Imeds.pl

Metypred 4 Mg

Ulotka dla pacjenta.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


METYPRED

(Methylprednisolonum) Tabletki 4 mg, 16 mg

Skład

Jedna tabletka METYPRED 4 mg zawiera substancję czynną: 4 mg metyloprednizolonu;

substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (70 mg), skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian, talk.

Jedna tabletka METYPRED 16 mg zawiera substancję czynną: 16 mg metyloprednizolonu;

substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (131 mg), skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian, talk.

Dostępne opakowania: 30 lub 100 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek METYPRED i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek METYPRED

3.    Jak stosować lek METYPRED

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku METYPRED

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku METYPRED

1. Co to jest Metypred i w jakim celu się go stosuje

Metyloprednizolon, substancja czynna zawarta w preparacie Metypred. jest kortykosteroidem podobnym do kortyzonu. Kortykosteroidy działają na organizm na kilka sposobów i są często stosowane w celu zmniejszania objawów zapalenia i reakcji alergicznych.

Departament Polityki Lekowe; i Fan 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Lek Metypred jest stosowany w leczeniu zapalenia w wielu stanach i chorobach, takich jak choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, stany alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, ciężka postać astmy, odrzucenie przeszczepu. Metyloprednizolon jest również stosowany jednocześnie z innymi lekami.

2. Zanim zastosuje się lek Metypred

Nie należy stosować leku Metypred w następujących przypadkach:

infekcja bakteryjna lub wirusowa, która nie została wyleczona układowe zakażenia grzybicze

-    występuje nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników leku Metypred Należy powiadomić lekarza jeśli:

-    u pacjenta występuję gruźlica lub jakakolwiek inna choroba, uraz lub infekcja lub pacjent ma się poddać zabiegowi chirurgicznemu

u pacjenta występuje owrzodzenie, cukrzyca lub osteoporoza (osłabienie struktury kości)

pacjent planuje jakiekolwiek szczepienie Ciąża i okres karmienia piersią

Metyloprednizolon nie powinien być w zasadzie stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka zaszła lub planuje zajść w ciążę lub karmić piersią, powinna poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów' i obsługa maszyn

Metyloprednizolon zazwyczaj nie wpływa na możliwość prowadzenia samochodu i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Metypred

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków (interakcje)

Działanie innych leków może zostać zmienione, jeśli są stosowane równocześnie z metyloprednizolonem. Pewme leki mogą z kolei zmieniać działanie metyloprednizolonu.

Należy zatem poinformować lekarza o wszystkich innych stosowanych lekach. Jeśli pacjent musi regularnie stosować inne leki oprócz leku Metypred. istotne jest, aby ściśle przestrzegał zaleceń lekarza, co do ich stosowania. Może także zapytać farmaceutę, jeśli nie jest pewien czy może dane leki stosować jednocześnie.

Należy pamiętać aby poinformować lekarza o tym, że stosuje się lek Metypred.

MINISTERSTWO Zi)ROV Departament Polityki Lekowe:1 Parr

3. Jak stosować lek Metypred

Lek Metypred należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Stosować doustnie.

Dawka początkowa zależy od ciężkości objawów i zwykle wynosi 16-96 mg na dobę. Dawka podtrzymująca u dorosłych wynosi zwykle 4-12 mg na dobę dobę i jest podawana jednorazowa w godzinach porannych. W długotrwałym leczeniu stosuje się małe dawki -rano, co drugi dzień.

Uwaga

Nie należy przerywać ani zmieniać leczenia lekiem Metypred bez konsultacji z lekarzem. Nagłe przerwanie długotrwałego leczenia metyloprednizolonem może zagrażać zdrowiu. Lek należy odstawdać stopniowo w' ciągu kilku tygodni.

Ponieważ długotrwale leczenie metyloprednizolonem powoduje objawy niepożądane, zwykle podczas leczenia przeprowadza się testy laboratoryjne oraz badania.

W przy padku pominięcia dawki Icku Mety pred:

W przypadku pominięcia określonej dawki należy w;ziąć następną w możliwie najbliższym terminie, lecz nie należy zażywać daw'ki podwójnej lub dwóch dawek po sobie.

W przypadku zażycia większej dawki leku METYPRED niż zalecana:

Przedawkowanie leku Metypred zwykle nie powoduje poważnych skutków. W razie poważnego przedawkowania, należy skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub inną placówką ochrony zdrowia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Metypred może pow^odow^ać działania niepożądane

Krótkotrwałe stosowanie leku Metypred zwykle nie wywołuje działań niepożądanych.

Długotrwale leczenie często skutkuje obrzękami twarzy, wzrostem masy ciała, zmniejszoną tolerancją glukozy. Bardzo długo trw-ające leczenie może powodować zmniejszenie grubości skóry oraz warstwy korowej kości.

Kortykosteroidy zmniejszają odporność na iniekcje i mogą maskować objawy infekcji. Mogą także zaburzać gojenie się ran i spowalniać powstawanie blizn.

Działania niepożądane można zmniejszyć przepisując lek do stosowania raz dziennie (rano) w długotrwałym leczeniu lub gdy stan chorego na to pozwala - co drugi dzień.

W przypadku wystąpienia innych objaw'ów należy poinformować o nich lekarza.


niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce,

;TW0 7AW1 w ilitykt Lekowej i !'3fm 2 Warszawa Aiodow* ^p'


M «i rcTE iJ Q

Departament Po 00-S5: ul

5.    Przechowywanie leku Metypred

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku METYPRED

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Orion Oyj S.A.

Orion Pharma

Przedstawicielstwo w Polsce Ul. Parandow'skiego 19 01-699 Warszawa Tel: + 48 22 8333177

Data opracowania ulotki:

2008 -rr- 05

mjmsterstwo zdr

Departament Polityki Lekowej, 00-S52 Warszawa

4