+ iMeds.pl

Momarid 1 mg/gUlotka Momarid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Momarid, 1 mg/g, krem Mometasoni furoas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Momarid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momarid

3.    Jak stosować lek Momarid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Momarid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MOMARID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Momarid w kremie należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami lub steroidami do stosowania miejscowego na skórę. Momarid w kremie zawiera kortykosteroid o silnym działaniu.

Momarid w kremie stosuje się w celu zmniejszenia zaczerwienienia i swędzenia spowodowanych przez pewne zaburzenia skóry, jak łuszczyca i niektóre typy zapalenia skóry. Lek ten nie leczy tych chorób, lecz powinien łagodzić ich objawy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MOMARID Kiedy nie stosować leku Momarid

•    jeśli pacjent lub chore dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku, wymienionych w punkcie 6 (patrz Inne informacje; co zawiera lek Momarid);

•    jeśli u pacjenta występują inne choroby skóry, które mogłyby się nasilić pod wpływem tego leku, szczególnie trądzik różowaty (choroba skóry zlokalizowana na twarzy), trądzik pospolity, zapalenie skóry wokół ust, świąd w okolicy odbytu i narządów płciowych, wysypka „pieluszkowa”, zakażenia bakteryjne (np. liszajec), gruźlica, kiła (choroba przenoszona drogą płciową), zakażenie wirusowe, np. opryszczka, półpasiec lub ospa wietrzna, zakażenie grzybicze, takie jak grzybica międzypalcowa stóp (czerwona, swędząca, łuszcząca się skóra na stopach) albo pleśniawki - mogące powodować zakażenie pochwy z upławami lub swędzeniem, lub inne zakażenia skóry;

•    gdy u pacjenta wystąpiła ostatnio reakcja poszczepienna (np. po szczepieniu przeciw grypie).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Momarid

•    jeśli pacjent lub chore dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne kortykosteroidy,

•    jeśli po zastosowaniu leku Momarid w kremie wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

•    jeśli lek stosowany jest w leczeniu łuszczycy, może powodować pogorszenie objawów choroby (może wystąpić łuszczyca krostkowa). Lekarz powinien oceniać postęp leczenia w regularnych odstępach czasu, ponieważ leczenie wymaga ścisłej kontroli lekarza;

•    jeśli pacjent zauważy zmianę wyglądu dotkniętej chorobą skóry, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kremu Momarid nie należy stosować na uszkodzoną skórę.

Kremu Momarid nie należy stosować na powieki. Należy uważać, aby krem nie dostał się do oczu. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, lekach roślinnych i suplementach diety, takich jak witaminy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, może być w ciąży lub karmi piersią, powinna o tym poinformować lekarza.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą stosować lek Momarid w kremie tylko na zlecenie lekarza.

W przypadku, gdy lekarz przepisał ten lek kobiecie ciężarnej lub karmiącej piersią, należy unikać stosowania dużej ilości leku i stosowania przez zbyt długi czas. Kremu Momarid nie należy stosować na skórę piersi bezpośrednio przed karmieniem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Momarid

Momarid w kremie zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol stearylowy i butylohydroksytoluen (E321), które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MOMARID

Momarid w kremie jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Lek Momarid w kremie należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz powinien oceniać postęp leczenia w regularnych odstępach czasu.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej:

•    Należy delikatnie nakładać raz na dobę cienką warstwę kremu na zmienione chorobowo obszary skóry.

•    Należy stosować małe ilości kremu.

•    Ilość kremu nałożona na czubek palca (u dorosłego odległość od czubka palca wskazującego do pierwszej bruzdki) wystarcza na pokrycie obszaru skóry równego powierzchni dwóch dłoni osoby dorosłej. Nigdy nie należy stosować większej ilości leku ani stosować go częściej, niż zalecił lekarz lub farmaceuta.

Specjalne ostrzeżenia

•    Nie należy stosować kremu na twarzy bez ścisłego nadzoru lekarza. Nie należy stosować na twarzy przez okres dłuższy niż 5 dni.

•    Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała) lub przez dłuższy czas (np. codziennie, dłużej niż przez 3 tygodnie).

•    Należy chronić oczy przed kontaktem z kremem.

•    Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie należy nakładać bandaża ani opatrunku na leczone miejsce. Może to zwiększyć wchłanianie leku i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Stosowanie u dzieci w wieku 6 lat i powyżej

•    Nie należy stosować kremu na żadną część ciała dziecka bez ścisłego nadzoru lekarza.

•    Nie należy stosować leku dłużej niż 5 dni.

•    Nie należy stosować kremu na więcej niż 10% powierzchni ciała dziecka.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat

•    Nie zaleca się stosowania leku Momarid w kremie u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momarid

Jeśli pacjent (lub inna osoba) połknie przez pomyłkę porcję kremu, nie powinno to wywołać żadnych działań niepożądanych. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Częstsze niż należy stosowanie kremu lub stosowanie go na większą powierzchnię skóry, może mieć wpływ na równowagę hormonalną organizmu. U dzieci może to powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju.

W przypadku stosowania leku niezgodnie z niniejszymi instrukcjami lub zaleceniami lekarza, np. zbyt często lub przez zbyt długi czas, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Momarid

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek jak najszybciej a później jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej ani stosować kremu dwukrotnie w ciągu dnia, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Momarid

Jeśli lek był stosowany długotrwale, nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to być szkodliwe. Leczenie należy przerywać stopniowo, tak jak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Momarid w kremie może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli objawy choroby nie zaczynają ustępować po stosowaniu leku przez 2-3 tygodnie lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.

Ocena działań niepożądanych oparta jest na następujących kryteriach częstości występowania:

bardzo często:

równo lub częściej niż u 1 na 10 pacjentów

często:

równo lub częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów

niezbyt często:

równo lub częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 1 000 pacjentów

rzadko:

równo lub częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko:

u mniej niż 1 osoby na 10 000

częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane u dzieci i osób dorosłych, opisywane w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów:

Tabela 1: Działania niepożądane według poszczególnych układów i narządów oraz częstości występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenie wtórne.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Rozszerzone naczynia krwionośne skóry lub

„pajączki” naczyniowe.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niewielkie lub umiarkowane uczucie palenia w miejscu nałożenia kremu, zmniejszenie grubości skóry, mrowienie/kłucie, świąd, zakażenia bakteryjne, parestezje (nietypowe czucie na

Niezbyt często

skórze), nietypowe czerwone znaki na skórze.

Nieregularne znaki lub prążki na skórze, wtórne zakażenie skóry, ropne pęcherzyki na twarzy, purpurowe lub ciemnoniebieskie przebarwienia skóry, zapalenie mieszków włosowych, nietypowy wzrost włosów, nadwrażliwość skóry, suchość, zmiany zabarwienia skóry, maceracja skóry (rozpulchnienie i zbielenie), zapalenie (w tym zmiany trądzikopodobne), potówka (bardzo swędząca wysypka).

Częste stosowanie kremu, leczenie dużych powierzchni skóry, leczenie długotrwałe lub leczenie z użyciem opatrunku może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Kortykosteroidy mogą wpływać na wytwarzanie steroidów przez organizm. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania dużych dawek kremu przez dłuższy okres.

W szczególności, u dzieci leczonych kortykosteroidami w postaci maści lub kremu lek może się wchłaniać przez skórę, co może prowadzić do wystąpienia zespołu Cushinga obejmującego różne objawy, takie jak otyłość, „księżycowata” twarz lub osłabienie.

Dzieci długotrwale leczone mogą rosnąć wolniej niż inne dzieci. Lekarz pomoże temu zapobiec i zaleci stosowanie najmniejszych dawek steroidu, podczas stosowania których objawy będą dobrze wyrównane.

U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami opisywano zwiększone ciśnienie w czaszce (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe). Objawy obejmują bóle głowy, uwypuklenie ciemiączek i zaburzenia widzenia, między innymi niewyraźne widzenie, ślepe plamki w polu widzenia oraz widzenie podwójne (obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MOMARID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Momarid w kremie po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie lub kartonie po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 12 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Momarid

•    Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian.

1 g kremu Momarid zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.

•    Ponadto lek zawiera: glikol heksylenowy, wodę oczyszczoną, wosk biały (E901), glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, alkohol stearylowy, eter cetostearylowy makrogolu, tytanu dwutlenek (E171), glinu oktenylobursztynian skrobi, kwas fosforowy i wazelinę białą, która zawiera śladowe ilości butylohydroksytoluenu (E321).

Jak wygląda lek Momarid i co zawiera opakowanie

Lek Momarid jest jednolitym kremem o barwie białej do barwy złamanej bieli.

Opakowanie leku to tuby zawierające 15 g, 20 g i 30 g kremu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Wytwórca

Accord Healthcare

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Glenmark Generics (Europe) Limited Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2012

5

Momarid

Charakterystyka Momarid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Momarid, 1 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas).

Substancje pomocnicze: 1 g kremu zawiera 80 mg glikolu propylenowego monopalmitynostearynianu, 70 mg alkoholu stearylowego, maksymalnie do 0,015 mg butylohydroksytoluenu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krem

Jednolity krem o barwie białej do barwy złamanej bieli.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Momarid krem jest wskazany do objawowego leczenia stanów zapalnych skóry reagujących na leczenie miejscowe glukokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry oraz łuszczyca (z wyłączeniem łuszczycy plackowatej uogólnionej).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku), młodzież oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

Należy nakładać raz na dobę cienką warstwę produktu leczniczego Momarid krem na zmienione chorobowo obszary skóry.

Ilość kremu nałożona na czubek palca (u dorosłego odległość od czubka palca wskazującego do pierwszej bruzdki) wystarcza na pokrycie obszaru skóry równego powierzchni dwóch dłoni.

W przypadku poprawy stanu klinicznego często zaleca się stosowanie kortykosteroidu o słabszym działaniu.

Nie należy stosować produktu leczniczego Momarid krem dłużej niż przez 3 tygodnie lub na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała). U dzieci maksymalna powierzchnia skóry, na którą można stosować produkt leczniczy, wynosi 10%.

Stosowanie kortykosteroidów o działaniu miejscowym u dzieci w wieku 6 lat i powyżej lub na skórę twarzy należy ograniczyć do ilości odpowiedniej dla skutecznego schematu leczenia, a czas terapii nie powinien być dłuższy niż 5 dni.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Momarid krem u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania są niewystarczające (patrz punkt 4.8).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - mometazonu furoinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Momarid krem jest przeciwwskazany w trądziku różowatym, trądziku pospolitym, okołoustnym zapaleniu skóry, świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych, wysypce pieluszkowej, zakażeniach

bakteryjnych (np. liszajcu), wirusowych (np. opryszczce, półpaścu i ospie wietrznej) oraz grzybiczych (np. kandydozach lub zakażeniach wywołanych przez dermatofity), ospie wietrznej, gruźlicy, kile lub odczynach poszczepiennych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Momarid krem nie należy stosować na powieki.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek inny kortykosteroid.

Jeśli po zastosowaniu produktu leczniczego Momarid krem wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, leczenie należy przerwać i zastosować odpowiednią terapię.

W przypadku wystąpienia zakażenia skóry, należy zastosować odpowiedni preparat przeciwgrzybiczy lub przeciwbakteryjny. Jeżeli w krótkim czasie nie wystąpi poprawa, należy przerwać podawanie kortykosteroidu do czasu pełnego wyleczenia zakażenia.

Często występują miejscowe i ogólne objawy toksyczne, szczególnie po długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, w fałdach skórnych lub po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego z folii polietylenowej. Należy zachować ostrożność podczas leczenia dużych powierzchni skóry. Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego u wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku.

Produktu leczniczego Momarid krem nie należy stosować na uszkodzoną skórę.

Leczenie łuszczycy kortykosteroidami stosowanymi miejscowo może być niebezpieczne z wielu powodów: nawrotu choroby „z odbicia” jako następstwa rozwoju tolerancji, ryzyka wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej lub wystąpienia miejscowych lub ogólnoustrojowych objawów toksycznych na skutek zaburzenia działania ochronnego skóry. W przypadku leczenia łuszczycy, produkt leczniczy należy stosować ostrożnie, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Tak jak w przypadku leczenia wszystkimi kortykosteroidami o silnym działaniu przeznaczonymi do stosowania miejscowego, należy unikać nagłego przerwania leczenia. W przypadku przerwania długotrwałego miejscowego leczenia kortykosteroidami, może wystąpić „efekt z odbicia” w postaci zapalenia skóry z intensywnym zaczerwienieniem, uczuciem kłucia i palenia skóry. Można temu zapobiec poprzez stopniowe przerwanie leczenia, np. zwiększając odstępy czasu pomiędzy aplikacjami produktu leczniczego, przed zaprzestaniem leczenia.

U części pacjentów może wystąpić hiperglikemia i cukromocz na wskutek wchłaniania produktu leczniczego do organizmu po zastosowaniu miejscowym.

Kortykosteroidy mogą zmienić wygląd niektórych zmian patologicznych, co może utrudnić rozpoznanie oraz opóźnić gojenie zmian.

Produkt leczniczy Momarid krem zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Produkt leczniczy Momarid krem zawiera alkohol stearylowy i butylohydroksytoluen, które mogą powodować podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu lub błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko. Dane dotyczące miejscowego stosowania mometazonu w okresie ciąży są ograniczone. Po ogólnoustrojowym stosowaniu dużych dawek kortykosteroidów obserwowano wpływ na rozwój zarodka/płodu (opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczepienie podniebienia).

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję i działanie teratogenne (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Chociaż ogólnoustrojowa ekspozycja jest ograniczona, produktu leczniczego Momarid krem nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy stosować produktu leczniczego w okresie ciąży na duże powierzchnie skóry, przez dłuższy okres.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy mometazon przenika do mleka kobiecego. Jednakże, miejscowe stosowanie mometazonu na ograniczone powierzchnie skóry prawdopodobnie nie stanowi ryzyka dla dzieci karmionych piersią. Nie należy stosować produktu na skórę piersi bezpośrednio przed karmieniem piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Momarid krem nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, ze zmniejszającą się częstością występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Do działań niepożądanych opisywanych w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów należą:

Tabela 1: Działania niepożądane związane z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów, według poszczególnych układów i narządów oraz częstości występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Zakażenie wtórne.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

Teleangiektazje.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Słabe do umiarkowanego uczucie pieczenia w miejscu nałożenia kremu, mrowienie/kłucie, świąd, zakażenia bakteryjne, parestezje, czyraczność i miejscowe zmiany zanikowe skóry.

Niezbyt często:


Rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, odbarwienia, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry (twarzy) przypominające grudkowaty trądzik różowaty, odczyny trądzikowe, kruchość naczyń włosowatych (wybroczyny), potówka, suchość skóry, uczulenie (na mometazon), zapalenie mieszków włosowych.


Ryzyko wystąpienia układowych i miejscowych działań niepożądanych zwiększa się podczas częstego stosowania produktu leczniczego, leczenia dużych powierzchni skóry lub leczenia długotrwałego, a także w trakcie leczenia fałdów skórnych lub użycia opatrunku okluzyjnego. W pojedynczych przypadkach opisywano występowanie hipo- lub hiperpigmentacji związanych ze stosowaniem innych steroidów, może więc to dotyczyć także produktu leczniczego Momarid krem.

Opisywane działania niepożądane kortykosteroidów stosowanych układowo, w tym hamowanie czynności kory nadnerczy, mogą także dotyczyć kortykosteroidów stosowanych miejscowo.

Ze względu na dużą powierzchnię skóry w stosunku do masy ciała, u dzieci stwierdza się większą niż u ludzi dorosłych podatność na hamowanie czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i występowanie zespołu Cushinga pod wpływem kortykosteroidów stosowanych miejscowo. Przewlekłe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dziecka.

U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami opisywano nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują uwypuklenie ciemiączek, bóle głowy oraz obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

4.9 Przedawkowanie

Nadmierne, długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może hamować czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, co prowadzi do wtórnej niewydolności kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej należy zmniejszyć częstość stosowania produktu leczniczego lub spróbować go odstawić.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o silnym działaniu (grupa III), kod ATC D07AC13.

Substancją czynną produktu leczniczego jest mometazonu furoinian - kortykosteroid o silnym działaniu (grupa III). Jest on syntetycznym, niefluorowanym glikokortykosteroidem, estryfikowanym furoinianem w pozycji 17.

Podobnie jak inne glikokortykosteroidy stosowane miejscowo, mometazonu furoinian wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwłuszczycowe w standardowych modelach zwierzęcych, których wyniki można przenieść na ludzi..

W przeprowadzonym na myszach teście z olejem krotonowym, mometazon (ED50 = 0,2 pg/ucho) był tak samo skuteczny, jak betametazonu walerianian po jednorazowym zastosowaniu i 8 razy silniejszy po pięciu aplikacjach (ED50 = 0,002 pg/ucho na dobę wzgl. 0,014 pg/ucho na dobę).

U świnek morskich mometazon po 14 aplikacjach prawie dwukrotnie silniej hamował rogowacenie naskórka indukowane przez Malassezia ovalis (tj. miał działanie przeciwłuszczycowe) niż

betametazonu walerianian.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wyniki badania wchłaniania przezskómego wskazują, że wchłanianie do organizmu po zastosowaniu miejscowym 0,1% kremu mometazonu furoinianu jest minimalne. Z badań wynika, że w ciągu 8 godzin przez nieuszkodzoną skórę wchłania się około 0,7% substancji czynnej (gdy nie stosuje się opatrunku okluzyjnego).

Nie było możliwe sporządzenie charakterystyki metabolitów, z uwagi na małą ilość substancji w osoczu i w wydalinach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie istnieją dodatkowe dane niekliniczne o istotnym znaczeniu dla lekarza, inne niż wymienione w pozostałych częściach ChPL.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol heksylenowy Woda oczyszczona Wosk biały

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian

Promulgen G (alkohol stearylowy i eter cetostearylowy makrogolu)

Tytanu dwutlenek (E171)

Glinu oktenylobursztynian skrobi Kwas fosforowy stężony (do regulacji pH)

Wazelina biała

Butylohydroksytoluen (E321) - jako antyutleniacz w wazelinie białej.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu tuby - 12 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe pokryte lateksem, zawierające 15 g, 20 g, 30 g, z zakrętką z HDPE, umieszczone w tekturowym pudełku. Każde pudełko zawiera jedną tubę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr 18794

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.10.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

grudzień 2012

Momarid