Imeds.pl

Metronidazol Polpharma 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Mi Ni li 1 -_itó » \VO

Departament Polityki Lekowej i Pa 00-952 Warszaw* ul Miodowa 1 £

Metronidazol Polpharma 500 mg tabletki dopochwowe

Metronidazolwn

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma

3.    Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METRONIDAZOL POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Wskazany jest do miejscowego leczenia rzęsistkowicy wywołanej przez Trichomonas vaginalis i bakteryjnego zapalenia pochwy wywołanego przez Ganinerella vaginalis, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METRONIDAZOL POLPHARMA

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    w pierwszym trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosu jąc lek Metronidazol Polpharma

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby (u tych pacjentów metronidazol jest metabolizowany powoli, czego efektem może być kumulowanie się leku i jego metabolitów w organizmie)

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne choroby neurologiczne

•    jeśli u pacjenta występuje leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) lub występowała kiedykolwiek w przeszłości (podczas stosowania tabletek dopochwowych istnieje możliwość nasilenia leukopenii lub jej wywołania, szczególnie podczas dłuższego lub powtórnego stosowania

leku).    \fT\nc'-

1 łt i v,jivo i We i D^psrtdrnpnt u

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami. które może wymagać zastosowania odpowiedniego leku przeciwgrzybiczego.

W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz ,vStosowanie leku z innymi lekami").

Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT. ALAT, LDH, trójgliccrydy, heksokinaza glukozy, leukocyty).

Stosowanie leku z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szególności o stosowaniu:

•    leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. acenokumarol, warfaryna)

•    litu (lek przecidepresyjny)

•    disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)

Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem.

•    leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital)

•    leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna)

•    busulfanu (lek stosowany w leczeniu nowotworów)

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Metronidazol wydziela się do mleka matki, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METRONIDAZOL POLPHARMA

Lek Metronidazol Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zwykle u dorosłych i młodzieży stosuje się: dopochwowo 1 tabletkę 500 mg wieczorem przez 10 dni. Sposób użycia:

Przed włożeniem do pochwy, tabletkę można delikatnie zwilżyć w przegotowanej i ostudzonej wodzie. Nie należy przerywać leczenia w czasie menstruacji.

/ki Lakowej i Farma Warszawa

Uwaga:

Leczenie rzęsistkowicy przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych, gdyż bezobjawowa rzęsistkowica u mężczyzny jest częstym źródłem ponow nego zakażenia u kobiet. W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy jednoczesne leczenie u mężczyzn zasadniczo nie jest konieczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharnia

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharnia

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Metronidazol Polpharnia może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas miejscowego leczenia metronidazolem mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    Wymagające konsultacji lekarskiej:

Najczęściej (6-15%): zapalenie szyjki macicy lub pochwy wywołane drożdżakami (świąd w pochwie, ból podczas stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).

Nieczęsto: kurcze lub bóle brzucha (3,4%); pieczenie lub podrażnienie prącia partnera seksualnego; piekący ból podczas oddawania moczu lub częstsze oddawanie moczu; zapalenie sromu (świąd, palący ból lub zaczerwienienie w okolicy narządów płciowych).

•    Wymagające konsultacji lekarskiej tylko w przypadkach, gdy utrzymują się lub są uporczywe: Nieczęste: zaburzenia smaku w tym metaliczny smak. zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, bóle głowy), suchość w jamie ustnej, obłożony język, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności lub wymioty), brak apetytu.

•    Nie wymagające konsultacji lekarskiej:

Nieczęste; ciemne zabarwienie moczu.

•    Wymagające konsultacji lekarskiej, jeśli wystcpią po zakończeniu leczenia metronidazolem: Zapalenie pochwy wywołane przez drożdżaki (świąd w pochwie lub zewnętrznych narządach płciowych; ból podczas stosunku płciowego; gęste, białe upławy bezwonne lub o łagodnym zapachu).

W rzadkich przypadkach po podaniu ogólnoustrojowym metronidazolu występowały zmiany skórne (wysypka), pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), drgawki, neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem i mrowieniem kończyn, które mogą wystąpić również po podaniu dopochwowym. Bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia słuchu (ototoksyczność). W przypadku wystąpienia objawów neurologicznych, leczenie metronidazolem należy przerwać. Ciężkie objawy mogą wymagać natychmiastowej konsultacji medycznej.

lA

iacji


s >. liilCui i w O

'filGnl Pn'iti/lfi I u

4

> -Jv/ż warszawa

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METRONIDAZOL POLPHARMA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Metronidazol Polpharma

•    Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg metronidazolu.

•    Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki koloru białego z odcieniem żółtawym, o kształcie podłużnych pałeczek z zaokrąglonymi końcami.

W 1 opakowaniu znajduje się 10 tabletek dopochwowych.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19. 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Pharma Terpol Group SA

Zakład Produkcji Leków

ul. P.O.W. 57, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

STF.RSTWC

O

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -05- Z 1


Eltó i'\Y i i ZDROWIA

T

00-952 Warszawa

il