+ iMeds.pl

Metmin 50 mcg/dawkęUlotka Metmin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mometasone Adamed, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometazonu furoinian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mometasone Adamed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mometasone Adamed

3.    Jak stosować lek Mometasone Adamed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mometasone Adamed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mometasone Adamed i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Mometasone Adamed?

Lek Mometasone Adamed zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami „anabolicznymi” w postaci tabletek lub zastrzyków, stosowanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców.

W jakim celu stosuje się lek Mometasone Adamed?

Lek Mometasone Adamed stosuje się w następujących sytuacjach:

Lek ten stosuje się w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanego alergią na pyłki traw lub drzew (sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, określany również jako katar sienny) lub spowodowanego alergią na przykład na sierść zwierząt, roztocza kurzu domowego lub pleśnie (całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Rozpylenie niewielkiej ilości substancji czynnej do nosa pomaga zmniejszyć stan zapalny, kichanie, swędzenie oraz uczucie zablokowania nosa lub katar.

W przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lek Mometasone Adamed aerozol do nosa jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Lek ten stosuje się również w leczeniu objawowym polipów nosa (niewielkie zmiany wewnątrz nosa) u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Przez zmniejszenie stanu zapalnego lek powoduje stopniowe zmniejszanie się polipów nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mometasone Adamed Kiedy nie stosować leku Mometasone Adamed

• Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

• Jeśli u pacjenta występuje zakażenie nosa. Przed rozpoczęciem stosowania aerozolu do nosa należy zaczekać do ustąpienia zakażenia.

• Jeśli pacjent niedawno przebył operację w obrębie nosa lub uraz nosa. Przed rozpoczęciem stosowania aerozolu do nosa należy poczekać do czasu wygojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mometasone Adamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.

•    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki.

•    Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inny rodzaj zakażenia.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.

•    Jeśli pacjent choruje na mukowiscydozę (wielonarządowa choroba genetyczna, która dotyczy głównie płuc i układu trawiennego).

Podczas stosowania leku Mometasone Adamed należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną.

Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z osobami, u których występują takie zakażenia.

Stosowanie tego aerozolu do nosa może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Dzieci i młodzież

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów donosowych w dużych dawkach może spowodować spowolnienie wzrostu u dzieci. Lekarz może kontrolować wzrost dziecka w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia i zmniejszyć dawkę w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek tego typu działań.

Lek Mometasone Adamed a inne leki

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

•    W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania tego leku. U niektórych pacjentów po przerwaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak bóle stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Jeśli wystąpią takie objawy, należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o dalszym stosowaniu aerozolu do nosa. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z tych objawów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz zaleci takie leczenie.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania tego leku.

Mometasone Adamed zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Mometasone Adamed zawiera chlorek benzalkoniowy (20 mikrogramów na dawkę), który jest substancją drażniącą i może powodować reakcje skórne. W przypadku stosowania leku przez dłuższy czas substancja konserwująca, chlorek benzalkoniowy, może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W przypadku takiej reakcji (utrzymujące się przekrwienie błony śluzowej nosa) należy w miarę możliwości stosować donosowo produkty lecznicze, które nie zawierają chlorku benzalkoniowego. Jeżeli produkty takie nie są dostępne, należy stosować leki w innej postaci farmaceutycznej.

3. Jak stosować lek Mometasone Adamed

Lek Mometasone Adamed jest przeznaczony tylko do stosowania donosowego.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większej dawki ani stosować aerozolu częściej lub przez dłuższy czas niż zalecił lekarz.

Zalecana dawka to 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy, lekarz może zalecić pacjentowi wykonywanie tylko jednego rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie poczuje się lepiej, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej 4 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy, lekarz może zalecić pacjentowi zmniejszenie dawki do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy, lekarz może zalecić wykonywanie tylko jednego rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli pacjent nie poczuje się lepiej, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej 4 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy, lekarz może zalecić pacjentowi zmniejszenie dawki do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

Zalecana dawka to jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Nasilony katar sienny

Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Mometasone Adamed 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem sezonu pylenia, ponieważ pomoże to zapobiec objawom kataru siennego. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków razem z lekiem Mometasone Adamed, zwłaszcza jeśli występuje swędzenie lub podrażnienie oczu. Pod koniec sezonu pylenia objawy kataru siennego powinny zmniejszyć się i leczenie może nie być już konieczne.

Polipy nosa

Zalecana dawka początkowa to 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli objawy nie ustępują po upływie 5 do 6 tygodni, dawkę można zwiększyć do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zmniejszy dawkę.

Jeżeli objawy nie zmniejszą się po 5-6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę, należy skontaktować się z lekarzem w celu omówienia innych metod leczenia.

Sposób podawania

Przygotowanie aerozolu do nosa do użycia

Mometasone Adamed aerozol do nosa zawiera nasadkę, która chroni dyszę przed kurzem i pozwala utrzymać ją w czystości.

Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po użyciu.

Jeżeli aerozol jest używany po raz pierwszy, należy przygotować butelkę, rozpylając aerozol 10 razy aż do uzyskania drobnej mgiełki.

1.    Delikatnie wstrząsnąć butelką.

2.    Umieścić palec wskazujący i palec środkowy po obu stronach dyszy, a kciuk pod butelką.

3. Skierować dyszę od siebie, a następnie nacisnąć palcami pompkę, aby rozpylić lek.

Jeżeli aerozol nie był używany przez 14 dni lub więcej, należy przygotować go ponownie, rozpylając aerozol 2 razy aż do uzyskania drobnej mgiełki.

Jeśli stosowana jest zwykle zalecana dawka 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego w leczeniu kataru siennego, całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa i polipów nosa, lek ten powinien wystarczyć na 15 dni stosowania (butelka zawierająca 60 dawek), 30 dni stosowania (butelka zawierająca 120 dawek) lub 35 dni stosowania (butelka zawierająca 140 dawek).

Jak używać aerozolu do nosa

1.    Delikatnie wstrząsnąć butelką i zdjąć nasadkę.

2.    Delikatnie wydmuchać nos.

3.    Zamknąć jeden otwór nosowy i umieścić dyszę w drugim otworze nosowym. Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę w pozycji pionowej.

4.    Rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos i podczas wdychania powietrza rozpylić aerozol do nosa, naciskając pompkę palcami JEDEN RAZ.

5.    Wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynność 4, aby wykonać drugie rozpylenie aerozolu do tego samego otworu nosowego.

6.    Wyjąć dyszę z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.

7.    Powtórzyć czynności od 3 do 6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu dokładnie wytrzeć dyszę czystą chusteczką lub ściereczką, a następnie nałożyć nasadkę chroniącą przed kurzem.

Czyszczenie aerozolu do nosa

Ważne jest, aby regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym razie może on nie działać prawidłowo. Zdjąć nasadkę chroniącą przed kurzem i delikatnie ściągnąć dyszę. Umyć dyszę i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie opłukać je pod bieżącą wodą. Pozostawić do wyschnięcia w ciepłym miejscu. Nałożyć dyszę z powrotem na butelkę i nałożyć nasadkę chroniącą przed kurzem. Aerozol należy ponownie przygotować, wykonując 2 rozpylenia przed pierwszym użyciem po czyszczeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mometasone Adamed

Ważne jest, aby przyjmować dawkę leku zgodnie z opisem w niniejszej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Zastosowanie większej lub mniejszej dawki leku może spowodować nasilenie objawów.

Należy poinformować lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano zbyt dużą dawkę leku.

Stosowanie kortykosteroidów przez długi okres lub w dużych dawkach może w rzadkich przypadkach mieć wpływ na wydzielanie hormonów. U dzieci może to wpłynąć na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Mometasone Adamed

Jeśli pacjent zapomni zastosować aerozol do nosa w odpowiednim czasie, należy zastosować go możliwie jak najszybciej, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu stosowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mometasone Adamed

U niektórych pacjentów lek Mometasone Adamed powinien złagodzić objawy 12 godzin po zastosowaniu pierwszej dawki. Jednak pełne korzyści z leczenia mogą wystąpić dopiero po upływie dwóch dni. Bardzo ważne jest, aby regularnie stosować aerozol do nosa.

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy PRZERWAĆ przyjmowanie tego leku i natychmiast zapewnić pomoc medyczną w razie wystąpienia któregokolwiek spośród następujących objawów, które mogą być objawami bardzo rzadkiej, ciężkiej reakcji alergicznej:

-    trudności w oddychaniu lub połykaniu,

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

Inne działania niepożądane:

Występujące często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób)

-    Bóle głowy

-    Krwawienie z nosa

-    Ból nosa lub gardła

Występujące niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób)

-    Zakażenie górnych dróg oddechowych

Występujące rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

-    Natychmiastowe reakcje alergiczne

Występujące bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

-    Wzrost ciśnienia w oku (jaskra), co powoduje zaburzenia widzenia

-    Uszkodzenie przegrody nosowej

-    Zaburzenia smaku lub węchu

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa stosowane długotrwale w dużych dawkach u dzieci mogą powodować opóźnienie wzrostu. Należy regularnie kontrolować wzrost dziecka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mometasone Adamed

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Mometasone Adamed po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Każdą butelkę należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego otwarcia. Należy otwierać tylko jedną butelkę naraz.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mometasone Adamed

•    Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dostarczana dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu fUroinianu w postaci jednowodnej.

•    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mometasone Adamed i co zawiera opakowanie

Lek Mometasone Adamed to aerozol do nosa, zawiesina.

Butelka zawiera 140 dawek.

Opakowanie zawiera 1 butelkę z 140 dawkami.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Sp. z.o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Wytwórca:

Farmea

10, rue Bouché Thomas Z.A.C d’Orgemont 49000 Angers,

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania - Mometason “Adamed”

Estonia - Mometasone Adamed

Węgry - Mometasone Adamed50 pg / adag, Szuszpenziós orrspray

Łotwa - Mometasone Adamed50 mikrogrami / deva deguna aerosols, suspensija

Litwa - Mometasone Adamed50 mikrogramą/dozeje nosies purskalas (suspensija)

Polska - Mometasone Adamed, Aerozol do nosa, zawiesina

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Metmin

Charakterystyka Metmin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mometasone Adamed, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dostarczona dawka zawiera mometazonu furoinian jednowodny w ilości odpowiadającej 50 mikrogramom mometazonu fUroinianu bezwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Ten produkt leczniczy zawiera 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego na dawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina.

Biała lub prawie biała, lepka zawiesina o pH od 4,3 do 4,9.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Mometasone Adamed aerozol do nosa jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych w leczeniu objawów sezonowego alergicznego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w wywiadzie leczenie zapobiegawcze produktem Mometasone Adamed aerozol do nosa można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym rozpoczęciem sezonu pylenia.

Mometasone Adamed aerozol do nosa jest wskazany do leczenia polipów nosa u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Sezonowe alergiczne lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i starsze: Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (dawka całkowita 200 mikrogramów). Po uzyskaniu kontroli objawów dawkę można zmniejszyć do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (dawka całkowita 100 mikrogramów); dawka ta może być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

W przypadku niewystarczającej kontroli objawów dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (dawka całkowita 400 mikrogramów). Po uzyskaniu kontroli objawów zaleca się zmniejszenie dawki.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (dawka całkowita 100 mikrogramów).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania mometazonu furoinian występował w okresie 12 godzin po przyjęciu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnych korzyści z leczenia. Dlatego pacjent powinien kontynuować regularne stosowanie leku w celu osiągnięcia pełnych korzyści terapeutycznych.

Polipy nosa

Jako dawkę początkową w polipowatości nosa zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa 200 mikrogramów). Jeżeli po upływie 5 do 6 tygodni objawy nie są wystarczająco kontrolowane, dawkę dobową można zwiększyć do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa 400 mikrogramów). Po uzyskaniu skutecznej kontroli objawów dawkę należy zmniejszyć, tj. podawać produkt raz na dobę. Jeżeli objawy nie zmniejszą się po 56 tygodniach stosowania produktu dwa razy na dobę, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia.

Badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnik i nacisnąć pompkę 10 razy (aż do uzyskania jednorodnego rozpylenia). Po przygotowaniu w ten sposób pompki Mometasone Adamed aerozol do nosa każde uruchomienie uwalnia około 100 mg zawiesiny furoinianu mometazonu, w której zawarta jest ilość mometazonu furoinianu jednowodnego odpowiadająca 50 mikrogramom mometazonu furoinianu.

Jeśli pompa nie była używana przez 14 dni lub dłużej, wówczas przed następnym użyciem należy ponownie przygotować ją, należy dwukrotnie nacisnąć pompkę, aż do uzyskania jednorodnego rozpylenia.

Dokładnie wstrząsnąć pojemnik przed każdym użyciem. Butelkę należy wyrzucić po rozpyleniu liczby dawek wymienionej na opakowaniu lub po 2 miesięcach od pierwszego użycia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować produktu Mometasone Adamed aerozol do nosa w przypadku obecności nieleczonego, miejscowego zakażenia błony śluzowej nosa.

Nie należy stosować kortykosteroidu donosowego u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, do czasu wygojenia ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran,.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mometazonu furoinian w postaci aerozolu do nosa należy stosować ostrożnie lub w ogóle nie należy go stosować u pacjentów z czynnymi lub utajonymi gruźliczymi zakażeniami dróg oddechowych, a także z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi, układowymi zakażeniami wirusowymi lub opryszczką oczną.

Po 12 miesiącach leczenia mometazonu furoinianem nie zaobserwowano objawów zaniku błony śluzowej nosa; ponadto mometazonu furoinian wykazywał zdolność przywracania stanu błony śluzowej nosa bliżej prawidłowego fenotypu histologicznego. Podobnie jak w przypadku każdego długotrwałego leczenia, pacjenci stosujący mometazonu furoinian przez kilka miesięcy lub dłużej powinni być okresowo badani w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia nosa lub gardła może być konieczne przerwanie leczenia mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa lub zastosowanie odpowiedniego leczenia. Utrzymujące się podrażnienie części nosowej gardła może być wskazaniem do przerwania stosowania mometazonu furoinianuw postaci aerozolu do nosa.

Choć Mometasone Adamed pozwala uzyskać kontrolę objawów dotyczących nosa u większości pacjentów, równoczesne stosowanie odpowiedniego leczenia dodatkowego może dodatkowo złagodzić inne objawy, zwłaszcza dotyczące oczu.

Nie ma dowodów na zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) w następstwie długotrwałego leczenia mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa. Jednak pacjenci, u których zmieniono długotrwale stosowane kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym na mometazonu furoinian w postaci aerozolu do nosa, wymagają szczególnej uwagi. Odstawienie kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym u takich pacjentów może spowodować niewydolność nadnerczy utrzymującą się przez wiele miesięcy, aż do odzyskania prawidłowej czynności osi HPA. Jeżeli u takich pacjentów wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, wówczas należy powrócić do stosowania kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo, oraz wprowadzić inne metody leczenia i odpowiednie działania.

Podczas zmiany leczenia z kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym na Mometasone Adamed u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy związane z odstawieniem kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym (np. bóle stawów i (lub) mięśni, uczucie znużenia i depresja w początkowym okresie), pomimo złagodzenia objawów dotyczących nosa; pacjentów tych należy zachęcać do kontynuowania leczenia produktem Mometasone Adamed. Taka zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek i wyprysk, uprzednio maskowane przez kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności mometazonu furoinianu stosowanego w leczeniu polipów jednostronnych, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o nietypowym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Ze względu na możliwość działania immunosupresyjnego, pacjentów otrzymujących kortykosteroidy należy poinformować o ryzyku związanym z ekspozycją na określone zakażenia (np. ospa wietrzna, odra), a także o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku wystąpienia takiej ekspozycji.

Podczas stosowania kortykosteroidów donosowych bardzo rzadko występowały przypadki perforacji przegrody nosa lub zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów podawanych donosowo, szczególnie w przypadku przepisywania dużych dawek przez dłuższy czas. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich działań jest znacznie mniejsze niż w przypadku kortykosteroidów podawanych doustnie, jak też działania mogą być różne u poszczególnych pacjentów, a także dla różnych produktów kortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cechy cushingoidalne, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę, a w rzadszych przypadkach szereg zaburzeń psychologicznych lub zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Zaleca się, aby regularnie kontrolować wzrost dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami donosowymi. W przypadku spowolnienia wzrostu należy ponownie rozważyć leczenie, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie dawki kortykosteroidu donosowego, jeżeli jest to możliwe, do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Ponadto należy rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry.

Leczenie z zastosowaniem dawek większych niż zalecane może spowodować klinicznie istotne zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresach stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Stosowanie produktu Mometasone Adamed może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Ten produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą i może powodować podrażnienie nosa. W przypadku stosowania produktu przez dłuższy czas, środek konserwuj ący chlorek benzalkoniowy może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia takiej reakcji (utrzymujący się obrzęk błony śluzowej nosa), jeśli to możliwe należy stosować produkty lecznicze do nosa, które nie zawierają środków konserwujących; jeżeli jednak takie produkty lecznicze niezawierające środków konserwujących nie są dostępne, wówczas należy zastosować inną postać farmaceutyczną leku. Patrz punkt 5.3.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

(Patrz punkt 4.4, Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania z ogólnie działającymi kortykosteroidami)

Przeprowadzono badanie kliniczne dotyczące interakcji z loratadyną. Nie zaobserwowano żadnych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma dostępnych danych na temat donosowego podawania mometazonu podczas ciąży. Po podaniu donosowym ogólnoustrojowa ekspozycja na mometazon jest ograniczona.

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko. Po zastosowaniu dużych dawek kortykosteroidów opisywano wpływ na płód/noworodka (opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia). Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję i działanie teratogenne po zastosowaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3). Choć ekspozycja ogólnoustrojowa po podaniu donosowym jest ograniczona, mometazon należy stosować tylko w przypadku wyraźnych wskazań.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy mometazon przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować mometazonu podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu mometazonu na płodność ludzi. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano wpływu na płodności po zastosowaniu mometazonu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany.

4.8 Działania niepożądane

Do klasyfikowania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące określenia:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Związane z leczeniem działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych dotyczących leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i młodzieży są przedstawione poniżej (tabela 1).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabela 1: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa - związane z leczeniem działania niepożądane mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie nosa, podrażnienie nosa, owrzodzenie nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Bóle głowy

Krwawienie z nosa zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie; jego częstość występowania była większa niż po zastosowaniu placebo (5%), lecz podobna lub mniejsza w porównaniu z aktywną kontrolą - kortykosteroidami podawanymi donosowo (do 15%). Częstość występowania wszystkich pozostałych działań była porównywalna z częstością obserwowaną po zastosowaniu placebo.

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych, np. krwawienia z nosa (6%), bólów głowy (3%), podrażnienia nosa (2%) i kichania (2%) była porównywalna z częstością obserwowaną po zastosowaniu placebo.

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa ogólna częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z częstością obserwowaną po zastosowaniu placebo i podobna jak w przypadku pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane zaobserwowane u >1% pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych dotyczących polipów nosa są przedstawione poniżej (tabela 2).

Tabela 2: Polipowatość - związane z leczeniem działania niepożądane występujące z częstością >1% podczas stosowania mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa

200 ąg raz na dobę

200 ąg dwa razy na dobę

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenie górnych dróg oddechowych Krwawienie z nosa

często

często

niezbyt często bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie gardła

często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bóle głowy

często

często

U pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia zatok przynosowych częstość występowania krwawienia z nosa po zastosowaniu mometazonu furoinianu wynosiła 3,3% w porównaniu z 2,6% w grupie placebo; częstość ta była podobna do zaobserwowanej u pacjentów leczonych z powodu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

W rzadkich przypadkach po donosowym podaniu mometazonu furoinianu jednowodnego mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko opisywano reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko opisywano zaburzenia smaku i węchu.

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów donosowych, opisywano rzadkie przypadki perforacji przegrody nosa.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów podawanych donosowo, szczególnie w przypadku przepisywania dużych dawek przez dłuższy czas.

Po donosowym zastosowaniu kortykosteroidów opisywano rzadkie przypadki jaskry, zwiększonego ciśnienia śródgałkowego i (lub) zaćmy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na nieznaczną (<0,1%) biodostępność ogólnoustrojową mometazonu furoinianu, jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało jakiegokolwiek leczenia, poza obserwacją, po której należy wznowić stosowanie odpowiedniej, przepisanej dawki. Przyjęcie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie i inne produkty stosowane miejscowo do nosa, kortykosteroidy, kod ATC: R01A D09

Mometazonu furoinian jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego, wykazującym miejscowe działanie przeciwzapalne w dawkach niewywołujących działania ogólnoustrojowego. Prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne mometazonu furoinianu jest jego zdolność do hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. Mometazonu furoinian w istotnym stopniu hamuje uwalnianie leukotrienów z leukocytów u pacjentów z alergią.

W kulturach komórkowych mometazonu furoinian wykazywał dużą siłę hamowania syntezy i uwalniania IL-1, IL-5, IL-6 i TNFa; jest również silnym inhibitorem wytwarzania leukotrienów. Ponadto jest bardzo silnym inhibitorem wytwarzania cytokin Th2, IL-4 i IL-5, przez ludzkie limfocyty T CD4+.

W badaniach z zastosowaniem testu prowokacji donosowej z alergenami, mometazonu furoinian wykazywał działanie przeciwzapalne, zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie reakcji alergicznej. Wykazano to na podstawie zmniejszenia aktywności (w porównaniu z placebo) histaminy i eozynofilów oraz zmniejszenia liczby (w stosunku do wartości początkowych) eozynofilów, neutrofilów i białek adhezyjnych komórek nabłonka.

U 28% pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa klinicznie istotny początek działania obserwowano w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki. Mediana (50%) czasu, po którym następowało złagodzenie objawów, wynosiła 35,9 godziny.

W dwóch badaniach z udziałem 1954 pacjentów mometazonu furoinian podawany w dawce 200 ąg dwa razy na dobę wykazywał istotne złagodzenie objawów związanych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych w porównaniu z placebo, ocenianą z zastosowaniem złożonej skali objawów MSS (ang. Major Symptom Score): ból/uczucie ucisku/tkliwość twarzy, bóle głowy pochodzenia zatokowego, katar, wyciek z nozdrzy tylnych oraz przekrwienie błony śluzowej, zatkanie nosa) w okresie 15 dni leczenia (P02683: p < 0,001; P02692: p = 0,038). W grupie pacjentów otrzymujących amoksycylinę w dawce 500 mg trzy razy na dobę nie zaobserwowano istotnej różnicy w stosunku do placebo pod względem łagodzenia tych objawów ostrego zapalenia zatok przynosowych, ocenianego w skali MSS. Na podstawie kwestionariusza SNOT-20 HRQL stwierdzono istotne korzyści ze stosowania furoinianu mometazonu w dawce 200 ąg dwa razy na dobę w porównaniu z placebo (p=0,047). Nie oceniano leczenia trwającego dłużej niż 15 dni w ostrym zapaleniu zatok przynosowych.

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym dzieciom (n=49/grupę) podawano mometazonu furoinian w dawce 100 mikrogramów na dobę przez jeden rok, nie zaobserwowano spowolnienia wzrostu.

Dostępne są ograniczone dane na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w populacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat i nie można określić odpowiedniego zakresu dawek. W badaniu z udziałem 48 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, którym podawano donosowo mometazonu furoinian w dawkach 50, 100 lub 200 ąg/dobę przez 14 dni, nie zaobserwowano istotnych różnic w porównaniu z placebo pod względem średniego stężenia kortyzolu w osoczu w odpowiedzi na test stymulacji tetrakozaktydem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mometazonu furoinian, podawany do nosa w postaci wodnego aerozolu, charakteryzuje się znikomą biodostępnością ogólnoustrojową (<0,1%) i na ogół nie jest wykrywalny w osoczu, nawet w przypadku zastosowania czułej metody z dolną granicą oznaczalności 50 pg/ml; w związku z tym nie są dostępne odpowiednie dane farmakokinetyczne dla tej postaci leku. Mometazonu furoinian w postaci zawiesiny jest bardzo słabo wchłaniany z przewodu pokarmowego, a niewielka ilość, która może zostać połknięta i wchłonięta, w dużym stopniu ulega metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę, a następnie jest wydalana z moczem i żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano działań toksykologicznych swoistych dla ekspozycji na mometazonu furoinian. Wszystkie zaobserwowane działania są typowe dla tej grupy związków i podobne do nasilonych farmakologicznych działań glikokortykosteroidów.

Badania przedkliniczne na zwierzętach, którym podawano doustnie duże dawki wynoszące 56 mg/kg/dobę i 280 mg/kg/dobę, wykazały, że furoinian mometazonu nie ma działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego ani przeciwestrogennego, ale podobnie jak inne glikokortykosteroidy wykazuje niewielki wpływ na macicę oraz opóźnia rozwarcie pochwy.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian w dużych stężeniach może uszkadzać chromosomy in vitro. Jednak podczas stosowania zalecanych dawek nie należy spodziewać się wystąpienia działania mutagennego.

W badaniach wpływu na rozrodczość mometazonu furoinian podawany podskórnie w dawce 15 mikrogramów/kg wydłużał okres ciąży, powodował przedłużony i trudny poród, zmniejszoną przeżywalność potomstwa i zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała. Nie stwierdzono wpływu na płodność.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, furoinian mometazonu jest teratogenem dla gryzoni i królików. Stwierdzono przepuklinę pępkową u szczurów, rozszczep podniebienia u myszy oraz brak pęcherzyka żółciowego, przepuklinę pępkową i zniekształcenie kończyn przednich u królików. Odnotowano także zmniejszenie przyrostu masy ciała ciężarnych samic, wpływ na wzrost płodu (zmniejszenie masy ciała płodu i (lub) opóźnione kostnienie) u szczurów, królików i myszy, a także zmniejszenie przeżywalności potomstwa u myszy.

Podczas 24-miesięcznych badań przeprowadzonych na myszach i szczurach oceniano działanie rakotwórcze mometazonu furoinianu podawanego wziewnie (aerozol z CFC jako gazem nośnym i substancją powierzchniowo czynną) w stężeniach od 0,25 do 2,0 mikrogramów/l. Obserwowano działanie typowe dla glikokortykosteroidów, w tym liczne zmiany nie będące nowotworami. Nie odnotowano istotnego statystycznie zwiększenia częstości występowania nowotworów w zależności od dawki.

Dane przedkliniczne wykazały, że chlorek benzalkoniowy może wykazywać działanie hamujące rzęski, w tym ich nieodwracalne zatrzymanie, w zależności od stężenia i czasu stosowania leczenia zawierającego tę substancję pomocniczą. Obserwowano również zmiany histopatologiczne w błonie śluzowej nosa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Glicerol

Polisorbat 80

Celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 2 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Mometasone Adamed aerozol do nosa znajduje się w białej butelce z HDPE, która zawiera 60 dawek (10 g), 120 dawek (16 g) lub 140 dawek (18 g), wyposażoną w pompkę rozpylającą oraz aplikator do nosa z wieczkiem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10 g lub 16 g lub 18 g: 1 butelka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z.o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Metmin