Imeds.pl

Mikanisal 20 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona dpo opakowania: informacja dla pacjenta

Mikanisal, 20 mg/g, szampon leczniczy

Ketoconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szampon leczniczy Mikanisal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szamponu leczniczego Mikanisal

3.    Jak stosować szampon leczniczy Mikanisal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szampon leczniczy Mikanisal

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Mikanisal i w jakim celu się go stosuje

Lek Mikanisal to szampon leczniczy do stosowania na skórę o działaniu przeciwgrzybiczym. Substancją czynną leku jest ketokonazol. Lek zastosowany na skórę, przenika do organizmu w znikomych ilościach.

Wskazania

Łojotokowe zapalenie owłosionej skóry głowy. Łupież owłosionej skóry głowy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szamponu leczniczego Mikanisal

Kiedy nie stosować szamponu leczniczego Mikanisal

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ketokonazol lub którykolwiek

z pozostałych składników szamponu leczniczego (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać kontaktu szamponu leczniczego z oczami. Jeśli jednak to nastąpi, należy niezwłocznie przemyć oczy wodą.

W przypadku uprzedniego długotrwałego miejscowego leczenia kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania, lekarz zaleci stopniowe (w ciągu 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami. Na zbyt szybkie odstawienie kortykosteroidów skóra może zareagować zaczerwienieniem i swędzeniem. Mikanisal można stosować dopiero po upływie 2. tygodni od zakończenia miejscowego leczenia kortykosteroidami. Wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzem.

Łupieżowi i łojotokowemu zapaleniu owłosionej skóry głowy, w leczeniu których stosuje się szampon leczniczy Mikanisal, często towarzyszy wypadanie włosów, co również rzadko może mieć miejsce podczas stosowania szamponu leczniczego Mikanisal.

Inne leki i Mikanisal

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdyplanuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Mikanisal może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest istotny.

Lek Mikanisal zawiera barwnik azorubinę.

Azorubina (E 122) może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować szampon leczniczy Mikanisal

Szampon leczniczy Mikanisal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Dorośli

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, w leczeniu łojotokowego zapalenia owłosionej skóry głowy i łupieżu owłosionej skóry głowy, należy stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktycznie należy stosować jeden raz w tygodniu lub jeden raz co drugi tydzień.

Owłosioną skóry głowy należy umyć 5 ml do 6 ml (1 łyżeczka) szamponu leczniczego rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Rozcieńczony szampon leczniczy wcierać dokładnie w skórę głowy

1    włosy, następnie pozostawić na 3 do 5 minut, a następnie spłukać.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci, gdyż doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.

Jeżeli działanie szamponu leczniczego Mikanisal jest zbyt mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szamponu leczniczego Mikanisal

Stosowanie miejscowe szamponu leczniczego Mikanisal zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania nie grozi przedawkowaniem.W razie przypadkowego spożycia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć przedostania się szamponu do dróg oddechowych, nie należy wywoływać wymiotów, nie powinno też być wykonywane płukanie żołądka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) może wystąpić miejscowe podrażnienie, uczucie swędzenia i pieczenia, przesuszenie lub przetłuszczenie włosów.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) obserwowano zmianę koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenia chemiczne i siwienie włosów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać szampon leczniczy Mikanisal

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należyprzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego szamponu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera szampon leczniczy Mikanisal

-    Substancją czynną jest ketokonazol.

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

-    Pozostałe składniki leku to:

sodu eteru laurylowego siarczan, disodu eter laurylosulfobursztynowy, dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego (Cocoamide DEA), zhydrolizowanego kolagenu hydroksypropylu - laurylodimetyloamoniowy chlorek, makrogolu 120 metyloglukozy dioleinian, sodu chlorek, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, imidomocznik, azorubina (Acid Red 2C) E 122, woda oczyszczona.

Jak wygląda szampon leczniczy Mikanisal i co zawiera opakowanie

Mikanisal, szampon leczniczy jest płynem.

Opakowania:

Biała butelka plastikowa z HDPE zawierająca 60 g lub 100 g szamponu leczniczego, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Wytwórca

Tallinna Farmaatsiatehase AS Tondi 33, 11316 Tallinn, Estonia Tel.: +372 612 0201 Fax: +372 612 0330

W celu uzyskania dalszych informacji o leku należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. AS GRINDEKS

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Data ostatniej aktualizacji ulotki: