+ iMeds.pl

Metronidazol gsk 1 gUlotka Metronidazol gsk

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA METRONIDAZOL GSK

500 mg czopki 1 g czopki

_(Metronidazolum)_

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty; gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._

Spis treści ulotki:

}. Co to jest Metronidazol GSK w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol GSK w postaci czopków

3.    Jak stosować Metronidazol GSK w postaci czopków

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metronidazol GSK w postaci czopków

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Czopki Metronidazol GSK działają bakteriobójczo na większość bakterii beztlenowych.

Wskazania do stosowania leku Metronidazol GSK to:

•    zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe Bacteroides spp. i beztlenowe paciorkowce

•    leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi (m.in, Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.): posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, martwicze zapalenie płuc, zapalenie szpiku, posocznica połogowa, ropień miednicy, zapalenie przymacicza, pooperacyjne zakażenia ran, z których wyizolowano chorobotwórcze bakterie beztlenowe.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW

Kiedy nie stosować czopków Metronidazol GSK:

-jeśli u pacjenta występuje uczulenie na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Metronidazol GSK.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując czopki Metronidazol GSK:

•    w razie wystąpienia drgawek lub innych objawów neurologicznych lek należy natychmiast odstawić;

•    stosować ostrożnie u osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego oraz w przypadku zaburzeń ze strony układu krwiotwórczego; przed i po leczeniu wskazane jest badanie krwi (rozmaz);

•    po zastosowaniu leku u osób z nierozpoznaną drożdżycą mogą wystąpić nasilone objawy, wymagające dodatkowego leczenia;

•    jeśli lek jest stosowany dłużej niż 10 dni wskazane jest kliniczne i laboratoryjne monitorowanie leczenia;

•    ponieważ substancja czynna leku jest w znacznym stopniu usuwana z organizmu podczas hemodializy, lekarz może zalecić przyjmowanie dodatkowej dawki bezpośrednio po zakończeniu każdej dializy;

•    u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Stosowanie czopków Metronidazol GSK u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku zaawansowanej niewydolności wątroby obserwuje się podwyższone stężenia substancji czynnej leku we krwi.

Znacząca kumulacja w organizmie może wystąpić u osób z encefalopatią wątrobową; skutkiem jest podwyższenie stężenia substancji czynnej w osoczu, co może powodować nasilenie objawów encefalopatii.

Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Metronidazol GSK do 1/3 (podawanie 1 raz na dobę).

Stosowanie leku Metronidazol GSK z jedzeniem i piciem

Alkohol nasila działania niepożądane metronidazolu, takie jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy -nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie i co najmniej 3 dni po zakończeniu terapii.

Stosowanie leku Metronidazol GSK z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Metronidazol (substancja czynna leku) nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.

Leki indukujące mikrosomalne enzymy wątrobowe przyspieszają wydalanie metronidazolu z organizmu, a hamujące (np. cymetydyna) - zwalniają.

U chorych leczonych solami litu metronidazol zwiększa stężenie litu w surowicy krwi, dlatego u takich chorych należy monitorować stężenie litu, kreatyniny i elektrolitów.

Alkohol nasila działania niepożądane metronidazolu, takie jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy -nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie i co najmniej 3 dni po zakończeniu terapii.

Podawanie metronidazolu w trakcie kuracji disulfiramem (leczenie odwykowe) może wywołać objawy psychotyczne - nie należy stosować metronidazolu przez co najmniej 2 tygodnie od zakończenia kuracji.

Metronidazol może wpływać na następujące wyniki badań laboratoryjnych krwi: oznaczanie Al AT i AspAT (tzw. enzymy wątrobowe), LDH, triglicerydów i glukozy, w rezultacie czego otrzymuje się fałszywie niskie wartości odczytu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w II i III trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w I trymestrze ciąży.

Lek przenika do mleka kobiecego. W trakcie leczenia nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW

Lek do podawania doodbytniczego.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat

•    Zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe:

1 czopek 1 g na 2 godziny przed operacją, następnie 1 czopek 1 g co 8 godzin.

•    Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi:

1 czopek 1 g co 8 godzin przez 3 dni, następnie 1 czopek 1 g co 12 godzin.

Dzieci poniżej 10 lat

•    Zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe:

Dzieci 5 - 10 lat: 1 czopek 500 mg co 8 godzin.

•    Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi:

Dzieci 5-10 lat: 1 czopek 500 mg co 8 godzin przez 3 dni, następnie 1 czopek 500 mg co 12 godzin. Dzieci 1 - 5 lat: 250 mg (1/2 czopka 500 mg) co 8 godzin przez 3 dni, następnie 250 mg (1/2 czopka 500 mg) co 12 godzin.

Czopki stosuje się do czasu, gdy pacjent będzie zdolny przyjmować doustną postać metronidazolu.

Lek Metronidazol GSK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol GSK

Objawy przedawkowania

Najczęstsze objawy przedawkowania leku to nudności, wymioty, ataksja, drgawki, neuropatie.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol GSK

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Metronidazol GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia serca

Zmiany załamka T w zapisie EKG

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych - granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych), niedokrwistość aplastyczna (przemijające po odstawieniu leku)

Zaburzenia układu nerwowego

Napady padaczki, neuropatie obwodowe, ataksja, zawroty Ì bóle głowy, depresja, bezsenność, osłabienie, drażliwość; sporadycznie: splątanie, omamy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (u ok. 12% chorych), wymioty, biegunka, brak apetytu, nieprzyjemny smak w ustach, obłożony język, bóle brzucha, zaparcia oraz bóle, pieczenie i podrażnienie okolicy odbytu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dyzuria (bolesne lub trudne oddawanie moczu), poliuria (nadmierne wydalanie moczu), nietrzymanie moczu, ciemna barwa moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, wysypka, gorączka, uczucie zatkania nosa; sporadycznie: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, anafilaksja, świąd

Inne:

Drożdżyca, osłabienie popędu seksualnego, bóle mięśniowe, bóle stawów, zapalenie wątroby, żółtaczka

W przypadku zaobserwowania drgawek lub innych objawów neurologicznych należy odstawić czopki Metronidazol GSK i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, również nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie należy stosować leku Metronidazol GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metronidazol GSK

Substancją czynną leku jest metronidazol.

Jeden czopek zawiera 500 mg lub 1 g metronidazol u.

Inne składniki leku to: lecytyna sojowa, tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Metronidazol GSK i co zawiera opakowanie:

Metronidazol GSK ma postać czopków o jednolitej barwie białej do kremowej i charakterystycznym kształcie torpedy.

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61)8675-717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

2.3/15,04.2009/core11.07

Metronidazol GSK

Charakterystyka Metronidazol gsk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

METRONIDAZOL GSK, 1 g, czopki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 czopek zawiera 1 g metronidazolu (Metronidazolum). Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe Bacteroides spp. i beztlenowe paciorkowce.

Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi (m.in. Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.): posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, martwicze zapalenie płuc, zapalenie szpiku, posocznica połogowa, ropień miednicy, zapalenie przymacicza, pooperacyjne zakażenia ran, z których wyizolowano chorobotwórcze bakterie beztlenowe.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Doodbytniczo.

Zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat - 1 czopek 1 g na 2 godziny przed operacją, następnie 1 czopek 1 g co 8 godzin.

Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 1 czopek 1 g co 8 godzin przez 3 dni, następnie 1 czopek 1 g co 12 godzin.

Czopki stosuje się do czasu, gdy pacjent będzie zdolny przyjmować doustną postać metronidazolu.

4.3.    Przeciwwskazania

Uczulenie na metronidazol lub inny składnik leku.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia drgawek lub innych objawów neurologicznych lek należy natychmiast odstawić.

Lek należy stosować ostrożnie u osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego oraz w przypadku zaburzeń ze strony układu krwiotwórczego. Przed i po leczeniu wskazane jest badanie rozmazu krwi.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku zaawansowanej niewydolności wątroby obserwuje się podwyższone stężenia metronidazolu we krwi, wskutek zmniejszenia klirensu.

Znacząca kumulacja metronidazolu w organizmie może wystąpić u osób z encefalopatią wątrobową; skutkiem tego jest zwiększenie stężenia metronidazolu w osoczu, co może powodować nasilenie objawów encefalopatii.

Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki metronidazolu do 1/3 (podawanie raz na dobę).

Po zastosowaniu metronidazolu u osób z nierozpoznaną drożdżycą mogą wystąpić nasilone objawy, wymagające dodatkowego leczenia.

Jeśli metronidazol jest stosowany dłużej niż 10 dni, wskazane jest kliniczne i laboratoryjne monitorowanie leczenia.

Ponieważ metronidazol jest w znacznym stopniu eliminowany podczas hemodializy, bezpośrednio po jej zakończeniu należy podać dodatkową dawkę leku.

U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej nie ma konieczności zmiany dawkowania metronidazolu.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Metronidazol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.

Leki indukujące mikrosomalne enzymy wątrobowe przyspieszają eliminację metronidazolu, a hamujące (np. cymetydyna) - zwalniają.

U chorych leczonych solami litu metronidazol zwiększa stężenie litu w surowicy krwi, dlatego należy u nich monitorować stężenie litu, kreatyniny i elektrolitów.

Alkohol nasila działania niepożądane metronidazolu takie jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy -nie powinno się go spożywać w trakcie i co najmniej 3 dni po zakończeniu terapii.

Podawanie metronidazolu w trakcie leczenia disulfiramem może wywołać objawy psychotyczne - nie należy podawać metronidazolu przez co najmniej 2 tygodnie od zakończenia kuracji.

Metronidazol może wpływać na następujące wyniki badań laboratoryjnych: oznaczanie AIAT, AspAT, LDH, triglicerydów i glukozy. Podczas oznaczeń z utlenianiem NADH do NAD i pomiarem absorbancji w ultrafiolecie, metronidazol powoduje fałszywie niskie wartości odczytu.

4.6.    Ciąża i laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Metronidazol przenika przez barierę łożyska.

Po podaniu szczurom dawki 5 razy większej niż stosowana zazwyczaj u ludzi, nie zaobserwowano uszkodzeń u płodów (patrz punkt 5.3). Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych i kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Ponieważ badania na zwierzętach nie zawsze odpowiadają reakcji u ludzi, a metronidazol jest rakotwórczy u gryzoni, może być stosowany w U i III trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w I trymestrze ciąży.

Stosowanie w okresie laktacji

Metronidazol przenika do mleka kobiecego. W trakcie leczenia metronidazolem nie należy karmić piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.7.    Działania niepożądane

Zaburzenia serca

Zmiany załamka T w zapisie EKG

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, małopłytkowość, agranulocytoza, neutropenia, pancytopenia niedokrwistość aplastyczn (przemijające po odstawieniu leku)

Zaburzenia układu nerwowego

Napady padaczki, neuropatie obwodowe, ataksja, zawroty i bóle głowy, depresja, bezsenność, osłabienie, drażliwość; sporadycznie: splątanie, omamy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (u ok. 12% chorych), wymioty, biegunka, brak apetytu, nieprzyjemny smak w ustach, obłożony język, bóle brzucha, zaparcia oraz bóle, pieczenie i podrażnienie okolicy odbytu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dyzuria, poliuria, nietrzymanie moczu, ciemna barwa moczu Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, wysypka, gorączka, uczucie zatkania nosa; sporadycznie: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, anafilaksja, świąd;

Inne

Drożdżyca, osłabienie popędu seksualnego, bóle mięśniowe, bóle stawów, zapalenie wątroby, żółtaczka

4.8.    Przedawkowanie

Objawy: nudności, wymioty, ataksja, drgawki, neuropatie.

Leczenie: objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw pierwotniakom; pochodne imidazolu; kod ATC: P01AB01

Metronidazol jest pochodnąnitroimidazolu. Działa bakteriobójczo na większość bakterii beztlenowych. W komórce drobnoustroju metronidazol ulega redukcji do krótko działającego metabolitu, który uszkadza DNA i prowadzi do śmierci komórki.

Wchłanianie

Metronidazol po podaniu doustnym i doodbytniczym jest dobrze i szybko wchłaniany, osiągając stężenie maksymalne w osoczu po ok. 3 godzin.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi ok. 0,55 1/kg.

Metronidazol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (poniżej 20%), Łatwo przenika do tkanek i narządów oraz płynów ustrojowych (np. żółć, wydzielina ropna). Przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Metabolizm i eliminacja

Około 30-60% przyjętej dawki metronidazolu jest metabolizowane w wątrobie poprzez: hydroksylację, utlenianie bocznego łańcucha i sprzęganie z kwasem glukuronowym.

Główny hydroksylowy metabolit, l-(2-hydroksyetylo)-2-hydroksymetylo-5-nitroimidazol, powstaje w wyniku utleniania i wykazuje również aktywność przeciwbakteryjnąoraz przeciwpierwotniakową. Metronidazol wydala się w 60 - 80% z moczem, w tym ok. 20% w postaci niezmienionej.

Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 8 godzin.

5.3. Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Metronidazol działa rakotwórczo u myszy i szczurów po długotrwałym podawaniu doustnym. Nie działa rakotwórczo u chomików.

Podczas podawania myszom w dawkach 3 razy większych niż zalecane u człowieka, obserwowano statystycznie znamienny wzrost częstości występowania nowotworów płuc i wątroby.

U szczurów po długotrwałym doustnym podawaniu metronidazolu obserwowano statystycznie znamienny wzrost przypadków wystąpienia nowotworów wątroby i sutka (u samic). W badaniach na myszach nie wykazano wpływu na płodność.

W badaniach in vitro obserwowano aktywność mutagenną u bakterii i grzybów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Lecytyna sojowa Tłuszcz stały

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry miękkie z folii PVC/PE w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 czopków (2 blistry).

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań telefon (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0781

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.09.1980 r702.01.1990 r./29.03.1999 rJ 27.04.2004 r./29.04.2005 r703.03.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2.4/15.04.2009/core11.07

Metronidazol GSK