+ iMeds.pl

Methadone hydrochloride molteni 5 mg/mlUlotka Methadone hydrochloride molteni

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Methadone Hydrochloride Molteni

(Methadoni hydrochloridum)

5 mg/ml syrop

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład:

Substancją czynną leku jest chlorowodorek metadonu w postaci syropu o smaku cytrynowym.

1 ml syropu zawiera 5 mg chlorowodorku metadonu.

Substancje pomocnicze leku to:

sacharoza, glicerol, sodu benzoesan, zapach cytrynowy, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania: butelka 20 ml lub 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Località Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), Włochy

Wytwórca:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Località Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), Włochy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Methadone Hydrochloride Molteni i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Methadone Hydrochloride Molteni

3.    Jak stosować lek Methadone Hydrochloride Molteni

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Methadone Hydrochloride Molteni

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Methadone Hydrochloride Molteni jest to opioidowy lek przeciwbólowy (ma wpływ na receptory opioidowe, które regulują odczuwanie bólu). Działa na ośrodkowy układ nerwowy w sposób podobny do morfiny.

Lek Methadone Hydrochloride Molteni ma postać syropu i powinien być stosowany wyłącznie doustnie.

Lek Methadone Hydrochloride Molteni wskazany jest w:

• leczeniu zespołu abstynencyjnego (stan po odstawieniu narkotyków),

•    leczeniu uzależnień od morfiny i heroiny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI

Kiedy nie stosować leku Methadone Hydrochloride Molteni Nie należy stosować go w przypadku:

•    nadwrażliwości (uczulenie) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt nr 6 „Inne informacje”). W przypadku podejrzenia uczulenia należy poradzić się lekarza,

•    kobiet w ciąży (możliwe niepożądane działanie na nienarodzone dziecko - patrz punkt „Ciąża”),

•    karmienia piersią (patrz punkt - „Karmienie piersią”),

•    dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia,

•    gdy występowały lub występują problemy z oddychaniem jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc zwana POChP (utrudniony przepływ powietrza w drogach oddechowych, objawiający się m.in.: dusznością nawet podczas odpoczynku, uporczywym kaszlem, świszczącym oddechem),

•    gdy występowały lub występują napady astmy oskrzelowej,

•    porodu j ako środek znieczulaj ący,

•    choroby nerek,

•    choroby wątroby,

•    organicznej choroby serca (zaburzenia rytmu serca),

•    serca płucnego (przerost mięśnia prawej komory serca w wyniku przewlekłych chorób płuc),

•    cukrzycy,

•    niskiego ciśnienia krwi,

•    przebytych ostatnio urazów czaszki,

•    wysokiego ciśnienia wewnątrz czaszki,

•    porfirii (wrodzone lub nabyte schorzenie polegające na zaburzeniu działania enzymów),

•    oligemii (zmniejszona objętość krwi krążącej w naczyniach krwionośnych).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Methadone Hydrochloride Molteni

Zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów:

•    w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia),

•    osłabionych,

•    ze stwierdzoną niedoczynnością tarczycy,

•    z chorobą Addisona (niedoczynność kory nadnerczy),

•    z przerostem gruczołu krokowego,

•    ze zwężeniem cewki moczowej,

•    z ciężkimi zaparciami.

Nie należy zażywać leku jeśli któreś z wymienionych ostrzeżeń występuje lub wystąpiło u pacjenta w przeszłości.

W przypadku wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą zanim zastosuje się lek.

— Lek Methadone Hydrochloride Molteni może spowodować uzależnienie podobne do uzależnienia od morfiny (może wystąpić uzależnienie psychiczne i fizyczne oraz tolerancja). Dlatego musi on być przepisywany i podawany z taką samą ostrożnością, jak w przypadku morfiny.

Stosowanie Methadone Hydrochloride Molteni z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność, gdy lek Methadone Hydrochloride Molteni jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Leki te mogą wzmagać działanie niepożądane Methadone Hydrochloride Molteni.

Nie należy stosować Methadone Hydrochloride Molteni z następującymi lekami:

•    antybiotykami (ryfampicyna, klarytromycyna, erytromycyna),

•    lekami przeciwgrzybicznymi (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol),

•    lekami przeciwwirusowymi (delawirdyna, newirapina, dydanozyna, stawudyna, zydowudyna, rytonawir, efawirenz),

•    lekami przeciwpadaczkowymi (barbiturany, karbamazepina, fenytoina),

•    lekami przeciwbiegunkowymi (difenoksylat, loperamid),

•    lekami przeciwdepresyjnymi (fluwoksetyna, paroksetyna, sertralina, nefazodon, fluwoksamina),

•    lekami uspokajającymi i nasennymi (m.in. barbiturany, pochodne benzodiazepiny, aldehydy i ich pochodne),

•    silnymi środkami przeciwbólowymi (morfina, butorfanol, nalbufina, pentazocyna),

•    substancjami zmniejszającymi odczyn (pH) moczu (chlorek amonowy),

•    lekami stosowanymi w chorobach serca i naczyń krwionośnych (chinidyna, werapamil),

•    naloksonem i naltreksonem (leki stosowane w leczeniu uzależnień od morfiny i heroiny),

•    zawiesiną oktreotydu (stosowana w leczeniu niektórych chorób nowotworowych).

Stosowanie Methadone Hydrochloride Molteni z jedzeniem i piciem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania tego leku. Alkohol może nasilić objawy niepożądane, jak problemy z oddychaniem i spadek ciśnienia krwi.

Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania Methadone Hydrochloride Molteni.

Sok grejpfrutowy może zmienić działanie tego leku.

Stosowanie Methadone Hydrochloride Molteni u dzieci

Nie należy stosować Methadone Hydrochloride Molteni u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Ciąża

Kobiety w ciąży przed zażyciem każdego leku powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy stosować Methadone Hydrochloride Molteni w ciąży. Lek może mieć działanie niepożądane na rozwój nienarodzonego dziecka.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią przed zażyciem każdego leku powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy stosować Methadone Hydrochloride Molteni u kobiet karmiących piersią. Lek jest wydzielany do mleka matki i może powodować uzależnienie u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

^ Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami podczas stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni. Lek ma negatywny wpływ na sprawność psychiczną i fizyczną konieczną do wykonywania tych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Methadone Hydrochloride Molteni

Lek Methadone Hydrochloride Molteni zawiera:

•    400 mg/ml sacharozy (rodzaj cukru) - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

•    Dawka 4 ml syropu (20 mg chlorowodorku metadonu) zawiera 1,6 g sacharozy.

•    Glicerol - w dużych dawkach lek może powodować bóle głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

•    Niewielkie ilości etanolu (mniej niż 100 mg na 100 ml).

JAK STOSOWAĆ LEK METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI

3.


Lek Methadone Hydrochloride Molteni należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Nie należy samodzielnie zmieniać przepisanej dawki przez lekarza.

•    Nie należy stosować leku dłużej niż zalecił lekarz.

•    Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. Lek jest gotowy do bezpośredniego użycia.

•    1 ml syropu zawiera 5 mg substancji czynnej (chlorowodorek metadonu).

Uzależnienia

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 3 - 4 ml syropu (15 - 20 mg chlorowodorku metadonu) raz dziennie.

W przypadku uzależnień od dużych dawek narkotyków, lekarz może zwiększyć dawkę.

Nie należy przekraczać dawki zaleconej przez lekarza.

—Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Methadone Hydrochloride Molteni

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

•    problemy z oddychaniem (zmniejszenie częstości oddechów, zmniejszenie ilości wdychanego powietrza),

•    głęboka senność przechodząca w śpiączkę,

•    zwężenie źrenic,

•    zimna i spocona skóra,

•    osłabienie mięśni,

•    bardzo wolne bicie serca,

•    spadek ciśnienia krwi.

W ciężkim przypadku przedawkowania może wystąpić zatrzymanie oddechu, nagłe zatrzymanie pracy serca i śmierć.

Pominięcie zastosowania dawki leku Methadone Hydrochloride Molteni W przypadku nie przyjęcia dawki leku o właściwej porze:

•    jeśli pozostało dużo czasu do kolejnej dawki, należy przyjąć tę zapomnianą dawkę. W takim przypadku należy zmienić porę przyjęcia kolejnej dawki,

•    jeśli pozostało niewiele czasu do kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą dawkę i zaczekać do właściwej pory. Kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni

Nie należy nagle przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Nagła przerwa może wywołać objawy odstawienne (pojawiające się po nagłym zaprzestaniu stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni).

Mogą wystąpić następujące objawy odstawienne:

•    lęk, nagłe zmiany nastroju, depresja,

•    bezsenność, trudności w zasypianiu,

•    nerwowość, pobudzenie, trudności w koncentracji,

•    drżenie mięśni, bóle mięśni i stawów,

•    łzawienie, rozszerzenie źrenic, ziewanie,

•    uczucie wzmożonej pracy serca (kołatanie),

•    bóle głowy,

•    pocenie się,

•    nudności, wymioty, utrata apetytu, biegunka,

•    bladość.

Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek Methadone Hydrochloride Molteni, poinformuje jak należy stopniowo zmniejszać dawkę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Methadone Hydrochloride Molteni może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza i udać się do najbliższego szpitala.

Bardzo częste działania niepożądane (objawy występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    osłabienie, senność, uczucie pustki w głowie,

•    niskie ciśnienie krwi i zawroty głowy (nasilające się przy wstawaniu),

•    nudności, wymioty, zaparcia,

•    nadmierne pocenie się.

Niezbyt częste działania niepożądane (objawy występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    ból głowy, bezsenność, uczucie niepokoju lub podenerwowania, zmiany nastroju,

•    zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic,

•    zmniejszenie częstości oddechów, zmniejszenie ilości wdychanego powietrza lub zatrzymanie oddechu,

•    pogorszenie objawów astmy,

•    spadek ciśnienia krwi, wolne bicie serca, szybkie bicie serca lub nawet kołatanie serca (tzw. palpitacje), zatrzymanie akcji serca,

•    zmiany w badaniu elektrokardiograficznym (nazywanym “EKG”),

•    suchość w ustach, utrata apetytu, ból w okolicach żołądka,

•    zaczerwieniona twarz lub wysypka skórna,

•    trudności w oddawaniu moczu,

•    zmniejszenie popędu płciowego lub impotencja.

U niektórych osób w czasie stosowania Methadone Hydrochloride Molteni mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI

•    Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

•    Po otwarciu butelki, lek należy zużyć w terminie do 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Jak wygląda lek Methadone Hydrochloride Molteni i co zawiera opakowanie

Lek dostępny w dwóch rodzajach opakowań:

Butelka o pojemności 20 ml lub 1000 ml.

Butelka zawierająca 20 ml syropu wykonana jest z bursztynowego, przezroczystego, nieplastycznego PVC, zamknięta aluminiową zakrętką z polietylenową uszczelką. Butelka pakowana jest w tekturowe pudełko wraz z ulotką.

Butelka zawierająca 1000 ml syropu wykonana jest z bursztynowego, przezroczystego, nieplastycznego PVC, zamykana polipropylenową zakrętką z polietylenową uszczelką. Butelka nie jest pakowana w tekturowe pudełko. Ulotka umieszczona jest pod etykietą. Do butelki 1000 ml dołączona jest miarka.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 3, 30 - 733 Kraków, tel.: (012) 653 15 71 lub 72

Data zatwierdzenia ulotki:

6 (6)

Methadone Hydrochloride Molteni

Charakterystyka Methadone hydrochloride molteni

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI 5 mg/ml syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 5 mg chlorowodorku metadonu (Methadoni hydrochloridum).

Każda pojedyncza butelka o pojemności 20 ml zawiera 100 mg chlorowodorku metadonu.

Każda pojedyncza butelka o pojemności 1000 ml zawiera 5000 mg chlorowodorku metadonu.

Substancje pomocnicze: 1 ml zawiera 400 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Czysty płyn o smaku cytrynowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie opioidowego zespołu abstynencyjnego.

-    Leczenie substytucyjne uzależnień od heroiny i morfiny (w ramach specjalnych programów leczenia substytucyjnego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Syrop wyłącznie do podawania doustnego.

Uzależnienie

Dawka początkowa 15 do 20 mg chlorowodorku metadonu jest zazwyczaj wystarczająca dla zniesienia objawów abstynencyjnych.

W przypadku pacjentów uzależnionych od dużych dawek narkotyków, konieczne mogą okazać się większe dawki.

W leczeniu uzależnień od heroiny i morfiny, dawkowanie należy skorelować z programem detoksykacji, oraz dostosować do stopnia uzależnienia pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą.

Organiczne choroby serca. Poważne zaburzenia czynności wątroby i nerek. Niewyrównana cukrzyca. Porfiria.    Okres karmienia piersią. Niedociśnienie. Uszkodzenie OUN i wzrost ciśnienia

wewnątrzczaszkowego. Nasilone napady astmy oskrzelowej. Niewydolność oddechowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Serce płucne. Oligemia.

Metadon nie jest wskazany do znieczulenia w położnictwie. Ze względu na długi okres półtrwania może powodować hamowanie czynności ośrodka oddechowego u noworodka.

Nie zaleca się stosowania metadonu jako środka przeciwbólowego u dzieci, ponieważ dotychczasowe badania kliniczne nie są wystarczające do ustalenia właściwego sposobu dawkowania.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci specjalnego ryzyka

Pacjentom w podeszłym wieku i osłabionym, osobom cierpiącym na niedoczynność tarczycy, chorobę Addisona, przerost prostaty, zwężenie cewki moczowej, ciężkie zaparcia, metadon należy podawać ostrożnie i w zmniejszonych dawkach początkowych.

Uzależnienie

Metadon może spowodować uzależnienie podobne do uzależnienia od morfiny.

W następstwie powtarzanego podawania metadonu może wystąpić uzależnienie psychiczne, uzależnienie fizyczne i tolerancja, dlatego musi on być przepisywany i podawany z taką samą ostrożnością, jak w przypadku morfiny.

Oddziaływanie ze środkami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy

Metadon musi być podawany ze szczególną ostrożnością i w zmniejszonych dawkach pacjentom, którzy otrzymują jednocześnie inne narkotyczne środki przeciwbólowe, anestetyki do znieczulenia ogólnego, fenotiazynę, inne nasenne środki uspokajające, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inne leki hamujące czynność OUN, także alkohol.

Mogą wystąpić: depresja, głęboka sedacja lub śpiączka.

Lęk

Metadon nie ma działania przeciwlękowego, dlatego objawów lęku, które wystąpią w trakcie kuracji nie wolno leczyć zwiększając dawkę metadonu.

Zmiany patologiczne w obrębie OUN i podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

Hamujący wpływ metadonu na oddychanie i jego zdolność podwyższania ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego mogą zostać znacznie zwiększone w przypadku istniejącego podwyższenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego; co więcej narkotyki wywołują niepożądane efekty, które mogą maskować objawy neurologiczne u pacjentów ze zmianami patologicznymi w obrębie OUN (patrz punkt 4.3).

Astma i inne choroby układu oddechowego

U pacjentów z ostrymi napadami astmy, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub z sercem płucnym i u osób ze znacznie zmniejszoną rezerwą oddechową poprzedzoną wcześniej zaistniałą depresją oddechową, niedotlenieniem narządów i tkanek lub hiperkapnią, nawet zwykle stosowane terapeutyczne dawki narkotyków mogą zredukować przepływ oddechowy i zwiększyć oporność dróg oddechowych aż do zatrzymania oddechu (patrz punkt 4.3).

Ostre objawy brzuszne

Użycie metadonu lub innych narkotyków może zaburzać diagnozę lub postępowanie kliniczne u pacjentów z ostrymi objawami brzusznymi.

Działanie hipotensyjne

Podawanie metadonu może powodować poważne obniżenie ciśnienia krwi u osób z oligemią lub w przypadku równoczesnego stosowania takich produktów leczniczych jak fenotiazyna lub niektóre anestetyki.

Stosowanie u pacjentów leczonych ambulatoryjnie

U pacjentów leczonych ambulatoryjnie metadon może wywołać niedociśnienie ortostatyczne.

Stosowanie narkotycznych antagonistów

U pacjentów z fizycznym uzależnieniem od narkotyku, podanie zwykłej dawki narkotycznego antagonisty może wywołać ostry zespół odstawienny. Nasilenie tego zespołu będzie zależało od stopnia uzależnienia fizycznego i od dawki podanego antagonisty. Należy, o ile to możliwe, unikać użycia narkotycznego antagonisty w tym przypadku.

Kiedy musi on zostać użyty do leczenia ciężkiej depresji oddechowej u pacjenta uzależnionego fizycznie, antagonista musi być podany z wyjątkową ostrożnością i stopniowo w dawkach mniejszych niż zwykle stosowane.

Odstęp QT

U pacjentów leczonych metadonem obserwowano przypadki wydłużonego QT i częstoskurczu komorowego typu “torsades de pointes”, zwłaszcza przy stosowaniu wysokich dawek (> 100 mg/dobę). Produkt należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów:

-    z zaburzeniami przewodzenia w wywiadzie,

-    z zaawansowaną chorobą serca, w tym chorobą niedokrwienną,

-    z chorobą wątroby,

-    z historią nagłych zgonów w rodzinie,

-    z zaburzeniami elektrolitowymi (hypokalemia, hypomagnezemia),

-    leczonych jednocześnie lekami wydłużającymi odstęp QT,

-    leczonych jednocześnie lekami, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe,

-    leczonych jednocześnie lekami, które hamują aktywność cytochromu P450 CYP3A4.

U takich pacjentów zaleca się badanie EKG przed rozpoczęciem leczenia metadonem i następnie po osiągnięciu dawki podtrzymującej.

Monitorowanie zapisu EKG zaleca się u wszystkich pacjentów, u których zwiększa się dawkę powyżej 100 mg/dobę.

Informacje o substancjach pomocniczych

Produkt leczniczy Methadone Hydrochloride Molteni zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami - nietolerancją fruktozy, złym wchłanianiem glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazo-izomaltazy - nie powinni przyjmować tego leku.

Methadone Hydrochloride Molteni zawiera niewielkie ilości etanolu, mniej niż 100 mg na 100 ml.

Preparat Methadone Hydrochloride Molteni ma postać syropu i może być podawany wyłącznie doustnie - w żadnym wypadku nie należy stosować go pozajelitowo.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Farmakokinetyczne interakcje

Inhibitory P-glikoproteinowe:

Metadon jest substratem P-glikoproteinowym, dlatego wszystkie leki hamujące go (np. chinidyna, werapamil) mogą powodować zwiększenie stężenia metadonu w surowicy.

Metadon jest metabolizowany przez izoenzym cytochromu CYP3A4.

Induktory izoenzymu CYP3A4:

Substancje zwiększające aktywność izoenzymu CYP3A4 (np. barbiturany, karbamazepina, fenytoina, newirapina, ryfampicyna) mogą przyspieszać metabolizm wątrobowy metadonu.

Efekty kliniczne interakcji mogą być silniejsze, jeśli najpierw rozpoczęto podawanie metadonu, a następnie wprowadzono jeden z leków indukujących izoenzym.

Ponieważ opisywano występowanie zespołu abstynencyjnego wywołanego przez tę interakcję, konieczne może być niekiedy zwiększenie dawki metadonu.

Jeśli podawanie leków indukujących izoenzym CYP3A4 zostanie przerwane, należy jednocześnie odpowiednio zmniejszyć dawkę metadonu.

Inhibitory izoenzymu CYP3A4:

Kannabinoid, klarytromycyna, delawirdyna, erytromycyna, flukonazol, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon i sok grejpfrutowy - mogą powodować zwiększenie stężenia metadonu.

Didanozyna i stawudyna:

Metadon redukując dostępność biologiczną didanozyny i stawudyny, zmniejsza pole pod krzywą stężenia osoczowego (AUC, area under the curve) i maksymalne stężenie w osoczu; może również spowalniać wchłanianie i zwiększać efekt pierwszego przejścia przez wątrobę tych leków.

Zydowudyna:

Metadon zwiększa osoczowe stężenie doustnych i dożylnych preparatów zydowudyny; zwiększenie wartości AUC jest wyraźniejsze dla postaci doustnych niż dożylnych preparatów zydowudyny. Działanie to jest wywołane hamowaniem procesu glukuronidacji i zmniejszeniem wydzielania zydowudyny w nerkach.

Podczas terapii metadonem pacjentów należy monitorować ze względu na możliwą toksyczność zydowudyny; może być konieczne zmniejszenie dawki tego leku.

Jednoczesne stosowanie metadonu i zydowudyny może wywoływać objawy opioidowego zespołu odstawiennego - bóle głowy, bóle mięśni, znużenie, drażliwość.

Leki przeciwretrowirusowe - inhibitory proteazy: mogą spowalniać metabolizm metadonu na kilku etapach.

Najsilniejsze interakcje występują w przypadku rytonawiru, natomiast interakcje metadonu i abakawiru są w większości przypadków niewielkie i nie wymagają zmian dawkowania.

Efawirenz

Efawirenz wzmaga metabolizm metadonu, modyfikując aktywność enzymatyczną układu cytochromu P450 3A4.

Po trzytygodniowym podawaniu efawirenzu obserwowano zmniejszenie maksymalnego osoczowego stężenia i wartości AUC metadonu o, odpowiednio, 48% i 57%.

Istnieją doniesienia o występowaniu zespołu odstawiennego u pacjentów leczonych metadonem, którym podawano efawirenz.

Zespół występował zwykle po 2 tygodniach stosowania efawirenzu i utrzymywał się przez okres do 28 dni. Dlatego w przypadku jednoczesnego stosowania wymienionych leków konieczne może okazać się dostosowanie dawki.

Środki zmniejszające pH moczu

Pod względem budowy chemicznej metadon należy do słabych zasad.

Ponieważ środki zmniejszające pH moczu (np. chlorek amonowy) mogą nasilać wydalanie metadonu z moczem, w przypadku terapii skojarzonej wskazane jest zwiększenie dawki metadonu.

Leki o działaniu antagonistycznym w stosunku do opioidów (nalokson, naltrekson) znoszą działanie metadonu i mogą wywoływać zespół odstawienny.

Leki o mieszanym działaniu agonistyczno-antagonistycznym (butorfanol, nalbufina, pentazocyna) mogą częściowo znosić działanie metadonu - efekt przeciwbólowy, hamowanie czynności ośrodka oddechowego i zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Jednoczesne stosowanie metadonu i leków tej grupy może również potęgować działanie na OUN i układ oddechowy oraz nasilać efekt hipotensyjny.

Wystąpienie działania addytywnego lub antagonistycznego zależy od dawkowania i jest najsilniej wyrażone w przypadku małych lub umiarkowanych dawek metadonu.

U osób stosujących długotrwałe leczenie lekami tej grupy może wystąpić zespół odstawienny.

Ponieważ leki o działaniu hamującym czynność OUN mogą potęgować depresję ośrodka oddechowego, w terapii skojarzonej z metadonem konieczne może być zmniejszenie dawki jednego lub obu leków. Jednoczesne stosowanie metadonu i difenoksylatu lub loperamidu - leków o działaniu przeciwbiegunkowym - może powodować silne zaparcia i jednocześnie potęgować hamujący wpływ na OUN.

Jednoczesne stosowanie metadonu i leków o działaniu przeciwmuskarynowym może wywoływać silne zaparcia, lub nawet niedrożność porażenną jelit, zwłaszcza jeśli leczenie jest prowadzone przez dłuższy okres.

Ponieważ oktreotyd może zmniejszać działanie przeciwbólowe metadonu i morfiny, zmniejszenie skuteczności przeciwbólowej leczenia może sugerować, że pacjent stosuje zawiesinę oktreotydu.

Alkohol: może wywoływać poważną depresję oddechową i niedociśnienie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Methadone Hydrochloride Molteni syrop 5 mg/ml nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podawania metadonu. Podawanie metadonu w okresie ciąży może spowodować śmierć płodu, niską masę urodzeniową, niewydolność oddechową, zespół odstawienia i zaburzenia rozwojowe u dziecka.

Metadon jest wydzielany do mleka karmiących matek. Jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią, ponieważ może spowodować uzależnienie dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Metadon ma negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Może zmieniać umysłową i (lub) fizyczną sprawność konieczną do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności takich jak prowadzenie pojazdu lub obsługa maszyn.

Należy o tym poinformować pacjentów.

4.8    Działania niepożądane

Najbardziej istotne działania niepożądane metadonu to: depresja oddechowa, zapaść krążeniowa, zatrzymanie oddechu, wstrząs i zatrzymanie serca.

Najczęściej obserwowanymi niepożądanymi reakcjami są uczucie pustki w głowie, zawroty głowy, sedacja, nudności, wymioty, pocenie się i niedociśnienie ortostatyczne.

Niektóre z tych działań, występujące częściej u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, mogą zostać zmniejszone przez ułożenie pacjenta w pozycji leżącej.

Inne reakcje niepożądane to:

Ośrodkowy układ nerwowy: euforia, dysforia, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja, ból głowy, osłabienie. Narząd wzroku: zwężenie źrenic, zaburzenia widzenia.

Układ oddechowy: depresja oddechowa.

Układ sercowo-naczyniowy: spadek ciśnienia krwi, tachykardia lub bradykardia, skurcze dodatkowe, krótkotrwała utrata przytomności i zaburzenia rytmu.

Po dużych dawkach mogą wystąpić częstoskurcze typu torsade de pointes.

Przewód pokarmowy: suchość ust, anoreksja, zaparcie i skurcze dróg żółciowych.

Alergia: świąd, pokrzywka, inne reakcje skórne, obrzęk i rzadziej pokrzywka krwotoczna.

Układ moczowo-płciowy: zatrzymanie moczu i trudności w oddawaniu moczu, efekt anty-diuretyczny, zmniejszenie libido i (lub) impotencja.

4.9    Przedawkowanie

Objawy:

Depresja oddechowa (zmniejszona: częstość oddechu i (lub) zmniejszenie pojemności życiowej płuc, oddech typu Cheyne-Stokes’a, sinica), głęboka senność przechodząca w stupor lub śpiączkę, wyraźne zwężenie źrenic, zwiotczenie mięśni szkieletowych, zimna i spocona skóra, czasami bradykardia i niedociśnienie.

W ciężkim przypadku przedawkowania mogą wystąpić: zatrzymanie oddechu, zapaść krążenia, nagłe zatrzymanie pracy serca i śmierć.

Leczenie przedawkowania:

Leczenie przedawkowania metadonu ma na celu głównie przeciwdziałanie niewydolności oddechowej. Należy zatem przywrócić regularną czynność oddechową, udrażniając układ oddechowy, stosując ciągłą, kontrolowaną wentylację oraz podając antidotum.

Jako antidotum stosuje się dożylnie nalokson (0,4 mg), którego dawkowanie należy powtarzać aż do usunięcia zagrożenia.

Należy podkreślić, że o ile metadon wykazuje przedłużone oddziaływanie na czynność oddechową, to czas działania naloksonu jest znacznie krótszy, przez co pacjent musi pozostawać pod stałą kontrolą, a podawanie antidotum należy powtarzać każdorazowo - gdy po zaprzestaniu jego działania - ponowią się objawy niewydolności oddechowej.

Jeżeli diagnoza została postawiona prawidłowo i przedawkowanie metadonu jest jedyną przyczyną niewydolności oddechu, nie zaleca się stosowania innych stymulatorów oddechu.

U pacjentów fizycznie uzależnionych od opioidów, podanie wskazanej powyżej dawki antidotum może wywołać ostre objawy abstynencyjne, których nasilenie związane jest ze stopniem uzależnienia fizycznego. W takim przypadku antidotum należy podawać ostrożnie w zmniejszonych dawkach. Jeśli jest wskazane, należy podać tlen, płyny dożylne, środki zwiększające ciśnienie krwi i inne środki podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środek przeciwbólowy z grupy opioidów.

Kod ATC: N02AC52, N07BC02.

Metadon jest opioidowym środkiem przeciwbólowym, agonistą receptora opioidowego, oddziałującym na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) i na mięśnie gładkie jelit w sposób podobny do morfiny.

Metadon powoduje zespół abstynencyjny podobny jak w przypadku morfiny, różniący się bardziej stopniowanym stadium wstępnym, umiarkowanie dłuższym przebiegiem i mniej uporczywymi objawami. Podawanie doustne powoduje stopniowy okres wstępny, spadek maksymalnych poziomów i dłuższy okres działania analgetycznego, w porównaniu z morfiną.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Metadon jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego w ciągu 30 minut po podaniu doustnym, osiąga maksymalne stężenie we krwi w 3 do 4 godzin później.

Średnio ok. 85% metadonu obecnego w osoczu krwi krąży w postaci związanej z białkami: in vitro można zaobserwować, że 44% jest związane z albuminami, 17% z gamma-globulinami, stąd jeśli porówna się dane dotyczące całkowitego wiązania z białkami, pewna frakcja jest związana także z alfa-globulinami i beta-globulinami.

Metadon jest metabolizowany głównie w wątrobie: metabolity pierwszego przejścia przez wątrobę wydalane są z moczem i z żółcią, razem z małymi ilościami macierzystego leku.

U pacjentów nie tolerujących metadonu, pozorny średni okres półtrwania po pojedynczej dawce wynosi około 15 godzin, podczas gdy w przypadku długotrwałego podawania, pozorny okres półtrwania wynosi 22 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wartość LD50 racemicznej mieszaniny chlorowodorku metadonu wynosi: 95 mg/kg mc.(p.o.) u szczurów; 32 mg/kg mc. (i.v.) u myszy; 29 mg/kg mc. (i.v.) u psów.

Podawanie chlorowodorku metadonu podczas ciąży może wpływać na rozwój OUN i zaburzać wzrost płodu. Całkowita minimalna dawka podawana i.p. pomiędzy 1 i 22 dniem po zapłodnieniu, po której obserwowano działanie toksyczne metadonu na płody szczurów, wynosiła 135 mg/kg mc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza 400 mg/ml, glicerol (E422), sodu benzoesan (E211), kwas cytrynowy jednowodny (E330), zapach cytrynowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności.

3 lata.

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu butelki o pojemności 1000 ml: 12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

20 ml: Butelka z bursztynowego, przezroczystego, nie plastycznego PVC, zamknięta aluminiową zakrętką z polietylenową uszczelką w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

1000 ml: Butelka z bursztynowego, przezroczystego, nieplastycznego PVC, zamknięta polipropylenową zakrętką z polietylenową uszczelką. Ulotka umieszczona jest pod etykietą. Do butelki 1000 ml dołączona jest miarka.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie porzucać pustego opakowania w otoczeniu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Località Granatieri,

50018 Scandicci (Florencja),

Włochy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17512

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-11-16

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘSCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010-11-16

10

Methadone Hydrochloride Molteni