+ iMeds.pl

Momederm 1 mg/gUlotka Momederm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Momederm, 1 mg/g, krem

Mometasoni furoas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Momederm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momederm

3.    Jak stosować lek Momederm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Momederm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MOMEDERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mometazonu furoinian (zawarty w leku Momederm) należy do leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu, do stosowania na skórę w celu zmniejszenia zaczerwienienia i swędzenia spowodowanych przez określone choroby skóry.

Momederm stosuje się aby zmniejszyć zaczerwienienie i swędzenie spowodowane określonymi chorobami skóry, takimi jak łuszczyca (wykluczając rozległą łuszczycę plackowatą)) i zapalenie skóry.

Łuszczyca jest chorobą skóry w przypadku której na łokciach, kolanach, owłosionej skórze głowy i innych częściach ciała powstają swędzące, łuskowate różowe wykwity.

Zapalenie skóry powstaje w wyniku reakcji skóry z czynnikami zewnętrznymi, np. detergentami, które powodują zaczerwienienie i swędzenie skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MOMEDERM Kiedy nie stosować leku Momederm

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Momederm, lub na inne podobne leki.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono jakąkolwiek inną chorobę skóry, a zwłaszcza:

•    trądzik różowaty (choroba skóry występująca na twarzy),

•    trądzik,

•    zapalenie skóry wokół ust,

•    świąd w okolicach odbytu oraz narządów płciowych,

•    pieluszkowe zapalenie skóry,

•    opryszczka,

•    ospa wietrzna,

•    półpasiec,

•    odczyny poszczepienne,

•    grzybica,

•    w innych zakażeniach skóry.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli po zastosowaniu leku Momederm, skóra będzie podrażniona lub wrażliwa, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem,

•    jeśli pacjent podejrzewa, że w trakcie stosowania leku Momederm nastąpiło zakażenie skóry, powinien skontaktować się z lekarzem - lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowego leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku i stosowania go na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza u dzieci (patrz punkt 3. Jak stosować lek Momederm). Leczone miejsca na skórze nie powinny być przykrywane opatrunkami uszczelniającymi (okluzyjnymi).

Ważna jest ścisła kontrola lekarza pacjentów leczonych z powodu łuszczycy.

Nie stosować leku wokół oczu.

Inne leki i Momederm

Nie ma żadnych danych świadczących, że Momederm wpływa na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, nawet tych wydawanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Momederm, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciąże, o ile nie zdecyduje o tym lekarz.

Nie stosować leku Momederm jeżeli pacjentka karmi piersią, ponieważ mometazon może przenikać do mleka kobiecego.

Należy zwrócić się do lekarza, czy zaprzestać karmienia piersią w czasie stosowania leku Momederm. Nie wolno dopuścić do kontaktu ssących niemowląt z jakąkolwiek leczoną tym lekiem powierzchnią skóry, w tym skórą piersi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Momederm

Lek zawiera alkohol stearylowy i glikol propylenowy, które mogą powodować miejscowe reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MOMEDERM

Lek Momederm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Otwór tuby jest zabezpieczony aluminium. Zabezpieczenie te można przebić za pomocą wierzchniej części zakrętki tuby, przy użyciu niewielkiej siły.

Przed nałożeniem kremu, skóra oraz ręce muszą być dokładnie umyte i wysuszone. Niewielką ilość kremu należy nałożyć raz na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze. Krem należy delikatnie wetrzeć. Po nałożeniu kremu należy umyć ręce, o ile skóra rąk nie jest leczona tym lekiem.

Należy unikać kontaktu kremu z oczami.

Stosowanie u dzieci

U dzieci lek może być stosowany w najmniejszej ilości niezbędnej do skutecznej terapii, maksymalnie przez 5 dni. Leku nie należy stosować na skórę zakrytą pieluchą.

Brak wystarczających danych odnośnie stosowania leku u dzieci poniżej 2 roku życia, dlatego stosowanie leku w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momederm

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przypadkowo połknie krem, nie powinno to spowodować żadnych problemów. Jednak jeśli wzbudza to zaniepokojenie należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stosowania kremu częściej niż jest to zalecane lub na duże powierzchnie ciała, lek może wpływać na czynność niektórych hormonów. U dzieci może zaburzać wzrost i rozwój.

Jeśli pacjent stosował krem niezgodnie z zaleceniami, zbyt często i (lub) przez długi czas powinien skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Momederm

Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku we właściwym czasie, powinien zastosować go jak tylko sobie o tym przypomni, a następnie stosować go jak poprzednio.

Przerwanie stosowania leku Momederm

Jeśli krem był stosowany przez długi czas i wygląda na to, że zmiany na skórze uległy poprawie, nie należy nagle odstawiać leku. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku skóra może się zaczerwienić i pacjent może odczuwać kłucie i pieczenie. Aby temu zapobiec, należy skontaktować się z lekarzem, który wyjaśni jak stopniowo zmniejszać częstość stosowania kremu, aż do całkowitego zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Momederm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku Momederm mogą wystąpić następujące działania niepożądane z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry: pieczenie, uczucie kłucia, swędzenie, mrowienie, trądzik, ścieńczenie skóry i tkanki podskórnej, rozstępy, zanik barwnika lub odbarwienie skóry, nadmierne owłosienie, zapalenie mieszków włosowych, wysypka, zapalenie skóry wokół ust.

Zaburzenia ogólne: mogą wystąpić szczególnie u dzieci. Odwracalne zmniejszenie poziomu ACTH (hormon, który powoduje uwalnianie wewnętrznych kortykosteroidów w organizmie) co może objawiać się zmęczeniem, złym samopoczuciem, obrzękami, nieregularnym miesiączkowaniem, zwiększonym ciśnieniem krwi i zahamowaniem wzrostu u dzieci.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MOMEDERM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: zużyć w ciągu 4 tygodni.

Nie stosować leku Momederm, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Momederm

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian 1 mg/g.

Pozostałe składniki leku to glikol heksylenowy, glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, alkohol stearylowy i Ceteareth-20, glinu oktenylobursztynian skrobi, tytanu dwutlenek (E 171), wosk biały, wazelina biała, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Momederm i co zawiera opakowanie

Lek Momederm to jednolita, biała lub prawie biała masa o charakterystycznym zapachu glikolu heksylenowego.

Wielkość opakowania:

15 g lub 30 g kremu w aluminiowej tubie z membraną oraz plastikową zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Momederm

Charakterystyka Momederm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Momederm, 1 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas).

Substancje pomocnicze: alkohol stearylowy do 70 mg/g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Jednolita, biała lub prawie biała masa o charakterystycznym zapachu glikolu heksylenowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Momederm krem jest wskazany w leczeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami dermatozach, takich jak łuszczyca (wykluczając rozległą łuszczycę plackowatą) i atopowe zapalenie skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cienką warstwę produktu leczniczego Momederm nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze raz na dobę.

Dzieci i młodzież

U dzieci miejscowe stosowanie kortykosteroidów należy ograniczyć do najmniejszej dawki, w zależności od skuteczności terapii, i czas trwania leczenia nie powinien być dłuższy niż 5 dni.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Momederm u pacjentów z nadwrażliwością na mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Momederm, jak inne produkty lecznicze do miejscowego stosowania zawierające kortykosteroidy, jest przeciwwskazany w trądziku pospolitym, trądziku różowatym, zapaleniu skóry wokół ust, zakażeniach bakteryjnych, zakażeniach wirusowych (np. opryszczka, półpasiec oraz ospa wietrzna) oraz zakażeniach grzybiczych.

Nie należy stosować produktu leczniczego Momederm w przypadku odczynów poszczepiennych, liszajca, gruźlicy, kiły, w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych oraz w pieluszkowym zapaleniu skóry.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli po zastosowaniu produktu lecznicego Momederm wystąpią objawy podrażnienia lub skórna reakcja alergiczna, należy natychmiast zaprzestać jego stosowania zastosować odpowiednie leczenie.

Produkt leczniczy Momederm, jak inne produkty lecznicze do miejscowego stosowania zawierające kortykosteroidy, nie powinien być stosowany w leczeniu na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkami okluzyjnymi, przy długotrwałym leczeniu, na skórę twarzy, w fałdach skórnych oraz u dzieci.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wywołanych ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga.

W przypadku konieczności stosowania pieluszki u dzieci, produktu nie należy stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może ona działać jak opatrunek okluzyjny.

Szczególnie u dzieci, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu zawierającego kortykosteroidy, pozwalającą na złagodzenie objawów choroby. Przewlekłe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci dłużej niż przez 6 tygodni.

Brak wystarczających danych dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. Po nagłym odstawieniu produktu może wystąpić efekt „z odbicia”, objawiający się nasilonym zaczerwienieniem, pieczeniem i kłuciem (ból). Można temu zapobiec poprzez stopniowe zmniejszanie dawki produktu i zwiększanie odstępu czasu pomiędzy kolejnymi podaniami produktu.

Jeśli wystąpi zakażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Produkt leczniczy Momederm nie należy stosować do oczu i wokół oczu.

Należy unikać kontaktu z oczami, otwartymi ranami i błonami śluzowymi.

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Kortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudniać postawienie właściwej diagnozy.

Produkt leczniczy zawiera alkohol stearylowy i glikol propylenowy, które mogą wywołać miejscowe odczyny skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u ludzi w okresie ciąży i karmienia piersią.

W czasie ciąży produkt można stosować wyłącznie wtedy, gdy korzyść dla matki przeważa potencjalne ryzyko dla płodu. Jednakże, nie należy stosować produktu na duże powierzchnie ciała i przez dłuższy czas. Należy rozważyć czy produkt może wpłynąć na rozwój płodu, ponieważ miej scowo stosowany mometazonu furoinian, może przenikać przez barierę łożyskową. W badaniach na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy stosowane miejscowo mogą działać teratogennie.

Kortykosteroidy mogą przenikać do mleka kobiecego. Należy rozważyć, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Momederm nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często    (>1/10)

Często    (>1/100 do    <1/10)

Niezbyt często    (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10 000    do <1/1 000)

Bardzo rzadko    (<1/10 000)

Nie znana    (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wszystkie działania opisane poniżej występowały z częstością nie znaną.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

uczucie mrowienia lub kłucia, świąd, zapalenie mieszków włosowych, zmiany trądzikopodobne, objawy atrofii skóry oraz pieczenie.

Dodatkowo podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów niezbyt często obserwowano następujące objawy niepożądane: podrażnienie, nadmierne owłosienie, zanik barwnika skóry, zapalnie skóry wokół ust, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, maceracja skóry, rozstępy lub potówki. Objawy te mogą również wystąpić po zastosowaniu produktu leczniczego Momederm krem.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Po zastosowaniu produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry czy stosowaniu przez dłuższy czas, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym, odnotowano przenikanie do krążenia ogólnego.

Wszystkie działania niepożądane, jakie występują po podaniu kortykosteroidów w postaci o działaniu ogólnym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą również wystąpić po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów. Dotyczy to szczególnie dzieci i niemowląt, u których mogą wystąpić dodatkowo zaburzenia wzrostu i rozwoju (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania produktu.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i w konsekwencji do niewydolności nadnerczy.

W przypadku przedawkowania należy rozpocząć ogólne leczenie objawowe oraz leczenie wspomagające i kontynuować je tak długo, jak będzie to konieczne. Ostre objawy przedawkowania kortykosteroidów są zwykle odwracalne. Jeżeli to konieczne, należy wyrównać stężenie elektrolitów. W przypadku przewlekłego zatrucia zaleca się stopniowe odstawienie kortykosteroidu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego o silnym działaniu (grupa III wg WHO),kod ATC: D07A C13

Mometazonu furoinian jest silnie działającym kortykosteroidem.

Mometazonu fUroinian w kremie po zastosowaniu na skórę wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Mechanizm działania przeciwzapalnego miejscowo stosowanych kortykosteroidów nie jest w pełni poznany.

Badania wykonane w celu oceny zdolności obkurczania naczyń przez mometazonu furoinian w maści i kremie, w porównaniu do innych kortykosteroidów, wykazały, że mometazonu furoinian ma równie silne lub silniejsze działanie, jak betametazonu walerianian, triamcynolonu acetonid, betametazonu dipropionan oraz fluocynolonu acetonid.

Badania zmian zapalnych wywoływanych promieniami UV z zastosowaniem spektroskopii odbiciowej wykazały, że mometazonu furoinian (0,1% krem) w porównaniu z produktami leczniczymi zawierającymi betametazonu walerianian (0,1% krem) lub betametazonu dipropionan (0,1% krem) silniej obkurczał naczynia. Działanie to trwało nawet 24 godziny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W celu oznaczenia wchłaniania przezskórnego podawano krem zawierający mometazonu furoinan znakowany 3H.

Z badań wynika, że w czasie ośmiogodzinnego kontaktu z nieuszkodzoną skórą zdrowych ochotników (bez zastosowania opatrunku okluzyjnego) wchłonęło się przez skórę około 0,7% mometazonu furoinianu z maści i około 0,4% z kremu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych odniesienia dla lekarzy, dodatkowych w porównaniu do już zawartych w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol heksylenowy

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian Alkohol stearylowy i Ceteareth-20 Glinu oktenylobursztynian skrobi Tytanu dwutlenek (E 171)

Wosk biały Wazelina biała Kwas fosforowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa od wewnątrz pokryta lakierem epoksydowym, z membraną i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15g, 30 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Momederm