Imeds.pl

Methadone Hydrochloride Molteni 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla Pacjenta

Methadone Hydrochloride Molteni 1 mg/ml, syrop

(Methadoni hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Methadone Hydrochloride Molteni i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Methadone Hydrochloride Molteni

3.    Jak przyjmować lek Methadone Hydrochloride Molteni

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Methadone Hydrochloride Molteni

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Methadone Hydrochloride Molteni jest to opioidowy lek przeciwbólowy (ma wpływ na receptory opioidowe, które regulują odczuwanie bólu). Działa na ośrodkowy układ nerwowy w sposób podobny do morfiny.

Lek ma postać syropu i powinien być stosowany wyłącznie doustnie.

Wskazania do stosowania:

•    leczenie zespołu abstynencyjnego (stan po odstawieniu narkotyków charakteryzujący się, m.in. bólami głowy, bólami mięśni, znużeniem i drażliwością);

•    leczenie substytucyjne uzależnienia od morfiny i heroiny;

•    zwalczanie silnych bólów, występujących zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI

Kiedy nie przyjmować leku Methadone Hydrochloride Molteni

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt Ciąża i karmienie piersią);

•    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat;

•    jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia oddychania, jak niewydolność oddechowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc zwana POChP (utrudniony przepływ powietrza w drogach oddechowych, którego objawami są m.in.: duszność nawet podczas odpoczynku, uporczywy kaszel, świszczący oddech), ponieważ lek może nasilić objawy tych chorób;

•    jeśli u pacjenta występowały lub występują napady astmy oskrzelowej;

podczas porodu jako środek znieczulający;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

jeśli pacjent ma organiczną chorobę serca (zaburzenia rytmu serca);

jeśli pacjent ma serce płucne (przerost mięśnia prawej komory serca w wyniku przewlekłych

chorób płuc);

jeśli pacjent ma cukrzycę;

jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie);

jeśli pacjent doznał ostatnio urazu czaszki;

jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie wewnątrz czaszki;

jeśli pacjent ma porfirię (wrodzone lub nabyte schorzenie polegające na zaburzeniu działania enzymów biorących udział w tworzeniu hemu - składnika czerwonego barwnika krwi); jeśli pacjent ma oligemię (zmniejszoną objętość krwi krążącej w naczyniach krwionośnych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy przyjmować ostrożnie, zwłaszcza jeśli pacjent:

•    jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat);

•    jest osłabiony;

•    ma niedoczynność tarczycy;

•    ma chorobę Addisona (niedoczynność kory nadnerczy);

•    ma przerost gruczołu krokowego;

•    ma zwężenie cewki moczowej;

•    ma ciężkie zaparcia;

•    ma zaburzenia przewodzenia w sercu;

•    ma zaawansowaną chorobę serca, w tym chorobę niedokrwienną;

•    ma choroby wątroby;

•    miał w rodzinie przypadki nagłych zgonów;

•    ma zaburzenia elektrolitowe (zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zmniejszenie stężenia magnezu we krwi);

•    jest leczony jednocześnie lekami wydłużającymi odstęp QT widoczny w badaniu elektrokardiograficznym - EKG (np. atazanawir, azytromycyna);

•    jest leczony jednocześnie takimi lekami, jak ketokonazol, erytromycyna.

Nie należy zażywać Icku, jeśli którekolwiek z wymienionych ostrzeżeń występuje lub wystąpiło u pacjenta w przeszłości.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą zanim zastosuje się lek.

A    .

ćuA Lek Methadone Hydrochloride Molteni może spowodować uzależnienie podobne do uzależnienia od morfiny (może wystąpić uzależnienie psychiczne i fizyczne oraz tolerancja). Dlatego musi być przepisywany i podawany z taką samą ostrożnością, jak morfina.

Dzieci i młodzież

Nic stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i lek Methadone Hydrochloride Molteni

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność, gdy przyjmuje się lek Methadone Hydrochloride Molteni jednocześnie z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Leki te mogą nasilać działanie niepożądane leku Methadone Hydrochloride Molteni.

Nie należy stosować leku Melhadone Hydrochloride Molteni z następującymi Ickami:

•    antybiotyki (ryfampicyna, klarytromycyna, erytromycyna);

• leki przećiwgrzybicze (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol);

• leki przećiwwirusowe (delawirdyna, ncwirapina, dydanozyna, stawudyna, zydowudyna, rytonawir, efawirenz);

•    leki przećiwpadaczkowe (barbiturany, karbamazepina, fenytoina);

•    leki przeciwbiegunkowe (difenoksylat, loperamid);

•    leki przeciwdepresyjne (fluwoksetyna, paroksetyna, sertralina, nefazodon, fluwoksamina);

•    leki uspokajające i nasenne (m.in. barbiturany, pochodne benzodiazcpiny); silne środki przeciwbólowe (morfina, butorfanol, nalbufina, pentazocyna); substancje zmniejszające odczyn (pH) moczu (chlorek amonu);

•    leki stosowane w chorobach serca i naczyń krwionośnych (chinidyna, werapamil);

•    nalokson i naltrekson (leki stosowane w leczeniu uzależnień od morfiny i heroiny); oktreotyd (stosowany w leczeniu niektórych chorób nowotworowych).

Lek Methadone Hydrochloride Molteni z jedzeniem i piciem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania tego leku. Alkohol może nasilić objawy niepożądane, jak zaburzenia oddychania i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Nie należ}' pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni.

Sok grejpfrutowy może zmienić działanie tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Methadone Hydrochloride Molteni w ciąży. Lek może mieć działanie niepożądane na rozwój nienarodzonego dziecka.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Lek przenika do mleka kobiecego i może powodować uzależnienie u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami podczas stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni. Lek ma negatywny wpływ na sprawność psychiczną i fizyczną konieczną do wykonywania tych czynności.

Lek zawiera sacharozę, glicerol

•    1 ml syropu zawiera 400 mg sacharozy. 15 ml syropu (15 mg chlorowodorku metadonu) zawiera

6 g sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

•    Lek zawiera glicerol - w dużych dawkach może powodować bóle głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy samodzielnie zmieniać przepisanej dawki przez lekarza.

•    Nie należ}' stosować leku dłużej niż zalecił lekarz.

•    Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. Lek jest gotowy do bezpośredniego użycia.

•    1 ml syropu zawiera 1 mg substancji czynnej (chlorowodorku metadonu).

Uzależnienia

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 15 do 20 ml syropu (15 do 20 mg chlorowodorku metadonu) raz dziennie.

W przypadku uzależnień od dużych dawek narkotyków lekarz może zwiększyć dawkę.

W leczeniu uzależnień od heroiny i morfiny lekarz powinien połączyć dawkowanie z programem detoksykacji (usuwania toksyn) oraz dostosować dawkę do stopnia uzależnienia pacjenta.

Nie należy przekraczać dawki zaleconej przez lekarza.

Ból

2,5 ml do 10 ml syropu (2,5 mg do 10 mg chlorowodorku metadonu), dawka powinna być powtarzana w razie potrzeby co 3 do 8 godzin.

Lekarz powinien regulować dawkowanie w zależności od nasilenia bólu i reakcji organizmu pacjenta. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Methadone Hydrochloride Moltcni

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

•    zaburzenia oddychania (zmniejszenie częstości oddechów, zmniejszenie ilości wdychanego powietrza);

•    głęboka senność przechodząca w śpiączkę;

•    zważenie źrenic;

•    zimna i spocona skóra;

•    osłabienie mięśni;

•    bardzo wolne bicie serca; zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

W ciężkim przypadku przedawkowania może wystąpić zatrzymanie oddechu, nagłe zatrzymanie pracy serca i śmierć.

Pominięcie przyjęcia leku Methadone Hydrochloride Molteni W przypadku nie przyjęcia dawki leku o właściwej porze:

•    jeśli pozostało dużo czasu do kolejnej dawki, należy przyjąć zapomnianą dawkę. W takim przypadku należy zmienić porę przyjęcia kolejnej dawki:

•    jeśli pozostało niewiele czasu do kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą dawkę i zaczekać do właściwej pory. Kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Methadone Hydrochloride Molteni

Nie należy nagle przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Nagła przerwa może wywołać objawy odstawienne (pojawiające się po nagłym zaprzestaniu stosowania leku Methadone Hydrochloride Moltcni).

Mogą wystąpić następujące objawy odstawienne:

•    lęk, nagle zmiany nastroju, depresja;

•    bezsenność, trudności w zasypianiu;

•    nerwowość, pobudzenie, trudności w koncentracji;

•    drżenie mięśni, bóle mięśni i stawów;

•    łzawienie, rozszerzenie źrenic, ziewanie;

•    uczucie wzmożonej pracy serca (kołatanie);

•    bóle głowy;

•    pocenie się;

•    nudności, wymioty, utrata apetytu, biegunka;

•    bladość.

Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek Methadone Hydrochloride Molteni, poinformuje jak należy stopniowo zmniejszać dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

•    bardzo często: (występują u więcej niż. 1 osoby na 10);

•    często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

•    niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

•    rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

•    bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

•    nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najbardziej istotne działania niepożądane metadonu to: depresja oddechowa, zapaść krążeniowa, zatrzymanie oddechu, wstrząs i zatrzymanie serca.

Najczęściej obserwowanymi niepożądanymi reakcjami są uczucie pustki w głowie, zawroty głowy (nasilające się przy wstawaniu), uspokojenie, nudności, wymioty, pocenie się i niskie ciśnienie tętnicze krwi (zwłaszcza po przyjęciu pozycji stojącej). Niektóre z tych działań, występujące częściej u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, mogą zostać zmniejszone przez ułożenie pacjenta w pozycji leżącej.

Inne reakcje niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego: osłabienie (często), ból głowy, krótkotrwała utrata przytomności (niezbyt często).

Zaburzenia psychiczne: euforia, dysforia, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja (często), zmniejszenie libido (niezbyt często).

Zaburzenia oka: zwężenie źrenic, zaburzenia widzenia (często).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: depresja oddechowa (niezbyt często). Zaburzenia serca: tachykardia lub bradykardia, skurcze dodatkowe i zaburzenia rytmu (rzadko). Po dużych dawkach mogą wystąpić częstoskurcze typu torsade de pointes.

Zaburzenia naczyniowe: spadek ciśnienia krwi (niezbyt często).

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty i nudności (bardzo często), zaparcie (często), suchość ust (niezbyt często).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, pokrzywka, inne reakcje skórne, obrzęk i rzadziej pokrzywka krwotoczna (niezbyt często).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu i trudności w oddawaniu moczu, działanie antydiuretyczne (niezbyt często).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: skurcze dróg żółciowych (niezbyt często).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: impotencja (niezbyt często)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: anoreksja (częstość nieznana).

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Methadonc Hydrochloridc Molteni mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy' niepożądane niewymienionc w ulotce, należy zwrócić się dc lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienionc w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu butelki lek należy zużyć w terminie do 2 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Methadone Hydrochłoride Molteni

•    Substancją czynną leku jest metadonu chlorowodorek.

1 ml syropu zawiera 1 mg metadonu chlorowodorku.

•    Pozostałe substancje pomocnicze to: sacharoza, glicerol, sodu benzoesan, substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Methadone Hydrochłoride Molteni i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu o smaku cytrynowym.

Opakowanie leku to butelka o pojemności 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, 100 ml lub 1000 ml.

Butelka zawierająca 5 ml, 10 ml lub 20 ml syropu wykonana jest z bursztynowego, przezroczystego PVC, zamknięta aluminiową zakrętką z polietylenową uszczelką i zapakowana w tekturowym pudełku.

Butelka zawierająca 60 ml i 100 ml syropu wykonana jest z bursztynowego, przezroczystego PVC, zamknięta aluminiową zakrętką z polietylenową uszczelką w tekturowym pudełku lub z oranźowego szkła zamknięta aluminiową zakrętką z polietylenową uszczelką i zapakowana w tekturowym pudełku.

Butelka zawierająca 1000 ml syropu wykonana jest z bursztynowego, przezroczystego PVC, zamknięta polipropylenową zakrętką z polietylenową uszczelką lub z oranźowego szkła, zamknięta polipropylenową zakrętką z polietylenową uszczelką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Localita Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), Włochy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 3,30 - 733 Kraków, teł.: (12) 653 15 71 lub 72

Data ostatniej aktualizacji ulotki: