+ iMeds.pl

Mezavant 1200 mgUlotka Mezavant

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mezavant 1200 mg tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu

Mesalazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Mezavant i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Mezavant

3.    Jak przyjmować lek Mezavant

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Mezavant

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mezavant i w jakim celu się go stosuje

Grupa farmakoterapeutyczna: kwas aminosalicylowy i leki podobne.

Lek Mezavant, tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu, zawiera substancję czynną mesalazynę, która jest lekiem przeciwzapalnym stosowanym w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą okrężnicy (jelita grubego) i odbytnicy (tylnego wyjścia), w której wyściółka jelita staje się czerwona i spuchnięta (zaogniona), co skutkuje częstym oddawaniem krwawego stolca, czemu towarzyszą skurcze żołądka.

Podczas podawania w trakcie zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, lek Mezavant działa w całym jelicie i odbytnicy, lecząc stan zapalny i redukując objawy. Tabletki mogą być również przyjmowane, aby zapobiegać ponownemu wystąpieniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Mezavant

Kiedy nie przyjmować leku Mezavant:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na grupę leków zwanych salicylanami (do której zalicza się aspiryna);

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mesalazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują poważne problemy z nerkami lub wątrobą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mezavant należy omówić to z lejkarzem

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z nerkami lub wątrobą;

- jeśli u pacjenta wystąpiło uprzednio zapalenie mięśnia sercowego (które może być wynikiem zakażenia w sercu);

-    jeśli u pacjenta wystąpiła uprzednio reakcja alergiczna na sulfasalazynę (inny lek stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego);

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie żołądka lub jelita;

- jeśli u pacjenta występują problemy z płucami.

Przed rozpoczęciem leczenia i okresowo w trakcie leczenia lekiem Mezavant lekarz może pobierać próbki moczu i krwi pacjenta w celu monitorowania, czy nerki i wątroba pacjenta pracują prawidłowo oraz czy skład krwi jest prawidłowy.

Dzieci i młodzież

W związku z brakiem danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się podawania leku Mezavant dzieciom w wieku poniżej 18 lat.

Lek Mezavant a inne leki

Badania wykazały, że lek Mezavant nie wpływa na działanie następujących antybiotyków, stosowanych w leczeniu zakażeń: amoksycyliny, metronidazolu i sulfametoksazolu.

Jednak lek Mezavant może powodować interakcje z niektórymi innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w szczególności o:

-    mesalazynie lub sulfasalazynie (stosowane w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego);

- niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (na przykład leki zawierające aspirynę, ibuprofen lub diklofenak);

-    azatioprynie lub 6-merkaptopurynie (leki immunosupresyjne, czyli zmniejszające aktywność układu odpornościowego organizmu pacjenta).

-    pochodnych kumaryny - lekach przeciwzakrzepowych (przedłużających czas krzepnięcia krwi pacjenta) np. warfaryna.

Lek Mezavant z jedzeniem i piciem

Lek Mezavant należy zażywać z jedzeniem, o tej samej porze każdego dnia. Tabletki należy połknąć w całości. Nie wolno ich rozkruszać lub żuć.

Ciąża i karmienie piersią

W związku z tym, że mesalazyna przenika przez łożysko w okresie ciąży i przenika w niewielkich ilościach do mleka ludzkiego, należy zachować stosowną ostrożność, jeśli lek Mezavant jest przyjmowany w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Mezavant.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli pacjent ma wykonać badania moczu, należy pamiętać o poinformowaniu lekarza lub pielęgniarki o przyjmowaniu tego leku obecnie lub niedawno, ponieważ lek może wpływać na wyniki badań.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Mezavant miał jakikolwiek wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3.    Jak przyjmować lek Mezavant

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych to 2,4 g do 4,8 g (dwie do czterech tabletek) przyjmowanych raz na dobę w leczeniu ostrego epizodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W przypadku przyjmowania najwyższej dziennej dawki, wynoszącej 4,8 g na dobę, należy zgłosić się na badania kontrolne po 8 tygodniach leczenia. Po ustąpieniu objawów, aby zapobiec powtórnemu wystąpieniu kolejnego epizodu, lekarz może zalecić przyjmowanie dawki 2,4 g (dwóch tabletek) raz na dobę.

Należy pamiętać o przyjmowaniu tabletek z jedzeniem, o tej samej porze każdego dnia. Tabletki należy połknąć w całości. Nie wolno ich rozkruszać ani żuć.

Podczas przyjmowania tego leku należy pamiętać o piciu płynów w celu utrzymania nawodnienia organizmu, szczególnie po ciężkich lub długotrwałych epizodach wymiotów i (lub) biegunki, wysokiej gorączki lub silnego pocenia się.

Lek Mezavant nie jest wskazany do stosowania u dzieci poniżej 18 roku życia, w związku z brakiem danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mezavant

Po przyjęciu zbyt dużej ilości leku Mezavant, może wystąpić jeden lub kilka z następujących objawów: szumy uszne (dzwonienie w uszach), zawroty głowy, bóle głowy, dezorientacja, senność, duszności, nadmierna utrata wody (w związku z poceniem się, biegunką i wymiotami), obniżony poziom cukru we krwi (co może powodować zawroty głowy), przyspieszony oddech, zamiany w składzie krwi i podwyższona temperatura ciała.

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalnym oddziałem ratunkowym. Opakowanie leku należy zabrać ze sobą.

Pominięcie przyjęcia leku Mezavant

Ważne jest, aby przyjmować tabletki leku Mezavant codziennie, nawet jeśli nie występują objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Zawsze należy dokończyć zalecony cykl leczenia.

Jeżeli pacjent zapomni o zażyciu tabletek, powinien przyjąć je jak zwykle, następnego dnia. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi

- Jeśli u pacjenta występują objawy takie jak skurcze, silny ból żołądka, krwawe lub nadmiernie częste stolce (biegunka), gorączka, ból głowy lub wysypka. Te objawy mogą wskazywać na ostry zespół nietolerancji, który może pojawić się podczas ostrego epizodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jest to ciężki stan, który występuje rzadko, ale oznacza, że należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku.

-    Jeśli u pacjenta pojawią się siniaki z niewyjaśnionej przyczyny (bez urazu), wysypka, niedokrwistość (uczucie zmęczenia, osłabienia i bladość, szczególnie ust, paznokci i wewnętrznej strony powiek), gorączka (wysoka temperatura), ból gardła lub nietypowe krwawienie (np. krwawienie z nosa)

-    Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk języka, ust i okolic oczu na tle uczuleniowym

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane, występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów: ból głowy, zmiany ciśnienia krwi, wzdęcia (wiatry), mdłości (nudności), wzdęty lub bolesny żołądek, zapalenie powodujące ból brzucha lub biegunkę, biegunka, niestrawność, wymioty (torsje), nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, świąd, wysypka, ból stawów, ból pleców, osłabienie, zmęczenie (wyczerpanie), gorączka (wysoka temperatura).

Niezbyt częste działania niepożądane, występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów: zmniejszenie ilości płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia i siniaczenia; zawroty głowy; uczucie senności lub zmęczenia; drżenie lub dygotanie; ból ucha; przyspieszone bicie serca; ból gardła; zapalenie trzustki

(związane z bólem w nadbrzuszu i plecach oraz nudnościami); polip odbytniczy (nienowotworowa zmiana rozrostowa w odbytnicy, powodująca takie objawy jak obstrukcja i krwawienie); trądzik; wypadanie włosów; ból mięśni; pokrzywka; obrzęk twarzy.

Rzadkie działania niepożądane, obserwowane rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000 obejmują: niewydolność nerek, znaczne zmniejszenie liczby leukocytów sprzyjające występowaniu zakażeń.

Zgłaszano następujące działania niepożądane, jednak dokładana częstość ich występowania nie jest znana:

Znaczne ograniczenie ilości komórek krwi, co może powodować osłabienie lub siniaczenie, niską liczebność komórek krwi; reakcja uczuleniowa (nadwrażliwość); ciężka reakcja uczuleniowa powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy; ciężka choroba z powstawaniem pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, na oczach i narządach płciowych; reakcja uczuleniowa powodująca wysypkę skórną, gorączkę i zapalenie narządów wewnętrznych; neuropatię (zaburzenie lub uszkodzenie nerwów dające wrażenie drętwienia i mrowienia); zapalenie serca i wyściółki wokół serca; zapalenie płuca; trudności w oddychaniu lub świszczący oddech; kamienie żółciowe; zapalenie wątroby (związane z wystąpieniem objawów grypopodobnych i żółtaczką); alergiczny obrzęk języka, warg i okolic oczu; zaczerwienienie skóry; problemy z nerkami (takie jak zapalenie i bliznowacenie nerek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mezavant

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony wilgocią.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mezavant

Substancją czynną leku jest mesalazyna 1200 mg.

Ponadto lek zawiera: karmeloza sodowa; wosk carnauba; kwas stearynowy; krzemionka, koloidalna, uwodniona; karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A); talk; magnezu stearynian; kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:1); kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:2); trietylu cytrynian; tytanu dwutlenek (E171); żelaza tlenek, czerwony (E172); Makrogol 6000.

Jak wygląda lek Mezavant i co zawiera opakowanie

Lek Mezavant dostarczany jest w blistrach Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium umieszczonych w

tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 60 lub muszą znajdować się w obrocie

Czerwono - brązowe tabletki mają owalny kształt

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Wielka Brytania

Tel:    +44 (0) 1256 894000

Fax:    +44 (0) 1256 894711


120 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań i oznaczenie S476.


Wytwórca

Cosmo SpA Via C. Colombo 1 20020 Lainate-Mediolan Włochy

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 73614 Schorndorf Niemcy


Na licencji Giuliani SpA, Mediolan, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Wielka Brytania , Tel: +44 (0) 1256 894000, Faks: +44 (0) 1256 894711.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry.

Mezavant

Irlandia, Malta i Wielka Brytania

Mezavant XL

Francja

Mezavant L.P

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20/12/2013

Mezavant

Charakterystyka Mezavant

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mezavant 1200 mg tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu.

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1200 mg mesalazyny (Mesalazinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa o przedłużonym uwalnianiu.

Czerwono - brązowa, elipsoidalna, powlekana tabletka, z wytłoczonym po jednej stronie symbolem S476.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzyskanie klinicznej i endoskopowej remisji u pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

Podtrzymanie remisji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Mezavant jest przeznaczony do podawania doustnego, raz na dobę. Tabletek nie wolno rozkruszać ani żuć. Tabletki powinny być przyjmowane z jedzeniem.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku (>65 roku życia)

W celu uzyskania remisji: 2,4 g do 4,8 g (dwie do czterech tabletek) powinno być przyjmowane raz na dobę. Największa dawka, 4,8 g na dobę, zalecana jest u pacjentów niereagujących na niższe dawki mesalazyny. Przy stosowaniu największej dawki (4,8 g na dobę) wyniki leczenia powinny zostać ocenione po 8 tygodniach.

W celu podtrzymania remisji: 2,4 g (dwie tabletki) powinno być przyjmowane raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Mezavant nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Nie przeprowadzono swoistych badań leku Mezavant u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Stwierdzona w wywiadzie nadwrażliwość na salicylany (w tym mesalazynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Mezavant.

Ciężka niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR <30 ml/min/1,73 m2) i (lub) ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, włączając nefropatię z minimalnymi zmianami, ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek oraz niewydolność nerek, w związku z przyjmowaniem preparatów zawierających mesalazynę i proleki mesalazyny. Mezavant u pacjentów z potwierdzoną niewydolnością nerek o przebiegu łagodnym do umiarkowanego powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności. Zaleca się, aby u wszystkich pacjentów przeprowadzić badanie czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia oraz przynajmniej dwa razy w roku podczas trwania leczenia.

Pacjenci z przewlekłym zaburzeniem czynności płuc, szczególnie z astmą, są narażeni na wystąpienie reakcji nadwrażliwości i powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Po leczeniu mesalazyną w rzadkich przypadkach zgłaszano poważne nieprawidłowości w składzie krwi (dyskrazję). Jeżeli u pacjenta pojawią się niewyjaśnione krwawienia, siniaczenie, plamica, anemia, gorączka lub ból gardła, należy przeprowadzić badania hematologiczne. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia dyskrazji leczenie powinno zostać przerwane (patrz punkt 4.5 i 4.8).

W rzadkich przypadkach zgłaszane były reakcje nadwrażliwości ze strony serca (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia ) wywołane przez mesalazynę przy stosowaniu leku Mezavant i innych produktów zawierających mesalazynę. Należy zachować ostrożność przepisując ten lek pacjentom w stanie predysponującym do rozwoju zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia. Jeżeli występuje podejrzenie reakcji nadwrażliwości tego typu, nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia produktów zawierających mesalazynę.

Mesalazyna została powiązana z występowaniem ostrego zespołu nietolerancji, który może być trudny do odróżnienia od zaostrzenia zapalnej choroby jelita. Pomimo, że dokładna częstość nie została określona, zespół ten występował u 3% pacjentów w badaniach klinicznych dotyczących mesalazyny lub sulfasalazyny. Objawy obejmują: skurczowy, ostry ból brzucha i krwawą biegunkę, czasem gorączkę, ból głowy i wysypkę. Jeżeli występuje podejrzenie ostrego zespołu nietolerancji, konieczne jest natychmiastowe odstawienie produktów zawierających mesalazynę. Produktów tych nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia.

Zgłaszano podwyższone stężenia enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących preparaty zawierające mesalazynę. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku Mezavant pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów uczulonych na sulfasalazynę w związku z potencjalnym ryzykiem reakcji nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy sulfasalazyną i mesalazyną.

Organiczna lub czynnościowa niedrożność górnego odcinka układu pokarmowego może opóźnić rozpoczęcie działanie leku.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Stosowanie mesalazyny może prowadzić do fałszywie podwyższonych wyników testów podczas pomiarów normetanefryny w moczu za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną, w związku z podobieństwem chromatogramów normetanefryny i głównego metabolitu mesalazyny, kwasu N-acetylaminosalicylowego (N-Ac-5-ASA). Należy brać pod uwagę użycie alternatywnego testu selektywnego do badania stężenia normaetanefryny.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeprowadzono badania interakcji produktu Mezavant z innymi produktami leczniczymi u dorosłych zdrowych osób w celu zbadania wpływu produktu Mezavant na farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania trzech powszechnie stosowanych antybiotyków. Nie występowały klinicznie istotne interakcje produktu Mezavant z amoksycyliną, metronidazolem i sulfametoksazolem.

Jednakże zgłaszano następujące interakcje w przypadku stosowania produktów zawierających mesalazynę.

•    Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu mesalazyny i substancji o znanym potencjale nefrotoksycznym, włączając w to niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i azatioprynę, ponieważ może zwiększać to ryzyko występowania reakcji niepożądanych ze strony nerek.

•    Mesalazyna hamuje metylotransferazę tiopurynową. U pacjentów przyjmujących azatioprynę lub 6-merkaptopurynę, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu mesalazyny, ponieważ może to zwiększyć potencjalne ryzyko wystąpienia dyskrazji krwi (patrz punkty 4.4 i 4.8).

•    Podawanie z antykoagulantami należącymi do grupy kumaryn np. warfaryną, może skutkować zmniejszeniem aktywności antykoagulacyjnej. Należy ściśle monitorować czas protrombinowy, jeżeli konieczne jest ich jednoczesne stosowanie.

Zaleca się podawanie leku Mezavant z jedzeniem (patrz punkty 4.2 i 5.2).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ograniczone doświadczenie stosowania mesalazyny u kobiet w okresie ciąży nie wskazują na podwyższone ryzyko występowania wad wrodzonych spowodowanych stosowaniem leku. Mesalazyna przenika przez barierę łożyska, ale osiąga znacznie niższe stężenie u płodu, niż uzyskiwane w trakcie leczenia u dorosłych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu mesalazyny na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy/płodowy, poród lub rozwój poporodowy. Mesalazyna może być stosowana w okresie ciąży wyłącznie, jeżeli jest to konieczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania wysokich dawek mesalazyny.

Karmienie piersią

Mesalazyna przenika do mleka ludzkiego w niskich stężeniach. Acetylowana forma mesalazyny przenika do mleka ludzkiego w wyższym stężeniu. Należy zachować ostrożność stosując mesalazynę podczas karmienia piersią i podawać ją tylko, jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem. Sporadycznie zgłaszano występowanie ostrej biegunki u dzieci karmionych piersią.

Płodność

Dane dotyczące stosowania mesalazyny nie wskazują na trwały wpływ na płodność u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono odpowiednich badań, ale uważa się, że lek Mezavant wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych w zbiorczej analizie bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Mezavant na podstawie wyników uzyskanych w badaniach klinicznych, obejmujących 3611 pacjentów, należało zapalenie jelita grubego (w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego) 5,8%, ból brzucha 4,9%, ból głowy 4,5%, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby 2,1%, biegunka 2,0% i nudności 1,9%.

Działania niepożądane zostały podane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (patrz tabela poniżej). W obrębie każdej grupy działania niepożądane są wymienione zgodnie z częstością występowania przy zastosowaniu następujących kategorii: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane związane z leczeniem produktem leczniczym Mezavant

Klasyfikacja układów i narządów

Kategoria częstości

Działanie niepożądane produktu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Trombocytopenia*

Rzadko

Agranulocytoza*

Nieznana

Niedokrwistość aplastyczna*, leukopenia*, neutropenia*, pancytopenia*

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Obrzęk twarzy

Nieznana

Nadwrażliwość*, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (zespół DRESS, ang. Drug Rash With Eosinophilia and Systemic Symptoms)

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy*

Niezbyt często

Zawroty głowy, senność, drżenie

Nieznana

Neuropatia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ból uszu

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia

Nie znana

Zapalenie mięśnia sercowego*, zapalenie osierdzia*

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Ból gardła i krtani*

Nieznana

Alergiczne zapalenie płuc (w tym śródmiąższowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynochłonne zapalenie płuc)

Skurcz oskrzeli


Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Wzdęcia brzucha, ból brzucha*, zapalenie jelita grubego, biegunka*, niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, nudności

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, polip odbytnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Nieprawidłowy wynik prób wątrobowych* (np. AlAT; AspAT, Bilirubina)

Nie znana

Zapalenie wątroby, kamica żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd, wysypka skórna*

Niezbyt często

Trądzik, łysienie, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból stawów, ból pleców

Niezbyt często

Ból mięśni

Nie znana

Zespół objawów podobnych do tocznia rumieniowatego układowego

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Niewydolność nerek*

Nie znana

Śródmiąższowe zapalenie nerek*, zespół nerczycowy*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Astenia, zmęczenie, gorączka*

*patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Mezavant jest aminosalicylanem. Objawy toksyczności salicylanów obejmują: szum uszny, zawroty głowy, bóle głowy, dezorientację, senność, obrzęk płuc, odwodnienie w wyniku pocenia się, biegunki i wymioty, hipoglikemię, hiperwentylację, zaburzenia równowagi elektrolitowej i pH krwi oraz hipertermię.

Konwencjonalne leczenie toksyczności salicylanów może przynieść korzystne efekty w przypadkach ostrego przedawkowania. Hipoglikemia, zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej powinny zostać wyrównane przez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Należy utrzymać właściwą czynność nerek.

5    WŁACIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kwas aminosalicylowy i podobne substancje.

Kod ATC: A07E C02

Mechanizm działania

Mesalazyna jest aminosalicylanem. Mechanizm działania mesalazyny nie jest w pełni poznany, ale wydaje się ona mieć miejscowe działanie przeciwzapalne na komórki nabłonka okrężnicy. Produkcja metabolitów kwasu arachidonowego przez błonę śluzową, zarówno na drodze cyklooksygenazy, jak i lipooksygenazy, jest zwiększona u pacjentów z chroniczną choroba zapalną jelita i możliwe jest, że mesalazyna łagodzi stan zapalny poprzez blokowanie cyklooksygenazy i hamowanie produkcji prostaglandyny w okrężnicy. Mesalazyna ma możliwość hamowania aktywności czynnika jądrowego kappa B (NFkB), a w konsekwencji produkcji kluczowych prozapalnych cytokin. W ostatnim czasie wysunięto hipotezę, że zaburzenie czynności receptorów jądrowych PPAR-y (forma y receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów) może mieć związek z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Agoniści receptora PPAR-y wykazują się skutecznością we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a zebrane dowody wskazują, że w mechanizmie działania mesalazyny mogą pośredniczyć receptory PPAR-y.

Działanie farmakodynamiczne

Tabletka leku Mezavant zawiera rdzeń z mesalazyny (kwasu 5-aminosalicylowego)

1,2 g w systemie MMX (multi-matrix system). Układ ten jest pokryty kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:1) i kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:2), które zostały tak zaprojektowane, aby opóźniać uwalnianie mesalazyny do momentu ekspozycji na pH ok 7.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Mezavant był badany w dwóch jednakowo zaprojektowanych badaniach fazy 3, kontrolowanych z wykorzystaniem placebo (SPD476-301 i SPD476-302) u 623 losowo wybranych pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelitem grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego. Mezavant w dawce 2,4 g/dobę i 4,8 g/dobę podawany z jedzeniem wykazuje statystycznie większą skuteczność niż placebo, mierzoną liczbą pacjentów, u których doszło do remisji objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego po 8 tygodniach leczenia. Używając Wskaźnika Aktywności Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (UC-DAI), remisja została zdefiniowana, jako wynik <1, z wynikiem równym 0 dla krwawienia z odbytnicy, częstotliwości oddawania stolca i przynajmniej jednopunktowym obniżeniem wyniku sigmoidoskopii w stosunku do wyniku wyjściowego. W badaniu SPD476-302 zastosowano komparator, mesalazynę o zmodyfikowanym uwalnianiu zależnym od pH 7, w dawce 2,4 g na dobę (0,8 g, 3 razy na dobę), jako wewnętrzną grupę porównawczą. Analizując główną zmienną remisji, uzyskano następujące wyniki:

Badanie SPD476-301 (n=262#)

Placebo

Lek Mezavant 2,4 g na dobę w dwóch

podzielonych

dawkach

Lek Mezavant 4,8 g na dobę, raz na dobę

0/

%

pacjentów w remisji

12,9

34,1*

29,2*

Badanie SPD476-302 (n=341

#)

Placebo

Lek Mezavant 2,4 g na dobę, raz na dobę

Lek Mezavant 4,8 g na dobę, raz na dobę

Mesalazyna o zmodyfikowany m uwalnianiu zależnym od pH 7, w dawce 2,4 g na dobę, w trzech

podzielonych

dawkach

0/

%

pacjentów w remisji

22,1

40,5*

41,2*

32,6NS

#W oparciu o grupę z zamiarem leczenia (ang. ITT od intent-to-treat); * Statystyczna różnica w stosunku do placebo (p<0,025); NSNieistotne (p>0,05)

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mechanizm działania mesalazyny (5-ASA) nie został w pełni poznany, ale wydaje się mieć charakter miejscowy, dlatego też kliniczna skuteczność leku Mezavant nie koreluje z profilem farmakokinetycznym. Główny szlak klirensu mesalazyny przebiega poprzez metabolizm do kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego (Ac-5-ASA), który jest farmakologicznie nieaktywny.

Wchłanianie:

Badania gamma-scyntygraficzne wykazały, że pojedyncza dawka 1,2 g leku Mezavant przechodzi szybko, w postaci niezmienionej, przez górny odcinek układu pokarmowego u zdrowych ochotników będących na czczo. Obrazy scyntygraficzne pokazały drogę znakowanego radioaktywnie znacznika przez okrężnicę, wskazując, że mesalazyna rozprzestrzeniła się w tym regionie układu trawiennego. Całkowity rozpad leku Mezavant i całkowite usunięcie mesalazyny nastąpiło po około 17,4 godziny.

Całkowite wchłanianie mesalazyny z leku Mezavant w dawce 2,4 g lub 4,8 g, podawanego raz na dobę przez 14 dni zdrowym ochotnikom, wynosiło około 21-22% podanej dawki.

W badaniu z zastosowaniem pojedynczej dawki, lek Mezavant w dawkach 1,2 g,

2,4 g i 4,8 g był podawany zdrowym ochotnikom na czczo. Stężenie mesalazyny w osoczu było wykrywalne po 2 godzinach (mediana) i osiągało maksimum po 9 - 12 godzinach (mediana), zależnie od badanej dawki. Parametry farmakokinetyczne są bardzo zróżnicowane pomiędzy badanymi. Ogólnoustrojowa ekspozycja na mesalazynę, rozpatrywana w kategoriach pola pod krzywą (AUC) zależności stężenia w osoczu od czasu, była proporcjonalna do dawki i wynosiła pomiędzy 1,2 g i 4,8 g. Maksymalne stężenie mesalazyny w osoczu (Cmax) wzrastało w przybliżeniu proporcjonalnie do dawki, przy dawkach pomiędzy 1,2 g i 2,4 g i w mniejszym stopniu niż proporcjonalny dla dawek pomiędzy 2,4 g i 4,8 g leku Mezavant. Wielkość dawki była normalizowana na wartość dla 4,8 g, reprezentującą średnio 74% wartości dla 2,4 g, w oparciu o średnie geometryczne.

W badaniach farmakokinetycznych po podaniu jednorazowym i wielokrotnym podawano 56 zdrowym ochotnikom lek Mezavant w dawkach 2,4 g i 4,8 g, ze zwykle spożywanym posiłkiem. Obecność mesalazyny w osoczu była wykrywana po 4 godzinach, osiągając maksymalne stężenie przed upływem 8 godzin od podania pojedynczej dawki. W stanie stacjonarnym (osiąganym zwykle po 2 dniach podawania), akumulacja 5-ASA, odpowiednio dla dawek 2,4 g i 4,8 g ,była 1,1- do 1,4- krotnie większa niż oczekiwana na podstawie farmakokinetyki pojedynczej dawki.

Podanie pojedynczej dawki leku Mezavant w ilości 4,8 g z wysokotłuszczowym posiłkiem skutkowało dalszym opóźnieniem wchłaniania. Stężenia mesalazyny w osoczu były wykrywalne po około 4 godzinach od podania dawki. Jednakże, wysokotłuszczowe posiłki wpływały na podwyższone narażenie ogólnoustrojowe na mesalazynę (średnie Cmax o 91%; średnia wartość AUC o 16%) w porównaniu do wyników uzyskanych na czczo. Mezavant był podawany z jedzeniem podczas badań klinicznych 3 fazy.

W badaniach farmakokinetycznych po podaniu jednorazowym, podano 71 zdrowym ochotnikom płci męskiej i żeńskiej (28 młodym (18-35 lat); 28 w podeszłym wieku (65-75 lat) i 15 w podeszłym wieku (>75 lat)) na czczo dawkę 4,8 g leku. Stwierdzono, że im badany był starszy, tym większe ogólnoustrojowe narażenie (do około 2 razy w odniesieniu do AUC0-t, AUC0-OT i Cmax) na mesalazynę i jej metabolit - kwas N-acetylo-5-aminosalicylowy, ale wiek pacjenta nie wpływał na odsetek wchłoniętej mesalazyny. Im badany był starszy, tym wolniejsza eliminacja mesalazyny z organizmu, przy czym obserwowano duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi. Ogólnoustrojowa ekspozycja u poszczególnych badanych była odwrotnie skorelowana z czynnością nerek, którą oceniano na podstawie szacunkowego klirensu kreatyniny.

Dystrybucja:

Po podaniu dawki leku Mezavant, profil dystrybucji mesalazyny jest przypuszczalnie taki sam jak w przypadku innych produktów zawierających mesalazynę. Mesalazyna ma stosunkowo niski poziom dystrybucji, około 18 l, potwierdzając minimalną penetrację pozanaczyniową leku dostępnego ogólnoustrojowo. 43% mesalazyny i 78 -83% N-acetylo-5-aminosalicylanu wiąże się z białkami osocza, jeżeli stężenie w osoczu in vitro wynosi odpowiednio do 2.5 pg/ml i do 10 pg/ml.

Biotransformacja:

Jedynym głównym metabolitem mesalazyny jest kwas N-acetylo-5-aminosalicylowy, który jest farmakologicznie nieaktywny. Jego tworzenie jest związane z aktywnością N-acetylotransferazy-1 (NAT-1) w wątrobie i w cytozolu komórek nabłonka jelita.

Wydalanie:

Wydalanie wchłoniętej mesalazyny zachodzi głównie przez nerki, po zmetabolizowaniu do kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego (acetylacji). Jednakże macierzysty lek jest również w ograniczonym stopniu wydalany z moczem. Przy wchłonięciu dawki rzędu 21 - 22%, w stanie stabilnym po 24 godzinach mniej niż 8% zostało wydalone w niezmienionej formie w moczu, w porównaniu z większym niż 13% wydalaniu dla kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego. Obserwowany, średni okres półtrwania mesalazyny i jej głównego metabolitu po podaniu 2,4 g i 4,8 g leku Mezavant, wynosił średnio: 7 - 9 godzin i 8 - 12 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, którzy przyjmują lek Mezavant. Ekspozycja ogólnoustrojowa na mesalazynę wzrastała do dwóch razy u badanych osób w podeszłym wieku (>65 roku życia, z przeciętnym klirensem kreatyninowym wynoszącym 68 - 76 ml/min) w stosunku do młodszych badanych dorosłych (18 - 35 roku życia, przeciętny klirens kreatyninowy 124 ml/min), po podaniu pojedynczej dawki 4,8 g leku Mezavant.

Zaburzenia, czynności nerek

Ekspozycja ogólnoustrojowa u poszczególnych badanych była odwrotnie skorelowana z czynnością nerek, ocenianą na podstawie szacowanego klirensu kreatyninowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

W praktyce klinicznej należy rozważyć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo stosowania leku Mezavant w populacji pacjentów w podeszłym wieku. Ponadto, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, w związku ze zmniejszeniem współczynnika eliminacji i zwiększeniem ogólnoustrojowego stężenia mesalazyny, istnieje ryzyko nefrotoksycznych reakcji niepożądanych (patrz punkt 4.4).

W innych badaniach klinicznych leku Mezavant, wartość AUC dla mesalazyny w osoczu była dwukrotnie wyższa u kobiet niż u mężczyzn.

W oparciu o ograniczone dane farmakokinetyczne, farmakokinetyka 5-ASA i Ac-5-ASA jest porównywalna pomiędzy badanymi rasy kaukaskiej i badanymi pochodzenia latynoskiego.

Nie prowadzono badań farmakokinetycznych u osób w podeszłym wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Karmeloza sodowa

Wosk Carnauba

Kwas stearynowy

Krzemionka koloidalna uwodniona

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Talk

Magnezu stearynian

Otoczka:

Talk

kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:1) kopolimer kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu (1:2)

Trietylu cytrynian Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek, czerwony (E172)

Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane w blistry wykonane z Poliamidu/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 60 lub 120 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham

Basingstoke

Hampshire

RG24 8EP

Wielka Brytania

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18801

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 października 2011

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 20/12/2013

Mezavant