+ iMeds.pl

Minoxidil lavineli 50 mg/mlUlotka Minoxidil lavineli

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Minoxidil Lavineli, 50 mg/mL, roztwór na skórę

Minoxidilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Minoxidil Lavineli i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minoxidil Lavineli

3.    Jak stosować Minoxidil Lavineli

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Minoxidil Lavineli

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Minoxidil Lavineli i w jakim celu się go stosuje

Lek Minoxidil Lavineli zawiera minoksydyl w stężeniu 50 mg w 1ml.

Minoxidil Lavineli jest lekiem w postaci płynu przeznaczonego do bezpośredniego stosowania na skórę głowy. Stosowany jest w leczeniu utraty włosów, a nie jako lek zapewniający wyleczenie. Minoksydyl jest lekiem rozszerzającym obwodowe naczynia krwionośne, którego dokładny mechanizm działania powodujący odrastanie włosów jest nieznany.

Minoxidil Lavineli jest wskazany do stosowania u dorosłych w wieku od 18 do 65 lat ze stopniowym osłabianiem lub utratą włosów na czubku głowy. Osłabienie lub utrata włosów jest to powolny proces, który może stać się widoczny po kilku latach stopniowej utraty.

Minoxidil Lavineli jest szczególnie wskazany u mężczyzn z utratą włosów lub osłabieniem włosów na czubku głowy oraz u kobiet z ogólnym osłabieniem włosów.

Jeśli po upływie 4 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub wystąpiło pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minoxidil Lavineli Kiedy nie stosować leku Minoxidil Lavineli:

- jeśli pacjent ma uczulenie na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Produkt Minoxidil Lavineli nie jest wskazany do stosowania w przypadkach łysienia plackowatego (nagła lub niewyjaśniona utrata włosów) lub łysienia bliznowatego (charakteryzującego się gojeniem w postaci owrzodzeń lub tkanki bliznowatej). Ponadto leku Minoxidil Lavineli nie należy stosować, jeżeli utrata włosów związana jest z ciążą, porodem lub ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry głowy z powodu stanu zapalnego lub innych chorób.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ponieważ łysienie może być też objawem ciężkiej choroby jajników, przysadki mózgowej lub nadnerczy, kobiety powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Minoxidil Lavineli, jeżeli mają którykolwiek z następujących objawów: szybkie zwiększenie masy ciała, zwłaszcza tułowia i twarzy z pominięciem kończyn (otyłość brzuszna); owłosienie na twarzy przypominające występujące u mężczyzn (hirsutyzm); zaburzenia miesiączkowania; nadciśnienie; osłabienie mięśni; bóle pleców; osteoporoza; rozstępy skórne; trądzik.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Minoxidil Lavineli należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy rozpoczynać stosowania leku Minoxidil Lavineli, jeżeli utrata włosów jest nagła lub niewyjaśniona, lub jeżeli nastąpiła po chorobie lub leczeniu. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących utraty włosów, należy zwrócić się do lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Minoxidil Lavineli.

Pacjenci stosujący leczenie lekiem Minoxidil Lavineli powinni najpierw przejść badanie lekarskie. Lekarz powinien ocenić, czy pacjent ma prawidłową skórę głowy.

Jeżeli pacjent ma lub miał kiedykolwiek chorobę serca lub naczyń, w tym nieregularną pracę serca, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Minoxidil Lavineli.

Nie należy stosować leku Minoxidil Lavineli, jeżeli obszar dotknięty utratą włosów jest zaczerwieniony i objęty stanem zapalnym, podrażniony lub bolesny, jak na przykład w przypadku silnego oparzenia słonecznego lub łojotokowego zapalenia skóry. Nie należy także nakładać leku Minoxidil Lavineli na inne części ciała ani jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

W razie wystąpienia nietypowych objawów po zastosowaniu leku Minoxidil Lavineli, należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Szczególnie istotne jest przerwanie stosowania leku w przypadku przyspieszonej pracy serca (kołatanie serca), obrzęku dłoni i stóp, nagłego zwiększenia masy ciała bez wyraźniej przyczyny, bólu w klatce piersiowej, osłabienia i (lub) zawrotów głowy. Należy także przerwać stosowanie leku w razie zaczerwienienia lub podrażnienia skóry głowy. U pacjentów z chorobą serca może dojść do pogorszenia stanu podczas stosowania leku Minoxidil Lavineli.

Nie połykać.

Nie wdychać.

Minoxidil Lavineli zawiera w swoim składzie alkohol, który może spowodować uczucie pieczenia i podrażnienie oczu. W razie przypadkowego kontaktu z wrażliwymi powierzchniami (oko, otarcia skóry, błony śluzowe), należy zmyć obszar kontaktu obficie zimną wodą z kranu.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjent:

*    ma chorobę serca;

*    miał w przeszłości reakcje alergiczne;

*    przyjmuje inne leki.

Dzieci i młodzież

Minoxidil Lavineli nie powinien być stosowany przez pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Minoxidil Lavineli a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Minoxidil Lavineli nie powinien wywierać żadnego wpływu na zdolność pacjenta do prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn.

Minoxidil Lavineli zawiera glikol propylenowy.

Może on powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować Minoxidil Lavineli

Minoxidil Lavineli służy do leczenia, ale nie zapewnia wyleczenia. Ważne jest, aby nie przerywać regularnego stosowania leku w zalecanej dawce przepisanej przez lekarza dla danego stanu chorobowego, aby utrzymać lub poprawić uzyskane efekty.

Należy nakładać jedną dawkę leku Minoxidil Lavineli (1 ml) bezpośrednio na obszar skóry głowy, na którym dochodzi do utraty włosów DWA RAZY NA DOBĘ, na przykład rano i wieczorem (lub wg innego porównywalnego schematu). Należy rozprowadzić dawkę na całym tym obszarze, wcierając roztwór koniuszkami palców. Każda butelka leku Minoxidil Lavineli zawiera ilość wystarczającą na 30 dni stosowania. Lek ten nie powinien być stosowany przez pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

W badaniach klinicznych wykazano, że reakcja na leczenie jest dość zmienna, a efekty nie są natychmiastowe. Zazwyczaj wzrost nowych włosów jest stopniowy i konieczne jest ciągłe stosowanie leku dwa razy na dobę, przez co najmniej 4 miesiące, aby stał się on zauważalny.

Ponieważ działanie leku Minoxidil Lavineli rozpoczyna się od cebulek włosowych, około 2-6 tygodni od rozpoczęcia leczenie może wystąpić przejściowe przyspieszenie tempa utraty włosów.

Jeżeli w momencie rozpoczynania leczenia lekiem Minoxidil Lavineli pacjent ma niewiele włosów i zareaguje na leczenie, nowo rosnące włosy będą miękkie i delikatne, i początkowo trudne do zauważenia. W miarę kontynuacji leczenia nowe włosy nabiorą koloru i struktury podobnej do pozostałych włosów pacjenta. Jeżeli w momencie rozpoczynania leczenia utrata włosów nie jest bardzo wyraźna, nowo rosnące włosy będą mieć kolor i strukturę podobną do pozostałych włosów.

Zastosowanie niewłaściwego leku lub nieodpowiedniej dawki leku może być szkodliwe. W związku tym nigdy nie należy stosować tego leku do leczenia innych chorób ani innych pacjentów.

Nie ma potrzeby zmiany standardowo stosowanej pielęgnacji włosów w okresie stosowania leku Minoxidil Lavineli. Jednakże należy najpierw zastosować Minoxidil Lavineli, odczekać do wyschnięcia włosów, a następnie nakładać na włosy stosowane pianki, odżywki, żele i inne produkty (np. szampon koloryzujący, trwałe farby do włosów). Jeżeli pacjent pływa lub moczy włosy z innych powodów, optymalnie jest stosować lek Minoxidil Lavineli na suchą skórę głowy po pływaniu lub odczekać dwie godziny po nałożeniu leku. Należy pozwolić, aby lek Minoxidil Lavineli działał na skórę głowy przez co najmniej dwie godziny.

Jak nakładać Minoxidil Lavineli

Minoxidil Lavineli przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.

Nakładać jedną dawkę (1 ml) na obszar dotknięty utratą włosów dwa razy na dobę. Nie należy nakładać dawki większej od zalecanej. Nie nakładać leku na obszary inne niż skóra głowy. Jeżeli pacjent myje głowę przed zastosowaniem leku Minoxidil Lavineli, należy stosować w tym celu delikatny i skutecznyszampon.

Każdy dozownik przewidziany jest do podawania jednej dawki (1 ml) leku Minoxidil Lavineli. Wetrzeć podaną objętość leku w cały obszar dotknięty utratą włosów. Po każdym nałożeniu leku użyciu umyć ręce.

Instrukcja stosowania

Instrukcja użycia zależy od typu stosowanego dozownika.

A.    Dozownik z dyszą do nakładania roztworu na większe obszary skóry głowy.

B.    Dozownik z aplikatorem do nakładania roztworu na małe obszary skóry głowy lub obszary pokryte włosami.

Aby uniknąć utraty zawartości z powodu zmiany dozowników, należy zachować wybrany dozownik w butelce aż do jej opróżnienia.

A.    Dozownik z dyszą

Zalecany jest przy stosowaniu na duże obszary skóry głowy.

1)    Zdjąć zaślepkę z butelki.

2)    Skierować dyszę w kierunku obszaru pozbawionego włosów, nacisnąć raz i rozprowadzić roztwór po całym obszarze koniuszkami palców. Powtórzyć tę procedurę sześć razy aż do podania wymaganej dawki 1 ml (tzn. łącznie 7 rozpyleń). Unikać wdychania roztworu podczas nakładania.

3)    Po użyciu zamknąć butelkę zaślepką, aby uniknąć odparowania alkoholu.

B.    Dozownik z aplikatorem

Zalecany jest przy stosowaniu na małe lub owłosione obszary skóry głowy.

1)    Zdjąć zaślepkę z butelki.

2)    Pociągnąć górną część dozownika zdejmując ją. Nałożyć aplikator na dozownik i docisnąć do końca.

3)    Skierować aplikator w kierunku obszaru pozbawionego włosów, nacisnąć raz i rozprowadzić roztwór po całym obszarze koniuszkami palców. Powtórzyć tę procedurę sześć razy aż do podania wymaganej dawki 1 ml (tzn. łącznie 7 rozpyleń). Unikać wdychania roztworu podczas nakładania.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Minoxidil Lavineli

Nie przyjmować leku Minoxidil Lavineli doustnie. W razie przypadkowego spożycia, skonsultować się z lekarzem lub ośrodkiem informacji toksykologicznej.

Przypadkowe spożycie może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych objawów związanych z rozszerzającym naczynia działaniem minoksydylu.

Możliwe objawy i oznaki przedawkowania minoksydylu to przede wszystkim objawy ze strony układu krążenia związane z zatrzymanie płynów w organizmie i częstoskurczem. W przypadku zatrzymania płynów można zastosować odpowiednie leczenie moczopędne. Częstoskurcz można opanować stosując odpowiedni beta-adrenolityk. Objawowe niedociśnienie należy leczyć przez dożylne podawanie roztworów elektrolitów. Należy unikać leków sympatykomimetycznych, takich jak adrenalina i noradrenalina, bowiem środki takie mogą wywołać nadmierne działanie pobudzające serce.

W razie wystąpienia innych, nieopisanych w niniejszej ulotce działań leku Minoxidil Lavineli, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W badaniach klinicznych określono dokładną dawkę leku Minoxidil Lavineli, jaką należy stosować, aby osiągnąć zadowalające efekty. Nie zaleca się stosowania leku w dawce większej od zalecanej (1 ml) ani częściej niż dwa razy na dobę. Większa częstość podawania nie spowoduje zwiększenia tempa wzrostu ani ilości nowych włosów, natomiast może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania leku Minoxidil Lavineli

W razie pominięcia jednej lub dwóch dawek leku Minoxidil Lavineli należy powrócić do normlanego schematu stosowania dwa razy na dobę. Nie należy stosować zwiększonej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętych dawek.

Przerwanie stosowania leku Minoxidil Lavineli

Utrzymanie wzrostu włosów wymaga nieprzerwanego stosowania leku Minoxidil Lavineli w zalecanej dawce. Około trzy do czterech miesięcy po zaprzestaniu stosowania leku Minoxidil Lavineli wzrost nowych włosów zostanie zatrzymany i proces powróci do normalnego stanu, takiego, jaki występował przed rozpoczęciem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane wymienione są w kolejności malejącej częstości występowania.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy

Często (mogą występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

•    Depresja

•    Duszność (skrócony oddech)

•    Świąd, nadmierny wzrost włosów, wysypka, wysypka trądzikopodobna, zapalenie skóry, stany zapalne skóry

•    Ból mięśniowo-szkieletowy

•    Obrzęki obwodowe

•    Ból

Niezbyt często (mogą występować u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

•    Suchość skóry, łuszczenie skóry, przej ściowa utrata włosów, zmiana struktury włosów, zmiana koloru włosów

•    Podrażnienie w miejscu stosowania

Rzadko (mogą występować u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):

•    Kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, ból w klatce piersiowej

•    Rumień w miejscu podania

Bardzo rzadko (mogą występować u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów):

•    Niedociśnienie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Minoxidil Lavineli

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt łatwopalny. Chronić przed ciepłem. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Minoxidil Lavineli

-    Substancj ą czynną leku jest minoksydyl.

-    Pozostałe składniki to glikol propylenowy, etanol oraz woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Minoxidil Lavineli i co zawiera opakowanie

Minoxidil Lavineli jest to przezroczysty i bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór o zapachu alkoholu dostępny w następującym opakowaniu:

Butelka z HDPE z pompką/aplikatorem zawierająca 60 ml roztworu.

Wielkość opakowania:

1 x 60 ml z 1 odłączanym dozownikiem z dyszą i 1 odłączanym dozownikiem z aplikatorem rurkowym.

3 x 60 ml z 3 odłączanymi dozownikami z dyszą i 2 odłączanymi dozownikami z aplikatorem rurkowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Lavineli Farmaceutica, Lda.

Rua Torcato José Clavine n°9, 1°Dto

2800-710 Almada

Portugalia

Wytwórca

Laboratoires OPODEX Industrie 34-46 avenue Marc Sangnier 92390 Villeneuve La Garenne Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr    Minoxidil Lavineli 5%, Ssppaxixó Sráknpa

Grecja    Minoxidil Lavineli 5%, Ssppaxixó Sráknpa

Hiszpania

Malta

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Republika Słowacka

Rumunia

Włochy

Minoxidil Biorga 50 mg/ml, solución cutánea Minoxidil Lavineli 5%, tahlita likwida ghall-gilda Minoxidil Lavineli

Minoxidil Biorga 5%, solu^äo cutánea Minoxidil Lavineli 5%, kožní roztok Minoxidil Lavineli 5%, dermálny roztok Minoxidil Lavineli 50 mg/ml, soluxe cutanatá Minoxidil Biorga

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2014

7

Minoxidil Lavineli

Charakterystyka Minoxidil lavineli

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Minoxidil Lavineli, 50 mg/mL, roztwór na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Minoksydyl 50 mg/ml (5% w/v).

Jedna dawka (rozpylenie) produktu Minoxidil Lavineli zawiera 7 mg minoksydylu.

Podanie około 1 mL roztworu zawierającego 50 mg minoksydylu wymaga uwolnienia siedmiu dawek.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę.

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółtawy roztwór o zapachu alkoholu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Minoxidil Lavineli jest wskazany w leczeniu łysienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkę 1 ml produktu Minoxidil Lavineli należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Dawkę tą należy stosować niezależnie od powierzchni obszaru dotkniętego zmianami. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 ml.

Dzieci i młodzież oraz osoby w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat i powyżej 65 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Minoxidil Lavineli przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat i powyżej 65 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Produkt Minoxidil Lavineli należy stosować zgodnie z instrukcją, wyłącznie na skórę głowy. Produkt Minoxidil Lavineli należy stosować wyłącznie na suche włosy i skórę głowy. Po nałożeniu produktu Minoxidil Lavineli należy starannie umyć ręce.

Konieczne może być stosowanie produktu dwa razy na dobę przez cztery miesiące lub dłużej. We wszystkich przypadkach lekarz powinien rozważyć zaprzestanie leczenia, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie będzie zauważalnych efektów leczenia. Jeżeli wystąpi wzrost włosów, konieczne jest dalsze stosowanie produktu Minoxidil Lavineli dwa razy na dobę, aby podtrzymać jego działanie. Czasami, po przerwaniu leczenia minoksydylem w postaci płynu na skórę, obserwowano zatrzymanie wzrostu włosów i niekiedy powrót do poprzedniego wyglądu w ciągu 3 do 4 miesięcy od zaprzestania leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt Minoxidil Lavineli nie jest wskazany do stosowania w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów. Ponadto produktu Minoxidil Lavineli nie należy stosować, jeżeli utrata włosów związana jest z ciążą, porodem lub ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub zaburzeniem rytu serca powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Minoxidil Lavineli.

Produkt Minoxidil Lavineli nie jest wskazany w przypadkach, w których w wywiadzie rodzinnym nie występuje utrata włosów, utrata włosów jest nagła i (lub) ma charakter plackowaty, spowodowana jest porodem lub jej przyczyna jest nieznana.

Produkt Minoxidil Lavineli należy stosować wyłącznie na prawidłową, zdrową skórę głowy. Nie stosować na skórę zaczerwienioną, objętą stanem zapalnym lub zakażeniem, podrażnioną lub bolesną, lub w razie stosowania innych leków na skórę głowy.

Niektóre substancje pomocnicze produktu Minoxidil Lavineli mogą powodować pieczenie i podrażnienie. W razie przypadkowego kontaktu z wrażliwymi powierzchniami (oko, otarcia skóry, błony śluzowe), należy zmyć obszar kontaktu obficie zimną wodą z kranu.

Należy unikać wdychania oparów i mgiełki roztworu. Nie połykać.

Pacjent powinien przerwać stosowanie produktu Minoxidil Lavineli i zwrócić się do lekarza w razie rozpoznania niedociśnienia lub wystąpienia bólu w klatce piersiowej, szybkiej akcji serca, omdlenia lub zawrotów głowy, nagłego zwiększenia masy ciała, obrzęku dłoni lub stóp lub utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia skóry głowy.

U niektórych pacjentów podczas stosowania produktu Minoxidil Lavineli dochodzi do zmiany kolorów i (lub) struktury włosów.

Dzieci i młodzież

Przypadkowe spożycie może spowodować poważne zdarzenia niepożądane ze strony serca. W związku z tym produkt Minoxidil Lavineli należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji farmakokinetycznych z innymi lekami u ludzi wykazały, że przezskórne wchłanianie minoksydylu jest zwiększone przez tretinoinę i ditranol, z powodu zwiększonej przepuszczalności warstwy rogowej skóry; dipropionian betametazonu zwiększa miejscowe stężenie minoksydylu w tkance i zmniejsza ogólnoustrojowe wchłanianie minoksydylu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań, dotyczących stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały zagrożenie dla płodu przy narażeniu dużo większym niż występujące u człowieka podczas przewidzianego stosowania. Możliwe jest małe, choć mało prawdopodobne, zagrożenie dla płodu u ludzi (patrz punkt 5.3, Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Karmienie piersią

Minoksydyl wchłonięty ogólnoustrojowo jest wydzielany do mleka ludzkiego.

Minoksydyl może być stosowany miejscowo w okresie ciąży lub karmienia piersią tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub niemowlęcia karmionego piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i ogólny profil bezpieczeństwa minoksydylu stosowanego miejscowo, nie oczekuje się, aby produkt Minoxidil Lavineli wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych roztworu minoksydylu stosowanego miejscowo zdefiniowana jest zgodnie z następującą konwencją:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Następujące zdarzenia niepożądane były związane ze stosowaniem roztworu minoksydylu (łącznie dla stężenia 2% i 5%) u kobiet i mężczyzn, przy częstości występowania ponad 1% i większej od występującej przy stosowaniu placebo w badaniach klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zgłoszone zdarzenie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd, nadmierny wzrost włosów, wysypka, wysypka trądzikopodobna, zapalenie skóry, zaburzenia zapalne skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból mięśniowo-szkieletowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Obrzęki obwodowe

Różne

Często

Ból

Następujące zdarzenia niepożądane związane są z miejscowym stosowaniem roztworu minoksydylu w okresie po dopuszczeniu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zgłoszone zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Ból głowy

Zaburzenia sercowo-naczyniowe,

Rzadko

Kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca, ból w klatce piersiowej

Bardzo rzadko

Niedociśnienie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Suchość skóry, łuszczenie skóry, wysypka, przejściowa utrata włosów, nadmierny wzrost włosów, zmiana struktury włosów, zmiana koloru włosów

Rzadko

Kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Świąd w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania

Rzadko

Rumień w miejscu podania

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Nie ma dowodów wskazujących na to, że minoksydyl stosowany miejscowo jest wchłaniany w ilościach wystarczających do wywołania działania ogólnoustrojowego. Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku stosowania produktu na obszar o zmniejszonej integralności bariery naskórka z powodu urazu, stanu zapalnego lub procesu chorobowego skóry, teoretycznie możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych efektów przedawkowania.

Następujące bardzo rzadkie zdarzenia niepożądane mogą wystąpić z powodu ogólnoustrojowego działania minoksydylu:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zgłoszone zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

Zawroty głowy

Zaburzenia sercowo-naczyniowe,

Bardzo rzadko

Przyspieszona częstości akcji serca, niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Zatrzymanie płynów powodujące wzrost masy ciała

W przypadku zatrzymania płynów należy zastosować odpowiednie leczenie moczopędne. Klinicznie znaczący częstoskurcz można opanować stosując odpowiedni beta-adrenolityk. Objawowe niedociśnienie należy leczyć przez dożylne podawanie elektrolitów. Należy unikać leków sympatykomimetycznych, takich jak adrenalina i noradrenalina, bowiem leki takie mogą wywrzeć nadmierne działanie pobudzające serce.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne preparaty dermatologiczne Kod ATC: D11A X01

Mechanizm działania

Minoksydyl po podaniu miejscowym wykazuje działanie pobudzające wzrost włosów u pacjentów z łysieniem typu androgennego; mechanizm działania minoksydylu jest nieznany.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Wzrost włosów podlega pewnej zmienności międzyosobniczej. Można go jednak zaobserwować po 4 lub więcej miesiącach regularnego stosowania na skórę roztworu zawierającego minoksydyl. Minoksydyl stosowany miejscowo nie wykazuje żadnych ogólnoustrojowych skutków wchłaniania leku, na co wskazuje analiza kontrolowanych badań obejmujących pacjentów z prawidłowym ciśnieniem lub z nieleczonym nadciśnieniem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu na skórę wchłanianie minoksydylu z nienaruszonej skóry jest niewielkie; przeciętnie tylko 1,7% (od 0,3% do 4,5%) całkowitej podanej dawki ulega wchłonięciu. Z drugiej strony po doustnym podaniu minoksydylu w tabletkach większość leku wchłania się z przewodu pokarmowego. Po przerwaniu miejscowego podawania minoksydylu, około 95% wchłoniętego minoksydylu ulega eliminacji w ciągu 4 dni. Wpływ współistniejących chorób skóry na wchłanianie miejscowo stosowanego minoksydylu jest nieznany.

Metabolizm

Metabolizm minoksydylu wchłoniętego po podaniu miejscowym nie jest dokładnie określony. Minoksydyl podawany doustnie jest metabolizowany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym w pozycji N pierścienia pirymidynowego, jednakże obserwowano także przekształcenie w bardziej polarne metabolity. Znane metabolity mają słabsze działanie farmakologiczne niż minoksydyl. Minoksydyl nie wiąże się z białkami osocza, a jego klirens nerkowy jest proporcjonalny do szybkości filtracji kłębuszkowej. Minoksydyl nie przenika przez barierę krew-mózg.

Eliminacja

Minoksydyl i jego metabolity są usuwane na drodze dializy; jego eliminacja zachodzi głównie przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach wykazały ryzyko niepożądanych działań na płodność i rozwój zarodka i płodu tylko przy bardzo dużym narażeniu w porównaniu do obserwowanych przy stosowaniu klinicznym.

Minoksydyl nie wykazuje działania genotoksycznego. W badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach i myszach miejscowe podawanie minoksydylu spowodowało zwiększenie częstości występowania nowotworów hormonozależnych. To działanie onkogenne/rakotwórcze uważane jest za wtórne wobec hiperprolaktynemii, która występuje u gryzoni tylko po wchłonięciu dużych ilości leku i nie odzwierciedla ryzyka związanego ze stosowaniem klinicznym.

W przedklinicznych badaniach tolerancji miejscowej nie zaobserwowano zdolności do wywoływania podrażnień skóry. Minoksydyl nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skórą ani zależnego od IgE, nie ma działanie fototoksycznego i nie powoduje reakcji fotoalergicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Etanol 96%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt łatwopalny.

Chronić przed ciepłem. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z pompką rozpylaj ącą/aplikatorami zawierająca 60 ml roztworu.

Wielkość opakowania:

1 x 60 ml z 1 odłączanym dozownikiem z dyszą i 1 odłączanym dozownikiem z aplikatorem rurkowym.

3 x 60 ml z 3 odłączanymi dozownikami z dyszą i 2 odłączanymi dozownikami z aplikatorem rurkowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

INSTRUKCJA UŻYCIA

Instrukcja użycia zależy od typu stosowanego dozownika.

A.    Dozownik z dyszą do nakładania roztworu na większe obszary skóry głowy.

B.    Dozownik z aplikatorem do nakładania roztworu na małe obszary skóry głowy lub obszary pokryte włosami.

Aby uniknąć utraty zawartości z powodu zmiany dozowników, należy zachować wybrany dozownik w butelce aż do jej opróżnienia.

A.    Dozownik z dyszą

Zalecany jest przy stosowaniu na duże obszary skóry głowy.

1)    Zdjąć zaślepkę z butelki.

2)    Skierować dyszę w kierunku obszaru pozbawionego włosów, nacisnąć raz i rozprowadzić roztwór po całym obszarze koniuszkami palców. Powtórzyć tę procedurę sześć razy aż do podania wymaganej dawki 1 ml (tzn. łącznie 7 rozpyleń). Unikać wdychania roztworu podczas nakładania.

3)    Po zakończeniu nałożyć na butelkę zaślepkę zewnętrzną.

B.    Dozownik z aplikatorem

Zalecany jest przy stosowaniu na małe lub owłosione obszary skóry głowy.

1)    Zdjąć zaślepkę z butelki.

2) Pociągnąć górną część dozownika zdejmując ją. Nałożyć aplikator na dozownik i docisnąć do końca.

3)    Skierować końcówkę aplikatora w kierunku obszaru pozbawionego włosów, nacisnąć raz i rozprowadzić roztwór po całym obszarze koniuszkami palców. Powtórzyć tę procedurę sześć razy aż do podania wymaganej dawki 1 ml (tzn. łącznie 7 rozpyleń). Unikać wdychania roztworu podczas nakładania.

4)    Po zakończeniu nałożyć na butelkę zaślepkę zewnętrzną.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lavineli Farmacêutica, Lda.

Rua Torcato José Clavine n°9, 1°Dto

2800-710 Almada

Portugalia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Minoxidil Lavineli