+ iMeds.pl

Metronidazol polpharma 500 mgUlotka Metronidazol polpharma

ULOTKA DLA PACJENTA

Mi Ni ¡i 1 -_itó » \VO

Departament Polityki Lekowej i Pa 00-952 Warszaw* ul Miodowa 1 £

Metronidazol Polpharma 500 mg tabletki dopochwowe

Metronidazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma

3.    Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

4.    Możliwa działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METRONIDAZOL POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Wskazany jest do miejscowego leczenia rzęsistkowicy wywołanej przez Trichomonas vaginalis i bakteryjnego zapalenia pochwy wywołanego przez Gardnere/la vaginalis, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    w pierwszym trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosu jąc lek Metronidazol Polpharma

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby (u tych pacjentów metronidazol jest metabolizowany powoli, czego efektem może być kumulowanie się leku i jego metabolitów w organizmie)

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne choroby neurologiczne

•    jeśli u pacjenta występuje leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) lub występowała kiedykolwiek w przeszłości (podczas stosowania tabletek dopochwowych istnieje możliwość nasilenia leukopenii lub jej wywołania, szczególnie podczas dłuższego lub powtórnego stosowania

leku).    \fT\nc'-

1 i r,jfvo i \V(J D^psrtdrnpnt

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami. które może wymagać zastosowania odpowiedniego leku przeciwgrzybiczego.

W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz ,vStosowanie leku z innymi lekami").

Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT. ALAT, LDH, trójgliccrydy, heksokinaza glukozy, leukocyty).

Stosowanie leku z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szególności o stosowaniu:

•    leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. acenokumarol, warfaryna)

•    litu (lek przecidepresyjny)

•    disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)

Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem.

•    leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital)

•    leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna)

•    busulfanu (lek stosowany w leczeniu nowotworów)

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Metronidazol wydziela się do mleka matki, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METRONIDAZOL POLPHARMA

Lek Metronidazol Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zwykle u dorosłych i młodzieży stosuje się: dopochwowo 1 tabletkę 500 mg wieczorem przez 10 dni. Sposób użycia:

Przed włożeniem do pochwy, tabletkę można delikatnie zwilżyć w przegotowanej i ostudzonej wodzie. Nie należy przerywać leczenia w czasie menstruacji.

/ki Lakowej i Farma Warszawa

Uwaga:

Leczenie rzęsistkowicy przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych, gdyż bezobjawowa rzęsistkowica u mężczyzny jest częstym źródłem ponow nego zakażenia u kobiet. W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy jednoczesne leczenie u mężczyzn zasadniczo nie jest konieczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharma

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Metronidazol Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas miejscowego leczenia metronidazolem mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    Wymagające konsultacji lekarskiej:

Najczęściej (6-15%): zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami (świąd w pochwie, ból podczas stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).

Nieczęsto: kurcze lub bóle brzucha (3,4%); pieczenie lub podrażnienie prącia partnera seksualnego; piekący ból podczas oddawania moczu lub częstsze oddawanie moczu; zapalenie sromu (świąd, palący ból lub zaczerwienienie w okolicy narządów płciowych).

•    Wymagające konsultacji lekarskiej tylko w przypadkach, gdy utrzymują się lub są uporczywe: Nieczęste: zaburzenia smaku w tym metaliczny smak. zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, bóle głowy), suchość w jamie ustnej, obłożony język, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności lub wymioty), brak apetytu.

•    Nie wymagające konsultacji lekarskiej:

Nieczęste; ciemne zabarwienie moczu.

•    Wymagające konsultacji lekarskiej, jeśli wystepią po zakończeniu leczenia metronidazolem: Zapalenie pochwy wywołane przez drożdżaki (świąd w pochwie lub zewnętrznych narządach płciowych; ból podczas stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).

W rzadkich przypadkach po podaniu ogólnoustrojowym metronidazolu występowały zmiany skórne (wysypka), pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), drgawki, neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem i mrowieniem kończyn, które mogą wystąpić również po podaniu dopochwowym. Bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia słuchu (ototoksyczność). W przypadku wystąpienia objawów neurologicznych, leczenie metronidazolem należy przerwać. Ciężkie objawy mogą wymagać natychmiastowej konsultacji medycznej.

4

’-952 Warszawa i. Miodowa 1*

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METRONIDAZOL POLPHARMA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metronidazol Polpharma

•    Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg metronidazolu.

•    Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki koloru białego z odcieniem żółtawym, o kształcie podłużnych pałeczek z zaokrąglonymi końcami.

W 1 opakowaniu znajduje się 10 tabletek dopochwowych.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19. 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Pharma Terpol Group SA

Zakład Produkcji Leków

ul. P.O.W. 57, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

STF.RSTWC

O

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -05- Z 1


Eltó ł'\Y i i ZDROWIA

T

00-952 Warszawa

il

Metronidazol Polpharma

Charakterystyka Metronidazol polpharma

CHARAKTERYSTYK. ' pkoduktu leczniczego

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki tokowej i Farmach 00952 Warwawa u!. Miodowe 15

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Metronidazol Polphanna 500 mg tabletki dopochwowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka dopochwowa zawiera 500 mg metronidazolu (Metronidazolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki koloru białego z odcieniem żółtawym, o kształcie podłużnych pałeczek z zaokrąglonymi końcami.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Metronidazol Polpharma tabletki dopochwowe 500 mg wskazany jest do miejscowego leczenia:

•    rzęsistkowicy wywołanej przez Trichomonas vaginalis;

   bakteryjnego zapalenia pochwy wywołanego przez Gardnerelia vaginalis, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

U dorosłych i młodzieży: dopochwowo I tabletkę 500 mg wieczorem przez 10 dni.

Przed włożeniem do pochwy, tabletkę można delikatnie zwilżyć w przegotowanej i ostudzonej wodzie. Nie należy przerywać leczenia w czasie menstruacji.

Uwaga:

Leczenie rzęsistkowicy przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych, gdyż bezobjawowa rzęsistkowica u mężczyzny jest częstym źródłem ponownego zakażenia u kobiet. W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy jednoczesne leczenie u mężczyzn zasadniczo nie jest konieczne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metronidazol, inne składniki preparatu lub inne pochodne 5-nitroimidazolu. Pierwszy trymestr ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów:

•    z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (u tych pacjentów metronidazol jest metabolizowany pou'oli, czego efektem może być kumulowanie się leku i jego metabolitów w organizmie).

•    z padaczką lub innymi chorobami neurologicznymi (po podaniu ogólnoustrojowym metronidazolu, występowały neuropatia obwodowa i drgawki);

•    z leukopenią lub jej występowaniem w wywiadzie (podczas stosowania tabletek dopochwowych istnieje możliwość nasilenia letikopenii lub jej wywołania, szczególnie podczas dłuższego lub powtórnego stosowania).

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami, które może wymagać zastosowania odpowiedniego preparatu przeciwgrzybiczego.

W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT. ALAT. LDH. trójglicerydy, hcksokinaza glukozy, leukocyty).

4.5    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

•    Metronidazol stosowany z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny, wydłuża czas protrombinowy.

•    Preparaty aktywujące enzymy mikrosomalne wątroby, jak np. fenytoina i fenobarbital przyspieszają wydalanie metronidazolu. co prowadzi do obniżenia jego stężenia w surowicy, natomiast preparaty obniżające aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna) mogą wydłużać okres półtrwania metronidazolu.

•    Metronidazol podwyższa stężenie litu w surowicy i nasila jego toksyczne działanie. Jeżeli jednoczesne podawanie tych preparatów jest konieczne, w czasie leczenia należy kontrolować poziom litu oraz stężenie kreatyniny w surowicy.

•    Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia preparatem może wywołać niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty', bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

•    Jednoczesne podawanie metronidazolu i disulfiramu może niekiedy wywołać ostre psychozy i dezorientację. Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem.

•    Metronidazol może wchodzić w interakcje z busulfanetn.

•    Metronidazol należy do inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP 3A4). z tego względu może zmniejszać metabolizm preparatów, które są metabolizowane przez ten enzym.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań z zastosowaniem metronidazolu u kobiet w ciąży. Metronidazol przenika barierę łożyska.

Metronidazol jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek należy stosować tylko wtedy, jeśli potencjalne korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają ryzyko szkodliwego wpływu na płód.

Karmienie piersią:

Metronidazol wydziela się do mleka matki, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie laktacji nie należy przyjmować preparatu. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Podczas miejscowego leczenia metronidazolem mogą występować następujące działania niepożądane:

• Wymagające konsultacji lekarskiej:

Najczęściej (6-15%): zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami (świąd w pochwie, ból podczas stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).

Nieczęsto: kurcze lub bóle brzucha (3.4%): pieczenie lub podrażnienie prącia partnera seksualnego; piekący ból podczas oddawania moczu lub częstsze oddawanie moczu; zapalenie sromu (św'iąd. palący ból lub zaczerwienienie w okolicy narządów płciowych).

•    Wymagające konsultacji lekarskiej tylko w przypadkach, gdy utrzymują się lub są uporczywe:

Nieczęste: zaburzenia smaku w tym metaliczny smak, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, bóle głowy), suchość w jamie ustnej, obłożony język, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności lub wymioty), brak apetytu.

•    Nie wymagające konsultacji lekarskiej:

Nieczęste: ciemne zabarwienie moczu.

•    Wymagające konsultacji lekarskiej, jeśli wystąpią po zakończeniu leczenia metronidazolem:

Zapalenie pochwy wywołane przez drożdżaki (świąd w pochwie lub zewnętrznych narządach płciowych; ból podczas stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).

W rzadkicli przypadkach po podaniu ogólnoustrojowym metronidazolu występowały zmiany skórne (wysypka), pokrzywka, rumień wielopostaciowy. obrzęk naczyńioruchowy, drgawki, neuropatia obwodowa, które mogą wystąpić również po podaniu dopochwowym. Bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. ataksja. upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz ototoksyczność. W przypadku wystąpienia objawów neurologicznych, leczenie preparatem należy przerwać. Ciężkie objawy mogą wymagać natychmiastowej konsultacji medycznej.

4.9 Przedawkowanie

Dawka śmiertelna metronidazolu dla ludzi nie jest znana.

W pojedynczych przypadkach po zastosowaniu doustnym metronidazolu w dawce 6-10,4 g co drugi dzień przez 5-7 dni obserwowano objawy neurotoksyczne, w tym również stany drgawkowe i neuropatie obwodowe.

Po zastosowaniu jednorazowym 15 g metronidazolu występow ały nudności, wymioty i bezład ruchowy.

Leczenie przedawkowania:

W razie zatrucia stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakotcrapeutyc-.ua: Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne. Pochodne imidazolu. Kod ATC: GOI A F01

Metronidazol jest pochodną 5 - nitroimidazolu o działaniu przeciw'pierwotniakowym i przeciwbakteryjnym.

Mechanizm działania.

Metronidazol latw'o przechodzi do organizmów jednokomórkowych, pierwotniaków i bakterii, nie przenika do komórek ssaków. Potencjał oksydo-rcdukcyjny metronidazolu jest niższy niż ferrodoksyny, białka transportującego elektrony. Białko to występuje w organizmach beztlenowych i ubogich w tlen. Różnica potencjałów powoduje redukcję grupy nitrowej metronidazolu. Zredukowana postać metronidazolu powoduje z kolei rozerwanie łańcucha DNA w tych organizmach.

Metronidazol działa na następujące pierwotniaki: Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica i Balantidium coli.

Posiada również silne działanie bakteriobójcze w stosunku do bakterii beztlenowych:

-    Gram - ujemnych pałeczek: Bacteroides species łącznie z grupą Bacteroides fragilis

(B. Jragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus), Fusobacterium species,

-    Gram - dodatnich pałeczek: Eubacterium, Clostridium,

-    Gram - dodatnich ziarniaków: Peptococcus species, Peptostreptococcus species.

Metronidazol wykazuje aktywność in vivo w stosunku do następujących bakterii pochwowych: Gardnere/la vaginalis. Bacteroides species i Mycoplasma hominis.

,,l ¡włiodnw? 15

Wchłanianie

Około 20% dawki podanej dopociiwowo (500 mg) wchłania się układowo, a osiągane stężenie w osoczu wynosi około 12% stężenia po podaniu pojedynczej dawki 500 mg podanej doustnie. Maksymalne stężenie w surowicy C,nax 1,89 mg/1 występuje po czasie Tmax 20 godzin.

Dystrybucja

Mniej niż 20% metronidazolu wiąże się z białkami.

Metronidazol rozmieszcza się w większości tkanek i płynów ustrojowych, w tym w żółci, w kościach, w ślinie, w płynie otrzewnowym, w wydzielinie pochwy, w płynie nasiennym, w płynie mózgowo -rdzeniowym, w tkance mózgowej i wątrobowej. Przekracza również barierę łożyska i przenika do mleka matki w stężeniu podobnym do stężenia występującego w osoczu.

Biologiczny okres półtrwania metronidazolu (To.j) u dorosłych z normalną czynnością nerek i wątroby wynosi 8 godzin. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania metronidazolu może się wydłużyć.

Metabolizm

30 - 60% doustnie podanego metronidazolu ulega przemianie w wątrobie na drodze hydroksylacji, utleniania i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Główny metabolit 2 - hydroksy metronidazol posiada również działanie przeciwbakteryjne i przeciwpierwotniakowe.

Eliminacja

Metronidazol i jego metabolity wydalają się głównie przez nerki 60-80%. Natomiast z kałem wydala się tylko 6-15% podanej dawki. Klirens nerkowy leku wynosi 70-100 ml/min. Mocz może posiadać ciemne lub czerwono-brązowe zabarwienie w związku z obecnością rozpuszczalnych w wodzie barwników, które są produktami metabolizmu leku.

Nieliczne dane sugerują, że wydalanie nerkowe metronidazolu jest zmniejszone u chorych w podeszłym wieku.

Metronidazol można usunąć na drodze hemodializy, natomiast dializa otrzewnowa nie daje efektu.

5.3 Przedklimczne dane o bezpieczeństwie Mutagenność

W badaniach in vitro metronidazol wykazywał działanie mutagenne, którego nie obserwowano w badaniach in vivo na ssakach.

W długotrwałych badaniach na myszach i szczurach wykazano, że metronidazol podany doustnie działa mutagennie. Działania takiego nic obserwowano w badaniach na chomikach.

Kancerogenność

W kilku badaniach na myszach, którym podawano metronidazol rozwinęły się nowotwory płuc. U samców otrzymujących metronidazol w wysokich dawkach (500 mg/kg mc./ dobę) obserwowano znaczący wzrost częstości występowania złośliwych guzów wątroby.

W badaniu, w którym myszy otrzymywały metronidazol przez okres całego życia wzrosła częstotliwość występowania złośliwej postaci chłoniaka i nowotworów pluć.

W badaniach na szczurach otrzymujących długotrwale doustnie metronidazol nastąpił znaczący wzrost częstości występowania różnych postaci nowotworów u samic, szczególnie raka sutka i wątroby.

Teratogenność

Metronidazol nie powodował uszkodzenia płodów po podaniu ciężarnym szczurom w dawce pięciokrotnie większej od stosowanej u ludzi. Podawany ciężarnym myszom w dawce stosowanej u ludzi, działał toksycznie na płód po podaniu dootrzewnowym: nie działał toksycznie po podaniu doustnym.

¡Ml

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna

Powidon

Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Al/PCW zawierający 10 tabletek dopochwowych wraz z ulotką w pudelku tekturowym.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nie dotyczy.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19. 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1603

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.07.1965 r. / 28.08.1990 r. / 25.05.1999 r. / 30.07.2004 r. / 06.06.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -05- 2 1

MINISTERSTWO ZDi Departament Polityki Lokowej

90-952 Warszaw;

6

Metronidazol Polpharma