforminą: bezpośrednio po odstawieniu poprzednio stosowanego leku należy rozpocząć podawanie metforminy w dawce wskazanej powyżej.

W skojarzeniu z insuliną:

Chlorowodorek metforminy można stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Chlorowodorek metforminy podaje się w zazwyczaj stosowanej dawce początkowej 500 mg lub 850 mg 2 lub 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny należy dostosować w zależności od wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi.

Osoby w podeszłym wieku:

Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u osób w podeszłym wieku, dawkę chlorowodorku metforminy należy dostosować w zależności od stanu czynności nerek. Konieczna jest regularna ocena czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

W monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną;

Preparat Metformin 500 mg tabletki powlekane można stosować u dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy, podawana raz na dobę podczas posiłkach lub po posiłkach.

Po 10-15 dniach dawkę należy dostosować w zależności od wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może poprawiać tolerancję leku w przewodzie pokarmowym. Zalecana dawka maksymalna chlorowodorku metforminy to 2 g na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na chlorowodorek metforminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Kwasica ketonowa, rozwijająca się śpiączka cukrzycowa.

•    Niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek(klirens kreatyniny < 60 ml/min).

•    Ostre stany, które mogą zaburzać czynność nerek, takie jak:

-    odwodnienie

-    ciężkie zakażenie

-    wstrząs

-    donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod (patrz punkt 4.4).

•    Choroby ostre lub przewlekłe, które mogą powodować niedotlenienie tkanek, takie jak:

-    niewydolność serca lub niewydolność oddechowa

-    świeży zawał mięśnia sercowego

-    wstrząs

•    Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholowe, alkoholizm.

•    Karmienie piersią.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa jest rzadkim, ale groźnym powikłaniem metabolicznym, które może występować w wyniku kumulacji chlorowodorku metforminy w organizmie. W przypadku braku szybkiego leczenia śmiertelność jest wysoka. Opisane przypadki kwasicy mleczanowej występowały głównie u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością nerek znacznego stopnia. Częstość występowania kwasicy mleczanowej można zmniejszyć dzięki ocenie innych towarzyszących czynników ryzyka, takich jak źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwała głodówka, nadmiernie spożycie alkoholu, niewydolność wątroby i stany przebiegające z niedotlenieniem.

Rozpoznanie:

Należy rozważyć ryzyko kwasicy mleczanowej w przypadku występowania nieswoistych objawów, takich jak skurcze mięśni, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, np. bóle brzucha, oraz znaczne osłabienie.

Kwasica mleczanowa charakteryzuje się dusznością (oddechem kwasiczym), bólami brzucha i hipotermią, po której następuje śpiączka. Wyniki badań laboratoryjnych pomocne w rozpoznaniu to: zmniejszenie wartości pH krwi, stężenie mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/L i zwiększona przerwa anionowa oraz stosunek mleczanów do pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej, należy odstawić chlorowodorek metforminy i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek

Ponieważ chlorowodorek metforminy jest wydalany przez nerki, należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy przed rozpoczęciem leczenia, a następnie powtarzać oznaczenia w regularnych odstępach czasu:

•    co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

•    co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy znajduje się na górnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku.

U osób w podeszłym wieku zaburzenia czynności nerek są częste i bezobjawowe. Należy zachować szczególną ostrożność w sytuacjach, w których może dochodzić do zaburzeń czynności nerek, na przykład podczas rozpoczynania stosowania leków przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Stosowanie środków kontrastujących zawierających jod

Z uwagi na ryzyko niewydolności nerek chlorowodorek metforminy należy odstawić przed badaniem radiologicznym z donaczyniowym podaniem środków kontrastujących zawierających jod lub w dniu badania. Podawanie leku można wznowić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin i tylko pod warunkiem, że powtórzono badanie czynności nerek i uzyskano wynik prawidłowy (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne

Chlorowodorek metforminy należy odstawić 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. Na ogół nie należy podawać leku wcześniej niż przed upływem 48 godzin po zabiegu lub przywróceniu żywienia doustnego, i tylko pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Rozpoznanie cukrzycy typu 2 powinno zostać potwierdzone przed rozpoczęciem leczenia chlorowodorkiem metforminy.

W kontrolowanych badaniach klinicznych, prowadzonych przez rok, nie stwierdzono wpływu chlorowodorku metforminy na wzrost i dojrzewanie. Jednak z uwagi na brak danych długookresowych zaleca się dokładną obserwację tych parametrów w trakcie leczenia chlorowodorkiem metforminy, szczególnie u dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania.

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat:

Tylko 15 dzieci w wieku od 10 do 12 lat wzięło udział w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących dzieci i młodzieży. Mimo braku różnic pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorowodorku metforminy u dzieci poniżej 12 lat i dzieci starszych, zaleca się szczególną ostrożność w przypadku przepisywania leku dzieciom w wieku 10-12 lat.

Inne środki ostrożności

•    Wszyscy pacjenci powinni stosować dietę z zachowaniem uregulowanego spożycia węglowodanów w ciągu doby. Pacjenci z nadwagą powinni stosować dietę ograniczającą podaż energii.

•    Należy regularnie wykonywać rutynowe badania laboratoryjne w celu monitorowania cukrzycy.

•    Sam chlorowodorek metforminy nie powoduje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Połączenia niezalecane Alkohol

Ostre zatrucie alkoholowe zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, zwłaszcza w przypadku:

-    głodówki lub niedożywienia

-    niewydolności wątroby

Należy unikać spożywania alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol.

Środki kontrastujące zawierające jod (patrz punkt 4.4)

Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, powodując kumulację chlorowodorku metforminy w organizmie i ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej. Chlorowodorek metforminy należy odstawić przed badaniem radiologicznym z użyciem środków kontrastujących zawierających jod, lub w dniu badania.

Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin i tylko pod warunkiem, że wynik badania czynności nerek jest prawidłowy.

Połączenia wymagające zachowania ostrożności

Glikokortykosteroidy (do stosowania wewnętrznego i miejscowego), agoniści receptora beta-2-adrenergicznego i leki moczopędne wykazują wewnętrzną aktywność zwiększającą stężenie glukozy we krwi. Należy poinformować o tym pacjenta i częściej kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza na początku leczenia. W razie konieczności należy dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego podczas leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny lub po jego odstawieniu.

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W razie konieczności należy dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego podczas leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny lub po jego odstawieniu.

4.6 Ciąża i laktacja

Do chwili obecnej brak jest istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wskazują na występowanie szkodliwego działania na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

U pacjentek, które są w ciąży lub planują ciążę, cukrzycę należy leczyć insuliną, a nie chlorowodorkiem metforminy. Wartości glikemii należy utrzymywać w granicach jak najbardziej zbliżonych do normy w celu zmniejszenia ryzyka wad rozwojowych u płodu, które mogą być związane z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Chlorowodorek metforminy jest wydzielany do mleka karmiących szczurzyc. Brak jest odpowiednich danych u ludzi, dlatego należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu chlorowodorku metforminy, biorąc pod uwagę znaczenie stosowania tego leku u matki.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Chlorowodorek metforminy stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i dlatego nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Należy jednak poinformować pacjentów o ryzyku hipoglikemii w przypadku, gdy chlorowodorek metforminy stosowany jest w z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika, insuliną, repaglinidem).

4.8 Działania niepożądane

Niżej wymienione działania niepożądane mogą występować podczas leczenia chlorowodorkiem metforminy. Częstość występowania działań niepożądanych określana jest nastepująco:

Bardzo często

^ 1/10

Często

^ 1/100, <1/10

Niezbyt często

^ 1/1,000, <1/100

Rzadko

^ 1/10,000, <1/1,000

Bardzo rzadko

<1/10,000

Częstość nieznana

nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu nerwowego: Często: Zaburzenia smaku

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Bardzo często: Mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie, jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i utrata łaknienia. Te działania niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach podzielonych w ciągu doby, w trakcie posiłków lub po posiłkach. Powolne zwiększanie dawki może również poprawić tolerancję ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: Reakcje skórne, takie jak rumień, świąd, pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: Podczas długotrwałego stosowania chlorowodorku metforminy może dochodzić do zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenia jej stężenia w surowicy. Należy to brać pod uwagę jako możliwą przyczynę niedokrwistości megaloblastycznej.

Bardzo rzadko: Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby lub zapalenie wątroby, ustępujące po odstawieniu chlorowodorku metforminy.

W danych z publikacji i danych porejestracyjnych oraz danych pochodzących z kontrolowanych badań klinicznych w nielicznej populacji dzieci w wieku 10-16 lat leczonych przez roku, rodzaj i nasilenie zgłaszanych zdarzeń niepożądanych były podobne jak u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Chlorowodorek metforminy w dawkach do 85 mg nie powodował hipoglikemii, natomiast zdarzały się przypadki kwasicy mleczanowej. Znaczne przedawkowanie chlorowodorku metforminy lub współistniejące czynniki ryzyka mogą prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej. Kwasica mleczanowa jest stanem wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej w warunkach szpitalnych. Najskuteczniejszą metodą usuwania kwasu mlekowego i chlorowodorku metforminy z organizmu jest hemodializa.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    kod ATC: A10BA02

Doustne leki przeciwcukrzycowe

Chlorowodorek metforminy jest biguanidem o działaniu obniżającym zwiększone stężenie glukozy we krwi, zmniejszającym glikemię zarówno podstawową, jak i poposiłkową. Nie pobudza wydzielania insuliny, dlatego nie powoduje hipoglikemii.

Chlorowodorek metforminy może działać za pośrednictwem trzech mechanizmów:

(1)    zmniejszenia wytwarzania glukozy w wątrobie przez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy

(2)    w tkance mięśniowej - zwiększenia wrażliwości na insulinę, poprawę wychwytu i wykorzystania glukozy przez tkanki obwodowe, oraz

(3)    opóźnienia wchłaniania glukozy w jelicie.

Chlorowodorek metforminy pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu przez działanie na syntetazę glikogenu. Chlorowodorek metforminy zwiększa zdolność transportową wszystkich typów transporterów błonowych glukozy (ang. glucose transporters - GLUT).

W kontrolowanych badaniach klinicznych średnio- i długookresowych z zastosowaniem dawek terapeutycznych wykazano, że niezależnie od wpływu na glikemię, chlorowodorek metforminy działa korzystnie na metabolizm lipidów u człowieka. Działanie to polega na zmniejszeniu stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL oraz stężenia triglicerydów.

Skuteczność kliniczna:

Randomizowane badanie prospektywne (ang. United Kingdom Prospective Diabetes Study - UKPDS) wykazało długotrwałe, korzystne skutki ścisłej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2.

Analiza wyników dla pacjentów z nadwagą leczonych chlorowodorkiem metforminy po niepowodzeniu leczenia samą dietą wykazała:

-    znaczące zmniejszenie ryzyka bezwzględnego dla wszystkich powikłań cukrzycy w grupie leczonej chlorowodorkiem metforminy (29,8 zdarzeń/1000 pacjentolat) w porównaniu z grupą leczoną za pomocą samej diety (43,3 zdarzenia/1000 pacjentolat), p = 0,0023, oraz w porównaniu z połączonymi grupami chorych leczonych pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną w monoterapii (40,1 zdarzeń/1000 pacjentolat), p = 0,0034;

-    znaczące zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zgonu z powodu cukrzycy: 7,5 zdarzeń/1000 pacjentolat w grupie leczonej chlorowodorkiem metforminy i 12,7 zdarzeń w grupie leczonej samą dietą (p = 0,017);

-    znaczące obniżenie bezwzględnego ryzyka ogólnej śmiertelności: chlorowodorek

metforminy - 13,5 zdarzeń/1000 pacjentolat w porównaniu do pacjentów, u których stosowano tylko leczenie dietą - 20,6 zdarzeń/1000 pacjentolat (p=0,011), a w porównaniu do grup pacjentów, u których stosowano monoterapię łączącą stosowanie sulfonylomocznika i insuliny - 18,9 zdarzeń/1000 pacjentolat (p=0,021); znaczące zmniejszenie bezwzględnego ryzyka wystąpienia zawału serca:    11 zdarzeń/1000 pacjentolat w grupie leczonej chlorowodorkiem

metforminy i 18 zdarzeń w grupie leczonej samą dietą (p = 0,01).

Nie wykazano korzyści pod względem skutków klinicznych w przypadku stosowania chlorowodorku metforminy jako leku drugiego rzutu w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika.

Chlorowodorek metforminy w skojarzeniu z insuliną stosowano u wybranych pacjentów z cukrzycą typu 1, ale korzyści kliniczne wynikające z leczenia skojarzonego nie zostały formalnie ustalone.

Kontrolowane badania kliniczne przeprowadzone w nielicznej populacji dzieci w wieku 10-16 lat leczonych przez okres 1 roku wykazały, że odpowiedź terapeutyczna (kontrola glikemii) była podobna do obserwowanej u osób dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym chlorowodorku metforminy, Tmax uzyskuje się w ciągu 2,5 godzin. Biodostępność całkowita po podaniu tabletki chlorowodorku metforminy w dawce 500 mg lub 850 mg wynosiła około 50-60% u osób zdrowych. Po podaniu doustnym niewchłonięta frakcja leku wykrywana w kale wynosiła 20-30%.

Wchłanianie chlorowodorku metforminy po podaniu doustnym podlega wysyceniu i jest niecałkowite. Przyjmuje się, że farmakokinetyka wchłaniania chlorowodorku metforminy ma charakter nieliniowy.

W przypadku najczęściej stosowanych wielkości dawek i schematów dawkowania chlorowodorku metforminy, stan stacjonarny stężeń w osoczu uzyskuje się w ciągu 24-48 godzin. Stężenia te są na ogół mniejsze niż 1 pg/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych, maksymalne stężenia chlorowodorku metforminy w osoczu (Cmax) nie przekraczały 4 pg/ml nawet po zastosowaniu dawek maksymalnych.

Pokarm zmniejsza stopień wchłaniania chlorowodorku metforminy i nieznacznie je opóźnia. Po podaniu dawki 850 mg obserwowano zmniejszenie stężenia maksymalnego w osoczu o 40%, zmniejszenie AUC (pole pod krzywą zależności stężenia od czasu) o 25% i wydłużenie czasu potrzebnego do wystąpienia stężenia maksymalnego w osoczu o 35 minut. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami osocza jest nieistotny. Chlorowodorek metforminy przenika do wnętrza erytrocytów. Stężenie maksymalne we krwi jest mniejsze niż w osoczu i występuje mniej więcej w tym samym czasie. Krwinki czerwone prawdopodobnie stanowią drugorzędny kompartment dystrybucji. Średnia wartość Vd mieści się w przedziale 63-276 L.

Metabolizm

Chlorowodorek metforminy jest wydalany w postaci niezmienionej w moczu. Nie wykryto żadnych metabolitów u człowieka.

Wydalanie

Klirens nerkowy chlorowodorku metforminy wynosi > 400 ml/min, co wskazuje, że związek ten jest wydalany w procesie filtracji kłębkowej i sekrecji kanalikowej. Po podaniu doustnym, rzeczywisty okres półtrwania końcowej fazy eliminacji wynosi około 6,5 godzin.

W przypadku zaburzeń czynności nerek, klirens nerkowy zmniejsza się proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, dlatego okres półtrwania wydłuża się i prowadzi do zwiększenia stężeń chlorowodorku metforminy w osoczu.

Stosowanie u dzieci

Badania z zastosowaniem dawki pojedynczej: Po podaniu pojedynczej dawki chlorowodorku metforminy, profil farmakokinetyczny u dzieci był podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych.

Badania z zastosowaniem dawek wielokrotnych: Dane ograniczają się do jednego badania. Po zastosowaniu powtarzanych dawek 500 mg 2 razy na dobę u dzieci, wartości maksymalnego stężenia w osoczu (Cmax) i narażenia ogólnoustrojowego (AUC0-O były mniejsze odpowiednio o 33% i 40% w porównaniu z wartościami obserwowanymi u dorosłych chorych na cukrzycę, którzy otrzymywali powtarzane dawki 500 mg 2 razy na dobę przez 14 dni. Znaczenie kliniczne tych obserwacji jest niewielkie, ponieważ dawkę leku dostosowuje się indywidualnie w zależności od stopnia kontroli glikemii.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K-30 Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka

Barwnik Opadry White 04G58897, który zawiera:

Hypromelozę 15cP, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000 i glikol propylenowy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane w blistry PVC/Aluminium lub w białe, nieprzezroczyste pojemniki z HDPE z zamknięciem z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Blistry zawierają 1 (x100), 9, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 500, 600 lub 1000 tabletek powlekanych.

Pojemniki HDPE zawierają 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600 lub1000 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub pochodzące z niego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

USV Europe Limited

City House, 126 - 130 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1RY, Wielka Brytania

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16934

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-06-15

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

2010-06-15

Metformin USV