Imeds.pl

Metronidazol Gsk 1 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA METRONIDAZOL GSK

500 mg czopki 1 g czopki

_(Metronidazolum)_

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty; gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Metronidazol GSK w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol GSK w postaci czopków

3.    Jak stosować Metronidazol GSK w postaci czopków

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metronidazol GSK w postaci czopków

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Czopki Metronidazol GSK działają bakteriobójczo na większość bakterii beztlenowych.

Wskazania do stosowania leku Metronidazol GSK to:

•    zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe Bacteroides spp. i beztlenowe paciorkowce

•    leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi (m.in, Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.): posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, martwicze zapalenie płuc, zapalenie szpiku, posocznica połogowa, ropień miednicy, zapalenie przymacicza, pooperacyjne zakażenia ran, z których wyizolowano chorobotwórcze bakterie beztlenowe.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW

Kiedy nie stosować czopków Metronidazol GSK:

-jeśli u pacjenta występuje uczulenie na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Metronidazol GSK.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując czopki Metronidazol GSK:

•    w razie wystąpienia drgawek lub innych objawów neurologicznych lek należy natychmiast odstawić;

•    stosować ostrożnie u osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego oraz w przypadku zaburzeń ze strony układu krwiotwórczego; przed i po leczeniu wskazane jest badanie krwi (rozmaz);

•    po zastosowaniu leku u osób z nierozpoznaną drożdżycą mogą wystąpić nasilone objawy, wymagające dodatkowego leczenia;

•    jeśli lek jest stosowany dłużej niż 10 dni wskazane jest kliniczne i laboratoryjne monitorowanie leczenia;

•    ponieważ substancja czynna leku jest w znacznym stopniu usuwana z organizmu podczas hemodializy, lekarz może zalecić przyjmowanie dodatkowej dawki bezpośrednio po zakończeniu każdej dializy;

•    u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Stosowanie czopków Metronidazol GSK u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku zaawansowanej niewydolności wątroby obserwuje się podwyższone stężenia substancji czynnej leku we krwi.

Znacząca kumulacja w organizmie może wystąpić u osób z encefalopatią wątrobową; skutkiem jest podwyższenie stężenia substancji czynnej w osoczu, co może powodować nasilenie objawów encefalopatii.

Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Metronidazol GSK do 1/3 (podawanie 1 raz na dobę).

Stosowanie leku Metronidazol GSK z jedzeniem i piciem

Alkohol nasila działania niepożądane metronidazol u, takie jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy -nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie i co najmniej 3 dni po zakończeniu terapii.

Stosowanie leku Metronidazol GSK z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Metronidazol (substancja czynna leku) nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.

Leki indukujące mikrosomalne enzymy wątrobowe przyspieszają wydalanie metronidazolu z organizmu, a hamujące (np. cymetydyna) - zwalniają.

U chorych leczonych solami litu metronidazol zwiększa stężenie litu w surowicy krwi, dlatego u takich chorych należy monitorować stężenie litu, kreatyniny i elektrolitów.

Alkohol nasila działania niepożądane metronidazolu, takie jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy -nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie i co najmniej 3 dni po zakończeniu terapii.

Podawanie metronidazolu w trakcie kuracji disulfiramem (leczenie odwykowe) może wywołać objawy psychotyczne - nie należy stosować metronidazolu przez co najmniej 2 tygodnie od zakończenia kuracji.

Metronidazol może wpływać na następujące wyniki badań laboratoryjnych krwi: oznaczanie Al AT i AspAT (tzw. enzymy wątrobowe), LDH, triglicerydów i glukozy, w rezultacie czego otrzymuje się fałszywie niskie wartości odczytu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w II i III trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w I trymestrze ciąży.

Lek przenika do mleka kobiecego. W trakcie leczenia nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW

Lek do podawania doodbytniczego.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat

•    Zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe:

1 czopek 1 g na 2 godziny przed operacją, następnie 1 czopek 1 g co 8 godzin.

•    Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi:

1 czopek 1 g co 8 godzin przez 3 dni, następnie 1 czopek 1 g co 12 godzin.

Dzieci poniżej 10 lat

•    Zapobieganie pooperacyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe:

Dzieci 5 - 10 lat: 1 czopek 500 mg co 8 godzin.

•    Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi:

Dzieci 5-10 lat: 1 czopek 500 mg co 8 godzin przez 3 dni, następnie 1 czopek 500 mg co 12 godzin. Dzieci 1 - 5 lat: 250 mg (1/2 czopka 500 mg) co 8 godzin przez 3 dni, następnie 250 mg (1/2 czopka 500 mg) co 12 godzin.

Czopki stosuje się do czasu, gdy pacjent będzie zdolny przyjmować doustną postać metronidazolu.

Lek Metronidazol GSK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol GSK

Objawy przedawkowania

Najczęstsze objawy przedawkowania leku to nudności, wymioty, ataksja, drgawki, neuropatie.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol GSK

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Metronidazol GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia serca

Zmiany załamka T w zapisie EKG

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych - granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych), niedokrwistość aplastyczna (przemijające po odstawieniu leku)

Zaburzenia układu nerwowego

Napady padaczki, neuropatie obwodowe, ataksja, zawroty i bóle głowy, depresja, bezsenność, osłabienie, drażliwość; sporadycznie: splątanie, omamy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (u ok. 12% chorych), wymioty, biegunka, brak apetytu, nieprzyjemny smak w ustach, obłożony język, bóle brzucha, zaparcia oraz bóle, pieczenie i podrażnienie okolicy odbytu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dyzuria (bolesne lub trudne oddawanie moczu), poliuria (nadmierne wydalanie moczu), nietrzymanie moczu, ciemna barwa moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, wysypka, gorączka, uczucie zatkania nosa; sporadycznie: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, anafilaksja, świąd

Inne:

Drożdżyca, osłabienie popędu seksualnego, bóle mięśniowe, bóle stawów, zapalenie wątroby, żółtaczka

W przypadku zaobserwowania drgawek lub innych objawów neurologicznych należy odstawić czopki Metronidazol GSK i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, również nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METRONIDAZOL GSK W POSTACI CZOPKÓW

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie należy stosować leku Metronidazol GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metronidazol GSK

Substancją czynną leku jest metronidazol.

Jeden czopek zawiera 500 mg lub 1 g metronidazol u.

Inne składniki leku to: lecytyna sojowa, tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Metronidazol GSK i co zawiera opakowanie:

Metronidazol GSK ma postać czopków o jednolitej barwie białej do kremowej i charakterystycznym kształcie torpedy.

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61)8675-717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

2.3/15,04.2009/core11.07