Imeds.pl

Momederm 1 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Momederm, 1 mg/g, krem

Mometasoni furoas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Momederm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momederm

3.    Jak stosować lek Momederm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Momederm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MOMEDERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mometazonu furoinian (zawarty w leku Momederm) należy do leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu, do stosowania na skórę w celu zmniejszenia zaczerwienienia i swędzenia spowodowanych przez określone choroby skóry.

Momederm stosuje się aby zmniejszyć zaczerwienienie i swędzenie spowodowane określonymi chorobami skóry, takimi jak łuszczyca (wykluczając rozległą łuszczycę plackowatą)) i zapalenie skóry.

Łuszczyca jest chorobą skóry w przypadku której na łokciach, kolanach, owłosionej skórze głowy i innych częściach ciała powstają swędzące, łuskowate różowe wykwity.

Zapalenie skóry powstaje w wyniku reakcji skóry z czynnikami zewnętrznymi, np. detergentami, które powodują zaczerwienienie i swędzenie skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MOMEDERM Kiedy nie stosować leku Momederm

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Momederm, lub na inne podobne leki.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono jakąkolwiek inną chorobę skóry, a zwłaszcza:

•    trądzik różowaty (choroba skóry występująca na twarzy),

•    trądzik,

•    zapalenie skóry wokół ust,

•    świąd w okolicach odbytu oraz narządów płciowych,

•    pieluszkowe zapalenie skóry,

•    opryszczka,

•    ospa wietrzna,

•    półpasiec,

•    odczyny poszczepienne,

•    grzybica,

•    w innych zakażeniach skóry.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli po zastosowaniu leku Momederm, skóra będzie podrażniona lub wrażliwa, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem,

•    jeśli pacjent podejrzewa, że w trakcie stosowania leku Momederm nastąpiło zakażenie skóry, powinien skontaktować się z lekarzem - lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowego leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku i stosowania go na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza u dzieci (patrz punkt 3. Jak stosować lek Momederm). Leczone miejsca na skórze nie powinny być przykrywane opatrunkami uszczelniającymi (okluzyjnymi).

Ważna jest ścisła kontrola lekarza pacjentów leczonych z powodu łuszczycy.

Nie stosować leku wokół oczu.

Inne leki i Momederm

Nie ma żadnych danych świadczących, że Momederm wpływa na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, nawet tych wydawanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Momederm, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciąże, o ile nie zdecyduje o tym lekarz.

Nie stosować leku Momederm jeżeli pacjentka karmi piersią, ponieważ mometazon może przenikać do mleka kobiecego.

Należy zwrócić się do lekarza, czy zaprzestać karmienia piersią w czasie stosowania leku Momederm. Nie wolno dopuścić do kontaktu ssących niemowląt z jakąkolwiek leczoną tym lekiem powierzchnią skóry, w tym skórą piersi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Momederm

Lek zawiera alkohol stearylowy i glikol propylenowy, które mogą powodować miejscowe reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MOMEDERM

Lek Momederm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Otwór tuby jest zabezpieczony aluminium. Zabezpieczenie te można przebić za pomocą wierzchniej części zakrętki tuby, przy użyciu niewielkiej siły.

Przed nałożeniem kremu, skóra oraz ręce muszą być dokładnie umyte i wysuszone. Niewielką ilość kremu należy nałożyć raz na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze. Krem należy delikatnie wetrzeć. Po nałożeniu kremu należy umyć ręce, o ile skóra rąk nie jest leczona tym lekiem.

Należy unikać kontaktu kremu z oczami.

Stosowanie u dzieci

U dzieci lek może być stosowany w najmniejszej ilości niezbędnej do skutecznej terapii, maksymalnie przez 5 dni. Leku nie należy stosować na skórę zakrytą pieluchą.

Brak wystarczających danych odnośnie stosowania leku u dzieci poniżej 2 roku życia, dlatego stosowanie leku w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momederm

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przypadkowo połknie krem, nie powinno to spowodować żadnych problemów. Jednak jeśli wzbudza to zaniepokojenie należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stosowania kremu częściej niż jest to zalecane lub na duże powierzchnie ciała, lek może wpływać na czynność niektórych hormonów. U dzieci może zaburzać wzrost i rozwój.

Jeśli pacjent stosował krem niezgodnie z zaleceniami, zbyt często i (lub) przez długi czas powinien skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Momederm

Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku we właściwym czasie, powinien zastosować go jak tylko sobie o tym przypomni, a następnie stosować go jak poprzednio.

Przerwanie stosowania leku Momederm

Jeśli krem był stosowany przez długi czas i wygląda na to, że zmiany na skórze uległy poprawie, nie należy nagle odstawiać leku. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku skóra może się zaczerwienić i pacjent może odczuwać kłucie i pieczenie. Aby temu zapobiec, należy skontaktować się z lekarzem, który wyjaśni jak stopniowo zmniejszać częstość stosowania kremu, aż do całkowitego zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Momederm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku Momederm mogą wystąpić następujące działania niepożądane z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry: pieczenie, uczucie kłucia, swędzenie, mrowienie, trądzik, ścieńczenie skóry i tkanki podskórnej, rozstępy, zanik barwnika lub odbarwienie skóry, nadmierne owłosienie, zapalenie mieszków włosowych, wysypka, zapalenie skóry wokół ust.

Zaburzenia ogólne: mogą wystąpić szczególnie u dzieci. Odwracalne zmniejszenie poziomu ACTH (hormon, który powoduje uwalnianie wewnętrznych kortykosteroidów w organizmie) co może objawiać się zmęczeniem, złym samopoczuciem, obrzękami, nieregularnym miesiączkowaniem, zwiększonym ciśnieniem krwi i zahamowaniem wzrostu u dzieci.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MOMEDERM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: zużyć w ciągu 4 tygodni.

Nie stosować leku Momederm, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Momederm

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian 1 mg/g.

Pozostałe składniki leku to glikol heksylenowy, glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, alkohol stearylowy i Ceteareth-20, glinu oktenylobursztynian skrobi, tytanu dwutlenek (E 171), wosk biały, wazelina biała, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Momederm i co zawiera opakowanie

Lek Momederm to jednolita, biała lub prawie biała masa o charakterystycznym zapachu glikolu heksylenowego.

Wielkość opakowania:

15 g lub 30 g kremu w aluminiowej tubie z membraną oraz plastikową zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4