+ iMeds.pl

Metoprolol tartrate accord 50 mgUlotka Metoprolol tartrate accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metoprolol tartrate Accord, 50 mg, tabletki Metoprolol tartrate Accord, 100 mg, tabletki

Metoprololi tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metoprolol tartrate Accord i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metoprolol tartrate Accord.

3.    Jak stosować lek Metoprolol tartrate Accord.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Metoprolol tartrate Accord.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek Metoprolol tartrate Accord i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest metoprololu winian, który należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Metoprololu winian ma wpływ na pracę serca i obniża ciśnienie krwi. Może być stosowany w leczeniu szeregu schorzeń. Jest przepisywany pacjentom:

•    w celu obniżenia wysokiego ciśnienia krwi,

•    z bólem w klatce piersiowej z powodu dławicy piersiowej,

•    z szybkim lub nieregularnym rytmem serca (arytmia),

•    po przebytym zawale serca, w celu zapobiegania wystąpieniu ponownego zawału serca,

•    w celu zapobiegania migrenom.

Metoprolol jest przeznaczony do stosowania u dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metoprolol tartrate Accord

Kiedy nie stosować leku Metoprolol tartrate Accord

•    jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent jest uczulony na leki z grupy beta-adrenolityków;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca;

• jeśli pacjent jest w stanie wstrząsu, ze względu na zaburzoną pracę serca;

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia;

• jeśli u pacjenta występuje wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę);

•    jeśli pacjent przyjmuje leki zwane beta-agonistami, stosowane aby wzmocnić pracę serca;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca zwane zespołem chorej zatoki;

• jeśli pacjent ma lub miał trudności w oddychaniu lub astmę;

• jeśli pacjent ma nieleczone wysokie ciśnienie krwi z powodu guza w okolicy nerki (guza chromochłonnego nadnerczy);

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna);

•    jeśli pacjent otrzymuje dożylnie werapamil lub diltiazem;

•    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Metoprolol tartrate Accord zwrócić się do lekarza, jeśli:

• pacjent chce przerwać leczenie; nie wolno odstawiać leku nagle, gdyż może to zaostrzyć przewlekłą niewydolność serca i zwiększyć ryzyko zawału serca;

•    pacjent ma trudności w oddychaniu;

•    u pacjenta występują reakcje alergiczne np. z powodu ukąszeń owadów, na żywność lub inne substancje;

•    pacjent choruje na cukrzycę. Metoprolol może maskować niektóre objawy małego stężenia cukru we krwi u chorych na cukrzycę. Może być także konieczne dostosowanie leczenia przeciwcukrzycowego;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia krwi lub niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta występuje wolne bicie serca;

•    jeśli u pacjenta planowana jest operacja, należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu metoprololu;

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

• jeśli u pacjenta występuje guz w okolicy nerki (guz chromochłonny nadnerczy);

• jeśli u pacjenta występuje ból w klatce piersiowej zwany dławicą Prinzmetala;

• jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (metoprolol może maskować objawy nadczynności tarczycy, takie jak przyspieszone bicie serca, nadmierne pocenie, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt i zmniejszenie masy ciała);

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała wysypka skórna zwana łuszczycą;

•    jeśli u pacjenta wystepuje suchość oczu.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczyło w przeszłości, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Metoprolol tartrate Accord

Metoprolol tartrate Accord może wpływać na działanie innych leków, również niektóre leki mogą wpływać na działanie metoprololu.

Jeśli Metoprolol tartrate Accord ma być stosowany jednocześnie z lekami wymienionymi poniżej, należy to skonsultować z lekarzem.

•    leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi takie jak:

-    antagoniści kanałów wapniowych np. werapamil, nifedypina i diltiazem,

-    leki działające ośrodkowo np. klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa i rylmenidyna,

-    leki a-adrenolityczne np. prazosyna, tamsulozyna, terazosyna, doksazosyna,

Jednoczesne podawanie metoprololu wraz z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi nasila ich działanie.

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe)

•    leki stosowane w leczeniu depresji (leki przeciwdepresyjne)

•    leki stosowane w leczeniu ciężkich chorób psychicznych (leki przeciwpsychotyczne)

•    leki stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego i gorączki np. celekoksyb, indometacyna i floktafenina

•    inne leki ß-adrenolityczne podobne do metoprololu, w tym w postaci kropli do oczu np. tymolol

•    ergotamina (stosowana w leczeniu migreny)

•    azotany, takie jak nitrogliceryna (stosowane w leczeniu dławicy piersiowej)

•    opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak oksykodon (silny lek przeciwbólowy)

•    glikozydy naparstnicy, takie jak digoksyna (stosowane w leczeniu niewydolności serca)

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak propafenon, amiodaron, chinidyna

•    atropina (stosowana w leczniu niektórych chorób oczu)

•    adrenalina (stosowana w leczeniu nagłych reakcji alergicznych)

•    anestetyki (leki znieczulające)

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy

•    lidokaina (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

•    baklofen (stosowany w leczeniu wzmożonego napięcia mięśniowego)

•    meflokina (stosowana w leczeniu malarii)

•    leki zobojętniające (stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Metoprolol tartrate Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy ograniczyć spożycie alkoholu podczas przyjmowania tego leku, ponieważ alkohol może nasilać działanie metoprololu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Metoprolol nie jest zazwyczaj zalecany do stosowania w okresie ciąży, chociaż lekarz może zadecydować o zastosowaniu metoprololu w zaawansowanej ciąży, pod ścisłym nadzorem, biorąc pod uwagę wpływ leku na noworodka.

Pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży.

Karmienie piersią

Karmienie piersią należy na ogół przerwać podczas stosowania metoprololu, chociaż lekarz może zadecydować o zastosowaniu leku przez matkę karmiącą, przy ścisłym nadzorze stanu niemowlęcia.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Metoprolol może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, wywołując zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Dotyczy to zwłaszcza początkowego okresu leczenia. Jeśli pacjent zauważy występowanie takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Metoprolol tartrate Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować na czczo. Zalecana dawka to:

• w przypadku podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia): 100 lub 200 mg raz na dobę w pojedynczej dawce przyjmowanej rano lub w dawkach podzielonych (rano i wieczorem). Lekarz może zadecydować o rozpoczęciu leczenia od mniejszej dawki.

•    w przypadku bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa): w zależności od objawów od 100 do 200 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem). Lekarz może zadecydować

•    rozpoczęciu leczenia od mniejszej dawki.

•    w przypadku zaburzeń rytmu serca: od 100 do 150 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych

•    (rano i wieczorem). W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę dobową.

•    zapobiegawczo przeciwko ponownemu zawałowi serca:100 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

•    w profilaktyce migreny: od 100 do 200 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych, rano

•    i wieczorem.

Lek przeznaczony jest zwykle do długotrwałego stosowania. Nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o zmianie dawkowania.

Dawka leku może być zmniejszona u pacjentów mających ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Stosowanie u dzieci

Lek Metoprolol tartrate Accord nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metoprolol tartrate Accord

Objawami przedawkowania są: niskie ciśnienie krwi, wolne bicie serca, duszność, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, kaszel, świszczący oddech, a w ciężkich przypadkach zatrzymanie akcji serca.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zabrać ze sobą puste opakowanie po zażytych lekach. W niektórych przypadkach konieczna może być hospitalizacja.

Pominięcie zastosowania leku Metoprolol tartrate Accord

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metoprolol tartrate Accord

Nie wolno nagle przerywać stosowania leku Metoprolol tartrate Accord. W przypadku nagłego zaprzestania przyjmowania leku, stan pacjenta może ulec pogorszeniu, mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca lub wysokie ciśnienie krwi.

Odstawienie leku zawsze powinno odbywać się w porozumieniu z lekarzem, który poinformuje w jaki sposób stopniowo zmniejszać dawkę, aż do całkowitego zakończenia leczenia.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek problemy w trakcie odstawiania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią poniższe objawy:

• reakcja alergiczna taka jak: świąd, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka

• wolne bicie serca oraz niskie ciśnienie krwi (pacjent może czuć się oszołomiony lub osłabiony) lub trudności w oddychaniu

Działania niepożądane sklasyfikowano zgodnie z następującą częstością występowania:

Bardzo często

występują u 1 lub więcej niż u 1 na 10 pacjentów

Często

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Bardzo często:

•    uczucie zmęczenia

Często:

•    zawroty głowy

• niskie ciśnienie krwi, które może powodować omdlenia lub zawroty głowy szczególnie podczas szybkiego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej

• zaburzenia krążenia krwi objawiające się drętwieniem i blednięciem palców dłoni i stóp

•    wolne bicie serca

•    zaburzenia rytmu serca

•    ból głowy

•    uczucie duszności przy wysiłku

•    ból brzucha

•    biegunka

•    nudności

•    zaparcie

Niezbyt często:

•    zwiększenie masy ciała

•    senność

•    trudności w zasypianiu

•    osłabienie mięśni i skurcze mięśni

•    zatrzymanie płynów w organizmie

•    wymioty

•    depresja

•    koszmary senne

•    zaostrzenie objawów niewydolności serca

•    ból w klatce piersiowej

•    wysypka skórna

•    osłabiona koncentracja

•    uczucie mrowienia, łaskotania, swędzenia lub pieczenia skóry

•    świszczący oddech

•    zwiększone pocenie

Rzadko:

•    nerwowość

•    zaburzenia seksualne lub zmniejszenie libido

•    zapalenie błony śluzowej nosa

•    przemijająca utrata włosów

•    niepokój

•    suchość w ustach

•    problemy z oczami (niewyraźne widzenie, suchość i/lub podrażnienie oczu, zapalenie)

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Bardzo rzadko:

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co sprzyja występowaniu zakażeń

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i siniaków

•    małe stężenie cukru u chorych na cukrzycę, przyjmujących insulinę

•    zmiana stężenia tłuszczów we krwi

•    uczucie splątania

•    omamy

•    dzwonienie w uszach

•    przemijająca utrata słuchu

•    zaburzenia smaku

•    zaostrzenie łuszczycy

•    zapalenie wątroby

•    bóle stawów

•    zaburzenia pamięci

•    zmiany osobowości

•    zgorzel (martwica)

•    nadwrażliwość na światło

•    plastyczne stwardnienie prącia (choroba Peyroniego)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Metoprolol tartrate Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metoprolol tartrate Accord

-    Substancją czynną leku jest metoprololu winian. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg metoprololu winianu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna uwodniona, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Metoprolol tartrate Accord i co zawiera opakowanie

Tabletki 50 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, o średnicy 8 mm, oznaczone „I24A” po jednej stronie i z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletki 100 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, o średnicy 10 mm, oznaczone „I25A” po jednej stronie i z linią podziału po drugiej stronie.

Metoprolol tartrate Accord, tabletki dostępny jest w blistrach PVC/PVdC/Aluminium, zawierających 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

Wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Bułgaria

Francja

Niemcy

Polska

Republika Czeska Rumunia Wielka Brytania Włochy


Nazwa produktu leczniczego

Metoprolol tartrate Accord 50/100 mg raóneTKH Metoprolol tartrat Accord 50/100 mg, comprimé Metoprolol tartrat Accord 50/100 mg Tabletten Metoprolol tartrate Accord Metoprolol tartrate Accord 50/100 mg tablety Metoprolol tartrat Accord 50/100 mg, comprimate Metoprolol Tartrate 50/100 mg tablets Metoprololo Accord 100 mg compresse

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.08.2012

7

Metoprolol tartrate Accord

Charakterystyka Metoprolol tartrate accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metoprolol tartrate Accord, 50 mg, tabletki Metoprolol tartrate Accord, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

50 mg: Każda tabletka zawiera 50 mg metoprololu winianu 100 mg: Każda tabletka zawiera 100 mg metoprololu winianu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

50 mg: biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka o średnicy 8 mm, oznaczona „I24A” po jednej stronie i z linią podziału po drugiej stronie.

100 mg: biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka o średnicy 10 mm, oznaczona „I25A” po jednej stronie i z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze Dławica piersiowa

Tachyarytmie, w szczególności częstoskurcz nadkomorowy Leczenie podtrzymujące po przebytym zawale serca Profilaktyka migreny

Metoprolol jest wskazany do stosowania u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Metoprolol tartrate Accord, tabletki należy przyjmować doustnie.

Tabletki należy przyjmować na czczo.

Dawkę leku należy zawsze dostosować do indywidualnych wymagań pacjenta.

Zwykle stosuje się:

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka to od 100 mg do 200 mg na dobę, w dawce pojedynczej przyjmowanej rano lub w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem). Leczenie należy rozpocząć od 50 mg dwa razy na dobę lub 100 mg raz na dobę. Zwiększanie dawki powinno odbywać się w tygodniowych odstępach, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymalna dawka dobowa to zazwyczaj 200 mg. W razie konieczności lek może być przyjmowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Dławica piersiowa

Zazwyczaj stosowana dawka to od 100 do 200 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem). Leczenie należy rozpocząć stosując 50 mg dwa razy na dobę.

Zwiększanie dawki powinno odbywać się w tygodniowych odstępach, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymalna dawka dobowa to zazwyczaj 200 mg (w dawkach podzielonych). W razie konieczności lek może być przyjmowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Zaburzenia rytmu serca

Zazwyczaj stosowana dawka to od 100 do 150 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem). W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć.

Zawał mięśnia sercowego Leczenie podtrzymujące

Terapia doustna może być rozpoczęta, gdy pacjent jest hemodynamicznie stabilny.

Dawka podtrzymująca to 100 mg metoprololu winianu dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Profilaktyka migreny

Zazwyczaj stosowana dawka to od 100 do 200 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Zazwyczaj dostosowanie dawki u pacjentów z marskością wątroby nie jest konieczne, ze względu na słabe wiązanie się metoprololu z białkami (5-10%). Jednakże, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u zdrowych pacjentów w podeszłym wieku.

Należy zachować ostrożność stosując lek w tej grupie pacjentów ponieważ spadek ciśnienia krwi i bradykardia mogą być nasilone.

Dzieci

Ze względu na ograniczone dane nie zaleca się stosowania leku Metoprolol tartrate Accord w tej grupie pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki P-adrenolityczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia

•    pacjenci z niestabilną lub ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niskie ciśnienie tętnicze) ze wskazaniem do dożylnego stosowania leków inotropowych

•    stałe lub okresowe leczenie lekami o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory P-adrenergiczne

•    ciężka bradykardia (poniżej 50 uderzeń na minutę)

•    zespół chorej zatoki

•    wstrząs kardiogenny

•    ciężka choroba tętnic obwodowych

•    astma lub skurcz oskrzeli w wywiadzie

•    nieleczony guz chromochłonny

•    kwasica metaboliczna

•    jednoczesne dożylne podanie antagonistów kanałów wapniowych typu werapamil i diltiazem ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub niewydolności lewej komory serca

•    niedociśnienie

Metoprolol nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego oraz czynnością serca mniejszą niż 50 uderzeń/minutę, odstępem PQ dłuższym niż 0,24 s, ciśnieniem skurczowym mniejszym niż 100 mmHg i/lub ciężką zastoinową niewydolnością serca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nagłe odstawienie leków P-adrenolitycznych może być niebezpieczne dlatego należy unikać takiego postępowania. Jeśli leczenie metoprololem ma zostać przerwane, lek należy odstawiać stopniowo przez okres co najmniej dwóch tygodni, zmniejszając dawkę o połowę, aż do uzyskania dawki odpowiadającej 25 mg (połowa tabletki o mocy 50 mg). Tę najmniejszą dawkę należy stosować przez co najmniej 4 dni przed całkowitym zakończeniem leczenia. W ciągu całego tego okresu pacjenci z chorobą niedokrwienną serca powinni pozostać pod uważną obserwacją ze względu na podwyższone ryzyko zdarzeń wieńcowych, w tym nagłego zgonu sercowego z powodu odstawienia leku.

Mogą również wystąpić nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca.

Pomimo faktu, iż metoprolol w zazwyczaj stosowanej dawce ma mniejszy negatywny wpływ na mięśniówkę oskrzeli niż nieselektywne P-adrenolityki, należy zachować ostrożność. W razie konieczności u pacjentów z astmą oskrzelową leczonych metoprololem możliwe jest jednoczesne stosowanie leków rozszerzających oskrzela, które selektywnie stymulują receptory P np. terbutalina. Jeśli pacjent już przyjmuje lek P2-adrenomimetyczny, w niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie dawki.

Ponieważ leki P-adrenolityczne mogą wpływać na metabolizm glukozy wskazane jest zachowanie ostrożności stosując lek u chorych z cukrzycą. Wpływ na metabolizm glukozy oraz działanie maskujące objawy hipoglikemii są wyraźnie mniejsze u pacjentów leczonych metoprololem niż u osób leczonych nieselektywnymi P-adrenolitykami (w szczególności tachykardia).

Produktu Metoprolol tartrate Accord nie należy podawać pacjentom z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca. Leczenie zastoinowej niewydolności serca powinno być podjęte w pierwszej kolejności. W przypadku jednoczesnego leczenia digoksyną, należy pamiętać, że oba produkty lecznicze powodują zwolnienie przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, istnieje zatem ryzyko rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego. Dodatkowo mogą wystąpić łagodne powikłania sercowo-naczyniowe objawiające się zawrotami głowy, bradykardią i skłonnością do zapaści.

W trakcie przyjmowania leków P-adrenolitycznych może wystąpić ciężkie, czasami nawet zagrażające życiu pogorszenie czynności serca, zwłaszcza u pacjentów, u których prawidłowe funkcjonowanie tego narządu jest zależne od pobudzenia układu współczulnego. Wynika to w mniejszym stopniu z nasilonego działania P-adrenolityków, a bardziej z faktu, iż pacjenci ze zmniejszoną wydolnością serca źle tolerują zmniejszenie aktywności układu współczulnego, nawet gdy zmiany te są niewielkie. Powoduje to słabszą kurczliwość, a co za tym idzie obniżenie częstości akcji serca oraz zwolnienie przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym. W konsekwencji wystąpić może obrzęk płuc, blok przedsionkowo-komorowy i wstrząs kardiogenny. W niektórych przypadkach istniejące zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego mogą ulec nasileniu co prowadzić może do wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego.

W przypadku nasilonej bradykardii dawkę należy zmniejszyć lub stopniowo odstawić produkt.

Pomimo przeciwwskazań do stosowania produktu w ciężkich, obwodowych zaburzeniach krążenia tętniczego (patrz punk 4.3) w przypadku zaburzeń krążenia obwodowego takich jak choroba Raynauda czy choroba tętnic obwodowych obraz kliniczny może ulec pogorszeniu, głównie ze względu na hipotensyjne działanie leku. W takich przypadkach leki P-adrenolityczne należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Jeśli metoprolol został przepisany pacjentowi z guzem chromochłonnym, pacjent powinien przyjmować jednocześnie a-adrenolityk.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym, należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu metoprololu. Nie jest zalecane przerywanie leczenia P-adrenolitykami u operowanych pacjentów. Należy unikać rozpoczynania leczenia dużą dawką metoprololu u pacjentów przed planowanym niekardiochirurgicznym zabiegiem operacyjnym, gdyż wiązało się to z wystąpieniem bradykardii, niedociśnienia i udarem mózgu czasami zakończonymi zgonem pacjentów z grupy ryzyka.

Leki P-adrenolityczne zwiększają ciężkość wstrząsu anafilaktycznego.

Leki P-adrenolityczne maskują niektóre objawy kliniczne nadczynności tarczycy. Dlatego też należy zachować ostrożność stosując tego typu leki u pacjentów ze zdiagnozowaną nadczynnością tarczycy lub u których podejrzewa się rozwój nadczynności tarczycy. Czynność serca i tarczycy powinny być ściśle monitorowane.

Podanie adrenaliny pacjentom przyjmującym leki P-adrenolityczne może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego i bradykardię, choć jest to mniej prawdopodobne w przypadku leków Pi-selektywnych.

Leki P-adrenolityczne mogą zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicy piersiowej u pacjentów z dławicą piersiową Prinzmetala. Jednakże względnie selektywne Pi-adrenolityki, takie jak metoprolol, mogą być stosowane u tych pacjentów pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Pacjenci z łuszczycą w wywiadzie powinni stosować leki P-adrenolityczne po starannym rozważeniu.

U pacjentów z marskością wątroby biodostępność metoprololu może być zwiększona.

U pacjentów z cukrzycą niestabilną i insulinozależną może okazać się konieczne dostosowanie leczenia hipoglikemizującego.

Dożylne podawanie antagonistów kanału wapniowego takich jak werapamil jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących leki P-adrenolityczne.

Początkowe leczenie ciężkiej postaci nadciśnienia złośliwego powinno być tak przeprowadzone, aby uniknąć nagłego obniżenia ciśnienia rozkurczowego krwi z zaburzeniami funkcjonowania mechanizmów autoregulacyjnych.

Odnotowano wystąpienie suchości oczu, któremu sporadycznie towarzyszyła wysypka skórna.

W większości przypadków objawy ustępowały po odstawieniu leku. Pacjenci powinni być uważnie monitorowani pod kątem potencjalnego wpływu leku na oczy. W przypadku wystąpienia objawów ze strony narządu wzroku, należy rozważyć przerwanie leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metoprolol jest metabolicznym substratem izoenzymu CYP2D6 cytochromu P450. Produkty lecznicze mające indukujący lub hamujący wpływ na ten enzym mogą mieć wpływ na stężenie metoprololu w osoczu. W przypadku jednoczesnego stosowania produktów leczniczych metabolizowanych z udziałem CYP2D6, takich jak leki przeciwarytmiczne, przeciwhistaminowe, antagoniści receptora H2, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne czy inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) następuje zwiększenie stężenia metoprololu w osoczu. Ryfampicyna zmniejsza stężenie metoprololu w osoczu, podczas gdy alkohol i hydralazyna powodują jego wzrost.

Antagoniści kanału wapniowego

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z antagonistami kanału wapniowego z grupy werapamilu lub diltiazemu może wystąpić nasilenie ujemnego działania inotropowego lub chronotropowego. Ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego i niewydolności lewej komory serca nie należy podawać dożylnie antagonistów kanału wapniowego z grupy werapamilu pacjentom przyjmującym leki ß-adrenolityczne (patrz punkt 4.3). U pacjentów z zaburzeniami czynności serca jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane. Podobnie jak w przypadku innych leków ß-adrenolitycznych terapia skojarzona z pochodnymi dihydropirydyny (np. nifedypiną, amlodypiną) może zwiększać ryzyko niedociśnienia oraz niewydolności serca u pacjentów z utajoną niewydolnością serca.

Leki blokujące zwoje układu współczulnego i inne ß-adrenolityki

Pacjenci, którzy jednocześnie przyjmują leki blokujące zwoje współczulne lub inne leki

ß-adrenolityczne (w tym w postaci kropli do oczu) muszą być stale monitorowani.

Inhibitory monoaminooksvdazy (MAO)

Inhibitory MAO należy stosować z zachowaniem ostrożności, ponieważ ich jednoczesne podawanie z ß-adrenolitykami może spowodować bradykardię oraz nasilenie działania hipotensyjnego.

Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego oraz częstości akcji serca w początkowym okresie jednoczesnego stosowania obu leków.

Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo (klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna)

Nagłe odstawienie tych leków, zwłaszcza przed odstawieniem beta-adrenolityku, może zwiększać ryzyko „nadciśnienia z odbicia”.

Jednoczesne stosowanie klonidyny z nieselektywnym ß-adrenolitykiem, a także prawdopodobnie z selektywnym ß-adrenolitykiem, zwiększa ryzyko „nadciśnienia z odbicia”. Jeśli klonidyna jest stosowana w skojarzeniu z metoprololem, jej stosowanie należy kontynuować przez jakiś czas po zakończeniu leczenia metoprololem.

Leki przeciwarytmiczne

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwarytmicznych typu chinidyny lub amiodaronu oraz propafenonu, ponieważ ß-adrenolityki mogą nasilać ujemne działanie inotropowe i dromotropowe tych leków.

Paroksetyna może zwiększać stężenie metoprololu w osoczu i w rezultacie nasilać działanie beta-adrenolityczne.

Ergotamina

W związku z tym, iż leki ß-adrenolityczne mogą mieć wpływ na krążenie obwodowe, należy zachować ostrożność w trakcie jednoczesnego podawania leków o podobnym działaniu np. ergotaminy.

Azotany

Azotany mogą nasilać hipotensyjne działanie metoprololu.

Opioidowe leki przeciwbólowe

Jednoczesne stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych i metoprololu może powodować depresyjne działanie na serce.

Glikozydy naparstnicy

Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy może prowadzić do nasilonej bradykardii i/lub wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Parasympatykomimetyki

Jednoczesne stosowanie parasympatykomimetyków może powodować długotrwałą bradykardię. Sympatykomimetyki

Metoprolol wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do ßi-adrenomimety^w, jednak w dawce terapeutycznej będzie w niewielkim stopniu wpływał na rozszerzające oskrzela działanie leków ß2-adrenomimetycznych. Podanie adrenaliny pacjentom stosującym leki ß-adrenolityczne może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego oraz bradykardię, aczkolwiek jest to mniej prawdopodobne, jeżeli stosowane są selektywne ßi-adrenolityki.

Wziewne leki znieczulające

Jednoczesne podanie wziewnych leków znieczulających może zwiększać ryzyko działania kardiodepresyjnego. Jednakże, zastosowanie leków ß-adrenolitycznych, których działanie jest antagonizowane przez leki ß-sympatykomimetyczne, zapobiega nadmiernym wahaniom ciśnienia krwi w trakcie gdy pacjent jest intubowany. Z tego względu brak jest przeciwwskazań do jednoczesnego stosowania wziewnych leków znieczulających i ß-adrenolity^w (patrz punkt 4.4).

Inhibitory syntetazy prostaglandyn

Jednoczesne stosowanie leków ß-adrenolitycznych z indometacyną lub innymi inhibitorami syntetazy prostaglandyn może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie produktu leczniczego.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe

Działanie insuliny oraz doustnych leków obniżających poziom cukru we krwi może być nasilone przy jednoczesnym stosowaniu ß-adrenolity^w, zwłaszcza nieselektywnych. W takich przypadkach istnieje konieczność dostosowania dawki stosowanych leków przeciwcukrzycowych.

Leki a-adrenolityczne takie jak: prazosyna, tamsulozyna, terazosyna, doksazosyna Jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia, zwłaszcza ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych takich jak indometacyna może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie metoprololu.

Floktafenina.

Leki ß-adrenolityczne mogą blokować wyrównawcze reakcje sercowo-naczyniowe związane z niedociśnieniem lub wstrząsem, które mogą być wywołane przez floktafeninę.

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe

Jednoczesne zastosowanie leków zwiotczających mięśnie typu kurary wraz z metoprololem nasila blokadę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Zastosowanie baklofenu zwiększa w szczególności ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego. W razie konieczności wskazane jest monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz dostosowanie dawki leków przeciwnadciśnieniowych.

Lidokaina

Metoprolol może zmniejszać klirens lidokainy.

Induktory i inhibitory enzymów wątrobowych

Substancje indukujące enzymy (np. ryfampicyna) mogą zmniejszać stężenie metoprololu w osoczu, podczas gdy inhibitory enzymów (np. cymetydyna) mogą to stężenie zwiększać.

Meflokina zwiększa ryzyko wystąpienia bradykardii.

Leki zobojętniające

Jednoczesne stosowanie leków zobojętniających i metoprololu powoduje wzrost stężenia metoprololu w osoczu.

Jednoczesne stosowanie metoprololu i innych leków przeciwnadciśnieniowych wywołuje zwykle efekt addycyjny na ciśnienie krwi. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub lekami, które mogą obniżać ciśnienie krwi, takimi jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany i pochodne fenotiazyny. Jednakże, skojarzone stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych może zapewniać bardziej skuteczną kontrolę nadciśnienia tętniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego w przypadku klinicznie istotnych stężeń.

Leki ß-adrenolityczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może powodować wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, opóźnienie rozwoju i przedwczesny poród, jednak wyniki przeprowadzonych do tej pory badań prospektywnych nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u ludzi. Metoprolol przenika przez łożysko i jest obecny w krwi pępowinowej, nie ma jednak dowodów na jego wpływ na wystąpienie wad rozwojowych płodu.

Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania metoprololu w czasie ciąży. Niemniej jednak metoprolol był stosowany u kobiet z nadciśnieniem, po 20. tygodniu ciąży, pod ścisłym nadzorem lekarza. U noworodków matek leczonych ß-adrenolitykami efekt farmakologiczny może utrzymywać się do kilku dni po urodzeniu i może wywołać u noworodka bradykardię, hipoglikemię i niewydolność oddechową. Dlatego też, jeśli metoprolol jest stosowany w późnym okresie ciąży, należy uważnie monitorować możliwe działania niepożądane u płodu i noworodka (w szczególności hipoglikemię, niedociśnienie i bradykardię) w ciągu pierwszych dni po urodzeniu.

Karmienie piersią

Odnotowano przypadki hipoglikemii i bradykardii u noworodków związane ze stosowaniem ß-adrenolity^w w niewielkim stopniu wiążących się z białkami osocza. Metoprolol przenika do mleka matki. Nawet jeśli stężenie metoprololu w mleku jest bardzo niskie, należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia metoprololem. W przypadku kontynuowania leczenia w okresie karmienia piersią, niemowlęta należy uważnie monitorować w kierunku objawów zablokowania receptorów beta-adrenergicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tak jak wszystkie leki ß-adrenolityczne, metoprolol ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, wywołując zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

Dotyczy to zwłaszcza początkowego okresu leczenia. Pacjenci powinni zostać poinformowani o możliwości wystąpienia takich działań.

4.8 Działania niepożądane

Metoprolol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są przeważnie łagodne i przemijające. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w trakcie leczenia jest uczucie zmęczenia. Zgorzel (u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego), małopłytkowość i agranulocytoza występowały bardzo rzadko (mniej niż jeden przypadek na 10 000 pacjentów). Wymienione poniżej działania niepożądane zgłaszane były podczas badań klinicznych lub w trakcie rutynowego stosowania metoprololu w praktyce klinicznej. W wielu przypadkach nie potwierdzono związku przyczynowego z zastosowaniem metoprololu.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano według następujących kryteriów: Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1,000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1,000), bardzo rzadko (<1/10 000). Dane obejmują również doniesienia o pojedynczych przypadkach.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1,000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1,000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

trombocytopenia

agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiekszenie masy ciała

Zwiększone

stężenie

cholesterolu

VLDL,

zmniejszone

stężenie HDL,

nasilenie

hipoglikemii

indukowanej

przez insulinę

Zaburzenia

psychiczne

depresja, osłabienie koncentracji, senność lub bezsenność, koszmary senne

nerwowość,

niepokój,

impotencja

niepamięć/

zaburzenia

pamięci,

uczucie

splątania,

omamy,

depersonalizacja

Zaburzenie

układu

nerwowego

Uczucie

zmęczenia

zawroty głowy, ból głowy

parestezje, osłabienie mięśni i bolesne skurcze mięśni

Zaburzenia

oka

niewyraźne

widzenie,

suchość i (lub)

podrażnienie

oczu,

zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne, przemijająca utrata słuchu

Zaburzenia

serca

bradykardia,

niedociśnieni

e tętnicze i

hipotonia

ortostatyczna

(bardzo

rzadko z

omdleniem),

kołatanie

serca,

ziębnięcie

dłoni i stóp

nasilenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia

sercowego*, blok

przedsionkowo-

komorowy

pierwszego

stopnia, obrzęk

i ból w okolicy

przedsercowej

zaburzenia przewodzenia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

objaw

Raynauda

zgorzel u

pacjentów z

ciężkimi

zaburzeniami

krążenia

obwodowego

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

duszność

wysiłkowa

skurcz oskrzeli, w tym u pacjentów bez obturacyjnej choroby płuc

zapalenie

błony

sluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie

wymioty

suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

(pokrzywka,

łuszczycowe lub

dystroficzne

zmiany skórne),

zwiększone

pocenie

przemijająca utrata włosów

nadwrażliwość na światło, zaostrzenie łuszczycy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia potencji i libido

choroba

Peyroniego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

zaburzenia

smaku

podania

* Zwiększoną częstość o 0,4% w porównaniu z placebo obserwowano w badaniu COMMIT z udziałem 46 000 pacjentów z ostrym zawałem serca, w którym częstość występowania wstrząsu kardiogennego wynosiła 2,3% u pacjentów otrzymujących metoprolol (do 15 mg dożylnie, a następnie 200 mg doustnie) w porównaniu do 1,9% w grupie placebo, w podgrupie pacjentów z niskim wskaźnikiem ryzyka wystąpienia wstrząsu kardiogennego. Wskaźnik ryzyka wystąpienia wstrząsu kardiogennego wyznaczono na podstawie bezwzględnego ryzyka jego wystąpienia u poszczególnych pacjentów, biorąc pod uwagę wiek, płeć, czas jaki upłynął od przyjęcia leku, klasyfikację Killipa, ciśnienie krwi, częstość akcji serca, nieprawidłowości w obrazie EKG i historię nadciśnienia tętniczego. Grupa pacjentów z niskim wskaźnikiem ryzyka wystąpienia wstrząsu odnosiła się do pacjentów, u których zaleca się stosowanie metoprololu w przypadku ostrego zawału serca.

Dane po wprowadzeniu metoprololu do obrotu.

Po wprowadzeniu metoprololu do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane: stan splątania, wzrost stężenia triglicerydów we krwi oraz zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Ponieważ przypadki te pochodzą od populacji o nieokreślonej wielkości oraz mogły podlegać działaniu czynników zakłócających, nie można w wiarygodny sposób oszacować częstości ich występowania.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania mogą obejmować bradykardię, niedociśnienie tętnicze, ostrą niewydolność serca i skurcz oskrzeli.

Leczenie

Leczenie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem, w oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy wykonać płukanie żołądka, podać pacjentowi węgiel aktywowany i lek przeczyszczający, aby zapobiec wchłonięciu leku obecnego jeszcze w przewodzie pokarmowym. W celu leczenia niedociśnienia i wstrząsu należy podać osocze lub jego substytuty.

Nasilonej bradykardii można przeciwdziałać podając dożylnie 1-2 mg atropiny i/lub stosując stymulator serca. W razie konieczności należy następnie podać 10 mg glukagonu we wstrzyknięciu dożylnym (bolus). W razie potrzeby czynność można powtórzyć lub podać glukagon we wlewie dożylnym w dawce 1-10 mg/godzinę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Jeśli pacjent nie reaguje na podawany glukagon lub jeśli glukagon jest w danej chwili niedostępny, można zastosować lek P-adrenomimetyczny (dobutaminę, izoprenalinę, noradrenalinę). Dobutamina może być podawana we wlewie dożylnym w dawce od 2,5 do 10 mikrogramów/kg mc./min.

Ze względu na dodani efekt inotropowy wywoływany przez dobutaminę, może być ona stosowana również w leczeniu niedociśnienia i ostrej niewydolności serca. W przypadku ciężkiego przedawkowania podane dawkowanie dobutaminy może okazać się niewystarczające, aby odwrócić efekt zablokowania receptorów beta. Dawka dobutaminy powinna być zatem zwiększona, jeśli to konieczne, aż do uzyskania oczekiwanego efektu, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Należy również rozważyć podanie jonów wapnia. Skurczowi oskrzeli można zwykle przeciwdziałać stosując leki rozszerzające oskrzela.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki ß-adrenolityczne, selektywne, kod ATC: C07AB02

Metoprolol jest konkurencyjnym selektywnym lekiem ßi-adrenolitycznym tzn. hamuje receptory ßi-adrenergiczne w dawkach znacznie mniejszych od koniecznych do zablokowania receptorów ß2-adrenergicznych.

Ze względu na te właściwości, metoprolol jest lekiem odpowiednim do leczenia nadciśnienia, dławicy piersiowej, różnego rodzaju zaburzeń rytmu serca, nadczynności tarczycy, od umiarkowanych do ciężkich przypadków zastoinowej niewydolności serca u pacjentów z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową oraz w celu zapobiegania ponownemu zawałowi serca oraz zgonowi pacjentów po przebytym zawale serca, u których istnieje ryzyko powtórnego zawału lub nagłej śmierci sercowej.

Metoprolol wykazuje nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych. Metoprolol zmniejsza lub hamuje agonistyczne działanie katecholamin na serce. Katecholaminy są uwalniane pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego. Oznacza to, że metoprolol obniża zwiększoną częstość rytmu serca, objętość wyrzutową serca, kurczliwość mięśnia sercowego i ciśnienie tętnicze, spowodowane gwałtownym zwiększeniem stężenia katecholamin.

W przypadku wysokiego stężenia endogennej adrenaliny metoprolol wpływa w mniejszym stopniu na kontrolę ciśnienia krwi niż nieselektywne ß-adrenolityki. Metoprolol również w mniejszym stopniu wpływa na uwalnianie insuliny i metabolizm węglowodanów niż nieselektywne ß-adrenolityki. Znacznie mniej wpływa na reakcję układu sercowo-naczyniowego w przypadku wystąpienia hipoglikemii niż nieselektywne ß-adrenolityki. Krótkoterminowe badania wykazały, że metoprolol może powodować niewielki wzrost stężenia triglicerydów i zmniejszać stężenie wolnych kwasów tłuszczowych we krwi. W kilku przypadkach stwierdzono nieznaczne zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL (lipoproteiny o dużej gęstości) choć było ono jednak mniejsze niż w czasie stosowania nieselektywnych ß-adrenolity^w.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu metoprolol wchłaniany jest całkowicie. W zakresie dawek terapeutycznych jego stężenie w osoczu zmienia się w sposób liniowy w zależności od dawki. Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są w ciągu około 1,5-2 godzin po podaniu. Pomimo, iż stężenia w osoczu wykazują dużą zmienność międzyosobniczą, zmienność stężeń w przypadku jednego pacjenta jest niewielka. Ze względu na efekt pierwszego przejścia biodostępność po podaniu pojedynczej dawki wynosi około 50%. Po podaniu wielokrotnym biodostępność wzrasta do około 70%. Wzrasta ona o około 30-40% jeśli tabletki podawane są w trakcie posiłku.

Dystrybucja

Metoprolol wiąże się z białkami osocza w ok. 5-10%.

Metabolizm i wydalanie

Metoprolol jest metabolizowany przez utlenianie w wątrobie, głównie przez izoenzym CYP2D6.

Trzy znane główne metabolity nie wykazują klinicznie istotnego działania beta-adrenolitycznego. Zazwyczaj 95% dawki doustnej wydalane jest z moczem. Tylko 5% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki; w pojedynczych przypadkach wartość ta może wzrosnąć do 30%. Okres półtrwania metoprololu wynosi średnio 3,5 godziny (zakres 1-9 godzin). Całkowity klirens wynosi około 1 litr/min.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka metoprololu u pacjentów w podeszłym wieku nie różni się istotnie od obserwowanej w populacji młodszych pacjentów.

Zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia czynności nerek nie mają znaczącego wpływu na biodostępność metoprololu, jednakże wydalanie metabolitów odbywa się wolniej. Znaczącą kumulację metabolitów obserwowano u pacjentów ze wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej poniżej 5 ml/min. Kumulacja metabolitów nie nasila jednak działania beta-adrenolitycznego.

Zaburzenia czynności wątroby

Wpływ zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę metoprololu jest niewielki.

U pacjentów z ciężką marskością wątroby oraz zespoleniem wrotno-czczym biodostępność metoprololu może się zwiększać, a całkowity klirens ulegać zmniejszeniu. Całkowity klirens u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym wynosił około 0,3 litra/min, a wartości AUC były 6-krotnie większe niż u osób zdrowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Żelatyna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna uwodniona Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVdC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

50 mg/ 100 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84 i 90 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20268, 20269

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.06.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.06.2012

Metoprolol tartrate Accord